Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 21.1. ti 22.1. ke 23.1. to 24.1. pe 25.1. la 26.1. su 27.1.

10.05 Mas­terC­hef Aust­ra­lia

Taivaalliset houkutukset.

10.00 Mas­terC­hef Aust­ra­lia

Kakkujen koitos.

10.20 Mas­terC­hef Aust­ra­lia

Tivolimuonaa tuhansille.

10.25 Mas­terC­hef Aust­ra­lia

Painetesti Nigellan tapaan. Yöpalaa ja makumuistelua.

10.25 B­lue Jas­mi­ne

(2013) Jas­mi­ne (Ca­te B­lanc­hett) on ne­wyor­ki­lai­nen hie­nos­to­rou­va, jo­ka me­net­tää o­mai­suu­ten­sa se­kä mie­len­ter­vey­ten­sä ja jou­tuu muut­ta­maan si­sa­ren­sa Gin­ge­rin (Sal­ly Haw­kins) vaa­ti­mat­to­maan a­sun­toon San F­ran­cis­coon.

11.00 Ta­lent Suo­mi

Kunhan ei sattuis mitään.

11.20 Pal­lon ym­pä­ri

Seikkailu alkaa! Jumissa. Juha Miedon huone.

11.25 Tä­hän ai­kaan en­si vuon­na

Yli vaikeista vuosista.

11.40 Rem­pal­la kau­pak­si

Väriä kerrakseen.

11.45 Ruot­sin mil­jo­nää­riäi­dit (x2)

Räjähtävä lounas ja pyjamabileet. Meditointia ja fanipostia.
12

12.05 Pe­las­ta hääm­me, Mi­kie

Pelasta häämme, Mikie. Muuri välillämme. Italialaiset häät.

12.05 My Week With Ma­ri­lyn

(2011) Mic­hel­le Wil­liams lois­taa Ma­ri­lyn Mon­roes­ta ker­to­van d­raa­mae­lo­ku­van pääo­sas­sa.

12.10 Pe­las­ta hääm­me, Mi­kie

Jälleennäkemisiä.

12.30 Ta­lent Suo­mi

Sokerina pohjalla.

12.50 Tans­sin su­pe­räi­dit

Kiran kova peli. Soolotaistelu. Maddie ja Melissa muistelevat.

12.55 Tans­sin su­pe­räi­dit

Missä on Abby?

13.15 Ruot­sin mil­jo­nää­riäi­dit (x2)

Tervetuloa perheeseen. Siivousta ja tubetusta.

Pal­lon ym­pä­ri (x2)

Jumissa. Juha Miedon huone.

13.35 Jut­ta ja 10 suur­ta u­nel­maa

Unelmana bikinifitness-kisat! Unelmana ura bailatino-ohjaajana. Unelmana vapaaottelu.

13.40 Vi­hol­li­nen ko­dis­sa­ni

Mies ja viisi vaimoa.

13.45 Mor­ning G­lo­ry

(2010) Ro­man­tii­kal­la maus­tet­tu hul­va­ton ko­me­dia aa­mu-tv:n tuot­ta­jas­ta Bec­kys­tä (Rac­hel M­cA­dams), jo­ka saa pot­ku­jen jäl­keen uu­den mah­dol­li­suu­den näyt­tää kyn­ten­sä i­so­jen jouk­koon pyr­ki­vän tv-ka­na­van pal­ve­luk­ses­sa.

14.20 Jut­ta ja 10 suur­ta u­nel­maa

Unelmana esiintymislavat.

Haa­pa­sa­lo ja ka­ve­rit

Nuoren miehen unelma. Sankarin paluu. Ameriikan meininkii.

14.45 Tä­hän ai­kaan en­si vuon­na

Yli vaikeista vuosista.

Hy­vät ja huo­not uu­ti­set (x2)

Muovinen lapsuus. Halpa mutta hyvä.
15

15.05 Julk­kis­sel­viy­ty­jät

Kauhua keskellä metsää. Porua parista. Kastuneet kulkuset. Juha kohtaa metsäkävelyn haasteet.

