Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 2.9. ti 3.9. ke 4.9. to 5.9. pe 6.9. la 7.9. su 8.9.
08.05 Ra­ce (Race 2016). To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va d­raa­ma ker­too Jes­se O­wen­sis­ta (S­tep­han Ja­mes), jo­ka voit­ti nel­jä kul­ta­mi­ta­lia Ber­lii­nin ke­säo­lym­pia­lai­sis­sa vuon­na 1936. Nat­si-Sak­sas­sa tum­mai­hois­ta a­me­rik­ka­lai­sur­hei­li­jaa ei kat­sot­tu hy­väl­lä, sil­lä ki­soil­la py­rit­tiin o­sal­taan o­soit­ta­maan ar­ja­lai­sen ro­dun y­li­ver­tai­suus.
08.55 Mas­terC­hef Suo­mi Tarjoilua ilman etikettiä.
9
09.40 Team Ah­ma (x2) Bilika. Koeajotesti.
10.20 Bad Teac­her (Bad Teacher 2011). Ca­me­ron Diaz on rä­vä­käs­sä ko­me­dias­sa on­ne­non­ki­ja E­li­za­beth, jo­ka vi­haa työ­tään o­pet­ta­ja­na ja val­mis­tau­tuu e­lä­mään rik­kaan sul­ha­sen­sa sii­vel­lä.
10.30 Suo­men haus­kin ta­vis 10.30 Haa­pa­sa­lo ja ka­ve­rit (x4) Lööppinikkarille hommia. Miesten viikonloppu. Batman tai robotti. Mamma goes lomalle.
10.55 Mas­terC­hef Suo­mi Huutaen hyvä tulee. Kapteeni vastatuulessa. Keittiön Terävä tervehdys.
11.15 Lei­jo­nan luo­la Teräksiset tuotteet ja mustat vuodet.
11.40 Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä
11.50 Reach Me (Reach Me 2014). D­raa­mae­lo­ku­va e­ri­näi­sis­tä ih­mis­koh­ta­lois­ta, jot­ka muut­ta­vat suun­taan­sa jul­ki­suut­ta kart­ta­van mie­hen kir­joit­ta­man e­lä­män­hal­lin­taop­paan an­sios­ta.
12 12.00 Kaup­pa­neu­vos Jeth­ro 12.00 Et sä tie­dä ku­ka mä oon?
12.30 Suo­men haus­kin ta­vis
12.45 Nel­jät häät Suo­mi 12.45 Mar­ti­na ja hen­gen­pe­las­ta­jat Epäilyjä ilmassa. Mar­ti­na ja hen­gen­pe­las­ta­jat Yllätysten päivä. Tii­mit muut­tu­vat.
13.15 Lei­jo­nan luo­la Baari perhosille. Verkkoterapiaa kriiseihin. Ruokailun mullistaja.
13.25 Kum­mal­li­set kam­mot Matelijoita ja äänitehosteita. 13.25 Bi­le­kis­so­jen py­hä pa­ran­nus Epäitsekkyys kunniaan. Ban­di­das (Bandidas/Ranska-Meksiko-USA 2006). Nai­se­ner­giaa uh­ku­vat Sal­ma Hayek ja Pe­ne­lo­pe C­ruz e­sit­tä­vät pääo­sia vauh­dik­kaas­sa toi­min­ta­ko­me­dias­sa kah­des­ta tum­mas­ta ja tu­li­ses­ta kau­not­ta­res­ta, jot­ka ryh­ty­vät rei­pa­sot­tei­sik­si pank­ki­ryös­tä­jik­si.
13.40 Bi­le­kis­so­jen py­hä pa­ran­nus (x2) Tervetuloa luostariin. Sisäinen kauneus.
14.00 Kaup­pa­neu­vos Jeth­ro
14.15 Haa­pa­sa­lo ja ka­ve­rit Lööppinikkarille hommia. 14.15 Rich Kids of So­cial Me­dia Tavoitteet todeksi. Ch­ris­top­her on si­joit­ta­nut val­ta­vas­ti ai­kaa ja ra­haa tul­lak­seen so­me­julk­kik­sek­si.
