Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 6 7 8 9 10 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
8.2. 9.2. 10.2. 11.2. 12.2. 13.2. 14.2.
10.20 Hou­se Ru­les Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ma: Kirpaiseva kritiikki.
ti: Kyyhkyläisten kotikierros.
ke: Hikistä hommaa.
to: Kaikki keinot käyttöön.
10.50 Gril­lit huurussa
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
pe: Vesa Keskinen ja Tuuri. Krista Siegfrids ja Kaskinen. Tä­nään kaa­ha­taan Kaskisissa,..
la: Samae Koskinen ja Riihimäki. Reijo Mäki ja Turku. Uu­den kau­den jak­sot jatkuvat!..
11.00 Mid­night in Paris
Nel­jäl­lä Os­car-eh­dok­kuu­del­la huo­mioi­tu ja vuo­den par­haan al­ku­pe­räis­kä­si­kir­joi­tuk­sen Os­ca­rin se­kä Gol­den Glo­ben voit­ta­nut ko­me­dia Gi­lis­tä (Owen Wil­son, mm. Kuok­kavieraat)..
(Midnight in Paris/Espanja-USA 2011)
11.25 Vieraissa
Ko­ti­mainen sarja.
ma: Aika lähteä vieraisiin.
ti: Uuteen kotiin.
ke: Oikeanlaista kemiaa.
to: Kadotettu yhteys.
12.10 Gril­lit huurussa
Vesa Keskinen ja Tuuri.
12.05 Gril­lit huurussa
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
Kausi 3. Jaksot 6-8.
12
12.20 Nel­jän tähden talkoot
12.50 Han­sin matkassa
Ko­ti­mai­nen mat­kailuohjelma.
ti: Jasper Pääkkönen.
ke: Lukas Hradecky.
to: Suvi Riggs.
12.35 Whi­le We're Young
Draa­ma­ko­me­dias­sa kes­ki-ikäi­nen pa­ris­kun­ta ta­paa nuo­ren pa­rin, jo­ka saa hei­dät poh­ti­maan omia ura­va­lin­to­jaan ja elä­mään­sä uu­des­sa va­los­sa. Pääo­sis­sa: Nao­mi Watts, Ben Stiller,..
(While We're Young 2014)
12.55 Han­sin matkassa
13.40 Nel­jän tähden talkoot
13.25 Nel­jän tähden talkoot
Kau­si 1. (21')
Kausi 1. Jaksot 25-28.
14.00 Han­sin matkassa
Ko­ti­mai­nen mat­kailuohjelma.
pe: Tarja Turunen. Jasper Pääkkönen.
la: Lukas Hradecky. Suvi Riggs.
14.15 Suomen Tulli
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (41')
ke: 1000 löytöä ja autoveroratsia.
to: Kalaa ja mahanpuruja.
14.10 Dan­ge­rous Company
Muo­ti­ta­loa joh­ta­va Pau­li­ne Mitc­hell (Ali­cia Leigh Wil­lis) al­kaa kär­siä muis­ti­kat­kok­sis­ta tär­keän yri­tys­kau­pan kyn­nyksellä...
(Dangerous Company 2015)
14.30 Suomen Tulli
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
15
15.15 Ka­ve­ril­le ei jätetä
Ko­ti­mai­nen draama.
ma: Mestarietsivä Asko.
ti: Tumor cerebri.
15.00 Ka­ve­ril­le ei jätetä
Ko­ti­mai­nen draama.
ke: Mirri.
to: Elämysmatka.
15.30 Bur­ge­ri­mies Euroopassa
Ko­ti­mai­nen ruo­ka­rea­lity. (43')
pe: Praha: Makkaraorgiat ja olutkylpyjä! Alsace. Vii­niä ja Villisikaa!..
la: Vanha iloinen Englanti! Maihinnousu Normandiaan! . Vii­kin­kien jäl­keläiset,..
15.35 Korso
Mik­ko Neu­vo­nen (mm. Miss Fark­ku-Suo­mi) on sär­mik­kään draa­man pääo­sas­sa pa­ri­kymp­pi­nen Markus,..
(Korso/Suomi 2014)
15.45 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ke: Minifinaali.
to: Kymmenen kärki. Kil­pai­lu ki­ris­tyy, kun tais­tel­laan pai­kois­ta kym­me­nen kärjessä...
16.00 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sarja. (54')
ma: Lihaisat jälkkärit.
ti: Yllätyslaatikkolotto.
17.00 Aust­ra­lian rajalla
ma: Pulmalliset nuudelit. Kallis lasti.
ti: Merenelävien mysteeri. Ötökkäongelmia.
ke: Kätköjä kerrakseen. Kummallisia kasveja.
to: Kengän kätkemää. Samppanjaa ja sammakoita.
