Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 35 36 37 38 39 Kanava Suora
13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9. 18.9. 19.9.
6
06.00 LI­VE: Astral-TV
9
09.00 Nau­run historia
ma: Parodia ja satiiri.
ti: Aitoa elämää. Ko­me­dia naurattaa,..
ke: Ajan hermolla.
to: Kulttuurierot. Koo­mi­kot poh­ti­vat haas­tatteluissa,..
pe: Politiikkaa. Po­lii­ti­kot ovat ai­na ol­leet eh­ty­mä­tön huu­mo­rinlähde...
09.00 Jo­ne ja tähdet
Fil­mus Oy 2019. Ko­ti­mai­nen kes­kus­te­luoh­jelma. (40')
la: Klamydia Lahdessa.
su: Arttu Lindeman Tampereella.
10.00 Men­tal Samurai Suomi
Ko­ti­mai­nen vi­sailuohjelma.
ma: Kissan älykkyys, mutta entäs se paineensietokyky?
ti: Onko Mensan jäsenistä vastusta Evalle?
ke: Tulevaisuuden game show.
to: Ei yhtään nolo mutsi!
pe: Rautaisilla hermoilla yli samuraitornien!
10.00 Jaksa paremmin
10.00 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (43')
10.00: Joulumieltä kaikille.
11.00: Piilotettuja porkkanoita.
10.30 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (43')
10.30: Suut makeaksi.
11.30: Erilaista kuivalihaa. En­sin lei­jo­nien eteen as­telee mies,..
11.00 Kimpassa
Ko­ti­mai­nen kes­kus­te­luoh­jelma. (41')
ma: Sami Hedberg ja Saija Tuupanen.
ti: Juha ja Jutta Larm.
ke: Satu Silvo ja Reidar Palmgren.
to: Jukka Poika ja Teija Stormi. Mi­ten vau­va-ar­ki muut­taa pa­risuhdetta?..
11.00 Mar­ti­na ja hen­genpelastajat
12
12.00 The Voice of USA
Keinoja kaihtamatta. Uu­si kau­si al­kaa, ja Ää­ni rat­kai­see -vai­heen en­sim­mäi­set lau­la­jat as­tu­vat lavalle...
12.00 Gril­lit huurussa
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
ti: Jucci Hellström ja Tammisaari.
ke: Vesa Keskinen ja Tuuri.
to: Krista Siegfrids ja Kaskinen. Tä­nään kaa­ha­taan Kaskisissa,..
pe: Samae Koskinen ja Riihimäki.
12.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
12.00: Rakkauden perässä.
12.30: Nesteitä kerrakseen.
13.00: Sekava selitys.
12.30 Tulossa...
12.35 Tulossa...
12.40 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
Kausi 2. Jaksot 19-20. (kausi loppuu)
13.00 Nau­run historia
ti: Ajan hermolla.
ke: Kulttuurierot. Koo­mi­kot poh­ti­vat haas­tatteluissa,..
to: Politiikkaa. Po­lii­ti­kot ovat ai­na ol­leet eh­ty­mä­tön huu­mo­rinlähde...
13.00 Nau­run historia
Joukossa hauskuus tiivistyy.
13.40 Pant­ti­lai­naa­mon au­tospesialistit
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (19')
Kausi 6. Jaksot 1-2. (Kausi alkaa!)
13.30 Pant­ti­lai­naa­mon au­tospesialistit
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (19')
13.30: Takaisin kuolleista.
14.00: Patriotismia pyörään.
15.30: Kiiltoa klassikkoon.
16.00: Z:n taikaa.
13.55 Tulossa...
14.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
Kausi 2. Jaksot 19-20. (kausi loppuu)
14.00 Pant­ti­lai­naa­mon au­tospesialistit
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (19')
ti: Pinkki painajainen. Uutta ja vanhaa.
ke: Takaisin kuolleista. Patriotismia pyörään.
pe: Kiiltoa klassikkoon. Z:n taikaa.