15.30 Pal­lon ym­pä­ri

Seikkailu alkaa!

15.30 Toi­nen mies

(2008) Liam Nee­son on in­to­hi­mot­ril­le­rin pääo­sas­sa Pe­ter Ry­man, jon­ka maail­ma ro­mah­taa hä­nen saa­des­saan tie­tää muo­ti­suun­nit­te­li­ja­vai­mon­sa Li­san (Lau­ra Lin­ney) pi­tä­vän yh­teyt­tä ul­ko­mail­la a­su­vaan mie­heen.

15.50 Henk­ka & Ni­ki vs. A­me­rik­ka

16.15 Ruot­sin mil­jo­nää­riäi­dit

Tervetuloa perheeseen. Siivousta ja tubetusta. Räjähtävä lounas ja pyjamabileet. Meditointia ja fanipostia.

Vain e­lä­mää

Samun päivä jatkuu. Lauran päivä.

17.00 Nai­ma­kau­pal­la alt­ta­ril­le

Rantailoja. Härkää sarvista. Kuinka sitten kävikään?

Rem­pal­la kau­pak­si

Väriä kerrakseen.

Rik­kai­den pant­ti­lai­naa­mo

Taivaalle ja takaisin. Kilpaa kolmipyöräisellä.

Hei, taas me len­ne­tään!

(1982) Jat­ko-o­sa hul­vat­to­mal­le k­re­si­ko­me­dial­le Hei, me len­ne­tään!
18

18.00 Van­der­pump Ru­les

Paluu. Anteeksipyyntöjä. Blogibileet. Aaveämmä.

I­dols

Jannika B:n kyyneleet. Viimeiset paikat jaossa!

18.45 Pas­sion

(2012) Tii­vis­tun­nel­mai­nen t­ril­le­ri mai­nos­toi­mis­to­po­mo Ch­ris­ti­nes­tä (Rac­hel M­cA­dams, mm. Mid­night in Pa­ris), jo­ka saa huo­ma­ta teh­neen­sä e­lä­män­sä pa­him­man vir­heen e­si­tel­tyään a­lai­sen­sa I­sa­bel­len (ruot­sa­lais­täh­ti Noo­mi Ra­pa­ce) kam­pan­jai­dean a­siak­kaal­le o­ma­na kek­sin­tö­nään.

19.00 Tä­hän ai­kaan en­si vuon­na

Yli vaikeista vuosista.

Pal­lon ym­pä­ri

Seikkailu alkaa! Jumissa. Juha Miedon huone.

Hy­vät ja huo­not uu­ti­set (x2)

Muovinen lapsuus. Halpa mutta hyvä.

B­lue Jas­mi­ne

(2013) Jas­mi­ne (Ca­te B­lanc­hett) on ne­wyor­ki­lai­nen hie­nos­to­rou­va, jo­ka me­net­tää o­mai­suu­ten­sa se­kä mie­len­ter­vey­ten­sä ja jou­tuu muut­ta­maan si­sa­ren­sa Gin­ge­rin (Sal­ly Haw­kins) vaa­ti­mat­to­maan a­sun­toon San F­ran­cis­coon.

20.00 N­CIS Los An­ge­les

Piukat paikat. Saarretut. Kosto elää. Vanhoja temppuja.

20.45 Mar­gin Call

(2011) D­raa­mae­lo­ku­va si­joit­tuu New Yor­kin Wall St­ree­til­le vuo­den 2008 ta­lousk­rii­sin al­kuun.
21

21.00 Pas­sion

(2012) Tii­vis­tun­nel­mai­nen t­ril­le­ri mai­nos­toi­mis­to­po­mo Ch­ris­ti­nes­tä (Rac­hel M­cA­dams, mm. Mid­night in Pa­ris), jo­ka saa huo­ma­ta teh­neen­sä e­lä­män­sä pa­him­man vir­heen e­si­tel­tyään a­lai­sen­sa I­sa­bel­len (ruot­sa­lais­täh­ti Noo­mi Ra­pa­ce) kam­pan­jai­dean a­siak­kaal­le o­ma­na kek­sin­tö­nään.

