Ohjelmakartta.fi
ma 16.9. ti 17.9. ke 18.9. to 19.9. pe 20.9. la 21.9. su 22.9.
6 06.00 LI­VE: Ast­ral-TV
9 09.00 Hei­koin lenk­ki Hei­koin lenk­ki Ran­ta­vah­dit (x2) Musta hevonen. Sähläristä sankariksi. Ran­ta­vah­dit (x4) Kutsumaton käpälöijä. Kosto on suloinen. Murhenäytelmä. Syksy saa.
09.55 Pien­tä pi­laa (x2)
10.00 T­he Wall Suo­mi Ystävykset unelmajahdissa. Isän ja pojan kiekkounelmia. Tehokaksikko Turusta. Mummojengi Lahdesta. Jak­sa pa­rem­min
10.05 T­he Wall Suo­mi Isä ja tytär Savosta.
10.30 Aust­ra­lian ra­jal­la (x5) Kielletyt kuukakut. Huumaava haju. Selityksiä suuvedestä. Kahdeksan laukun löytö. Perinneruokia ja pakenijoita.
11.00 G­ril­lit huu­rus­sa Porilaista. Nummelan herkkuja. Ran­ta­vah­dit (x6) Musta hevonen. Sähläristä sankariksi. Kutsumaton käpälöijä. Kosto on suloinen. Murhenäytelmä. Syksy saa. 11.00 Aust­ra­lian ra­jal­la (x4) Perinneruokia ja pakenijoita. Kiinalainen juttu. Haiseva paketti. Chileläinen hermokimppu.
12 12.00 Rak­kau­des­ta la­jiin (x2) Viva Espana! Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da Opiskelijat äänessä. Kanadalainen unelma. Modernia teknologiaa. Vertaistukea ja yhteistyötä.
13.00 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior Kuka on Sasha? . Aust­ra­lian ra­jal­la (x8) Kielletyt kuukakut. Huumaava haju. Selityksiä suuvedestä. Kahdeksan laukun löytö. Perinneruokia ja pakenijoita. Kiinalainen juttu. Haiseva paketti. Chileläinen hermokimppu. 13.00 Tu­los­sa: Sy­ke
13.05 Kup­pi­lat kun­toon, Jyr­ki Su­ku­la! Vege Kahvila Verso, Helsinki. Hy­vät ja huo­not uu­ti­set (x3) Kierrätystalkoot. Kiitos tästä päivästä. Muovinen lapsuus.
14.00 Tu­los­sa: Sy­ke T­he Wall Suo­mi Isän ja pojan kiekkounelmia. Tehokaksikko Turusta. Mummojengi Lahdesta. Tu­los­sa: Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 6
14.05 T­he Wall Suo­mi Ystävykset unelmajahdissa. 14.05 T­he Wall Suo­mi Helpotusta ruuhkavuosiin. Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior Fudispoikien tiukka peli. Mil­joo­na eu­roa ja yh­tei­set u­nel­mat o­vat 15 oi­kean vas­tauk­sen pääs­sä.
15 15.00 Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da Opiskelijat äänessä. Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da Kanadalainen unelma. Modernia teknologiaa. Vertaistukea ja yhteistyötä. Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior Fudispoikien tiukka peli. Tank­kaus­ta­ri­nat (x4) Maailman vahvin mies. Donitseja ja hevosia. Tempparitähtiä ja Pin-up -mummoja. Puumia ja haulikoita.
15.55 Tu­los­sa: Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 6 15.55 Tu­los­sa: Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 6
16.00 JIM D: A­pol­lo 11 - en­sim­mäi­nen kuu­kä­ve­ly Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Tu­los­sa: Sy­ke 16.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Hiekaton hiekkalaatikko. Mark­ku tuu­naa hie­kat­to­man hiek­ka­laa­ti­kon.
16.05 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Kierrätystalkoot.
