Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 9.4. ti 10.4. ke 11.4. to 12.4. pe 13.4. la 14.4. su 15.4.
9

09.50 Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say! (x2)

Cajun-ruokaa Nashvillessä. Avioliitto karilla.

10.05 Ta­lent U­SA

Amerikkalainen unelma. Parhaat koe-esiintymiset.

10.05 To Ro­me with Lo­ve

(2012) Woo­dy Al­le­nin oh­jaa­mas­sa ja kä­si­kir­joit­ta­mas­sa ro­mant­ti­ses­sa d­raa­ma­ko­me­dias­sa ker­ro­taan nel­jä e­ril­lis­tä mut­ta rin­nak­kain kul­ke­vaa ta­ri­naa Roo­mas­ta.

10.50 Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say! (x2)

Grillitön grilli. Pöyristyttävät omistajat.

11.20 Et sä tie­dä ku­ka mä oon? (x2)

Katri Helenan levymaraton. Elastinen.

11.35 Huip­pu­mal­li haus­sa

Ryhmätöitä. Pride-viikko. Paljaana. Somen voima.

11.55 B­lue Jas­mi­ne

(2013) Jas­mi­ne (Ca­te B­lanc­hett, jo­ka voit­ti roo­lis­taan par­haan nais­pääo­san Os­ca­rin) on ne­wyor­ki­lai­nen hie­nos­to­rou­va, jo­ka me­net­tää o­mai­suu­ten­sa se­kä mie­len­ter­vey­ten­sä ja jou­tuu muut­ta­maan si­sa­ren­sa Gin­ge­rin (Sal­ly Haw­kins) vaa­ti­mat­to­maan a­sun­toon San F­ran­cis­coon.
12

12.20 Sä­pi­nää kan­nen al­la

Uusia tuulia. Poreamme kutsuu. Haastava hiusmalli. Tulta ja tappuraa.

Et sä tie­dä ku­ka mä oon? (x2)

12.50 Kup­pi­lat kun­toon, Jyr­ki Su­ku­la! (x2)

Ravintola Laukaanhovi, Laukaa. Vege Kahvila Verso, Helsinki.

13.05 Kup­pi­lat kun­toon, Jyr­ki Su­ku­la!

Ravintola Maja, Hämeenlinna. Ravintola Tuuheikko, Sammatti. Ravintola Laukaanhovi, Laukaa. Vege Kahvila Verso, Helsinki.

13.35 Bon­ne­vil­le

(2006) E­tu­ri­vin Hol­ly­wood-täh­dil­lä roo­li­tet­tu, kos­ket­ta­va d­raa­ma­ko­me­dia Ar­vil­la Hol­de­nin (Jes­si­ca Lan­ge) ja hä­nen kah­den ys­tä­vän­sä mat­kas­ta, jon­ka tar­koi­tus on kul­jet­taa Ar­vil­lan yl­lät­täen kuol­leen a­vio­mie­hen tuh­kat vii­mei­seen le­po­paik­kaan.

13.50 Suo­men haus­kin ta­vis

Kup­pi­lat kun­toon, Jyr­ki Su­ku­la! (x2)

Ravintola Maja, Hämeenlinna. Ravintola Tuuheikko, Sammatti.

14.20 Kaik­ki vas­taan 1

Vesileikkejä! Täl­lä vii­kol­la syk­syn hul­lun­ku­ri­sim­mas­sa vi­sai­luoh­jel­mas­sa julk­kis­vie­rai­na o­vat Ri­ku Ran­ta­la ja Ve­ro­ni­ca Ver­ho!

14.35 Aust­ra­lian ra­jal­la (x8)

Kotiin Afrikasta. Zombivuohi. Väärennettyjä passeja. Hedelmä vai ei? Sekava tarina. Lukittu laukku. Menneisyyden synnit. Aamuvarhainen ratsia.
15

15.05 T­he Good Lie

(2014) Kol­me su­da­ni­lais­ta mies­tä a­loit­taa uu­den e­lä­män Yh­dys­val­lois­sa vie­tet­tyään 13 vuot­ta pa­ko­lais­lei­ril­lä.

15.20 Kau­neus­leik­kauk­sia T­hai­maas­sa (x2)

Tervetuloa Phuketiin. Leidit lomalla.

15.30 Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say!

Grillitön grilli. Pöyristyttävät omistajat. Cajun-ruokaa Nashvillessä. Avioliitto karilla.

15.30 G­ril­lit huu­rus­sa (x2)

Hämeenlinna. Savonlinna.

16.10 Et sä tie­dä ku­ka mä oon?

17.00 G­ril­lit huu­rus­sa

Nummelan herkkuja. Espoo. Hämeenlinna. Savonlinna.

G­ril­lit huu­rus­sa (x2)

Nummelan herkkuja. Espoo.

Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da (x2)

Uusia tilaisuuksia. Leijonien ominaisuudet.

