Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 31.12. ti 1.1. ke 2.1. to 3.1. pe 4.1. la 5.1. su 6.1.

08.30 Mas­terC­hef Aust­ra­lia

Uusi kausi, uusi taso.
9

09.20 Mas­terC­hef Aust­ra­lia

Yllätysvieraan yllätyshaaste.

09.25 Mas­terC­hef Aust­ra­lia

Yllätyskorit. Hunajainen pähkinä purtavaksi.

09.55 Wahl­bur­gers

10.05 Mas­terC­hef Aust­ra­lia

Ensimmäinen pudotus.

10.15 Ko­ti­kau­pun­ki vaih­toon

10.15 Lei­jo­nan luo­la (x2)

Ruokailun mullistaja. Biohajoava rullalauta.

10.20 Ko­ti­kau­pun­ki vaih­toon

10.40 Tä­hän ai­kaan en­si vuon­na

Unelmien aikahyppy.

10.45 Ju­nior Mas­terC­hef Suo­mi

Kasviksia ja kauniita annoksia. Finaali!

10.45 Vii­ru ja Pe­so­nen - pa­ras jou­lu i­ki­nä

(2016) Jou­luun on e­nää kak­si päi­vää, ja Vii­run ja Pe­so­sen jou­lu­val­mis­te­lut o­vat kes­ken.

11.00 Lei­jo­nan luo­la (x2)

Baari perhosille. Verkkoterapiaa kriiseihin.

11.25 Nel­jät häät A­me­ri­kas­sa

Ajopuuta ja tekokukkia.

11.30 Nel­jät häät A­me­ri­kas­sa

Trapetseja ja tatuointeja. Kauhujen häät. Häät rokkiklubilla.

11.45 Ta­lent Suo­mi

Twerkataan tähtikartalle.
12

12.10 Tans­sin su­pe­räi­dit

12.10 To Ro­me with Lo­ve

(2012) Woo­dy Al­le­nin oh­jaa­mas­sa ja kä­si­kir­joit­ta­mas­sa ro­mant­ti­ses­sa d­raa­ma­ko­me­dias­sa ker­ro­taan nel­jä e­ril­lis­tä mut­ta rin­nak­kain kul­ke­vaa ta­ri­naa Roo­mas­ta.

12.15 Tans­sin su­pe­räi­dit

Paluu Hollywoodiin. Kaksintaistelu. Videotähtien taisto.

12.30 Ta­lent Suo­mi

Show käyntiin!

Toi­sen­lai­set äi­dit

Bloggaava äiti ja kiintymysvanhemmuus.

12.55 Ka­don­neen rak­kau­den jäl­jil­lä

Tanssiaisten kaunotar.

13.00 Ka­don­neen rak­kau­den jäl­jil­lä

Ranskalainen hurmuri. Rakkautta vaihdossa. Luokan kaunein tyttö.

13.15 Toi­sen­lai­set äi­dit (x2)

Reissuleski ja kolmen lapsen arki. Voimaannuttava synnytys.

Ju­nior Mas­terC­hef Suo­mi

Finaali!

13.40 I­bi­za Wee­ken­der

Mitä ihmeen pettingiä?

13.45 Toi­sen­lai­set äi­dit

Reissuleski ja kolmen lapsen arki. Voimaannuttava synnytys. Bloggaava äiti ja kiintymysvanhemmuus.

14.00 Tä­hän ai­kaan en­si vuon­na

Unelmien aikahyppy.

Rak­kaut­ta Pa­rii­sis­sa

(2012) Su­per­täh­ti Ju­liet­te Bi­noc­he on ro­mant­ti­sen d­raa­ma­ko­me­dian nais­pääo­sas­sa Ma­rie, jo­ka pää­see töi­hin fi­nans­si­ne­ron hu­vi­lal­le Rans­kan Ri­vie­ral­la ja is­kee sil­män­sä työ­nan­ta­jan­sa tai­tei­li­ja­poi­kaan Pau­liin (A­me­lie-täh­ti Mat­hieu Kas­so­vitz).

14.30 Lei­jo­nan luo­la

Baari perhosille. Verkkoterapiaa kriiseihin. Ruokailun mullistaja. Biohajoava rullalauta.

14.45 Ju­nior Mas­terC­hef Suo­mi (x2)

Kasviksia ja kauniita annoksia.

Hy­vät ja huo­not uu­ti­set (x2)

Uutisia avaruuspölyissä.
15

15.15 Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä

Thalian mies. Taksikuski. Paratiisi. Tiimi.

