Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
4.1. 5.1. 6.1. 7.1. 8.1. 9.1. 10.1.
08.15 Mi­tä odot­taa kun odotat
Hol­ly­wood-su­per­täh­dil­lä roo­li­tet­tu ro­mant­ti­nen ko­me­dia vii­des­tä pa­ris­kun­nas­ta, jot­ka val­mis­tau­tu­vat elä­män­sä suu­rim­piin mul­lis­tuk­siin lu­keu­tu­vaan muu­tok­seen, van­hemmuuteen...
(What to Expect When You're Expecting/USA 2012)
9
09.25 Haa­pa­sa­lo Goes America
Ko­ti­mai­nen mat­kailuohjelma.
09.50 Gril­lit huurussa
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
pe: Espoo. Hämeenlinna. Yes Sir! Kaik­ki käy kuin luonnostaan,..
la: Savonlinna. Ku­mi lau­laa ja kai­ku­poh­jaa löytyy,.. Jyväskylä.
10.10 Gril­lit huurussa
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ti: Hämeenlinna.
ke: Savonlinna.
to: Jyväskylä.
10.05 Viides valta
Be­ne­dict Cum­ber­batch esit­tää Wi­ki­Leak­sin pe­rus­ta­jaa Ju­lian As­san­gea to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa draa­mat­ril­le­ris­sä, jos­sa yh­den mie­hen ris­ti­ret­ki kor­rup­toi­tu­nut­ta val­tio­val­taa vas­taan tu­lee hä­nel­le kalliiksi...
(Fifth Estate, The 2013)
10.25 Haa­pa­sa­lo Goes America
Aa­mun val­je­tes­sa New Me­xi­cos­sa Vil­le saa huomata,..
10.55 Tankkaustarinat
Kausi 1. Jaksot 11-16.
11.10 Gril­lit huurussa
Espoo.
11.20 Haa­pa­sa­lo Goes America
Ko­ti­mai­nen mat­kailuohjelma.
Nyt maail­ma on täyn­nä ener­giaa ja hen­kien maail­ma on läsnä...
la: Ville on saapunut matkallaan Amerikan halki Arizonaan.
11.45 Kiel­letty rakkaus
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
Kausi 2. Jaksot 6-8.
11.55 Tankkaustarinat
12
12.10 Lu­moava kirous
Ro­mant­ti­nen fan­ta­siae­lo­ku­va ker­too pik­ku­kau­pun­gis­ta pois ha­la­ja­vas­ta Et­ha­nis­ta (Al­den Eh­ren­reich), jo­ka ra­kas­tuu unis­sa nä­ke­mään­sä sa­la­pe­räi­seen uu­teen tyt­töön, Le­naan (Ali­ce Eng­lert). Yh­des­sä Et­han ja Le­na as­tu­vat maailmaan,..
(Beautiful Creatures 2013)
12.30 Ka­don­neen jäljillä
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (41')
ti: VENÄJÄ, Mitte - Vastauksia Venäjältä.
ke: NORJA, Eddie - Valmis vastauksiin.
to: ISRAEL, Liana - Paluu juurille.
12.45 Kiel­letty rakkaus
Maahanmuuttopolitiikan erottamat. Mian, 46,..
12.50 Paa­so­sen polt­taritoimisto
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
12.50: Huvijahti olis kiva.
13.35: Hyppy korkealta.
12.50 Rik­kaat ja rahattomat
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
12.50: Intohimoista elämää.
13.35: Keräilijät eri budjeteilla.
13.15 Wahlburgers
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
Kausi 5. Jaksot 7-12.
13.30 Ka­don­neen jäljillä
ITALIA, Carla - Etsinnän estelyä Italissa.
14.05 Pant­ti­lai­naa­mon au­tospesialistit
Ame­rik­ka­lainen sarja.
Kausi 5. Jaksot 12-1.
14.00 Mas­terC­hef Australia
Kuumaa ja kylmää. Kil­pai­li­jat ko­ke­vat elä­män­sä yl­lä­tyk­sen, kun Ka­ty Per­ry as­te­lee Mas­terC­hef-keit­tiöön kes­ken kos­ke­mat­to­muushaasteen...
