Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.3. ti 5.3. ke 6.3. to 7.3. pe 8.3. la 9.3. su 10.3.
9

09.35 Mas­terC­hef Aust­ra­lia

Huutokauppa.

10.25 Mas­terC­hef Aust­ra­lia

Piinaviikon alku.

10.25 Mas­terC­hef Aust­ra­lia

Maatuskamysteeri.

10.25 My Week With Ma­ri­lyn

(2011) Mic­hel­le Wil­liams lois­taa Ma­ri­lyn Mon­roes­ta ker­to­van d­raa­mae­lo­ku­van pääo­sas­sa.

10.35 Mas­terC­hef Aust­ra­lia

Tuttu ja niin tuntematon.

10.35 Mas­terC­hef Aust­ra­lia

Neljän kolkan parhaat.

Rem­pal­la kau­pak­si (x4)

Cardiffin taloja. Keskeneräinen kaunokainen. Hobitin koti kaupan.

11.40 Ka­don­neen jäl­jil­lä

Naapurimaahan kadonnut isoisä. Adoptoitu isosisko. Kadonnut veli Saksassa.

Mad Cook S­how

Erityisruokavaliot ja dieetit.
12

12.05 Ve­net­sia­lai­nen

(2010) Saa­ra Saa­re­lan (Hen­git­tä­mät­tä ja nau­ra­mat­ta, Vää­rät juu­ret) Rans­kas­sa oh­jaa­ma jän­ni­tysd­raa­ma näh­dään nyt en­sim­mäis­tä ker­taa Suo­mes­sa.

12.15 Uu­si e­lä­mä e­te­läs­sä (x4)

Viininviljelyä. Kuntoilua rannalla. Pakosuunnitelma. Kalaa ja kabareeta.

12.25 Tans­sin su­pe­räi­dit

ALDC Vegasissa. Haastajan paluu. Melissan ilmoitus. Sooloilua.

13.05 Hur­jat rak­kaus­ki­lot

Erosta uuteen alkuun. Herkkuriippuvuuden riivaamat. Kodin vangit. Ruuhkavuosien rasittamat.

13.30 Rau­ta­rou­va

(2011) Häi­käi­se­vä Me­ryl St­reep täh­dit­tää kah­del­la Os­ca­ril­la pal­kit­tua d­raa­mae­lo­ku­vaa, jo­ka luo­taa Mar­ga­ret T­hatc­he­rin e­lä­mää lap­suu­des­ta ai­na po­li­tii­kan hui­pul­le saak­ka.

13.55 Mas­terC­hef Suo­mi

Vähiin käy ennen kuin loppuu. Fiinisti Finnjävelin tyyliin. Finaali, osa 1. Finaaliviikko alkaa.

Ka­don­neen jäl­jil­lä (x2)

Naapurimaahan kadonnut isoisä. Adoptoitu isosisko.

Ka­don­neen jäl­jil­lä

Kadonnut veli Saksassa. Lau­ral­la ja hä­nen sak­sa­lai­sel­la vel­jel­lään on sa­ma i­sä.

14.40 Um­mi­kot ul­ko­mail­la

Split ja Mallorca. Praha ja Riika. Ateena ja Amsterdam. Dalyan ja Salzburg.

14.40 Mad Cook S­how

Erityisruokavaliot ja dieetit.
15

15.15 B­ro­ken F­lo­wers

(2005) Mes­ta­ri­koo­mik­ko Bill Mur­ray te­kee yh­den u­ran­sa kii­te­tyim­mis­tä roo­leis­tä kat­ke­ran­su­loi­sen ja hul­vat­to­man haus­kan d­raa­ma­ko­me­dian pääo­sas­sa i­kään­ty­vä­nä nais­ten­mie­he­nä Do­ni­na, jo­ka saa kuul­la o­le­van­sa 19-vuo­tiaan po­jan i­sä.

15.25 Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la

Sydney. Ilonpitoa Austinissa. Burgundi. Dominikaaninen tasavalta.

Vain e­lä­mää

Juhan päivä. Kaijan päivä.

16.10 Uu­si e­lä­mä e­te­läs­sä

Viininviljelyä. Kuntoilua rannalla. Pakosuunnitelma. Kalaa ja kabareeta.

17.00 Rem­pal­la kau­pak­si

Cardiffin taloja. Keskeneräinen kaunokainen. Hobitin koti kaupan.

Pien­tä pi­laa (x4)

T­he G­host W­ri­ter

(2010) Po­liit­ti­nen jän­ni­ty­se­lo­ku­va haa­mu­kir­jai­li­jas­ta (E­wan McG­re­gor), jo­ka al­kaa työs­tää I­son-B­ri­tan­nian en­ti­sen pää­mi­nis­te­rin (Pier­ce B­ros­nan) muis­tel­mia. Kun kir­jai­li­ja pe­reh­tyy ai­hee­seen, ri­vien vä­lis­tä al­kaa pal­jas­tua hen­gen­vaa­ral­li­sia sa­lai­suuk­sia.

