Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
25.1. 26.1. 27.1. 28.1. 29.1. 30.1. 31.1.
08.40 The Founder
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va draa­mae­lo­ku­va ker­too Mc­Do­nald's-pi­ka­ruo­ka­ket­jun pe­rus­ta­mi­ses­ta ja yh­tiön al­ku­vuo­sis­ta. Mic­hael Kea­ton näyt­te­lee kaup­pa­rat­su Ray Krocia,..
(The Founder 2016)
9
09.45 Hou­se Ru­les Australia
Palkkiopotti pelissä.
09.35 Hou­se Ru­les Australia
Katseenvangitsija.
09.40 Gril­lit huurussa
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
pe: Riku Nieminen ja Kajaani. Vantaa ja Edis Tatli.
la: Porvoo ja Janina Fry. Tä­nään na­pa pauk­kuu itäi­sel­lä Uu­dellamaalla,.. Jucci Hellström ja Tammisaari.
09.55 Hou­se Ru­les Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ti: Ratkaiseva huutokauppa.
ke: Poikamieskämpästä lemmenpesäksi.
10.30 Gril­lit huurussa
Jucci Hellström ja Tammisaari.
10.35 Snowden
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va ta­ri­na en­ti­ses­tä tie­dus­te­lua­gent­ti Ed­ward Snow­de­nis­ta, jo­ka vuo­ti leh­dis­töl­le tu­han­sia USA:n tur­val­li­suus­vi­ras­to NSA:n sa­lai­sia do­ku­ment­te­ja. Pääo­sis­sa Jo­seph Gor­don-Le­vitt, Shai­le­ne Wood­ley, Me­lis­sa Leo, Zac­ha­ry Quin­to, Rhys Ifans.
(Snowden 2016)
11.00 Gril­lit huurussa
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ma: Riku Nieminen ja Kajaani.
ti: Vantaa ja Edis Tatli.
ke: Porvoo ja Janina Fry.
11.15 Han­sin matkassa
Olli Jokinen.
11.10 Nel­jän tähden talkoot
la: Tä­nään suun­na­taan Kar­jalohjalle,..
11.45 Nel­jän tähden talkoot
Kausi 1. Jaksot 13-18.
12
12.00 Nel­jän tähden talkoot
12.35 Suomen Tulli
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (41')
12.50 Suomen Tulli
12.50 Dio­rin muo­ti­ta­lon kulisseissa
Kak­sio­sai­ses­sa do­ku­men­tis­sa su­kel­le­taan 70-vuo­tiaan muo­ti­ta­lo Dio­rin maail­maan. Eng­lan­ti­lai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
12.55 Vaa­ti­vat ökyvanhemmat
Liv D: Vaativat ökyvanhemmat. Ta­paam­me brit­ti­läi­siä vanhempia,..
12.50 Imaginaerum
Night­wis­hin mu­sii­kin säes­tä­mä fan­ta­sia­seik­kai­lu, jos­sa koo­maan vai­pu­nut mies pa­laa lap­suus­muis­to­jen­sa pai­na­jais­mai­seen maailmaan...
(Imaginaerum/Suomi-Kanada 2012)
13.20 Ka­ve­ril­le ei jätetä
Rutaset. Ru­ta­set ker­too Jo­ren (Juk­ka Rasila)..
13.20 Ka­ve­ril­le ei jätetä
Velvet Vision. Il­lan jak­sos­sa tu­tus­tu­taan suuren,..
13.10 Ka­ve­ril­le ei jätetä
TKDN.
13.35 Ka­ve­ril­le ei jätetä
13.45 Han­sin matkassa
Olli Jokinen.
14.00 Jo­ne ja tähdet
Vesala Tavastialla.
13.55 Jo­ne ja tähdet
Arttu Lindeman Tampereella.
14.10 Jo­ne ja tähdet
Klamydia Lahdessa.
14.20 Jo­ne ja tähdet
Ellinoora Tampereella.
14.15 Skiptrace
Ren­ny Har­li­nin oh­jaa­mas­sa toi­min­ta­ko­me­dias­sa hong­kon­gi­lai­set­si­vä Ben­nie (Jac­kie Chan) jah­taa ri­kol­lis­po­mo Ma­ta­do­ria, jo­ka on vas­tuus­sa Ben­nien pa­rin murhasta...
(Skiptrace 2016)
14.30 Bur­ge­ri­mies Euroopassa
Ko­ti­mai­nen ruo­ka­rea­lity. (43')
pe: Sveitsi: Juustossa löytyy! Skotlanti: Viskiä ja haggista!
la: Berliini: Alaston totuus wurstista! Baskimaa: Siideriä ja pinchoja!
14.45 Mas­terC­hef Australia
Muistojen yllätyslaatikko. Yl­lä­tys­laa­ti­kon si­säl­tö he­rät­tää kil­pai­li­jois­sa lap­suusmuistoja...
14.40 Mas­terC­hef Australia
Outoja ja oivallisia makupareja. Pu­do­tuk­ses­sa ta­sa­pai­no­tel­laan ou­to­jen ja oi­val­lis­ten ma­kuyh­dis­tel­mien kanssa...
14.55 Mas­terC­hef Australia
Satumainen koskemattomuus.
15.05 Mas­terC­hef Australia
Silkkaa sitrusta. Uu­del­la vii­kol­la edes­sä on sar­ja karsintoja,..
15
16.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lainen sarja.
ma: Epäilyttävä passi. Kohtalokas kuherruskuukausi.
ti: Kalansaalis. Unohtuneet yksityiskohdat.
ke: Paljastava kirje. Oppia ikä kaikki.
to: Eläimellisiä yllätyksiä. Isoisän ahdinko.
16.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lainen sarja.
pe: Epäilyttävä passi. Kohtalokas kuherruskuukausi. Kalansaalis. Ra­ja­vir­kai­li­jat py­säyt­tä­vät matkustajan,.. Unohtuneet yksityiskohdat.
la: Paljastava kirje. Oppia ikä kaikki. Eläimellisiä yllätyksiä. Isoisän ahdinko.
16.00 Pientä pilaa
16.05 Bad Teacher
Ca­me­ron Diaz on rä­vä­käs­sä ko­me­dias­sa on­ne­non­ki­ja Eli­za­beth, jo­ka vi­haa työ­tään opet­ta­ja­na ja val­mis­tau­tuu elä­mään rik­kaan sul­ha­sen­sa sii­vel­lä. Kun sul­ho yl­lät­täen jät­tää Eli­za­bet­hin, tä­mä jou­tuu pa­laa­maan in­hoa­maan­sa kou­luun mut­tei an­na sen es­tää kiroilua,..
(Bad Teacher 2011)
17.00 Bur­ge­ri­mies Euroopassa
Ko­ti­mai­nen ruo­ka­rea­lity. (43')
ma: Sveitsi: Juustossa löytyy!
ti: Skotlanti: Viskiä ja haggista!
ke: Berliini: Alaston totuus wurstista!
to: Baskimaa: Siideriä ja pinchoja!
18
18.00 Ar­man Poh­jan­tähden alla
Ko­ti­mainen sarja.
ma: Vanhustenhoito.
ti: Oikeus & kohtuus. Pys­tyy­kö van­keu­den jäl­keen enää so­peu­tu­maan yh­teiskuntaan?..
ke: Turvapaikanhakijat. Mi­ten Eu­roo­pan pa­ko­laisk­rii­siin suh­tau­du­taan Suomessa,..
to: Puolustusvoimat.
18.00 Vic­ky Cris­ti­na Barcelona
Ys­tä­vyk­set Vic­ky (Re­bec­ca Hall) ja Cris­ti­na (Scar­lett Jo­hans­son) läh­te­vät ke­sän­viet­toon Bar­ce­lo­naan. Ei ai­kaa­kaan kun ty­töt pää­ty­vät ka­ris­maat­ti­sen tai­de­maa­la­ri Juan An­to­nion (Ja­vier Bardem)..
(Vicky Cristina Barcelona 2008)
18.00 The Founder
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va draa­mae­lo­ku­va ker­too Mc­Do­nald's-pi­ka­ruo­ka­ket­jun pe­rus­ta­mi­ses­ta ja yh­tiön al­ku­vuo­sis­ta. Mic­hael Kea­ton näyt­te­lee kaup­pa­rat­su Ray Kro­cia, jo­ka tun­nis­taa Mc­Do­nald'sin ai­nut­laa­tui­sen lii­ke-idean ja ha­luaa laa­jen­taa sen toi­min­taa. Ra­vin­to­lan pe­rus­ta­neet vel­jek­set ovat kui­ten­kin eri miel­tä yh­tiön tu­le­vai­suu­des­ta. Pääo­sis­sa: Mic­hael Keaton,..
(The Founder 2016)
18.00 Brid­get Jo­nes - elä­mäni sinkkuna
He­len Fiel­din­gin sa­man­ni­mi­seen me­nes­tys­kir­jaan pe­rus­tu­va ro­mant­ti­nen ko­me­dia, jon­ka taus­tal­ta löy­ty­vät elo­ku­vien Not­ting Hill se­kä Nel­jät häät ja yh­det hau­ta­jai­set te­ki­jät. Osu­vas­sa pääo­sa­roo­lis­sa näh­dään Os­car-voit­ta­ja Re­née Zellweger...
(Bridget Jones' Diary/Englanti - Ranska 2001)
19.00 Tu­hoi­sat lentoturmat
ma: Kauhua ilmassa.
ti: Lintujen valtakunnassa. Täs­sä jak­sos­sa näh­dään mi­ten voi käydä,..
19.00 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ke: Hiomaton timantti.
to: Laatikon salaisuus. Pank­ki­ryös­tä­jät vie­vät tal­le­lo­ke­rolaatikon,..
20.00 Cut Bank
Mon­ta­na­lai­sen pik­ku­kau­pun­gin elä­mä järk­kyy, kun pi­det­ty pos­tel­joo­ni mur­ha­taan. Kau­pun­gin per­soo­nal­li­nen se­rif­fi (John Mal­ko­vich) ja au­to­kor­jaa­mon omis­ta­ja Big Stan (Bil­ly Bob Thorn­ton) saa­vat pian huomata,..
(Cut Bank 2014)
20.00 Ope­raa­tio Valkyrie
Tom Cui­se on oh­jaa­ja Bryan Sin­ge­rin (X-Men-elo­ku­vat) to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­van tril­le­rin pääo­sas­sa evers­ti Claus von Stauf­fen­berg, jo­ka pa­laa Tu­ni­sian rin­ta­mal­ta ta­kai­sin ko­tiin vuon­na 1943 ja pää­see haa­voit­tu­nee­na so­ta­san­ka­ri­na Adolf Hit­le­rin lä­hipiiriin...
(Valkyrie/USA-Saksa 2008)
20.00 Sex and the Ci­ty - Sinkkuelämää
Kat­so­jaen­nä­tyk­siä rik­ko­nut me­nes­tys­ko­me­dia saat­taa Car­rien, Sa­mant­han, Char­lot­ten ja Mi­ran­dan jäl­leen yh­teen Man­hat­ta­nin säih­ket­tä heh­ku­vis­sa mai­se­mis­sa nel­jä vuot­ta hit­ti­sar­jan päät­ty­mi­sen jäl­keen. Terävä,..
(Sex and the City: The Movie/USA 2008)
20.00 No Es­ca­pe - Ei pakotietä
In­si­nöö­ri Jack Dwyer (Owen Wil­son) muut­taa per­heen­sä kans­sa ul­ko­mail­le uu­den työ­pai­kan pe­räs­sä, mut­ta uu­si al­ku muut­tuu pai­na­jai­sek­si, kun maas­sa syn­tyy val­lankaappaus...
