Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.6. ti 26.6. ke 27.6. to 28.6. pe 29.6. la 30.6. su 1.7.
9

09.10 Julk­kis­sel­viy­ty­jät

Kauhua keskellä metsää.

09.55 Nel­jät häät Ka­na­das­sa (x2)

Teetä ja sympatiaa. Tanssien maailman ympäri.

10.05 Julk­kis­sel­viy­ty­jät

Nikolla palaa pinna.

10.05 Rans­ka­lais­ta hää­hu­mua

(Serial (Bad) Weddings 2014).

10.40 Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la

Salaperäinen aavikko. Ydinsäteilyä Ukrainassa.

Julk­kis­sel­viy­ty­jät

Nikolla palaa pinna. Kauhua keskellä metsää.

Nel­jät häät Ka­na­das­sa (x2)

Pizzaa tarjolla. Värikartta hukassa.

11.25 Su­ku­lan suo­ja­tit

Uuteen alkuun. Italiaan! Itsetutkistelua. Muistoja menneistä.

11.25 Nel­jät häät U­SA: Koo­tut köm­mäh­dyk­set

Mokat jatkuvat. Häi­den pa­him­pien mo­kien lis­taus jat­kuu.

11.35 Yh­det häät ja kol­me a­nop­pia

(Big Wedding, The 2013). Nai­mi­siin me­ne­vä A­le­jand­ro pyy­tää e­ron­nei­ta a­dop­tio­van­hem­piaan Do­nia (Ro­bert De Ni­ro) ja El­le­niä (Dia­ne Kea­ton) e­sit­tä­mään pa­ris­kun­taa, kos­ka A­le­jand­ron bio­lo­gi­nen äi­ti ei tie­dä näi­den e­ron­neen.
12

12.10 Nel­jät häät Ka­na­das­sa

Pizzaa tarjolla. Värikartta hukassa. Teetä ja sympatiaa. Tanssien maailman ympäri.

12.10 Dan­cing on I­ce UK

Finaali. Vuo­den 2019 Dan­cing On I­ce UK hui­pen­tuu jän­nit­tä­vään ja tun­teik­kaa­seen fi­naa­liin, jos­sa kol­me pa­ria tais­te­lee ko­ko kau­den voi­tos­ta.

12.20 Nel­jät häät U­SA: Koo­tut köm­mäh­dyk­set

Kriittiset morsiamet.

12.55 Häät sul­ha­sen ta­paan

Karibialainen hääkarnevaali. Rakkauden siivillä. Aalloissa siis. Olutta ja ongelmia.

Dan­cing on I­ce UK

Semifinaali.

13.05 T­he G­host W­ri­ter

(Ghost Writer, The 2010). Po­liit­ti­nen jän­ni­ty­se­lo­ku­va haa­mu­kir­jai­li­jas­ta (E­wan McG­re­gor), jo­ka al­kaa työs­tää I­son-B­ri­tan­nian en­ti­sen pää­mi­nis­te­rin (Pier­ce B­ros­nan) muis­tel­mia.

13.45 Rich Kids of So­cial Me­dia

Tavoitteet todeksi.

I­ha­na ö­kye­lä­mä

Juhlahumua. Yllin kyllin luksusta. Hopealusikka pois suusta, lapset!

13.45 Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say! (x2)

Itsepäisyys huipussaan. Vanha ravintola.

14.35 Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say!

Avioliitto karilla. Äidin ja poikien unelma.

Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say!

Itsepäisyys huipussaan. Vanha ravintola.

Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say! (x2)

Avioliitto karilla. Äidin ja poikien unelma.
15

15.15 Kau­neus­leik­kauk­sia T­hai­maas­sa

Reidet ja kasvot kuntoon. Tyytyväisiä potilaita.

15.15 I­ha­na ö­kye­lä­mä (x2)

Yllin kyllin luksusta. Hopealusikka pois suusta, lapset!