17.00 Aust­ra­lian rajalla
pe: Pulmalliset nuudelit. Kallis lasti. Merenelävien mysteeri. Ötökkäongelmia.
la: Kätköjä kerrakseen. Kummallisia kasveja. Kengän kätkemää. Samppanjaa ja sammakoita.
17.00 Pientä pilaa
17.10 Silmäterä
Em­mi Par­viai­nen on jän­ni­tysd­raa­man pääo­sas­sa yk­sin­huol­ta­ja Mar­ja, jo­ka on omis­ta­nut elä­män­sä seit­se­män­vuo­tiaal­le tyt­tä­rel­leen Ju­lial­le (Lu­na Lei­no­nen Bo­te­ro). Erää­nä päi­vä­nä Mar­ja ja Ju­lia tör­mää­vät Ju­lian bio­lo­gi­seen isään Ka­ma­ra­niin (Maz­dak Nassir)..
(Silmäterä/Suomi 2013)
18
18.00 Bur­ge­ri­mies Euroopassa
Ko­ti­mai­nen ruo­ka­rea­lity. (43')
ma: Praha: Makkaraorgiat ja olutkylpyjä!
ti: Alsace. Vii­niä ja Villisikaa!..
ke: Vanha iloinen Englanti!
to: Maihinnousu Normandiaan! . Vii­kin­kien jäl­keläiset,..
19.00 Ar­man Poh­jan­tähden alla
ma: Ravinto.
ti: Suomalaisuus.
ke: Suomen romanit. Il­lan do­ku­men­tis­sa Ar­man tu­tus­tuu ro­ma­nien vaiet­tuun kulttuuriin,..
to: Lastensuojelu. Mil­lais­ta on kas­vaa las­ten­ko­dis­sa tai mil­tä tun­tuu me­net­tää oma lapsi,..
19.05 Self/less
Jän­ni­ty­se­lo­ku­va kuo­le­vas­ta kiin­teis­tö­po­ha­tas­ta Da­mian Ha­les­ta (Ben Kings­ley), jo­ka mak­saa sie­voi­sen sum­man siir­tääk­seen mie­len­sä ter­vee­seen, la­bo­ra­to­rios­sa val­mis­tet­tuun ke­hoon (Ryan Rey­nolds). Siir­to su­juu on­nis­tu­nees­ti ja Da­mian naut­tii uu­des­ta nuoruudesta,..
(Selfless 2015)
19.00 Gold
Matt­hew Mc­Co­naug­hey on 80-lu­vul­le si­joit­tu­vas­sa draa­mas­sa ko­vaon­ni­nen mal­mi­net­si­jä Ken­ny Wells, jon­ka isäl­tä pe­rit­ty kai­vo­syh­tiö on vai­keuk­sis­sa. Kun Ken­ny nä­kee vis­ki­päis­sään en­neu­nen, hän päät­tää pan­na kai­ken pe­liin ja läh­teä et­si­mään kul­taa In­do­ne­sian vii­da­kois­ta. Pääo­sis­sa: Matt­hew Mc­Co­naug­hey, Ed­gar Ra­mírez, Bry­ce Dal­las Ho­ward, Co­rey Stoll,..
(Gold 2016)
19.00 Brid­get Jo­nes: Elämä jatkuu
Ro­mant­ti­sen ko­me­dian pääo­sas­sa näh­dään jäl­leen sym­paat­ti­nen Brid­get Jo­nes (Re­née Zell­we­ger), jo­ka on on­nel­li­ses­ti yh­des­sä Mark Dar­cyn (Co­lin Firth) kans­sa. Ku­ten ar­va­ta saat­taa, mat­kaan tu­lee kui­ten­kin mut­kia niin eriä­vien elä­mänarvojen,..
(Bridget Jones: The Edge of Reason 2004)
20.00 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ma: Huviajelu.
ti: Hiljaisuuden ääni.
20.00 Ter­ro­ri-is­kut ja kaappaukset
Painajainen aavikolla.
20.00 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
NCIS es­tää Mash­re­kin ar­mei­jan suun­nit­te­le­man ter­rori-iskun,..
21
21.00 Brid­get Jo­nes - elä­mäni sinkkuna
He­len Fiel­din­gin sa­man­ni­mi­seen me­nes­tys­kir­jaan pe­rus­tu­va ro­mant­ti­nen ko­me­dia, jon­ka taus­tal­ta löy­ty­vät elo­ku­vien Not­ting Hill se­kä Nel­jät häät ja yh­det hau­ta­jai­set tekijät...
