Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.6. ti 5.6. ke 6.6. to 7.6. pe 8.6. la 9.6. su 10.6.
9

09.10 Ju­nior Mas­terC­hef Suo­mi

Tuomareiden lapsuuden lempiannokset. Karkkia ja suolaista.

09.55 Häät sul­ha­sen ta­paan (x4)

Skeittaillen vihille. Yli esteiden. Pyyhe kehään. Liukuen alttarille.

10.05 To Ro­me with Lo­ve

(2012) Woo­dy Al­le­nin oh­jaa­mas­sa ja kä­si­kir­joit­ta­mas­sa ro­mant­ti­ses­sa d­raa­ma­ko­me­dias­sa ker­ro­taan nel­jä e­ril­lis­tä mut­ta rin­nak­kain kul­ke­vaa ta­ri­naa Roo­mas­ta.

10.15 A­me­ri­kan G­la­diaat­to­rit

Vimmalla voittoon.

10.50 Ju­nior Mas­terC­hef Suo­mi

Tuomareiden lapsuuden lempiannokset. Karkkia ja suolaista.

11.00 Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la

Amazonin aarteita.

11.25 Nel­jät häät Ka­na­das­sa (x4)

Kantria ja saippuaoopperaa. Katsokaa, lentokoneita! Kulttuurien juhlaa. Sulhanen hääsuunnittelijana.

11.35 Maail­man ö­ve­reim­mät eh­tool­li­sa­sut

Ei timanteille. Pikkuprinsessa.

11.45 Yh­den il­lan jut­tu

Menetysten mies. Waltteri Torikka.

11.55 My Week With Ma­ri­lyn

(2011) Mic­hel­le Wil­liams lois­taa Ma­ri­lyn Mon­roes­ta ker­to­van d­raa­mae­lo­ku­van pääo­sas­sa.
12

12.10 Nel­jät häät Ka­na­das­sa

Kulttuurien juhlaa. Sulhanen hääsuunnittelijana.

12.30 Nel­jät häät Ka­na­das­sa

Kantria ja saippuaoopperaa. Katsokaa, lentokoneita!

12.55 Dan­cing on I­ce UK

Musikaaliviikko. Tiikerinsilmä.

13.05 Ruot­sin mil­jo­nää­riäi­dit

Meditointia ja fanipostia. Väkivaltaa ja mielenrauhaa. Kissoja ja tappelua. Hevostelua ja hömppää.

13.35 Sel­viy­ty­mi­nen

(2012) To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va t­ril­le­ri ker­too kol­mi­lap­si­ses­ta per­hees­tä, jo­ka mat­kus­taa T­hai­maa­han ja sel­viää vuo­den 2004 t­su­na­min ai­heut­ta­mas­sa kaaok­ses­ta hen­gis­sä. A.

13.55 Jut­ta ja 10 suur­ta u­nel­maa

Unelmana palomieskoulu. Unelmana laskuvarjohyppy.

Maail­man ö­kyim­mät lah­jat

Liv D: Maailman ökyimmät lahjat.

Maail­man ö­kyim­mät le­lut

Liv D: Maailman ökyimmät lelut.

14.40 Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say!

Sisko ja sen veli. Kuoressa.

Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say! (x4)

Sisko ja sen veli. Kuoressa.
15

15.25 Ri­de with Nor­man Ree­dus

Los Angelesin laitamilla. Huipuilta hiekkadyyneille. Havaijin hehkua. Takaisin New Yorkiin.

15.25 Tei­niäi­din pai­na­jai­nen

(2014) Ri­kosd­raa­mas­sa tei­niäi­ti Jen­ni­fe­rin (Sam­mi Han­rat­ty) lap­si sie­pa­taan yl­lät­täen kes­kel­lä päi­vää.

16.10 Mar­ti­na ja hen­gen­pe­las­ta­jat

Maail­man ö­ve­reim­mät eh­tool­li­sa­sut

Syrjintää. Viime hetken hässäkkää.

17.00 Van­der­pump Ru­les

Sandovalin musiikkivideo. Tiukka paikka.

Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la (x2)

Baarikierros Bostonissa. Uhkapelien Macao.

Pien­tä pi­laa

Ab­so­lu­te­ly A­nyt­hing

(2015) Si­mon Pegg e­sit­tää s­ci­fi-sä­vyt­tei­ses­sä ko­me­dias­sa työ­hön­sä lei­piin­ty­nyt­tä ja naa­pu­riin­sa (Ka­te Bec­kin­sa­le) pa­la­vas­ti i­has­tu­nut­ta Nei­liä, jol­le Maa­ta tut­ki­vat a­va­ruu­so­len­not an­ta­vat yl­lät­täen ää­ret­tö­mät voi­mat.

17.10 Lei­jo­nan luo­la U­SA (x2)

Puhu pallolle. Keskity keksintöön.
18

18.00 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x8)

Kivunlievitystä. Sakkoja banaaneista. Kylmää kyytiä. Vitamiineja ja ötököitä. Karkureita rajalla. Kallis vahinko. Kokaiinikone. Haisuleita rajalla.

18.40 Näl­kä­pe­li

(2012) Suur­suo­sion saa­neen Näl­kä­pe­li-e­lo­ku­va­sar­jan en­sim­mäi­ses­sä o­sas­sa nuo­ri Kat­niss E­ver­deen (Jen­ni­fer Law­ren­ce) jou­tuu kes­kel­lä kar­mi­vaa to­si-tv-kil­pai­lua, jos­sa nuo­ret lai­te­taan kil­pai­le­maan toi­siaan vas­taan sii­hen as­ti, kun­nes vain yk­si on hen­gis­sä. E­lo­ku­va pe­rus­tuu Su­zan­ne Col­lin­sin sa­man­ni­mi­seen kir­jaan.

19.00 Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da

Samppanjaa ja energiajuomaa. Lei­jo­nat saa­vat ti­lai­suu­den si­joit­taa nok­ke­laan samp­pan­ja­la­sien puh­dis­tus­kei­noon, y­lel­li­seen e­ner­gia­juo­maan, ren­toi­hin riip­pu­mat­toi­hin se­kä tu­li­vuo­ren tuh­kas­ta val­mis­tet­tuun luis­to­nes­to­tuot­tee­seen.

Lei­jo­nan luo­la U­SA

Pää märkänä. Puhu pallolle. Keskity keksintöön.

Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da

Samppanjaa ja energiajuomaa. Lei­jo­nat saa­vat ti­lai­suu­den si­joit­taa nok­ke­laan samp­pan­ja­la­sien puh­dis­tus­kei­noon, y­lel­li­seen e­ner­gia­juo­maan, ren­toi­hin riip­pu­mat­toi­hin se­kä tu­li­vuo­ren tuh­kas­ta val­mis­tet­tuun luis­to­nes­to­tuot­tee­seen.

19.10 Ban­di­das

(2006) Nai­se­ner­giaa uh­ku­vat Sal­ma Hayek ja Pe­ne­lo­pe C­ruz e­sit­tä­vät pääo­sia vauh­dik­kaas­sa toi­min­ta­ko­me­dias­sa kah­des­ta tum­mas­ta ja tu­li­ses­ta kau­not­ta­res­ta, jot­ka ryh­ty­vät rei­pa­sot­tei­sik­si pank­ki­ryös­tä­jik­si. Pian ko­vil­la am­pu­va kak­sik­ko tun­ne­taan ko­ko maas­sa. Ban­di­da­sin tuot­ta­nut eu­roe­lo­ku­van mah­ti­mies Luc Bes­son on myös ol­lut mu­ka­na kä­si­kir­joit­ta­mas­sa hui­ma­päis­tä ja hu­mo­ris­tis­ta ta­ri­naa.

20.00 C­ri­mi­nal Minds

Kotikentällä. Myrkkymalja.

S­kan­daa­lis­ta kuu­lui­sak­si

Seksipommin nousu ja tuho. Vic­kie Lynn Ho­gan on kun­nian­hi­moi­nen nuo­ri nai­nen, jon­ka suu­rin e­si­ku­va on Ma­ri­lyn Mon­roe.

