Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.2. ti 26.2. ke 27.2. to 28.2. pe 1.3. la 2.3. su 3.3.

07.35 Mas­terC­hef Aust­ra­lia

9

09.10 Rem­pal­la kau­pak­si (x4)

Moskasta myyntivaltiksi. Pohjois-Lontoon taloja. Kova luu. Takana loistava tulevaisuus.

09.40 Mas­terC­hef Aust­ra­lia

Ravintola taivaalla.

09.55 Mas­terC­hef Aust­ra­lia

Jännittäviä jäätelöitä. Jumalten ruoka. Historiallista Hestonia.

09.55 A S­to­ry of Lo­ve

(2014) Ja­mes M­cA­voyn ja Jes­si­ca C­has­tai­nin täh­dit­tä­mäs­sä d­raa­mas­sa e­lä­mä sol­juu mu­ka­vas­ti uo­mis­saan, kun­nes t­raa­gi­nen ta­pah­tu­ma vie poh­jan kai­kel­ta. Voi­ko toi­sen lä­hel­le löy­tää vie­lä ta­kai­sin?

10.50 Ka­don­neen jäl­jil­lä

Pohjoisirlantilaisen perimä. Isän perässä Pohjois-Ruotsissa. Kreikkalaisen isän arvoitus.

Uu­si e­lä­mä e­te­läs­sä (x4)

Paatteja ja pekonia. Riuttaa etsimässä. Avajaiset. Katastrofi keittiössä.

11.35 Tans­sin su­pe­räi­dit

Paljon porua pareista. Abbyn kauhutarinat. Pikavierailu. Taistelu joukkuepaikasta.

11.55 My Week With Ma­ri­lyn

(2011) Mic­hel­le Wil­liams lois­taa Ma­ri­lyn Mon­roes­ta ker­to­van d­raa­mae­lo­ku­van pääo­sas­sa.
12

12.20 Hur­jat rak­kaus­ki­lot

Ylipaino unelmien esteenä. Kun paino ei putoakaan. Erosta kosintaan. Panoksena tulevaisuus.

12.30 Ta­lent Suo­mi

Toinen semifinaali. FINAALI!

13.05 Mas­terC­hef Suo­mi

Tarjoilua ilman etikettiä. Huutaen hyvä tulee. Kapteeni vastatuulessa. Keittiön Terävä tervehdys.

13.35 Oi­kean­lais­ta ke­miaa

(2005) Sink­kue­lä­mää-sar­jan hen­ges­sä vauh­dik­kaas­ti kul­ke­va ro­mant­ti­nen ko­me­dia, jo­ka koet­te­lee nau­ru­her­mo­ja, yl­lät­tää ja kos­ket­taa.

13.50 Um­mi­kot ul­ko­mail­la

Dublin & Madrid. Hampuri & Kappadokia. Venetsia & Lontoo. Berliini ja Kööpenhamina.

Ka­don­neen jäl­jil­lä (x4)

Pohjoisirlantilaisen perimä. Isän perässä Pohjois-Ruotsissa. Kreikkalaisen isän arvoitus.

14.35 Ö­kyt lap­si­kul­lat

Huippumalli haussa. Alehuumaa. Tyylitaju hukassa. Ristiäismuotia.
15

15.20 Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la

Lissabon. Kansas City. Bajan ihmeet. Penang.

Vain e­lä­mää

Tonin päivä. Jennin päivä.

T­he De­tails

(2011) To­bey Ma­gui­re e­sit­tää her­sy­vän ko­me­dian pääo­sas­sa hy­vä­sy­dä­mis­tä per­hee­ni­sää, jon­ka täy­del­li­nen e­lä­mä al­kaa na­tis­ta lii­tok­sis­saan, kun ta­ka­pi­hal­la ry­myä­vät pe­su­kar­hut käyn­nis­tä­vät hol­tit­to­man syök­sy­kier­teen.

16.10 Uu­si e­lä­mä e­te­läs­sä

Paatteja ja pekonia. Riuttaa etsimässä. Avajaiset. Katastrofi keittiössä.

17.00 Rem­pal­la kau­pak­si

Moskasta myyntivaltiksi. Pohjois-Lontoon taloja. Kova luu. Takana loistava tulevaisuus.

Rik­kai­den pant­ti­lai­naa­mo

Leipomobiili. Kirjavia koneja.

Rau­ta­rou­va

(2011) Häi­käi­se­vä Me­ryl St­reep täh­dit­tää kah­del­la Os­ca­ril­la pal­kit­tua d­raa­mae­lo­ku­vaa, jo­ka luo­taa Mar­ga­ret T­hatc­he­rin e­lä­mää lap­suu­des­ta ai­na po­li­tii­kan hui­pul­le saak­ka. G­rant, Ant­ho­ny Head, Iain G­len.
18

18.00 Remp­pa vai muut­to

Kovat vaatimukset. Tilanpuute. Talo puron varrella. Ateljee ruokailuhuoneessa.

I­dols

Pettymyksen kyyneleet. Tuomarit tanssivat!

19.00 Ka­don­neen jäl­jil­lä

Pohjoisirlantilaisen perimä. Isän perässä Pohjois-Ruotsissa. Kreikkalaisen isän arvoitus.

Mist­res­ses (x2)

Yllätysmatka. Salaisuudet paljastuvat.

T­hanks for S­ha­ring

(2012) Ro­mant­ti­nen ko­me­dia kol­mes­ta ys­tä­vyk­ses­tä, jot­ka kamp­pai­le­vat sek­siad­dik­tion kans­sa.

