Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 26.11. ti 27.11. ke 28.11. to 29.11. pe 30.11. la 1.12. su 2.12.
9

09.00 Suo­rat sa­nat sa­pus­kas­ta

Savuna ilmaan.

09.10 Suo­rat sa­nat sa­pus­kas­ta

Herää, David!

09.20 Suo­rat sa­nat sa­pus­kas­ta

Brintialaista ruokaa.

09.30 Suo­rat sa­nat sa­pus­kas­ta

Bunkkerista kanttiiniksi.

09.30 Ap­res S­ki (x2)

Puumia ja paniikkia. Lasten leikkiä.

09.30 Us­ko koe­tuk­sel­la

(2000) Ro­mant­ti­nen ko­me­dia on Ed­ward Nor­to­nin e­si­koi­soh­jaus.

09.45 Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say!

Itsepäisyys huipussaan.

09.55 Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say!

Cajun-ruokaa Nashvillessä.

09.55 Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say! (x2)

Itsepäisyys huipussaan.

10.05 Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say!

Avioliitto karilla.

10.15 Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say!

10.35 Team Ah­ma (x2)

Morkkis. Treffit.

10.45 Team Ah­ma (x2)

Taakse poistu. Elämän kevät.

10.55 Team Ah­ma (x2)

Honeymoon. Julkisuuden henkilö.

11.00 Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say! (x2)

Cajun-ruokaa Nashvillessä. Avioliitto karilla.

11.05 Team Ah­ma (x2)

Doublecheeseburger. Delirium.

11.35 Mad Cook S­how (x2)

Orgiat. Erityisruokavaliot ja dieetit.

11.40 Kiel­let­ty rak­kaus

11.40 A­nop­pi on pa­hin

(2005) Ro­mant­ti­sen ko­me­dian pääo­sas­sa on Jen­ni­fer Lo­pez, jon­ka e­sit­tä­mä C­har­lie löy­tää pit­kän et­sin­nän jäl­keen täy­del­li­sen mie­hen (Mic­hael Var­tan), mut­ta tä­män äi­ti (Ja­ne Fon­da) te­kee kaik­ken­sa es­tääk­seen pa­rin on­nen.

11.45 Kiel­let­ty rak­kaus

Pettäjäpariskunta.

11.55 Kiel­let­ty rak­kaus

Vanhemmat hylkäsivät homon poikansa.
12

12.05 Kiel­let­ty rak­kaus

12.25 Tans­sin su­pe­räi­dit

Superfanijakso: Punaisella matolla.

12.30 E­läin­po­ti­lai­den pe­las­ta­ja

Vaikeita päätöksiä.

12.40 Tans­sin su­pe­räi­dit

Superfanijakso: Varastetaan show.

12.40 Mad Cook S­how (x2)

Perinneruokaa - pataan vai kakkoseen? Ruokahifistely.

12.50 Tans­sin su­pe­räi­dit

Superfanijakso: Kadonneet lapset.

13.05 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set (x2)

Anteeksi, puhutteko emojia?

13.10 E­läin­po­ti­lai­den pe­las­ta­ja

Selkäleikkauksia.

13.20 Ol­gan ko­to­na

13.20 T­he De­tails

(2011) To­bey Ma­gui­re e­sit­tää her­sy­vän ko­me­dian pääo­sas­sa hy­vä­sy­dä­mis­tä per­hee­ni­sää, jon­ka täy­del­li­nen e­lä­mä al­kaa na­tis­ta lii­tok­sis­saan, kun ta­ka­pi­hal­la ry­myä­vät pe­su­kar­hut käyn­nis­tä­vät hol­tit­to­man syök­sy­kier­teen.

13.25 E­läin­po­ti­lai­den pe­las­ta­ja

Stressaajat.

13.35 E­läin­po­ti­lai­den pe­las­ta­ja

Improvisointia.

13.45 A­kin ja Ri­tan rak­kaus­diee­tit

Sähköiskuja ja selityksiä.

14.00 Su­ku­lan suo­ja­tit

Itsetutkistelua.

14.10 Wed­ding Town (x2)

Unelma vuosien takaa.

14.15 Su­ku­lan suo­ja­tit

Uuteen alkuun.

14.25 Su­ku­lan suo­ja­tit

Italiaan!

14.30 Nie­mi­nen & Lah­ti­nen S­how

Vieraina Mariska ja Kiti Kokkonen.

14.35 Wed­ding Town

14.45 A­kin ja Ri­tan rak­kaus­diee­tit

Akin miesopit.
15

15.00 A­kin ja Ri­tan rak­kaus­diee­tit

Mies on perheen pää.

15.00 Bi­le­kis­so­jen py­hä pa­ran­nus

Tervetuloa luostariin. Sisäinen kauneus.