Kol­me mus­ket­ti­so­tu­ria

(1993) Hol­ly­wood-täh­tien kär­ki­kaar­til­la roo­li­tet­tu hui­ma seik­kai­lu kol­mes­ta mes­ta­ril­li­ses­ta mus­ket­ti­so­tu­ris­ta, jot­ka lyöt­täy­ty­vät yh­teen so­tu­ri D'Ar­tag­na­nin (Ch­ris O'Don­nell) kans­sa teh­däk­seen tyh­jäk­si kar­di­naa­li Ric­he­lieun (Tim Cur­ry) ka­ta­lat suun­ni­tel­mat.
18

18.00 Remp­pa vai muut­to

Remonttiväsymys. Harmia lattiasta. Oleellinen autotalli. Tyhjä pesä.

19.00 Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da

Nollasijoitus. Yllätys kuusen alla. Uusia tilaisuuksia. Leijonien ominaisuudet.

Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da (x2)

Nollasijoitus. Yllätys kuusen alla.

G­host Ri­der - Kos­ton hen­ki

G­host Ri­der -e­lo­ku­van toi­ses­sa o­sas­sa seu­ra­taan jäl­leen kak­soi­se­lä­mää e­lä­vän hui­ma­päi­sen s­tunt-moot­to­ri­pyö­räi­li­jän John­ny B­la­zen (Ni­co­las Ca­ge) ta­ri­naa. Täl­lä ker­taa John­ny y­rit­tää suo­jel­la Dan­ny-poi­kaa ih­mi­sil­tä, joil­la on uh­kaa­via suun­ni­tel­mia hä­nen va­ral­le.

Kuu­si päi­vää, seit­se­män yö­tä

(1998) Ro­mant­ti­sen ko­me­dia­seik­kai­lun pääo­sis­sa lois­ta­vat su­per­täh­ti Har­ri­son Ford ja vaa­lea kau­no­tar An­ne Hec­he (mm. Naa­ras­lei­jo­na, O­pe­raa­tio Don­nie B­ras­co). Te­rä­vä­kie­li­nen ne­wyor­ki­lai­nen toi­mit­ta­ja­nai­nen (An­ne Hec­he) tem­pau­tuu e­lä­män­sä mat­kal­le, kun hän pää­tyy len­to-on­net­to­muu­den seu­rauk­se­na au­tiol­le saa­rel­le kars­kin pi­lot­ti­mie­hen (Har­ri­son Ford) kans­sa.

20.00 Hol­mes NYC

Vieras talossa. Supervirus. Tuskailua tynnyreistä. Nettitähdet tähtäimessä.
21

21.00 Next

(2007) Ni­co­las Ca­ge e­sit­tää pääo­saa Bond-oh­jaa­ja Lee Ta­ma­ho­rin (Kuo­le­ma saa o­dot­taa) vauh­dik­kaas­sa toi­min­tat­ril­le­ris­sä. F­BI-a­gent­ti (Ju­lian­ne Moo­re) y­rit­tää vär­vä­tä Las Ve­ga­sis­sa a­su­van viih­de­tai­tei­li­jan C­ri­sin (Ni­co­las Ca­ge) a­vus­ta­jak­seen es­tääk­seen ter­ro­ris­tien pom­miat­ten­taa­tin Los An­ge­le­sis­sa.

Nui­ja ja to­si­nui­ja

(1994) Far­rel­lyn vel­jes­ten oh­jaa­mas­sa k­las­sik­ko­ko­me­dias­sa ka­ve­ruk­set Har­ry ja L­loyd (Jeff Da­niels ja Jim Car­rey) läh­te­vät pa­laut­ta­maan len­to­ken­täl­tä löy­ty­nyt­tä salk­kua i­ha­nal­le Ma­ryl­le toi­sel­le puo­lel­le Yh­dys­val­to­ja. Tam­pio­ka­ve­ruk­set ei­vät kui­ten­kaan ta­jua, et­tä he saa­vat pe­rään­sä gangs­te­rit, jot­ka ha­vit­te­le­vat salk­kua it­sel­leen.

Dik­taat­to­ri

(2012) Mes­ta­ri­koo­mik­ko Sac­ha Ba­ron Co­hen (A­li G, B­ru­no, Bo­rat) on rä­vä­kän ko­me­dian pääo­sas­sa ku­vit­teel­li­sen Wa­diyan val­tion yk­sin­val­tias A­la­deen, jon­ka on mat­kus­tet­ta­va New Yor­kiin puo­lus­ta­maan oi­keuk­siaan YK:n y­leis­ko­kouk­ses­sa.

G­host Ri­der - Kos­ton hen­ki

G­host Ri­der -e­lo­ku­van toi­ses­sa o­sas­sa seu­ra­taan jäl­leen kak­soi­se­lä­mää e­lä­vän hui­ma­päi­sen s­tunt-moot­to­ri­pyö­räi­li­jän John­ny B­la­zen (Ni­co­las Ca­ge) ta­ri­naa. Täl­lä ker­taa John­ny y­rit­tää suo­jel­la Dan­ny-poi­kaa ih­mi­sil­tä, joil­la on uh­kaa­via suun­ni­tel­mia hä­nen va­ral­le.

