Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 30.7. ti 31.7. ke 1.8. to 2.8. pe 3.8. la 4.8. su 5.8.

00.00 No­ne

No­ne

00.00 No­ne

No­ne

00.00 No­ne

No­ne

00.00 No­ne

6
9

09.20 Rem­pal­la kau­pak­si (x2)

Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma.

09.30 Rem­pal­la kau­pak­si

Tyl­syyt­tä pa­koon. Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma.

09.40 Hairsp­ray

Rie­mu­kas me­nes­tys­mu­si­kaa­li pa­laa e­lo­ku­van muo­toon vai­kut­ta­van täh­ti­kaar­tin ke­ra. (2007)

09.45 Rem­pal­la kau­pak­si

Puo­li­val­mis­ta ja tyh­jää. Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma.

09.45 Rem­pal­la kau­pak­si

Hi­hat hei­lu­maan. Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma.

09.50 I­hol­la U­SA (x2)

A­me­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

10.10 Rem­pal­la kau­pak­si

10.20 Mas­terC­hef Aust­ra­lia

Luo­vuut­ta ja­pa­ni­lai­seen ta­paan. Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

10.35 Mas­terC­hef Aust­ra­lia

O­do­tus­ta ja yl­lä­tyk­siä. Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

10.35 Mas­terC­hef Aust­ra­lia

Mic­he­lin-me­nu. Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

10.40 Rem­pal­la kau­pak­si (x2)

Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma.

10.55 Jut­ta ja 10 suur­ta u­nel­maa (x2)

Ko­ti­mai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma.

11.00 Mas­terC­hef Aust­ra­lia

Fu­jin juu­rel­la. Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

11.35 A­me­ri­kan kar­meim­mat ko­kit

A­me­rik­ka­lai­nen ruo­ka­rea­li­ty.

11.35 Vaih­ta­mal­la pa­ra­nee

Jen­ni­fer A­nis­ton e­sit­tää rie­mas­tut­ta­van ro­mant­ti­sen ko­me­dian nais­pääo­sas­sa Kas­sie­ta, jo­ka on kyl­läs­ty­nyt e­lä­män­sä p­rins­sin et­si­mi­seen ja päät­tä­nyt hank­kia lap­sen luo­vu­te­tuil­la siit­tiöil­lä. (2010)
12

12.00 A­me­ri­kan kar­meim­mat ko­kit

Yl­lä­tys. A­me­rik­ka­lai­nen ruo­ka­rea­li­ty.

12.15 Ou Nou!

12.20 Ou Nou!

12.25 Ou Nou! (x2)

Ko­ti­mai­nen ko­me­dia­sar­ja.

12.40 Mat­kal­la nun­nak­si (x2)

A­me­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

12.45 Dex­pe­di­tion

13.10 Sä­pi­nää kan­nen al­la

A­me­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

13.15 Su­ku­lan suo­ja­tit (x2)

Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja.

13.15 Val­ley Girl

Ro­mant­ti­nen ko­me­dia 15-vuo­tiaan San Fer­nan­do Val­leys­tä ko­toi­sin o­le­van Ju­lien (De­bo­rah Fo­re­man) ja Hol­ly­woo­dis­ta o­le­van Ran­dyn (Nic­ho­las Ca­ge) e­pä­to­den­nä­köi­ses­tä rak­kaus­suh­tees­ta. (1983)

13.55 I­bi­za Wee­ken­der

Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

14.10 Kaik­ki vas­taan 1

Pans­sa­ri­vau­nu park­kiin. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma.

14.45 Sing It On

A­me­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

Mat­kal­la nun­nak­si (x2)

A­me­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

14.55 Kuok­ka­vie­raat

Huip­pu­me­nes­tyk­sek­si ko­hon­nut rie­mas­tut­ta­va vauh­ti­ko­me­dia Joh­nis­ta (O­wen Wil­son) ja Je­re­mys­tä (Vin­ce Vaughn), jot­ka har­ras­ta­vat kuok­ka­vie­rai­lu­ja ven­to­vie­rai­den ih­mis­ten häi­hin. (2005)
15

15.20 Maail­man ö­kyim­mät lah­jat

Liv D: Maail­man ö­kyim­mät lah­jat.

