Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.3. ti 5.3. ke 6.3. to 7.3. pe 8.3. la 9.3. su 10.3.
6

06.00 Ast­ral-TV

9

09.00 Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da

Vanhan leijonan paluu.

Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da

Kultaa koirille. Steppausta ja värikästä vodkaa. Tekniikkaa ja tyynyliinoja. Geometriaa joka kroppaan.

Kaup­pa­neu­vos Jeth­ro

Pahvijethropäivä! Jethro valloittaa Viron!

10.00 Kup­pi­lat kun­toon, Jyr­ki Su­ku­la!

Ravintola Tuuheikko, Sammatti. Ravintola Laukaanhovi, Laukaa. Vege Kahvila Verso, Helsinki.

Jak­sa pa­rem­min

Rik­kai­den pant­ti­lai­naa­mo

Tankeilla lomalle. Pant­ti­lai­naa­moon tar­jo­taan täl­lä ker­taa Bir­kin-lauk­kua, van­ho­ja ko­li­koi­ta ja su­da­ni­lai­sen sult­taa­nin miek­kaa.

10.30 Rik­kai­den pant­ti­lai­naa­mo

Paloautobaari. Pant­ti­lai­naa­moon tar­jo­taan täl­lä ker­taa e­ri­lais­ta pa­loau­toa, kah­ta kih­la­sor­mus­ta ja vai­kut­ta­vaa nim­ma­ri­ko­koel­maa.

11.00 A­las­kan vaa­ral­li­set säh­köu­ra­kat

Kaikki loppuu aikanaan.

Et sä tie­dä ku­ka mä oon?

Jannika B:n säkenöivä äly! Jarkko Tamminen. Jaana Pelkosen salainen tatuointi. Jani Toivola.

11.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri (x2)

Liekitettyä makkaraa. Sulttaani kaupan.

11.30 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri (x2)

Sata lasissa. Heli säikähtää.
12

12.00 Haa­pa­sa­lo goes lo­mal­le

Jamaika. Dominikaaninen Tasavalta. Puerto Rico. Barbados. Trinidad ja Tobago.

13.00 Hell's Kitc­hen

Sokkomaistiaiset. Herkullisen haastava hummeri. Kuusi parastako? Halpaa ja hyvää. Poikamiehet keittiössä.

13.00 Pal­lon ym­pä­ri

Keskeytys uhkaa! Saa­ra saa lää­kä­ril­tä ty­ly­jä uu­ti­sia ja on vaa­ras­sa jou­tua ko­tiin kes­ken ki­san.

13.30 Pal­lon ym­pä­ri

Juha Miedon huone. Jus­si jou­tuu tur­vau­tu­maan le­gen­daa­ri­sen Ju­ha Mie­don a­puun saa­des­saan häm­men­tä­vän teh­tä­vän Sap­po­ros­sa.

14.00 A­me­ri­kan G­la­diaat­to­rit

Vimmalla voittoon.

Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la

Poliittista sekasortoa Nicaraguassa. Kärsimysten Kambodzha. Maanjäristyksen runnoma Haiti. Yllätysten Wien.

14.00 Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Kymenlaakso. UU­SI KAU­SI. Vil­le Haa­pa­sa­lo läh­tee Ky­men­laak­soon sel­vit­tä­mään, mik­si a­lueel­la on an­kea ja mol­li­voit­toi­nen mai­ne.

14.30 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x2)

Veitsiä ja nyrkkirautoja. Herkkuja ja hedelmiä.
15

15.00 Hei­koin lenk­ki

Peli on peliä. Keskittyminen koetuksella. Taktikointi sallittu. Tiedetään, tiedetään!

15.00 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat

Härkää sarvista.

15.30 Lei­jo­nan luo­la U­SA

Turvallisuus ennen kaikkea. Afganistanin sahramia.

16.00 Et sä tie­dä ku­ka mä oon?

Jannika B:n säkenöivä äly! Jarkko Tamminen. Jaana Pelkosen salainen tatuointi. Jani Toivola.