So­ti­las Ja­ne

(1997) Ai­kam­me me­nes­ty­neim­piin e­lo­ku­van­te­ki­jöi­hin kuu­lu­van Rid­ley S­cot­tin (mm. G­la­diaat­to­ri, T­hel­ma & Loui­se, Han­ni­bal) oh­jaa­man jän­nit­tä­vän toi­min­tad­raa­man pääo­sas­sa näh­dään De­mi Moo­re. Moo­re on Jor­dan O'Neil, jo­ka hy­väk­sy­tään kaik­kien ai­ko­jen en­sim­mäi­se­nä nai­se­na maail­man ko­vim­pa­na pi­det­tyyn Na­vy SEAL -so­ti­las­kou­lu­tuk­seen.

21.00 Be­ver­ly Hills kyt­tä

(1984) Vauh­di­kas toi­min­ta­ko­me­dia käyn­nis­tää kol­mio­sai­sen Be­ver­ly Hills kyt­tä -e­lo­ku­vien sar­jan. Toi­min­nan kes­ki­pis­tee­nä on o­mia pol­ku­jaan kul­ke­va det­roi­ti­lais­po­lii­si A­xel Fo­ley (Ed­die Murp­hy), jo­ka saa­puu Los An­ge­le­siin jäl­jit­tä­mään van­han ys­tä­vän­sä mur­haa­jia. Tuo­tan­nos­ta vas­taa ny­ky-Hol­ly­woo­din me­nes­ty­nein hit­ti­teh­tai­li­ja Jer­ry B­ruck­hei­mer, oh­jaa­ja B­rest muis­te­taan myös e­lo­ku­vis­ta Nai­sen tuok­su ja Saan­ko e­si­tel­lä: Joe B­lack.

21.10 Pa­ci­fic Rim

(2013) Os­car-pal­ki­tun Guil­ler­mo del To­ron oh­jaa­mas­sa tie­tei­se­lo­ku­vas­sa mar­salk­ka Pen­te­cost (Id­ris El­ba) hou­kut­te­lee vel­jen­sä kuo­le­mas­ta toi­pu­van Ra­leigh Bec­ke­tin (C­har­lie Hun­nam) o­sal­lis­tu­maan maail­man vii­mei­sil­lä jä­ger-ro­bo­teil­la käy­tä­vään tais­te­luun jät­ti­läis­hir­viöi­tä vas­taan. Ai­sa­pa­rik­seen Ra­leigh saa ko­ke­mat­to­man mut­ta lah­jak­kaan Ma­kon (Rin­ko Ki­kuc­hi). On­nis­tu­vat­ko he pe­ru­maan maail­man­lo­pun?

22.45 Hol­mes NYC

Tuskailua tynnyreistä. Raa'as­ti pa­hoin­pi­del­lyn po­jan i­sä pyy­tää S­her­loc­kia ja Wat­so­nia sel­vit­tä­mään, ku­ka hyök­kä­si hä­nen poi­kan­sa kimp­puun.

23.00 Hol­mes NYC

Vieras talossa. Supervirus.

23.00 Hol­mes NYC

Nettitähdet tähtäimessä.

23.10 Hap­py Fa­ce Kil­ler

(2014) To­si­ta­pah­tu­mien in­noit­ta­ma t­ril­le­ri 1990-lu­vul­la ai­noas­taan nai­sia uh­reik­siin va­li­koi­nees­ta sar­ja­mur­haa­ja Keith Hun­ter Jes­per­so­nis­ta (Da­vid Ar­quet­te), jo­ka saa jäl­jil­leen mää­rä­tie­toi­sen F­BI-a­gen­tin Me­lin­da Gan­din (G­lo­ria Reu­ben).

23.20 S­tand Up!

Is­mo Lei­ko­la, Mik­ko Vais­maa ja Mat­ti Pat­ro­nen.

23.45 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Finaaliparit. Fi­naa­li­pa­rit.

23.45 S­tand Up!

Ni­ko Ki­ve­lä, To­ni Jy­vä­lä ja And­ré Wickst­röm.
0

00.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Lopun alku. Vanhat hyvät ajat.

00.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Finaali.

00.10 24: Le­ga­cy

Paljastettu.

00.40 Mad Cook TV

00.40 Pien­tä pi­laa (x2)

01.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si (x6)

Leppoisaa ja mukavaa. The pallijumi situation. Ei mikään Justin Bieber. Viimeinen luku. Palkintogaala. Finaali on vihdoin täällä!

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Tans­ka (x2)

Kaikki peliin. Musta leski.

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x2)

Lopun alku. Vanhat hyvät ajat.

24: Le­ga­cy

Rahaa vailla. G­ri­mes uh­kaa myy­dä muis­ti­ti­kun ter­ro­ris­teil­le, el­lei saa kah­ta mil­joo­naa dol­la­ria.

Mat­kal­la ki­ven si­sään (x2)

Rakkaudeton sisarussuhde. Sokkihoitoa.

01.45 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x2)

Finaaliparit. Finaali.

02.30 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Tans­ka (x2)

3