Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 17.12. ti 18.12. ke 19.12. to 20.12. pe 21.12. la 22.12. su 23.12.

08.00 Toi­sen­lai­set äi­dit (x2)

Ranskalais­suomalainen vanhemmuus.

08.35 Kup­pi­lat kun­toon, Jyr­ki Su­ku­la!

Ravintola Nerone, Helsinki. Ravintola Maja, Hämeenlinna.

08.40 Kup­pi­lat kun­toon, Jyr­ki Su­ku­la!

Ravintola Tuuheikko, Sammatti. Ravintola Laukaanhovi, Laukaa.

08.50 Toi­sen­lai­set äi­dit (x2)

9

09.20 Wahl­bur­gers (x4)

Kiinaa valloittamassa. Jäyniä kerrakseen. Amerikkalainen Lontoossa. Tarinoita toimittajalle.

09.25 Wahl­bur­gers (x4)

Vaarallinen harrastus. Turvaa Almalle. Kalakaverit. Toisen kengissä.

09.30 Myy­tin­rä­jäyt­tä­jät (x2)

Pölyräjähdys. Asetyleeniraketti.

10.10 Bac­he­lor Suo­mi

Sinä ansaitset kultaa.

Ju­nior Mas­terC­hef Suo­mi

Tervetuloa Master Chef keittiöön!

10.15 Ju­nior Mas­terC­hef Suo­mi

Makumatka Aasiaan. Tervetuloa maatilalle!

10.20 Myy­tin­rä­jäyt­tä­jät (x2)

Viipurin pamaus. Jättiläisritsa.

10.30 Rak­kaut­ta Pa­rii­sis­sa

(2012) Su­per­täh­ti Ju­liet­te Bi­noc­he on ro­mant­ti­sen d­raa­ma­ko­me­dian nais­pääo­sas­sa Ma­rie, jo­ka pää­see töi­hin fi­nans­si­ne­ron hu­vi­lal­le Rans­kan Ri­vie­ral­la ja is­kee sil­män­sä työ­nan­ta­jan­sa tai­tei­li­ja­poi­kaan Pau­liin (A­me­lie-täh­ti Mat­hieu Kas­so­vitz).

10.55 Team Ah­ma (x2)

Offside. Autokauppa.

Bac­he­lor Suo­mi

Minä valitsen sinut.

11.00 Bac­he­lor Suo­mi

Jos mä oon oikee. Älä droppaa mun tunnelmaa.

Ap­res S­ki (x2)

Benjiä ja bikineitä. Viimeistä viedään.

11.40 Team Ah­ma (x2)

Bilika. Koeajotesti.

11.45 Kiel­let­ty rak­kaus

Isästä tuli nainen.

11.45 Nel­jät häät A­me­ri­kas­sa

Joulu keskellä kesää. Riksa ja Vapaudenpatsas.

11.50 Kup­pi­lat kun­toon, Jyr­ki Su­ku­la! (x2)

Ravintola Tuuheikko, Sammatti. Ravintola Laukaanhovi, Laukaa.
12

12.10 I­ra & Ab­by

(2006) Man­hat­ta­nin ih­mis­suh­de­vii­dak­koon su­kel­ta­van her­kul­li­sen ro­mant­ti­sen ko­me­dian kes­kus­hen­ki­lö on 33-vuo­tias I­ra (mm.

12.30 Tans­sin su­pe­räi­dit

Nian kovat panokset. Jakolinja.

Kup­pi­lat kun­toon, Jyr­ki Su­ku­la! (x2)

Ravintola Nerone, Helsinki. Ravintola Maja, Hämeenlinna.

13.15 Myy­tin­rä­jäyt­tä­jät

Pölyräjähdys. Asetyleeniraketti. Viipurin pamaus. Jättiläisritsa.

13.20 Ju­nior Mas­terC­hef Suo­mi (x2)

Makumatka Aasiaan. Tervetuloa maatilalle!

13.55 T­he Lo­ve Gu­ru

(2008) Mes­ta­ri­koo­mik­ko Mi­ke Myers e­sit­tää hul­vat­to­man vauh­ti­ko­me­dian pääo­sas­sa In­tias­sa op­pin­sa saa­nut­ta rak­kaus­gu­ru Pit­kaa, jo­ka on päät­tä­nyt ryh­tyä e­lä­mään le­veäs­ti e­lä­män­hal­lin­ta­bis­nek­sel­lä.

14.00 Toi­sen­lai­set äi­dit

Ranskalais­suomalainen vanhemmuus.

Mad Cook S­how

Tulevaisuuden ruoka.

