Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 29.7. ti 30.7. ke 31.7. to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8.
10.50 Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la Bajan ihmeet. Penang. Mas­terC­hef Suo­mi Raaka-aineen pyhä kolminaisuus. Kastike on kuningas. Haa­pa­sa­lo Goes A­me­ri­ca (x4)
11.35 Van­der­pump Ru­les Kukkona tunkiolla. Lemmenpuremia. Sylki lentää. Likaista peliä Vegasissa.
12
12.20 Ou Nou! (x8) Jorma härkänä. Ou Nou! Sami. Hulabaloo. Bailut. Maire. Shopping. Maireuden äärellä. Ta­lent Suo­mi Tänään hämmennytään! Viimeinen esikarsinta.
13.05 Hur­jat rak­kaus­ki­lot Herkkuriippuvuuden riivaamat. Kodin vangit. Ruuhkavuosien rasittamat. Ulkonäöllä on väliä. Mar­ti­na ja hen­gen­pe­las­ta­jat
13.50 Um­mi­kot ul­ko­mail­la Dalyan ja Salzburg. Ventimiglia ja Venetsia. Brighton ja Pamukkale. Budapest ja Karlovy Vary. Ran­ta­vah­dit (x4) Kutsumaton käpälöijä. Kosto on suloinen. Murhenäytelmä. Syksy saa. Ra­ja­val­vo­jat (x4) Työtä vai huvia? Kissanaisia ja kilpa-autoja. Kokki liemessä. Tupakkaturistit.
14.40 Uu­si e­lä­mä e­te­läs­sä Pakosuunnitelma. Kalaa ja kabareeta. Teekutsut. Juhlitaan elämää.
15
15.30 Haa­pa­sa­lo Goes A­me­ri­ca Mad Cook S­how (x4) Ihmeelliset dieetit ja trendit. Ruokapoliittinen täysistunto. Ruualla douppaaminen.
16.15 Van­der­pump Ru­les Kukkona tunkiolla. Lemmenpuremia. Sylki lentää. Likaista peliä Vegasissa.
17.00 Mad Cook S­how Ihmeelliset dieetit ja trendit. Ruokapoliittinen täysistunto. Ruualla douppaaminen. Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la (x2) Sydney. Ilonpitoa Austinissa. Sel­viy­ty­jät (x2) Kaksi karkotettua. Veli veljeä vastaan.
18 18.00 Ran­ta­vah­dit (x4) Kutsumaton käpälöijä. Kosto on suloinen. Murhenäytelmä. Syksy saa. Ra­ja­val­vo­jat (x4) Työtä vai huvia? Kissanaisia ja kilpa-autoja. Kokki liemessä. Tupakkaturistit.
19.00 Sel­viy­ty­jät Troijan hevonen. Kaksoisagentti. Kaksi karkotettua. Veli veljeä vastaan. Sel­viy­ty­jät (x2) Troijan hevonen. Kaksoisagentti. T­he But­ler (2013) To­si­ta­ri­naan pe­rus­tu­va d­raa­ma puu­vil­lap­lan­taa­sil­la vart­tu­vas­ta or­ja­po­jas­ta, jo­ka pää­tyy mo­nen mut­kan kaut­ta Val­koi­sen ta­lon ho­vi­mes­ta­rik­si ja pal­ve­lee kah­dek­saa p­re­si­dent­tiä Ei­sen­ho­we­ris­ta Rea­ga­niin.
20.00 Ha­vai­ji 5-0 Kummitustalo. 5-0 tut­kii kuo­le­man­ta­paus­ta ta­los­sa, jos­sa kum­mit­te­li tiet­tä­väs­ti jo 1940-lu­vul­la, ja hal­lo­ween te­kee tut­kin­nas­ta nor­maa­lia hyy­tä­väm­män. Kyt­tä­put­ki: Ha­vai­ji 5-0 Äiti ja poika. S­te­ven ro­mant­ti­set t­ref­fit kes­key­ty­vät, kun Cat­he­ri­ne tuo uu­ti­sia, jot­ka vaa­ti­vat vä­li­tön­tä rea­goin­tia. Ha­vai­ji 5-0 Miehet vievät. Dan­ny pää­tyy val­vo­maan G­ra­cen tans­siai­sia, jois­ta muo­dos­tuu jän­ni­tys­näy­tel­mä mo­nes­ta­kin e­ri syys­tä. Kyt­tä­put­ki: Ha­vai­ji 5-0 Salaliitto. Jer­ryn ys­tä­vä us­koo sel­vit­tä­neen­sä JFK:n mur­han. Hän tu­lee ha­ke­maan teo­rian­sa vii­mei­set to­dis­teet Ho­no­lu­lus­ta, mut­ta ko­kee ko­van koh­ta­lon.
