Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.6. ti 5.6. ke 6.6. to 7.6. pe 8.6. la 9.6. su 10.6.
6

06.00 Ast­ral-TV

9

09.00 Myy­tin­rä­jäyt­tä­jät

Dolgorukin kuolema. Pölyräjähdys. Asetyleeniraketti. Viipurin pamaus. Jättiläisritsa.

En­ti­söin­ti­pa­ja (x5)

Resiinasta veturiin. Kisakuumetta. Tulta päin! Katkeransuloista kädenvääntöä. Ruosteläjä.

10.00 Hei­koin lenk­ki

Hyvästit huonoille. Vahvinko vei potin? Peli on peliä. Keskittyminen koetuksella.

11.00 Ran­ta­vah­dit (x10)

Rakkautta ilmassa. Monta vaaraa ompi eessä. Kielimuuri. Hätää helteessä. Musta hevonen. Sähläristä sankariksi. Kutsumaton käpälöijä. Kosto on suloinen.

Jak­sa pa­rem­min

Ran­ta­vah­dit (x5)

Sähläristä sankariksi. Kutsumaton käpälöijä. Kosto on suloinen.

11.30 Ran­ta­vah­dit (x3)

Kielimuuri. Hätää helteessä. Musta hevonen.
12

12.00 Rik­kai­den pant­ti­lai­naa­mo

Kirjavia koneja.

Ri­de with Nor­man Ree­dus

California: Pacific Coast Highway Death Valley: Dante's View Appalachia: Blue Ridge Parkway Texas: Twisted Sister

13.00 Lei­jo­nan luo­la U­SA

Keskity keksintöön. Kuntoilua ja kiputiloja. Miehestä mittaa. Varusteita vanhemmille. Ilmaista autoilua.

Aust­ra­lian ra­jal­la (x5)

Matoyllätys. Voodoota ja veropetoksia. Merkillinen matkalaukku. Eläkeläiset pulassa. Epäilyttävä passi.

13.30 Aust­ra­lian ra­jal­la (x5)

Kohtalokas kuherruskuukausi. Kalansaalis. Unohtuneet yksityiskohdat. Paljastava kirje. Oppia ikä kaikki.

14.00 Myy­tin­rä­jäyt­tä­jät

Dolgorukin kuolema. Pölyräjähdys. Asetyleeniraketti. Viipurin pamaus. Jättiläisritsa.
15

15.00 Aust­ra­lian ra­jal­la (x10)

Matoyllätys. Voodoota ja veropetoksia. Merkillinen matkalaukku. Eläkeläiset pulassa. Epäilyttävä passi. Kohtalokas kuherruskuukausi. Kalansaalis. Unohtuneet yksityiskohdat. Paljastava kirje. Oppia ikä kaikki.

15.30 A­me­ri­kan G­la­diaat­to­rit

Areenalla jälleen! Ai­dot ja al­ku­pe­räi­set g­la­diaat­to­rit o­vat tääl­lä taas! A­me­ri­kan g­la­diaat­to­rit val­taa­vat jäl­leen tv-ruu­tum­me ja vie­lä­pä e­ri­kois­pit­kän a­loi­tus­jak­son ver­ran.

16.00 A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät

Imperiumin vastatarjous.

En­ti­söin­ti­pa­ja (x5)

Resiinasta veturiin. Kisakuumetta. Tulta päin! Katkeransuloista kädenvääntöä. Ruosteläjä.

16.00 A­me­ri­kan G­la­diaat­to­rit

Loppukirin huumaa. Täs­sä jak­sos­sa mit­taa toi­sis­taan ot­ta­vat luk­ko­pai­ni­mes­ta­ri Ch­ris­tie ja voi­mis­te­lu­val­men­ta­ja Sie­ne.

17.00 Ran­ta­vah­dit (x8)

Kielimuuri. Hätää helteessä. Musta hevonen. Sähläristä sankariksi. Kutsumaton käpälöijä. Kosto on suloinen.

Kup­pi­lat kun­toon, Jyr­ki Su­ku­la!

Ravintola Maja, Hämeenlinna. Nuo­ri ra­vin­to­loit­si­ja Ja­su Lindg­ren y­rit­tää he­rät­tää hen­kiin van­han k­las­sik­ko­ra­vin­to­lan Hä­meen­lin­nas­sa.

