Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
16.3. 17.3. 18.3. 19.3. 20.3. 21.3. 22.3.
9
09.20 Hou­se Ru­les Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
pe: Kirpaiseva kritiikki. Kyyhkyläisten kotikierros.
la: Hikistä hommaa. Kaikki keinot käyttöön.
09.25 Love Punch
(Love Punch 2013) . Ko­me­dia eron­nees­ta pa­ris­kun­nas­ta Ric­har­dis­ta (Pier­ce Bros­nan) ja Ka­tes­ta (Em­ma Thompson)..
09.50 Hou­se Ru­les Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ma: Kirpaiseva kritiikki.
ti: Kyyhkyläisten kotikierros.
ke: Hikistä hommaa.
to: Kaikki keinot käyttöön.
10.55 Myy­tin­rä­jäyttäjät
Ko­ti­mai­nen oh­jelma. (41')
10.55 Leijonan luola
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
11.00 Race
(Race 2016) . To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va draa­ma ker­too Jes­se Owen­sis­ta (Step­han Ja­mes) , jo­ka voit­ti nel­jä kul­ta­mi­ta­lia Ber­lii­nin ke­säo­lym­pia­lai­sis­sa vuonna 1936...
11.20 Haa­pa­sa­lo goes lomalle
Ko­ti­mai­nen mat­kailuohjelma.
pe: Kuuba, Havanna. Kuuba, Trinidad.
la: Caymansaaret. Jamaika.
11.40 Asun­to­kaupat sokkona
Ko­ti­mainen sarja.
12
12.25 Mad Cook Show
12.50 Gril­lit huurussa
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
pe: Hillaelina Hämäläinen ja Salo. Andre Linman ja Vaasa.
la: Tuukka Kotti ja Forssa. Elias Kaskinen ja Lohja.
13.10 Heikoin lenkki
13.10 Su­ku­lan suojatit
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
13.15 Mi­tä odot­taa kun odotat
(What to Expect When You're Expecting/USA 2012)
13.55 Yk­sin kotona Suomi
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
14.20 Asun­to­kaupat sokkona
Ko­ti­mainen sarja.
pe: Voiko edes remontti pelastaa? Ensin treffit alttarilla, sitten asunto sokkona!
la: Tyyliniekkojen keittiöahdistus. Mattoaddiktin maalaisunelma.
14.40 Gril­lit huurussa
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
15
15.05 Selviytyminen
(Impossible, The 2012) . To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va tril­le­ri ker­too kol­mi­lap­si­ses­ta per­hees­tä, jo­ka mat­kus­taa Thai­maa­han ja sel­viää vuo­den 2004 tsu­na­min ai­heut­ta­mas­sa kaaok­ses­ta hengissä.
15.25 Haa­pa­sa­lo goes lomalle
Ko­ti­mai­nen mat­kailuohjelma.
15.50 Sel­viy­tyjät Suomi
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
pe: Jäitä niskaan.
la: Yksi on poissa.
16.10 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
16.10 Rantavahdit
Aust­ra­lia­lainen sarja.
17.00 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (42')
ma: Naisvoimaa.
ti: Palikkatesti.
ke: Sängyn alle piiloon.
to: Vuohijoogaa.
17.00 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (42')
pe: Naisvoimaa. Palikkatesti.
la: Sängyn alle piiloon. Vuohijoogaa.
17.00 The Butler
(Butler, The 2013) . To­si­ta­ri­naan pe­rus­tu­va draa­ma puu­vil­lap­lan­taa­sil­la vart­tu­vas­ta or­ja­po­jas­ta, jo­ka pää­tyy mo­nen mut­kan kaut­ta Val­koi­sen ta­lon ho­vi­mes­ta­rik­si ja pal­ve­lee kah­dek­saa pre­si­dent­tiä Ei­sen­ho­we­ris­ta Reaganiin.
18.00 Ar­man Poh­jan­tähden alla
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
ma: Sotaveteraanit.
ti: Karjakko.
ke: Viemärisukeltaja.
to: Kätilö.
18
19.00 Asema 19
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ma: Ei paluuta entiseen.
ti: Pinnan alla.
ke: Kaikki kotona?
to: Luottamuskysymys. Sul­li­va­nin käs­kyn­ja­ko he­rät­tää närää...
19.00 Kul­tainen nainen
(Woman in Gold 2015) . He­len Mir­ren lois­taa nat­sien kau­heuk­sia paen­nee­na Ma­ria Alt­man­ni­na, jo­ka läh­tee asia­na­ja­jan­sa (Ryan Reynolds)..