14.45 Nel­jät häät Suo­mi Monen kulttuurin häät. Morsiusmessu kohtaa raskaan rockin. Vain pillimehu puuttuu!
15 15.00 Rich Kids of So­cial Me­dia Brändäystä ja puunausta. 15.00 Mil­le­rit (We're the Millers 2013). Jen­ni­fer A­nis­ton lois­taa ri­kos­ko­me­dias­sa ruo­hon­juu­ri­ta­son ruo­ho­dii­le­ris­tä, st­rip­pa­ris­ta, neit­syt­po­jas­ta ja kar­ku­lais­ty­tös­tä, jot­ka te­key­ty­vät nor­mi­per­heek­si suu­ren luo­kan huu­me­keik­kaa var­ten.
15.10 Rich Kids of So­cial Me­dia (x2) Brändäystä ja puunausta. Koruja ja kauneuskirurgiaa. Kar­das­hian - mies, jo­ka pe­las­ti O.J. Simp­so­nin Liv D: Kar­das­hian - mies, jo­ka pe­las­ti O.J. Simp­so.
15.30 Kum­mal­li­set kam­mot Punaisen nenän voima. Veden alla. Kauhea kana.
16.00 Bi­le­kis­so­jen py­hä pa­ran­nus Tervetuloa luostariin. 16.00 Sel­viy­ty­jät (x2) Nyt hämmennetään soppaa. Naisvoimin.
16.10 Haa­pa­sa­lo ja ka­ve­rit Miesten viikonloppu. Batman tai robotti. Mamma goes lomalle.
17.00 Sel­viy­ty­jät Teot kertovat enemmän kuin sanat. Pal­kin­to­ki­san voit­ta­ja saa ot­taa ka­ve­rei­ta mu­kaan­sa naut­ti­maan pal­kin­nos­ta, ja va­lin­nat ai­heut­ta­vat­kin pal­jon po­rua lei­ris­sä. Rich Kids of So­cial Me­dia Koruja ja kauneuskirurgiaa. Tavoitteet todeksi. Tu­los­sa: Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa (x2) Syvän etelän eväät. Liian suuret saappaat.
17.05 Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi 17.05 T­he A­me­ri­can (American, The 2010). Geor­ge C­loo­ney e­sit­tää tyy­lik­kääs­sä d­raa­mas­sa su­ru­mie­lis­tä palk­ka­mur­haa­jaa, jo­ka pii­lek­sii i­ta­lia­lai­ses­sa pik­ku­ky­läs­sä ja val­mis­tau­tuu vii­mei­seen keik­kaan­sa. Si­vuo­sis­sa näh­dään suo­ma­lai­set I­ri­na B­jörk­lund ja Sa­mu­li Vau­ra­mo. (100').
17.10 Kar­das­hian - mies, jo­ka pe­las­ti O.J. Simp­so­nin Liv D: Kar­das­hian - mies, jo­ka pe­las­ti O.J. Simp­so.
18 18.00 N­CIS Los An­ge­les Haamuase. Tii­mi tut­kii mys­tis­tä am­pu­ma­ta­paus­ta. Deeks mu­reh­tii Ken­sin ti­laa, ja Sam saa Het­tyl­tä e­ri­kois­teh­tä­vän. Bi­le­kis­so­jen py­hä pa­ran­nus Sisäinen kauneus. Epäitsekkyys kunniaan. Sel­viy­ty­jät Naisvoimin. Kau­den e­ri­kois­pit­käs­sä fi­naa­li­jak­sos­sa sel­viää, ket­kä kol­me pää­se­vät tais­te­le­maan mil­joo­nas­ta dol­la­ris­ta. Mer­kit­see­kö us­kol­li­suus ää­nes­tyk­sis­sä e­nem­män kuin tak­ti­koin­ti, ja mil­lais­ta pe­liä tä­män kau­den tuo­ma­ris­to ar­vos­ti?
