Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.2. ti 5.2. ke 6.2. to 7.2. pe 8.2. la 9.2. su 10.2.
9

09.15 Mas­terC­hef Aust­ra­lia

Maggie Beerin luovuustesti.

09.50 Mas­terC­hef Aust­ra­lia

Arpajaispudotus.

10.15 Mas­terC­hef Aust­ra­lia

Annan sekasotku. Kahvia ja kermaleivoksia. Maukasta uutta vuotta.

10.25 Ve­net­sia­lai­nen

(2010) Saa­ra Saa­re­lan (Hen­git­tä­mät­tä ja nau­ra­mat­ta, Vää­rät juu­ret) Rans­kas­sa oh­jaa­ma jän­ni­tysd­raa­ma näh­dään nyt en­sim­mäis­tä ker­taa Suo­mes­sa.

10.35 Pal­lon ym­pä­ri

Finaali.

10.35 Rem­pal­la kau­pak­si (x4)

Aikakausimatka. Räikeää ja synkeää. Essexin omakotitaloja. Kauhukylppäri.

11.15 Pe­las­ta hääm­me, Mi­kie

Mikien häät.

Kup­la

Trolleja ja salakuuntelua. Aku vs.

11.50 T­he De­tails

(2011) To­bey Ma­gui­re e­sit­tää her­sy­vän ko­me­dian pääo­sas­sa hy­vä­sy­dä­mis­tä per­hee­ni­sää, jon­ka täy­del­li­nen e­lä­mä al­kaa na­tis­ta lii­tok­sis­saan, kun ta­ka­pi­hal­la ry­myä­vät pe­su­kar­hut käyn­nis­tä­vät hol­tit­to­man syök­sy­kier­teen.
12

12.00 Tans­sin su­pe­räi­dit

Kaaos kansallisissa. Mackenzie ja Melissa kertovat. Enkelten kaupunki. Tulokkaiden mietteitä.

12.20 Ta­lent Suo­mi

Huippukokous. Kantelepopin paluu.

12.45 Jut­ta ja 10 suur­ta u­nel­maa

Unelmana laskuvarjohyppy.

A­kin ja Ri­tan rak­kaus­diee­tit

Kyyneliä ja testosteronia. Sähköiskuja ja selityksiä. Mies on perheen pää.

13.05 Ruot­sin mil­jo­nää­riäi­dit (x2)

Lastenleikkiä. Ruusuja ja risuja.

I­ha­na ö­kye­lä­mä

Juhlahumua. Mo­ni­mil­jo­nää­rit juh­li­vat hää­päi­vään­sä, syn­ty­mä­päi­viä ja jos­kus jo­pa a­vioe­roaan.

13.30 Mas­terC­hef Suo­mi

Aika alkaa nyt! Raaka-aineen pyhä kolminaisuus. Kastike on kuningas. Herkkää vai Heviä?

13.30 Pe­li­mie­hen pai­na­jai­nen

(2009) Os­car-eh­do­kas Matt­hew Mc­Co­naug­hey on ro­mant­ti­sen ko­me­dian pääo­sas­sa it­se­var­ma julk­kis­va­lo­ku­vaa­ja ja pe­li­mies Con­nor, jo­ka saa kut­sun pik­ku­vel­jen­sä häi­hin ja päät­tää teh­dä a­vio­lii­tos­ta sel­vää jo en­nen pa­rin as­tu­mis­ta alt­ta­ril­le.

13.55 Kup­la (x2)

14.15 Haa­pa­sa­lo ja ka­ve­rit

Mamma goes lomalle. Lapin taikaa. Jos on rahaa, pääsee Prahaan.

Um­mi­kot ul­ko­mail­la

Montpellier & Budapest.

14.40 Pal­lon ym­pä­ri

Finaali. Ku­ka lo­pul­ta voit­taa?
15

15.00 Myy­tin­rä­jäyt­tä­jät

Moottoripyörällä hirven läpi. Dolgorukin kuolema. Pölyräjähdys. Asetyleeniraketti.

15.10 T­he Good Lie

(2014) Kol­me su­da­ni­lais­ta mies­tä a­loit­taa uu­den e­lä­män Yh­dys­val­lois­sa vie­tet­tyään 13 vuot­ta pa­ko­lais­lei­ril­lä.

15.25 Kup­la

Trolleja ja salakuuntelua.

Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Makuukamaripalveluksia. Vie­raa­na näyt­te­li­jä Miit­ta Sor­va­li.

15.45 Henk­ka & Ni­ki vs. A­me­rik­ka

Ra­ja­val­vo­jat

16.10 Ruot­sin mil­jo­nää­riäi­dit

Lastenleikkiä. Ruusuja ja risuja.

Ö­ky­rik­kai­den häät

LIV D: Ökyrikkaiden häät.

Pul­lu­koi­den u­nel­ma­lo­ma

Liv D: Pullukoiden unelmaloma.

Ö­ky­rik­kai­den häät

LIV D: Ökyrikkaiden häät.

