Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 50 51 52 53 54 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12. 13.12.
9
09.05 elokuva: She's Funny That Way
(She's Funny That Way 2014)
10.35 Eläinsairaala
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen eläinohjelma.
10.45 Eläinsairaala
Ko­ti­mai­nen eläinohjelma.
Kausi 1. Jaksot 16-19.
10.45 Eläinsairaala
Ko­ti­mai­nen eläinohjelma.
10.40 elokuva: Truth
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va draa­mae­lo­ku­va toi­mit­ta­ja Ma­ry Ma­pe­sis­ta (Ca­te Blanc­hett), jo­ka yrit­tää tii­min­sä kans­sa sel­vit­tää to­tuu­den pre­si­dent­ti Geor­ge W. Bus­hin ar­mei­ja-ajas­ta en­nen vuo­den 2004 pre­si­den­tinvaaleja...
(Truth 2015)
11.00 Unel­mien poi­kamiestyttö
Kotikaupunkitreffit.
11.15 Unel­mien poi­kamiestyttö
Thaimaan taikaa. Jo­Jo läh­tee Thai­maa­han jäl­jel­lä ole­van poi­ka­mies­kol­mi­kon ke­ra. Lu­vas­sa ovat fan­ta­sias­viit­titreffit,..
11.35 Unel­mien poi­kamiestyttö
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
ke: Miehet kertovat.
to: Viimeinen ruusu. Kau­den pää­tös­jak­sos­sa Jo­Jon on pää­tettävä,..
12
12.25 Nel­jät häät Suomi
Vain pillimehu puuttuu!
12.25 Remp­pa vai muut­to: Jil­lian ja Justin
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
pe: Uuden elämän odotusta.
la: Paluu arkeen.
12.40 Nel­jät häät Suomi
Hääteema hukassa!
12.45 elokuva: Lu­moava kirous
Ro­mant­ti­nen fan­ta­siae­lo­ku­va ker­too pik­ku­kau­pun­gis­ta pois ha­la­ja­vas­ta Et­ha­nis­ta (Al­den Eh­ren­reich), jo­ka ra­kas­tuu unis­sa nä­ke­mään­sä sa­la­pe­räi­seen uu­teen tyt­töön, Le­naan (Ali­ce Eng­lert). Yh­des­sä Et­han ja Le­na as­tu­vat maailmaan,..
(Beautiful Creatures 2013)
12.55 Nel­jät häät Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (42')
ke: Hyi, mikä sika!
to: Missä Jallu luuraa?
13.10 Napakymppi
Koiraihmiset.
13.15 Toi­sen­laiset äidit
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
pe: Nuoren perheen kotisynnytys.
la: Siunatussa tilassa.
13.25 Napakymppi
Hoitsu etsii hoivaajaa.
13.40 Napakymppi
Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jelma. (41')
ke: Pelaajat.
13.55 Vieraissa
Aika lähteä vieraisiin.
14.00 Vieraissa
Ko­ti­mainen sarja.
pe: Aika lähteä vieraisiin. Uuteen kotiin.
la: Oikeanlaista kemiaa. Kadotettu yhteys. Vaih­to­pa­rit ovat löy­tä­neet yh­tey­den toisiinsa,..
14.10 Vieraissa
14.25 Vieraissa
Ko­ti­mainen sarja.
ke: Oikeanlaista kemiaa.
to: Kadotettu yhteys.
14.40 Lätkävaimot
Tasapainoilua.
14.55 Lätkävaimot
Tyttöjen reissulla. Maripier,..
14.50 elokuva: Need for Speed
Toi­min­tad­raa­man pääo­sas­sa on juu­ri van­ki­las­ta pääs­syt kil­pa-aja­ja To­bey (Aa­ron Paul), jon­ka ri­kas lii­ke­kump­pa­ni on la­vas­ta­nut syyl­li­sek­si ri­kok­seen. To­bey hau­too kos­toa ja osal­lis­tuu maas­toa­jo­kilpailuun...
(Need for Speed 2014)
15
15.10 Lätkävaimot
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
ke: Ura vai parisuhde?
to: Jouluksi kotiin.
15.25 Mas­terC­hef Australia
Uusia ja tuttuja kasvoja. Kil­pai­lun tuo­ma­ris­to on vaih­tu­nut, mut­ta uu­sien kas­vo­jen rin­nal­la näh­dään van­ho­ja tuttuja,..
15.30 Jo­ne ja tähdet
Ko­ti­mai­nen kes­kus­teluohjelma.
15.30: Arttu Lindeman Tampereella.
16.15: Ellinoora Tampereella.
15.30 Lap­si tun­te­mat­toman kanssa
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
15.30: "Haluan lapsen".
16.15: "Valitsen sinut".
