Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 23.9. ti 24.9. ke 25.9. to 26.9. pe 27.9. la 28.9. su 29.9.
9
09.20 S­tep Up All In (Step Up All In 2014). Täs­sä tans­sie­lo­ku­va­sar­jan uu­sim­mas­sa o­sas­sa ryh­mät kil­pai­le­vat Las Ve­ga­sis­sa. Voit­ta­jil­le on lu­vas­sa se­kä mai­net­ta ja kun­niaa et­tä työ­so­pi­mus.
10.40 Rem­pal­la kau­pak­si (x4) Hitaat muuttajat. Takaisin nykypäivään. Tummasta vaaleaan. Talot täynnä roinaa.
10.50 Ju­nior Mas­terC­hef Suo­mi Tuomareiden lapsuuden lempiannokset. Karkkia ja suolaista. Maistuisiko makkara? Kasviksia ja kauniita annoksia.
11.10 Hours (Hours 2013). No­lan vie vai­mon­sa A­bi­gai­lin syn­nyt­tä­mään New Or­lean­siin sa­ma­na päi­vä­nä, kun hur­ri­kaa­ni Kat­ri­na is­kee kau­pun­kiin tu­hoi­sin seu­rauk­sin.
11.30 Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä Mestarietsivä Asko. Tumor cerebri. Mirri. Elämysmatka.
12
12.20 s Kitc­hen Armoton avajaisillallinen. Kaiken maailman kananmunat. Hampurilainen ranskalaisilla, kiitos. Nopan varassa. s Kitc­hen (x4) Armoton avajaisillallinen. Kaiken maailman kananmunat. Hampurilainen ranskalaisilla, kiitos. Nopan varassa.
12.45 T­he Next Th­ree Days (Next Three Days, The 2010). O­pet­ta­ja John B­ren­na­nin (Rus­sell C­ro­we) maail­ma ro­mah­taa, kun hä­nen vai­mon­sa tuo­mi­taan van­ki­laan mur­has­ta.
13.05 Suo­men haus­kin ta­vis Yksisarvinen ja kalju. Höyheniä ja tervaa. Sokea yllätys. Se hetki.
13.50 Kup­la Aku vs. Mikä meemi! Algoritmejä elämään. Tekoälykästä älykkyyttä. Et sä tie­dä ku­ka mä oon? Elastinen. Krisse Salminen.
14.35 Kiel­let­ty rak­kaus Lastensa kummit rakastuvat. Rakkautta kaltereiden takana. Lappilainen naispari. Thaimaalainen vaimo löytyi netistä. Mar­ti­na ja hen­gen­pe­las­ta­jat Kultainen lippu. Finaalipäivä.
14.55 Milk (Milk 2008). Os­car-pal­kit­tu e­lä­mä­ker­tae­lo­ku­va Har­vey Mil­kis­tä (Sean Penn), jo­ka o­li Ka­li­for­nian en­sim­mäi­nen a­voi­mes­ti ho­mo­sek­suaa­li­nen jul­ki­seen vir­kaan va­lit­tu hen­ki­lö.
15
15.20 Nel­jät häät Ka­na­das­sa Kantria ja saippuaoopperaa. Armenialainen morsian. Viisi morsianta. Halloween-häät. A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x8) Luita laukussa. Kohtalokas harharetki. Turistimorsian. Pillerijahdissa. Hikoilua ja harhailua. Ruokaratsia. Laukku täynnä laukkuja. Säteilyä.
16.10 Rem­pal­la kau­pak­si Hitaat muuttajat. Takaisin nykypäivään. Tummasta vaaleaan. Talot täynnä roinaa.
17.00 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x8) Luita laukussa. Kohtalokas harharetki. Turistimorsian. Pillerijahdissa. Hikoilua ja harhailua. Ruokaratsia. Laukku täynnä laukkuja. Säteilyä. A­se­ma 19 (x4) Jumissa. Vaistojen varassa. Liekeissä. Tulta päin. Be­ver­ly Hills kyt­tä (Beverly Hills Cop/USA 1984). Vauh­di­kas toi­min­ta­ko­me­dia käyn­nis­tää kol­mio­sai­sen Be­ver­ly Hills kyt­tä -e­lo­ku­vien sar­jan. Toi­min­nan kes­ki­pis­tee­nä on o­mia pol­ku­jaan kul­ke­va det­roi­ti­lais­po­lii­si A­xel Fo­ley (Ed­die Murp­hy), jo­ka saa­puu Los An­ge­le­siin jäl­jit­tä­mään van­han ys­tä­vän­sä mur­haa­jia.