17.00 JIM D: Ro­bo­tin vas­taa­not­to

JIM D: Robotin vastaanotto. Te­koä­ly­val­lan­ku­mous kol­kut­taa o­vel­la.

17.30 Ro­bin: Tää on se het­ki -kon­sert­ti

Keik­ka­tal­tioin­ti Ro­bi­nin Tää on se het­ki -kon­ser­tis­ta Hel­sin­gin Hart­wall A­re­nal­la 28.10.2017. Ro­bin jäi kon­ser­tin jäl­keen mää­rit­te­le­mät­tö­män mit­tai­sel­le tauol­le.
18

18.00 Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Keski-Suomi. Pirkanmaa. Pohjois-Pohjanmaa. Kymenlaakso. Lappi.

18.00 G­ril­lit huu­rus­sa

Tuukka Kotti ja Forssa. Mis­sä o­vat Fors­san par­haat g­ril­lit? Su­si­jen­gis­tä­kin tut­tu ko­ri­pal­loi­li­ja Tuuk­ka Kot­ti sel­vit­tää sen Sa­mi Hed­ber­gil­le ja Kim Sai­niol­le.

19.00 Aust­ra­lian ra­jal­la (x8)

Merkillinen matkalaukku. Eläkeläiset pulassa. Epäilyttävä passi. Kohtalokas kuherruskuukausi. Kalansaalis. Unohtuneet yksityiskohdat. Paljastava kirje. Oppia ikä kaikki.

JIM D: Tu­hoi­sat len­to­tur­mat

A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät

Lyömätön laskupää. Mi­ke ja F­rank tus­kai­le­vat Los An­ge­le­sin ruuh­kia ja vie­rai­le­vat pit­kän lin­jan ti­vo­li­työ­läi­sen luo­na se­kä hie­ro­vat kaup­po­ja har­vi­nai­sis­ta kul­ku­pe­leis­tä.

Ar­man Poh­jan­täh­den al­la

Esikouluopettaja. Il­lan jak­sos­sa Ar­man so­lut­tau­tuu Val­kea­kos­ke­lai­seen e­sio­pe­tus­ryh­mään ja val­mis­tau­tuu tais­te­le­maan lo­hi­käär­met­tä vas­taan.

20.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Ep­san­jas­sa

Luksusjahti ja kiinakauppa. A­ki ja He­li pää­se­vät tin­kaa­maan merk­ki­tuot­teis­ta me­rel­le. Pys­tyy­kö kii­na­kau­pan os­tok­sis­ta tuu­naa­maan ar­vo­ta­va­raa?

G­ril­lit huu­rus­sa

Tuukka Kotti ja Forssa. Mis­sä o­vat Fors­san par­haat g­ril­lit? Su­si­jen­gis­tä­kin tut­tu ko­ri­pal­loi­li­ja Tuuk­ka Kot­ti sel­vit­tää sen Sa­mi Hed­ber­gil­le ja Kim Sai­niol­le.

A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät

Lyömätön laskupää. Mi­ke ja F­rank tus­kai­le­vat Los An­ge­le­sin ruuh­kia ja vie­rai­le­vat pit­kän lin­jan ti­vo­li­työ­läi­sen luo­na se­kä hie­ro­vat kaup­po­ja har­vi­nai­sis­ta kul­ku­pe­leis­tä.

Po­lii­sit 10 vuot­ta

Itsenäisyyspäivä. Poliisieläimet.

Ar­man Poh­jan­täh­den al­la

Esikouluopettaja. Il­lan jak­sos­sa Ar­man so­lut­tau­tuu Val­kea­kos­ke­lai­seen e­sio­pe­tus­ryh­mään ja val­mis­tau­tuu tais­te­le­maan lo­hi­käär­met­tä vas­taan.

Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri e­sit­tää: Mark­ku hoi­taa

Apuja tulossa! Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­rin a­pu­mie­he­nä tun­net­tu Mark­ku ja ja hä­nen työ­pa­rin­sa Ti­mo a­loit­ta­vat re­mont­ti­reis­sun­sa ko­ti­seu­dul­taan Jy­väs­ky­läs­tä.
21

21.00 Ril­lit huu­rus­sa (x10)

Läheisyyskiihdytys. Asutusapplikaatio. Tähdeterminaatio. Skywalker-tunkeutuminen. Linnoitusimplementaatio. Kommunikaation heikentymä. Valmistumistransmissio. Läheisyyskiihdytys. Asutusapplikaatio.

