Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 6 7 8 9 10 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2.
10.30 Hou­se Ru­les Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ma: Pettymyksen kyyneliä.
ti: Kirpeitä kommentteja.
ke: Yhteenottoja.
to: Epätoivon hetkiä.
10.50 Gril­lit huurussa
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
pe: Hillaelina Hämäläinen ja Salo. Andre Linman ja Vaasa.
la: Tuukka Kotti ja Forssa. Mis­sä ovat Fors­san par­haat grillit?.. Elias Kaskinen ja Lohja.
10.45 Ma­gic in the Moonlight
1920-lu­kuun si­joit­tu­vas­sa ro­mant­ti­ses­sa ko­me­dias­sa maail­man­kuu­lu tai­ku­ri Stan­ley Craw­ford (Co­lin Firth) kut­su­taan Ete­lä-Rans­kaan pal­jas­ta­maan ame­rik­ka­lais­mee­dio (Em­ma Sto­ne) huijariksi...
(Magic in the Moonlight 2014)
11.35 Vieraissa
Ko­ti­mainen sarja.
ma: Seksi vie.
ti: Katso peiliin! . Ar­ki on läh­te­nyt rullaamaan,..
to: Vaimot yhteen. Vai­mot yhteen!..
12
12.20 Gril­lit huurussa
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
ma: Hillaelina Hämäläinen ja Salo.
ti: Andre Linman ja Vaasa.
ke: Tuukka Kotti ja Forssa.
to: Elias Kaskinen ja Lohja.
12.20 Nel­jän tähden talkoot
Mal­li Kal­le Kuvaja,..
12.20 Hi­mos­hop­paa­jan sa­laiset unelmat
Me­nes­tys­ko­me­dia New Yor­kis­sa ma­keas­ti elä­väs­tä Re­bec­ca Bloom­woo­dis­ta (Is­la Fis­her, mm. Kuok­ka­vie­raat, Wed­ding Da­ze - Sokkohäät)..
(Confessions of a Shopaholic/USA 2009)
13.05 Han­sin matkassa
Tomi Björck.
12.55 Han­sin matkassa
Ko­ti­mai­nen mat­kai­luoh­jelma. (42')
Kausi 1. Jaksot 7-9.
13.40 Nel­jän tähden talkoot
Mal­li Kal­le Kuvaja,..
13.50 Nel­jän tähden talkoot
14.00 Han­sin matkassa
Ko­ti­mai­nen mat­kailuohjelma.
14.00: Tomi Björck.
14.45: Laura Huhtasaari.
13.50 Han­sin matkassa
Ko­ti­mai­nen mat­kai­luoh­jelma. (42')
13.50: Iiro Seppänen.
14.35: Petteri Koponen.
14.05 Korso
Mik­ko Neu­vo­nen (mm. Miss Fark­ku-Suo­mi) on sär­mik­kään draa­man pääo­sas­sa pa­ri­kymp­pi­nen Markus,..
(Korso/Suomi 2014)
14.40 Suomen Tulli
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (41')
ti: Savukkeita puskurissa ja rahavalvontaa.
15
15.25 Ka­ve­ril­le ei jätetä
Ko­ti­mai­nen draama.
ma: Toinen toistaan tukien.
ti: Finni.
ke: Sielun avohakkuu.
to: Thalian mies. Mi­tä tapahtuu,..
15.20 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
15.20: Kalloja ja kokaiinia.
15.45: Juhlahumua ja hankala asiakas.
16.10: Synnytyskipuja.
16.35: Eläkeläisten kalaretki.
15.30 Bur­ge­ri­mies Euroopassa
Ko­ti­mai­nen ruo­ka­rea­lity. (43')
15.30: Vanha iloinen Uusimaa!
16.15: Erämaan kutsu!
15.30 Silmäterä
Em­mi Par­viai­nen on jän­ni­tysd­raa­man pääo­sas­sa yk­sin­huol­ta­ja Mar­ja, jo­ka on omis­ta­nut elä­män­sä seit­se­män­vuo­tiaal­le tyt­tä­rel­leen Ju­lial­le (Lu­na Lei­no­nen Botero)..
(Silmäterä/Suomi 2013)
16.05 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ma: Kaksoset.
ti: Viidakkokarri.
ke: Savuava yllätys. Kil­pai­li­joi­ta odot­taa sa­vua­va yl­lä­tyslaatikko...
to: Kurpitsaa kolmella tavalla.
17.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ma: Pelkkää palturia. Menneisyyden painolasti.
ti: Lintu vai kala? Ontuvat selitykset.
ke: Ällöttävä salaisuus. Puolalaiset pulassa.
to: Savukelasti. Salaiset saksiniekat.
