Ohjelmakartta.fi
6.4. 7.4. 8.4. 9.4. 10.4. 11.4. 12.4.
9
09.10 Hou­se Ru­les Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
pe: Kyteviä kaunoja. Yllin kyllin ytyä. Kim ja Mic­hel­le ihas­te­le­vat re­mon­toi­tua taloaan,..
la: Potut pottuina. Tii­mit mat­kus­ta­vat Vic­to­riaan kun­nos­ta­maan Leig­hin ja Kris­tien taloa,.. Jännitystä ilmassa. Leig­hin ja Kris­tien ta­lon re­mont­ti jat­kuu, ja tii­mit pel­käävät,..
09.25 Niin se käy
Kärt­tyi­sä les­ki­mies Oren Litt­le (Mic­hael Doug­las) haa­vei­lee ri­kas­tu­van­sa kiin­teis­tö­kau­poil­la ja vä­hät vä­lit­tää naa­pu­reis­taan, jot­ka ei­vät voi sie­tää hä­nen töy­keyttään...
(And So It Goes 2014)
10.20 Hou­se Ru­les Australia
Kyteviä kaunoja.
10.30 Hou­se Ru­les Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ti: Yllin kyllin ytyä.
ke: Potut pottuina.
to: Jännitystä ilmassa.
11.00 s Day
Lä­hes­ty­vä äi­tien­päi­vä ai­heut­taa mo­nen­lai­sia krii­se­jä hai­kean­ro­mant­ti­ses­sa ko­me­dias­sa, jos­sa eri elä­män­ti­lan­teis­sa ole­vien per­hei­den tiet si­vua­vat toi­siaan yl­lät­tä­vil­lä ta­voil­la. Avioero,..
(Mother's Day 2016)
11.10 Rem­palla kaupaksi
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
pe: Herraskaista ja modernia. Oranssi puu katoaa.
la: Kuninkaallista tyyliä. Kattoikkunoita ja naamiointia.
11.25 Rem­palla kaupaksi
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ma: Herraskaista ja modernia.
ti: Oranssi puu katoaa.
ke: Kuninkaallista tyyliä.
to: Kattoikkunoita ja naamiointia.
12
12.15 Aust­ra­lian Huip­pu­malli haussa
Aust­ra­lia­lainen sarja.
ma: Alokasleiri vankilasaarella.
ti: Muusat maailmalla.
ke: Sporttiluksusta. Vii­kon tee­mo­ja ovat ter­veys ja kuntoilu,..
to: Hyvät tavat kaunistavat.
12.50 Tans­sin superäidit
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (40')
pe: Abbyn pahin painajainen. Mätien omenoiden paluu.
la: Voittaja vie kaiken. Äkkilähtö. Nel­jän voi­ton jäl­keen ryh­mä uh­kuu tarmoa,..
12.55 The Man Who Knew Infinity
Dev Pa­tel näyt­te­lee pääo­saa ma­te­maa­tik­ko Sri­ni­va­sa Ra­ma­nu­ja­nin elä­mäs­tä ker­to­vas­sa draa­mae­lo­ku­vas­sa. In­tia­lai­nen Ra­ma­nu­jan oli poik­keuk­sel­linen nero,..
(The Man Who Knew Infinity 2015)
13.10 Tans­sin superäidit
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (40')
ma: Abbyn pahin painajainen.
ti: Mätien omenoiden paluu.
ke: Voittaja vie kaiken.
to: Äkkilähtö.
13.55 Haa­pasalon Suomi
Ko­ti­mai­nen ohjelma.
ma: Uusimaa.
ti: Keski-Suomi.
ke: Pirkanmaa.
to: Pohjois-Pohjanmaa.
14.20 Haa­pasalon Suomi
Ko­ti­mai­nen ohjelma.
pe: Uusimaa. Keski-Suomi. Vil­le Haa­pa­sa­lo mat­kaa Kes­ki-Suo­meen ot­ta­maan selvää,..
la: Pirkanmaa. Pohjois-Pohjanmaa.