18.55 The Butler
(Butler, The 2013) . To­si­ta­ri­naan pe­rus­tu­va draa­ma puu­vil­lap­lan­taa­sil­la vart­tu­vas­ta or­ja­po­jas­ta, jo­ka pää­tyy mo­nen mut­kan kaut­ta Val­koi­sen ta­lon ho­vi­mes­ta­rik­si ja pal­ve­lee kah­dek­saa pre­si­dent­tiä Ei­sen­ho­we­ris­ta Reaganiin.
19.30 Kol­me mus­kettisoturia
(The Three Musketeers/Saksa-Ranska-Britannia-USA 2011)
20.00 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
Puolen valinta.
20.00 Not­re-Damen tuho
Notre-Damen tuho. Not­re-Da­men ka­ted­raa­lis­sa syt­tyi tu­lipalo 15...
20.00 Ter­ro­ri-is­kut ja kaappaukset
Painajainen aavikolla.
20.00 Kyt­tä­put­ki: Havaiji 5-0
Uskollinen ystävä.
21
21.00 War Pigs
(War Pigs 2015) . Ko­via ko­ke­nut ar­mei­jan luut­nant­ti Wo­sick (Luke Goss)..
21.05 3 Days to Kill
(3 Days to Kill aka Three Days to Kill 2014) . Ai­vo­syö­pää sai­ras­ta­va CIA:n agent­ti ha­luaa viet­tää elä­män­sä lop­pua­jan tu­tus­tu­mal­la uu­del­leen vie­raan­tu­nei­siin vai­moon­sa ja tyt­täreensä...
21.00 V/H/S: Viral
(V/H/S Viral 2014) . Ama­töö­ri­ku­vaa­ja Ke­vin us­koo ti­lai­suu­ten­sa tul­leen, kun hän pää­see seu­raa­maan po­lii­sien ta­kaa-ajo­tilannetta...
21.00 Are You Here
(Are You Here 2013) . Ko­me­dia lap­suu­de­nys­tä­vis­tä (roo­leis­sa Owen Wil­son ja mm. Han­go­ver-elo­ku­vis­ta­kin tut­tu Zach Ga­lifianakis)..
21.15 Pay the Ghost
(Pay the Ghost 2015) . Ni­co­las Ca­ge esit­tää kau­hue­lo­ku­van pääo­sas­sa isää, jon­ka poi­ka ka­toaa hal­lo­ween-il­ta­na jäl­jettömiin...
21.25 Scary Movie 4
(Scary Movie 4/USA 2006) . 2000-lu­vun me­nes­ty­neim­män ko­me­diae­lo­ku­vien sar­jan nel­jän­nen osan on oh­jan­nut Mies ja alas­ton ase -suo­sik­kien te­ki­jä­mes­ta­ri Da­vid Zucker...
21.40 Hur­maava petturi
(Our Kind of Traitor 2016) . John le Car­rén ro­maa­niin pe­rus­tu­va jän­ni­ty­se­lo­ku­va brit­ti­pa­ris­kun­nas­ta, jo­ka lu­paa ve­nä­läi­sel­le ma­fio­sol­le toi­mit­taa Ison-Bri­tan­nian tie­dus­te­lu­pal­ve­lul­le tie­to­ja vas­ti­neek­si tur­vapaikasta...
22.50 Tulossa...
22.55 Tulossa...
22.55 Kyt­tä­put­ki: Havaiji 5-0
Liekkien armoilla.
23.00 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
Puolen valinta.
23.10 Siren
Ame­rik­ka­lai­nen jän­ni­tysd­raama. (40')
pe: Ihmisyyden arvoitus.
la: Taistelu kadulla.
23.20 Tulossa...
23.25 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
Pelastusoperaatio.
23.25 Kyt­tä­put­ki: Havaiji 5-0
Uskollinen ystävä.
23.55 Ex on the Beach Ruotsi
23.55 Tulossa...
0
00.00 Ex on the Beach Ruotsi
00.05 Blindspot
Ame­rik­ka­lai­nen ri­kosd­raa­ma­sarja. (41')
00.00 Siren
Ame­rik­ka­lai­nen jän­ni­tysd­raama. (40')
00.25 Tulossa...
00.25 Pientä pilaa
00.30 Ame­ri­kan rajavartijat
00.30 Rantavahdit
00.55 Tulossa...
01.00 Mad­ventures III
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
01.00 Rantavahdit
01.00 Ex on the Beach Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
01.25 Ex on the Beach Ruotsi
01.25 Ex on the Beach Ruotsi
01.45 Blindspot
Ame­rik­ka­lai­nen ri­kosd­raa­ma­sarja. (41')
3