Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 28.5. ti 29.5. ke 30.5. to 31.5. pe 1.6. la 2.6. su 3.6.
9

09.20 Ra­ce

(2016) To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va d­raa­ma ker­too Jes­se O­wen­sis­ta (S­tep­han Ja­mes), jo­ka voit­ti nel­jä kul­ta­mi­ta­lia Ber­lii­nin ke­säo­lym­pia­lai­sis­sa vuon­na 1936. Nat­si-Sak­sas­sa tum­mai­hois­ta a­me­rik­ka­lai­sur­hei­li­jaa ei kat­sot­tu hy­väl­lä, sil­lä ki­soil­la py­rit­tiin o­sal­taan o­soit­ta­maan ar­ja­lai­sen ro­dun y­li­ver­tai­suus.

10.55 A­me­ri­kan G­la­diaat­to­rit

Nollasta sataan. Meno kuumenee.

A­me­ri­kan G­la­diaat­to­rit

Pää edellä. Viimeiset finaalipaikat.

Ju­nior Mas­terC­hef Suo­mi

Tervetuloa maatilalle! Kakkuja ja jälkiruokia.

11.35 Ju­nior Mas­terC­hef Suo­mi

Tervetuloa maatilalle! Kakkuja ja jälkiruokia.

Ri­de with Nor­man Ree­dus (x4)

Los Angelesin laitamilla. Huipuilta hiekkadyyneille. Havaijin hehkua. Takaisin New Yorkiin.

To Ro­me with Lo­ve

(2012) Woo­dy Al­le­nin oh­jaa­mas­sa ja kä­si­kir­joit­ta­mas­sa ro­mant­ti­ses­sa d­raa­ma­ko­me­dias­sa ker­ro­taan nel­jä e­ril­lis­tä mut­ta rin­nak­kain kul­ke­vaa ta­ri­naa Roo­mas­ta.

11.45 Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la

Missourin metsästysmailla. Historian havinaa Kuubassa.
12

12.25 Yh­den il­lan jut­tu

Rauhanneuvottelusta apua rakkauteen. Suomen seksikkäin mies. Toni, syvällinen kalamies. Mikko Kuustonen herkistää terapeutin.

13.10 Ruot­sin mil­jo­nää­riäi­dit

Helvetilliset hyvästit. Tervetuloa perheeseen. Siivousta ja tubetusta. Räjähtävä lounas ja pyjamabileet.

Dan­cing on I­ce UK

Luistelias aloitus. Luistelutaistelu.

13.25 T­he But­ler

(2013) To­si­ta­ri­naan pe­rus­tu­va d­raa­ma puu­vil­lap­lan­taa­sil­la vart­tu­vas­ta or­ja­po­jas­ta, jo­ka pää­tyy mo­nen mut­kan kaut­ta Val­koi­sen ta­lon ho­vi­mes­ta­rik­si ja pal­ve­lee kah­dek­saa p­re­si­dent­tiä Ei­sen­ho­we­ris­ta Rea­ga­niin.

14.00 Jut­ta ja 10 suur­ta u­nel­maa

Unelmana vapaaottelu. Unelmana poliisikoulu. Unelmana täydellinen valokuvavartalo.

14.40 Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say!

Rantaravintola. Sielunruokaa.

Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say! (x4)

Rantaravintola. Sielunruokaa.
15

15.25 Ri­de with Nor­man Ree­dus

Soita ja saksiniekkoja. Leffalegendan matkassa. Elämäniloa Espanjassa. Koomikon kimpassa.

15.35 T­he Lo­ve Gu­ru

(2008) Mes­ta­ri­koo­mik­ko Mi­ke Myers e­sit­tää hul­vat­to­man vauh­ti­ko­me­dian pääo­sas­sa In­tias­sa op­pin­sa saa­nut­ta rak­kaus­gu­ru Pit­kaa, jo­ka on päät­tä­nyt ryh­tyä e­lä­mään le­veäs­ti e­lä­män­hal­lin­ta­bis­nek­sel­lä.

16.10 Mar­ti­na ja hen­gen­pe­las­ta­jat

Maail­man ö­ve­reim­mät eh­tool­li­sa­sut

Ei timanteille. Pikkuprinsessa.

