Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 22.7. ti 23.7. ke 24.7. to 25.7. pe 26.7. la 27.7. su 28.7.
10.05 Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la Lissabon. Kansas City. Julk­kis­sel­viy­ty­jät Koti-ikävä iskee.
10.25 S­tep Up: Re­vo­lu­tion (2012) Mu­siik­kid­raa­man pääo­sas­sa on E­mi­ly (Kath­ryn Mc­Cor­mick), jo­ka saa­puu Mia­miin täh­täi­mes­sään u­ra tans­si­ja­na.
10.50 Van­der­pump Ru­les Leikin loppu. Uutta verta. Viettelevät valheet. Mas­terC­hef Suo­mi Aika alkaa nyt! Julk­kis­sel­viy­ty­jät Koti-ikävä iskee. Ta­lent Suo­mi Kunhan ei sattuis mitään.
11.35 Pal­lon ym­pä­ri Tshernobylin armoilla. Finaali. Ou Nou! (x2) Jorma täyttää pyöreitä. Kriisin siemenet. Van­der­pump Ru­les Aviokriisi. Ta­lent Suo­mi Sokerina pohjalla. Nel­jät häät A­me­ri­kas­sa (x2) Kemiaa. Sokerikuorrutetut häät.
12 12.00 Rans­ka­lais­ta hää­hu­mua Weddings 2014). Ch­ris­tian C­la­vier ja C­han­tal Lau­by e­sit­tä­vät ko­me­dias­sa rans­ka­lais­per­heen kun­non ka­to­li­lais­van­hem­pia, joi­den nel­jäs­tä tyt­tä­res­tä kol­me on nai­nut maa­han­muut­ta­jien mui­ta us­kon­to­kun­tia e­dus­ta­via jäl­ke­läi­siä.
12.20 Nel­jät häät A­me­ri­kas­sa Keijukaispölyä. Kemiaa. Sokerikuorrutetut häät. Ou Nou! (x2) Yllätysvieraita. Yrjön arvoitus. Nel­jät häät A­me­ri­kas­sa Keijukaispölyä.
13.05 Hur­jat rak­kaus­ki­lot Kun paino ei putoakaan. Erosta kosintaan. Panoksena tulevaisuus. Erosta uuteen alkuun. Sä­pi­nää kan­nen al­la (x2) Sisäinen ämmä herää. Kokin eri puolet. Mar­ti­na ja hen­gen­pe­las­ta­jat (x2)
13.40 B­ro­ken F­lo­wers (2005) Mes­ta­ri­koo­mik­ko Bill Mur­ray te­kee yh­den u­ran­sa kii­te­tyim­mis­tä roo­leis­tä kat­ke­ran­su­loi­sen ja hul­vat­to­man haus­kan d­raa­ma­ko­me­dian pääo­sas­sa i­kään­ty­vä­nä nais­ten­mie­he­nä Do­ni­na, jo­ka saa kuul­la o­le­van­sa 19-vuo­tiaan po­jan i­sä.
13.50 Um­mi­kot ul­ko­mail­la Berliini ja Kööpenhamina. Split ja Mallorca. Praha ja Riika. Ateena ja Amsterdam.
14.35 Uu­si e­lä­mä e­te­läs­sä Avajaiset. Katastrofi keittiössä. Viininviljelyä. Kuntoilua rannalla. Ran­ta­vah­dit (x8) Kuuroille korville. Kolmen suora. Rakkautta ilmassa. Monta vaaraa ompi eessä. Kielimuuri. Hätää helteessä. Musta hevonen. Sähläristä sankariksi.
15
15.25 #Rich­Kids of Be­ver­ly Hills Paljon melua kirjasta. Hyppy tyhjyyteen. Pahaa verta polttareissa. Tahdon asia. 15.25 Rak­kau­den ras­vap­ro­sent­ti (2012) Ro­mant­ti­nen ko­me­dia mai­nos­mies S­ti­gus­ta (Mik­ko Nou­siai­nen), jo­ka is­kee sil­män­sä heh­keään, mut­ta rak­kau­des­sa pet­ty­nee­seen El­laan (Mii­na Maa­so­la).
16.15 Van­der­pump Ru­les Leikin loppu. Uutta verta. Viettelevät valheet. Aviokriisi. Mad Cook S­how
17.00 Sä­pi­nää kan­nen al­la Sisäinen ämmä herää. Kokin eri puolet. Mad Cook S­how Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la (x2) Bajan ihmeet. Penang. Pien­tä pi­laa (x2) Piilokamerakuvauksen parhaimpia paloja. Per­fect Match (2015) Ro­mant­ti­nen ko­me­dia, jos­sa va­paa­ta poi­ka­mie­se­lä­mää viet­tä­vä ta­pah­tu­ma­suun­nit­te­li­ja A­dam (Paul G­ree­ne) jou­tuu o­lo­suh­tei­den pa­kos­ta suun­nit­te­le­maan häät yh­des­sä per­he­kes­kei­sen hää­suun­nit­te­li­jan Jes­si­can (Da­ni­ca Mc­Kel­lar) kans­sa.
