Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 6 7 8 9 10
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
1.3. 2.3. 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3.
10.10 Hou­se Ru­les Australia
Potut pottuina.
10.30 Hou­se Ru­les Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ma: Kyteviä kaunoja.
ti: Yllin kyllin ytyä.
10.40 Hou­se Ru­les Australia
Jännitystä ilmassa. Leig­hin ja Kris­tien ta­lon re­mont­ti jatkuu,..
10.50 Nel­jän tähden talkoot
la: Sel­viy­ty­vät­kö rap-tähti Iso H,..
10.40 2 yötä aamuun
Rans­ka­lai­sark­ki­teh­ti Ca­ro­li­nen ja suo­ma­lais-dj Jaa­kon yh­tei­nen ho­tel­liyö Liet­tuan Vil­nas­sa joh­taa yl­lät­täen ti­lanteeseen,..
(2 yötä aamuun 2015)
11.05 Lätkävaimot
Suhde liukkaalla jäällä.
11.35 Lätkävaimot
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
Kausi 1. Jaksot 3-4.
11.35 Lätkävaimot
Rakkautta ja inhoa L. A:ssa...
11.50 Toi­sen­lai­set teiniäidit
12
12.20 Toi­sen­lai­set teiniäidit
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (40')
ma: Jenni - suurperheen äiti.
ti: Crista - epäreilua.
12.20 Toi­sen­lai­set teiniäidit
12.10 Wonder Wheel
1950-lu­vun Co­ney Is­lan­dil­le si­joit­tu­vas­sa draa­mas­sa nuo­ri näy­tel­mä­kir­jai­li­ja (Jus­tin Tim­ber­la­ke) ker­too ta­ri­naa hu­vi­puis­to­työn­te­ki­jäs­tä (Jim Belushi)..
(Wonder Wheel 2017)
12.35 Nel­jän tähden talkoot
Kausi 2. Jaksot 9-10.
12.30 Rik­kaat ja rahattomat
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
pe: Intohimoista elämää. Keräilijät eri budjeteilla.
la: Pikavippejä ja ennakkoluuloja. Maailmanparantajat.
13.05 Nel­jän tähden talkoot
Kau­si 2. (21')
Kausi 2. Jaksot 5-8.
13.05 Nel­jän tähden talkoot
Kau­si 2. (21')
13.25 Kimpassa
Eva Wahlström ja Niklas Räsänen.
13.55 Rik­kaat ja rahattomat
Intohimoista elämää. UU­SI SARJA ALKAA!..
13.50 Kimpassa
Jouni ja Mari Hynynen.
13.55 Kimpassa
Kalle ja Riina-Maija Palander.
14.00 Kimpassa
Ko­ti­mai­nen kes­kus­teluohjelma.
14.00: Jouni ja Mari Hynynen.
14.45: Eva Wahlström ja Niklas Räsänen.
13.55 Kimpassa
Kalle ja Riina-Maija Palander.
13.50 She's Funny That Way
New Yor­kiin si­joit­tu­vas­sa ko­me­dias­sa seu­ra­lais­pal­ve­lus­sa työs­ken­te­le­vä Glo (Imo­gen Poots) haa­vei­lee näyt­te­li­jän uras­ta. Ta­vat­tuaan mai­neik­kaan oh­jaa­jan (Owen Wilson)..
(She's Funny That Way 2014)
14.10 Rik­kaat ja rahattomat
Pikavippejä ja ennakkoluuloja.
14.40 Suomen Tulli
14.35 Rik­kaat ja rahattomat
Keräilijät eri budjeteilla.
14.40 Rik­kaat ja rahattomat
Maailmanparantajat.
14.40 Ö­ky­vai­mo­jen salaisuudet
Ökyvaimojen salaisuudet.
14.55 Ka­ve­ril­le ei jätetä
Päät pystyyn. Mus­ta­suk­kai­suut­ta ja rappia...
15
15.25 Ka­ve­ril­le ei jätetä
Ko­ti­mai­nen draamakomedia.
15.25 Ka­ve­ril­le ei jätetä
Ostaja. Jou­lu tu­lee jo­pa au­tokauppaan,..
15.25 Vaa­lean­pu­nai­nen pantteri 2
Mes­ta­ri­koo­mik­ko Ste­ve Mar­tin pa­laa ko­mi­sa­rio Clou­seaun saap­pai­siin vauh­dik­kaas­sa ko­me­dia­seik­kai­lus­sa, jos­sa hän ja ai­na val­mis avus­ta­jan­sa Pon­ton (Jean Reno)..
(The Pink Panther 2/USA 2009)
15.30 Lätkävaimot
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
pe: Hyökkäys omasta päädystä. Maila kohti tulevaisuutta.
la: Suhde liukkaalla jäällä. Rakkautta ja inhoa L. A:ssa...
15.40 Mas­terC­hef Australia
Klassikoita ja uusia luomuksia.
16.05 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ma: Kaksin verroin kaikkea.
ti: Raaka-aineiden aakkoset.
16.05 Mas­terC­hef Australia
Rubikin kuutio.