15.40 Mas­terC­hef Australia
Paljon porua perunasta. Peh­meän alun jäl­keen kil­pai­li­joi­ta odot­taa to­del­li­nen haaste,..
15.55 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ke: Yhteneväisyyksiä ja eroja.
to: Kalaa Gordonin kanssa.
17.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
ma: Laukku täynnä laukkuja. Säteilyä.
ti: Rommia ja maitoa. Kinaa kelloista.
ke: Karhu kontissa. Hämäriä suunnitelmia.
to: Läjäpäin huumeita. Kultaa ja mirhamia.
17.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
17.00: Laukku täynnä laukkuja.
17.30: Säteilyä.
18.00: Rommia ja maitoa.
18.30: Kinaa kelloista.
17.00 Pientä pilaa
17.05 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (22')
17.05: Karhu kontissa.
17.35: Hämäriä suunnitelmia. Bos­to­niin saa­puu rans­ka­lainen mies,..
18.05: Läjäpäin huumeita.
18.35: Kultaa ja mirhamia. Chi­ca­goon saa­puu In­tias­ta nainen,..
17.05 elokuva: The Runner
Draa­mae­lo­ku­va ker­too Co­lin Pry­ces­ta (Ni­co­las Ca­ge), idea­lis­ti­ses­ta kong­res­sie­dus­ta­jas­ta, jon­ka ura läh­tee nou­suun Mek­si­kon­lah­den öl­jyon­net­to­muu­den jäl­ki­pe­lis­sä. Po­liit­ti­sen juo­nit­te­lun kes­kel­lä Pry­cea ko­sis­kel­laan eh­dol­le se­naat­tiin ja öl­jya­lan edu­najajaksi,..
(Runner, The 2015)
18
18.00 Jo­ne ja tähdet
Ko­ti­mai­nen kes­kus­teluohjelma.
ma: Arttu Lindeman Tampereella.
ti: Ellinoora Tampereella. Kau­den vii­mei­ses­sä jak­sos­sa hy­pä­tään El­li­noo­ran keik­kabussiin,..
18.00 Lap­si tun­te­mat­toman kanssa
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
ke: "Haluan lapsen".
to: "Valitsen sinut".
19.00 Hy­vät ja huonot uutiset
Ko­ti­mai­nen kes­kus­teluohjelma.
ma: Arvokas ja haluttava?
ti: Maailman hitain huume. Jak­son vie­raa­na näyt­te­li­jä Pil­vi Hä­mäläinen...
ke: Moksiskaan. Muu­sik­ko Mi­ra Luo­ti on vie­raa­na jak­sos­sa, jos­sa pu­hu­tut­taa eri deit­tai­lustrategiat,..
to: Oltiinko ennen kohteliaampia? . Heik­ki Sil­ven­noi­nen te­kee sel­vää uu­ti­sis­ta ke­ra Wickströmin,..
19.00 elokuva: Need for Speed
Toi­min­tad­raa­man pääo­sas­sa on juu­ri van­ki­las­ta pääs­syt kil­pa-aja­ja To­bey (Aa­ron Paul), jon­ka ri­kas lii­ke­kump­pa­ni on la­vas­ta­nut syyl­li­sek­si ri­kok­seen. To­bey hau­too kos­toa ja osal­lis­tuu maas­toa­jo­kilpailuun...
(Need for Speed 2014)
19.05 elokuva: Mestari
So­dan jäl­keen paik­kaan­sa maail­mas­sa et­si­vä Fred­die Quell (Joa­quin Phoe­nix) ta­paa ka­ris­maat­ti­sen us­kon­lah­kon joh­ta­jan (Phi­lip Sey­mour Hoff­man), jo­ta sa­no­taan vain Mes­ta­rik­si. Vih­doin Fred­die tun­tee löy­tä­neen­sä paik­kan­sa ja tar­koi­tuk­sen­sa elä­mäs­sä alis­tues­saan Mes­ta­rin koe­ka­nii­nik­si ja ope­tus­lap­sek­si. Pääo­sis­sa: Joa­quin Phoe­nix, Phi­lip Sey­mour Hoff­man, Amy Adams, Laura Dern...
(Master, The 2012)
19.00 elokuva: Koskemattomat
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa pal­ki­tus­sa draa­ma­ko­me­dias­sa työt­tö­myys­kor­vauk­sil­la ele­le­vä Driss (Omar Sy) käy muo­dol­li­ses­ti ha­ke­mas­sa hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­jan paik­kaa ne­li­raa­ja­hal­vaan­tu­neen mil­jo­nää­ri Phi­lip­pen (Fra­nçois Clu­zet) luo­na, jo­ka pi­tää­kin suo­ra­su­kais­ta lä­hiö­nuor­ta vir­kis­tävänä...