(No Escape 2015)
20.00 Hy­väs­ti, Emmanuelle
Em­ma­nuel­le ja hä­nen mie­hen­sä Jean (Syl­via Kris­tel ja Um­ber­to Or­si­ni) ovat eroot­ti­sen draa­man kol­man­nes­sa osas­sa muut­ta­neet Seyc­hel­leil­le. Siel­lä­kin he ym­pä­röi­vät it­sen­sä va­paan rak­kau­den kan­nat­ta­jil­la ja lu­kui­sil­la ra­kastajilla,..
(Goodbye Emmanuelle 1977)
20.00 Kill Your Darlings
1940-lu­vun al­ku­puo­lis­kol­le si­joit­tu­va draa­mae­lo­ku­va beat-su­ku­pol­ven var­hais­ten edus­ta­jien Al­len Gins­ber­gin, Lu­cien Car­rin ja Jack Ke­roua­cin nuo­ruus­vuo­sis­ta. Huo­le­ton opis­ke­li­jae­lä­mä tu­lee pää­tök­seen­sä, kun kuo­le­man­ta­paus ra­vis­te­lee ys­tä­vys­ten maail­maa. Pääo­sis­sa: Da­niel Radc­lif­fe, Da­ne De­Haan, Ben Foster,..
(Kill Your Darlings 2013)
20.20 The Mist - Usva
Step­hen Kin­gin ro­maa­niin pe­rus­tu­va tril­le­ri käyn­nis­tyy, kun sa­kea us­va las­keu­tuu pik­ku­kau­pun­gin yl­le ja sul­kee kai­ken sy­liin­sä. Ou­doil­la ta­pah­tu­mil­la saat­taa ol­la jo­tain te­ke­mis­tä ar­mei­jan huip­pu­sa­lais­ten ko­kei­den kans­sa. Oh­jaa­ja Frank Da­ra­bont muis­te­taan myös me­nes­ty­se­lo­ku­vien Vih­reä mai­li ja Avain pa­koon oh­jaa­ja­na se­kä ko­hu­sar­ja The Wal­king Dea­din luo­ja­na. Pääo­sis­sa: Thomas Jane,..
(The Mist/USA 2007)
21
21.55 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
Yksi meistä. Ryh­mä tut­kii murhaa,..
22.05 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
Laatikon salaisuus.
22.05 Ray Donovan
Hevoset. Juu­ri en­nen Ab­byn kuo­le­maa Ray mat­kus­taa New Yor­kiin jär­jes­tääk­seen Ab­byn hoi­to-ohjelmaan,..
22.05 Nurse 3D
Paz de la Huer­ta esit­tää eroot­ti­ses­sa kau­hue­lo­ku­vas­sa koh­ta­lo­kas­ta viet­te­li­jää, Ab­by Rus­sel­lia. Hän työs­ken­te­lee päi­vät sai­raan­hoi­ta­ja­na ja il­tai­sin hän saa­lis­taa pe­tol­li­sia avio­mie­hiä. Ab­by ihas­tuu nuo­reen ja viat­to­maan sai­raan­hoi­ta­ja­suo­jat­tiin­sa Danniin ..
(Nurse 3D 2013)
22.25 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
Patton-projekti.
22.55 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Palvelijatar. Ves­sas­sa ta­pah­tuu yöl­lis­tä puuhastelua,..
22.55 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
Hiomaton timantti.
23.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Vihkiminen. Aa­mul­la eräs­tä mies­tä kaduttaa,..
22.50 Ray Donovan
Herra Onnekas. Sam Wins­low tar­vit­see taas Rayn apua, kun hä­nen poi­kan­sa ka­toaa to­dis­te­laa­tik­ko mukanaan...
23.25 Aust­ra­lian rajalla
23.20 Aust­ra­lian rajalla
23.50 Pientä pilaa
23.50 Pientä pilaa
23.55 Pientä pilaa
0
00.00 Valheen vangit
00.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
00.00 Valheen vangit
00.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
la: Palvelijatar. Keisarinnan päätös.
su: Morsiuspari saapuu. Vihkiminen.
00.00 Ray Donovan
Ame­rik­ka­lai­nen ri­kosd­raamasarja.
00.00: Hevoset.
01.00: Herra Onnekas.
00.45 Valheen vangit
Kausi 1. Jaksot 8-9.