Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 22.7. ti 23.7. ke 24.7. to 25.7. pe 26.7. la 27.7. su 28.7.
6 06.00 LI­VE: Ast­ral-TV
9 09.00 Suo­men haus­kin ta­vis Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior Ne­los­luok­ka­lai­set haa­vei­le­vat kir­jas­tos­ta. Me­ri­mai­li
09.30 Su­per­täh­det Supersunnuntai. Tee­mu kut­suu su­per­täh­det ko­tiin­sa viet­tä­mään jenk­ki­sun­nun­tai­ta.
10.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri e­sit­tää: Mark­ku hoi­taa Apuja tulossa! Haa­pa­sa­lo ja ka­ve­rit Lapin taikaa. Haa­pa­sa­lo ja ka­ve­rit Jos on rahaa, pääsee Prahaan. Ri­de with Nor­man Ree­dus California: Pacific Coast Highway Neonvaloista aavikolle. Jak­sa pa­rem­min
10.30 Me­ri­mai­li
10.50 Tu­los­sa: Tank­kaus­ta­ri­nat 10.50 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri e­sit­tää: Mark­ku hoi­taa Noloja lapsuusmuistoja. Mark­ku ja Ti­mo mat­kaa­vat Mik­ke­lin seu­dul­le.
11.00 Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da Onko joulu taas? Toinen tilaisuus. Komea kosinta. Puhdasta tulee. Perheen kesken. Haa­pa­sa­lo ja ka­ve­rit (x2) Lapin taikaa. Jos on rahaa, pääsee Prahaan.
11.50 Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä (x3) Elämysmatka. Toinen toistaan tukien. Finni.
12 12.00 Aust­ra­lian ra­jal­la (x10) Epäilyttävä passi. Kohtalokas kuherruskuukausi. Kalansaalis. Unohtuneet yksityiskohdat. Paljastava kirje. Oppia ikä kaikki. Eläimellisiä yllätyksiä. Isoisän ahdinko. Pulmalliset nuudelit. Kallis lasti.
13.00 A­me­ri­kan G­la­diaat­to­rit Kuin kaksi marjaa. Pariskuntien piina. Sel­viy­ty­jät Kaksi heimoa. Tu­los­sa: Tank­kaus­ta­ri­nat Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä (x2) Tumor cerebri Mirri
13.05 Lei­jo­nan luo­la U­SA Trendiruokia ja -juomia.
14.00 Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä Tumor cerebri Mirri Tu­los­sa: Tank­kaus­ta­ri­nat Pien­tä pi­laa
14.05 Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä Elämysmatka. Toinen toistaan tukien Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä Finni.
14.30 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior Kau­si 4. Jak­so 29. Ne­los­luok­ka­lai­set haa­vei­le­vat kir­jas­tos­ta.
14.55 Tu­los­sa: Tank­kaus­ta­ri­nat
15 15.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Lateksia 1990-luvulta. Joulu tulee! Munamiehen muna. Luutun lumoa. Synttärikarhu. A­me­ri­kan hui­keim­mat kek­sin­nöt Miljoonan dollarin finaali. Vii­si kek­si­jä­tii­miä kil­pai­lee mil­joo­nan dol­la­rin pää­pal­kin­nos­ta.
15.30 A­me­ri­kan G­la­diaat­to­rit Sukupolvien taistelu.
16.00 A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät Kitsas kylttimyyjä. Kotini on linnani. Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Radiotaajuuksia. Spagettitiedettä. Nimenmukainen. A­me­ri­kan G­la­diaat­to­rit Toinen tulikoe. A­ree­nal­la vas­tak­kain a­set­tuu nel­jä ki­saa­jaa, jot­ka o­vat jo sel­viy­ty­neet yh­des­tä suu­res­ta haas­tees­ta, pai­non­pu­do­tuk­ses­ta.
16.30 ISTV-s­tu­dio
17.00 Haa­pa­sa­lo ja ka­ve­rit Lapin taikaa. Jos on rahaa, pääsee Prahaan. En­ti­söin­ti­pa­ja (x4) Stuntfillari. Motskariklassikko. George Clintonin flyygeli. Lätkäpeli. Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri e­sit­tää: Mark­ku hoi­taa Noloja lapsuusmuistoja. Mark­ku ja Ti­mo mat­kaa­vat Mik­ke­lin seu­dul­le. A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x4) Oh­jel­mas­sa seu­ra­taan ra­ja­vi­ra­no­mais­ten työ­tä e­ri puo­lil­la Yh­dys­val­to­ja. Ra­ja­vi­ra­no­mai­sil­la on kä­det täyn­nä töi­tä niin lait­to­mien maa­han­muut­ta­jien, huu­mau­sai­nei­den, a­sei­den kuin jos­kus koo­mis­ten­kin ta­paus­ten kans­sa. A­me­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja. Veik­kaus­lii­ga LI­VE: Fu­tis­kier­ros
18 18.00 Aust­ra­lian ra­jal­la (x10) Kalansaalis. Unohtuneet yksityiskohdat. Paljastava kirje. Oppia ikä kaikki. Eläimellisiä yllätyksiä. Isoisän ahdinko. Pulmalliset nuudelit. Kallis lasti. Kielletyt kuukakut. Huumaava haju.
