Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 30.9. ti 1.10. ke 2.10. to 3.10. pe 4.10. la 5.10. su 6.10.
07.30 S­tep Up All In
9 09.00 Ju­nior Mas­terC­hef Suo­mi
09.20 17 A­gain (17 Again/USA 2009). Vauh­di­kas ko­me­dia kol­me­kymp­pi­ses­tä Mi­kes­ta (F­ren­dit-täh­ti Matt­hew Per­ry), jo­ka saa yl­lät­täen mah­dol­li­suu­den pa­la­ta lu­kion pen­kil­le uu­del­leen vet­reän nuo­ru­kai­sen (High Sc­hool Mu­si­cal -täh­ti Zac Ef­ron) hou­suis­sa.
09.45 Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä Toinen toistaan tukien.
10.25 Hell's Kitc­hen Grillit tulelle.
10.40 Rem­pal­la kau­pak­si (x4) Tyylikästä ja tyylitöntä. Välimeren värejä. Synkkää ja modernia. Remppamiehen valinta.
10.55 Ju­nior Mas­terC­hef Suo­mi Finaali! . Su­ku­lan suo­ja­tit Uuteen alkuun. Italiaan! 10.55 T­he G­host W­ri­ter (Ghost Writer, The 2010). Po­liit­ti­nen jän­ni­ty­se­lo­ku­va haa­mu­kir­jai­li­jas­ta (E­wan McG­re­gor), jo­ka al­kaa työs­tää I­son-B­ri­tan­nian en­ti­sen pää­mi­nis­te­rin (Pier­ce B­ros­nan) muis­tel­mia.
11.10 E­ri­kois­lii­ke­mie­het Kirjoja, hyvää tahtoa ja kavereita.
11.40 Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä Finni. Sielun avohakkuu. Thalian mies.
11.55 Kup­la Robottimusaa ja burgereita.
12
12.20 s Kitc­hen Kaikkien kastikkeiden äidit. Kultahäiden kunniaksi. Viinin viemää. s Kitc­hen (x4) Grillit tulelle. Kaikkien kastikkeiden äidit. Kultahäiden kunniaksi. Viinin viemää.
12.40 Kiel­let­ty rak­kaus Mika pukeutuu Miisuksi.
13.05 E­ri­kois­lii­ke­mie­het Jämsän farkkutaivas. Kaikenkarvaisia ystäviä. 13.05 Mot­her's Day (Mother's Day 2016). Lä­hes­ty­vä äi­tien­päi­vä ai­heut­taa mo­nen­lai­sia k­rii­se­jä hai­kean­ro­mant­ti­ses­sa ko­me­dias­sa, jos­sa e­ri e­lä­män­ti­lan­teis­sa o­le­vien per­hei­den tiet si­vua­vat toi­siaan yl­lät­tä­vil­lä ta­voil­la.
13.25 Nel­jät häät Ka­na­das­sa Musikaalitunnelmaa.
13.50 Kup­la Et sä tie­dä ku­ka mä oon? Jannika B:n säkenöivä äly! Jarkko Tamminen.
14.10 Rem­pal­la kau­pak­si Tyylikästä ja tyylitöntä.
14.35 Kiel­let­ty rak­kaus Toi­sen­lai­set äi­dit Nuoren perheen kotisynnytys. Siunatussa tilassa.
15 15.00 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x2) Rommia ja maitoa. Kinaa kelloista. 15.00 Be­ver­ly Hills kyt­tä II (Beverly Hills Cop II/USA 1987). Hul­va­ton toi­min­ta­ko­me­dia kul­jet­taa le­gen­dak­si ko­hon­neen A­xel Fo­leyn (Ed­die Murp­hy) ta­kai­sin ko­ti­kau­pun­kiin­sa Det­roi­tiin.
15.20 Nel­jät häät Ka­na­das­sa Häät netistä. Kukkasota. Makeaa mahan täydeltä. A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x8) Rommia ja maitoa. Kinaa kelloista. Karhu kontissa. Hämäriä suunnitelmia. Läjäpäin huumeita. Kultaa ja mirhamia. Hämmentävä hevosmies. Halpatyövoimaa.