14.15 Wahlburgers
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja. (20') .
14.20 Wahlburgers
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
pe: Jenkkifutiksen lumoissa. Kuumia koiria. Hampurilaishäät. Asia on pihvi.
la: Rakkaita harrastuksia. Yllätyksiä kerrakseen. Taikatemppuja. Päiväni Wahlbergina.
14.15 Rock the Kasbah
Uran­sa eh­too­puo­lel­la ole­va mu­siik­kia­gent­ti Ric­hie Lanz (Bill Mur­ray) saa idean läh­teä kier­tä­mään Af­ga­nis­ta­nia täh­tiar­tis­tin­sa Ron­nien kans­sa (Zooey Desc­ha­nel). Asiat kui­ten­kin mutkistuvat,..
(Rock the Kasbah 2015)
14.55 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ti: Purchesen pavlova.
ke: Babushka Mystery Box.
15
15.05 Pant­ti­lai­naa­mon au­tospesialistit
Ame­rik­ka­lai­nen sar­ja. (19') .
15.55 Mas­terC­hef Australia
Yllätysten ravintolahaaste. Yl­lä­tys­kään­tei­den viikko alkaa...
16.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ti: Munia haaroissa. Kätkö veneessä.
ke: Kiukkuinen matkustaja. Kokaiinijäämiä ja ruokatuliaisia.
to: Suunnatonta hermoilua. Vaarallisia kätköjä.
16.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
pe: Menneisyyden synnit. Aamuvarhainen ratsia. Munia haaroissa. Kätkö veneessä.
la: Kiukkuinen matkustaja. Kokaiinijäämiä ja ruokatuliaisia. Suunnatonta hermoilua. Vaarallisia kätköjä.
16.00 Di­ver­gent - Outolintu
Sci­fi-toi­min­tae­lo­ku­va si­joit­tuu tu­le­vai­suu­den yh­teis­kun­taan, jos­sa ih­mi­set on jaet­tu omi­nai­suus­tes­tien mu­kaan vii­teen ryh­mään. Nuo­ri tyt­tö Tris jou­tuu tes­tiin ja saa kuul­la ole­van­sa ou­to­lin­tu ja sik­si uh­ka jär­jes­täy­ty­neel­le yh­teis­kun­nal­le ja si­tä joh­ta­val­le dik­taat­to­ril­le. Pääo­sis­sa: Shai­le­ne Wood­ley, Theo Ja­mes, Ka­te Wins­let, Ash­ley Judd, Jai Court­ney. Oh­jaus: Neil Bur­ger. (133')..
(Divergent 2014)
17.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen rea­litysarja. .
17.00: Menneisyyden synnit.
17.30: Aamuvarhainen ratsia.
17.00 Paa­so­sen polt­taritoimisto
Hyppy korkealta. Mor­sian Mar­jon päi­vä al­kaa kum­mallisesti,..
17.00 Rik­kaat ja rahattomat
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ke: Intohimoista elämää.
to: Keräilijät eri budjeteilla.
18
18.00 Paa­so­sen polt­taritoimisto
Huvijahti olis kiva. Mor­sian Si­ni vi­haa ajamista,..
18.00 Mad­ventures Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ti: Runonlaulajien heimo.
ke: Uusi suomiheimo. Mi­kä neu­vok­si, kun mar­ras­kuu kes­tää nel­jä kuukautta?..
to: Tietäjien heimo. Ri­ku ja Tun­na et­si­vät ai­kam­me sa­maa­ne­ja ja tie­tä­jiä. Mut­ta löy­tyy­kö sampo,..
18.00 Mies joka antoi
Ko­me­dian pääo­sas­sa on hy­vän­tah­toi­nen tyh­jän­toi­mit­ta­ja Da­vid (Vin­ce Vaughn), jo­ka saa tie­tää ole­van­sa 533 lap­sen isä luo­vu­tet­tuaan ni­met­tö­mä­nä siit­tiöi­tä he­del­mäl­li­syysk­li­ni­kal­le 20 vuot­ta aiem­min. Nyt Da­vi­din on pää­tettävä,..
