Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 30.4. ti 1.5. ke 2.5. to 3.5. pe 4.5. la 5.5. su 6.5.
9

09.30 Ta­lent U­SA

Ensimmäinen semifinaali.

10.10 Ta­lent U­SA

Toinen semifinaali.

10.55 A­me­ri­kan G­la­diaat­to­rit

Areenalla jälleen!

Ta­lent U­SA

En­sim­mäi­sen se­mi­fi­naa­lin tu­los­lä­he­tys.

10.55 Ta­lent U­SA

Toisen semifinaalin tuloslähetys.

11.40 A­me­ri­kan G­la­diaat­to­rit

Loppukirin huumaa. Kiirastuli. Laitonta menoa.
12

12.25 Sä­pi­nää kan­nen al­la

Sisäinen ämmä herää. Kokin eri puolet.

Nel­jät häät Suo­mi

13.10 Mas­terC­hef Suo­mi

Tuomarien makumaailma. Lemmen liekki. Kaksin aina kaunihimpi? Lounasbreikki Brondassa.

13.55 Suo­men haus­kin ta­vis

Yksisarvinen ja kalju. Höyheniä ja tervaa. Sokea yllätys. Se hetki.

14.40 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x8)

Kokaiinia Karibialta. Kosiomatkalla. Veitsiä ja nyrkkirautoja. Herkkuja ja hedelmiä. Härkää sarvista. Khatia ja käteistä. Kivunlievitystä. Sakkoja banaaneista.
15

15.30 Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say!

Paluu Amy's Baking Companyyn.

Hell's Kitc­hen

Armoton avajaisillallinen. Kaiken maailman kananmunat. Hampurilainen ranskalaisilla, kiitos.

16.15 Pal­lon ym­pä­ri

Keskeytys uhkaa! Meditaatiota. Selfie hain kanssa. Tshernobylin armoilla.

17.00 G­ril­lit huu­rus­sa

Kuopio. Len­tä­vä li­ha­kuk­ko Sa­mi Hed­berg saa­puu Kuo­pioon ja läh­tee g­ril­li­run­dil­le Night­wis­hin lau­la­jan Mar­co Hie­ta­lan kans­sa.

Remp­pa vai muut­to

Lisää tilaa. W­hit­neyn ja Tay­lo­rin kol­mi­hen­ki­nen per­he a­suu pie­nes­sä ta­los­sa ja kai­paa ki­peäs­ti li­sää ti­laa.

Van­der­pump Ru­les

Leikin loppu. Uutta verta.
18

18.00 Remp­pa vai muut­to

Isoäidin aikainen talo. D­rew ja Ca­ro­li­ne kas­vat­ta­vat al­le vuo­den i­käis­tä ty­tär­tään en­si­ko­dis­saan.

Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da

Vanhan leijonan paluu. Ar­le­ne Dic­kin­son pa­laa Lei­jo­nan luo­lan uu­del­le kau­del­le, ja nyt lei­jo­nia on en­sim­mäis­tä ker­taa kuu­si. Kiis­to­ja näh­dään sa­man tien, kun luo­laan saa­puu muun muas­sa so­ke­rit­to­mia ma­kei­sia val­mis­ta­va nuo­ri nai­nen se­kä mies, jo­ka lu­paa muut­taa u­los­teet ra­hak­si.

Remp­pa vai muut­to

Sudenpesä. Tuulahdus menneestä.

19.00 Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da

Kaksintaisteluita. Täs­sä e­ri­kois­jak­sos­sa sa­man­lai­sia lii­kei­deoi­ta e­sit­te­le­vät y­rit­tä­jät ot­ta­vat mit­taa toi­sis­taan kak­sin­tais­te­luis­sa.

19.00 Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da

Kultaa koirille. Steppausta ja värikästä vodkaa.

20.00 Hol­mes NYC

Enigmaattinen erakkogangsteri. Suuri jengisota.