16.00 Suo­men Tul­li
16.10 Rem­pal­la kau­pak­si Välimeren värejä. Synkkää ja modernia. Remppamiehen valinta.
17.00 A­se­ma 19 Järkytyksiä. Mi­ran­da Bai­ley käy en­si ker­taa mie­hen­sä Be­nin työ­pai­kal­la, rik­kou­tu­nut säh­kö­lin­ja ai­heut­taa hen­gen­vaa­ran, ja An­dy sel­vit­te­lee vä­le­jään Mayan kans­sa. A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x6) Karhu kontissa. Hämäriä suunnitelmia. Läjäpäin huumeita. Kultaa ja mirhamia. Hämmentävä hevosmies. Halpatyövoimaa. Pien­tä pi­laa A­se­ma 19 (x2) Antaa palaa. Hetkestä kiinni. Sy­väl­le sa­lat­tu (Syvälle salattu/Suomi 2011). K­ris­ta Ko­so­nen on t­ril­le­rin pääo­sas­sa huip­pu­ju­ris­ti Ju­lia Man­ner­la, jo­ka läh­tee työn­sä vuok­si Hel­sin­gis­tä Py­hä­jär­vel­le yh­dek­sän­vuo­tiaan poi­kan­sa kans­sa. Man­ner­la on lu­pau­tu­nut a­vus­ta­maan luon­non­suo­je­li­joi­ta, jot­ka ha­lua­vat es­tää paik­ka­kun­nal­le kaa­vail­lun ve­si­voi­ma­lan ra­ken­ta­mi­sen.
17.05 A­se­ma 19 (x2) Järkytyksiä. Yhteisvoimin.
18 18.00 N­CIS Los An­ge­les Kultaakin kalliimpaa. Tii­mi tut­kii Het­tyn Viet­na­min-so­dan ai­kais­ten kol­le­go­jen kans­sa kul­ta­ryös­töä. Suo­men Tul­li
19.00 Eat P­ray Lo­ve (Eat Pray Love 2010). Ne­wyor­ki­lai­nen Liz Gil­bert (Ju­lia Ro­berts) ha­vah­tuu o­le­van­sa on­ne­ton a­vio­lii­tos­saan ja tyy­ty­mä­tön e­lä­mään­sä ja läh­tee maail­ma­nym­pä­rys­mat­kal­le et­si­mään it­seään. I­ta­lias­ta hän löy­tää syö­mi­sen nau­tin­non, In­tias­ta ru­koi­lun voi­man ja Ba­lil­ta si­säi­sen rau­han ja mah­dol­li­ses­ti jo­pa uu­den rak­kau­den. Oh­jaa­ja: Ryan Murp­hy (134'). A­se­ma 19 Yhteisvoimin. Antaa palaa. Hetkestä kiinni. s Day (Mother's Day 2016). Lä­hes­ty­vä äi­tien­päi­vä ai­heut­taa mo­nen­lai­sia k­rii­se­jä hai­kean­ro­mant­ti­ses­sa ko­me­dias­sa, jos­sa e­ri e­lä­män­ti­lan­teis­sa o­le­vien per­hei­den tiet si­vua­vat toi­siaan yl­lät­tä­vil­lä ta­voil­la. Be­ver­ly Hills kyt­tä II (Beverly Hills Cop II/USA 1987). Hul­va­ton toi­min­ta­ko­me­dia kul­jet­taa le­gen­dak­si ko­hon­neen A­xel Fo­leyn (Ed­die Murp­hy) ta­kai­sin ko­ti­kau­pun­kiin­sa Det­roi­tiin. Mo­ni­tai­tu­rin a­pua tar­vi­taan kui­ten­kin pian myös Be­ver­ly Hill­sis­sä, jos­sa hä­nen van­hat po­lii­si­kol­le­gan­sa o­vat vaa­ras­sa. To­ny S­cot­tin (mm. Top Gun, Uk­kos­ta ra­dal­la, Val­tion vi­hol­li­nen) oh­jaa­man e­lo­ku­van tuo­tan­nos­ta vas­taa jäl­leen Hol­ly­wood-hit­ti­teh­tai­li­ja Jer­ry B­ruck­hei­mer (mm. God­send (Godsend/USA-Kanada 2004). Huip­pu­näyt­te­li­jöil­lä roo­li­tet­tu jän­nit­tä­vä t­ril­le­ri käyn­nis­tyy, kun Paul (G­reg Kin­near) ja Jes­sie (Re­bec­ca Ro­mijn-S­ta­mos) me­net­tä­vät kah­dek­san­vuo­tiaan poi­kan­sa on­net­to­muu­des­sa. Gee­ni­tek­no­lo­gian joh­ta­va a­sian­tun­ti­ja (Ro­bert De Ni­ro) vä­läyt­tää van­hem­mil­le mah­dol­li­suut­ta pa­laut­taa ti­lan­ne en­nal­leen sa­lai­sen k­loo­nio­pe­raa­tion a­vul­la.
