Ohjelmakartta.fi
ma 15.7. ti 16.7. ke 17.7. to 18.7. pe 19.7. la 20.7. su 21.7.
6 06.00 LI­VE: Ast­ral-TV
9 09.00 Suo­men haus­kin ta­vis Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior Fudistemppuja ja apua oljenkorsista. Ju­nio­rit val­taa­vat s­tu­dion ja pe­laa­jien hin­ku pe­laa­maan on mie­le­tön! Me­ri­mai­li
09.30 Su­per­täh­det Kiira Korven päivä. Kii­ra Kor­pi pis­tää mie­het he­ti aa­mus­ta ko­vil­le pi­la­tes-haas­teel­la.
10.00 Pal­lon ym­pä­ri Finaali. Ku­ka lo­pul­ta voit­taa? Haa­pa­sa­lo ja ka­ve­rit Lööppinikkarille hommia. Haa­pa­sa­lo ja ka­ve­rit Miesten viikonloppu. Batman tai robotti. Haa­pa­sa­lo ja ka­ve­rit Mamma goes lomalle. Jak­sa pa­rem­min
10.30 Me­ri­mai­li
10.55 Tam­mer­fest: Tun­nel­mia vuo­del­ta 2018 10.55 Tu­los­sa: Tank­kaus­ta­ri­nat 10.55 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri e­sit­tää: Mark­ku hoi­taa Apuja tulossa! .
11.00 Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da Toffeeta ja lihapullia. Sankaritarinoita. Teetä ja itseohjautuvia autoja. Miksen minä keksinyt tuota? Taideteoksia ja jäätelöä. Haa­pa­sa­lo ja ka­ve­rit (x2) Lööppinikkarille hommia. Miesten viikonloppu.
11.50 Haa­pa­sa­lo ja ka­ve­rit (x2) Batman tai robotti. Mamma goes lomalle.
12 12.00 Aust­ra­lian ra­jal­la (x10) Likapyykkiyllätys. Matkalaukun antimia. Laiton lasti. Mysteerieläin. Yllätys vesipullossa. Tunteita tullissa. Matoyllätys. Voodoota ja veropetoksia. Merkillinen matkalaukku. Eläkeläiset pulassa.
12.45 Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä (x3) TKDN Molskis ja loiskis Mestarietsivä Asko
13.00 A­me­ri­kan G­la­diaat­to­rit Vaikeuksista voittoon. A­me­ri­kan G­la­diaat­to­rit Kentällä vai kentän laidalla? . Sel­viy­ty­jät Lei­jo­nan luo­la U­SA Mahlat virtaamaan.
13.40 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior Fudistemppuja ja apua oljenkorsista.
13.55 Tu­los­sa: Tank­kaus­ta­ri­nat
14.00 Pien­tä pi­laa Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä Velvet Vision. TKDN Molskis ja loiskis Mestarietsivä Asko.
14.10 Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä Jorma löytää tyylinsä
14.35 A­me­ri­kan hui­keim­mat kek­sin­nöt (x2)
15 15.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Hurja hintapyyntö. Miss Suomen taidetta. Team Ah­ma (x4) Epäkehittynyt ego Uusi logo Nuori lempi Häät Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Juhlahuutokauppa.
15.30 A­me­ri­kan hui­keim­mat kek­sin­nöt (x3) A­me­ri­kan G­la­diaat­to­rit Pariskuntien piina.
16.00 A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät Peliparatiisi. Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Maailman hitain huume. Moksiskaan. Oltiinko ennen kohteliaampia? Kangaskasseja kaikille.
16.30 ISTV-s­tu­dio
17.00 Haa­pa­sa­lo ja ka­ve­rit Lööppinikkarille hommia. Miesten viikonloppu. Batman tai robotti. Mamma goes lomalle. Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri e­sit­tää: Mark­ku hoi­taa Apuja tulossa! . A­me­ri­kan G­la­diaat­to­rit Kuin kaksi marjaa. Mies­ten sar­jas­sa vas­tak­kain a­set­tu­vat tiuk­ka­pi­poi­nen lää­kä­ri ja rie­ha­kas tans­si­ja, nais­ten sar­jas­sa kak­so­set, jot­ka o­vat sa­man­lai­sia vain ul­koi­ses­ti. Veik­kaus­lii­ga LI­VE: Fu­tis­kier­ros
18 18.00 Aust­ra­lian ra­jal­la (x10) Laiton lasti. Mysteerieläin. Yllätys vesipullossa. Tunteita tullissa. Matoyllätys. Voodoota ja veropetoksia. Merkillinen matkalaukku. Eläkeläiset pulassa. Epäilyttävä passi. Kohtalokas kuherruskuukausi. A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x2) Rommia ja maitoa. Kinaa kelloista.