17.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
pe: Pelkkää palturia. Menneisyyden painolasti. Lintu vai kala? Ontuvat selitykset.
la: Ällöttävä salaisuus. Puolalaiset pulassa. Savukelasti. Salaiset saksiniekat.
17.00 Snowden
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va ta­ri­na en­ti­ses­tä tie­dus­te­lua­gent­ti Ed­ward Snow­de­nis­ta, jo­ka vuo­ti leh­dis­töl­le tu­han­sia USA:n tur­val­li­suus­vi­ras­to NSA:n sa­lai­sia do­ku­ment­te­ja. Pääo­sis­sa Jo­seph Gor­don-Le­vitt, Shai­le­ne Wood­ley, Me­lis­sa Leo, Zac­ha­ry Quin­to, Rhys Ifans. Oh­jaus Oli­ver Sto­ne. (128') Pääo­sis­sa Jo­seph Gor­don-Le­vitt, Shai­le­ne Wood­ley, Me­lis­sa Leo, Zac­ha­ry Quin­to, Rhys Ifans. Oh­jaus Oliver Stone.
(Snowden 2016)
18
18.00 Bur­ge­ri­mies Euroopassa
Ko­ti­mai­nen ruo­ka­rea­lity. (43')
ma: Vanha iloinen Uusimaa!
ti: Erämaan kutsu!
18.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
ke: Kalloja ja kokaiinia. Juhlahumua ja hankala asiakas.
to: Synnytyskipuja. Eläkeläisten kalaretki.
19.00 Ar­man Poh­jan­tähden alla
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
ma: Poliisivoimat.
ti: Mielenterveys. Mi­tä ta­pah­tuu kun mie­li sairastuu,..
ke: Suviseurat.
to: Metsästys.
19.05 Mid­night in Paris
Nel­jäl­lä Os­car-eh­dok­kuu­del­la huo­mioi­tu ja vuo­den par­haan al­ku­pe­räis­kä­si­kir­joi­tuk­sen Os­ca­rin se­kä Gol­den Glo­ben voit­ta­nut ko­me­dia Gi­lis­tä (Owen Wil­son, mm. Kuok­ka­vie­raat), jo­ka saa­puu Pa­rii­siin tu­le­van vai­mon­sa Ine­zin (Rac­hel McAdams)..
(Midnight in Paris/Espanja-USA 2011)
19.05 Ma­gic in the Moonlight
1920-lu­kuun si­joit­tu­vas­sa ro­mant­ti­ses­sa ko­me­dias­sa maail­man­kuu­lu tai­ku­ri Stan­ley Craw­ford (Co­lin Firth) kut­su­taan Ete­lä-Rans­kaan pal­jas­ta­maan ame­rik­ka­lais­mee­dio (Em­ma Sto­ne) hui­ja­rik­si. Van­nou­tu­neen ra­tio­naa­li­nen Stan­ley al­kaa kui­ten­kin pait­si us­koa yli­luon­nol­li­seen, ra­kas­tua vieh­keään Sophieen,..
(Magic in the Moonlight 2014)
19.35 Grand Piano
Eli­jah Woo­din esit­tä­mä pia­nis­ti pa­laa esiin­ty­mis­la­val­le vii­den vuo­den tauon jäl­keen. Kon­sert­ti muut­tuu kui­ten­kin pai­na­jai­sek­si, kun pe­lis­sä ovat ih­mis­hen­get. Pääo­sis­sa: Eli­jah Wood, John Cu­sack, Ker­ry Bis­hé, Tam­sin Eger­ton, Al­len Leech, Don Mc­Ma­nus, Alex Winter...
(Grand Piano 2013)
20.00 Ter­ro­ri-is­kut ja kaappaukset
Terroria taivaalla.
20.00 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ti: Vastapalveluksia.
ke: Kunnes kuolema meidät erottaa. Kaik­ki val­mis­tau­tu­vat Ken­sin ja Deek­sin häihin,..
to: Suuri pakoretki. NCIS et­sii And­re Martinezia,..
21
21.00 Brid­get Jo­nes: Elämä jatkuu
Ro­mant­ti­sen ko­me­dian pääo­sas­sa näh­dään jäl­leen sym­paat­ti­nen Brid­get Jo­nes (Re­née Zell­we­ger), jo­ka on on­nel­li­ses­ti yh­des­sä Mark Dar­cyn (Co­lin Firth) kans­sa. Ku­ten ar­va­ta saattaa,..
(Bridget Jones: The Edge of Reason 2004)
21.00 Harjoittelija
Ro­bert De Ni­ro näyt­te­lee draa­ma­ko­me­dias­sa eläk­keel­le jää­nyt­tä Ben Whit­ta­ke­ria, jo­ka saa se­nio­ri­har­joit­te­li­jan pai­kan net­ti­vaa­te­kau­pan pää­kont­to­ril­ta. Yri­tys­tä luot­saa kun­nian­hi­moi­nen nuo­ri yrit­tä­jä Ju­les Os­tin (An­ne Hathaway)..
