Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.3. ti 26.3. ke 27.3. to 28.3. pe 29.3. la 30.3. su 31.3.
9

09.05 Mas­terC­hef Aust­ra­lia

Terveisiä kotoa.

09.05 Mas­terC­hef Aust­ra­lia

Voittaja ratkeaa. Fi­naa­lis­sa rat­keaa, ke­nes­tä tu­lee vuo­den 2016 Mas­terC­hef.

09.30 Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say! (x2)

Kuoressa. Isä pysyy puikoissa.

09.40 Mas­terC­hef Aust­ra­lia

Viimeisiä lautasia viedään.

09.40 Ta­lent U­SA

Uusi kausi, uudet kujeet.

Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say! (x2)

10.25 Mad Cook S­how

Tulevaisuuden ruoka.

11.00 Uu­si e­lä­mä e­te­läs­sä (x2)

Veneongelmia. Hullut juhlat.

11.10 I­bi­za Wee­ken­der

Kuningas Deano. Kolmiodraama. Draamakuningas suru puserossa. Kun sydän vie miestä.

Uu­si e­lä­mä e­te­läs­sä (x2)

Pääsiäisateria. Takaisin töihin.

11.20 S­tep Up All In

(2014) Täs­sä tans­sie­lo­ku­va­sar­jan uu­sim­mas­sa o­sas­sa ryh­mät kil­pai­le­vat Las Ve­ga­sis­sa. Voit­ta­jil­le on lu­vas­sa se­kä mai­net­ta ja kun­niaa et­tä työ­so­pi­mus.
12

12.00 Häät sul­ha­sen ta­paan (x8)

Villin lännen häät. Törmäyskurssilla. Kuninkaalliset häät. Ikivanhan ajan häät. Lentävä morsian. Sikamaista menoa. Australiasta kajahtaa. Hurmeista häähuumaa.

12.40 Bi­le­kis­so­jen py­hä pa­ran­nus (x2)

Epäitsekkyys kunniaan. Viimeinen kiusaus.

13.05 Mad Cook S­how

Tulevaisuuden ruoka.

13.05 Hei, me len­ne­tään!

(1980) Mies ja a­las­ton a­se -sar­jan luo­jien hul­va­ton vauh­ti­ko­me­dia si­joit­tuu e­päon­ni­sel­le mat­kus­ta­ja­len­nol­le, jos­sa ko­ko mie­his­tö sai­ras­tuu.

13.30 Bi­le­kis­so­jen py­hä pa­ran­nus

Tervetuloa luostariin. Sisäinen kauneus. Epäitsekkyys kunniaan. Viimeinen kiusaus.

13.50 Häät sul­ha­sen ta­paan (x2)

Villit kuviot. Pää tukevasti pilvissä.

14.20 Su­per­täh­det

Sami Hyypiä. Matti Nykänen. Minea Blomqvist-Kakko. Tour De Anaheim.

14.20 Kaik­ki vas­taan 1

Hiki lentää! Eu­ra­lai­nen Ka­ta­rii­na Kas­ki haas­taa ko­tiy­lei­sön jak­sos­sa, jos­sa Saa­ra pai­naa kaa­sun poh­jaan ja näh­dään, mi­ten Jan­ne suo­riu­tuu golf­pal­lo­na.

14.35 Hei, taas me len­ne­tään!

(1982) Jat­ko-o­sa hul­vat­to­mal­le k­re­si­ko­me­dial­le Hei, me len­ne­tään! Muis­to­jen vai­vaa­ma so­ti­las­len­tä­jä Ted St­ri­ker jou­tuu jäl­leen pe­las­ta­maan len­to­mat­kus­ta­jien hen­gen.
15

15.20 Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say!

Bi­le­kis­so­jen py­hä pa­ran­nus (x2)

Tervetuloa luostariin. Sisäinen kauneus.

15.30 G­ril­lit huu­rus­sa (x2)

Kiekkoilijan eväät Raumalla. Kotkan herkkuja.

16.05 Uu­si e­lä­mä e­te­läs­sä

Pääsiäisateria. Takaisin töihin. Veneongelmia. Hullut juhlat.

16.05 Fat­hers & Daugh­ters

(2015) Rus­sell C­ro­we on kos­ket­ta­vas­sa d­raa­mas­sa me­nes­tys­kir­jai­li­ja Ja­ke Da­vis, jon­ka e­lä­mä ja mie­len­ter­veys ro­mah­ta­vat t­ra­ge­dian jäl­keen, mut­ta rak­kaus tyt­tä­reen kan­taa.

17.00 G­ril­lit huu­rus­sa

Urheilijan annokset. Pääkaupungin herkkuja. Kiekkoilijan eväät Raumalla. Kotkan herkkuja.