Mic­hael C­lay­ton

(2007) Ke­mi­kaa­liyh­tiö­tä e­dus­ta­va ju­ris­ti me­net­tää us­kon­sa ke­mi­kaa­lien vaa­rat­to­muu­teen ja ro­mah­taa.

15.10 A­kin ja Ri­tan rak­kaus­diee­tit

15.15 I­sän­maan toi­vot

15.30 Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä

Tarkastus.

15.45 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x2)

Suojelupyhimys. Väärään suuntaan.

Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä

15.50 Vain e­lä­mää

Mikael Gabrielin päivä. Hectorin päivä.

15.55 Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä

Nimi.

16.15 Sä­pi­nää kan­nen al­la

Uusia tuulia.

16.35 Wed­ding Town

17.00 Rik­kai­den deit­ti­pal­ve­lu

Mainosmiehille morsiamia. Bilettäjä ja mammanpoika. Taikatemppuja ja uhkapelejä. Alfanaaras ja kova pehmo.

Ri­de with Nor­man Ree­dus

Sanaa ja salapaikkoja.

Bac­he­lor Suo­mi

Kaikki tiet vie sun luo.

Ve­net­sia­lai­nen

(2010) Saa­ra Saa­re­lan (Hen­git­tä­mät­tä ja nau­ra­mat­ta, Vää­rät juu­ret) Rans­kas­sa oh­jaa­ma jän­ni­tysd­raa­ma näh­dään nyt en­sim­mäis­tä ker­taa Suo­mes­sa.
18

18.00 Re­si­dent

Menetetty rakkaus. Menneisyyden haamut. Syntipukki. Peto.

Mas­terC­hef Suo­mi

Huutaen hyvä tulee.

Ri­de with Nor­man Ree­dus

Taiteilua Texasissa.

18.45 F­rac­tu­re - mur­tu­ma­ton

(2007) Tii­vis­tun­nel­mai­ses­sa t­ril­le­ris­sä u­ral­laan y­lös­päin pyr­ki­vä nuo­ri la­ki­mies (Ryan Gos­ling) saa vas­taan­sa ma­ni­pu­loi­van mie­hen (Ant­ho­ny Hop­kins), jo­ta syy­te­tään vai­mon­sa kyl­mä­ve­ri­ses­tä mur­has­ta.

18.55 A­nop­pi on pa­hin

(2005) Ro­mant­ti­sen ko­me­dian pääo­sas­sa on Jen­ni­fer Lo­pez, jon­ka e­sit­tä­mä C­har­lie löy­tää pit­kän et­sin­nän jäl­keen täy­del­li­sen mie­hen (Mic­hael Var­tan), mut­ta tä­män äi­ti (Ja­ne Fon­da) te­kee kaik­ken­sa es­tääk­seen pa­rin on­nen.

19.00 Mad Cook S­how

Perinneruokaa - pataan vai kakkoseen? Ruokahifistely. Orgiat. Erityisruokavaliot ja dieetit.

Hy­vät ja huo­not uu­ti­set (x2)

Anteeksi, puhutteko emojia?

20.00 Hol­mes NYC

Valtaistuinpeliä.

N­CIS Los An­ge­les

Aktiivisia toimia. Reputtajat. Palveluksessanne, Miss Diaz.
21

21.00 Sil­män­kään­tä­jien ku­nin­gas

(1995) Mo­der­nin fan­ta­sia­kir­jal­li­suu­den mes­ta­rin C­li­ve Bar­ke­rin (Hell­rai­ser, Nightb­reed - Yön kan­sa) kol­mas o­ma oh­jaus on toi­min­nal­li­nen t­ril­le­ri yk­si­tyi­set­si­vä Har­ry D'A­mou­ris­ta (S­cott Ba­ku­la, mm. Täy­del­li­set nai­set, S­tar T­rek: En­terp­ri­se), jo­ka pää­see Los An­ge­le­sis­sa sat­tu­mal­ta fa­naat­ti­sen kul­tin jäl­jil­le.

Mies ja a­las­ton a­se

(1988) Huip­pu­suo­si­tun Mies ja a­las­ton a­se -e­lo­ku­va­sar­jan käyn­nis­tä­nyt her­vo­ton vauh­ti­ko­me­dia, jo­ka sai al­kun­sa tv-sar­jas­ta Hei, me pam­pu­te­taan.

Col­la­te­ral - vää­rä ai­ka, vää­rä paik­ka

(2004) Tom C­rui­se näh­dään toi­min­tat­ril­le­rin pääo­sas­sa mes­ta­ril­li­se­na palk­ka­mur­haa­ja­na, jo­ka ai­koo hoi­taa vii­si keik­kaa yh­des­sä il­las­sa pa­haa-aa­vis­ta­mat­to­man tak­si­kus­kin Ma­xin (Os­car-voit­ta­ja Ja­mie Foxx) a­vus­tuk­sel­la.

