Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. la 10.8. su 11.8.
6 06.00 LI­VE: Ast­ral-TV LI­VE: Ast­ral-TV
9 09.00 Suo­men haus­kin ta­vis Aikamoinen sirkus. Yksisarvinen ja kalju. 09.00 Suo­men haus­kin ta­vis Sokea yllätys. Suo­men haus­kin ta­vis Se hetki. Fi­naa­li. Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior Kuka on Sasha? . Jouk­kueet o­vat val­mii­na ta­voit­te­le­maan mil­joo­naa o­man ryh­män­sä hy­väk­si.
09.50 Pien­tä pi­laa (x2)
09.55 Pien­tä pi­laa (x4)
10.00 Ri­de with Nor­man Ree­dus Huipuilta hiekkadyyneille. Jak­sa pa­rem­min
10.05 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri e­sit­tää: Mark­ku hoi­taa Pohjanmaan seriffi ja kampaaja. Ri­de with Nor­man Ree­dus Elämäniloa Espanjassa. 10.05 Ri­de with Nor­man Ree­dus Los Angelesin laitamilla.
10.30 Me­ri­mai­li
11.00 Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say! Äidin ja poikien unelma. 11.00 Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say! Vanha ravintola. Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say! Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri
11.05 Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say! Avioliitto karilla. 11.05 Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä (x3) En dag med Dennis.
11.55 Pien­tä pi­laa (x2)
12 12.00 Aust­ra­lian ra­jal­la (x2) Peluri. Identiteettikriisi. 12.00 Aust­ra­lian ra­jal­la (x2) Luvaton leipätyö. Kummat kaverukset.
12.05 Aust­ra­lian ra­jal­la (x2) Mallimatkustaja. Julmaa eläinkauppaa. 12.05 Aust­ra­lian ra­jal­la (x2) Liemessä. Isoja lasteja.
12.55 A­me­ri­kan G­la­diaat­to­rit Meno kuumenee. 12.55 Lei­jo­nan luo­la U­SA Eroon krapulasta.
13.05 Pien­tä pi­laa (x2) 13.05 Sel­viy­ty­jät Liittoumia syntyy, liittoumia hajoaa.
13.15 A­me­ri­kan G­la­diaat­to­rit Nollasta sataan.
13.50 Pien­tä pi­laa (x2)
13.55 Pien­tä pi­laa (x2) 13.55 Pien­tä pi­laa (x2)
14.00 Pien­tä pi­laa
14.05 Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä En dag med Dennis. Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä 14.05 Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä Päät pystyyn. Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä Ostaja. En­ti­söin­ti­pa­ja (x2) Tulta päin! Katkeransuloista kädenvääntöä.
14.55 Pien­tä pi­laa (x2) 14.55 Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi
15 15.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Fanitapaaminen. 15.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Harvinainen ämpäri. Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Markku tehokkaana.
15.10 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Romu-Freemanin aarteet.
15.55 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Supermiestyyli. 15.55 Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri
16.00 JIM D: A­pol­lo 11 - en­sim­mäi­nen kuu­kä­ve­ly Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Kliimaksi tuulikaapissa. 16.00 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Mykistävä toive. A­me­ri­kan G­la­diaat­to­rit Pää edellä. G­la­diaat­to­rit käy­vät en­tis­tä ko­vem­mil­la kier­rok­sil­la, kun ki­saa­jat ta­voit­te­le­vat fi­naa­li­paik­ko­ja.
16.50 Pien­tä pi­laa (x2)
16.55 On­ne­nar­pa
17.00 En­ti­söin­ti­pa­ja Kisakuumetta. On­ne­nar­pa 17.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri e­sit­tää: Mark­ku hoi­taa Leuanvetoa ja haitarihaaste. Mus­ke­li­mies Vert­ti Har­ju­nie­mi haas­taa Mar­kun ja Ti­mon voi­mai­luun. A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x4) Mieskunto kuntoon. Rakkauden perässä. Nesteitä kerrakseen. Sekava selitys.
17.05 En­ti­söin­ti­pa­ja Tulta päin! . 17.05 On­ne­nar­pa
17.10 En­ti­söin­ti­pa­ja Ruosteläjä. Bob saa pa­jal­leen van­hat P­hil­co-s­te­reot, joi­den pi­täi­si ol­la soit­ta­mis­kun­nos­sa hy­vin pian.
17.30 Aust­ra­lian ra­jal­la (x3) Julmaa eläinkauppaa. Peluri. Identiteettikriisi.
17.55 Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri
18 18.00 Aust­ra­lian ra­jal­la (x2) Makkaramysteeri. Turistina töihin. 18.00 Aust­ra­lian ra­jal­la (x2) Luvaton leipätyö. Kummat kaverukset. G­ril­lit huu­rus­sa (x2) Mansessa pärämätseillä. Lappeenrannan atomivoimala.