15.30 Haa­pa­sa­lo goes lo­mal­le

Ko­ti­mai­nen mat­kai­luoh­jel­ma.

16.15 P­ri­son Wi­ves C­lub

A­me­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

Ruot­sin mil­jo­nää­riäi­dit (x4)

Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

17.00 Rem­pal­la kau­pak­si

Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma.

17.00 Val­lan kään­tö­puo­li

U­SA:n p­re­si­dent­tieh­dok­kuut­ta ta­voit­te­le­van ku­ver­nöö­rin vaa­li­kam­pan­jas­sa työs­ken­te­le­vä i­dea­lis­ti­nen S­tep­hen (Gos­ling) ko­kee pa­rin pik­ku­vir­heen jäl­keen ka­run he­rä­tyk­sen to­del­li­suu­teen po­li­tii­kan ku­lis­sien ta­ka­na. (2011)
18

18.00 D­rop Dead Di­va

A­me­rik­ka­lai­nen d­raa­ma­sar­ja.

T­he Voi­ce of Fin­land

T­he Voi­ce of Fin­lan­din K­noc­kout kier­ros al­kaa!

18.00 T­he Voi­ce of Fin­land

K­noc­kout-vai­he jat­kuu!

19.00 Ruot­sin mil­jo­nää­riäi­dit

Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

19.00 Rau­ta­rou­va

Häi­käi­se­vä Me­ryl St­reep täh­dit­tää kah­del­la Os­ca­ril­la pal­kit­tua d­raa­mae­lo­ku­vaa, jo­ka luo­taa Mar­ga­ret T­hatc­he­rin e­lä­mää lap­suu­des­ta ai­na po­li­tii­kan hui­pul­le saak­ka. (2011)

19.20 T­he To Do List

Ko­me­dia juu­ri lu­kion päät­tä­nees­tä B­ran­dys­tä, jo­ka laa­tii tar­kan teh­tä­vä­lis­tan a­siois­ta, jot­ka ha­luaa teh­dä en­nen y­lio­pis­toon siir­ty­mis­tä.

19.25 Su­per­täh­det

Ve­gas, ba­by! Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma.

20.00 Cast­le

A­me­rik­ka­lai­nen et­si­vä­sar­ja.
21

21.00 Is­ku Ko­lum­biaan

Har­ri­son Ford uu­sii pää­roo­lin­sa CIA-a­gent­ti Jack Rya­ni­na vauh­dik­kaas­sa ja toi­min­nal­la la­da­tus­sa me­nes­tyst­ril­le­ris­sä, jo­ka pe­rus­tuu Tom C­lan­cyn ro­maa­niin. (1994)

C­hap­ter 27 - John Len­no­nin mur­ha

Su­per­täh­ti Ja­red Le­to on to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­van jän­ni­tysd­raa­man pääo­sas­sa hen­ki­ses­ti e­pä­va­kaa nuo­ru­kai­nen Mark Da­vid C­hap­man, jo­ka saa­puu New Yor­kiin ta­va­tak­seen T­he Beat­les -täh­ti John Len­no­nin. (2007)

21.00 Mud

Ar­kan­sa­sin jo­ki­var­teen si­joit­tu­va d­raa­mae­lo­ku­va kah­des­ta tei­ni­po­jas­ta, jot­ka tör­mää­vät au­tio­saa­rel­la et­sin­tä­kuu­lu­tet­tuun mie­heen. (2012)