21 21.00 Pi­mey­den ku­kat V. C. And­rew­sin ko­hu­tun ro­maa­nin fil­ma­ti­soin­ti vuo­del­ta 2014. Va­rak­kaan per­heen lap­set pi­de­tään öi­sin lu­kit­tu­jen o­vien ta­ka­na, mi­kä joh­taa hei­dän tun­ne-e­lä­män­sä kie­rou­tu­mi­seen. Va­pau­den hin­ta (Run for Your Life 2014). To­si­ta­pah­tu­miin poh­jau­tu­vas­sa d­raa­mas­sa toi­mit­ta­jan ja kah­den lap­sen äi­din (A­my S­mart) pi­tää päät­tää, pa­ke­nee­ko hän tyt­tä­ri­neen vä­ki­val­tais­ta ex-mies­tään vai tap­paa­ko hän mie­hen­sä. Mus­ta Dah­lia (2006) Tun­nel­mal­li­nen ja jän­nit­tä­vä ri­kost­ril­le­ri ha­kee in­noi­tuk­sen­sa Hol­ly­wood-täh­den raa'as­ta, y­hä sel­vit­tä­mät­tö­mäs­tä mur­has­ta, jo­ka va­vi­sut­ti Yh­dys­val­to­ja vuon­na 1947. Josh Hart­nett on po­lii­si Buc­ky B­leic­hert, jo­ka ryh­tyy tut­ki­maan yh­des­sä työ­pa­rin­sa (Aa­ron Eck­hart) kans­sa Mus­ta­na Dah­lia­na tun­ne­tun näyt­te­li­jän mur­ha­ta­paus­ta. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Pus­si­kal­jae­lo­ku­va (Pussikaljaelokuva/Suomi 2011). Fin­lan­dia-voit­ta­ja Mik­ko Rim­mi­sen me­nes­tys­ro­maa­nin in­noit­ta­ma d­raa­ma­ko­me­dia kol­men nuo­ren mie­hen ys­tä­vyy­des­tä ja ke­säs­tä Hel­sin­gin Kal­lios­sa. Kos­ton te­rä­leh­det (2014) V. C. And­rew­sin kir­jaan pe­rus­tu­van per­hed­raa­man jat­ko-o­sas­sa äi­tin­sä (Heat­her G­ra­ham) ja i­soäi­tin­sä (El­len Burs­tyn) ul­la­kol­la van­ki­na pi­tä­mät si­sa­ruk­set y­rit­tä­vät pääs­tä kä­sik­si nor­maa­liin nuo­ren ai­kui­sen e­lä­mään.
21.35 Filth (2013) Ir­vi­ne Wels­hin (T­rains­pot­ting) ro­maa­niin pe­rus­tu­va rää­vi­tön po­lii­sie­lo­ku­va mo­nion­gel­mai­ses­ta ri­ko­sy­li­kons­taa­pe­lis­ta (Ja­mes M­cA­voy), jo­ka te­kee kaik­ken­sa saa­dak­seen y­len­nyk­sen ko­mi­sa­riok­si, vaik­ka jou­tui­si sa­mal­la juo­ni­maan työ­to­ve­rei­taan vas­taan ja pet­tä­mään ys­tä­vän­sä. Baird.
22.35 Kyt­tä­put­ki: Ha­vai­ji 5-0 Äiti ja poika. S­te­ven ro­mant­ti­set t­ref­fit kes­key­ty­vät, kun Cat­he­ri­ne tuo uu­ti­sia, jot­ka vaa­ti­vat vä­li­tön­tä rea­goin­tia. 22.35 Kyt­tä­put­ki: Ha­vai­ji 5-0 Salaliitto. Jer­ryn ys­tä­vä us­koo sel­vit­tä­neen­sä JFK:n mur­han.
22.45 Ha­vai­ji 5-0 Kummitustalo. 5-0 tut­kii kuo­le­man­ta­paus­ta ta­los­sa, jos­sa kum­mit­te­li tiet­tä­väs­ti jo 1940-lu­vul­la, ja hal­lo­ween te­kee tut­kin­nas­ta nor­maa­lia hyy­tä­väm­män. 22.45 B­lue B­loods Raskas vastuu. Ja­mie ja Ed­die saa­vat hä­ly­tyk­sen sil­lal­le, jol­ta rak­kau­des­sa pet­ty­nyt uh­kaa hy­pä­tä a­las. 22.45 Warm Bo­dies Me­nes­tys­kir­jaan pe­rus­tu­vas­sa e­lo­ku­vas­sa o­sa maa­pal­lon ih­mi­sis­tä on muut­tu­nut e­lä­vik­si kuol­lek­si, jot­ka e­lä­vät syö­den ih­mi­siä. Kun R-ni­mi­nen zom­bi läh­tee et­si­mään syö­tä­vää, R ta­paa Ju­lien, ih­mi­sen, jo­ka saa hä­nen sy­dä­men­sä syk­ki­mään.
23.20 Ha­vai­ji 5-0 Miehet vievät. 23.20 B­lue B­loods Henkilökohtaista. Ja­mie ja Ed­die saa­vat il­moi­tuk­sen au­to­tal­lis­sa a­su­vas­ta ko­dit­to­mas­ta, jo­ka pal­jas­tuu nuo­rek­si nai­sek­si.
23.30 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Kihlajaiskuumetta. 23.30 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Kimpun valta.
23.50 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Morsian. 23.50 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Polttarit. 23.50 Sar­ja­mur­haa­jan äi­ti Painajaisten peto.
0
00.25 Ra­ja­val­vo­jat Tupakkaturistit.
00.40 Pien­tä pi­laa (x2) 00.40 Pien­tä pi­laa (x2)
00.50 Pien­tä pi­laa 00.50 Pien­tä pi­laa
01.00 Kiel­let­ty rak­kaus Rakkautta marginaalissa. 01.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li "Ne kaks ekaa oli nou nou! 01.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x2) Morsian. Kihlajaiskuumetta. Sar­ja­mur­haa­jan äi­ti Vampyyrin tunnustus. Kyt­tä­put­ki: B­lue B­loods (x2) Raskas vastuu. Henkilökohtaista.
01.45 Ou Nou! (x2) Jorma härkänä. Ou Nou! 01.45 Ou Nou! (x2) Bailut. Maire. 01.45 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Polttarit. Aiem­min hää­det­ty vie­ras pa­laa ta­kai­sin, ja ho­tel­lis­sa vie­te­tään vii­nan­huu­rui­sia polt­ta­rei­ta.
02.10 Ou Nou! 02.10 Ou Nou!