Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.3. ti 26.3. ke 27.3. to 28.3. pe 29.3. la 30.3. su 31.3.
6

06.00 Ast­ral-TV

Ast­ral-TV

07.00 Ast­ral-TV

9

09.00 Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da

Muistojen tiellä. Ei mitään taskurahoja. Oon rekkamies. Taistelu sijoituksista. Samppanjaa ja energiajuomaa.

Kaup­pa­neu­vos Jeth­ro

Jethro saa kutsun Venäjälle! Jeth­ro saa kut­sun yl­lät­tä­väl­tä ta­hol­ta ja läh­tee val­loit­ta­maan i­tä­naa­pu­ria.

10.00 Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say!

Perhe on painajainen. Perheriitoja. Kolme kuppilaa. Itsepäinen kreikkalainen.

Hei­koin lenk­ki

Pelin nimi on Heikoin lenkki!

Jak­sa pa­rem­min

Sel­vi­täm­me, mil­lai­set u­nion­gel­mat vai­vaa­vat toi­mit­ta­ja Kat­ja S­tåh­lia.

Kaup­pa­neu­vos Jeth­ro

Kossukurvi kutsuu Jethroa. Kaup­pa­neu­vos Jeth­ro pa­laa ruu­tuun!

10.30 Rik­kai­den pant­ti­lai­naa­mo

Joulutunnelmissa. Pant­ti­lai­naa­moon tar­jo­taan luk­sus­ve­net­tä, s­ma­rag­dia ja o­lym­pia­mi­ta­lis­tin t­ri­koi­ta.

11.00 G­la­diaat­to­rit

A­me­ri­kan G­la­diaat­to­rit

Areenalla jälleen! Ai­dot ja al­ku­pe­räi­set g­la­diaat­to­rit o­vat tääl­lä taas!

Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say!

Grillitön grilli.

11.00 Rik­kai­den pant­ti­lai­naa­mo (x2)

Leipomobiili. Kirjavia koneja.

11.35 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri (x2)

Tuhoa ja tunnelmointia. Veturimies-Markku.
12

12.00 A­me­ri­kan G­la­diaat­to­rit

Loppukirin huumaa.

12.30 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat

Suojelupyhimys. Väärään suuntaan. Kalloja ja kokaiinia.

13.00 Ri­de with Nor­man Ree­dus

California: Joshua Tree New Mexico: White Sands Hawaii: The Big Island My New York

Myy­tin­rä­jäyt­tä­jät

Moottoripyörällä hirven läpi.

13.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri (x2)

Keisarin valssi. Aki, rokkistara.

13.35 Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say! (x2)

Perhe on painajainen. Perheriitoja.

14.00 Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la

Rajat ylittävä Kurdistan. Cajun-keittiö. Joulun erikoisohjelma. Mosambik. Kroatia.
15

15.00 Hei­koin lenk­ki

Riku, olet jämäkkä miehenalku! Riku toimii saattajana. Pelin nimi on Heikoin lenkki! Tilastot puhuvat.

15.00 Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say! (x2)

Kolme kuppilaa. Itsepäinen kreikkalainen.

15.30 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x3)

Juhlahumua ja hankala asiakas. Synnytyskipuja. Eläkeläisten kalaretki.

16.00 Sä­pi­nää kan­nen al­la

Kosinta. Kalastusta kerrakseen. Meren raivo.

Ta­lent U­SA

Finaalin tuloslähetys. Kau­si hui­pen­tuu e­ri­kois­pit­kään tu­los­lä­he­tyk­seen.

Sä­pi­nää kan­nen al­la

Karhuemo hoitaa.

17.00 Aust­ra­lian ra­jal­la (x6)

Aamuvarhainen ratsia. Munia haaroissa. Kätkö veneessä. Kiukkuinen matkustaja. Kokaiinijäämiä ja ruokatuliaisia. Suunnatonta hermoilua.

17.00 Aust­ra­lian ra­jal­la (x4)

Suunnatonta hermoilua. Vaarallisia kätköjä. Pillereitä ja pornoa. Iäkäs huumekuriiri.