C­ri­mi­nal Minds

Uskovat. Reid löy­tää ka­dok­sis­sa ol­leen F­BI-a­gen­tin, jo­ka väit­tää mur­han­hi­moi­sen e­si­kau­pun­ki­lais­per­heen pi­tä­neen hän­tä vuo­den van­ki­na.

Lei­jo­nan luo­la U­SA

Pää märkänä. Nuo­ri y­rit­tä­jä e­sit­te­lee lei­jo­nil­le rep­puun mah­tu­van rul­la­lau­dan. Myös toi­nen y­rit­tä­jä ai­koo lau­tail­la, mut­ta len­to­ko­neen ve­tä­mä­nä.
21

21.00 E­ra­sed

Toi­min­tat­ril­le­ris­sä en­ti­nen CIA-a­gent­ti Ben Lo­gan (Aa­ron Eck­hart) jou­tuu yl­lät­täen sa­la­lii­ton uh­rik­si. Y­rit­täes­sään pääs­tä sel­vil­le sa­la­lii­tos­ta, Ben ja hä­nen tyt­tä­ren­sä jou­tu­vat suu­reen vaa­raan.

T­he Next Th­ree Days

(2010) O­pet­ta­ja John B­ren­na­nin (Rus­sell C­ro­we) maail­ma ro­mah­taa, kun hä­nen vai­mon­sa tuo­mi­taan van­ki­laan mur­has­ta. Vai­mon­sa syyt­tö­myy­teen va­kaas­ti us­ko­va John ei jä­tä a­siaa sik­seen vaan al­kaa suun­ni­tel­la mo­ni­mut­kais­ta van­ki­la­pa­koa, jon­ka on­nis­tu­mi­nen on kaik­kea muu­ta kuin var­maa. Paul Hag­gi­sin jän­ni­ty­se­lo­ku­va on uu­sin­ta­ver­sio rans­ka­lai­ses­ta e­lo­ku­vas­ta Kai­ken se kes­tää.

God­send

(2004) Huip­pu­näyt­te­li­jöil­lä roo­li­tet­tu jän­nit­tä­vä t­ril­le­ri käyn­nis­tyy, kun Paul (G­reg Kin­near) ja Jes­sie (Re­bec­ca Ro­mijn-S­ta­mos) me­net­tä­vät kah­dek­san­vuo­tiaan poi­kan­sa on­net­to­muu­des­sa. Gee­ni­tek­no­lo­gian joh­ta­va a­sian­tun­ti­ja (Ro­bert De Ni­ro) vä­läyt­tää van­hem­mil­le mah­dol­li­suut­ta pa­laut­taa ti­lan­ne en­nal­leen sa­lai­sen k­loo­nio­pe­raa­tion a­vul­la.

Li­fe

(2015) D­raa­mae­lo­ku­va Hol­ly­wood-va­lo­ku­vaa­ja Den­nis S­toc­kis­ta (Ro­bert Pat­tin­son), jo­ka kiin­nos­tuu ko­hu­tus­ta uu­des­ta näyt­te­li­jäs­tä, ja ha­luaa teh­dä hä­nes­tä ku­vaes­seen Li­fe-leh­teen. Näyt­te­li­jän ni­mi on Ja­mes Dean (Da­ne De­Haan). Leh­ti kiin­nos­tuu i­deas­ta, mut­ta ai­lah­te­le­vai­nen Dean ei o­le help­po ku­vaus­koh­de.

A­re You He­re

(2013) Ko­me­dia lap­suu­de­nys­tä­vis­tä (roo­leis­sa O­wen Wil­son ja mm. Han­go­ver-e­lo­ku­vis­ta­kin tut­tu Zach Ga­li­fia­na­kis), jot­ka läh­te­vät au­to­mat­kal­le van­haan ko­ti­kau­pun­kiin­sa, kun toi­nen ka­ve­ruk­sis­ta saa kuul­la i­sän­sä kuol­leen.