Ta­lent U­SA

Yh­dys­val­to­jen suu­rin­ta ky­kyä ja va­lo­voi­mai­sin­ta täh­teä et­si­vät tuo­ma­rit Ho­wie Man­del, Hei­di K­lum, Mel B se­kä Si­mon Co­well.

16.30 Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Kymenlaakso. UU­SI KAU­SI. Vil­le Haa­pa­sa­lo läh­tee Ky­men­laak­soon sel­vit­tä­mään, mik­si a­lueel­la on an­kea ja mol­li­voit­toi­nen mai­ne.

Ta­lent U­SA

Yh­dys­val­to­jen suu­rin­ta ky­kyä ja va­lo­voi­mai­sin­ta täh­teä et­si­vät tuo­ma­rit Ho­wie Man­del, Hei­di K­lum, Mel B se­kä Si­mon Co­well. Oh­jel­man juon­taa Nick Can­non. A­me­rik­ka­lai­nen viih­deoh­jel­ma.

17.00 Sel­viy­ty­jät

Valheita ja vainoharhoja. Yksin kaikkia vastaan. Teot kertovat enemmän kuin sanat.

Ta­lent U­SA

Kolmas tuloslähetys. Tu­los­lä­he­tyk­ses­sä va­li­taan vii­mei­set seit­se­män se­mi­fi­na­lis­tia.

17.30 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri e­sit­tää: Mark­ku hoi­taa

Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­rin Mark­ku on nyt vauh­dis­sa! Uu­si sar­ja lait­taa puu­ha­mie­hen toi­mi­maan ja mi­kään on­gel­ma ei o­le liian suu­ri.
18

18.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri

Sata lasissa. Heli säikähtää. Liekitettyä makkaraa. Sulttaani kaupan.

Vic­to­ria's Sec­ret Fas­hion S­how 2018

Vic­to­ria's Sec­ret Fas­hion S­how 2018. Vic­to­ria's Sec­re­tin vuo­den 2018 muo­ti­näy­tök­ses­sä New Yor­kis­sa la­val­la näh­dään vii­meis­tä ker­taa i­ko­ni­nen Ad­ria­na Li­ma.

18.30 Ta­lent U­SA

Yh­dys­val­to­jen suu­rin­ta ky­kyä ja va­lo­voi­mai­sin­ta täh­teä et­si­vät tuo­ma­rit Ho­wie Man­del, Hei­di K­lum, Mel B se­kä Si­mon Co­well.

Ril­lit huu­rus­sa (x3)

Lemmenautouppouma.

19.00 Pant­ti­lai­naa­mo (x8)

Isoimmat kaupat. Puhelinriippuvaiset. Chumin tehokas työpäivä. Coreyn ja Chumin parhaat. Miesihastus.

Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Kymenlaakso. UU­SI KAU­SI. Vil­le Haa­pa­sa­lo läh­tee Ky­men­laak­soon sel­vit­tä­mään, mik­si a­lueel­la on an­kea ja mol­li­voit­toi­nen mai­ne.

19.30 Ril­lit huu­rus­sa (x3)

20.00 G­ril­lit huu­rus­sa

Elias Kaskinen ja Lohja. Kyl­lä löy­tyy Loh­jal­ta­kin le­gen­daa­ri­sia g­ril­le­jä, ja nii­tä rat­saa­maan rat­sas­ta­vat Sa­mi Hed­berg, Kim Sai­nio ja paik­ka­kun­nan o­ma poi­ka E­lias Kas­ki­nen.

Kum­me­li e­sit­tää: Kon­tio & Par­mas

Häähumua. Ko­ko po­lii­si­lai­tos val­mis­tau­tuu Kon­tion ja Ve­ro­ni­can häi­hin. Mut­ta on­ko kaik­ki sit­ten­kään si­tä mil­tä u­los­päin näyt­tää.

Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Kymenlaakso. UU­SI KAU­SI. Vil­le Haa­pa­sa­lo läh­tee Ky­men­laak­soon sel­vit­tä­mään, mik­si a­lueel­la on an­kea ja mol­li­voit­toi­nen mai­ne.

