Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 11.11. ti 12.11. ke 13.11. to 14.11. pe 15.11. la 16.11. su 17.11.
08.10 B­rit­tien Huip­pu­mal­li haus­sa Muotinäytös.
08.55 Pal­lon ym­pä­ri Keskeytys uhkaa!
9
09.40 Julk­kis­sel­viy­ty­jät Rokkari menee metsään. 09.40 Rik­kai­den pant­ti­lai­naa­mo (x2) Paloautobaari. Tankeilla lomalle.
10.05 Rik­kai­den pant­ti­lai­naa­mo (x2) Kilpaa kolmipyöräisellä. Haarniskadilemma. 10.05 G­ra­ce of Mo­na­co (Grace of Monaco 2014). 1960-lu­vul­le si­joit­tu­va d­raa­mae­lo­ku­va ker­too pal­vo­tus­ta fil­mi­täh­des­tä G­ra­ce Kel­lys­tä (Ni­co­le Kid­man), jo­ka luo­pui näyt­te­li­jä­nu­ras­taan nai­des­saan Mo­na­con ruh­ti­na­tar Rai­nier III:n (Tim Roth).
10.25 Ka­don­neen jäl­jil­lä Pohjoisirlantilaisen perimä.
10.35 Aust­ra­lian Huip­pu­mal­li haus­sa Ensiaskel. Farkkumimmit.
10.45 B­rit­tien Huip­pu­mal­li haus­sa Finaali.
11.10 Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit S­pe­cial
11.20 Pal­lon ym­pä­ri Meditaatiota. Selfie hain kanssa. Tshernobylin armoilla. 11.20 Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da (x2) Uutta ja vanhaa teknologiaa. Nollasijoitus.
11.30 WAGS Tuhmien tyttöjen ilta.
11.45 Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da (x2) Esteitä voitettavaksi. Miksen minä keksinyt tätä?
11.55 T­he Good Lie (Good Lie, The 2014). Kol­me su­da­ni­lais­ta mies­tä a­loit­taa uu­den e­lä­män Yh­dys­val­lois­sa vie­tet­tyään 13 vuot­ta pa­ko­lais­lei­ril­lä.
12
12.10 Julk­kis­sel­viy­ty­jät Martina ja Dani ne yhteen soppii. Koti-ikävä iskee. Ö­ky­vai­mo­jen sa­lai­suu­det Ökyvaimojen salaisuudet.
12.20 Rik­kai­den pant­ti­lai­naa­mo Kilpaa kolmipyöräisellä.
13.00 Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da Esteitä voitettavaksi. Ka­don­neen jäl­jil­lä Isän perässä Pohjois-Ruotsissa. Kreikkalaisen isän arvoitus. 13.00 Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa Perhe on pahin.
13.25 Julk­kis­sel­viy­ty­jät (x2) Rokkari menee metsään. Martina ja Dani ne yhteen soppii.
13.45 WAGS Pulmia paratiisissa. Thaimaassa maan tavalla. Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa Perhe on pahin. 13.45 Julk­kis­sel­viy­ty­jät Koti-ikävä iskee. S­tep Up: Re­vo­lu­tion (Step Up Revolution 2012). Mu­siik­kid­raa­man pääo­sas­sa on E­mi­ly (Kath­ryn Mc­Cor­mick), jo­ka saa­puu Mia­miin täh­täi­mes­sään u­ra tans­si­ja­na.
14.00 Ran­ta­vah­dit (x2) Rakkautta ilmassa. Monta vaaraa ompi eessä.
14.30 Häät sul­ha­sen ta­paan Skeittaillen vihille. Yli esteiden. Pyyhe kehään. 14.30 Ö­ky­vai­mo­jen sa­lai­suu­det Ökyvaimojen salaisuudet.
14.55 Ar­man ja vii­mei­nen ris­ti­ret­ki (x2) Intia, ruumiinpolttajat. Paljastuksien kirja. 14.55 Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit S­pe­cial
15
15.20 Rik­kai­den pant­ti­lai­naa­mo Haarniskadilemma. Paloautobaari. Tankeilla lomalle. Ran­ta­vah­dit (x8) Rakkautta ilmassa. Monta vaaraa ompi eessä. Kielimuuri. Hätää helteessä. Musta hevonen. Sähläristä sankariksi. Kutsumaton käpälöijä. Kosto on suloinen. Hours (Hours 2013). No­lan vie vai­mon­sa A­bi­gai­lin syn­nyt­tä­mään New Or­lean­siin sa­ma­na päi­vä­nä, kun hur­ri­kaa­ni Kat­ri­na is­kee kau­pun­kiin tu­hoi­sin seu­rauk­sin.
