Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 7.5. ti 8.5. ke 9.5. to 10.5. pe 11.5. la 12.5. su 13.5.

08.50 Hell's Kitc­hen (x2)

Kaikkien kastikkeiden äidit. Kultahäiden kunniaksi.
9

09.05 Hell's Kitc­hen (x2)

Nopan varassa. Grillit tulelle.

09.50 B­lue Jas­mi­ne

(2013) Jas­mi­ne (Ca­te B­lanc­hett, jo­ka voit­ti roo­lis­taan par­haan nais­pääo­san Os­ca­rin) on ne­wyor­ki­lai­nen hie­nos­to­rou­va, jo­ka me­net­tää o­mai­suu­ten­sa se­kä mie­len­ter­vey­ten­sä ja jou­tuu muut­ta­maan si­sa­ren­sa Gin­ge­rin (Sal­ly Haw­kins) vaa­ti­mat­to­maan a­sun­toon San F­ran­cis­coon.

10.10 Ta­lent U­SA

Finaali.

Ta­lent U­SA

Finaalin tuloslähetys.

10.20 Nel­jät häät Suo­mi (x2)

Hääteema hukassa! Hyi, mikä sika!

10.35 Nel­jät häät Suo­mi (x2)

Morsiusmessu kohtaa raskaan rockin. Vain pillimehu puuttuu!

10.50 A­me­ri­kan G­la­diaat­to­rit

Finaali. Rank­ka ki­sa saa hyy­tä­vän jän­nit­tä­vän lo­pe­tuk­sen!

11.20 A­me­ri­kan G­la­diaat­to­rit

11.30 A­me­ri­kan G­la­diaat­to­rit

Viimeistä viedään.

11.30 Ve­net­sia­lai­nen

(2010) Saa­ra Saa­re­lan (Hen­git­tä­mät­tä ja nau­ra­mat­ta, Vää­rät juu­ret) Rans­kas­sa oh­jaa­ma jän­ni­tysd­raa­ma näh­dään nyt en­sim­mäis­tä ker­taa Suo­mes­sa.

11.50 Rich Kids of So­cial Me­dia (x2)

Rap-unelmia. Brändäystä ja puunausta.
12

12.05 Pal­lon ym­pä­ri

Finaali.

12.15 Nel­jät häät Suo­mi

Morsiusmessu kohtaa raskaan rockin. Vain pillimehu puuttuu! Hääteema hukassa! Hyi, mikä sika!

12.40 Rich Kids of So­cial Me­dia (x2)

Autokaupoilla. Sydänystäviä ja samppanjaa.

13.00 Mas­terC­hef Suo­mi

Kilpailijat pyörivät kalaympyrää. Paluu MasterChef-keittiöön. Tarjoilua ilman etikettiä. Huutaen hyvä tulee.

13.00 K­night of Cups

(2015) Mes­ta­rioh­jaa­ja Ter­ren­ce Ma­lic­kin d­raa­mas­sa me­nes­ty­vä kä­si­kir­joit­ta­ja Rick har­hai­lee Los An­ge­le­sin hou­ku­tus­ten kes­kel­lä ja et­sii e­lä­mäl­leen suun­taa.

13.30 Ö­kyt lap­si­kul­lat

Tyrmäys kassalla.

13.40 A­me­ri­kan hui­keim­mat kek­sin­nöt (x6)

14.10 Ö­kyt lap­si­kul­lat

14.20 #Rich­Kids of Be­ver­ly Hills

Hirviömorsian. B­ren­dan jää pa­has­ti a­la­kyn­teen, kun Mor­gan ot­taa oh­jat hää­suun­nit­te­lus­sa.

14.35 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x8)

Kylmää kyytiä. Vitamiineja ja ötököitä. Karkureita rajalla. Kallis vahinko. Kokaiinikone. Haisuleita rajalla. Tulkin tarpeessa. Käteistä ja pääkalloja.

14.55 T­he G­host W­ri­ter

(2010) Po­liit­ti­nen jän­ni­ty­se­lo­ku­va haa­mu­kir­jai­li­jas­ta (E­wan McG­re­gor), jo­ka al­kaa työs­tää I­son-B­ri­tan­nian en­ti­sen pää­mi­nis­te­rin (Pier­ce B­ros­nan) muis­tel­mia.
15

15.05 Kaik­ki vas­taan 1

Kaikki vastaan painovoima.

15.15 Kau­neus­leik­kauk­sia T­hai­maas­sa (x2)

Reidet ja kasvot kuntoon. Tyytyväisiä potilaita.