Po­lii­sit 2019

Kes­to­suo­sik­ki Po­lii­sit pa­laa tu­le­val­la kau­del­la uu­sin, tun­nin mit­tai­sin jak­soin. Kus­sa­kin jak­sos­sa seu­ra­taan yön ta­pah­tu­mia kol­mes­sa e­ri kau­pun­gis­sa.

Ril­lit huu­rus­sa (x2)

20.00 Dan­cing on I­ce UK

UUSI KAUSI. Suo­men Saa­ra Aal­to kil­pai­lee B­rit­tien Dan­cing on I­ce -kil­pai­lus­sa 11 muu­ta b­rit­ti­julk­kis­ta vas­taan näyt­tä­väs­sä jää­tans­sis­how's­sa. On­nis­tuu­ko Saa­ra hur­maa­maan jäl­leen B­ri­tit ja voit­ta­maan muun va­lo­voi­mai­sen julk­kis­kas­tin? Jääl­lä näh­dään myös suo­ma­lai­nen am­mat­ti­lais­luis­te­li­ja A­le­xand­ra Sc­hau­man julk­kis­pa­rin­sa kans­sa.
21

21.00 Ril­lit huu­rus­sa (x8)

Sel­viy­ty­jät (x3)

Supernaiivi. Nyt hämmennetään soppaa.

22.00 S­tand Up!

Stand Up! -oh­jel­man toi­nen kau­si! Il­lan jak­sos­sa la­val­la Pe­te Ko­so­nen, Ja­mie Mac­Do­nald, Samp­sa Sim­pa­nen ja To­mi Wa­la­mies.

Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Hy­vien ja huo­no­jen uu­ti­sien kes­kus­te­lua ti­reh­tö­röi Ri­ku Nie­mi­nen.

S­tand Up!

Stand Up! -oh­jel­man toi­nen kau­si! Il­lan jak­sos­sa la­val­la Jus­si Si­mo­la, Ee­va Vek­ki, Ro­bert Pet­ter­son ja Jac­ke B­jörk­lund.

Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Kymenlaakso. UU­SI KAU­SI. Vil­le Haa­pa­sa­lo läh­tee Ky­men­laak­soon sel­vit­tä­mään, mik­si a­lueel­la on an­kea ja mol­li­voit­toi­nen mai­ne.

22.00 Sel­viy­ty­jät

U­SA:n Sel­viy­ty­jien 24. kau­si vie kat­so­jat U­po­luun, Sa­moal­le.

23.00 Ar­man ja vii­mei­nen ris­ti­ret­ki

Jengit - oma yhteisö. Grönlanti - luonto. Hasidit. Japani - täydellisyys.

Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri e­sit­tää: Mark­ku hoi­taa

S­tand Up!

Stand Up!
0

00.00 Suo­men Tul­li

Tänään on hasiksen hajua ilmassa.

Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit

Ar­man ja vii­mei­nen ris­ti­ret­ki (x2)

Jengit - oma yhteisö. Grönlanti - luonto.

Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit

Ar­man A­li­zad ja Suo­men ko­vim­mat ri­kos­tut­ki­jat ker­to­vat meil­le kym­me­nes­tä poik­keuk­sel­li­ses­ta ta­pah­tu­mas­ta Suo­men ri­kos­his­to­rias­sa.

01.00 Pant­ti­lai­naa­mo (x8)

Isoimmat kaupat. Puhelinriippuvaiset. Chumin tehokas työpäivä. Coreyn ja Chumin parhaat. Miesihastus.

A­las­kan vaa­ral­li­set säh­köu­ra­kat

Kaikki loppuu aikanaan.

01.00 Ar­man ja vii­mei­nen ris­ti­ret­ki (x2)

Hasidit. Japani - täydellisyys.

02.00 Po­lii­sit (x15)

Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys

3

03.00 Ast­ral-TV (x2)

Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys

03.30 Ast­ral-TV (x10)

04.00 Ast­ral-TV (x2)