17.00 Aust­ra­lian ra­jal­la (x8) Kielletyt kuukakut. Huumaava haju. Selityksiä suuvedestä. Kahdeksan laukun löytö. Perinneruokia ja pakenijoita. Kiinalainen juttu. Haiseva paketti. Chileläinen hermokimppu. Aust­ra­lian ra­jal­la (x5) Kallis lasti. Kielletyt kuukakut. Huumaava haju. Selityksiä suuvedestä. Kahdeksan laukun löytö. Tu­los­sa: Sy­ke Yl­lä­tys yh­des­sä pöy­däs­sä Uusia alkuja.
17.05 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set (x2) Uteliaisuus ihmissuhteissa. Kosminen kellokortti.
17.30 Tank­kaus­ta­ri­nat (x4) Maailman vahvin mies. Donitseja ja hevosia. Tempparitähtiä ja Pin-up -mummoja. Puumia ja haulikoita.
18 18.00 Po­lii­sit 2019 Kepponen ja kosto. Kuo­pion Mii­ka ja Ol­li jär­jes­tä­vät joen­suu­lai­sil­le kep­po­sen, mut­ta saa­vat he­ti nä­peil­leen. A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät Holvin aarre. Romumies. JIM D: A­pol­lo 11 - en­sim­mäi­nen kuu­kä­ve­ly JIM D: A­pol­lo 11 - en­sim­mäi­nen kuu­kä­ve­ly.
19.00 JIM D: Tu­hoi­sat len­to­tur­mat Kauhua ilmassa. Täs­sä jak­sos­sa näh­dään mm. pie­leen men­nyt he­li­kop­te­ri­pe­las­tus lu­mi­ses­sa vuo­ris­tos­sa se­kä lii­to­var­jon pet­tä­mi­nen kah­den ki­lo­met­rin kor­keu­des­sa. Ar­man Poh­jan­täh­den al­la Kehitysvammaistyö: oikeus onneen. Ar­man saa en­si­kos­ke­tuk­sen ke­hi­tys­vam­mais­työ­hön ja op­pii kom­mu­ni­koi­maan ih­mi­sil­le, joi­ta yh­teis­kun­ta on ai­na ym­mär­tä­nyt vää­rin. Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Hiekaton hiekkalaatikko. Mark­ku tuu­naa hie­kat­to­man hiek­ka­laa­ti­kon. A­ki ja He­li ai­ko­vat os­taa J. Kar­ja­lai­sen­kin o­mis­ta­man ki­ta­ran Ju­ha Lai­ti­lal­ta. Jo­ne ja täh­det Anssi Kela Kaivohuoneella. Jo­ne Ni­ku­la tu­tus­tuu Ans­si Ke­lan keik­ka­päi­vään. Min­kä ru­man sa­lai­suu­den Ans­si ja e­tu­ri­vin fa­nit ja­ka­vat? 19.00 A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät Holvin aarre. Po­jat pää­se­vät pen­ko­maan e­des­men­neen ke­räi­li­jän aar­tei­ta, joi­ta tun­tuu löy­ty­vän jo­ka puo­lel­ta, jo­pa hol­vis­ta. Myy­jät vain o­vat ko­vin vas­ta­ha­koi­sia luo­pu­maan mis­tään.
19.30 Ar­man Poh­jan­täh­den al­la Kehitysvammaistyö: oikeus onneen. Ar­man saa en­si­kos­ke­tuk­sen ke­hi­tys­vam­mais­työ­hön ja op­pii kom­mu­ni­koi­maan ih­mi­sil­le, joi­ta yh­teis­kun­ta on ai­na ym­mär­tä­nyt vää­rin. 19.30 Aust­ra­lian ra­jal­la Perinneruokia ja pakenijoita.
20.00 Tank­kaus­ta­ri­nat Maailman vahvin mies. Donitseja ja hevosia. Tempparitähtiä ja Pin-up -mummoja. Puumia ja haulikoita. 20.00 Ril­lit huu­rus­sa (x6) Nivusvamman ekstrapolaatio. Viittomakatalyytti. Venäläisrakettireaktio. Nuhakuumepaljastus. Kunnollisuusfluktuaatio. Eristyspermutaatio.