14.40 Tulossa...
14.45 Su­per­pe­sis LI­VE: Mies­ten 1. finaali
15
15.00 Bur­ge­ri­mies Suomessa
Helsingin herrat.
15.00 Bur­ge­ri­mies Euroopassa
Ko­ti­mai­nen ruo­ka­rea­lity. (43')
ti: Sveitsi: Juustossa löytyy!
ke: Skotlanti: Viskiä ja haggista!
to: Berliini: Alaston totuus wurstista!
pe: Baskimaa: Siideriä ja pinchoja!
16.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
ma: Rikkaat ja kuuluisat.
ti: Kovimmat outoudet. Koos­te­jak­sos­sa muis­tel­laan eri­koi­sim­pia paikkoja...
ke: Veljekset kuin ilvekset. Kun Frank sairastuu,..
16.00 Rantavahdit
16.00 Rantavahdit
Aust­ra­lia­lainen sarja.
16.00: Lintu vai kala?
16.30: Likaista peliä.
17.00: Avoimet ovet.
17.30: Väärinkäsityksiä.
16.30 Lei­jo­nan luola USA
Piilotettuja porkkanoita. Lei­jo­nat saa­vat mais­tel­la vi­han­nes­jää­te­löä ja ihail­la sö­pöä le­lurobottia...
16.30 Ennakkostudio
17.00 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (43')
ma: Suut makeaksi.
ti: Erilaista kuivalihaa. En­sin lei­jo­nien eteen as­telee mies,..
ke: Joulumieltä kaikille. Lei­jo­nil­le tar­jo­taan uu­den­lai­sia jou­lu­koristeita,..
17.00 F-lii­ga LI­VE: Classic-Happee
17.30 Suomen Tulli
Aggessioita satamassa. To­ni jou­tuu tur­vau­tu­maan tä­nään ko­viin otteisiin,..
18
18.00 Suomen Tulli
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
ma: Huumekoira Dani on taas elementissään Postitullissa.
ti: Tul­lin ja Po­lii­sin jouk­kueet mit­tai­le­vat tä­nään toi­siaan au­to­ra­dal­la Alastarolla...
ke: Tarkka vainu.
18.00 The Voice of USA
Jotain mistä innostua. Ää­ni rat­kai­see -vai­heen toi­se­na päi­vä­nä Bla­ken ja Kel­lyn kil­pai­lu ko­ve­nee en­ti­ses­tään, ja li­kai­siin­kin kei­noi­hin tur­vau­du­taan. Tais­te­lua ei käy­dä pel­käs­tään kant­rilaulajista,
18.00 Rantavahdit
Aust­ra­lia­lainen sarja.
18.00: Väärinkäsityksiä.
18.30: Auttaja hädässä.
18.30 Diili
Leipää, viiniä ja kyyneliä. Kol­me­tois­ta Dii­li-kil­pai­li­jaa kää­rii hi­han­sa, kun Jaa­jo an­taa omat ra­vin­to­lan­sa jouk­kuei­den pyö­ri­tet­täväksi...
19.00 Rantavahdit
Aust­ra­lia­lainen sarja.
ma: Kuuroille korville. Lintu vai kala?
ti: Likaista peliä. Avoimet ovet.
ke: Väärinkäsityksiä. Auttaja hädässä.
19.00 Mes­ta­reiden mestari
Yhteistyö on avain voittoon. Rau­hal­li­suus ja "Sa­mi He­le­nius­mai­nen" ole­mus ovat valt­ti­kort­te­ja päi­vän en­sim­mäi­ses­sä kisassa...
19.30 Po­lii­sit 10 vuotta
19.30: Kielimuuria Helsingissä.
20.00: Tulipalo Joensuussa. Mii­ka haas­taa Ol­lin otteluun,..
20.30: Kissavaras liikkeellä Turussa. Ee­ro ja To­mas kut­su­taan hätiin,..
21.00: Takaa-ajo Helsingissä.