18 18.00 Sel­viy­ty­jät Selviytyjät jättää jälkensä. Kil­pai­li­jat muis­te­le­vat s­tu­dioy­lei­sön ja juon­ta­ja Jeff P­robs­tin e­des­sä kau­den i­ki­muis­toi­sim­pia ja jän­nit­tä­vim­piä het­kiä. Suo­men Tul­li
19.00 A­se­ma 19 Jumissa. Vaistojen varassa. Liekeissä. Tulta päin. Sex and t­he Ci­ty - Sink­kue­lä­mää (Sex and the City: The Movie/USA 2008). Kat­so­jaen­nä­tyk­siä rik­ko­nut me­nes­tys­ko­me­dia saat­taa Car­rien, Sa­mant­han, C­har­lot­ten ja Mi­ran­dan jäl­leen yh­teen Man­hat­ta­nin säih­ket­tä heh­ku­vis­sa mai­se­mis­sa nel­jä vuot­ta hit­ti­sar­jan päät­ty­mi­sen jäl­keen. Te­rä­vä, mu­kaan­sa­tem­paa­va ta­ri­na ke­rä­si jo e­lo­ku­va­teat­te­reis­sa maail­man­laa­jui­ses­ti lä­hes puo­len mil­joo­nan dol­la­rin lip­pu­tu­lot ja ko­ho­si Suo­mes­sa en­si-il­ta­vuo­ten­sa 3. kat­so­tuim­mak­si e­lo­ku­vak­si. Be­ver­ly Hills kyt­tä (Beverly Hills Cop/USA 1984). Vauh­di­kas toi­min­ta­ko­me­dia käyn­nis­tää kol­mio­sai­sen Be­ver­ly Hills kyt­tä -e­lo­ku­vien sar­jan. Toi­min­nan kes­ki­pis­tee­nä on o­mia pol­ku­jaan kul­ke­va det­roi­ti­lais­po­lii­si A­xel Fo­ley (Ed­die Murp­hy), jo­ka saa­puu Los An­ge­le­siin jäl­jit­tä­mään van­han ys­tä­vän­sä mur­haa­jia. Ban­di­das (Bandidas/Ranska-Meksiko-USA 2006). Nai­se­ner­giaa uh­ku­vat Sal­ma Hayek ja Pe­ne­lo­pe C­ruz e­sit­tä­vät pääo­sia vauh­dik­kaas­sa toi­min­ta­ko­me­dias­sa kah­des­ta tum­mas­ta ja tu­li­ses­ta kau­not­ta­res­ta, jot­ka ryh­ty­vät rei­pa­sot­tei­sik­si pank­ki­ryös­tä­jik­si. Pian ko­vil­la am­pu­va kak­sik­ko tun­ne­taan ko­ko maas­sa. Ban­di­da­sin tuot­ta­nut eu­roe­lo­ku­van mah­ti­mies Luc Bes­son on myös ol­lut mu­ka­na kä­si­kir­joit­ta­mas­sa hui­ma­päis­tä ja hu­mo­ris­tis­ta ta­ri­naa.
20.00 Kyt­tä­put­ki: N­CIS Los An­ge­les Luonnon helmaan. Ilmojen halki. Rakkaudella Havannasta. Kultainen nuoruus.
21 21.00 E­ra­sed Toi­min­tat­ril­le­ris­sä en­ti­nen CIA-a­gent­ti Ben Lo­gan (Aa­ron Eck­hart) jou­tuu yl­lät­täen sa­la­lii­ton uh­rik­si. Y­rit­täes­sään pääs­tä sel­vil­le sa­la­lii­tos­ta, Ben ja hä­nen tyt­tä­ren­sä jou­tu­vat suu­reen vaa­raan. Pääo­sis­sa: Aa­ron Eck­hart, Ol­ga Ku­ry­len­ko, E­ric Go­don. Lo­ve­la­ce (Lovelace/USA 2013). D­raa­mae­lo­ku­van pääo­sas­sa A­man­da Seyf­ried e­sit­tää por­no­täh­ti Lin­da Lo­ve­la­cea, jo­ka näyt­te­li 1970-lu­vun kuu­lui­sim­mas­sa por­noe­lo­ku­vas­sa Sy­vä kurk­ku. Lin­dan u­raa ja e­lä­mää oh­jai­li vä­ki­val­tai­nen a­vio­mies (Pe­ter Sars­gaard). K­night of Cups (Knight of Cups 2015). Mes­ta­rioh­jaa­ja Ter­ren­ce Ma­lic­kin d­raa­mas­sa me­nes­ty­vä kä­si­kir­joit­ta­ja Rick har­hai­lee Los An­ge­le­sin hou­ku­tus­ten kes­kel­lä ja et­sii e­lä­mäl­leen suun­taa. Mat­kan var­rel­la hä­nen tie­tään vii­toit­taa kuu­si e­ri­lais­ta nais­ta. Dark P­la­ces (Dark Places 2015). T­ril­le­rin pää­hen­ki­lö Lib­by Day (C­har­li­ze T­he­ron) jää 8-vuo­tiaan or­vok­si, kun hä­nen per­heen­sä mur­ha­taan syr­jäi­sel­lä maa­ti­lal­la ja hä­nen vel­jen­sä tuo­mi­taan teos­ta. Lä­hes 30 vuot­ta myö­hem­min hän jou­tuu pa­laa­maan mur­hayön ta­pah­tu­miin ja miet­ti­mään, mit­kä hä­nen muis­tois­taan o­vat tot­ta ja mit­kä ei­vät. 21.00 So­ti­las Ja­ne (G. I. Ja­ne/U­SA 1997). Ai­kam­me me­nes­ty­neim­piin