(Delivery Man 2013)
18.00 Selviytyminen
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va tril­le­ri ker­too kol­mi­lap­si­ses­ta per­hees­tä, jo­ka mat­kus­taa Thai­maa­han ja sel­viää vuo­den 2004 tsu­na­min ai­heut­ta­mas­sa kaaok­ses­ta hen­gis­sä. Pääo­sis­sa: Nao­mi Watts, Ewan McG­re­gor, Tom Hol­land, Sa­muel Jos­lin, Oak­lee Pen­der­gast, Mar­ta Etu­ra. Oh­jaa­ja: J. A. Bayo­na. (108') Pääo­sis­sa: Nao­mi Watts, Ewan McG­re­gor, Tom Hol­land, Sa­muel Joslin,
(Impossible, The 2012)
18.45 Ou­to­lin­tu-sar­ja: Kapinallinen
Tie­teis-toi­min­tae­lo­ku­va­sar­jan toi­ses­sa osas­sa pa­ko­sal­la ole­va Tris Prior jat­kaa tais­te­luaan yh­teis­kun­taan­sa uh­kaa­vaa sa­la­liit­toa vas­taan, mut­ta sel­vi­täk­seen hä­nen on en­sin koh­dat­ta­va si­säi­set de­mo­nin­sa. Elo­ku­va pe­rus­tuu Ve­ro­ni­ca Rot­hin suo­sit­tuun Ou­to­lin­tu-tri­lo­giaan. Pääo­sis­sa: Shai­le­ne Wood­ley, Theo Ja­mes, Ka­te Wins­let, Jai Courtney,..
(Insurgent 2015)
19.00 Mad­ventures Suomi
Parantajien heimo.
19.00 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (41')
ti: Viimeinen katse.
ke: Syntymäpäiväjuhlat.
to: Maaton mies. Lo­ka­kuus­sa 1998 po­lii­si sai il­moi­tuk­sen Poh­jois-Sa­vos­sa ka­don­nees­ta miehestä...
20.00 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Riskibisnes. Maa­lis­kuus­sa 2014 po­lii­si sai vi­hiä huu­meliigasta,..
20.00 High-Rise
1970-lu­vul­le si­joit­tu­va kau­hud­raa­ma, jos­sa toh­to­ri Ro­bert Laing (Tom Hidd­les­ton) muut­taa esi­kau­pun­kia­lueel­la si­jait­se­vaan upouu­teen tor­ni­ta­loon, jo­ka lu­paa täyt­tää asuk­kai­den­sa kaik­ki toi­veet ui­ma-al­tai­neen ja su­per­mar­ketteineen...
(High-Rise 2015)
20.00 Nightcrawler
Ja­ke Gyl­len­haal esit­tää Lou Bloo­mia, häi­käi­le­mä­tön­tä va­ras­ta ja pik­ku­hui­ja­ria, jo­ka löy­tää va­hin­gos­sa kut­su­mu­sam­mat­tin­sa ja al­kaa ku­va­ta tv-uu­ti­siin on­net­to­muuk­sia ja ri­kok­sia. Kun hä­nen kil­pai­li­jan­sa nap­paa par­haan skuu­pin, Loun on löy­det­tä­vä jos­tain vie­lä myy­väm­pi tarina,..
(Nightcrawler 2014)
20.00 Pompeji
Gla­diaat­to­rik­si ryh­ty­neen or­jan (Ga­me of Th­ro­ne­sis­ta tut­tu Kit Har­ring­ton) on pe­las­tet­ta­va rak­kaan­sa kor­rup­toi­tu­neen roo­ma­lai­sen se­naat­to­rin kä­sis­tä sa­mal­la kun Pom­pei­jin kau­pun­ki tu­hou­tuu hä­nen ym­pä­ril­lään val­ta­vas­sa tu­li­vuo­ren­pur­kauksessa...