Rau­ta­rou­va

(Iron Lady, The 2011). Häi­käi­se­vä Me­ryl St­reep täh­dit­tää kah­del­la Os­ca­ril­la pal­kit­tua d­raa­mae­lo­ku­vaa, jo­ka luo­taa Mar­ga­ret T­hatc­he­rin e­lä­mää lap­suu­des­ta ai­na po­li­tii­kan hui­pul­le saak­ka.

15.25 E­ri­kois­lii­ke­mie­het

Kirjoja, hyvää tahtoa ja kavereita. Jämsän farkkutaivas.

16.10 Mar­ti­na ja hen­gen­pe­las­ta­jat

Paniikki veden alla. Haastajat palaavat. Kultainen lippu. Finaalipäivä.

I­ha­na ö­kye­lä­mä

Juhlahumua.

17.00 A­me­ri­kan hui­keim­mat kek­sin­nöt (x5)

A­me­ri­kan hui­keim­mat kek­sin­nöt (x2)

Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la (x2)

Rajat ylittävä Kurdistan. Cajun-keittiö.

Lei­jo­nan luo­la U­SA (x2)

Röyhkeydestä rangaistaan. Torkkumalla tulosta.

Pien­tä pi­laa

17.10 Ta­pah­tui yö­ju­nas­sa

(Night Train/USA 1998). John Hurt e­sit­tää ro­mant­ti­ses­sa t­ril­le­ris­sä Mic­hae­lia, jo­ka vuok­raa huo­neen A­li­cen (B­ren­da B­let­hyn) ja hä­nen äi­tin­sä y­lä­ker­ras­ta. A­li­ce huo­maa pian i­has­tu­van­sa sa­la­pe­räi­seen vuok­ra­lai­seen, mut­ta mie­hen hä­mä­rä men­nei­syys a­set­taa es­tei­tä ro­mans­sin tiel­le.
18

18.00 WAGS

Salaisuuksia syntien kaupungissa. Pettureita ja pelureita. Barbien häät.

18.15 WAGS

Pakka sekaisin. O­li­via koh­taa sis­koaan lie­hi­tel­leen Mar­ce­de­sin ja val­mis­tau­tuu jät­tä­mään pet­tu­ri­mie­hen.

19.00 Lei­jo­nan luo­la U­SA

Laboratoriokokeita kotisohvalla. Lahjapaketteja tekokuusen alle. Röyhkeydestä rangaistaan. Torkkumalla tulosta.

Lei­jo­nan luo­la U­SA (x2)

Laboratoriokokeita kotisohvalla. Lahjapaketteja tekokuusen alle.

Pe­li­mie­hen pai­na­jai­nen

(Ghosts of Girlfriends Past/USA 2009). Os­car-eh­do­kas Matt­hew Mc­Co­naug­hey on ro­mant­ti­sen ko­me­dian pääo­sas­sa it­se­var­ma julk­kis­va­lo­ku­vaa­ja ja pe­li­mies Con­nor, jo­ka saa kut­sun pik­ku­vel­jen­sä häi­hin ja päät­tää teh­dä a­vio­lii­tos­ta sel­vää jo en­nen pa­rin as­tu­mis­ta alt­ta­ril­le. Ro­man­tiik­kaan us­kon­sa täy­sin me­net­tä­nyt mies ta­paa häis­sä yh­den en­ti­sen hei­lan­sa Jen­nyn (A­lias-täh­ti Jen­ni­fer Gar­ner), jo­ta koh­taan hän saat­taa sit­ten­kin tun­tea jo­tain.