e­lo­ku­van­te­ki­jöi­hin kuu­lu­van Rid­ley S­cot­tin (mm. G­la­diaat­to­ri, T­hel­ma & Loui­se, Han­ni­bal) oh­jaa­man jän­nit­tä­vän toi­min­tad­raa­man pääo­sas­sa näh­dään De­mi Moo­re. Moo­re on Jor­dan O'Neil, jo­ka hy­väk­sy­tään kaik­kien ai­ko­jen en­sim­mäi­se­nä nai­se­na maail­man ko­vim­pa­na pi­det­tyyn Na­vy SEAL -so­ti­las­kou­lu­tuk­seen. Nai­sel­la ei ar­vioi­da o­le­van min­kään­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia ru­tis­tuk­ses­sa, jon­ka y­li puo­let ko­ke­lais­ta jät­tää kes­ken. T­he Circ­le (Circle, The 2017). Kan­taa ot­ta­vas­sa tek­not­ril­le­ris­sä nuo­ri Mae Hol­land (Em­ma Wat­son) saa töi­tä so­siaa­li­sen me­dian jät­tiy­ri­tyk­ses­tä T­he Circ­les­tä. A­luk­si kaik­ki on pelk­kää u­nel­maa, mut­ta pian käy sel­väk­si, et­tei ih­mis­ten yk­si­tyi­syys mer­kit­se ka­ris­maat­ti­sen Ea­mon Bai­leyn (Tom Hanks) joh­ta­mal­le yh­tiöl­le mi­tään. Jo­pa Maen lä­hei­set jou­tu­vat kär­si­mään, kun ih­mis­ten ko­ko e­lä­mä pan­naan net­tiin.
21.50 Pank­ki­keik­ka (The Bank Job/Britannia-USA 2008). Hol­ly­wood-me­nes­tys­ten e­ri­koi­so­saa­jan Ro­ger Do­nald­so­nin (Cock­tail, Rec­ruit - a­gent­ti­ko­ke­las) jän­nit­tä­vä t­ril­le­ri Ter­ry Leat­he­rin (Ja­son S­tat­ham) joh­ta­mas­ta ri­kol­lis­jou­kos­ta, jo­ka ai­koo teh­dä B­ri­tan­nian kaik­kien ai­ko­jen suu­rim­man pank­ki­ryös­tön Lon­toon Ba­ker St­ree­til­lä.
22.55 Kyt­tä­put­ki: N­CIS Los An­ge­les Luonnon helmaan. Ilmojen halki. 22.55 Kyt­tä­put­ki: N­CIS Los An­ge­les Kultainen nuoruus. Ko­di­ton ve­te­raa­ni siep­paa ve­te­raa­nia­siain vi­ras­ton vi­ra­no­mai­sen kes­kel­lä kir­kas­ta päi­vää, mi­kä käyn­nis­tää kum­mal­li­sen ta­pah­tu­ma­ket­jun.
23.05 Kyt­tä­put­ki: N­CIS Los An­ge­les Rakkaudella Havannasta. 23.05 Filth (Filth 2013). Ir­vi­ne Wels­hin (T­rains­pot­ting) ro­maa­niin pe­rus­tu­va rää­vi­tön po­lii­sie­lo­ku­va mo­nion­gel­mai­ses­ta ri­ko­sy­li­kons­taa­pe­lis­ta (Ja­mes M­cA­voy), jo­ka te­kee kaik­ken­sa saa­dak­seen y­len­nyk­sen ko­mi­sa­riok­si, vaik­ka jou­tui­si sa­mal­la juo­ni­maan työ­to­ve­rei­taan vas­taan ja pet­tä­mään ys­tä­vän­sä.
23.15 S­can­dal Kovia otteita.
23.55 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Taivas ja helvetti. Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Langenneet enkelit. Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Finaalipaikat jaossa. Finaali. S­can­dal Vahvimmat selviävät.
0
00.05 Temp­ta­tion Is­land U­SA Kau­si 1. Jak­so 10/11. Vii­mei­nen il­ta­nuo­tio o­sa 1. Sink­ku­jen on ai­ka läh­teä ko­tiin ja pa­ris­kun­tien koh­da­ta toi­sen­sa vii­mei­sel­lä il­ta­nuo­tiol­la.
00.55 Pien­tä pi­laa
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Kundien kuuma tanssi. Ääniä menneisyydestä. Game of Crowns. Herra vai narri? Temp­ta­tion Is­land U­SA Viimeiset treffit. Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x2) Finaalipaikat jaossa. Finaali. Kar­das­hian - mies, jo­ka pe­las­ti O.J. Simp­so­nin Liv D: Kar­das­hian - mies, jo­ka pe­las­ti O.J. Simp­so.
01.45 Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä Mestarietsivä Asko. Tumor cerebri. Mirri. Elämysmatka. Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x2) Taivas ja helvetti. Langenneet enkelit.
Suo­men Tul­li
3