18.50 Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi
18.55 Tu­los­sa: Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?
19.00 Pom­pe­ji (Pompeii 2014). G­la­diaat­to­rik­si ryh­ty­neen or­jan (Ga­me of Th­ro­ne­sis­ta tut­tu Kit Har­ring­ton) on pe­las­tet­ta­va rak­kaan­sa kor­rup­toi­tu­neen roo­ma­lai­sen se­naat­to­rin kä­sis­tä sa­mal­la kun Pom­pei­jin kau­pun­ki tu­hou­tuu hä­nen ym­pä­ril­lään val­ta­vas­sa tu­li­vuo­ren­pur­kauk­ses­sa. Toi­min­tae­lo­ku­van oh­jan­nut Paul W. Sel­viy­ty­jät Supernaiivi. Nyt hämmennetään soppaa. 19.00 Sel­viy­ty­jät (x2) Teot kertovat enemmän kuin sanat. Supernaiivi. B­lue Jas­mi­ne (Blue Jasmine 2013). Jas­mi­ne (Ca­te B­lanc­hett, jo­ka voit­ti roo­lis­taan par­haan nais­pääo­san Os­ca­rin) on ne­wyor­ki­lai­nen hie­nos­to­rou­va, jo­ka me­net­tää o­mai­suu­ten­sa se­kä mie­len­ter­vey­ten­sä ja jou­tuu muut­ta­maan si­sa­ren­sa Gin­ge­rin (Sal­ly Haw­kins) vaa­ti­mat­to­maan a­sun­toon San F­ran­cis­coon. Uu­den e­lä­män a­loit­ta­mi­nen ei kui­ten­kaan o­le help­poa, ei­vät­kä van­hat muis­tot jä­tä Jas­mi­nea rau­haan.
19.10 Ka­don­neen pa­luu (Lost Boy 2015). Jän­nit­tä­vä d­raa­mae­lo­ku­va a­vio­pa­ris­ta, jon­ka poi­ka ka­to­si 11 vuot­ta sit­ten. I­säl­lä on jo uu­si e­lä­mä, mut­ta äi­ti pa­nee kai­ken tar­mon­sa mui­den ka­don­nei­den las­ten et­si­mi­seen ja jak­saa e­del­leen toi­voa poi­kan­sa pa­laa­van. Sit­ten koit­taa päi­vä, jo­na äi­din ka­tu­pyl­vää­seen kiin­nit­tä­mä len­to­leh­ti­nen kiin­nit­tää ka­dul­la e­lä­vän nuo­ru­kai­sen huo­mion, ja per­heen­jä­sen­ten e­lä­mä muut­tuu d­ra­maat­ti­ses­ti.
20.00 Kyt­tä­put­ki: N­CIS Los An­ge­les Koti on siellä missä sydän. Hullunmylly. Sähköisiä salaisuuksia.
21 21.00 N­CIS Los An­ge­les Haamuase. Tii­mi tut­kii mys­tis­tä am­pu­ma­ta­paus­ta. Deeks mu­reh­tii Ken­sin ti­laa, ja Sam saa Het­tyl­tä e­ri­kois­teh­tä­vän. A­me­rik­ka­lai­nen d­raa­ma­sar­ja. Dark P­la­ces (Dark Places 2015). T­ril­le­rin pää­hen­ki­lö Lib­by Day (C­har­li­ze T­he­ron) jää 8-vuo­tiaan or­vok­si, kun hä­nen per­heen­sä mur­ha­taan syr­jäi­sel­lä maa­ti­lal­la ja hä­nen vel­jen­sä tuo­mi­taan teos­ta. Lä­hes 30 vuot­ta myö­hem­min hän jou­tuu pa­laa­maan mur­hayön ta­pah­tu­miin ja miet­ti­mään, mit­kä hä­nen muis­tois­taan o­vat tot­ta ja mit­kä ei­vät. Pank­ki­keik­ka (The Bank Job/Britannia-USA 2008). Hol­ly­wood-me­nes­tys­ten e­ri­koi­so­saa­jan Ro­ger Do­nald­so­nin (Cock­tail, Rec­ruit - a­gent­ti­ko­ke­las) jän­nit­tä­vä t­ril­le­ri Ter­ry Leat­he­rin (Ja­son S­tat­ham) joh­ta­mas­ta ri­kol­lis­jou­kos­ta, jo­ka ai­koo teh­dä B­ri­tan­nian kaik­kien ai­ko­jen suu­rim­man pank­ki­ryös­tön Lon­toon Ba­ker St­ree­til­lä. Vaa­lean­pu­nai­nen pant­te­ri (The Pink Panther/USA-Tsekki 2006). Mes­ta­ri­koo­mik­ko S­te­ve Mar­tin on hul­vat­to­man vauh­ti­ko­me­dian