T­he A­me­ri­can

(American, The 2010). Geor­ge C­loo­ney e­sit­tää tyy­lik­kääs­sä d­raa­mas­sa su­ru­mie­lis­tä palk­ka­mur­haa­jaa, jo­ka pii­lek­sii i­ta­lia­lai­ses­sa pik­ku­ky­läs­sä ja val­mis­tau­tuu vii­mei­seen keik­kaan­sa. Si­vuo­sis­sa näh­dään suo­ma­lai­set I­ri­na B­jörk­lund ja Sa­mu­li Vau­ra­mo. Pääo­sis­sa: Geor­ge C­loo­ney, Pao­lo Bo­na­cel­li, Vio­lan­te P­la­ci­do, T­hek­la Reu­ten. Oh­jaus: An­ton Cor­bijn. (100')

20.00 Kyt­tä­put­ki: N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat

Vihollisen maaperällä. Käy eteenpäin. Yksin yhdessä. Operaatio Willoughby.
21

21.00 Pank­ki­keik­ka

(The Bank Job/Britannia-USA 2008). Hol­ly­wood-me­nes­tys­ten e­ri­koi­so­saa­jan Ro­ger Do­nald­so­nin (Cock­tail, Rec­ruit - a­gent­ti­ko­ke­las) jän­nit­tä­vä t­ril­le­ri Ter­ry Leat­he­rin (Ja­son S­tat­ham) joh­ta­mas­ta ri­kol­lis­jou­kos­ta, jo­ka ai­koo teh­dä B­ri­tan­nian kaik­kien ai­ko­jen suu­rim­man pank­ki­ryös­tön Lon­toon Ba­ker St­ree­til­lä.

O­lym­pos on val­loi­tet­tu

Tii­vis­tun­nel­mai­ses­sa toi­min­tat­ril­le­ris­sä Val­koi­nen ta­lo jou­tuu ter­ro­ris­ti­hyök­käyk­sen koh­teek­si, jon­ka yh­tey­des­sä p­re­si­dent­ti kid­na­pa­taan. Sa­maan ai­kaan p­re­si­den­tin en­ti­nen tur­va­mies Mi­ke Ban­ning (Ge­rard But­ler) jää ju­miin Val­koi­seen ta­loon, ja on pian ai­noa toi­ve saa­da pe­las­tet­tua p­re­si­dent­ti.

B­rick Man­sions

(Brick Mansions 2014). Luc Bes­so­nin kä­si­kir­joit­ta­mas­sa ja tuot­ta­mas­sa ja hä­nen Dist­rict 13 -e­lo­ku­vaan­sa pe­rus­tu­vas­sa lä­hi­tu­le­vai­suu­den vi­sios­sa ri­kol­li­set on tel­jet­ty o­miin ki­vi­kort­te­lei­hin­sa.

Pa­tient Kil­ler

(2015) (Patient Killer 2015). T­ril­le­ris­sä p­sy­kiat­ri Vic­to­ria W­right­mar (Vic­to­ria P­ratt) saa po­ti­laan (Bar­bie Cast­ro), jon­ka ta­paus muis­tut­taa ko­vas­ti van­haa it­se­mur­haan päät­ty­nyt­tä ta­paus­ta. Li­säk­si pak­ko-oi­rei­nen po­ti­las (Pat­rick Mul­doon) al­kaa kiin­tyä Vic­to­riaan huo­les­tut­ta­van pal­jon.

Filth

(Filth 2013). Ir­vi­ne Wels­hin (T­rains­pot­ting) ro­maa­niin pe­rus­tu­va rää­vi­tön po­lii­sie­lo­ku­va mo­nion­gel­mai­ses­ta ri­ko­sy­li­kons­taa­pe­lis­ta (Ja­mes M­cA­voy), jo­ka te­kee kaik­ken­sa saa­dak­seen y­len­nyk­sen ko­mi­sa­riok­si, vaik­ka jou­tui­si sa­mal­la juo­ni­maan työ­to­ve­rei­taan vas­taan ja pet­tä­mään ys­tä­vän­sä.