In­to t­he G­rizz­ly Ma­ze

(2015) A­las­kaan si­joit­tu­vas­sa toi­min­tat­ril­le­ris­sä Ro­wan pa­laa ko­ti­kau­pun­kiin­sa et­si­mään ka­don­nut­ta ys­tä­vään­sä. Met­säs­sä on sat­tu­nut kuo­le­maan joh­ta­nei­ta kar­hu­hyök­käyk­siä, ja sin­ne us­kal­tau­tu­vat o­vat hur­jan har­maa­kar­hun ar­moil­la.

21.25 Hap­py Fa­ce Kil­ler

(2014) To­si­ta­pah­tu­mien in­noit­ta­ma t­ril­le­ri 1990-lu­vul­la ai­noas­taan nai­sia uh­reik­siin va­li­koi­nees­ta sar­ja­mur­haa­ja Keith Hun­ter Jes­per­so­nis­ta (Da­vid Ar­quet­te), jo­ka saa jäl­jil­leen mää­rä­tie­toi­sen F­BI-a­gen­tin Me­lin­da Gan­din (G­lo­ria Reu­ben). Mont­go­me­ry, E­mi­ly Hai­ne.

22.50 S­tand Up!

Stand Up! -oh­jel­man toi­nen kau­si! Il­lan jak­sos­sa la­val­la Ri­ku Sot­ti­nen, Pie­ta­ri Vi­hu­la, Kai­sa Pylk­kä­nen ja A­li Ja­han­gi­ri. I­sän­tä­nä Mi­ka Eir­to­vaa­ra.

23.00 Pa­ko

Paecia.

23.00 C­ri­mi­nal Minds

Sekavat signaalit.

Pa­ko

Silmiin kätketty.

S­tand Up!

Stand Up! -oh­jel­man toi­nen kau­si!

23.10 Bul­let to t­he Head

Toi­min­tae­lo­ku­va New Or­lean­sis­sa vai­kut­ta­van palk­ka­mur­haa­jan (Syl­ves­ter S­tal­lo­ne) ja Was­hing­to­nis­sa toi­mi­van ri­kos­tut­ki­jan (Sung Kang) yh­tei­ses­tä kos­to­ret­kes­tä.

23.35 Pa­ko

Viinintumma meri.

23.50 Pa­ko

Jälkeläiset.

23.50 Ray Do­no­van

Ray Do­no­van

0

00.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Liisa Ihmemaassa.

00.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Parhaat viholliset.

00.30 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat

Vitamiineja ja ötököitä.

00.50 Pien­tä pi­laa

01.00 Mur­has­ta kuu­lui­sak­si

Miljardööripoikien klubi.

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Syntymättömyyspäivä. Julma rangaistus.

Mur­has­ta kuu­lui­sak­si

Syyttömästä syylliseksi.

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x4)

Liisa Ihmemaassa. Syntymättömyyspäivä. Julma rangaistus. Parhaat viholliset.

Gor­don Ram­say ja ko­kaii­ni

Täl­lä ker­taa Gor­don Ram­say ta­paa Eng­lan­nis­sa ko­kaii­ni­kaup­piaan se­kä en­ti­sen käyt­tä­jän.

01.45 Ruot­sin mil­jo­nää­riäi­dit

Meditointia ja fanipostia.

Mur­has­ta kuu­lui­sak­si

Eliittikoulun tappaja. Charles Mansonin kultti.

Ruot­sin mil­jo­nää­riäi­dit

Hevostelua ja hömppää.

01.45 Ray Do­no­van (x2)

Liev Sch­rei­ber e­sit­tää tii­vis­tun­nel­mai­sen ri­kosd­raa­man pää­hen­ki­löä Ray Do­no­va­nia, jon­ka puo­leen vai­ku­tus­val­tai­nen la­ki­fir­ma kään­tyy, kun a­siat kai­paa­vat sel­lais­ta "jär­jes­te­lyä", jo­ka ei ai­van kes­tä päi­vän­va­loa. A­me­rik­ka­lai­nen d­raa­ma­sar­ja.

Ruot­sin mil­jo­nää­riäi­dit

3