16.00 O­li­pa ker­ran Kukkaislapsi.
16.10 Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da Miksen minä keksinyt tätä? Uutta ja vanhaa teknologiaa. Nollasijoitus.
17.00 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Jälkimaininkeja. Ran­ta­vah­dit (x6) Kielimuuri. Hätää helteessä. Musta hevonen. Sähläristä sankariksi. Kutsumaton käpälöijä. Kosto on suloinen. O­li­pa ker­ran (x4) Kukkaislapsi. Puhelu Henry Millsille. Paluu juurille. Sen pituinen se. Be­ver­ly Hills kyt­tä II (Beverly Hills Cop II/USA 1987). Hul­va­ton toi­min­ta­ko­me­dia kul­jet­taa le­gen­dak­si ko­hon­neen A­xel Fo­leyn (Ed­die Murp­hy) ta­kai­sin ko­ti­kau­pun­kiin­sa Det­roi­tiin. Mo­ni­tai­tu­rin a­pua tar­vi­taan kui­ten­kin pian myös Be­ver­ly Hill­sis­sä, jos­sa hä­nen van­hat po­lii­si­kol­le­gan­sa o­vat vaa­ras­sa.
18 18.00 T­he Ho­mes­man (Homesman, The 2014). Har­ras ja it­se­näi­nen Ma­ry Bee Cud­dy (Hi­la­ry S­wank) läh­tee va­paaeh­toi­se­na kul­jet­ta­maan kol­mea mie­lel­tään järk­ky­nyt­tä uu­dis­rai­vaa­ja­nais­ta U­SA:n ra­ja­seu­tu­jen hal­ki ja palk­kaa a­vuk­seen hen­ki­pat­to Geor­ge B­rigg­sin (Tom­my Lee Jo­nes). Ar­man ja vii­mei­nen ris­ti­ret­ki Mongolia - kotkametsästäjät. Bangladesh - laivanpurkajat. Etiopia - Danakilin suolakaivokset.
19.00 O­li­pa ker­ran Puhelu Henry Millsille. Paluu juurille. Sen pituinen se. Daugh­ters (Fathers & Daughters 2015). Rus­sell C­ro­we on kos­ket­ta­vas­sa d­raa­mas­sa me­nes­tys­kir­jai­li­ja Ja­ke Da­vis, jon­ka e­lä­mä ja mie­len­ter­veys ro­mah­ta­vat t­ra­ge­dian jäl­keen, mut­ta rak­kaus tyt­tä­reen kan­taa. Ty­tär Ka­tie jou­tuu kamp­pai­le­maan o­mia de­mo­ne­jaan vas­taan. Pääo­sis­sa: Rus­sell C­ro­we, A­man­da Seyf­ried, Aa­ron Paul, Dia­ne K­ru­ger, Ja­ne Fon­da, Oc­ta­via S­pen­cer. Be­ver­ly Hills kyt­tä II (Beverly Hills Cop II/USA 1987). Hul­va­ton toi­min­ta­ko­me­dia kul­jet­taa le­gen­dak­si ko­hon­neen A­xel Fo­leyn (Ed­die Murp­hy) ta­kai­sin ko­ti­kau­pun­kiin­sa Det­roi­tiin. Mo­ni­tai­tu­rin a­pua tar­vi­taan kui­ten­kin pian myös Be­ver­ly Hill­sis­sä, jos­sa hä­nen van­hat po­lii­si­kol­le­gan­sa o­vat vaa­ras­sa. To­ny S­cot­tin (mm. Top Gun, Uk­kos­ta ra­dal­la, Val­tion vi­hol­li­nen) oh­jaa­man e­lo­ku­van tuo­tan­nos­ta vas­taa jäl­leen Hol­ly­wood-hit­ti­teh­tai­li­ja Jer­ry B­ruck­hei­mer (mm. Mi­tä o­dot­taa kun o­do­tat (W­hat to Ex­pect W­hen You're Ex­pec­ting/U­SA 2012). Hol­ly­wood-su­per­täh­dil­lä roo­li­tet­tu ro­mant­ti­nen ko­me­dia vii­des­tä pa­ris­kun­nas­ta, jot­ka val­mis­tau­tu­vat e­lä­män­sä suu­rim­piin mul­lis­tuk­siin lu­keu­tu­vaan muu­tok­seen, van­hem­muu­teen. Kaik­ki suh­tau­tu­vat uu­teen ti­lan­tee­seen o­mal­la, u­sein koo­mi­sel­la ta­val­laan. En­nen pit­kää jo­kai­nen saa huo­ma­ta, et­tei e­lä­män yl­lä­tyk­siä sit­ten­kään o­le mah­dol­lis­ta en­na­koi­da.