(Pompeii 2014)
20.05 Di­ver­gent - Outolintu
Sci­fi-toi­min­tae­lo­ku­va si­joit­tuu tu­le­vai­suu­den yh­teis­kun­taan, jos­sa ih­mi­set on jaet­tu omi­nai­suus­tes­tien mu­kaan vii­teen ryh­mään. Nuo­ri tyt­tö Tris jou­tuu tes­tiin ja saa kuul­la ole­van­sa ou­to­lin­tu ja sik­si uh­ka jär­jes­täy­ty­neel­le yh­teis­kun­nal­le ja si­tä joh­ta­val­le dik­taat­to­ril­le. Pääo­sis­sa: Shai­le­ne Wood­ley, Theo Ja­mes, Ka­te Wins­let, Ashley Judd,..
(Divergent 2014)
20.20 Ou­to­lin­tu-sar­ja: Kapinallinen
Tie­teis-toi­min­tae­lo­ku­va­sar­jan toi­ses­sa osas­sa pa­ko­sal­la ole­va Tris Prior jat­kaa tais­te­luaan yh­teis­kun­taan­sa uh­kaa­vaa sa­la­liit­toa vas­taan, mut­ta sel­vi­täk­seen hä­nen on en­sin koh­dat­ta­va si­säi­set de­mo­nin­sa. Elo­ku­va pe­rus­tuu Ve­ro­ni­ca Rot­hin suo­sit­tuun Ou­to­lin­tu-tri­lo­giaan. Pääo­sis­sa: Shai­le­ne Wood­ley, Theo Ja­mes, Ka­te Wins­let, Jai Courtney,..
(Insurgent 2015)
21
21.00 Annabelle
Kau­hue­lo­ku­va rii­va­tus­ta An­na­bel­le-nu­kes­ta, jon­ka John os­taa vai­mol­leen Mial­le lah­jak­si. Pian tä­män jäl­keen las­ta odot­ta­van pa­rin ko­dis­sa al­kaa ta­pah­tua kau­heuk­sia. Pian ka­ma­lat ta­pah­tu­mat saa­vat yli­luon­nol­li­sia piir­tei­tä, ja on selvää,..
(Annabelle 2014)
21.10 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
Pii­naa­va jän­ni­ty­se­lo­ku­va on­nel­li­ses­ta pa­ris­kun­nas­ta, joi­den 25-vuo­ti­nen avio­liit­to saa uu­den kään­teen, kun il­me­nee yl­lät­tä­vä yh­teys aluet­ta pii­naa­vaan sar­ja­mur­haa­jaan. On­ko ku­kaan enää tur­vas­sa edes omas­sa ko­dis­saan, tai var­sin­kaan siel­lä? Pääo­sis­sa: Joan Al­len, Ant­ho­ny La­Pag­lia, Stephen Lang,..
(Stephen King's a Good Marriage 2014)
22.05 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Maaton mies.
22.20 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja. (41')
ti: Viimeinen katse.
ke: Syntymäpäiväjuhlat.
22.50 Ray Donovan
Las Vegas. Ter­ryn häi­den lä­hes­tyes­sä Ray muis­te­lee omaa vii­meis­tä hää­päi­vään­sä Ab­byn kanssa...
22.45 Ray Donovan
Koirankävelyttäjä.
23.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Viettelijätär.
23.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Päiväbileiden draamaa.
23.20 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sarja. (22')
23.20 Aust­ra­lian rajalla
Vaarallisia kätköjä.
23.50 Pientä pilaa
23.50 Pientä pilaa
0
00.00 Kill Arman
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
Kausi 1.
00.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
00.00 Kill Arman
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (23')
00.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
la: Viettelijätär. Don Juan saapuu.
su: Tukholma-viikko. Päiväbileiden draamaa.
00.00 Ray Donovan
Ame­rik­ka­lai­nen ri­kosd­raamasarja.
00.00: Las Vegas.
00.55: Koirankävelyttäjä.
00.45 Kill Arman
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
Kausi 2. Jaksot 1-4. (Kausi alkaa!)