15.35 Ve­net­sia­lai­nen

(2010) Saa­ra Saa­re­lan (Hen­git­tä­mät­tä ja nau­ra­mat­ta, Vää­rät juu­ret) Rans­kas­sa oh­jaa­ma jän­ni­tysd­raa­ma näh­dään nyt en­sim­mäis­tä ker­taa Suo­mes­sa.

16.00 B­rit­tien suu­ret sa­lai­suu­det

Vanhemmuuden ytimessä. Lemmikkien lumoissa. Ulkonäkö edellä. Parisuhteet.

16.15 Vain e­lä­mää

Robinin päivä jatkuu. Irinan päivä.

17.00 Nai­ma­kau­pal­la alt­ta­ril­le

Anoppiraivoa. Tanssia jalka paketissa. Intialaiset häät. Vauvahattaraa.

Mas­terC­hef Suo­mi

Finaali, osa 1. Finaaliviikko alkaa.

Kar­das­hian - mies, jo­ka pe­las­ti O.J. Simp­so­nin

Mat­ka maan kes­ki­pis­tee­seen

(2008) B­ren­dan F­ra­ser (Muu­mio-e­lo­ku­vat) e­sit­tää hui­man seik­kai­lue­lo­ku­van pääo­sas­sa tut­ki­ja T­re­vor An­der­so­nia, jo­ka läh­tee et­si­mään ka­don­nut­ta vel­jeään poi­kan­sa Sea­nin (Josh Hutc­her­son) ja is­lan­ti­lai­sen op­paan (A­ni­ta B­riem) kans­sa.
18

18.00 Van­der­pump Ru­les

Leikin loppu. Uutta verta. Viettelevät valheet. Aviokriisi.

I­dols

Me ollaan NIIN takas!

I­dols

Julkkikselle sukua.

18.50 K­night of Cups

(2015) Mes­ta­rioh­jaa­ja Ter­ren­ce Ma­lic­kin d­raa­mas­sa me­nes­ty­vä kä­si­kir­joit­ta­ja Rick har­hai­lee Los An­ge­le­sin hou­ku­tus­ten kes­kel­lä ja et­sii e­lä­mäl­leen suun­taa.

18.55 B­ro­ken F­lo­wers

(2005) Mes­ta­ri­koo­mik­ko Bill Mur­ray te­kee yh­den u­ran­sa kii­te­tyim­mis­tä roo­leis­tä kat­ke­ran­su­loi­sen ja hul­vat­to­man haus­kan d­raa­ma­ko­me­dian pääo­sas­sa i­kään­ty­vä­nä nais­ten­mie­he­nä Do­ni­na, jo­ka saa kuul­la o­le­van­sa 19-vuo­tiaan po­jan i­sä.

19.00 Ju­nior Mas­terC­hef Suo­mi

Kasviksia ja kauniita annoksia. Finaali!

Tä­hän ai­kaan en­si vuon­na

Unelmien aikahyppy.

Hy­vät ja huo­not uu­ti­set (x2)

Uutisia avaruuspölyissä.

20.00 N­CIS Los An­ge­les

Tärkeä kohde. Pedon vatsassa. Rohkeita siirtoja. Musta pörssi.
21

21.00 K­night of Cups

(2015) Mes­ta­rioh­jaa­ja Ter­ren­ce Ma­lic­kin d­raa­mas­sa me­nes­ty­vä kä­si­kir­joit­ta­ja Rick har­hai­lee Los An­ge­le­sin hou­ku­tus­ten kes­kel­lä ja et­sii e­lä­mäl­leen suun­taa.

La­bor Day

(2013) Kau­niis­sa d­raa­mae­lo­ku­vas­sa sul­keu­tu­nut yk­sin­huol­ta­ja (Ka­te Wins­let) ja hä­nen 13-vuo­tias poi­kan­sa ot­ta­vat vas­ta­ha­koi­ses­ti kyy­tiin­sä tun­te­mat­to­man mie­hen (Josh B­ro­lin).

Ho­mef­ront

(2013) Jän­nit­tä­väs­sä toi­min­tat­ril­le­ris­sä työn­sä jät­tä­nyt huu­me­po­lii­si P­hil B­ro­ker (Ja­son S­tat­ham) y­rit­tää viet­tää rau­hal­lis­ta e­lä­mää pik­ku­kau­pun­gis­sa tyt­tä­ren­sä kans­sa, mut­ta on­nis­tuu rii­tau­tu­maan pai­kal­li­sen huu­me­dii­le­rin Ga­tor Bo­di­nen (Ja­mes F­ran­co) kans­sa.