Tie poh­joi­seen

Ve­sa-Mat­ti Loi­ri ja Sa­mu­li E­del­mann näh­dään en­si ker­taa yh­des­sä val­ko­kan­kaal­la Mi­ka Kau­ris­mäen me­nes­ty­se­lo­ku­vas­sa, jo­ka ker­too mus­tal­la huu­mo­ril­la ja suu­ril­la tun­teil­la sä­vy­te­tyn ta­ri­nan poi­kan­sa Ti­mon (Sa­mu­li E­del­mann) luok­se 35 vuo­den hil­jai­suu­den jäl­keen pa­laa­vas­ta tuh­la­ri-i­säs­tä Leos­ta (Ve­sa-Mat­ti Loi­ri). (2012)

21.00 S­ca­ry Mo­vie 4

2000-lu­vun me­nes­ty­neim­män ko­me­diae­lo­ku­vien sar­jan nel­jän­nen o­san on oh­jan­nut Mies ja a­las­ton a­se -suo­sik­kien te­ki­jä­mes­ta­ri Da­vid Zuc­ker. (2006)

21.05 Ho­mef­ront

Jän­nit­tä­väs­sä toi­min­tat­ril­le­ris­sä työn­sä jät­tä­nyt huu­me­po­lii­si P­hil B­ro­ker (Ja­son S­tat­ham) y­rit­tää viet­tää rau­hal­lis­ta e­lä­mää pik­ku­kau­pun­gis­sa tyt­tä­ren­sä kans­sa, mut­ta on­nis­tuu rii­tau­tu­maan pai­kal­li­sen huu­me­dii­le­rin Ga­tor Bo­di­nen (Ja­mes F­ran­co) kans­sa. (2013)

21.20 Pant­ti­van­ki

B­ru­ce Wil­lis lois­taa in­ten­sii­vi­sen toi­min­tat­ril­le­rin pääo­sas­sa piin­ko­va­na pant­ti­van­ki­neu­vot­te­li­ja­na Jeff Tal­ley­na, jo­ka saa e­rää­nä kau­nii­na päi­vä­nä tar­peek­seen ja e­lä­köi­tyy pik­ku­kau­pun­gin po­lii­si­pääl­li­kök­si. (2005)

22.40 Ha­vai­ji 5-0

Ve­ris­tä s­hak­kia.

22.45 Hou­se of Lies (x2)

23.05 Val­koi­nen kau­pun­ki

Ir­tiot­to­ja-te­le­vi­sio­sar­jaan poh­jau­tu­va d­raa­ma Val­koi­nen kau­pun­ki ker­too tak­si­kus­ki Ve­li-Ma­tin t­raa­gi­sen ta­ri­nan. (2006)

23.10 Ha­vai­ji 5-0

Uu­si pe­laa­ja.

23.20 Ha­vai­ji 5-0

Lu­pa tap­paa.

23.35 Ran­ta­vah­dit

Kuk­koi­lua. Aust­ra­lia­lai­nen sar­ja.

23.35 Val­heen van­git

Pin­nal­la. Ko­ti­mai­nen oh­jel­ma.

23.55 Ray Do­no­van

Kaik­ki pe­liin. A­me­rik­ka­lai­nen ri­kosd­raa­ma­sar­ja.
0

00.00 Ex on t­he Beach Ruot­si (x2)

Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

00.05 Ex on t­he Beach Ruot­si

So­taa ja su­per­san­ka­rei­ta. Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

00.05 Ex on t­he Beach Ruot­si

Sek­si­mes­ta­ri. Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

00.10 Ex on t­he Beach Ruot­si

Mur­hei­ta. Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

00.30 Ran­ta­vah­dit

Pie­nes­tä kiin­ni. Aust­ra­lia­lai­nen sar­ja.

01.00 Ex on t­he Beach Ruot­si

Pe­lot­ta­va eh­do­tus. Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Nor­ja­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

01.00 Ex on t­he Beach Ruot­si (x2)

Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

Pa­han jäl­keen

Ad­dik­tion kas­vot. Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja.

01.45 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Las­ten leik­kiä. Nor­ja­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

01.45 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x2)

Nor­ja­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

01.45 Ar­man LI­VE

00.00 No­ne

02.30 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x2)

Nor­ja­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

00.00 No­ne

00.00 No­ne

3

00.00 No­ne

No­ne