(Intouchables 2011)
20.00 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
ma: Arvokuljetusryöstö.
ti: Viimeinen kyyti.
ke: Erakkosurma. Pie­nen poh­jan­maa­lais­ky­län asuk­kai­den tur­val­li­suu­den­tun­ne järkkyi,..
to: Räjähdys Tampereella.
21
21.00 ko­ti­mai­nen elokuva: Lupaus
Yh­teis­työs­sä Lot­ta Svärd Sää­tiön kans­sa to­teu­tet­tu draa­mae­lo­ku­va kol­mes­ta nuo­res­ta nai­ses­ta, jot­ka liit­ty­vät Lot­ta Svärd -jär­jes­töön ja saa­vat ko­kea lot­ta­lu­pauk­sen vel­voit­teet an­ka­rim­man kaut­ta. Mo­na (Lau­ra Birn), An­na (Ka­ro­liina Vanne)..
(Lupaus 2005)
21.00 elokuva: I Am Legend
Kun New York ju­lis­te­taan ka­ran­tee­niin tap­pa­van vi­ruk­sen ta­kia, toh­to­ri Ro­bert Ne­vil­le jää kau­pun­kiin et­si­mään lää­ket­tä ve­ren­hi­mois­ta agg­res­sio­ta ai­heut­ta­vaan tautiin...
(I Am Legend 2007)
21.00 elokuva: Troija
His­to­rial­li­ses­sa toi­min­tae­lo­ku­vas­sa Troi­jan prins­si Pa­ris kaap­paa kau­niin He­le­nan it­sel­leen, ja kak­si kan­sa­kun­taa ajau­tuu so­taan, jon­ka san­ka­rit muis­te­taan vie­lä vuo­si­tu­han­sien­kin pääs­tä. Pääo­sis­sa: Brad Pitt, Or­lan­do Bloom, Dia­ne Kru­ger, Eric Ba­na, Sean Bean, Pe­ter O'Too­le. Oh­jaus: Wolf­gang Pe­ter­sen. (156') Pääo­sis­sa: Brad Pitt,
(Troy 2004)
21.00 elokuva: Inception
Leo­nar­do Di­Cap­rio on sci­fi-toi­min­tae­lo­ku­vas­sa mes­ta­ri­va­ras Dom Cobb, jo­ka tun­keu­tuu ih­mis­ten ali­ta­jun­taan hei­dän unen­sa ai­ka­na. Hän on mak­sa­nut ky­vyis­tään ko­van hin­nan, mut­ta saa vie­lä yh­den ti­lai­suu­den. Pääo­sis­sa: Leo­nar­do Di­Cap­rio, Jo­seph Gor­don-Le­witt, El­len Pa­ge, Ken Wa­ta­na­be, Tom Har­dy, Ma­rion Co­til­lard. Oh­jaus: Ch­ris­top­her Nolan...
(Inception 2010)
21.15 elokuva: Huikopeli
On jäl­leen ai­ka tais­tel­la elä­mäs­tä ja kuo­le­mas­ta. Vain yk­si voi sel­vi­tä hen­gis­sä Hui­ko­pe­lis­tä. Voit­ta­jaa odot­taa hui­kea pal­kin­to: van­ha kink­ku, alen­nus­ku­pon­ki ja puo­lik­si syö­ty suolakurkku...
(Starving Games 2014)
21.35 elokuva: Goon
Seann Wil­liam Scott esit­tää sport­ti­sen ko­me­dian pääo­sas­sa port­sa­ri Dou­gia, jo­ka on ä­lyk­kö­per­heen­sä mus­ta lammas...
(Goon 2011)
21.45 elokuva: The Captive
Avio­pa­ri ka­dot­taa tyt­tä­ren­sä, jo­ka sie­pa­taan ra­vin­to­lan ul­ko­puo­lel­ta. Isä Matt­hew (Ryan Rey­nolds) aloit­taa tyt­tä­ren­sä et­si­mi­sen jou­dut­tuaan it­se epäi­lyk­se­na­lai­sek­si. Äi­ti Ti­na (Mi­reil­le Enos) al­kaa saa­da pie­niä vih­jei­tä sii­tä, et­tä ty­tär on­kin hen­gis­sä. Pääo­sis­sa: Ryan Rey­nolds, Mi­reille Enos,..
(Captive, The 2014)
23.05 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Viimeinen kyyti.
23.15 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
23.30 Ame­ri­kan rajavartijat
00.05 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
Kausi 10. Jaksot 21-22.
00.10 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
23.55 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
00.00 Hy­vät ja huonot uutiset
Ko­ti­mai­nen kes­kus­teluohjelma.
la: Arvokas ja haluttava? Maailman hitain huume.
su: Moksiskaan. Oltiinko ennen kohteliaampia?
0
00.55 Pientä pilaa
01.00 Virta
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
01.45 Virta
01.45 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
Kausi 10. Jaksot 21-24.
3