17.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lainen sarja.
ma: Selityksiä suuvedestä. Kahdeksan laukun löytö.
ti: Perinneruokia ja pakenijoita. Kiinalainen juttu.
ke: Haiseva paketti. Chileläinen hermokimppu.
to: Meritehtävä. Vaarallinen metsästysmuisto.
17.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lainen sarja.
17.00: Selityksiä suuvedestä.
17.30: Kahdeksan laukun löytö.
18.00: Perinneruokia ja pakenijoita.
18.30: Kiinalainen juttu.
17.00 Pientä pilaa
17.00 The Runner
Draa­mae­lo­ku­va ker­too Co­lin Pry­ces­ta (Ni­co­las Ca­ge), idea­lis­ti­ses­ta kong­res­sie­dus­ta­jas­ta, jon­ka ura läh­tee nou­suun Mek­si­kon­lah­den öl­jyon­net­to­muu­den jäl­ki­pe­lis­sä. Po­liit­ti­sen juo­nit­te­lun kes­kel­lä Pry­cea ko­sis­kel­laan eh­dol­le se­naat­tiin ja öl­jya­lan edu­najajaksi,..
(Runner, The 2015)
17.05 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lainen sarja.
17.05: Haiseva paketti.
17.40: Chileläinen hermokimppu. Chi­le­läis­nai­nen tuskastuu,..
18.10: Meritehtävä.
18.40: Vaarallinen metsästysmuisto. Tul­li kiin­nos­tuu vi­ro­laisnaisesta,..
18
18.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
ma: Kylmää kyytiä. Vitamiineja ja ötököitä.
ti: Karkureita rajalla. Kallis vahinko.
ke: Kokaiinikone. Ka­ri­bial­ta saa­puu matkustaja,.. Haisuleita rajalla.
to: Tulkin tarpeessa. Käteistä ja pääkalloja.
18.50 Her­kul­linen elämä
Ruot­sa­lai­sen oh­jaa­ja­mes­ta­rin Las­se Hallst­rö­min hur­maa­vas­sa draa­mae­lo­ku­vas­sa Ka­da­min per­he (per­heen poi­ka­na Re­si­dent-sar­jan täh­ti Ma­nish Dayal) muut­taa In­tias­ta rans­ka­lai­seen pik­ku­kau­pun­kiin, jos­sa he avaa­vat ra­vin­to­lan vas­ta­pää­tä Ma­da­me Mal­lo­ryn (He­len Mir­ren) Mic­he­lin-pal­kit­tua huip­pu­ra­vin­to­laa. Täs­tä al­kaa kah­den ra­vin­to­lan vä­lil­lä ko­va kilpailu,..
(Hundred-Foot Journey, The 2014)
19.00 Ar­man Poh­jan­tähden alla
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
ma: Karjakko.
ti: Viemärisukeltaja.
ke: Kätilö. Il­lan jak­sos­sa Ar­man pää­see avus­ta­maan kätilöä,..
to: Hurstin Apu.
19.00 Wonder Wheel
1950-lu­vun Co­ney Is­lan­dil­le si­joit­tu­vas­sa draa­mas­sa nuo­ri näy­tel­mä­kir­jai­li­ja (Jus­tin Tim­ber­la­ke) ker­too ta­ri­naa hu­vi­puis­to­työn­te­ki­jäs­tä (Jim Be­lus­hi) ja tä­män elä­mään­sä kyl­läs­ty­nees­tä, her­mo­hei­kos­ta vai­mos­ta (Ka­te Winslet)..
(Wonder Wheel 2017)
19.10 Vaa­lean­pu­nai­nen pantteri 2
Mes­ta­ri­koo­mik­ko Ste­ve Mar­tin pa­laa ko­mi­sa­rio Clou­seaun saap­pai­siin vauh­dik­kaas­sa ko­me­dia­seik­kai­lus­sa, jos­sa hän ja ai­na val­mis avus­ta­jan­sa Pon­ton (Jean Reno)..
(The Pink Panther 2/USA 2009)
20.00 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
Jak­sos­sa näh­dään Kun­nian mie­het ? . Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­sarja. (40')
ma: Väärinkäsityksiä merellä.
ti: Lavastettu hyökkäys.
20.00 Ra­kas­tuinkin naiseen
Liv D: Rakastuinkin naiseen. Vart­tu­nei­den les­bo­jen lu­ku­mää­rä on kasvussa...
20.00 Kyt­tä­put­ki: Havaiji 5-0
Mies taivaalta. 5-0 on hä­millään,..
21
21.00 The Voices
Kun Jer­ry jät­tää mie­len­ter­veys­lääk­keen­sä ot­ta­mat­ta, lem­mi­kit­kin al­ka­vat pu­hua rää­vit­tö­myyk­siä. Työ­pai­kan kau­nis Fio­na saa Jer­ryn pään pyö­räl­le, mut­ta tun­ne ei ole mo­lem­min­puo­li­nen. Kun Fio­na jät­tää so­vi­tut tref­fit väliin,..