20.30 Ril­lit huu­rus­sa (x10) Lutkarefleksi. Infestaatiohypoteesi. Nivusvamman ekstrapolaatio. Viittomakatalyytti. Venäläisrakettireaktio. Nuhakuumepaljastus. Kunnollisuusfluktuaatio. Eristyspermutaatio. Lutkarefleksi. Infestaatiohypoteesi.
21
21.30 Big B­rot­her Suo­mi Ar­man Poh­jan­täh­den al­la Kehitysvammaistyö: oikeus onneen. Ar­man saa en­si­kos­ke­tuk­sen ke­hi­tys­vam­mais­työ­hön ja op­pii kom­mu­ni­koi­maan ih­mi­sil­le, joi­ta yh­teis­kun­ta on ai­na ym­mär­tä­nyt vää­rin.
22.30 S­tand Up! Stand Up! -oh­jel­man kol­mas kau­si! Il­lan jak­sos­sa Pea­cock-teat­te­rin la­val­la Ja­pe G­rön­roos, Ro­bert Pet­ters­son, Fat­hi Ah­med ja Ni­ko Ki­ve­lä.
23.00 Tu­los­sa: Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 6 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Kosminen kellokortti. Kierrätystalkoot. Kiitos tästä päivästä. Tu­los­sa: Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 6 Jo­ne ja täh­det Anssi Kela Kaivohuoneella. Jo­ne Ni­ku­la tu­tus­tuu Ans­si Ke­lan keik­ka­päi­vään.
23.05 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Uteliaisuus ihmissuhteissa. 23.05 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Muovinen lapsuus.
23.30 A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät Romumies.
0 00.00 Po­lii­sit 2019 Kepponen ja kosto. Roast - Jeff Ross A­me­ri­kan kier­tueel­la Roast - Jeff Ross Amerikan kiertueella. Roast - Jeff Ross van­ki­las­sa Roast - Jeff Ross vankilassa. Roast - Jeff Ross ja po­lii­sit Roast - Jeff Ross ja poliisit. Roast - Jeff Ross ra­jal­la Roast - Jeff Ross Amerikan rajalla. Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys Pori, unelmien sielunmessu.
00.30 Haa­pa­sa­lo goes lo­mal­le (x2) Caymansaaret. Jamaika.
01.00 Aust­ra­lian ra­jal­la (x6) Kielletyt kuukakut. Huumaava haju. Selityksiä suuvedestä. Kahdeksan laukun löytö. Perinneruokia ja pakenijoita. Kiinalainen juttu. Aust­ra­lian ra­jal­la (x2) Haiseva paketti. Chileläinen hermokimppu. 01.00 Haa­pa­sa­lo goes lo­mal­le (x2) Kuuba, Havanna. Kuuba, Trinidad.
01.10 JIM D: Ter­ro­ri-is­kut ja kaap­pauk­set Lontoon piiritys.
01.55 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys Lahti, vaarallisia poikaystäviä. Ar­man Poh­jan­täh­den al­la Kehitysvammaistyö: oikeus onneen. Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Hiekaton hiekkalaatikko. 01.55 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys Lahti, vaarallisia poikaystäviä.
02.05 Jo­ne ja täh­det
02.30 Po­lii­sit 2019
02.50 Po­lii­sit (x4) Po­lii­sit (x6) JIM D: Sar­ja­mur­haa­jan äi­ti
3
03.20 JIM D: Sar­ja­mur­haa­jan äi­ti
03.45 G­ril­lit huu­rus­sa 03.45 Ast­ral-TV (x2)
04.00 Ast­ral-TV (x6)
04.20 Ast­ral-TV (x2)
04.40 Ast­ral-TV (x4)