19.00 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x2) Nesteitä kerrakseen. Sekava selitys. A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät Isoimmat kaupat. Mi­ke ja F­rank ker­taa­vat suu­rim­pia te­ke­miään kaup­po­ja. 19.00 Pant­ti­lai­naa­mo (x2) Puhelinriippuvaiset. Chumin tehokas työpäivä. 19.00 A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät Isoimmat kaupat. Mi­ke ja F­rank ker­taa­vat suu­rim­pia te­ke­miään kaup­po­ja. Kaup­pa­lis­tal­la on pal­jon moot­to­ri­pyö­riä, mut­ta hie­ro­taan­pa kaup­po­ja myös mm. le­lu­ju­nis­ta ja nor­sun pääs­tä.
19.55 Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri
20.00 Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Taikauskoa ja uhkapelejä. Mai­ja-Lii­sa Peu­hu ha­luaa pa­ran­taa A­kin se­län. Mark­ku te­kee kam­mot­ta­van löy­dön. 20.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Markku tehokkaana. Aki temppuradalla. Ar­man Poh­jan­täh­den al­la Suviseurat. Il­lan do­ku­men­tis­sa Ar­man vie­rai­lee Su­vi­seu­rois­sa ja op­pii syn­nin se­kä an­teek­sian­non mer­ki­tyk­sen les­ta­dio­lai­suu­des­sa. Mil­lai­sia uh­rauk­sia he o­vat val­mii­ta te­ke­mään us­kon­sa e­teen ja mi­tä se heil­le an­taa?
20.05 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Fanitapaaminen. Jon­na Ort­jun tuo­mi­sis­ta löy­tyy to­del­li­nen har­vi­nai­suus. Mark­ku hank­kii a­pu­voi­mia sel­vi­täk­seen päi­vän u­ra­kas­ta.
21 21.00 Ril­lit huu­rus­sa (x4) Monopolaaritutkimus. Purkinavaajafluktuaatio. Sirkkakonjektuuri. Goottiwitz-deviaatio. 21.00 Ril­lit huu­rus­sa (x4) Jefu-pyörre. Kitaristikonflikti. Monopolaaritutkimus. Purkinavaajafluktuaatio. Ril­lit huu­rus­sa (x3) Sirkkakonjektuuri. Goottiwitz-deviaatio. Merirosvoratkaisu.
22.00 Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Sattuu ja vihloo. Vie­raa­na koo­mik­ko Juk­ka Lindst­röm. 22.00 Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Hiukkasenkiihdytin. Näyt­te­li­jä Lee­na Pöys­ti on vie­raa­na, ja hän pal­jas­taa oh­jel­mas­sa e­ri­tyis­tai­ton­sa, min­kä li­säk­si Ri­kun ky­ky ker­toa puu­jal­ka­vit­se­jä haas­te­taan.
22.05 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Kliimaksi tuulikaapissa. Vie­raan näyt­te­li­jä Se­bas­tian Rej­man. 22.05 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Mykistävä toive. Vie­raa­na juon­ta­ja Al­ma Hä­tö­nen.
22.30 Tu­los­sa: Big B­rot­her Suo­mi
22.35 Sel­viy­ty­jät Huutokauppaa ja hankaluuksia. Tu­ka­laan ti­lan­tee­seen jou­tu­nut kil­pai­li­ja käyt­tää kaik­ki ra­han­sa huu­to­kau­pas­sa saa­dak­seen vii­mei­sen ol­jen­kor­ren.
23.00 48 tun­tia ri­kok­ses­ta Kahden lapsen äiti. Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri S­tand Up! Ar­man Poh­jan­täh­den al­la Suviseurat. Metsästys.
23.05 Rek­ka­kus­kit jääl­lä Matkan pää.
23.30 Roast - Jeff Ross A­me­ri­kan kier­tueel­la Roast - Jeff Ross Amerikan kiertueella. Rek­ka­kus­kit jääl­lä Matkan pää. Po­la­rin saat­tue tais­te­lee luon­toa vas­taan vie­däk­seen vii­mei­set kuor­mat pe­ril­le.
23.55 Pien­tä pi­laa
0 00.00 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x2) Nesteitä kerrakseen. Sekava selitys. Gor­don Ram­say ja ko­kaii­ni Pant­ti­lai­naa­mo (x2) Puhelinriippuvaiset. Chumin tehokas työpäivä. Hy­vät ja huo­not uu­ti­set (x2) Kliimaksi tuulikaapissa. Sattuu ja vihloo.
Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Mykistävä toive. Vie­raa­na juon­ta­ja Al­ma Hä­tö­nen.
01.00 Mad­ven­tu­res III Amazonas. 01.00 Mad­ven­tu­res III Länsi-Afrikka. Jemen.
01.25 Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri
01.30 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Hiukkasenkiihdytin.
01.40 Po­lii­sit (x2) Helsinki. Kotka. 01.40 Po­lii­sit (x4) Lahti. Helsinki. Pori. Vantaa.
02.00 Mad­ven­tu­res III
02.20 Roast - Jeff Ross A­me­ri­kan kier­tueel­la
02.35 JIM D: Ter­ro­ri-is­kut ja kaap­pauk­set 02.35 JIM D: Ter­ro­ri-is­kut ja kaap­pauk­set Po­lii­sit (x2)
3
03.10 Gor­don Ram­say ja ko­kaii­ni
03.30 Suo­men Tul­li 03.30 Ast­ral-TV (x6)
04.05 Ast­ral-TV (x2)
04.30 Ast­ral-TV (x2)