20.00 Manc­hes­te­rin ter­ro­ri-is­ku Jim D: Manchesterin terrori-isku. Tou­ko­kuus­sa 2017 it­se­mur­ha­pom­mit­ta­ja is­ki Manc­hes­ter A­re­nas­sa A­ria­na G­ran­den kon­ser­tin jäl­keen. Kyt­tä­put­ki: Hol­mes NYC Jaettu hulluus. Jadesinetin arvoitus.
20.20 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Jälkimaininkeja. Gibb­sin o­sal­lis­tuu me­rel­lä ka­don­neen ys­tä­vän­sä muis­to­ti­lai­suu­teen, ja käy il­mi, et­tä ys­tä­vä on­kin pii­lo­tel­lut kel­la­ris­saan ko­ko a­jan jou­dut­tuaan mur­hay­ri­tyk­sen koh­teek­si.
21 21.00 Big D­ri­ver - I­so kus­ki (Big Driver 2014). Mys­tee­re­jä kir­joit­ta­va Tess jou­tuu hir­vit­tä­vän vä­ki­val­lan­teon koh­teek­si, mut­ta sel­viää hen­gis­sä ja päät­tää ot­taa oi­keu­den o­miin kä­siin­sä oi­kein huo­lel­la. Pääo­sis­sa: Ma­ria Bel­lo, Ann Dowd, Will Har­ris, Joan Jett, O­lym­pia Du­ka­kis. T­roi­ja (Troy 2004). His­to­rial­li­ses­sa toi­min­tae­lo­ku­vas­sa T­roi­jan p­rins­si Pa­ris kaap­paa kau­niin He­le­nan it­sel­leen, ja kak­si kan­sa­kun­taa a­jau­tuu so­taan, jon­ka san­ka­rit muis­te­taan vie­lä vuo­si­tu­han­sien­kin pääs­tä. Pääo­sis­sa: B­rad Pitt, Or­lan­do B­loom, Dia­ne K­ru­ger, E­ric Ba­na, Sean Bean, Pe­ter O'Too­le. Oh­jaus: Wolf­gang Pe­ter­sen. (156') Dal­las Buyers C­lub (Dallas Buyers Club 2013). Matt­hew Mc­Co­nag­hey e­sit­tää to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa d­raa­mas­sa rai­lak­kaas­ti e­lä­vää säh­kö­mies­tä ja här­kä­ro­deo­har­ras­ta­jaa Ron Wood­roo­fia, jo­ka saa HIV-diag­noo­sin. Vuo­den 1985 Te­xa­sis­sa en­sim­mäi­nen AIDS-lää­ke on vas­ta tut­ki­mus­vai­hees­sa, ja Wood­roof ryh­tyy kier­tä­mään la­kia löy­tääk­seen hoi­to­kei­non ja aut­taak­seen sa­mal­la mui­ta AIDS-po­ti­lai­ta. 21.00 Next (Next/USA 2007). Ni­co­las Ca­ge e­sit­tää pääo­saa Bond-oh­jaa­ja Lee Ta­ma­ho­rin (Kuo­le­ma saa o­dot­taa) vauh­dik­kaas­sa toi­min­tat­ril­le­ris­sä. F­BI-a­gent­ti (Ju­lian­ne Moo­re) y­rit­tää vär­vä­tä Las Ve­ga­sis­sa a­su­van viih­de­tai­tei­li­jan C­ri­sin (Ni­co­las Ca­ge) a­vus­ta­jak­seen es­tääk­seen ter­ro­ris­tien pom­miat­ten­taa­tin Los An­ge­le­sis­sa. Li­fe (Life 2015). D­raa­mae­lo­ku­va Hol­ly­wood-va­lo­ku­vaa­ja Den­nis S­toc­kis­ta (Ro­bert Pat­tin­son), jo­ka kiin­nos­tuu ko­hu­tus­ta uu­des­ta näyt­te­li­jäs­tä, ja ha­luaa teh­dä hä­nes­tä ku­vaes­seen Li­fe-leh­teen. Näyt­te­li­jän ni­mi on Ja­mes Dean (Da­ne De­Haan). Leh­ti kiin­nos­tuu i­deas­ta, mut­ta ai­lah­te­le­vai­nen Dean ei o­le help­po ku­vaus­koh­de. Pääo­sis­sa: Ro­bert Pat­tin­son, Da­ne De­Haan, A­les­sand­ra Mast­ro­nar­di, Ben Kings­ley. Oh­jaus: An­ton Cor­bijn.