17.00 Van­der­pump Ru­les

Blogibileet. Aaveämmä. Riitaa rannalla. Anteeksipyyntö.

Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la (x2)

Amazonin aarteita.

Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da (x2)

Oon rekkamies. Taistelu sijoituksista.

Pien­tä pi­laa (x2)

Piilokamerakuvauksen parhaimpia paloja.

17.15 Ab­so­lu­te­ly A­nyt­hing

(2015) Si­mon Pegg e­sit­tää s­ci­fi-sä­vyt­tei­ses­sä ko­me­dias­sa työ­hön­sä lei­piin­ty­nyt­tä ja naa­pu­riin­sa (Ka­te Bec­kin­sa­le) pa­la­vas­ti i­has­tu­nut­ta Nei­liä, jol­le Maa­ta tut­ki­vat a­va­ruu­so­len­not an­ta­vat yl­lät­täen ää­ret­tö­mät voi­mat.
18

18.00 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x8)

Synnytyskipuja. Eläkeläisten kalaretki. Kokaiinia Karibialta. Kosiomatkalla. Veitsiä ja nyrkkirautoja. Herkkuja ja hedelmiä. Härkää sarvista. Khatia ja käteistä.

18.55 Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da

Muistojen tiellä. Ei mitään taskurahoja. Oon rekkamies. Taistelu sijoituksista.

Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da (x2)

Muistojen tiellä. Ei mitään taskurahoja.

T­he But­ler

(2013) To­si­ta­ri­naan pe­rus­tu­va d­raa­ma puu­vil­lap­lan­taa­sil­la vart­tu­vas­ta or­ja­po­jas­ta, jo­ka pää­tyy mo­nen mut­kan kaut­ta Val­koi­sen ta­lon ho­vi­mes­ta­rik­si ja pal­ve­lee kah­dek­saa p­re­si­dent­tiä Ei­sen­ho­we­ris­ta Rea­ga­niin.

T­he Gi­ver

(2014) Tie­teisd­raa­mas­sa har­mo­nia ja ta­sa-ar­vo val­lit­se­vat Tu­hon jäl­keen ra­ken­ne­tuis­sa yh­tei­söis­sä, jois­ta on pyy­hit­ty pois men­nei­syy­den muis­tot se­kä tus­ka, ka­teus ja vi­ha, mut­ta i­lon ja rak­kau­den kus­tan­nuk­sel­la. Nuo­ri Jo­nas (B­ren­ton Th­wai­tes) va­li­taan Muis­to­jen vas­taa­not­ta­jak­si ja op­pii ka­do­te­tuis­ta tun­teis­ta An­ta­jal­ta (Jeff B­rid­ges).

20.00 C­ri­mi­nal Minds

Tuhoaja. Viimeinen hengenveto. Capilanon veljekset. Rakkauden tanssi.
21

21.00 End of Watch - Po­lii­sit

Do­ku­ment­ti­tyy­liin ku­va­tus­sa toi­min­tat­ril­le­ris­sä seu­ra­taan kah­ta työl­leen o­mis­tau­tu­nut­ta po­lii­sia Los An­ge­le­sis­sa, jot­ka pal­jas­ta­vat yl­lät­täen pa­ha­mai­nei­sen huu­me­kar­tel­lin suu­ren ra­ha- ja a­se­kät­kön. Pal­jas­tet­tuaan kät­kön, pa­ri­val­jak­ko jou­tuu kui­ten­kin en­nen­nä­ke­mät­tö­mään vaa­raan.

T­he Host - Vie­ras

(2013) Ro­mant­ti­ses­sa tie­tei­se­lo­ku­vas­sa vie­ras la­ji val­taa maa­pal­loa ja ih­mis­ten ke­ho­ja. Sit­keä Me­la­nie (Saoir­se Ro­nan) päät­tää kui­ten­kin tais­tel­la rak­kai­den­sa puo­les­ta.

T­he G­rim S­lee­per - Sar­ja­mur­haa­ja

(2014) To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va sar­ja­mur­haa­jat­ril­le­ri LA Week­ly -leh­den työn­te­ki­jäs­tä Ch­ris­ti­ne Pe­li­se­kis­tä (D­rea­ma Wal­ker), jo­ka pää­see kaik­kien ai­ko­jen ju­tun jäl­jil­le ja a­jau­tuu pal­jas­tuk­si­neen poik­ki­te­loin vir­ka­val­lan kans­sa. B­rooks.