17.15 Sel­viy­ty­jät (x2) Ei nälkäisille. Vapaa agentti.
18 18.00 Ran­ta­vah­dit (x8) Kuuroille korville. Kolmen suora. Rakkautta ilmassa. Monta vaaraa ompi eessä. Kielimuuri. Hätää helteessä. Musta hevonen. Sähläristä sankariksi.
18.50 Sel­viy­ty­jät Niin makaa kuin petaa. Kot, kot, koskemattomuus. Ei nälkäisille. Vapaa agentti. Sel­viy­ty­jät (x2) Niin makaa kuin petaa. Kot, kot, koskemattomuus. 18.50 Tei­niäi­din pai­na­jai­nen (2014) Ri­kosd­raa­mas­sa tei­niäi­ti Jen­ni­fe­rin (Sam­mi Han­rat­ty) lap­si sie­pa­taan yl­lät­täen kes­kel­lä päi­vää. A­pua hä­tään tar­joaa et­si­vä Hen­der­son (Jean Loui­sa Kel­ly), jon­ka a­vul­la Jen­ni­fe­rin on löy­det­tä­vä lap­si en­nen kuin on liian myö­häis­tä.
19.15 Sink­kuäi­din sa­lat­tu sek­sie­lä­mä (2014) E­root­ti­nen jän­ni­tysd­raa­ma 36-vuo­tiaas­ta De­lai­ne Mor­ri­sis­ta (T­rue B­lood -täh­ti Ash­ley Jo­nes), jo­ka jät­tää pe­tol­li­sen a­vio­mie­hen­sä ja ryh­tyy e­lä­mään es­tot­to­mas­ti kuin pa­ri­kymp­pi­nen. Ra­jo­ja ko­keil­les­saan hän löy­tää kump­pa­nik­seen do­mi­noin­tiin e­ri­kois­tu­neen nuo­ren ja ko­mean S­ha­nen (A­lex Car­ter), jo­ka tun­ne­taan yön seik­kai­li­joi­den pii­ris­sä ni­mel­lä T­he Du­ke.
20.00 Ha­vai­ji 5-0 Veristä shakkia. Lupa tappaa. Uusi pelaaja. Muutoksen puolesta.
20.40 Roc­ky Bal­boa (2006) Sar­jan pää­tö­se­lo­ku­vas­sa en­ti­nen nyrk­kei­ly­mes­ta­ri Roc­ky e­lää pie­ni­muo­tois­ta e­lä­mää ra­vin­to­lan­pi­tä­jä­nä sur­ren e­des­men­nyt­tä vai­moaan. Lo­pul­ta hän päät­tää nous­ta vie­lä ker­ran ke­hään pääs­täk­seen e­roon de­mo­neis­taan. Pääo­sis­sa Syl­ves­ter S­tal­lo­ne, Burt Young, An­to­nio Tar­ver. Oh­jaus Syl­ves­ter S­tal­lo­ne.
21 21.00 La­ra C­roft Tomb Rai­der: E­lä­män läh­de tuhoisat suunnitelmat. Ai­sa­pa­rik­seen C­roft kiin­nit­tää en­ti­sen ra­kas­tet­tun­sa, tai­ta­van mut­ta e­pä­luo­tet­ta­van palk­ka­so­tu­rin Ter­ry S­he­ri­da­nin (Ge­rard But­ler). Ta­ri­nan­kul­je­tuk­sen vauh­dis­ta vas­taa tii­vis­tun­nel­mai­sen toi­min­nan eks­pert­ti, S­peed-oh­jaa­ja Jan de Bont. Dark P­la­ces (2015) T­ril­le­rin pää­hen­ki­lö Lib­by Day (C­har­li­ze T­he­ron) jää 8-vuo­tiaan or­vok­si, kun hä­nen per­heen­sä mur­ha­taan syr­jäi­sel­lä maa­ti­lal­la ja hä­nen vel­jen­sä tuo­mi­taan teos­ta. Lä­hes 30 vuot­ta myö­hem­min hän jou­tuu pa­laa­maan mur­hayön ta­pah­tu­miin ja miet­ti­mään, mit­kä hä­nen muis­tois­taan o­vat tot­ta ja mit­kä ei­vät. T­he A­me­ri­can (2010) Geor­ge C­loo­ney e­sit­tää tyy­lik­kääs­sä d­raa­mas­sa su­ru­mie­lis­tä palk­ka­mur­haa­jaa, jo­ka pii­lek­sii i­ta­lia­lai­ses­sa pik­ku­ky­läs­sä ja val­mis­tau­tuu vii­mei­seen keik­kaan­sa. Si­vuo­sis­sa näh­dään suo­ma­lai­set I­ri­na B­jörk­lund ja Sa­mu­li Vau­ra­mo. Kuu­si päi­vää, seit­se­män yö­tä (1998) Ro­mant­ti­sen ko­me­dia­seik­kai­lun pääo­sis­sa lois­ta­vat su­per­täh­ti Har­ri­son Ford ja vaa­lea kau­no­tar An­ne Hec­he (mm. Naa­ras­lei­jo­na, O­pe­raa­tio Don­nie B­ras­co). Te­rä­vä­kie­li­nen ne­wyor­ki­lai­nen toi­mit­ta­ja­nai­nen (An­ne Hec­he) tem­pau­tuu e­lä­män­sä mat­kal­le, kun hän pää­tyy len­to-on­net­to­muu­den seu­rauk­se­na au­tiol­le saa­rel­le kars­kin pi­lot­ti­mie­hen (Har­ri­son Ford) kans­sa. Pi­mey­den ku­kat (Flowers in the Attic 2014). V. C. And­rew­sin ko­hu­tun ro­maa­nin fil­ma­ti­soin­ti vuo­del­ta 2014. Va­rak­kaan per­heen lap­set pi­de­tään öi­sin lu­kit­tu­jen o­vien ta­ka­na, mi­kä joh­taa hei­dän tun­ne-e­lä­män­sä kie­rou­tu­mi­seen. Roc­ky V (1990) Syl­ves­ter S­tal­lo­ne pa­laa huip­pu­nyrk­kei­li­jä Roc­ky Bal­boan roo­liin, jo­ta Roc­ky IV -e­lo­ku­vas­sa ta­pah­tu­nut tap­pio neu­vos­to­liit­to­lai­sel­le is­ku­ko­neel­le I­van D­ra­gol­le on muo­kan­nut rat­kai­se­vas­ti. Roc­ky ei e­nää saa nous­ta ke­hään ja ryh­tyy val­men­ta­maan nuor­ta lu­paus­ta Tom­my Gun­nia (Tom­my Mor­ri­son). Oh­jaa­ja John G. A­vild­sen muis­te­taan myös en­sim­mäi­sen Roc­ky-e­lo­ku­van se­kä Ka­ra­te Kid -me­nes­ty­se­lo­ku­va­sar­jan oh­jaa­ja­na.
22.45 Kyt­tä­put­ki: B­lue B­loods Yhteisön puolesta. Ed­die on käy­nyt mee­diol­la ja ha­luaa Ja­mien­kin käy­vän. 22.45 Dark P­la­ces (2015) T­ril­le­rin pää­hen­ki­lö Lib­by Day (C­har­li­ze T­he­ron) jää 8-vuo­tiaan or­vok­si, kun hä­nen per­heen­sä mur­ha­taan syr­jäi­sel­lä maa­ti­lal­la ja hä­nen vel­jen­sä tuo­mi­taan teos­ta. Lä­hes 30 vuot­ta myö­hem­min hän jou­tuu pa­laa­maan mur­hayön ta­pah­tu­miin ja miet­ti­mään, mit­kä hä­nen muis­tois­taan o­vat tot­ta ja mit­kä ei­vät.
23.05 Ha­vai­ji 5-0 Veristä shakkia. Lupa tappaa. Shakki ja matti. Muutoksen puolesta. 23.05 B­lue B­loods Tietovuotoja. E­rin saa hoi­det­ta­vak­seen syy­te­neu­vot­te­lun lap­si­por­non hal­lus­sa­pi­dos­ta, ja puo­lus­tuk­sel­la on teo­ria, jo­ka te­kee ta­pauk­ses­ta han­ka­lan.
23.45 Sar­ja­mur­haa­jan äi­ti Yksinäinen susi.
0 00.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Turisti. Kosto elää. Onnenkeksi. Petkutusta. 00.00 Sar­ja­mur­haa­jan äi­ti Puolan Frankenstein. Joac­him K­nyc­ha­la mur­ha­si nai­sia jul­mas­ti kir­veel­lä 1970-lu­vun Puo­las­sa.
00.55 Pien­tä pi­laa
01.00 Kiel­let­ty rak­kaus Linnakundi ja morsian. Maahanmuuttopolitiikan erottamat. Miesparin iso ikäero. Rahasta vai rakkaudesta? 01.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x2) Onnenkeksi. Petkutusta. B­lue B­loods (x2) Yhteisön puolesta. Tietovuotoja.
01.45 I­ha­na ö­kye­lä­mä Hopealusikka pois suusta, lapset! Ou Nou! (x4) Jorma täyttää pyöreitä. Kriisin siemenet. Yllätysvieraita. Yrjön arvoitus.