14.45 Hur­jat rak­kaus­ki­lot

Erosta kosintaan. Panoksena tulevaisuus. Erosta uuteen alkuun. Herkkuriippuvuuden riivaamat.

Ju­nior Mas­terC­hef Suo­mi

Tervetuloa Master Chef keittiöön!

Hy­vät ja huo­not uu­ti­set (x2)

Iskulauseet testissä. Nyt meni tunteisiin.
15

15.25 Bon­ne­vil­le

(2006) E­tu­ri­vin Hol­ly­wood-täh­dil­lä roo­li­tet­tu, kos­ket­ta­va d­raa­ma­ko­me­dia Ar­vil­la Hol­de­nin (Jes­si­ca Lan­ge) ja hä­nen kah­den ys­tä­vän­sä mat­kas­ta, jon­ka tar­koi­tus on kul­jet­taa Ar­vil­lan yl­lät­täen kuol­leen a­vio­mie­hen tuh­kat vii­mei­seen le­po­paik­kaan.

15.30 Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä

Molskis ja roiskis. Mestarietsivä Asko. Tumor cerebri. Mirri.

Vain e­lä­mää

Ollin päivä.

16.15 Sä­pi­nää kan­nen al­la

Karhuemo hoitaa. Puosun purnausta. Bemily. Sisäinen ämmä herää.

16.15 Vain e­lä­mää

Petran päivä.

17.00 Rik­kai­den deit­ti­pal­ve­lu

Laiskat deittailijat. Hymytyttö ja machonainen. Napakymppi. Elämänmuutos.

Ri­de with Nor­man Ree­dus

Leffalegendan matkassa.

Ö­kyt lap­si­kul­lat

Huippumalli haussa.

Toi­nen mies

(2008) Liam Nee­son on in­to­hi­mot­ril­le­rin pääo­sas­sa Pe­ter Ry­man, jon­ka maail­ma ro­mah­taa hä­nen saa­des­saan tie­tää muo­ti­suun­nit­te­li­ja­vai­mon­sa Li­san (Lau­ra Lin­ney) pi­tä­vän yh­teyt­tä ul­ko­mail­la a­su­vaan mie­heen.
18

18.00 D­rop Dead Di­va

Luovuttajat. Identiteettikriisi. Toivo elää. Ei paluuta.

Mas­terC­hef Suo­mi

Vähiin käy ennen kuin loppuu.

Ri­de with Nor­man Ree­dus

Elämäniloa Espanjassa.

18.45 Mar­gin Call

(2011) D­raa­mae­lo­ku­va si­joit­tuu New Yor­kin Wall St­ree­til­le vuo­den 2008 ta­lousk­rii­sin al­kuun.

18.55 Tos­ca­nan au­rin­gon al­la

(2003) Ro­mant­ti­nen d­raa­ma­ko­me­dia a­vioe­roa lä­pi­käy­väs­tä kir­jai­li­jas­ta (Dia­ne La­ne), jo­ka mat­kus­taa lo­mal­le I­ta­lian Tos­ca­nan ku­van­kau­nii­siin mai­se­miin.

19.00 Mad Cook S­how

Tulevaisuuden ruoka.

Ju­nior Mas­terC­hef Suo­mi

Tervetuloa Master Chef keittiöön! Makumatka Aasiaan. Tervetuloa maatilalle!

Hy­vät ja huo­not uu­ti­set (x2)

Iskulauseet testissä. Nyt meni tunteisiin.

20.00 N­CIS Los An­ge­les

Ydinarvot. Enkeleitä ja daemoneja. Muutoksia.

20.50 Soo­loi­lua

(2007) Her­sy­vä d­raa­ma­ko­me­dia kol­me­kymp­pi­ses­tä toi­mit­ta­jas­ta Em­mas­ta (Sai­ja Len­to­nen), jo­ka lä­he­te­tään yl­lät­täen haas­tat­te­le­maan huip­pu­ka­pel­li­mes­ta­ri Joel Ab­ra­hams­so­nia (Ka­ri-Pek­ka Toi­vo­nen).
21

21.00 O­cean's T­wel­ve

(2004) O­cean's E­le­ven -e­lo­ku­van it­se­näi­nen jat­ko-o­sa.

Ter­ro­ris­tin jäl­jil­lä

(2003) Mul­lan al­la -sar­jan täh­ti Pe­ter K­rau­se e­sit­tää jän­nit­tä­väs­sä t­ril­le­ris­sä työn­sä me­net­tä­nyt­tä kir­jan­pi­tä­jää, jon­ka e­lä­mä muut­tuu uu­den naa­pu­rin myö­tä.

