Ohjelmakartta.fi
ma 18.3. ti 19.3. ke 20.3. to 21.3. pe 22.3. la 23.3. su 24.3.

08.25 Mas­terC­hef Aust­ra­lia

Maaseudun rasitukseen.

08.40 Mas­terC­hef Aust­ra­lia

Muotiaineksia & trenditekniikoita.

Mas­terC­hef Aust­ra­lia

Christyn Mysteeri.

08.55 Mas­terC­hef Aust­ra­lia

Opinnäyte.

Mas­terC­hef Aust­ra­lia

Tuomarit testissä.
9

09.15 Mad Cook S­how

Hävikkiruoka.

09.40 Mad Cook S­how

Ruoka ja uskonto.

09.40 Mad Cook S­how

Uusavuttomuus.

09.40 Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say! (x2)

Sielunruokaa. Sisko ja sen veli.

09.55 Mad Cook S­how

Ruoka ja urheilu.

09.55 I­bi­za Wee­ken­der

Strippareita ja vanhoja kaunoja.

09.55 Rem­pal­la kau­pak­si

Kamiinan kaipuu.

10.20 I­bi­za Wee­ken­der

Walesin kissat.

10.20 I­bi­za Wee­ken­der

O­let­te juon­ti­kiel­los­sa, kän­niää­liöt!

10.20 S­tep Up: Re­vo­lu­tion

(2012) Mu­siik­kid­raa­man pääo­sas­sa on E­mi­ly (Kath­ryn Mc­Cor­mick), jo­ka saa­puu Mia­miin täh­täi­mes­sään u­ra tans­si­ja­na.

10.40 I­bi­za Wee­ken­der

Mitä ihmeen pettingiä?

10.40 Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say! (x2)

10.50 Häät sul­ha­sen ta­paan (x2)

11.10 Häät sul­ha­sen ta­paan (x2)

Joulu sulhasen tapaan. Hassahtaneimmat hääaikeet.

11.10 Häät sul­ha­sen ta­paan (x2)

Kohtalon sanelemaa. Takaisin kouluun.

11.10 Uu­si e­lä­mä e­te­läs­sä (x2)

Ykkössijan tavoittelu. Hypnoterapiaa.

11.30 Häät sul­ha­sen ta­paan (x2)

Bailut Bollywoodin tapaan. Huippumuotia häähumuun.
12

12.00 S­tep Up All In

(2014) Täs­sä tans­sie­lo­ku­va­sar­jan uu­sim­mas­sa o­sas­sa ryh­mät kil­pai­le­vat Las Ve­ga­sis­sa. Voit­ta­jil­le on lu­vas­sa se­kä mai­net­ta ja kun­niaa et­tä työ­so­pi­mus.

12.15 Uu­si e­lä­mä e­te­läs­sä (x2)

Kiireinen sunnuntai. Patiopiina.

12.50 Haa­pa­sa­lo goes lo­mal­le (x4)

Kuuba, Havanna. Kuuba, Trinidad. Caymansaaret. Jamaika.

12.50 Mad Cook S­how (x2)

Hävikkiruoka. Uusavuttomuus.

13.10 Tans­sin su­pe­räi­dit

Taistelu kruunusta.

13.30 Tans­sin su­pe­räi­dit

Triojen taistelu.

13.50 Mad Cook S­how (x2)

Ruoka ja urheilu. Ruoka ja uskonto.

13.50 Oi­kean­lais­ta ke­miaa

(2005) Sink­kue­lä­mää-sar­jan hen­ges­sä vauh­dik­kaas­ti kul­ke­va ro­mant­ti­nen ko­me­dia, jo­ka koet­te­lee nau­ru­her­mo­ja, yl­lät­tää ja kos­ket­taa.

14.20 Su­per­täh­det

Mika Häkkisen päivä. Jarkko Niemisen päivä. Marcus Grönholmin päivä. Viimeinen ilta.

14.20 Haa­pa­sa­lo goes lo­mal­le (x2)

Barbados. Trinidad ja Tobago.
15

15.25 Kup­pi­lat kun­toon, Gor­don Ram­say!

Haa­pa­sa­lo goes lo­mal­le (x2)

Dominikaaninen Tasavalta. Puerto Rico.

15.35 Hei, taas me len­ne­tään!

(1982) Jat­ko-o­sa hul­vat­to­mal­le k­re­si­ko­me­dial­le Hei, me len­ne­tään! Muis­to­jen vai­vaa­ma so­ti­las­len­tä­jä Ted St­ri­ker jou­tuu jäl­leen pe­las­ta­maan len­to­mat­kus­ta­jien hen­gen.

15.50 Kaik­ki vas­taan 1

Kuinka jättiläislokki kesytetään? 29-vuo­tias Ja­ni Lindq­vist Kuo­pios­ta a­set­tuu muu­ta Suo­mea vas­taan kau­den s­tar­tis­sa.

16.10 Uu­si e­lä­mä e­te­läs­sä

Kiireinen sunnuntai. Patiopiina. Ykkössijan tavoittelu. Hypnoterapiaa.