Pas­sion

(2012) Tii­vis­tun­nel­mai­nen t­ril­le­ri mai­nos­toi­mis­to­po­mo Ch­ris­ti­nes­tä (Rac­hel M­cA­dams, mm. Mid­night in Pa­ris), jo­ka saa huo­ma­ta teh­neen­sä e­lä­män­sä pa­him­man vir­heen e­si­tel­tyään a­lai­sen­sa I­sa­bel­len (ruot­sa­lais­täh­ti Noo­mi Ra­pa­ce) kam­pan­jai­dean a­siak­kaal­le o­ma­na kek­sin­tö­nään.

T­he Ex­pen­dab­les

(2010) Kah­den su­ku­pol­ven ko­vim­mat ac­tion-täh­det yh­dis­tä­vä toi­min­tat­ril­le­ri palk­ka­so­tu­ri­ryh­mäs­tä, jo­ta Bar­ney Ross (Syl­ves­ter S­tal­lo­ne) joh­taa rau­dan­lu­jal­la ot­teel­la.

Pil­vi­kar­tas­to

(2012) Hol­ly­wood-su­per­täh­dil­lä roo­li­tet­tu, Mat­rix-e­lo­ku­vien oh­jaa­jien ja Tom Tyk­we­rin (Par­fyy­mi, T­he In­ter­na­tio­nal) suu­re­lo­ku­va sii­tä, kuin­ka yk­sit­täis­ten ih­mis­ten teot vai­kut­ta­vat toi­siin­sa nyt, men­nei­syy­des­sä ja tu­le­vai­suu­des­sa.

21.05 Bel A­mi

(2012) T­wi­light-täh­ti Ro­bert Pat­tin­son on e­root­ti­sel­la vä­ri­näl­lä sä­vy­te­tyn in­to­hi­mod­raa­man pääo­sas­sa nuo­ri, ko­mea ja häi­käi­le­mä­tön Geor­ges Du­roy, jo­ka viet­te­lee Pa­rii­sin vai­ku­tus­val­tai­sim­mat nai­set yk­si toi­sen­sa jäl­keen ja on­nis­tuu sa­mal­la kep­lot­te­le­maan it­sen­sä val­lan kah­vaan.

23.00 N­CIS Los An­ge­les

Rohkeita siirtoja. Musta pörssi.

23.05 Jus­ti­fied

Kohtalon oikea käsi.

23.10 N­CIS Los An­ge­les

Pedon vatsassa.

23.10 Don Jon

(2013) Jo­seph Gor­don-Le­vitt e­sit­tää oh­jaa­man­sa d­raa­ma­ko­me­dian pääo­sas­sa per­heel­leen, ka­ve­reil­leen ja kir­kol­le o­mis­tau­tu­nut­ta Jon­nya, jo­ka kat­soo y­len mää­rin por­noa, vaik­ka to­sie­lä­män­kin nais­väen kans­sa on­nis­taa.

23.20 N­CIS Los An­ge­les

Tärkeä kohde.
0

00.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Demoneiden karkotus. Loppunäytös.

00.05 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Faktaa vai fiktiota.

00.10 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Myyrät.

00.10 S­kan­daa­lis­ta kuu­lui­sak­si

Paholainen Perugiassa.

Jus­ti­fied

Riikinkukko.

01.00 Mad­ven­tu­res I

Mad Cook Special.

Mad­ven­tu­res II (x6)

Tokio. Japani. Kiina. Tiibet. Länsi-Papua. Kuuba.

Ri­de with Nor­man Ree­dus

Koomikon kimpassa. Los Angelesin laitamilla.

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li (x2)

Mitä tuli äidille luvattua? Amorin nuolet.

01.30 Mad­ven­tu­res II

Jamaika.

01.45 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x4)

Myyrät. Faktaa vai fiktiota. Demoneiden karkotus. Loppunäytös.

02.05 Ex on t­he Beach Ruot­si

Psykopaatteja ja puputyttöjä. Yksi sisään, kaksi ulos.

Ex on t­he Beach Ruot­si (x2)

Yksi sisään, kaksi ulos. Kolmiodraama.

Ex on t­he Beach Ruot­si

Jokerikortit.

3