Kil­ler E­li­te

(2011) Dan­ny B­ry­ce (Ja­son S­tat­ham) y­rit­tää pe­las­taa ys­tä­vän­sä Hun­te­rin (Ro­bert De Ni­ro) suo­rit­ta­mal­la lop­puun tap­po­teh­tä­vän, jos­ta tä­mä y­rit­ti li­ve­tä.

Men, Wo­men & C­hild­ren

(2014) D­raa­mae­lo­ku­va yh­dys­val­ta­lais­lä­hiön a­suk­kais­ta, jot­ka pai­nis­ke­le­vat e­ri­lais­ten net­ti­riip­pu­vuuk­sien kans­sa.

Toi­nen mies

(2008) Liam Nee­son on in­to­hi­mot­ril­le­rin pääo­sas­sa Pe­ter Ry­man, jon­ka maail­ma ro­mah­taa hä­nen saa­des­saan tie­tää muo­ti­suun­nit­te­li­ja­vai­mon­sa Li­san (Lau­ra Lin­ney) pi­tä­vän yh­teyt­tä ul­ko­mail­la a­su­vaan mie­heen.

Mor­ning G­lo­ry

(2010) Ro­man­tii­kal­la maus­tet­tu hul­va­ton ko­me­dia aa­mu-tv:n tuot­ta­jas­ta Bec­kys­tä (Rac­hel M­cA­dams), jo­ka saa pot­ku­jen jäl­keen uu­den mah­dol­li­suu­den näyt­tää kyn­ten­sä i­so­jen jouk­koon pyr­ki­vän tv-ka­na­van pal­ve­luk­ses­sa.

Pil­vi­kar­tas­to

(2012) Hol­ly­wood-su­per­täh­dil­lä roo­li­tet­tu, Mat­rix-e­lo­ku­vien oh­jaa­jien ja Tom Tyk­we­rin (Par­fyy­mi, T­he In­ter­na­tio­nal) suu­re­lo­ku­va sii­tä, kuin­ka yk­sit­täis­ten ih­mis­ten teot vai­kut­ta­vat toi­siin­sa nyt, men­nei­syy­des­sä ja tu­le­vai­suu­des­sa.

22.45 Kil­ler E­li­te

(2011) Dan­ny B­ry­ce (Ja­son S­tat­ham) y­rit­tää pe­las­taa ys­tä­vän­sä Hun­te­rin (Ro­bert De Ni­ro) suo­rit­ta­mal­la lop­puun tap­po­teh­tä­vän, jos­ta tä­mä y­rit­ti li­ve­tä.

22.50 N­CIS Los An­ge­les

Vanhoja temppuja.

23.00 N­CIS Los An­ge­les

Piukat paikat.

23.05 Jus­ti­fied

Takaa-ajettu.

23.15 N­CIS Los An­ge­les

Saarretut.

23.25 N­CIS Los An­ge­les

Kosto elää.

23.45 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Viimeinen taistelu.
0

00.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Jääkuningatar.

00.05 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Rangaistusseremonia.

00.05 Ri­de with Nor­man Ree­dus

Havaijin hehkua.

00.10 Jus­ti­fied

Palkkio.

00.20 Mad Cook TV (x2)

00.40 Mad Cook TV

01.00 Mad­ven­tu­res III (x2)

Valittu maa. Pitkä tie Burmaan.

Ex on t­he Beach Ruot­si

Vihdoin viimein.

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Uudet vastaan vanhat.

Ex on t­he Beach Ruot­si

Paljon melua panemisesta.

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x2)

Jääkuningatar. Rangaistusseremonia.

Ri­de with Nor­man Ree­dus

Takaisin New Yorkiin.

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li (x2)

Hail Caesar! Orjien kapina.

01.45 Ex on t­he Beach Ruot­si

Rakkauspulmia.

01.45 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x2)

Uudet vastaan vanhat. Viimeinen taistelu.

02.30 Ex on t­he Beach Ruot­si

Tuttu kaveri.

3