17.00 Rem­pal­la kau­pak­si

Kamiinan kaipuu. Tuo­re i­soäi­ti Ant­hea et­sii a­sun­toa lä­hem­pää tyt­tä­ren­sä per­het­tä.

G­ril­lit huu­rus­sa

Mansessa pärämätseillä. Lappeenrannan atomivoimala. Pohjanmaan mitalla.

G­ril­lit huu­rus­sa (x2)

Mansessa pärämätseillä. Lappeenrannan atomivoimala.

G­ril­lit huu­rus­sa

Pohjanmaan mitalla. Ko­ko kan­san haus­kuut­ta­ja Sa­mi Hed­berg keik­kai­lee Poh­jan­maal­la ja käy her­kut­te­le­mas­sa Sei­nä­joen ja La­puan g­ril­leil­lä hiih­tä­jä­le­gen­da Ju­ha Mie­don e­li Mie­taan Jus­sin kans­sa.

G­host Ri­der - Kos­ton hen­ki

G­host Ri­der -e­lo­ku­van toi­ses­sa o­sas­sa seu­ra­taan jäl­leen kak­soi­se­lä­mää e­lä­vän hui­ma­päi­sen s­tunt-moot­to­ri­pyö­räi­li­jän John­ny B­la­zen (Ni­co­las Ca­ge) ta­ri­naa. Täl­lä ker­taa John­ny y­rit­tää suo­jel­la Dan­ny-poi­kaa ih­mi­sil­tä, joil­la on uh­kaa­via suun­ni­tel­mia hä­nen va­ral­le.
18

18.00 Remp­pa vai muut­to

Kompakti koti. Historiallinen helmi. Keskusta vai lähiö. Vaativa veranta.

18.00 Pul­lu­koi­den u­nel­ma­lo­ma

Liv D: Pullukoiden unelmaloma. Kah­dek­san va­ka­vas­ti y­li­pai­nois­ta b­rit­tiä suun­taa e­lä­män mul­lis­ta­val­le lo­mal­le i­so­ko­koi­sil­le tar­koi­tet­tuun ho­tel­liin Ba­ha­ma­saa­ril­le.

18.55 Mad Cook S­how

Ruoka ja urheilu. Ruoka ja uskonto. Hävikkiruoka. Uusavuttomuus.

Mist­res­ses (x2)

Paluu alkuun. Elämä jatkuu.

Fat­hers & Daugh­ters

(2015) Rus­sell C­ro­we on kos­ket­ta­vas­sa d­raa­mas­sa me­nes­tys­kir­jai­li­ja Ja­ke Da­vis, jon­ka e­lä­mä ja mie­len­ter­veys ro­mah­ta­vat t­ra­ge­dian jäl­keen, mut­ta rak­kaus tyt­tä­reen kan­taa. Ty­tär Ka­tie jou­tuu kamp­pai­le­maan o­mia de­mo­ne­jaan vas­taan.

T­he Host - Vie­ras

(2013) Ro­mant­ti­ses­sa tie­tei­se­lo­ku­vas­sa vie­ras la­ji val­taa maa­pal­loa ja ih­mis­ten ke­ho­ja. Sit­keä Me­la­nie (Saoir­se Ro­nan) päät­tää kui­ten­kin tais­tel­la rak­kai­den­sa puo­les­ta.

20.00 B­lue B­loods

Ulkomaiden vaikutusta. Rajanveto.

Hol­mes NYC

Jaettu hulluus. Jadesinetin arvoitus.
21

21.00 Hei, me len­ne­tään!

(1980) Mies ja a­las­ton a­se -sar­jan luo­jien hul­va­ton vauh­ti­ko­me­dia si­joit­tuu e­päon­ni­sel­le mat­kus­ta­ja­len­nol­le, jos­sa ko­ko mie­his­tö sai­ras­tuu. Hä­tiin löy­tyy kyy­dis­sä o­le­va en­ti­nen so­ti­las­len­tä­jä, jo­ka po­tee len­to­kam­moa.

Col­la­te­ral - vää­rä ai­ka, vää­rä paik­ka

(2004) Tom C­rui­se näh­dään toi­min­tat­ril­le­rin pääo­sas­sa mes­ta­ril­li­se­na palk­ka­mur­haa­ja­na, jo­ka ai­koo hoi­taa vii­si keik­kaa yh­des­sä il­las­sa pa­haa-aa­vis­ta­mat­to­man tak­si­kus­kin Ma­xin (Os­car-voit­ta­ja Ja­mie Foxx) a­vus­tuk­sel­la. Pian Max ta­juaa muut­tu­neen­sa tah­to­mat­taan kyl­mä­ve­ri­sen a­siak­kaan­sa hen­ki­va­kuu­tuk­sek­si.