Kil­ling Sea­son

(2013) A­me­rik­ka­lai­nen so­ta­ve­te­raa­ni Ben­ja­min Ford viet­tää e­lä­ke­päi­viään Ap­pa­lak­kien vuo­ris­tos­sa. E­rää­nä päi­vä­nä hän saa vie­raak­seen ser­bia­lai­sen E­mil Ko­va­cin, jo­ka on For­din ta­paan pal­vel­lut Bos­nian so­das­sa.

Ca­pe Town Cops

(2013) Kap­kau­pun­gin po­lii­sin ri­kos­tut­ki­jat A­li Sok­he­la ja B­rian Ep­keen y­rit­tä­vät kit­keä val­toi­me­naan re­hot­ta­vaa jen­gi­ri­kol­li­suut­ta. He saa­vat tut­kit­ta­vak­seen raa?as­ti mur­ha­tun val­koi­hoi­sen nai­sen ta­pauk­sen, jo­hon näyt­tää liit­ty­vän uu­den­lai­nen huu­me ja mus­tai­hois­ten ka­tu­las­ten ka­toa­mi­set.

21.00 C­har­lie Count­ry­man

(2013) Mat­kal­la Ro­ma­nias­sa C­har­lie Count­ry­man i­has­tuu pai­kal­li­seen kau­not­ta­reen, jon­ka te­ke­mi­siä ex-mies, gangs­te­ri Ni­gel vah­tii y­hä mus­ta­suk­kai­ses­ti. Seu­rauk­se­na on tii­vis­ty­vä jän­ni­tys­näy­tel­mä, jos­sa ku­kaan ei o­le täy­sin tur­vas­sa.

21.25 Pa­tient Kil­ler

(2015) T­ril­le­ris­sä p­sy­kiat­ri Vic­to­ria W­right­mar (Vic­to­ria P­ratt) saa po­ti­laan (Bar­bie Cast­ro), jon­ka ta­paus muis­tut­taa ko­vas­ti van­haa it­se­mur­haan päät­ty­nyt­tä ta­paus­ta. Li­säk­si pak­ko-oi­rei­nen po­ti­las (Pat­rick Mul­doon) al­kaa kiin­tyä Vic­to­riaan huo­les­tut­ta­van pal­jon.

22.50 Pa­ko

Valehtelija. Vangin dilemma.

23.05 Pa­ko

Ogygia.

23.05 Pa­ko

Varasuunnitelma.

S­tand Up!

Stand Up! -oh­jel­man toi­nen kau­si! Il­lan jak­sos­sa la­val­la Jus­si Si­mo­la, Ee­va Vek­ki, Ro­bert Pet­ter­son ja Jac­ke B­jörk­lund.

Big D­ri­ver - I­so kus­ki

(2014) Mys­tee­re­jä kir­joit­ta­va Tess jou­tuu hir­vit­tä­vän vä­ki­val­lan­teon koh­teek­si, mut­ta sel­viää hen­gis­sä ja päät­tää ot­taa oi­keu­den o­miin kä­siin­sä oi­kein huo­lel­la.

23.20 Pa­ko

Kaniel Outis.

23.50 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Jalalla koreasti.

23.50 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Sairaan vaikeaa. En kanna kauraa.

S­tand Up!

Stand Up! -oh­jel­man toi­nen kau­si!
0

00.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Esiintymistaidot puntarissa.

00.00 Ray Do­no­van

00.50 Pien­tä pi­laa

00.50 Pien­tä pi­laa

01.00 Mur­has­ta kuu­lui­sak­si

Hurmaava sarjamurhaaja. Kohtalokas luokkaretki. Kielletyt leikit. Hylätyn naisen raivo.

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x4)

Jalalla koreasti. Esiintymistaidot puntarissa. Sairaan vaikeaa. En kanna kauraa.

Gor­don Ram­say ja ko­kaii­ni

01.45 Ruot­sin mil­jo­nää­riäi­dit

Helvetilliset hyvästit. Tervetuloa perheeseen. Siivousta ja tubetusta. Räjähtävä lounas ja pyjamabileet.

01.45 Ray Do­no­van