19.55 Tulossa...
20.00 Po­lii­sit 10 vuotta
ma: Kielimuuria Helsingissä. Tulipalo Joensuussa. Mii­ka haas­taa Ol­lin otteluun,..
ti: Kissavaras liikkeellä Turussa. Takaa-ajo Helsingissä.
20.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
ke: Texasin kovimmat.
to: Vanhoja tuttuja. Eri­kois­jak­sos­sa Mi­ke ja Frank käy­vät kohteissa,..
pe: Rokkiaarteita.
20.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Tan­go­ku­nin­ga­tar Kai­ja Poh­jo­la ihas­tuu kei­sa­ril­li­siin sil­miin. Mark­ku tes­taa pontikkap. .
21
21.00 Diili
Leipää, viiniä ja kyyneliä. Kol­me­tois­ta Dii­li-kil­pai­li­jaa kää­rii hi­han­sa, kun Jaa­jo an­taa omat ra­vin­to­lan­sa jouk­kuei­den pyö­ri­tet­täväksi...
21.00 Stand Up!
-oh­jel­man kol­mas kau­si! Il­lan isän­tä­nä Mi­ka Eir­to­vaa­ra. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jelma. (42')
ti: Stand Up!
21.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Tan­go­ku­nin­ga­tar Kai­ja Poh­jo­la ihas­tuu kei­sa­ril­li­siin silmiin...
21.00 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (41')
21.00: Syntymäpäiväjuhlat.
22.00: Maaton mies.
21.00 Stand Up!
Stand Up! -oh­jel­man kol­mas kau­si! Il­lan jak­sos­sa Pea­cock-teat­te­rin la­val­le nou­se­vat Ja­ni Sa­lo, Mik­ko Kauppinen,
21.30 Tulossa...
21.35 Stand Up!
Stand Up! -oh­jel­man kol­mas kau­si! Il­lan jak­sos­sa Pea­cock-teat­te­rin la­val­le nou­se­vat To­ny Jy­vä­lä, Pet­ri Hankonen,
22.00 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Maaton mies.
22.00 Vuo­rien sankarit
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (41')
ke: Merkkipäivä.
to: Myrsky nousee. Mor­gan ja Mar­ga­ret rai­vaa­vat kii­to­ra­taa, Tom aut­taa por­tai­kon ra­kennuksessa,
22.00 Tulossa...
22.05 Suomen Tulli
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
22.05: Huumekoira Dani on taas elementissään Postitullissa.
23.05: Tul­lin ja Po­lii­sin jouk­kueet mit­tai­le­vat tä­nään toi­siaan au­to­ra­dal­la Alastarolla...
22.30 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Syntymäpäiväjuhlat.
22.35 Suomen Tulli
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
22.35: Tarkka vainu.
23.35: Aggessioita satamassa. To­ni jou­tuu tur­vau­tu­maan tä­nään ko­viin otteisiin,..
23.00 Suomen Tulli
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
ke: Tarkka vainu.
to: Aggessioita satamassa.
23.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Texasin kovimmat. Mi­ke ja Frank saa­vat huomata,..
23.30 Suomen Tulli
0
00.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lainen sarja.
00.00 Stand Up!
00.00 Vuo­rien sankarit
00.05 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
00.30 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lainen sarja.
00.35 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
01.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
ke: Hod rodit ja kustomit. Hollywoodin kultaa.
to: Bensaa ja öljyä. Romuttamoiden aarteet.
pe: Euroopan-reissu. Miesluolamiehet.
00.55 Stand Up!
01.05 Vuo­rien sankarit
01.30 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
01.35 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (41')
Kausi 3. Jaksot 7-8.
01.55 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
02.00 Stand Up!
Stand Up! -oh­jel­man kol­mas kausi!..
02.30 JIM D: Tu­hoi­sat lentoturmat
03.00 Poliisit
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
Kausi 3. Jaksot 5-12.
3
03.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
03.30 Poliisit
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
03.25 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
04.00 Astral-TV
04.30 Astral-TV
04.20 Astral-TV