Ju­mis­sa

(2010) Dub­li­niin si­joit­tu­van sär­mik­kään d­raa­man nais­pääo­sas­sa lois­taa suo­ma­lais­täh­ti Mil­ka Al­roth mu­sii­ki­no­pet­ta­ja Ju­lia­na­na, jol­le keh­key­tyy läm­min suh­de e­lä­mäl­leen suun­taa et­si­vään F­re­diin (Colm Mea­ney).

Con Air - len­to va­pau­teen

(1997) Ni­co­las Ca­ge e­sit­tää pääo­saa toi­min­tat­ril­le­ris­sä, jos­sa jouk­ko vaa­ral­li­sia van­ke­ja on tar­koi­tus siir­tää uu­teen, huip­pu­tur­val­li­seen van­ki­laan. Juu­ri va­pau­tet­tu Ca­me­ron saa kyy­din sa­mal­la Con Air -len­nol­la. E­lin­kau­tis­van­ki Cy­rus uh­kaa ro­mut­taa o­mil­la kaap­paus­suun­ni­tel­mil­laan Ca­me­ro­nin haa­veet vai­mon­sa ja tyt­tä­ren­sä nä­ke­mi­ses­tä.

La­ra C­roft Tomb Rai­der: E­lä­män läh­de

tuhoisat suunnitelmat. Ai­sa­pa­rik­seen C­roft kiin­nit­tää en­ti­sen ra­kas­tet­tun­sa, tai­ta­van mut­ta e­pä­luo­tet­ta­van palk­ka­so­tu­rin Ter­ry S­he­ri­da­nin (Ge­rard But­ler). Ta­ri­nan­kul­je­tuk­sen vauh­dis­ta vas­taa tii­vis­tun­nel­mai­sen toi­min­nan eks­pert­ti, S­peed-oh­jaa­ja Jan de Bont.

21.15 T­wi­light - E­päi­lys

(2010) Huip­pu­me­nes­tyk­sek­si ko­hon­neen T­wi­light-e­lo­ku­va­sar­jan kol­mas o­sa sy­ven­tää pian high sc­hoo­liaan lo­pet­te­le­van Bel­lan (K­ris­ten S­te­wart) haas­ta­vaa e­lä­män­ti­lan­net­ta. Ed­ward (Ro­bert Pat­tin­son) ha­luaa y­hä suo­jel­la nuor­ta nais­ta ki­rouk­sel­taan, ja kil­pa­ko­si­ja Ja­cob (Tay­lor Laut­ner) te­kee par­haan­sa voit­taak­seen Bel­lan huo­mion. Kol­mik­koa yh­dis­tää en­nen pit­kää uh­ka, jon­ka tor­ju­mi­sek­si on teh­tä­vä ki­vu­liai­ta rat­kai­su­ja.

Bul­let to t­he Head

Toi­min­tae­lo­ku­va New Or­lean­sis­sa vai­kut­ta­van palk­ka­mur­haa­jan (Syl­ves­ter S­tal­lo­ne) ja Was­hing­to­nis­sa toi­mi­van ri­kos­tut­ki­jan (Sung Kang) yh­tei­ses­tä kos­to­ret­kes­tä. Kun kum­pi­kin mie­his­tä me­net­tää lä­hei­sen­sä, päät­tää tä­mä e­ri­koi­nen pa­ri­val­jak­ko lyö­dä hynt­tyyt yh­teen ja et­siä kä­siin­sä mie­hen, jo­ka on vas­tuus­sa kuo­le­mis­ta.

22.50 B­lue B­loods

Ulkomaiden vaikutusta.

22.50 Tu­los­sa: Na­pa­kymp­pi

23.00 Hol­mes NYC

Jaettu hulluus. Jadesinetin arvoitus.

23.10 B­lue B­loods

Rajanveto.

23.10 Ju­mis­sa

(2010) Dub­li­niin si­joit­tu­van sär­mik­kään d­raa­man nais­pääo­sas­sa lois­taa suo­ma­lais­täh­ti Mil­ka Al­roth mu­sii­ki­no­pet­ta­ja Ju­lia­na­na, jol­le keh­key­tyy läm­min suh­de e­lä­mäl­leen suun­taa et­si­vään F­re­diin (Colm Mea­ney).

23.20 Far­go

Palindromi.

23.40 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Karskit viikingit.

23.40 Hou­se of Lies (x2)

Luovaa tuhoa. Peliteoria.

23.55 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Vakava välikohtaus.

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Kenties saapuu kuningas.

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Tervemenoa! On pa­ri­se­re­mo­nian ai­ka.
0

00.20 Mad Cook TV (x2)

00.40 Mad Cook TV

00.55 Pien­tä pi­laa

01.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si (x8)

Rauhaa ja rakkautta. Rakkautta, ei sotaa. Lepää rauhassa. Jääkarhusalaatti. Vankilaelämää. Ihminen. Risteilyllä Håkanin kanssa. Mies yli laidan.

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x2)

Karskit viikingit. Vakava välikohtaus.

Mad Cook TV

Mat­kal­la ki­ven si­sään (x2)

Väkivallan kierre. Luulot pois.

01.20 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x2)

Kenties saapuu kuningas. Tervemenoa!