17.15 I­dols

Livet alkavat! Takaisin juurille.
18

18.00 Remp­pa vai muut­to

Kaupunki kutsuu. Vahva tunneside. Ramppikuume. Kellari kuntoon.

19.00 Ka­don­neen jäl­jil­lä

Naapurimaahan kadonnut isoisä. Adoptoitu isosisko. Kadonnut veli Saksassa.

Mad Cook S­how

Erityisruokavaliot ja dieetit. Vie­rai­na näyt­te­li­jät A­ku Hir­vi­nie­mi ja E­li­na K­nih­ti­lä, jot­ka naut­ti­vat kul­ta­piis­ku­tee­tä suo­li­huuh­te­lu­pus­sis­ta.

Mist­res­ses (x2)

Takaisin raiteille. Pahuutta.

Men, Wo­men & C­hild­ren

(2014) D­raa­mae­lo­ku­va yh­dys­val­ta­lais­lä­hiön a­suk­kais­ta, jot­ka pai­nis­ke­le­vat e­ri­lais­ten net­ti­riip­pu­vuuk­sien kans­sa. Kes­ki-i­käi­nen pa­ris­kun­ta (A­dam Sand­ler ja Ro­se­ma­rie De­Witt) ha­kee e­root­tis­ta ki­pi­nää ne­tis­tä, kun taas hei­dän 15-vuo­tias por­noon kou­kut­tu­nut poi­kan­sa ei o­saa e­nää kii­hot­tua to­sie­lä­män ty­töis­tä.

19.25 Toi­nen mies

(2008) Liam Nee­son on in­to­hi­mot­ril­le­rin pääo­sas­sa Pe­ter Ry­man, jon­ka maail­ma ro­mah­taa hä­nen saa­des­saan tie­tää muo­ti­suun­nit­te­li­ja­vai­mon­sa Li­san (Lau­ra Lin­ney) pi­tä­vän yh­teyt­tä ul­ko­mail­la a­su­vaan mie­heen. Vas­toin tyt­tä­ren­sä ke­ho­tus­ta Pe­ter päät­tää mat­kus­taa I­ta­liaan ja et­siä Li­san ra­kas­ta­jan Ra­fen (An­to­nio Ban­de­ras) kä­siin­sä.

20.00 B­lue B­loods

Menetetty. Kova päätös. Kadonneet sielut. Hankala neuvottelu.
21

21.00 Men­nei­syy­den sie­me­net

(2015) Jän­ni­ty­se­lo­ku­va e­pä­ta­val­lis­ten su­ku­lai­suus­suh­tei­den sä­vyt­tä­mäs­tä su­vus­ta ja sen jä­se­nis­tä, jot­ka saa­pu­vat kar­mi­vaan Fox­wort­hin kar­ta­noon viet­tä­mään Bart Fox­wort­hin 25-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vää.

Me­ne­tet­ty maa

(2007) Coe­nin vel­jes­ten pal­kit­tu jän­ni­tysd­raa­ma mie­hes­tä (Josh B­ro­lin), jo­ka o­suu sat­tu­mal­ta ri­kos­pai­kal­le ja saa hal­tuun­sa suu­ren mää­rän huu­me­ra­haa. Va­li­tet­ta­vas­ti ra­ho­ja seu­raa myös jul­ma tap­pa­ja (Ja­vier Bar­dem) ja sin­ni­käs s­he­rif­fi (Tom­my Lee Jo­nes).

Toi­nen mies

(2008) Liam Nee­son on in­to­hi­mot­ril­le­rin pääo­sas­sa Pe­ter Ry­man, jon­ka maail­ma ro­mah­taa hä­nen saa­des­saan tie­tää muo­ti­suun­nit­te­li­ja­vai­mon­sa Li­san (Lau­ra Lin­ney) pi­tä­vän yh­teyt­tä ul­ko­mail­la a­su­vaan mie­heen.

Men, Wo­men & C­hild­ren

(2014) D­raa­mae­lo­ku­va yh­dys­val­ta­lais­lä­hiön a­suk­kais­ta, jot­ka pai­nis­ke­le­vat e­ri­lais­ten net­ti­riip­pu­vuuk­sien kans­sa. Kes­ki-i­käi­nen pa­ris­kun­ta (A­dam Sand­ler ja Ro­se­ma­rie De­Witt) ha­kee e­root­tis­ta ki­pi­nää ne­tis­tä, kun taas hei­dän 15-vuo­tias por­noon kou­kut­tu­nut poi­kan­sa ei o­saa e­nää kii­hot­tua to­sie­lä­män ty­töis­tä.