15.25 Hell's Kitc­hen

Nopan varassa. Grillit tulelle. Kaikkien kastikkeiden äidit. Kultahäiden kunniaksi.

16.10 Pal­lon ym­pä­ri

Finaali. Ku­ka lo­pul­ta voit­taa?

Ö­kyt lap­si­kul­lat

16.10 Ö­kyt lap­si­kul­lat

Huippumalli haussa. Nick et­sii liik­keen uut­ta mai­nos­kas­voa to­sis­saan.

17.00 Van­der­pump Ru­les

Viettelevät valheet. Aviokriisi. Kukkona tunkiolla. Lemmenpuremia.

Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la (x2)

Poliittista sekasortoa Nicaraguassa. Kärsimysten Kambodzha.

Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da (x2)

Toffeeta ja lihapullia. Sankaritarinoita.

Bon­ne­vil­le

(2006) E­tu­ri­vin Hol­ly­wood-täh­dil­lä roo­li­tet­tu, kos­ket­ta­va d­raa­ma­ko­me­dia Ar­vil­la Hol­de­nin (Jes­si­ca Lan­ge) ja hä­nen kah­den ys­tä­vän­sä mat­kas­ta, jon­ka tar­koi­tus on kul­jet­taa Ar­vil­lan yl­lät­täen kuol­leen a­vio­mie­hen tuh­kat vii­mei­seen le­po­paik­kaan.

17.55 Remp­pa vai muut­to

Vanhan talon charmi. Tavaraan hukkuneet. Rahareikä.

#Rich­Kids of Be­ver­ly Hills

Hirviömorsian. B­ren­dan jää pa­has­ti a­la­kyn­teen, kun Mor­gan ot­taa oh­jat hää­suun­nit­te­lus­sa.
18

18.45 T­hanks for S­ha­ring

(2012) Ro­mant­ti­nen ko­me­dia kol­mes­ta ys­tä­vyk­ses­tä, jot­ka kamp­pai­le­vat sek­siad­dik­tion kans­sa.

La­ra C­roft Tomb Rai­der: E­lä­män läh­de

tuhoisat suunnitelmat. Ai­sa­pa­rik­seen C­roft kiin­nit­tää en­ti­sen ra­kas­tet­tun­sa, tai­ta­van mut­ta e­pä­luo­tet­ta­van palk­ka­so­tu­rin Ter­ry S­he­ri­da­nin (Ge­rard But­ler). Ta­ri­nan­kul­je­tuk­sen vauh­dis­ta vas­taa tii­vis­tun­nel­mai­sen toi­min­nan eks­pert­ti, S­peed-oh­jaa­ja Jan de Bont.

19.00 Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da

Tekniikkaa ja tyynyliinoja. Geometriaa joka kroppaan. Toffeeta ja lihapullia. Sankaritarinoita.

Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da (x2)

Tekniikkaa ja tyynyliinoja. Geometriaa joka kroppaan.

20.00 C­ri­mi­nal Minds

Tuhoava enkeli. Tappava sovellus. Onnenpekka. Bunkkeri.
21

21.00 Mies ja a­las­ton a­se

(1988) Huip­pu­suo­si­tun Mies ja a­las­ton a­se -e­lo­ku­va­sar­jan käyn­nis­tä­nyt her­vo­ton vauh­ti­ko­me­dia, jo­ka sai al­kun­sa tv-sar­jas­ta Hei, me pam­pu­te­taan. Pääo­sas­sa po­lii­siet­si­vä F­rank D­re­bi­ni­nä näh­dään Les­lie Niel­sen, nais­pääo­saa e­sit­tää P­ris­cil­la P­res­ley.

Mies ja a­las­ton a­se 2 ½

(1991) Mies ja a­las­ton a­se -sar­jan hil­lit­tö­mäs­sä toi­ses­sa o­sas­sa o­vat mu­ka­na kaik­ki en­sim­mäi­sen e­lo­ku­van kes­kei­set täh­det. Nyt F­rank D­re­bi­niä (Les­lie Niel­sen) työl­lis­tä­vät suu­ret e­ner­gia­pää­tök­set. Simp­son, Ro­bert Gou­let.

Milk

(2008) Os­car-pal­kit­tu e­lä­mä­ker­tae­lo­ku­va Har­vey Mil­kis­tä (Sean Penn), jo­ka o­li Ka­li­for­nian en­sim­mäi­nen a­voi­mes­ti ho­mo­sek­suaa­li­nen jul­ki­seen vir­kaan va­lit­tu hen­ki­lö. Tie San F­ran­cis­con kau­pun­gin­val­tuus­toon ei kui­ten­kaan ol­lut help­po ei­kä vaa­ra­ton.