(The Voices 2014)
21.00 Ho­bit­ti - Smau­gin au­tioittama maa
J.R.R. Tol­kie­nin klas­sik­ko­teok­seen pe­rus­tu­vas­sa seik­kai­lue­lo­ku­vat­ri­lo­gian toi­ses­sa osas­sa Bil­bo Rep­pu­li, Gan­dalf Har­maa ja Tho­rin Tam­mi­kil­ven joh­ta­ma kää­piö­jouk­ko läh­te­vät val­loit­ta­maan hir­mui­sen Smaug-lo­hi­käär­meen var­tioi­maa Ere­bo­ria. Mat­kal­laan he koh­taa­vat ve­ren­hi­moi­sia örk­ke­jä, jät­ti­mäi­siä hä­mä­häk­ke­jä ja mo­nia mui­ta vaaroja...
(Hobbit, The: The Desolation of Smaug 2013)
21.00 Wonder Wheel
1950-lu­vun Co­ney Is­lan­dil­le si­joit­tu­vas­sa draa­mas­sa nuo­ri näy­tel­mä­kir­jai­li­ja (Jus­tin Tim­ber­la­ke) ker­too ta­ri­naa hu­vi­puis­to­työn­te­ki­jäs­tä (Jim Be­lus­hi) ja tä­män elä­mään­sä kyl­läs­ty­nees­tä, her­mo­hei­kos­ta vai­mos­ta (Ka­te Winslet)..
(Wonder Wheel 2017)
21.00 Maggie
Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger esit­tää zom­bie-kau­hud­raa­mas­sa isää, jon­ka Mag­gie-ty­tär (Abi­gail Bres­lin) muut­tuu vä­hi­tel­len li­haa hi­moit­se­vak­si elä­väk­si kuol­leek­si zom­bien pu­re­man jälkeen...
(Maggie 2015)
21.00 Skiptrace
Ren­ny Har­li­nin oh­jaa­mas­sa toi­min­ta­ko­me­dias­sa hong­kon­gi­lai­set­si­vä Ben­nie (Jac­kie Chan) jah­taa ri­kol­lis­po­mo Ma­ta­do­ria, jo­ka on vas­tuus­sa Ben­nien pa­rin mur­has­ta. Ben­nien on kul­je­tet­ta­va ame­rik­ka­lai­nen uh­ka­pe­lu­ri Con­nor Watts (John­ny Knoxville)..
(Skiptrace 2016)
21.00 Kill Your Darlings
1940-lu­vun al­ku­puo­lis­kol­le si­joit­tu­va draa­mae­lo­ku­va beat-su­ku­pol­ven var­hais­ten edus­ta­jien Al­len Gins­ber­gin, Lu­cien Car­rin ja Jack Ke­roua­cin nuo­ruus­vuo­sis­ta. Huo­le­ton opis­ke­li­jae­lä­mä tu­lee pää­tök­seen­sä, kun kuo­le­man­ta­paus ra­vis­te­lee ys­tä­vys­ten maail­maa. Pääo­sis­sa: Da­niel Radc­lif­fe, Da­ne De­Haan, Ben Foster,..
(Kill Your Darlings 2013)
21.15 Dying of the Light
Ni­co­las Ca­gen esit­tä­vä ikään­ty­vä CIA-agent­ti Evan La­ke al­kaa kär­siä de­men­tias­ta, mut­ta vii­mei­se­nä työ­nään hän ha­luaa löy­tää ja tap­paa ter­ro­ris­tin, jo­ka pää­si hä­nel­tä kar­kuun 20 vuot­ta sit­ten. Hän läh­tee suo­rit­ta­maan teh­tä­vää kol­le­gan­sa Mil­tin (An­ton Yelchin)..
(Dying of the Light 2014)
23.05 Kyt­tä­put­ki: Havaiji 5-0
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ke: Kotilo.
to: Mies taivaalta. 5-0 on hä­millään,..
23.05 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
23.10 Blue Bloods
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
pe: Totuuden ongintaa.
la: Valtapelejä. Kädet rautoihin.
su: Auktoriteetin hakua.
23.10 Everly
Toi­min­tat­ril­le­ri kid­na­pa­tus­ta Ever­lys­tä (Sal­ma Hayek), jo­ka saa kimp­puun­sa kir­ja­van jou­kon ya­kuza-pomon ..
(Everly 2014)
00.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
00.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
23.55 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
0
00.10 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
00.55 Pientä pilaa
01.00 Valheen vangit
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
01.00 Kumman kaa
(He­li Su­te­la) (Min­na Kos­ke­la) Ko­ti­mai­nen ko­mediasarja.
Kausi 1. Jaksot 1-4. (Sarja alkaa!)
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
la: Mahdollisuus. Lennetään!
su: Olinko eka? Kantelupukki kaakattaa.
01.00 Blue Bloods
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
01.00: Totuuden ongintaa.
01.45: Valtapelejä.
02.30: Kädet rautoihin.
03.15: Auktoriteetin hakua.
01.45 Valheen vangit
3