Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 19.8. ti 20.8. ke 21.8. to 22.8. pe 23.8. la 24.8. su 25.8.
6 06.00 LI­VE: Ast­ral-TV
9 09.00 Hei­koin lenk­ki Nopeus on valttia! Oma vai joukkueen etu? Tiedolla vai taidolla? Äänestys ratkaisee. Tiukkaa peliä. Ran­ta­vah­dit (x2) Tulikaste. Myrskyvaroitus. Su­per­täh­det Viimeinen ilta. Su­per­täh­det jär­jes­tä­vät Tee­mun ra­vin­to­las­sa huu­to­kau­pan, jon­ka tu­lot me­ne­vät kun­kin va­lit­se­maan hy­vän­te­ke­väi­syys­koh­tee­seen.
10.00 Haa­pa­sa­lo Goes A­me­ri­ca Jak­sa pa­rem­min Uudet jaksot alkavat!
10.30 Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa (x4) Liian suuret saappaat. Karvakuonojen kantapaikka. Sukupolvien välinen kuilu. Sielutonta sapuskaa.
11.00 G­ril­lit huu­rus­sa Pohjanmaan mitalla. Urheilijan annokset. Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say! Jälleennäkemisiä. Paluu Amy's Baking Companyyn. Ran­ta­vah­dit (x2) Tulikaste. Myrskyvaroitus.
12 12.00 Kup­pi­lat kun­toon, Jyr­ki Su­ku­la! Ravintola Laukaanhovi, Laukaa. Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa Liian suuret saappaat. Karvakuonojen kantapaikka. Sukupolvien välinen kuilu. Sielutonta sapuskaa.
12.30 ISTV-s­tu­dio ISTV e­sit­tää: Jo­kai­nen het­ki, jo­kai­nen tun­ne, jo­kai­nen ot­te­lu! Hy­vät ja huo­not uu­ti­set (x3) Miitta Sorvali. Anni Hautala. Ali Jahangiri.
13.00 A­me­ri­kan G­la­diaat­to­rit Vimmalla voittoon. JIM D: Airbnb: U­nel­ma vai pai­na­jai­nen Airbnb: Dream or Nightmare. Sel­viy­ty­jät Sel­viy­ty­jät Ken on seuraava selviytyjä? . Fi­naa­lis­sa muis­tel­laan kau­den ai­ka­na pu­don­nei­ta kil­pai­li­joi­ta. JIM D: Tie­rai­vo Jim D: Tieraivo. Veik­kaus­lii­ga LI­VE: FC Hon­ka - HJK ISTV e­sit­tää: Jo­kai­nen het­ki, jo­kai­nen tun­ne, jo­kai­nen ot­te­lu! Veik­kaus­lii­gan kau­si 2019 pot­kais­taan käyn­tiin huh­ti­kuun a­lus­sa.
14.00 Ou Nou! Sami. Ou Nou! (x4) Hulabaloo. Bailut. Maire. Shopping. 14.00 Ou Nou! (x4) Maireuden äärellä. Vaari. Raimo. Arvon mekin ansaitsemme.
14.30 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri ¿Hablas español? .
15 15.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Hanurihommia. Takista tavaraksi. Irtopäinen kissa. 15.00 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior Fudistemppuja ja apua oljenkorsista. Ju­nio­rit val­taa­vat s­tu­dion ja pe­laa­jien hin­ku pe­laa­maan on mie­le­tön!
15.30 En­ti­söin­ti­pa­ja (x2) Roinaa vai rikkauksia? Pelikone käyntiin.
16.00 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Samuli Vauramo. Miitta Sorvali. Anni Hautala. Ali Jahangiri. 16.00 En­ti­söin­ti­pa­ja (x2) Ufolla tien päälle. Revittelyä rullaluistimella.
16.10 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior Fudistemppuja ja apua oljenkorsista.
17.00 En­ti­söin­ti­pa­ja Ufolla tien päälle. Revittelyä rullaluistimella. Roinaa vai rikkauksia? Pelikone käyntiin. Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Essi Hellen. Vie­raa­na Es­si Hel­len. (42')
17.30 Yl­lä­tys yh­des­sä pöy­däs­sä Kosinta.
18 18.00 Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa Liian suuret saappaat. Karvakuonojen kantapaikka. Sukupolvien välinen kuilu. Sielutonta sapuskaa. G­ril­lit huu­rus­sa (x2) Pääkaupungin herkkuja. Kiekkoilijan eväät Raumalla. A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x2) Veitsiä ja nyrkkirautoja. Herkkuja ja hedelmiä. JIM D: A­pol­lo 11 - en­sim­mäi­nen kuu­kä­ve­ly JIM D: A­pol­lo 11 - en­sim­mäi­nen kuu­kä­ve­ly. Ih­mi­nen as­tui en­si ker­taa Kuun ka­ma­ral­le hei­nä­kuus­sa 1969. Tuo­re do­ku­ment­ti ker­too en­ti­söi­dyn ku­va­ma­te­riaa­lin a­vul­la en­sim­mäi­sen kuu­kä­ve­lyn ta­ri­nan.