Red Dawn

(2012) 1980-lu­vun kult­tik­las­sik­koon pe­rus­tu­vas­sa toi­min­tae­lo­ku­vas­sa ryh­mä nuo­ria nou­see vas­tus­ta­maan poh­jois­ko­rea­lai­sia val­loit­ta­jia. Kaik­ki kei­not o­vat sal­lit­tu­ja, kun o­ma ko­ti ja per­he o­vat u­hat­tu­na.

Es­ca­pe P­lan

Syl­vers­ter S­tal­lo­nen ja Ar­nold Sch­war­ze­neg­ge­rin täh­dit­tä­mäs­sä toi­min­tat­ril­le­ris­sä ta­va­taan ra­ken­nu­sin­si­nöö­ri Ray B­res­lin (Syl­ves­ter S­tal­lo­ne), jo­ka suun­nit­te­lee kor­kean tur­val­li­suus­ta­son van­ki­loi­ta. Kun Ray yl­lät­täen la­vas­te­taan syyl­li­sek­si, hän löy­tää it­sen­sä van­ki­las­ta, jon­ka on it­se suun­ni­tel­lut.

La­ra C­roft Tomb Rai­der: E­lä­män läh­de

tuhoisat suunnitelmat. Ai­sa­pa­rik­seen C­roft kiin­nit­tää en­ti­sen ra­kas­tet­tun­sa, tai­ta­van mut­ta e­pä­luo­tet­ta­van palk­ka­so­tu­rin Ter­ry S­he­ri­da­nin (Ge­rard But­ler). Ta­ri­nan­kul­je­tuk­sen vauh­dis­ta vas­taa tii­vis­tun­nel­mai­sen toi­min­nan eks­pert­ti, S­peed-oh­jaa­ja Jan de Bont.

Next

(2007) Ni­co­las Ca­ge e­sit­tää pääo­saa Bond-oh­jaa­ja Lee Ta­ma­ho­rin (Kuo­le­ma saa o­dot­taa) vauh­dik­kaas­sa toi­min­tat­ril­le­ris­sä. F­BI-a­gent­ti (Ju­lian­ne Moo­re) y­rit­tää vär­vä­tä Las Ve­ga­sis­sa a­su­van viih­de­tai­tei­li­jan C­ri­sin (Ni­co­las Ca­ge) a­vus­ta­jak­seen es­tääk­seen ter­ro­ris­tien pom­miat­ten­taa­tin Los An­ge­le­sis­sa.

22.45 Quan­ti­co

Pelkoa ja lihaa. Helvetin portti.

22.45 Quan­ti­co

Romeon veri. UU­SI KAU­SI. Hud­so­nin y­lio­pis­ton p­ro­fes­so­ri va­ras­taa la­bo­ra­to­rios­taan u­raa­nia.

22.55 Pank­ki­keik­ka

(2008) Hol­ly­wood-me­nes­tys­ten e­ri­koi­so­saa­jan Ro­ger Do­nald­so­nin (Cock­tail, Rec­ruit - a­gent­ti­ko­ke­las) jän­nit­tä­vä t­ril­le­ri Ter­ry Leat­he­rin (Ja­son S­tat­ham) joh­ta­mas­ta ri­kol­lis­jou­kos­ta, jo­ka ai­koo teh­dä B­ri­tan­nian kaik­kien ai­ko­jen suu­rim­man pank­ki­ryös­tön Lon­toon Ba­ker St­ree­til­lä.

23.15 S­tand Up!

23.30 Quan­ti­co

Vakoojat. UU­SI KAU­SI.

23.45 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Pahuuden hotelli. Solon veljesten kirous.

23.55 Pien­tä pi­laa

0

00.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Kummituksen paluu.

24: Le­ga­cy

Jahti. Bin-Khalidin paluu.

00.30 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat

Haisuleita rajalla.

00.45 Pien­tä pi­laa (x4)

01.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Tans­ka (x4)

Paratiisin kuningas. Vanha tuttu. Naamioiden takana. Kielletty suudelma.

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Kunnes kuolema meidät erottaa.

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Tans­ka (x2)

Bändit pystyyn. Battlet.

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x4)

Pahuuden hotelli. Solon veljesten kirous. Kunnes kuolema meidät erottaa. Kummituksen paluu.

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Tans­ka (x4)

Jokeri pakassa. Vaarallinen naamio paljastuu. Bändit pystyyn. Battlet.

01.35 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Tans­ka (x2)

Jokeri pakassa. Vaarallinen naamio paljastuu.

02.30 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Tans­ka (x4)

3