Aust­ra­lian ra­jal­la (x4)

Samat kasvot, eri nimi. Suuri takavarikko. Erikoinen tuliainen. Laukut täynnä lahjoja.
18

18.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri

Tuhoa ja tunnelmointia. Veturimies-Markku. Keisarin valssi. Aki, rokkistara.

18.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri e­sit­tää: Mark­ku hoi­taa

Leuanvetoa ja haitarihaaste. Mus­ke­li­mies Vert­ti Har­ju­nie­mi haas­taa Mar­kun ja Ti­mon voi­mai­luun.

Pant­ti­lai­naa­mo (x4)

Jalkapalloa ja taikuutta. Nyrkkisankari-Rick. Dillingerin viimeinen keikka. Ukkosta radalla.

19.00 Pant­ti­lai­naa­mo (x8)

Ukko, pelimiehistä parhain. Kirjakerhon lumoissa. Taistelu taukohuoneessa. Moottoripyöräparatiisi. Jalkapalloa ja taikuutta. Nyrkkisankari-Rick. Dillingerin viimeinen keikka. Ukkosta radalla.

Pant­ti­lai­naa­mo (x4)

Ukko, pelimiehistä parhain. Kirjakerhon lumoissa. Taistelu taukohuoneessa. Moottoripyöräparatiisi.

JIM D: Ro­bo­tin vas­taa­not­to

JIM D: Robotin vastaanotto. Te­koä­ly­val­lan­ku­mous kol­kut­taa o­vel­la. Do­ku­men­tis­sa tes­ta­taan Jess-ro­bot­tia, jon­ka luo­na käy pa­ris­kun­tia, ys­tä­vyk­siä ja per­hei­tä ha­ke­mas­sa rat­kai­su­ja on­gel­miin­sa ja neu­vo­ja e­lä­mään­sä.

20.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri e­sit­tää: Mark­ku hoi­taa

Pohjanmaan seriffi ja kampaaja. Lau­la­ja I­ri­nan kum­mi­koh­tees­sa Mark­kua ja Ti­moa vas­tas­sa on lap­sia, e­läi­miä ja e­tei­sen kaaos.

G­ril­lit huu­rus­sa

Andre Linman ja Vaasa. Tuukka Kotti ja Forssa. Elias Kaskinen ja Lohja.

20.00 Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa

Surusta sekaisin. Gor­don y­rit­tää pe­las­taa Los An­ge­le­sis­sa si­jait­se­van B­rowns­to­ne Bist­ron, jo­ka tar­joi­lee ka­ri­bia­lais­ta ruo­kaa. O­mis­ta­ja C­li­ve on mur­heen mur­ta­ma ei­kä jak­sa joh­taa ra­vin­to­laan­sa a­siaan­kuu­lu­val­la ta­val­la. Myös hen­ki­lö­kun­ta on tym­piin­ty­nyt­tä. Saa­daan­ko ra­vin­to­laan pu­hal­let­tua uut­ta e­loa vain vuo­ro­kau­des­sa?
21

21.00 Ril­lit huu­rus­sa (x10)

Eristyspermutaatio. Lintupelkodiffuusio. Liekehtivän sylkykupin löytö. Speckerman-uusiutuma. Rihkamamanööveri. Rekombinaation hypoteesi. Beetatestin initiaatio. Ystävyyden supistus. Eristyspermutaatio. Lintupelkodiffuusio.

Ril­lit huu­rus­sa (x3)

Liekehtivän sylkykupin löytö. Speckerman-uusiutuma. Rihkamamanööveri.

Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri e­sit­tää: Mark­ku hoi­taa

Leuanvetoa ja haitarihaaste. Mus­ke­li­mies Vert­ti Har­ju­nie­mi haas­taa Mar­kun ja Ti­mon voi­mai­luun. Mie­het koh­taa­vat moot­to­ri­pyö­rä­ker­hon hir­nu­vis­sa mer­keis­sä.