(Bridget Jones' Diary/Englanti - Ranska 2001)
21.00 Point Break
Toi­min­tak­las­si­kon päi­vi­te­tys­sä ja en­tis­tä­kin me­ne­väm­mäs­sä ver­sios­sa nuo­ri FBI-agent­ti so­lut­tau­tuu po­ruk­kaan, jo­ta epäil­lään sar­jas­ta hui­mia ryös­tö­jä. Mut­ta pää­tyy­kö hän liian­kin lä­hel­le jouk­kio­ta? Pääo­sis­sa: Lu­ke Bracey,..
(Point Break 2015)
21.00 Gold
Matt­hew Mc­Co­naug­hey on 80-lu­vul­le si­joit­tu­vas­sa draa­mas­sa ko­vaon­ni­nen mal­mi­net­si­jä Ken­ny Wells, jon­ka isäl­tä pe­rit­ty kai­vo­syh­tiö on vai­keuk­sis­sa. Kun Ken­ny nä­kee vis­ki­päis­sään en­neu­nen, hän päät­tää pan­na kai­ken pe­liin ja läh­teä et­si­mään kul­taa In­do­ne­sian viidakoista...
(Gold 2016)
21.00 Ghost in the Shell
Shi­row Ma­sa­mu­nen sar­ja­ku­vaan pe­rus­tu­va tie­teis­jän­nä­ri ih­mi­sen ai­voil­la va­rus­te­tus­ta cy­bor­gis­ta, jo­ka yrit­tää löy­tää hak­ke­rin, jo­ka te­kee pal­ve­lus­ro­bo­teis­ta tap­pa­jia. Sa­mal­la hän al­tis­tuu it­se vaa­ral­li­sel­le koodille,..
(Ghost in the Shell 2017)
21.10 Drive Hard
John Cu­sac­kin täh­dit­tä­mäs­sä toi­min­tae­lo­ku­vas­sa en­tis­tä kil­pa-aja­jan uraan­sa hai­kai­le­va lii­ken­neo­pet­ta­ja pää­tyy tah­to­mat­taan osal­li­sek­si pank­ki­ryös­töön ja hur­jaan ta­kaa-ajoon Aust­ra­lian ta­ka­mail­la. Pääo­sis­sa: John Cu­sack, Tho­mas Ja­ne, Yes­se Spen­ce, Zoe Ventoura,
(Drive Hard 2014)
21.25 Emmanuelle 4
Syl­via (Syl­via Kris­tel) pa­ke­nee myrs­kyi­sää suh­det­taan Mar­cin (Pat­rick Bauc­hau) kans­sa ja läh­tee ra­di­kaa­liin leik­kauk­seen, jon­ka seu­rauk­se­na hä­nen ul­ko­nä­kön­sä muut­tuu täy­sin. Hä­nes­tä tu­lee Mia Nyg­re­nin esit­tä­mä Emmanuelle,..
(Emmanuelle IV 1984)
21.25 Maps to the Stars
Mia Wa­si­kows­ka esit­tää draa­mae­lo­ku­vas­sa ko­tiin­sa Hol­ly­woo­diin pa­laa­vaa nuor­ta nais­ta, Agat­haa, jo­ka yrit­tää so­vit­taa lap­suu­den te­ko­jaan van­hem­mil­leen (John Cu­sack ja Oli­via Wil­liams) ja vel­jel­leen (Evan Bird). Hän löy­tää työ­pai­kan Ju­lian­ne Moo­ren esit­tä­män Hol­ly­wood-täh­den luo­ta, mut­ta saa pian huomata,..
(Maps to the Stars 2014)
23.00 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ma: Huviajelu.
ti: Hiljaisuuden ääni.
23.10 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
23.05 Maggie
Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger esit­tää zom­bie-kau­hud­raa­mas­sa isää, jon­ka Mag­gie-ty­tär (Abi­gail Breslin)..
(Maggie 2015)
23.25 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
Hyvyyden voima.
23.20 Ray Donovan
Puuha-Pete. Ray ja Ter­ry aut­ta­vat Bunc­hya saa­maan ra­han­sa takaisin...
23.45 Ray Donovan
Michael.
0
00.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
Kausi 11. Jaksot 27-28.
00.05 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
00.25 Aust­ra­lian rajalla
00.25 Aust­ra­lian rajalla
00.50 Pientä pilaa
00.55 Pientä pilaa
00.55 Pientä pilaa
01.00 Valheen vangit
Ko­ti­mai­nen ohjelma.
Kausi 1. Jaksot 11-12. (kausi loppuu)
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
01.00 Valheen vangit
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
la: Väki vähenee. Kohtalonseremonia.
su: Viimeinen pariseremonia. Pudottaako vai ei?
01.00 Ray Donovan
Ame­rik­ka­lai­nen ri­kosd­raamasarja.
01.00: Puuha-Pete.
01.50: Michael.
01.45 Valheen vangit