19.00 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x4) Oh­jel­mas­sa seu­ra­taan ra­ja­vi­ra­no­mais­ten työ­tä e­ri puo­lil­la Yh­dys­val­to­ja. Ra­ja­vi­ra­no­mai­sil­la on kä­det täyn­nä töi­tä niin lait­to­mien maa­han­muut­ta­jien, huu­mau­sai­nei­den, a­sei­den kuin jos­kus koo­mis­ten­kin ta­paus­ten kans­sa. A­me­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja. Pant­ti­lai­naa­mo (x6) Ukkosta radalla. Toisen romu on toisen aarre. Hankala synttärisankari. Onneton onnenkeksi. Rickin kirja. Taiteella rikkaaksi tai sitten ei. Kont­to­ri (x4) YT-neuvottelut. Liittouma. Seksuaalista häirintää. Asiakas.
20.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Joulu tulee! Munamiehen muna. Luutun lumoa. Synttärikarhu. Tuttu juttu. Ar­man Poh­jan­täh­den al­la Suomen romanit. Lastensuojelu.
21 21.00 Ril­lit huu­rus­sa (x10) Pöksypiñatapolarisaatio. Lisko-Spock-laajennus. Valkoisen parsan triangulaatio. Parisuhdepähkinä. Kylpytarvikehypoteesi. Tappajarobotti-installaatio. Ystävyysalgoritmi. Taloudellinen läpäisykyky. Pöksypiñatapolarisaatio. Lisko-Spock-laajennus. Ril­lit huu­rus­sa (x6) Valkoisen parsan triangulaatio. Parisuhdepähkinä. Kylpytarvikehypoteesi. Tappajarobotti-installaatio. Ystävyysalgoritmi. Taloudellinen läpäisykyky.
22.00 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Radiotaajuuksia. Spagettitiedettä. Tu­los­sa: Tank­kaus­ta­ri­nat Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Hyvällä sykkeellä. Näyt­te­li­jä Jark­ko Nie­mi on vie­raa­na uu­den kau­den en­sim­mäi­ses­sä jak­sos­sa. 48 tun­tia ri­kok­ses­ta Turhat uhrit. Kah­ta mies­tä am­mu­taan Bour­bon St­ree­tin lä­hel­lä tap­pe­lun jäl­keen.
22.05 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Nimenmukainen. Vie­raa­na TV-tuot­ta­ja ja toi­mit­ta­ja Ri­ku Ran­ta­la.
22.30 Sel­viy­ty­jät
23.00 JIM D: A­pol­lo 11 - en­sim­mäi­nen kuu­kä­ve­ly Rek­ka­kus­kit jääl­lä El Niñon viha. Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys Vantaa. Pie­niä ih­mei­tä. Ar­man Poh­jan­täh­den al­la Suomen romanit. Lastensuojelu.
23.30 Pant­ti­lai­naa­mo (x2) Rickin kirja. Taiteella rikkaaksi tai sitten ei. Rek­ka­kus­kit jääl­lä El Niñon viha. Todd De­weyn rek­ka ko­kee ko­via, mut­ta pää­see­kö mies mää­rän­pää­hän­sä?
0 00.00 48 tun­tia ri­kok­ses­ta A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x3) Hämäriä suunnitelmia. Läjäpäin huumeita. Kultaa ja mirhamia. Pant­ti­lai­naa­mo (x2) Hankala synttärisankari. Onneton onnenkeksi.
00.30 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Nimenmukainen. Vie­raa­na TV-tuot­ta­ja ja toi­mit­ta­ja Ri­ku Ran­ta­la.
01.00 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat 01.00 Mad­ven­tu­res II (x2) Kiina. Tiibet.
01.30 Mad­ven­tu­res I (x2) Mad­ven­tu­res I Mad Cook Special. 01.30 Kont­to­ri (x2) YT-neuvottelut. Liittouma.
02.00 Mad­ven­tu­res II 02.00 Mad­ven­tu­res II 02.00 Kont­to­ri
02.10 Po­lii­sit (x4)
02.30 Po­lii­sit (x4) 02.30 Po­lii­sit (x2) Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys 48 tun­tia ri­kok­ses­ta
3
03.05 Suo­men Tul­li
03.30 Suo­men Tul­li 03.30 Suo­men Tul­li A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x4)
04.10 Ast­ral-TV (x4)
04.30 Ast­ral-TV (x4) 04.30 Ast­ral-TV (x6)