19.00 Po­lii­sit 2019 Kadonnut lapsi. Lap­peen­ran­nas­sa et­si­tään o­mil­le teil­leen läh­te­nyt­tä kou­lu­lais­ta. Kou­vo­las­sa sel­vi­te­tään ko­ti­vä­ki­val­ta­ta­pauk­sia. A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät Tyttö tullut isäänsä. Aina ei onnista. Pant­ti­lai­naa­mo (x2) Ukkosta radalla. Parhaat tinkimiset. 19.00 A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät Tyttö tullut isäänsä. Aina ei onnista.
20.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Hanurihommia. Takista tavaraksi. Irtopäinen kissa. JIM D: A­pol­lo 11 - en­sim­mäi­nen kuu­kä­ve­ly JIM D: A­pol­lo 11 - en­sim­mäi­nen kuu­kä­ve­ly. Ih­mi­nen as­tui en­si ker­taa Kuun ka­ma­ral­le hei­nä­kuus­sa 1969. Tuo­re do­ku­ment­ti ker­too en­ti­söi­dyn ku­va­ma­te­riaa­lin a­vul­la en­sim­mäi­sen kuu­kä­ve­lyn ta­ri­nan. JIM D: Manc­hes­te­rin ter­ro­ri-is­ku Jim D: Manchesterin terrori-isku. Tou­ko­kuus­sa 2017 it­se­mur­ha­pom­mit­ta­ja is­ki Manc­hes­ter A­re­nas­sa A­ria­na G­ran­den kon­ser­tin jäl­keen. Ar­man Poh­jan­täh­den al­la Somenuoret. Sotaveteraanit.
21 21.00 Ril­lit huu­rus­sa (x10) Ylinopeuslitigaatio. Aarteen fragmentointi. Housualternatiivi. Wheaton-uusiutuma. Spagettikatalyytti. Plimpton-stimulaatio. Portaikon käyttöönotto. Kuukiihtymys. Ylinopeuslitigaatio. Aarteen fragmentointi. Ril­lit huu­rus­sa (x6) Housualternatiivi. Wheaton-uusiutuma. Spagettikatalyytti. Plimpton-stimulaatio. Portaikon käyttöönotto. Kuukiihtymys.
22.00 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Miitta Sorvali. Anni Hautala. Ali Jahangiri. Essi Hellen. Teemu Vesterinen.
22.30 Sel­viy­ty­jät Selviytyjät jättää jälkensä. Kil­pai­li­jat muis­te­le­vat s­tu­dioy­lei­sön ja juon­ta­ja Jeff P­robs­tin e­des­sä kau­den i­ki­muis­toi­sim­pia ja jän­nit­tä­vim­piä het­kiä. Hy­vät ja huo­not uu­ti­set (x2) Essi Hellen. Teemu Vesterinen.
23.00 S­tand Up! Ar­man Poh­jan­täh­den al­la Somenuoret. Sotaveteraanit.
23.25 Roast - Jeff Ross ja po­lii­sit Roast - Jeff Ross ja poliisit.
0 00.00 Po­lii­sit 2019 Kadonnut lapsi. Rek­ka­kus­kit jääl­lä Raivopään raju reissu. Tulokkaan jääkoe. Pant­ti­lai­naa­mo (x2) Ukkosta radalla. Parhaat tinkimiset. Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Miitta Sorvali.
00.30 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set (x2) Anni Hautala. Ali Jahangiri. Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys Normaali keski-ikäinen mies. Van­taal­la Jak­ke ja Pe­te koh­taa­vat vuo­ros­saan mie­hen, jo­ka sy­tyt­tää äi­tin­sä ta­lon tu­leen.
01.00 Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa Liian suuret saappaat. Karvakuonojen kantapaikka. Sukupolvien välinen kuilu. Sielutonta sapuskaa. JIM D: Tu­hoi­sat len­to­tur­mat Kauhua ilmassa.
01.30 Roast - Jeff Ross ja po­lii­sit Roast - Jeff Ross ja poliisit.
02.00 Po­lii­sit (x10)
02.30 Rek­ka­kus­kit jääl­lä
3 03.00 G­ril­lit huu­rus­sa Roast - Do­nald T­rump Roast - Jeff Ross van­ki­las­sa Roast - Jus­tin Bie­ber
03.30 Roast - Da­vid Has­sel­hoff Po­lii­sit 2019
04.00 Ast­ral-TV (x4) 04.00 Ast­ral-TV (x2)
04.25 Ast­ral-TV (x2) 04.25 Ast­ral-TV (x2)
04.50 Ast­ral-TV (x4)