(Harjoittelija 2015)
21.00 The Mist - Usva
Step­hen Kin­gin ro­maa­niin pe­rus­tu­va tril­le­ri käyn­nis­tyy, kun sa­kea us­va las­keu­tuu pik­ku­kau­pun­gin yl­le ja sul­kee kai­ken sy­liin­sä. Ou­doil­la ta­pah­tu­mil­la saat­taa ol­la jo­tain te­ke­mis­tä ar­mei­jan huip­pu­sa­lais­ten ko­kei­den kanssa...
(The Mist/USA 2007)
21.00 Kat­see­seen kätketty
Kah­des­sa ai­ka­ta­sos­sa kul­ke­vas­sa psy­ko­lo­gi­ses­sa ri­kosd­raa­mas­sa ter­ro­ris­mi­ri­kok­sia tut­ki­van yk­si­kön jä­sen­ten elä­mä mul­lis­tuu, kun jä­teas­tias­ta löy­tyy nuo­ren ty­tön ruu­mis, jo­ka osoit­tau­tuu erään ri­kos­tut­ki­jan tyttäreksi...
(Secret in Their Eyes, The 2015)
21.00 To­mor­row­land - A World Beyond
Dis­neyn tie­teis­seik­kai­lus­sa sa­la­pe­räi­set rin­ta­mer­kit saat­ta­vat yh­teen kyy­ni­sen Fran­kin (Geor­ge Cloo­ney) se­kä nuo­ren ja op­ti­mis­ti­sen Ca­seyn (Britt Ro­bert­son). Yh­des­sä he läh­te­vät seik­kai­lul­le To­mor­row­lan­diin pe­las­taak­seen oman maail­man­sa tu­hol­ta, jo­ta ku­ver­nöö­ri Nix (Hugh Lau­rie) ennustaa...
(Tomorrowland - A World Beyond 2015)
21.00 Ben-Hur
Kris­tuk­sen ai­koi­hin si­joit­tu­van le­gen­daa­ri­sen seik­kai­lu­ta­ri­nan uu­des­sa ver­sios­sa juu­ta­lai­nen yli­mys Ju­dah Ben-Hur (Jack Hus­ton) tu­lee roo­ma­lai­sen ot­to­vel­jen­sä Mes­sa­lan (To­by Keb­bell) pet­tä­mäk­si ja jou­tuu lop­puiäk­seen or­ja­ka­lee­ril­le. Ju­dah kui­ten­kin pää­see pa­ke­ne­maan ja al­kaa sheik­ki Il­de­ri­min (Mor­gan Free­man) avul­la suun­ni­tel­la kos­toa, jo­ka hui­pen­tuu klas­si­ses­sa vau­nu­kil­pa-ajossa...
(Ben-Hur 2016)
21.25 Huikopeli
On jäl­leen ai­ka tais­tel­la elä­mäs­tä ja kuo­le­mas­ta. Vain yk­si voi sel­vi­tä hen­gis­sä Hui­ko­pe­lis­tä. Voit­ta­jaa odot­taa hui­kea pal­kin­to: van­ha kink­ku, alen­nus­ku­pon­ki ja puo­lik­si syö­ty suolakurkku...
(Starving Games 2014)
23.10 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
23.15 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
Suuri pakoretki.
23.10 Extraction
Bru­ce Wil­lis esit­tää ko­vaot­tei­ses­sa toi­min­ta­jän­nä­ris­sä CIA:n agent­tia, jo­ka jää ter­ro­ris­tien vangiksi...
(Extraction 2015)
23.25 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ti: Vastapalveluksia.
ke: Kunnes kuolema meidät erottaa.
23.40 Ray Donovan
Kun aika on täynnä. Ray pyy­tää Sam Winslow?..
23.35 Aust­ra­lian rajalla
Puolalaiset pulassa.
0
00.05 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
00.05 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
00.05 Blue Bloods
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
00.05: Tulella leikkimistä.
01.00: Uusi pomo.
00.25 Aust­ra­lian rajalla
00.55 Pientä pilaa
00.55 Pientä pilaa
01.00 Valheen vangit
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
01.00 Valheen vangit
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
01.00 Ray Donovan
Kun aika on täynnä.
01.45 Valheen vangit
Ko­ti­mai­nen oh­jelma. (41')
Kausi 2. Jaksot 4-5.
01.45 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
Kausi 12. Jaksot 3-4.
02.00 Blue Bloods
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
02.00: Tulella leikkimistä.
02.45: Uusi pomo.
3