Pul­lu­koi­den u­nel­ma­lo­ma

Liv D: Pullukoiden unelmaloma.

17.00 Rem­pal­la kau­pak­si

Aikakausimatka. Räikeää ja synkeää. Essexin omakotitaloja. Kauhukylppäri.

Rik­kai­den pant­ti­lai­naa­mo

Tankeilla lomalle. Huvijahti hukassa.

T­he But­ler

(2013) To­si­ta­ri­naan pe­rus­tu­va d­raa­ma puu­vil­lap­lan­taa­sil­la vart­tu­vas­ta or­ja­po­jas­ta, jo­ka pää­tyy mo­nen mut­kan kaut­ta Val­koi­sen ta­lon ho­vi­mes­ta­rik­si ja pal­ve­lee kah­dek­saa p­re­si­dent­tiä Ei­sen­ho­we­ris­ta Rea­ga­niin.
18

18.00 Van­der­pump Ru­les

I­dols

Valttisi onkin taakkasi. Pahin vihollinen on oma mieli.

19.00 Pal­lon ym­pä­ri

Finaali. Ku­ka lo­pul­ta voit­taa? Kol­mi­kon ki­sa on lop­pu­suo­ral­la ja e­nää on lu­vas­sa se Tuot­ta­jan vii­mei­nen käs­ky: pa­laa Suo­meen.

Kup­la

Trolleja ja salakuuntelua. Aku vs.

Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Makuukamaripalveluksia. Vie­raa­na näyt­te­li­jä Miit­ta Sor­va­li. Kau­den vii­mei­ses­sä jak­sos­sa tun­teet kuu­me­ne­vat, kun Ka­ri Ke­to­nen nos­taa e­siin kuo­hut­ta­van ai­heen: nais­ten or­gas­mi­va­jeen.

Pe­li­mie­hen pai­na­jai­nen

(2009) Os­car-eh­do­kas Matt­hew Mc­Co­naug­hey on ro­mant­ti­sen ko­me­dian pääo­sas­sa it­se­var­ma julk­kis­va­lo­ku­vaa­ja ja pe­li­mies Con­nor, jo­ka saa kut­sun pik­ku­vel­jen­sä häi­hin ja päät­tää teh­dä a­vio­lii­tos­ta sel­vää jo en­nen pa­rin as­tu­mis­ta alt­ta­ril­le. Ro­man­tiik­kaan us­kon­sa täy­sin me­net­tä­nyt mies ta­paa häis­sä yh­den en­ti­sen hei­lan­sa Jen­nyn (A­lias-täh­ti Jen­ni­fer Gar­ner), jo­ta koh­taan hän saat­taa sit­ten­kin tun­tea jo­tain.

19.40 T­he P­la­ce Beyond t­he Pi­nes

(2012) D­ri­ve-e­lo­ku­van täh­ti Ryan Gos­ling on jän­ni­tysd­raa­man toi­ses­sa pääo­sas­sa s­tunt-moot­to­ri­pyö­räi­li­jä Lu­ke, jo­ka pää­tyy tie­naa­maan e­lan­ton­sa pank­ki­ryös­töil­lä. Po­lii­si A­ve­ry (B­rad­ley Coo­per) pää­see mie­hen jäl­jil­le koh­ta­lok­kain seu­rauk­sin. Lu­ken ja A­ve­ryn koh­taa­mi­nen jät­tää py­sy­vän jäl­ken­sä myös mo­lem­pien mies­ten jäl­ki­kas­vuun.

20.00 N­CIS Los An­ge­les

Kultainen nuoruus. Kultaakin kalliimpaa. Portit auki.

S­kan­daa­lis­ta kuu­lui­sak­si

Miehensä silpoja. Ve­ne­zue­las­ta ko­toi­sin o­le­va 19-vuo­tias Lo­re­na ta­paa me­ri­jal­ka­vä­keen kuu­lu­van Joh­nin. Pian pa­ri suun­nit­te­lee jo häi­tä.

Mist­res­ses

Vuosi elämässä. On ku­lu­nut vuo­si jän­nit­tä­vis­tä ta­pah­tu­mis­ta, ja Joss to­dis­taa oi­keu­des­sa tap­pa­jaa vas­taan.
21

21.00 T­he G­rim S­lee­per - Sar­ja­mur­haa­ja

(2014) To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va sar­ja­mur­haa­jat­ril­le­ri LA Week­ly -leh­den työn­te­ki­jäs­tä Ch­ris­ti­ne Pe­li­se­kis­tä (D­rea­ma Wal­ker), jo­ka pää­see kaik­kien ai­ko­jen ju­tun jäl­jil­le ja a­jau­tuu pal­jas­tuk­si­neen poik­ki­te­loin vir­ka­val­lan kans­sa. B­rooks.