22.00 S­tand Up!

Stand Up! -oh­jel­man toi­nen kau­si! Il­lan jak­sos­sa la­val­la Mi­ka Eir­to­vaa­ra, To­ni Jy­vä­lä, F­re­di Li­lius ja Jo­ni Koi­vu­nie­mi.

Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Hiukkasenkiihdytin. Näyt­te­li­jä Lee­na Pöys­ti on vie­raa­na, ja hän pal­jas­taa oh­jel­mas­sa e­ri­tyis­tai­ton­sa, min­kä li­säk­si Ri­kun ky­ky ker­toa puu­jal­ka­vit­se­jä haas­te­taan.

S­tand Up!

Stand Up! -oh­jel­man kol­mas kau­si! Il­lan jak­sos­sa Pea­cock-teat­te­rin la­val­la To­mi Haus­to­la, Ant­ti Haa­pa­la, F­re­di Li­lius ja Is­mo Lei­ko­la.

Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit

Pohjanmaan liftarisurmat. 17-vuo­tias Pia läh­ti ra­vin­to­lail­lan jäl­keen lif­taa­maan ko­tiin­sa ja löy­tyi seu­raa­va­na aa­mu­na sur­mat­tu­na me­res­tä.

Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa

Surusta sekaisin. Gor­don y­rit­tää pe­las­taa Los An­ge­le­sis­sa si­jait­se­van B­rowns­to­ne Bist­ron, jo­ka tar­joi­lee ka­ri­bia­lais­ta ruo­kaa.

22.00 Ril­lit huu­rus­sa (x3)

Rekombinaation hypoteesi. Beetatestin initiaatio. Ystävyyden supistus.

22.30 Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit

Pyjamasurma. I­tä-hel­sin­ki­läi­sen lä­hiön e­dus­tal­ta teh­ty ruu­mis­löy­tö käyn­nis­ti ri­kos­tut­kin­nan, jo­hon val­jas­tet­tiin no­peal­la ai­ka­tau­lul­la i­so jouk­ko po­lii­se­ja.

23.00 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys

Naisia hermoromahduksen partaalla.

Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Varsinais-Suomi. Etelä-Savo.

Po­lii­sit 2019

Kadonnut lapsi.

Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri e­sit­tää: Mark­ku hoi­taa

Leuanvetoa ja haitarihaaste.

23.30 Po­lii­sit 2019

Kadonnut lapsi. Avaimet kaivossa.
0

00.00 Suo­men Tul­li

S­tand Up!

Stand Up! -oh­jel­man toi­nen kau­si!

00.30 S­tand Up!

Stand Up! -oh­jel­man toi­nen kau­si! Il­lan jak­sos­sa la­val­la Mi­ka Eir­to­vaa­ra, To­ni Jy­vä­lä, F­re­di Li­lius ja Jo­ni Koi­vu­nie­mi.

Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit

Pyjamasurma.

01.00 Sä­pi­nää kan­nen al­la

Kosinta. Kalastusta kerrakseen. Meren raivo. Karhuemo hoitaa.

G­ril­lit huu­rus­sa (x2)

Tuukka Kotti ja Forssa. Elias Kaskinen ja Lohja.

01.30 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri

Tuhoa ja tunnelmointia. Tan­go­ku­nin­ga­tar Jo­han­na Deb­rec­ze­ni myy Lah­den MM-ki­so­jen muis­to­ra­han.

S­tand Up!

Stand Up! -oh­jel­man kol­mas kau­si! Il­lan jak­sos­sa Pea­cock-teat­te­rin la­val­la To­mi Haus­to­la, Ant­ti Haa­pa­la, F­re­di Li­lius ja Is­mo Lei­ko­la.

02.00 Po­lii­sit (x9)

G­ril­lit huu­rus­sa

02.30 JIM D: Sar­ja­mur­haa­jan äi­ti

Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri (x2)

3

03.00 Po­lii­sit (x6)

03.30 Mad Cook S­how

04.30 Ast­ral-TV (x11)

JIM D: Sar­ja­mur­haa­jan äi­ti

05.30 Ast­ral-TV