19.00 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x4) Laukku täynnä laukkuja. Säteilyä. Rommia ja maitoa. Kinaa kelloista. Pant­ti­lai­naa­mo (x6) Kirjakerhon lumoissa. Taistelu taukohuoneessa. Moottoripyöräparatiisi. Jalkapalloa ja taikuutta. Nyrkkisankari-Rick. Dillingerin viimeinen keikka. A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät Kitsas kylttimyyjä. Kotini on linnani.
20.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Miss Suomen taidetta. A­ki ja He­li tu­tus­tu­vat Vir­pi Miet­ti­sen tai­tee­seen ja hie­ro­vat kaup­paan muun muas­sa a­lu­sas­tias­ta. A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät Kitsas kylttimyyjä. Kotini on linnani. Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Juhlahuutokauppa. Lateksia 1990-luvulta. Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Maailman hitain huume. Jak­son vie­raa­na näyt­te­li­jä Pil­vi Hä­mä­läi­nen. Ri­ku Nie­mi­sen joh­dol­la tie­deuu­tis­ten kim­pus­sa pa­ne­lis­tit No­ro­nen, Vuo­ri­nen, Wickst­röm ja Kuus­to­nen. JIM D: A­pol­lo 11 - en­sim­mäi­nen kuu­kä­ve­ly JIM D: A­pol­lo 11 - en­sim­mäi­nen kuu­kä­ve­ly. Ih­mi­nen as­tui en­si ker­taa Kuun ka­ma­ral­le hei­nä­kuus­sa 1969. Tuo­re do­ku­ment­ti ker­too en­ti­söi­dyn ku­va­ma­te­riaa­lin a­vul­la en­sim­mäi­sen kuu­kä­ve­lyn ta­ri­nan.
21 21.00 Ril­lit huu­rus­sa (x10) Maapähkinäreaktio. Mandariinitekijä. Pilaantuneen kalan paradigma. Kalukukkarotopologia. Barbaarisublimaatio. Aarnikotkaekvivalenssi. Euklidinen vaihtoehto. Cooper-Nowitzki-teoreema. Maapähkinäreaktio. Mandariinitekijä. Ril­lit huu­rus­sa (x6) Pilaantuneen kalan paradigma. Kalukukkarotopologia. Barbaarisublimaatio. Aarnikotkaekvivalenssi. Euklidinen vaihtoehto. Cooper-Nowitzki-teoreema.
22.00 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Maailman hitain huume. Moksiskaan. Oltiinko ennen kohteliaampia? Kangaskasseja kaikille. 48 tun­tia ri­kok­ses­ta Videotodisteita. At­lan­tas­sa am­pu­ja sa­noo toi­mi­neen­sa it­se­puo­lus­tuk­sek­si.
22.30 Sel­viy­ty­jät
23.00 48 tun­tia ri­kok­ses­ta Verisiteet. Rek­ka­kus­kit jääl­lä Tulta päin. Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys Vantaa. Kaa­sua, y­li­kons­taa­pe­li Jan­ne! A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät Kitsas kylttimyyjä. Kotini on linnani.
23.30 Pant­ti­lai­naa­mo (x2) Nyrkkisankari-Rick. Dillingerin viimeinen keikka. Rek­ka­kus­kit jääl­lä Tulta päin. S­teph Cus­tan­ce läh­tee en­sim­mäis­tä ker­taa reis­suun yk­sin.
0 00.00 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x2) Laukku täynnä laukkuja. Säteilyä. Pant­ti­lai­naa­mo (x4) Kirjakerhon lumoissa. Taistelu taukohuoneessa. Moottoripyöräparatiisi. Jalkapalloa ja taikuutta.
00.30 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Oltiinko ennen kohteliaampia? . Heik­ki Sil­ven­noi­nen te­kee sel­vää uu­ti­sis­ta ke­ra Wickst­rö­min, Kuus­to­sen, Vuo­ri­sen ja Lah­ti­sen.
01.00 Mad­ven­tu­res I (x2) Tonga – Peru. Amazonia. 01.00 Mad­ven­tu­res I (x4)
01.30 Roast - Rob Lo­we Roast - Rob Lowe. Rob Lo­we saa kuul­la kun­nian­sa. Roas­taa­ji­na Jim­my Carr, Pe­te Da­vid­son, Ann Coul­ter, Pey­ton Man­ning, Rob Rigg­le, Jeff Ross, Je­wel ja Nik­ki G­la­ser.
02.00 Po­lii­sit (x8) Mad­ven­tu­res I
02.30 Po­lii­sit (x2) 02.30 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys
3 03.00 Suo­men Tul­li
03.10 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x2)
03.30 Suo­men Tul­li 03.30 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x2)
04.00 Ast­ral-TV (x8) 04.00 Ast­ral-TV (x2)
04.30 Ast­ral-TV (x2) 04.30 Ast­ral-TV (x2)