G­ril­lit huu­rus­sa (x2)

Urheilijan annokset. Pääkaupungin herkkuja.

Ö­ky­rik­kai­den häät

LIV D: Ökyrikkaiden häät. Jos ra­haa on mie­lin mää­rin, hää­jär­jes­te­lyis­sä vain mie­li­ku­vi­tus on ra­ja­na.

17.55 Remp­pa vai muut­to

Turhaa tilaa. Mummi tuli taloon. Tungosta raamattupiirissä. Vaatehuone vai autotalli.

17.55 Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da

Miljoonabisnestä. E­ri­kois­jak­son ai­hee­na o­vat y­rit­tä­jät, joi­den kä­sien kaut­ta on kul­ke­nut suu­ria sum­mia ra­haa, vaik­kei se ai­na näy­kään y­ri­tyk­sen tu­lok­ses­sa.

Ker­ro, ker­ro ku­vas­tin

(2012) Kun Lu­mi­kin il­keä äi­ti­puo­li kaap­paa val­ta­kun­nan oh­jat it­sel­leen, Lu­mik­ki vär­vää a­vuk­seen seit­se­män neu­vo­kas­ta jos­kin kärt­tyi­sää kää­piö­tä suis­taak­seen äi­ti­puo­len­sa val­las­ta. Vauh­di­kas fan­ta­sia­ko­me­dia on val­loit­ta­va mu­kael­ma ra­kas­te­tus­ta sa­tuk­las­si­kos­ta.
18

18.45 T­he But­ler

(2013) To­si­ta­ri­naan pe­rus­tu­va d­raa­ma puu­vil­lap­lan­taa­sil­la vart­tu­vas­ta or­ja­po­jas­ta, jo­ka pää­tyy mo­nen mut­kan kaut­ta Val­koi­sen ta­lon ho­vi­mes­ta­rik­si ja pal­ve­lee kah­dek­saa p­re­si­dent­tiä Ei­sen­ho­we­ris­ta Rea­ga­niin.

19.00 Mad Cook S­how

Tulevaisuuden ruoka. Vie­rai­na JVG:n Vil­le­Gal­le ja Ja­re. Mu­ka­na myös ve­si­leik­ke­jä ja koi­ra. Ko­ti­mai­nen ruo­kaoh­jel­ma.

Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da

Eroon hajuista. Irti verkosta. Miljoonabisnestä.

Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da (x2)

Eroon hajuista. Irti verkosta.

20.00 Hol­mes NYC

Siepattu. Taivas putoaa. Saalistajan saalistaja. Tappava annos.

20.00 T­he Lo­ne Ran­ger

(2013) Le­gen­daa­ri­nen Yk­si­näi­nen rat­sas­ta­ja a­lias John Reid jah­taa toi­min­ta­seik­kai­lus­sa pa­ha­mai­neis­ta lain­suo­ja­ton­ta. Kun in­tiaa­ni­so­tu­ri Ton­to pe­las­taa Rei­din hen­gen, kak­sik­ko ryh­tyy yh­des­sä pa­laut­ta­maan jär­jes­tys­tä vil­liin län­teen.
21

21.00 Hei, taas me len­ne­tään!

(1982) Jat­ko-o­sa hul­vat­to­mal­le k­re­si­ko­me­dial­le Hei, me len­ne­tään! Muis­to­jen vai­vaa­ma so­ti­las­len­tä­jä Ted St­ri­ker jou­tuu jäl­leen pe­las­ta­maan len­to­mat­kus­ta­jien hen­gen. Mat­kus­ta­jat, joil­le e­del­li­nen ker­ta on vie­lä tuo­rees­sa muis­tis­sa, ei­vät juu­ri luo­ta St­ri­ke­rin ky­kyi­hin.

E­ra­sed

Toi­min­tat­ril­le­ris­sä en­ti­nen CIA-a­gent­ti Ben Lo­gan (Aa­ron Eck­hart) jou­tuu yl­lät­täen sa­la­lii­ton uh­rik­si. Y­rit­täes­sään pääs­tä sel­vil­le sa­la­lii­tos­ta, Ben ja hä­nen tyt­tä­ren­sä jou­tu­vat suu­reen vaa­raan.

End of Watch - Po­lii­sit

Do­ku­ment­ti­tyy­liin ku­va­tus­sa toi­min­tat­ril­le­ris­sä seu­ra­taan kah­ta työl­leen o­mis­tau­tu­nut­ta po­lii­sia Los An­ge­le­sis­sa, jot­ka pal­jas­ta­vat yl­lät­täen pa­ha­mai­nei­sen huu­me­kar­tel­lin suu­ren ra­ha- ja a­se­kät­kön. Pal­jas­tet­tuaan kät­kön, pa­ri­val­jak­ko jou­tuu kui­ten­kin en­nen­nä­ke­mät­tö­mään vaa­raan.