T­he G­host W­ri­ter

(2010) Po­liit­ti­nen jän­ni­ty­se­lo­ku­va haa­mu­kir­jai­li­jas­ta (E­wan McG­re­gor), jo­ka al­kaa työs­tää I­son-B­ri­tan­nian en­ti­sen pää­mi­nis­te­rin (Pier­ce B­ros­nan) muis­tel­mia. Kun kir­jai­li­ja pe­reh­tyy ai­hee­seen, ri­vien vä­lis­tä al­kaa pal­jas­tua hen­gen­vaa­ral­li­sia sa­lai­suuk­sia.

21.20 T­wi­light - Hou­ku­tus

(2008) 2000-lu­vun me­nes­ty­neim­pien e­lo­ku­va­sar­jo­jen jouk­koon ko­hon­neen T­wi­light-saa­gan en­sim­mäi­nen e­lo­ku­va käyn­nis­tyy, kun 17-vuo­tias Bel­la (K­ris­ten S­te­wart) muut­taa i­sän­sä luok­se Fork­sin pik­ku­kau­pun­kiin. Nuo­ren nai­sen e­lä­mä mul­lis­tuu, kun hän tu­tus­tuu ko­meaan ja ar­voi­tuk­sel­li­sen hur­maa­vaan Ed­war­diin (Ro­bert Pat­ti­son). Vuo­si­tu­han­nen rak­kaus­ta­ri­na saa al­kun­sa, mut­ta yh­tei­nen tu­le­vai­suus vai­kut­taa toi­vot­to­mal­ta Ed­war­din sa­lai­suuk­sien vuok­si.

Ab­so­lu­te­ly A­nyt­hing

(2015) Si­mon Pegg e­sit­tää s­ci­fi-sä­vyt­tei­ses­sä ko­me­dias­sa työ­hön­sä lei­piin­ty­nyt­tä ja naa­pu­riin­sa (Ka­te Bec­kin­sa­le) pa­la­vas­ti i­has­tu­nut­ta Nei­liä, jol­le Maa­ta tut­ki­vat a­va­ruu­so­len­not an­ta­vat yl­lät­täen ää­ret­tö­mät voi­mat. Den­nis-koi­ran ää­ne­nä kuul­laan Ro­bin Wil­liam­sia ja a­va­ruu­so­lioi­den ää­ni­nä Mon­ty Pyt­hon -näyt­te­li­jöi­tä.

22.50 B­lue B­loods

Menetetty. F­rank jou­tuu kah­nauk­seen va­raul­ko­mi­nis­te­rin kans­sa, kun ma­rok­ko­lais­dip­lo­maat­tia e­päil­lään poi­kan­sa pa­hoin­pi­te­lys­tä.

22.50 B­lue B­loods

Kadonneet sielut. Dan­ny ja Baez tut­ki­vat puu­ko­tus­ta, jon­ka uh­ri on syyl­lis­ty­nyt ai­koi­naan koh­ta­lok­kaa­seen rat­ti­juo­pu­muk­seen.

23.10 B­lue B­loods

Kova päätös.

23.10 B­lue B­loods

Hankala neuvottelu.

23.10 Men­nei­syy­den sie­me­net

(2015) Jän­ni­ty­se­lo­ku­va e­pä­ta­val­lis­ten su­ku­lai­suus­suh­tei­den sä­vyt­tä­mäs­tä su­vus­ta ja sen jä­se­nis­tä, jot­ka saa­pu­vat kar­mi­vaan Fox­wort­hin kar­ta­noon viet­tä­mään Bart Fox­wort­hin 25-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vää.

23.35 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Valioyksilön paluu.

23.35 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Hän ei huijaa minua.

23.35 Far­go

Sarvikuono.

Far­go

Sinäkö tämän teit? Po­lii­sit nou­ta­vat F­loyd Ger­hard­tin kuu­lus­tel­ta­vak­si. Si­mo­nen pe­tos sel­viää Bea­ril­le, ja Mi­ke Mil­li­ga­nin e­päon­nis­tu­mi­nen ai­heut­taa "sii­vou­so­pe­raa­tion".
0

00.10 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Kyvyt esiin.

00.10 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Liikaa luvattu.

00.35 Mad Cook TV

00.35 Mad Cook TV

00.35 Mad Cook TV

01.00 Ex on t­he Beach Ruot­si

Riidankylväjä. Yllättävä exä. Synttärikaaos. Satumaista.

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x4)

Valioyksilön paluu. Kyvyt esiin. Hän ei huijaa minua. Liikaa luvattu.

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li (x2)

Lopun alkua. Finaalitunnelmaa.

01.45 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si (x8)

Mitä isäkin sanoo? VIP-vieraat. Taktiikan hiomista. Sirkus saapuu paratiisiin. Kaksoskaaos. Nyt käännetään uusi lehti. Takaisin koulunpenkille. Hupia ja raivoa.

3