Aa­vi­kon kuk­ka

(De­sert F­lo­wer/B­ri­tan­nia-Sak­sa-I­tä­val­ta-Rans­ka 2009). To­si­poh­jai­nen vai­kut­ta­va d­raa­ma ker­too huip­pu­mal­li Wa­ris Di­rien (Liya Ke­be­de) us­ko­mat­to­man ta­ri­nan, jo­ka kul­jet­taa köy­hän af­rik­ka­lais­ty­tön kan­sain­vä­li­sen muo­ti­maail­man te­rä­vim­pään kär­ki­ryh­mään ja sa­la­ma­va­lo­jen lois­tee­seen. Kan­si­ku­va­täh­dek­si ko­hoa­va nai­nen a­loit­taa myös u­raauur­ta­van hu­ma­ni­taa­ri­sen työn ko­ti­maan­sa nais­ten jul­man koh­te­lun lo­pet­ta­mi­sek­si. Pääo­sis­sa: Liya Ke­be­de, Sal­ly Haw­kins, Ti­mot­hy S­pall, Ju­liet S­te­ven­son, C­raig Par­kin­son, Ant­ho­ny Mac­kie.

Con Air - len­to va­pau­teen

(Con Air/USA 1997). Ni­co­las Ca­ge e­sit­tää pääo­saa toi­min­tat­ril­le­ris­sä, jos­sa jouk­ko vaa­ral­li­sia van­ke­ja on tar­koi­tus siir­tää uu­teen, huip­pu­tur­val­li­seen van­ki­laan. Juu­ri va­pau­tet­tu Ca­me­ron saa kyy­din sa­mal­la Con Air -len­nol­la. E­lin­kau­tis­van­ki Cy­rus uh­kaa ro­mut­taa o­mil­la kaap­paus­suun­ni­tel­mil­laan Ca­me­ro­nin haa­veet vai­mon­sa ja tyt­tä­ren­sä nä­ke­mi­ses­tä.

22.50 Kyt­tä­put­ki: N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat

Yksin yhdessä. Operaatio Willoughby.

S­tand Up! - S­PE­SIAA­LI: Mi­ka Eir­to­vaa­ra

Kau­si 1. Jak­so 2. La­van val­taa­vat Suo­men kär­ki­pään s­tand up -koo­mi­kot ja nyt saa nau­tis­kel­la nau­ru­her­mo­ja ku­tit­te­le­vas­ta huip­pu­ko­mii­kas­ta!

23.10 Kyt­tä­put­ki: N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat

Vihollisen maaperällä. Käy eteenpäin.

23.10 Big D­ri­ver - I­so kus­ki

(2014) (Big Driver 2014). Mys­tee­re­jä kir­joit­ta­va Tess jou­tuu hir­vit­tä­vän vä­ki­val­lan­teon koh­teek­si, mut­ta sel­viää hen­gis­sä ja päät­tää ot­taa oi­keu­den o­miin kä­siin­sä oi­kein huo­lel­la.

23.35 Ray Do­no­van

Hiilihanko. Fin­ney sa­tui­lee Coch­ra­nin käs­kys­tä po­lii­sil­le, et­tä Ray mur­ha­si Va­ric­kin, jol­loin Rayn on pak­ko ryh­tyä vas­ta­toi­miin.

23.50 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Usko, toivo ja itsetyydytys. Loppu häämöttää.

Ray Do­no­van

Yksi yö Jerevanissa.
0

00.05 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Seitsemän kuolemansyntiä. Kateusseremonia.

00.35 A­me­ri­kan hui­keim­mat kek­sin­nöt

00.50 Pien­tä pi­laa

01.00 Pa­han jäl­keen

Syöpä - pois pelon varjosta.

Val­heen van­git

Lohduton liitto. Nettideitti. Kätkytkuolema.

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x2)

Seitsemän kuolemansyntiä. Kateusseremonia.

S­tand Up! - S­PE­SIAA­LI: A­li Ja­han­gi­ri

Ray Do­no­van (x2)

Yksi yö Jerevanissa. Hiilihanko.

01.45 Rich Kids of So­cial Me­dia

Tavoitteet todeksi.

I­ha­na ö­kye­lä­mä

Juhlahumua. Yllin kyllin luksusta. Hopealusikka pois suusta, lapset!

01.45 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x2)

Usko, toivo ja itsetyydytys. Loppu häämöttää.

3