20.00 Kyt­tä­put­ki: N­CIS Los An­ge­les Portit auki. Ve­nä­läi­nen van­ki tar­joaa tie­to­ja lie­ven­tääk­seen tuo­mio­taan, min­kä seu­rauk­se­na Sa­min vai­mo Mic­hel­le sie­pa­taan. A­pol­lo 11 - en­sim­mäi­nen kuu­kä­ve­ly JIM D: A­pol­lo 11 - en­sim­mäi­nen kuu­kä­ve­ly. Ih­mi­nen as­tui en­si ker­taa Kuun ka­ma­ral­le hei­nä­kuus­sa 1969. Tuo­re do­ku­ment­ti ker­too en­ti­söi­dyn ku­va­ma­te­riaa­lin a­vul­la en­sim­mäi­sen kuu­kä­ve­lyn ta­ri­nan. Kyt­tä­put­ki: N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Iäisyys yhdessä. Hau­taus­maal­ta löy­tyy sat­tu­mal­ta kak­si vai­na­jaa sa­mas­ta ar­kus­ta, mi­kä joh­dat­taa Bis­ho­pin tii­min kun­to­sa­lin ryös­tä­jän jäl­jil­le.
21 21.00 Suu­ri pu­hal­lus (Now You See Me 2013). F­BI-a­gent­ti ja In­ter­po­lin ri­kos­tut­ki­ja jah­taa­vat ri­kost­ril­le­ris­sä il­lu­sio­nis­te­ja, jot­ka jär­jes­tä­vät e­si­tyk­sis­sään näyt­tä­viä pank­ki­ryös­tö­jä ja ja­ka­vat ra­hat y­lei­söl­le. Pääo­sis­sa: Jes­se Ei­sen­berg, Mark Ruf­fa­lo, Woo­dy Har­rel­son, Is­la Fis­her, Da­ve F­ran­co, Méla­nie Lau­rent. A­to­mic B­lon­de (Atomic Blonde 2017). Toi­min­nan täy­tei­nen kyl­män so­dan ai­kaan si­joit­tu­va jän­ni­ty­se­lo­ku­va a­gent­ti Lor­rai­ne B­rough­to­nis­ta (C­har­li­ze T­he­ron), jo­ka mää­rä­tään Ber­lii­niin jäl­jit­tä­mään vää­riin kä­siin jou­tu­nut, ar­ka­luon­teis­ta tie­toa si­säl­tä­vä Lis­ta. Yh­teys­hen­ki­lö­nä toi­mii Ber­lii­nin-kon­ka­ri ja MI6:n luot­toa­gent­ti Da­vid Per­ci­val (Ja­mes M­cA­voy). Filth (Filth 2013). Ir­vi­ne Wels­hin (T­rains­pot­ting) ro­maa­niin pe­rus­tu­va rää­vi­tön po­lii­sie­lo­ku­va mo­nion­gel­mai­ses­ta ri­ko­sy­li­kons­taa­pe­lis­ta (Ja­mes M­cA­voy), jo­ka te­kee kaik­ken­sa saa­dak­seen y­len­nyk­sen ko­mi­sa­riok­si, vaik­ka jou­tui­si sa­mal­la juo­ni­maan työ­to­ve­rei­taan vas­taan ja pet­tä­mään ys­tä­vän­sä. 21.00 Hours (Hours 2013). No­lan vie vai­mon­sa A­bi­gai­lin syn­nyt­tä­mään New Or­lean­siin sa­ma­na päi­vä­nä, kun hur­ri­kaa­ni Kat­ri­na is­kee kau­pun­kiin tu­hoi­sin seu­rauk­sin. Vai­mo kuo­lee komp­li­kaa­tioi­hin, ja kes­kos­lap­si jou­tuu te­ho­hoi­toon. Sai­raa­la pää­te­tään e­va­kuoi­da, jol­loin No­lan ja vas­ta­syn­ty­nyt jää­vät o­man on­nen­sa no­jaan.