pääo­sas­sa ko­mi­sa­rio C­lou­seau, jo­ka ryh­tyy sel­vit­tä­mään sur­ma­tul­ta jal­ka­pal­lo­val­men­ta­jal­ta ryös­te­tyn, kor­vaa­mat­to­man ar­vok­kaan Vaa­lean­pu­nai­nen pant­te­ri -ti­man­tin ta­paus­ta. La­ra C­roft Tomb Rai­der: E­lä­män läh­de (La­ra C­roft Tomb Rai­der: T­he C­rad­le of Li­fe/U­SA-Sak­sa-Ja­pa­ni-B­ri­tan­nia-Hol­lan­ti . Yl­lä­tyk­siä tul­vi­va seik­kai­lu e­te­nee kol­mel­la man­te­reel­la K­rei­kas­ta Hong­kon­gin kaut­ta Ke­niaan. Näl­kä­pe­li - Mat­ki­ja­när­hi, o­sa 2 (Hun­ger Ga­mes, T­he: Moc­king­jay - Part 2 2015). Huip­pu­suo­si­tun Näl­kä­pe­li-e­lo­ku­va­sar­jan vii­mei­ses­sä nel­jän­nes­sä o­sas­sa sai­raa­las­ta he­rää­vä Kat­niss E­ver­deen (Jen­ni­fer Law­ren­ce) läh­tee ko­koa­maan e­ri vyö­hyk­kei­den kan­sa­lai­sia yh­teen vii­mei­seen tais­te­luun Ca­pi­to­lia vas­taan. P­re­si­dent­ti S­now (Do­nald Sut­her­land) y­rit­tää saa­da ka­pi­nan tu­kah­du­tet­tua hin­nal­la mil­lä hy­vän­sä, ja vi­hol­lis­ten li­säk­si Kat­niss jou­tuu va­ro­maan myös Pee­taa (Josh Hutc­her­son) jo­ka ei o­le o­ma it­sen­sä. Old­boy (Oldboy/USA 2013). Josh B­ro­lin (Me­ne­tet­ty maa, Ko­va kuin ki­vi) on tii­vis­tun­nel­mai­sen t­ril­le­rin pääo­sas­sa mai­nos­toi­mis­to­po­mo Joe Dou­cet­te, jo­ka kaa­pa­taan ja la­vas­te­taan syyl­li­sek­si vai­mon­sa ja lap­sen­sa mur­haan. Kun mies lo­pul­ta pää­see va­paak­si, hä­nen ai­noa pää­mää­rän­sä on löy­tää syyl­li­set ja sel­vit­tää, mi­tä to­del­la ta­pah­tui.
22.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Ranskan hovi. Pa­ra­tii­si­ho­tel­li muut­tuu Rans­kan ho­vik­si, ja si­sään as­te­lee it­se Ma­rie An­toi­net­te.
22.55 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Jak­so 19/20. "Mut ei­hän ne ää­net voi­nu men­nä noin.". 22.55 Kyt­tä­put­ki: N­CIS Los An­ge­les Sähköisiä salaisuuksia. In­si­nöö­rio­pis­ke­li­jan saa­ma säh­köis­ku y­lio­pis­ton tie­to­vi­sail­las­sa käyn­nis­tää kah­den huip­puy­lio­pis­ton kat­ta­van tut­kin­nan. 22.55 B­lue B­loods (x2) Epäilyksen varjo. Haikeat jäähyväiset.
23.10 Kyt­tä­put­ki: N­CIS Los An­ge­les Koti on siellä missä sydän. Hullunmylly. 23.10 Kyt­tä­put­ki: B­lue B­loods Epäilyksen varjo.
23.40 Team Ah­ma 23.40 Temp­ta­tion Is­land U­SA Mullista maailmain. Tun­teet va­rat­tu­jen ja sink­ku­jen vä­lil­lä sy­ve­ne­vät.
23.55 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Ranskan hovi. Kuningattaren rakastaja. Kaulakoruskandaali. Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Tulikohan munattua? . Temp­ta­tion Is­land U­SA Valaistuminen.
0
00.55 Pien­tä pi­laa
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x2) Ranskan hovi. Kuningattaren rakastaja. 01.00 Kyt­tä­put­ki: B­lue B­loods (x2) Epäilyksen varjo. Haikeat jäähyväiset.
01.45 Team Ah­ma (x2) Bilika. Koeajotesti. Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä