Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 1.7. ti 2.7. ke 3.7. to 4.7. pe 5.7. la 6.7. su 7.7.
9
09.50 My Week With Ma­ri­lyn (2011) Mic­hel­le Wil­liams lois­taa Ma­ri­lyn Mon­roes­ta ker­to­van d­raa­mae­lo­ku­van pääo­sas­sa.
10.55 Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la Rajat ylittävä Kurdistan. Cajun-keittiö. Julk­kis­sel­viy­ty­jät Porua parista. Kastuneet kulkuset. Porua parista. Kastuneet kulkuset.
11.30 Oi­kean­lais­ta ke­miaa (2005) Sink­kue­lä­mää-sar­jan hen­ges­sä vauh­dik­kaas­ti kul­ke­va ro­mant­ti­nen ko­me­dia, jo­ka koet­te­lee nau­ru­her­mo­ja, yl­lät­tää ja kos­ket­taa.
11.40 Su­ku­lan suo­ja­tit Haasteita ja oivalluksia. Työelämään! Työn iloa. Näytön paikka. Ta­lent Suo­mi Show käyntiin! Twerkataan tähtikartalle.
12
12.25 Nel­jät häät Ka­na­das­sa Seremonioita joka lähtöön. Pöpökammoa ja vieraita makuja. Ilmojen halki. Monsteriautoja ja glamouria. Nel­jät häät Ka­na­das­sa (x4) Seremonioita joka lähtöön. Pöpökammoa ja vieraita makuja. Ilmojen halki. Monsteriautoja ja glamouria.
13.10 A­kin ja Ri­tan rak­kaus­diee­tit Kyyneliä ja testosteronia. Sähköiskuja ja selityksiä. Mies on perheen pää. 13.10 Lar­ry C­row­ne - Uu­si mah­dol­li­suus (2011) Kun su­per­mar­ke­tin myy­jä­nä ah­ke­roi­nut Lar­ry C­row­ne (Tom Hanks) saa yl­lät­täen pot­kut, hän päät­tää hank­kia it­sel­leen kou­lu­tuk­sen.
13.55 Um­mi­kot ul­ko­mail­la Montpellier & Budapest. Praha & Berliini. Rooma & Belek. Barcelona & Pariisi. Sä­pi­nää kan­nen al­la (x4) Uusia tuulia. Poreamme kutsuu. Haastava hiusmalli. Tulta ja tappuraa.
14.40 Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say!
14.55 T­he Host - Vie­ras (2013) Ro­mant­ti­ses­sa tie­tei­se­lo­ku­vas­sa vie­ras la­ji val­taa maa­pal­loa ja ih­mis­ten ke­ho­ja. Sit­keä Me­la­nie (Saoir­se Ro­nan) päät­tää kui­ten­kin tais­tel­la rak­kai­den­sa puo­les­ta.
15
15.25 E­ri­kois­lii­ke­mie­het Kaikenkarvaisia ystäviä. Alppilan Tuhkimo. Munkilla maailmankartalle. Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say! (x4)
16.10 Tä­hän ai­kaan en­si vuon­na Unelmien aikahyppy. Voitto syövästä tahdonvoimalla? Takaisin catwalkille. Irti kaksoiselämästä.
17.00 Sä­pi­nää kan­nen al­la Uusia tuulia. Poreamme kutsuu. Haastava hiusmalli. Tulta ja tappuraa. Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la (x2) Joulun erikoisohjelma. Mosambik. Lei­jo­nan luo­la U­SA (x2) Toppauksia takamukseen. Muotia Afrikasta. Tei­niäi­din pai­na­jai­nen (2014) Ri­kosd­raa­mas­sa tei­niäi­ti Jen­ni­fe­rin (Sam­mi Han­rat­ty) lap­si sie­pa­taan yl­lät­täen kes­kel­lä päi­vää. A­pua hä­tään tar­joaa et­si­vä Hen­der­son (Jean Loui­sa Kel­ly), jon­ka a­vul­la Jen­ni­fe­rin on löy­det­tä­vä lap­si en­nen kuin on liian myö­häis­tä.
18 18.00 WAGS Meedion pakeilla. Uutta verta. Tuhmien tyttöjen ilta. Pulmia paratiisissa.
18.50 Lei­jo­nan luo­la U­SA Puhuva koira. Koira pandan vaatteissa. Toppauksia takamukseen. Muotia Afrikasta. Lei­jo­nan luo­la U­SA (x2) Puhuva koira. Koira pandan vaatteissa. 18.50 Per­fect Match (2015) Ro­mant­ti­nen ko­me­dia, jos­sa va­paa­ta poi­ka­mie­se­lä­mää viet­tä­vä ta­pah­tu­ma­suun­nit­te­li­ja A­dam (Paul G­ree­ne) jou­tuu o­lo­suh­tei­den pa­kos­ta suun­nit­te­le­maan häät yh­des­sä per­he­kes­kei­sen hää­suun­nit­te­li­jan Jes­si­can (Da­ni­ca Mc­Kel­lar) kans­sa.
19.00 Lar­ry C­row­ne - Uu­si mah­dol­li­suus (2011) Kun su­per­mar­ke­tin myy­jä­nä ah­ke­roi­nut Lar­ry C­row­ne (Tom Hanks) saa yl­lät­täen pot­kut, hän päät­tää hank­kia it­sel­leen kou­lu­tuk­sen. Col­le­ges­sa hän tu­tus­tuu s­koot­te­ri­nuo­ri­soon ja i­has­tuu il­mai­su­tai­don o­pet­ta­jaan­sa. D­raa­ma­ko­me­dian pääo­sis­sa näh­dään Tom Hanks, Ju­lia Ro­berts, B­ryan C­rans­ton, Wil­mer Val­der­ra­ma, Nia Var­da­los ja Pam G­rier.
20.00 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Jäljillä. Yhtä kyytiä. Kaiken se kestää. Pandoran lipas.
20.40 Han­nah An­der­so­nin kid­nap­paus (2015) To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va t­ril­le­ri ker­too 16-vuo­tiaas­ta ka­li­for­nia­lai­ses­ta Han­nah An­der­so­nis­ta, jon­ka per­heen mies­puo­li­nen ys­tä­vä siep­paa vuon­na 2013. Seu­raa rai­voi­sa a­jo­jah­ti ja me­dia­myl­ly­tys.
21 21.00 Ka­don­neen aar­teen met­säs­tä­jät (1981) Le­gen­daa­ri­nen In­dia­na Jo­nes -seik­kai­lu­jen sar­ja käyn­nis­tyy suu­re­lo­ku­val­la, jo­ka huo­mioi­tiin kah­dek­sal­la Os­car-eh­dok­kuu­del­la ja pal­kit­tiin nel­jäl­lä Os­ca­ril­la. Hui­ma ta­ri­na kul­jet­taa seik­kai­li­ja-ar­keo­lo­gi In­dia­na Jo­ne­sia (Har­ri­son Ford) ym­pä­ri maail­man toi­nen tois­taan yl­lä­tyk­sel­li­sem­piin haas­tei­siin tut­ki­mus­mat­kal­la, jon­ka pää­mää­rä­nä on myyt­ti­sen lii­to­nar­kin löy­tä­mi­nen. In­dia­na Jo­nes ja tuo­mion temp­pe­li (1984) Le­ge­daa­ri­sen seik­kai­lue­lo­ku­vien sar­jan toi­nen o­sa pal­kit­tiin Os­ca­ril­la u­peis­ta e­ri­kois­te­hos­teis­taan. Täl­lä ker­taa hui­ma­päi­nen tut­ki­mus­ret­ki kul­jet­taa In­dia­na Jo­ne­sin (Har­ri­son Ford) Aa­siaan. In­dia­na Jo­nes ja vii­mei­nen ris­ti­ret­ki (1989) Le­gen­daa­ri­sen In­dia­na Jo­nes -e­lo­ku­va­sar­jan Os­car-pal­kit­tu kol­mas o­sa e­sit­te­lee kat­so­jil­le seik­kai­li­ja-ar­keo­lo­gin i­sän, jo­ta e­sit­tää Sean Con­ne­ry. In­dia­na Jo­nes ryh­tyy tut­ki­maan i­sän­sä sa­la­pe­räis­tä ka­toa­mis­ta, jo­ka on ta­pah­tu­nut tä­män jäl­jit­täes­sä myyt­tis­tä G­raa­lin mal­jaa. In­dia­na Jo­nes ja k­ris­tal­li­kal­lon val­ta­kun­ta (2008) In­dia­na Jo­nes -sar­ja hui­pen­tuu vauh­dik­kaa­seen seik­kai­luun, jo­ka pa­kot­taa ar­keo­lo­gi­san­ka­rin kas­vok­kain vii­da­kon vaa­ro­jen, y­li­maal­lis­ten voi­mien ja kyl­mä­ve­ri­sen I­ri­na S­pal­kon (Ca­te B­lanc­hett) joh­ta­mien neu­vos­to­liit­to­lais­ten a­gent­tien kans­sa. Big D­ri­ver - I­so kus­ki (2014) (Big Driver 2014). Mys­tee­re­jä kir­joit­ta­va Tess jou­tuu hir­vit­tä­vän vä­ki­val­lan­teon koh­teek­si, mut­ta sel­viää hen­gis­sä ja päät­tää ot­taa oi­keu­den o­miin kä­siin­sä oi­kein huo­lel­la. Pääo­sis­sa: Ma­ria Bel­lo, Ann Dowd, Will Har­ris, Joan Jett, O­lym­pia Du­ka­kis. Red Dawn (2012) 1980-lu­vun kult­tik­las­sik­koon pe­rus­tu­vas­sa toi­min­tae­lo­ku­vas­sa ryh­mä nuo­ria nou­see vas­tus­ta­maan poh­jois­ko­rea­lai­sia val­loit­ta­jia. Kaik­ki kei­not o­vat sal­lit­tu­ja, kun o­ma ko­ti ja per­he o­vat u­hat­tu­na.
22.30 La­ra C­roft Tomb Rai­der: E­lä­män läh­de tuhoisat suunnitelmat. Ai­sa­pa­rik­seen C­roft kiin­nit­tää en­ti­sen ra­kas­tet­tun­sa, tai­ta­van mut­ta e­pä­luo­tet­ta­van palk­ka­so­tu­rin Ter­ry S­he­ri­da­nin (Ge­rard But­ler). Ta­ri­nan­kul­je­tuk­sen vauh­dis­ta vas­taa tii­vis­tun­nel­mai­sen toi­min­nan eks­pert­ti, S­peed-oh­jaa­ja Jan de Bont.
22.50 S­tand Up! - S­PE­SIAA­LI: Nau­ru­par­tio Kau­si 1. Jak­so 4. La­van val­taa­vat Suo­men kär­ki­pään s­tand up -koo­mi­kot ja nyt saa nau­tis­kel­la nau­ru­her­mo­ja ku­tit­te­le­vas­ta huip­pu­ko­mii­kas­ta! S­tand Up! - S­PE­SIAA­LI: I­la­ri Jo­hans­son La­van val­taa­vat Suo­men kär­ki­pään s­tand up -koo­mi­kot ja nyt saa nau­tis­kel­la nau­ru­her­mo­ja ku­tit­te­le­vas­ta huip­pu­ko­mii­kas­ta!
23.15 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Jäljillä. Yhtä kyytiä. N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Kaiken se kestää. N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Pandoran lipas.
23.50 Ray Do­no­van Synninpäästö. Pien­tä pi­laa
0 00.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Sodassa ja rakkaudessa. Luottamus koetuksella. 00.00 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x2) Suojelupyhimys. Väärään suuntaan.
00.20 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x2) Väärään suuntaan. Väärään suuntaan.
00.25 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat Suojelupyhimys.
00.45 Pien­tä pi­laa (x2)
00.55 Wa­na­ja Fes­ti­val: Tun­nel­mia vuo­del­ta 2018
01.00 Val­heen van­git Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Kohtalon hetki. Finaali. Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x2) Kohtalon hetki. Finaali. Ray Do­no­van Synninpäästö. Ar­me­nia­lai­set läh­te­vät Mic­keyn pe­rään koh­ta­lok­kain seu­rauk­sin.
01.45 Tä­hän ai­kaan en­si vuon­na Unelmien aikahyppy. Voitto syövästä tahdonvoimalla? Val­heen van­git Todistus. Silikonit.
Tä­hän ai­kaan en­si vuon­na
3