Teit meis­tä kau­niin

(2016) I­sän­sä kuol­tua Hei­no­laan muut­ta­nut To­ni Wir­ta­nen pe­rus­taa punk-bän­din ka­ve­rin­sa Ant­ti Lau­ta­lan kans­sa. Kun po­ruk­kaan liit­tyy vie­lä Si­pe San­ta­puk­ki, bän­di ni­me­tään A­pu­lan­nak­si. Vaih­to-op­pi­laak­si Hei­no­laan tul­lut Man­dy liit­tyy ba­sis­tik­si, ja sa­mal­la ku­vioi­hin il­mes­tyy pa­ha­mai­nei­nen Tuuk­ka Te­mo­nen.

S­her­lock Hol­mes

(2009) Supertähti Robert Downey Jr. e­sit­tää mes­ta­rioh­jaa­ja Guy Ritc­hien toi­min­tae­lo­ku­vas­sa le­gen­daa­ris­ta S­her­lock Hol­me­sia, jo­ka us­kol­li­sen a­pu­rin­sa toh­to­ri Wat­so­nin (Ju­de Law) kans­sa saa vas­taan­sa maail­man­val­loi­tus­ta kaa­vai­le­van lor­di B­lack­woo­din. Sop­paa se­koit­ta­maan tu­lee li­säk­si Hol­me­sin en­ti­nen mie­li­tiet­ty I­re­ne, jon­ka taus­tal­la vai­kut­taa sa­la­pe­räi­nen p­ro­fes­so­ri?

21.15 T­he P­la­ce Beyond t­he Pi­nes

(2012) D­ri­ve-e­lo­ku­van täh­ti Ryan Gos­ling on jän­ni­tysd­raa­man toi­ses­sa pääo­sas­sa s­tunt-moot­to­ri­pyö­räi­li­jä Lu­ke, jo­ka pää­tyy tie­naa­maan e­lan­ton­sa pank­ki­ryös­töil­lä. Po­lii­si A­ve­ry (B­rad­ley Coo­per) pää­see mie­hen jäl­jil­le koh­ta­lok­kain seu­rauk­sin. Lu­ken ja A­ve­ryn koh­taa­mi­nen jät­tää py­sy­vän jäl­ken­sä myös mo­lem­pien mies­ten jäl­ki­kas­vuun.

22.45 Hol­mes NYC

Siepattu. Kun a­las­ton mies löy­de­tään kuol­lee­na, Hol­mes ja Wat­son rien­tä­vät po­lii­sin a­puun.

23.00 Hol­mes NYC

Taivas putoaa. Saalistajan saalistaja. Tappava annos.

23.00 Ma­fia­per­he

(2013) Kii­te­tyn ja pal­ki­tun rans­ka­lais­syn­tyi­sen oh­jaa­jan mus­ta ko­me­dia, jos­sa ma­fia­po­mo muut­taa to­dis­ta­jan­suo­je­luoh­jel­man puit­teis­sa per­hei­neen hil­jai­seen kau­pun­kiin Rans­kan Nor­man­dias­sa.

23.25 Hou­se of Lies (x2)

Holokratia. Lopputulema vai tuleva loppu?

23.40 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Kaaosta kerrakseen.

23.40 Hou­se of Lies (x2)

Kaappaus merellä.
0

00.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Sitä saa mitä tilaa. Ehkä ensi vuonna. Kohtalon jumalatar.

00.35 Mad Cook TV

00.35 Mad Cook TV (x2)

00.55 Pien­tä pi­laa

01.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si (x2)

Little Lion Man. Kyllähän kaikki joskus sekoavat.

Mad Cook TV

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si (x4)

Kuka minä olen? Ajatusharhoja. Ajattelu on puoli ruokaa, vai. Viikinkiämmän vallan alla.

01.00 Mad Cook TV (x2)

Mad Cook TV on Ri­ku Ran­ta­lan ja Tun­na Mi­lo­nof­fin a­nar­kis­ti­nen ruo­kaoh­jel­mien kult­tik­las­sik­ko vuo­del­ta 2011. Ko­ti­mai­nen ruo­kaoh­jel­ma.

01.10 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si (x2)

Maailman kaunein kukka. Kauhuviikko päättyy.

01.10 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x2)

Kaaosta kerrakseen. Sitä saa mitä tilaa.

01.10 Mat­kal­la ki­ven si­sään (x2)

Foxxxxyn opetus. Hukattua aikaa.

01.35 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x2)

Ehkä ensi vuonna. Kohtalon jumalatar.

3