Ma­fian ot­tees­sa

(1993) Li­kai­nen kyt­tä sor­tuu sa­dis­ti­sen palk­ka­mur­haa­jat­ta­ren pu­no­mien pe­tos­ten vyyh­tiin sel­kä­pii­tä kar­mi­vas­sa e­root­ti­ses­sa t­ril­le­ris­sä.

O­cean's T­hir­teen

(2007) S­te­ven So­der­berg­hin su­per­täh­dil­lä ryy­di­tet­ty ri­kos­ko­me­diat­ri­lo­gia hui­pen­tuu, kun Dan­ny O­cean (Geor­ge C­loo­ney) ko­koaa po­ru­kan kos­taak­seen häi­käi­le­mät­tö­mäl­le ka­si­no­pam­pul­le (Al Pa­ci­no), jo­ka on ve­dät­tä­nyt Reu­be­nia (El­liott Gould) lii­kea­siois­sa.

Huu­li­harp­pu­kos­ta­ja

(1968) Ser­gio Leo­nen oh­jaa­ma län­nen­seik­kai­luk­las­sik­ko sa­la­pe­räi­ses­tä kos­ta­jas­ta se­kä les­ki­nai­ses­ta, jo­ka kaik­kien yl­lä­tyk­sek­si saa­puu vaa­ti­maan rau­ta­tien al­le jou­tu­via mai­ta it­sel­leen.

21.10 Jack Reac­her - Tap­pa­jan jäl­jil­lä

(2012) Tom C­rui­se on vauh­dik­kaan toi­min­tat­ril­le­rin pääo­sas­sa sa­la­pe­räi­nen yh­den mie­hen tais­te­lu­ko­ne Jack Reac­her, jo­ka ku­tu­su­taan a­puun sel­vit­tä­mään vii­den ih­mi­sen hen­gen vaa­ti­nut­ta tark­ka-am­pu­jais­kua Pitts­burg­his­sa.

22.50 Youngb­lood - lät­kä ve­res­sä

(1986) Vauh­di­kas ur­hei­lud­raa­ma jää­kiek­koi­li­ja Dean Youngb­loo­dis­ta (Rob Lo­we), jo­ka haa­vei­lee am­mat­ti­lai­su­ras­ta.

23.00 N­CIS Los An­ge­les

Enkeleitä ja daemoneja.

23.10 N­CIS Los An­ge­les

23.20 N­CIS Los An­ge­les

Ydinarvot.

23.25 N­CIS Los An­ge­les

Kosto elää.

23.40 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 4

Tuutko mukaan suihkuun?
0

00.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si

Ei muistella pahalla.

00.05 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si

Sitkeä pirulainen.

00.10 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si

Täysin aitoa.

00.10 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 4

Even ja Danin viimeinen iltanuotio.

00.25 Mad­ven­tu­res I (x2)

Amazonia. Peru & Ecuador.

00.30 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 4 Ext­ra

Mitä kuuluu, Eve ja Dani?

01.00 Mad­ven­tu­res I (x6)

Indonesia - Bali, Sumba. Indonesia - Sumba, Bali. Tonga. Tonga ‒ Peru.

01.00 S­kan­daa­lis­ta kuu­lui­sak­si

Miehensä silpoja.

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si (x2)

Sitkeä pirulainen. Limbotaan esteen ali.

Ka­tast­ro­fin a­na­to­mia

Myrkkyhoitajan sarjamurhat.

01.30 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si

Limbotaan esteen ali.

01.45 Vil­lit net­ti­vi­deot

01.45 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 4 (x2)

Even ja Danin viimeinen iltanuotio. Tuutko mukaan suihkuun?

02.00 Ex on t­he Beach Ruot­si

Kaikki päättyy aikanaan. Karibialle. Ensimmäinen exä.

02.10 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si (x2)

Täysin aitoa. Ei muistella pahalla.

02.30 Ex on t­he Beach Ruot­si

Hauska vai rasittava?

02.30 Pa­han jäl­keen (x2)

Pakolaisyhteisö kaatopaikalla. Syöpä - pois pelon varjosta.

02.45 Yh­den il­lan jut­tu

Makwan Amirkhani ja kuuma paini. Rauhanneuvottelusta apua rakkauteen.
3

03.15 Yh­den il­lan jut­tu

Suomen seksikkäin mies.

03.15 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 4 Ext­ra

Mitä kuuluu, Eve ja Dani?

03.30 Bac­he­lor Suo­mi

Sinä ansaitset kultaa. Minä valitsen sinut. Jos mä oon oikee.

03.40 Pa­han jäl­keen (x2)

Koulukiusattu Roni. Addiktion kasvot.

04.00 Bac­he­lor Suo­mi

Älä droppaa mun tunnelmaa.