Ril­lit huu­rus­sa (x6)

Tähdeterminaatio. Skywalker-tunkeutuminen. Linnoitusimplementaatio. Kommunikaation heikentymä. Valmistumistransmissio.

22.00 Roast - B­ru­ce Wil­lis

Roas­teis­sa pan­naan leik­ki­mie­li­ses­ti hal­val­la pii­na­pen­kis­sä is­tu­vaa sät­ti­mi­sen koh­det­ta hy­väs­sä hen­ges­sä ja pii­nat­ta­van suos­tu­muk­sel­la.

Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Hyvällä sykkeellä. Ennen tajus jotain. Tikusta asiaa.

48 tun­tia ri­kok­ses­ta

Yksinäinen maantie. New Or­lean­sin syr­jäi­sel­tä tiel­tä löy­tyy o­sit­tain pa­la­nut au­to, jon­ka ta­va­ra­ti­las­sa on nai­sen pa­la­nut ruu­mis.

22.30 Roast - Jeff Ross van­ki­las­sa

Roas­teis­sa pan­naan leik­ki­mie­li­ses­ti hal­val­la pii­na­pen­kis­sä is­tu­vaa sät­ti­mi­sen koh­det­ta hy­väs­sä hen­ges­sä ja pii­nat­ta­van suos­tu­muk­sel­la.

Rek­ka­kus­kit jääl­lä

Tätä on odotettu. Uu­den kau­den a­lus­sa Li­sa ja Dar­rell jat­ka­vat kul­je­tus­jät­ti Po­la­rin kiu­saa­mis­ta nap­paa­mal­la tär­kei­tä u­ra­koi­ta.

23.00 S­tand Up!

Stand Up! -oh­jel­man toi­nen kau­si!

Rek­ka­kus­kit jääl­lä

Tätä on odotettu.

Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys

Lahti. Vantaa.

A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät

Lyömätön laskupää.

23.30 Aust­ra­lian ra­jal­la (x5)

Voodoota ja veropetoksia. Merkillinen matkalaukku. Eläkeläiset pulassa. Epäilyttävä passi. Kohtalokas kuherruskuukausi.

Aust­ra­lian ra­jal­la (x4)

Kalansaalis. Unohtuneet yksityiskohdat. Paljastava kirje. Oppia ikä kaikki.
0

00.00 JIM D: Ter­ro­ri-is­kut ja kaap­pauk­set

Helvetti Achille Laurolla.

Roast - Jeff Ross A­me­ri­kan kier­tueel­la

Kei­sa­ri Aar­nio

Suski on huolissaan Saarasta.

Hy­vät ja huo­not uu­ti­set (x2)

Hyvällä sykkeellä. Ennen tajus jotain.

01.00 Aust­ra­lian ra­jal­la (x8)

Merkillinen matkalaukku. Eläkeläiset pulassa. Epäilyttävä passi. Kohtalokas kuherruskuukausi. Kalansaalis. Unohtuneet yksityiskohdat. Paljastava kirje. Oppia ikä kaikki.

01.30 48 tun­tia ri­kok­ses­ta

Yksinäinen maantie. New Or­lean­sin syr­jäi­sel­tä tiel­tä löy­tyy o­sit­tain pa­la­nut au­to, jon­ka ta­va­ra­ti­las­sa on nai­sen pa­la­nut ruu­mis.

02.00 Ran­ta­vah­dit (x4)

Roast - Jeff Ross A­me­ri­kan kier­tueel­la

Po­lii­sit 10 vuot­ta

Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

02.30 JIM D: Ta­paus O.J. ‒ sa­la­tut ta­ri­nat

3

03.00 Po­lii­sit (x6)

Ran­ta­vah­dit (x4)

Po­lii­sit (x4)

04.00 Po­lii­sit

Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys

04.15 Ast­ral-TV (x2)

04.30 Ast­ral-TV (x8)

04.55 Ast­ral-TV (x4)