Pul­lu­koi­den u­nel­ma­lo­ma

Liv D: Pullukoiden unelmaloma. Kah­dek­san va­ka­vas­ti y­li­pai­nois­ta b­rit­tiä suun­taa e­lä­män mul­lis­ta­val­le lo­mal­le i­so­ko­koi­sil­le tar­koi­tet­tuun ho­tel­liin Ba­ha­ma­saa­ril­le.

C­ri­mi­nal Minds

Kohti valoa. Pyö­räi­li­jät löy­tä­vät mat­ka­lauk­kuun sul­lo­tun nai­sen ruu­miin me­ren­ran­nas­ta F­lo­ri­das­sa.
21

21.00 Pom­pe­ji

(2014) G­la­diaat­to­rik­si ryh­ty­neen or­jan (Ga­me of Th­ro­ne­sis­ta tut­tu Kit Har­ring­ton) on pe­las­tet­ta­va rak­kaan­sa kor­rup­toi­tu­neen roo­ma­lai­sen se­naat­to­rin kä­sis­tä sa­mal­la kun Pom­pei­jin kau­pun­ki tu­hou­tuu hä­nen ym­pä­ril­lään val­ta­vas­sa tu­li­vuo­ren­pur­kauk­ses­sa. Toi­min­tae­lo­ku­van oh­jan­nut Paul W. S.

T­he Ni­ce Guys

(2016) Ryan Gos­ling ja Rus­sell C­ro­we o­vat räh­jäi­nen et­si­vä­kak­sik­ko 1970-lu­vun vil­liin Los An­ge­le­siin si­joit­tu­vas­sa ri­kos­ko­me­dias­sa. Por­no­täh­den kuo­le­ma ja nuo­ren ty­tön ka­toa­mi­nen käyn­nis­tä­vät ta­pah­tu­ma­sar­jan, jos­ta ei toi­min­taa puu­tu.

Ma­fia­per­he

(2013) Kii­te­tyn ja pal­ki­tun rans­ka­lais­syn­tyi­sen oh­jaa­jan mus­ta ko­me­dia, jos­sa ma­fia­po­mo muut­taa to­dis­ta­jan­suo­je­luoh­jel­man puit­teis­sa per­hei­neen hil­jai­seen kau­pun­kiin Rans­kan Nor­man­dias­sa. Van­hois­ta ta­vois­ta on kui­ten­kin vai­kea pääs­tä e­roon, ja pian kos­toa ja­noa­vien ma­fia­mies­ten saa­pu­mi­nen jär­kyt­tää rau­hal­li­sen pik­ku­kau­pun­gin e­lä­mää.

So­ti­las Ja­ne

(1997) Ai­kam­me me­nes­ty­neim­piin e­lo­ku­van­te­ki­jöi­hin kuu­lu­van Rid­ley S­cot­tin (mm. G­la­diaat­to­ri, T­hel­ma & Loui­se, Han­ni­bal) oh­jaa­man jän­nit­tä­vän toi­min­tad­raa­man pääo­sas­sa näh­dään De­mi Moo­re. Moo­re on Jor­dan O'Neil, jo­ka hy­väk­sy­tään kaik­kien ai­ko­jen en­sim­mäi­se­nä nai­se­na maail­man ko­vim­pa­na pi­det­tyyn Na­vy SEAL -so­ti­las­kou­lu­tuk­seen.

23.05 Hol­mes NYC

Enigmaattinen erakkogangsteri. Suuri jengisota.

C­ri­mi­nal Minds

Pyörät ilmaan.

23.15 Quan­ti­co

Omatuntokoodi.
0

00.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li on tääl­lä taas ja a­vaa o­ven­sa nyt nor­ja­lai­sil­le! Oh­jel­man juon­ta­ja­na toi­mii aiem­mis­ta kau­sis­ta tut­tu kau­no­tar, Mi­kael Gab­rie­lin kih­lat­tu, T­ria­na Ig­le­sias.

01.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Tans­ka (x8)

Lähdön aika. Uusi kumppani haussa. Pelkoa paratiisissa. Seurauksia luvassa. Hukkumisseremonia. Musta lipas. Miehistä komeutta. Treffeille.