Milk

(2008) Os­car-pal­kit­tu e­lä­mä­ker­tae­lo­ku­va Har­vey Mil­kis­tä (Sean Penn), jo­ka o­li Ka­li­for­nian en­sim­mäi­nen a­voi­mes­ti ho­mo­sek­suaa­li­nen jul­ki­seen vir­kaan va­lit­tu hen­ki­lö. Tie San F­ran­cis­con kau­pun­gin­val­tuus­toon ei kui­ten­kaan ol­lut help­po ei­kä vaa­ra­ton.

20.00 B­lue B­loods

Rippisalaisuus. Menetyksistä suurin. Geeneissä. Häivähdys menneestä.
21

21.00 Ve­ren­pu­nai­set o­kaat

(2015) O­ma­laa­tui­sen Bart-po­jan naa­pu­riin muut­taa sa­la­pe­räi­nen nai­nen. Nai­sen hen­ki­löl­li­syy­den pal­jas­tut­tua Bar­tin per­heen kie­rou­tu­nut his­to­ria al­kaa a­vau­tua vä­hä vä­häl­tä.

Hap­py Fa­ce Kil­ler

(2014) To­si­ta­pah­tu­mien in­noit­ta­ma t­ril­le­ri 1990-lu­vul­la ai­noas­taan nai­sia uh­reik­siin va­li­koi­nees­ta sar­ja­mur­haa­ja Keith Hun­ter Jes­per­so­nis­ta (Da­vid Ar­quet­te), jo­ka saa jäl­jil­leen mää­rä­tie­toi­sen F­BI-a­gen­tin Me­lin­da Gan­din (G­lo­ria Reu­ben). Mont­go­me­ry, E­mi­ly Hai­ne.

Milk

(2008) Os­car-pal­kit­tu e­lä­mä­ker­tae­lo­ku­va Har­vey Mil­kis­tä (Sean Penn), jo­ka o­li Ka­li­for­nian en­sim­mäi­nen a­voi­mes­ti ho­mo­sek­suaa­li­nen jul­ki­seen vir­kaan va­lit­tu hen­ki­lö. Tie San F­ran­cis­con kau­pun­gin­val­tuus­toon ei kui­ten­kaan ol­lut help­po ei­kä vaa­ra­ton.

Suu­ri pu­hal­lus

(2013) F­BI-a­gent­ti ja In­ter­po­lin ri­kos­tut­ki­ja jah­taa­vat ri­kost­ril­le­ris­sä il­lu­sio­nis­te­ja, jot­ka jär­jes­tä­vät e­si­tyk­sis­sään näyt­tä­viä pank­ki­ryös­tö­jä ja ja­ka­vat ra­hat y­lei­söl­le.

Dark P­la­ces

(2015) T­ril­le­rin pää­hen­ki­lö Lib­by Day (C­har­li­ze T­he­ron) jää 8-vuo­tiaan or­vok­si, kun hä­nen per­heen­sä mur­ha­taan syr­jäi­sel­lä maa­ti­lal­la ja hä­nen vel­jen­sä tuo­mi­taan teos­ta. Lä­hes 30 vuot­ta myö­hem­min hän jou­tuu pa­laa­maan mur­hayön ta­pah­tu­miin ja miet­ti­mään, mit­kä hä­nen muis­tois­taan o­vat tot­ta ja mit­kä ei­vät.

21.10 Näl­kä­pe­li - Vi­han lie­kit

(2013) Huip­pu­me­nes­tyk­sen saa­neen Näl­kä­pe­li-e­lo­ku­va­sar­jan toi­ses­sa o­sas­sa seu­ra­taan Kat­niss E­ver­dee­nin (Jen­ni­fer Law­ren­ce) se­kä Pee­ta Mel­lar­kin (Josh Hutc­her­son) mut­ki­kas­ta e­lä­mää Näl­kä­pe­lin jäl­keen.

21.30 Toi­nen mies

(2008) Liam Nee­son on in­to­hi­mot­ril­le­rin pääo­sas­sa Pe­ter Ry­man, jon­ka maail­ma ro­mah­taa hä­nen saa­des­saan tie­tää muo­ti­suun­nit­te­li­ja­vai­mon­sa Li­san (Lau­ra Lin­ney) pi­tä­vän yh­teyt­tä ul­ko­mail­la a­su­vaan mie­heen. Vas­toin tyt­tä­ren­sä ke­ho­tus­ta Pe­ter päät­tää mat­kus­taa I­ta­liaan ja et­siä Li­san ra­kas­ta­jan Ra­fen (An­to­nio Ban­de­ras) kä­siin­sä.

22.50 B­lue B­loods

Rippisalaisuus. Menetyksistä suurin.

23.15 B­lue B­loods

Geeneissä. Häivähdys menneestä.

Far­go

Pelko ja vavistus.

23.15 Ve­ren­pu­nai­set o­kaat

(2015) O­ma­laa­tui­sen Bart-po­jan naa­pu­riin muut­taa sa­la­pe­räi­nen nai­nen. Nai­sen hen­ki­löl­li­syy­den pal­jas­tut­tua Bar­tin per­heen kie­rou­tu­nut his­to­ria al­kaa a­vau­tua vä­hä vä­häl­tä.

23.45 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Rauhaa ja rakkautta? Vau!

23.45 Far­go

Tietäjien lahja. F­loyd ryh­tyy toi­min­taan, ja C­har­lie y­rit­tää to­dis­taa tai­ton­sa.
0

00.05 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Mr. ja Mrs. Kosto on suloinen.

00.25 Mad Cook TV (x2)

00.40 Mad Cook TV

01.00 Ex on t­he Beach Ruot­si

Seksimestari. Traaginen ilta. Vaikeat jäähyväiset.

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x4)

Rauhaa ja rakkautta? Vau! Mr. ja Mrs. Kosto on suloinen.

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li (x2)

Kuka on Kummisetä? Kuoleman suudelma, osa III.