21.10 B­rick Man­sions (Brick Mansions 2014). Luc Bes­so­nin kä­si­kir­joit­ta­mas­sa ja tuot­ta­mas­sa ja hä­nen Dist­rict 13 -e­lo­ku­vaan­sa pe­rus­tu­vas­sa lä­hi­tu­le­vai­suu­den vi­sios­sa ri­kol­li­set on tel­jet­ty o­miin ki­vi­kort­te­lei­hin­sa. Tut­ki­ja­po­lii­si Da­mien Col­lier (Paul Wal­ker vii­mei­se­nä val­mis­tu­nees­sa roo­li­työs­sään) so­lut­tau­tuu a­lueel­le tar­koi­tuk­se­naan py­säyt­tää häi­käi­le­mä­tön ri­kol­lis­joh­ta­ja.
21.20 Milk (Milk 2008). Os­car-pal­kit­tu e­lä­mä­ker­tae­lo­ku­va Har­vey Mil­kis­tä (Sean Penn), jo­ka o­li Ka­li­for­nian en­sim­mäi­nen a­voi­mes­ti ho­mo­sek­suaa­li­nen jul­ki­seen vir­kaan va­lit­tu hen­ki­lö. Tie San F­ran­cis­con kau­pun­gin­val­tuus­toon ei kui­ten­kaan ol­lut help­po ei­kä vaa­ra­ton. Pääo­sis­sa: Sean Penn, Josh B­ro­lin, E­mi­le Hirsch, Die­go Lu­na, Ja­mes F­ran­co. Oh­jaus: Gus Van Sant.
21.50 Tu­los­sa: Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 6
21.55 Tu­los­sa: T­he Wall Suo­mi
22.00 N­CIS Los An­ge­les Kultaakin kalliimpaa. Tii­mi tut­kii Het­tyn Viet­na­min-so­dan ai­kais­ten kol­le­go­jen kans­sa kul­ta­ryös­töä.
23.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Uusi kausi, uudet kujeet. 23.00 Kyt­tä­put­ki: N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Iäisyys yhdessä. 23.00 S­can­dal Vyö. Van­ki­laan pas­si­tet­tu Cy­rus saa huo­ma­ta, et­tei e­lä­mä tel­kien ta­ka­na o­le help­poa. Ö­ky­vai­mo­jen sa­lai­suu­det (x2) Ökyvaimojen salaisuudet.
23.15 Kyt­tä­put­ki: N­CIS Los An­ge­les Kostoretki. Kyt­tä­put­ki: N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Sidotut kädet.
23.50 Tu­los­sa: T­he Wall Suo­mi
23.55 Tu­los­sa: Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 6
0 00.00 Kyt­tä­put­ki: N­CIS Los An­ge­les Kultaakin kalliimpaa. Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Tyttövalta. Poikamiesten kohtalo. Poikamiesten piinaviikko. S­can­dal Kuolemaa pahempia kohtaloita.
00.55 Tu­los­sa: Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 6
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Uusi kausi, uudet kujeet. Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Suuri gangsterisota. Kuka on Kummisetä? Kuoleman suudelma, osa III. Temp­ta­tion Is­land U­SA
01.45 Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä Finni. Sielun avohakkuu. Thalian mies. Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x2) Uusi kausi, uudet kujeet. Tyttövalta.
01.55 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Kuningaskunta luhistuu.
02.25 Suo­men Tul­li
02.45 Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä
3
03.25 Suo­men Tul­li