Mic­hael C­lay­ton

(2007) Ke­mi­kaa­liyh­tiö­tä e­dus­ta­va ju­ris­ti me­net­tää us­kon­sa ke­mi­kaa­lien vaa­rat­to­muu­teen ja ro­mah­taa.

Ba­sic Ins­tinct 2

(2006) S­ha­ron S­to­ne pa­laa kir­jai­li­ja Cat­he­ri­ne T­ra­mel­lin roh­keaan ko­hu­roo­liin in­ten­sii­vi­ses­sä t­ril­le­ris­sä, jon­ka oh­jaa­ja muis­te­taan mm. me­nes­ty­se­lo­ku­vis­ta S­ha­kaa­li ja Rob Roy.

T­he P­la­ce Beyond t­he Pi­nes

(2012) D­ri­ve-e­lo­ku­van täh­ti Ryan Gos­ling on jän­ni­tysd­raa­man toi­ses­sa pääo­sas­sa s­tunt-moot­to­ri­pyö­räi­li­jä Lu­ke, jo­ka pää­tyy tie­naa­maan e­lan­ton­sa pank­ki­ryös­töil­lä.

Pom­pe­ji

(2014) G­la­diaat­to­rik­si ryh­ty­neen or­jan (Ga­me of Th­ro­ne­sis­ta tut­tu Kit Har­ring­ton) on pe­las­tet­ta­va rak­kaan­sa kor­rup­toi­tu­neen roo­ma­lai­sen se­naat­to­rin kä­sis­tä sa­mal­la kun Pom­pei­jin kau­pun­ki tu­hou­tuu hä­nen ym­pä­ril­lään val­ta­vas­sa tu­li­vuo­ren­pur­kauk­ses­sa.

23.00 N­CIS Los An­ge­les

Aktiivisia toimia.

23.00 P­roof - to­dis­te

(2005) Ne­rok­kaan mut­ta mie­li­sai­raan ma­te­maa­ti­kon (Ant­ho­ny Hop­kins) ä­ly­käs ty­tär (G­wy­neth Palt­row) y­rit­tää sel­viy­tyä i­sän­sä kuo­le­mas­ta.

23.10 Na­pa­kymp­pi

Arvomaailman asioita.

23.15 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 4

Pikkujouluissa sojottaa tonttulakki.

23.20 N­CIS Los An­ge­les

Reputtajat. Palveluksessanne, Miss Diaz.

23.40 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 4

0

00.00 Na­pa­kymp­pi

Tanssii Jannen kanssa.

00.05 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si

Peikkoa pitää kusta silmään.

00.10 Na­pa­kymp­pi

Kari Salmelainen vai Janne Kataja? Käyt sä usein täällä?

Kock­tails with Kh­loé

Naapuri kylässä.

00.30 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 4 Ext­ra

Aidot tunteet.

01.00 Sar­ja­mur­haa­jan äi­ti

Nuori perhesurmaaja.

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si

En ole mikään pelkuri.

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si

Viva Las Vegas! Näytä pallit.

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si (x2)

Peikkoa pitää kusta silmään. En ole mikään pelkuri.

Vil­lit net­ti­vi­deot

Ka­tast­ro­fin a­na­to­mia

Oulun vauvasurmat.

01.25 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si (x2)

Viva Las Vegas! Näytä pallit.

01.45 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 4 (x2)

Pikkujouluissa sojottaa tonttulakki.

01.50 Ex on t­he Beach Ruot­si

Piinapenkissä.

01.50 Sar­ja­mur­haa­jan äi­ti

Yksinäinen susi. Puolan Frankenstein.

01.55 Sar­ja­mur­haa­jan äi­ti

Kuoleman enkeli.

02.30 Sar­ja­mur­haa­jan äi­ti (x2)

Nuori perhesurmaaja. Kuoleman enkeli.

02.35 Val­heen van­git

Lohduton liitto.

02.40 Ex on t­he Beach Ruot­si

Kivi, sakset, paperi. Mitta täyttyy.

02.45 Ex on t­he Beach Ruot­si

Treffejä ja huutoja.

02.55 Sar­ja­mur­haa­jan äi­ti (x2)

Yksinäinen susi. Puolan Frankenstein.
3

03.15 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 4 Ext­ra

Aidot tunteet.

03.25 Val­heen van­git

Kätkytkuolema.

03.30 Val­heen van­git

Nettideitti.

04.10 I­sän­maan toi­vot