21.10 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Ystäviä ja vihollisia. 21.10 Roc­ky IV (Rocky IV/USA 1985). Nyrk­kei­lyn ras­kaan sar­jan mes­ta­ri Roc­ky Bal­boa (Syl­ves­ter S­tal­lo­ne) as­tuu ke­hään neu­vos­to­liit­to­lais­ta I­van D­ra­goa (Dolph Lundg­ren) vas­taan kes­kel­lä kyl­mää so­taa. Tu­ke­na e­pä­toi­voi­ses­sa ot­te­lus­sa o­vat val­men­ta­ja Du­ke (To­ny Bur­ton), Pau­lie (Burt Young) ja vai­mo Ad­rian (Ta­lia S­hi­re).
22.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Tans­ka Joulu. Pa­ra­tii­si­ho­tel­lis­sa vie­te­tään jou­lua, ja aa­mul­la ko­ris­tel­laan jou­lu­kuu­si.
22.35 Vir­ta
22.50 Kyt­tä­put­ki: N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Kohtalokas tapaaminen. S­loa­ne pi­dä­te­tään, kun hän hyök­kää ra­vin­to­las­sa yl­lät­täen ta­paa­man­sa mie­hen kimp­puun. 22.50 Kyt­tä­put­ki: N­CIS Los An­ge­les Kulinda. Kau­pun­gin­val­tuu­te­tun hen­ki­var­ti­jan am­pu­mis­ju­tus­sa Sam so­lut­tau­tuu var­tioin­tiy­ri­tyk­seen löy­tääk­seen vas­tauk­sia.
23.05 Kyt­tä­put­ki: N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Jälkimaininkeja. 23.05 Kyt­tä­put­ki: N­CIS Los An­ge­les Perinteet kunniaan.
23.15 Kyt­tä­put­ki: Hol­mes NYC Jadesinetin arvoitus.
23.50 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Mr. ja Miss Paradise. 23.50 S­can­dal Vallanvaihto. Mel­lien val­mis­tues­sa van­no­maan vir­ka­va­lan­sa O­li­via y­rit­tää kuu­mei­ses­ti sel­vit­tää, ku­ka uh­kaa tä­män hen­keä en­nen kuin on myö­häis­tä.
0
00.05 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Ystäviä ja vihollisia. 00.05 Kyt­tä­put­ki: Hol­mes NYC Jaettu hulluus. Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Miss Paratiisi päättää. S­can­dal Tik tak.
00.50 Pien­tä pi­laa 00.50 Pien­tä pi­laa
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Tans­ka Joulu. Panoseuraa haussa. Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Mielistelyä kerrakseen. Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Tans­ka Suhteiden selvittelyä. Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x4) Ystäviä ja vihollisia. Mr. ja Miss Paradise. Mielistelyä kerrakseen. Miss Paratiisi päättää.
01.35 Vir­ta 01.35 Vir­ta
01.45 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Tans­ka Mr. Paradise.
Vir­ta
3