Nightc­raw­ler

(2014) Ja­ke Gyl­len­haal e­sit­tää Lou B­loo­mia, häi­käi­le­mä­tön­tä va­ras­ta ja pik­ku­hui­ja­ria, jo­ka löy­tää va­hin­gos­sa kut­su­mu­sam­mat­tin­sa ja al­kaa ku­va­ta tv-uu­ti­siin on­net­to­muuk­sia ja ri­kok­sia. Kun hä­nen kil­pai­li­jan­sa nap­paa par­haan s­kuu­pin, Loun on löy­det­tä­vä jos­tain vie­lä myy­väm­pi ta­ri­na, kei­nol­la mil­lä hy­vän­sä.

God­send

(2004) Huip­pu­näyt­te­li­jöil­lä roo­li­tet­tu jän­nit­tä­vä t­ril­le­ri käyn­nis­tyy, kun Paul (G­reg Kin­near) ja Jes­sie (Re­bec­ca Ro­mijn-S­ta­mos) me­net­tä­vät kah­dek­san­vuo­tiaan poi­kan­sa on­net­to­muu­des­sa. Gee­ni­tek­no­lo­gian joh­ta­va a­sian­tun­ti­ja (Ro­bert De Ni­ro) vä­läyt­tää van­hem­mil­le mah­dol­li­suut­ta pa­laut­taa ti­lan­ne en­nal­leen sa­lai­sen k­loo­nio­pe­raa­tion a­vul­la.

T­he Kids A­re All Right

(2010) Vuo­den par­haan e­lo­ku­van Gol­den G­lo­ben voit­ta­nut d­raa­ma­ko­me­dia kah­den äi­tin­sä (Ju­lian­ne Moo­re ja An­net­te Be­ning) kans­sa a­su­vis­ta tei­ni-i­käi­sis­tä si­sa­ruk­sis­ta, jot­ka päät­tä­vät ot­taa yh­teyt­tä bio­lo­gi­seen i­sään­sä (Mark Ruf­fa­lo).

As­su­med Kil­ler

(2013) Uu­tis­toi­mit­ta­ja Da­ria (Bar­bie Cast­ro) jou­tuu au­to-on­net­to­muu­teen ja me­net­tää muis­tin­sa täs­sä p­sy­ko­lo­gi­ses­sa jän­ni­ty­se­lo­ku­vas­sa. Da­ria al­kaa vä­hi­tel­len tu­tus­tua uu­des­taan mie­heen­sä Sa­miin (Cas­per Van Dien), mut­ta al­kaa e­päil­lä, et­tei mies o­le­kaan niin puh­toi­nen kuin mi­tä e­sit­tää.

S­hang­hai Noon

(2000) Ac­tion-su­per­täh­ti Jac­kie C­han on vauh­dik­kaan, ko­me­dial­li­sen toi­min­ta­seik­kai­lun toi­ses­sa pääo­sas­sa hen­ki­var­ti­ja Wang, jo­ka läh­tee vil­liin län­teen jäl­jit­tä­mään kid­na­pat­tua kii­na­laisp­rin­ses­saa (Lu­cy Liu). Yh­dys­val­lois­sa Wang saa ai­sa­pa­rik­seen lain­suo­jat­to­man Roy O'Ban­no­nin (O­wen Wil­son). Oh­jaa­ja Tom Dey muis­te­taan myös Matt­hew Mc­Co­naug­hey -me­nes­tyk­ses­tä Muut­to­ha­lu­ton poi­ka­mies.

22.25 S­hang­hai K­nights

(2005) Huip­pu­suo­si­tun toi­min­ta­ko­me­dian S­hang­hai Noo­nin san­ka­rit te­ke­vät rä­vä­kän pa­luun hil­lit­tö­mäs­sä seik­kai­lus­sa, jo­ka kul­jet­taa C­ho­nin

22.45 Tu­los­sa: Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

22.50 N­CIS Los An­ge­les

Kultainen nuoruus.

22.50 N­CIS Los An­ge­les

Kostoretki. Mur­heen mur­ta­ma Sam läh­tee o­min päin kos­ta­maan Ta­hir K­ha­le­dil­le ja saa a­pua yl­lät­tä­väl­tä ta­hol­ta.

23.00 N­CIS Los An­ge­les

Kultaakin kalliimpaa. Portit auki.

23.00 Jus­ti­fied

Pako vuorille. Testamentti.

23.40 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Selviytyjähotelli.
0

00.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Se ei tapa, mikä laihduttaa. Heipparallaa. Minkä taakseen jättää.

Bi­le­kis­so­jen py­hä pa­ran­nus

Sisäinen kauneus. Epäitsekkyys kunniaan.

00.40 Tu­los­sa: Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

00.40 Mad Cook TV

00.45 Mad Cook TV

01.00 Ex on t­he Beach Ruot­si

Vanha ihastus herää. Pelejä ja pelkureita. Uusi exä saapuu. Kolmiodraama pahenee.

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x4)

Selviytyjähotelli. Se ei tapa, mikä laihduttaa. Heipparallaa. Minkä taakseen jättää.

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li (x2)

Kundien kuuma tanssi.