14.40 Rantavahdit
Aust­ra­lia­lainen sarja.
14.40 Jo­ne ja tähdet
Ko­ti­mai­nen kes­kus­te­luoh­jelma. (41')
14.45 Race
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va draa­ma ker­too Jes­se Owen­sis­ta (Step­han Ja­mes), jo­ka voit­ti nel­jä kul­ta­mi­ta­lia Ber­lii­nin ke­säo­lym­pia­lai­sis­sa vuon­na 1936. Nat­si-Sak­sas­sa tum­mai­hois­ta ame­rik­ka­lai­sur­hei­li­jaa ei kat­sot­tu hyvällä,..
(Race 2016)
15
15.30 Talent USA
Ame­rik­ka­lai­nen viih­deoh­jelma. (84')
ma: Paljastuksia.
ti: Muistoa kunnioittaen. Ta­va­no­mais­ten tai­tu­rei­den ja tu­na­rei­den li­säk­si jak­sos­sa näh­dään osuus,
15.25 Rantavahdit
Aust­ra­lia­lainen sarja.
15.30 Talent USA
Tuomarien valinnat, osa 1. Tuo­ma­ris­to va­lit­see seit­se­män suo­sik­kiaan jatkoon...
15.50 Sel­viy­tyjät Suomi
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
pe: Viimeinen voitelu.
la: Pelurit. Luot­ta­mus on tu­hot­tu ja al­ku­pe­räi­set lii­tot rau­kea­vat kyyneliin...
16.15 Talent USA
Parhaat koe-esiintymiset.
17.00 Lei­jo­nan luola USA
Lepakoita pöntössä. Kek­se­liäs yrit­tä­jä tar­joaa lei­jo­nil­le le­pak­ko­pönttöä,..
17.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lainen sarja.
ti: Likapyykkiyllätys. Matkalaukun antimia.
ke: Laiton lasti. Mysteerieläin.
to: Yllätys vesipullossa. Tunteita tullissa.
17.00 Pientä pilaa
17.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lainen sarja.
17.00: Laiton lasti.
17.30: Mysteerieläin.
18.00: Yllätys vesipullossa.
18.30: Tunteita tullissa.
17.00 Pientä pilaa
17.10 Lei­jo­nan luola USA
Lepakoita pöntössä. Kek­se­liäs yrit­tä­jä tar­joaa lei­jo­nil­le le­pak­ko­pönttöä,..
17.05 Daughters
Rus­sell Cro­we on kos­ket­ta­vas­sa draa­mas­sa me­nes­tys­kir­jai­li­ja Ja­ke Da­vis, jon­ka elä­mä ja mie­len­ter­veys ro­mah­ta­vat tra­ge­dian jäl­keen, mut­ta rak­kaus tyt­tä­reen kan­taa. Ty­tär Ka­tie jou­tuu kamp­pai­le­maan omia de­mo­ne­jaan vas­taan. Pääo­sis­sa: Rus­sell Cro­we, Aman­da Seyf­ried, Aa­ron Paul, Dia­ne Kru­ger, Ja­ne Fon­da, Oc­ta­via Spencer...
(Fathers & Daughters 2015)
18
18.00 Ar­man Poh­jan­tähden alla
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
ma: Rajavartiosto: Arman äärirajoilla.
ti: Kehitysvammaistyö: oikeus onneen.
ke: Hautausyrittäjä: viimeinen matka.
to: Ammattikalastus: katoava perinneammatti.
18.10 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lainen sarja.
18.10: Likapyykkiyllätys.
18.40: Matkalaukun antimia.
19.00 Asema 19
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ma: Yön pimeydessä.
ti: Omaa tulta. And­real­le pal­jas­tuu, et­tei hän eh­kä tun­ne­kaan lä­hei­siään niin hy­vin kuin luulee.
ke: Aina valmiina. Kah­vin­ja­los­ta­mon sam­mu­tus­työt on saa­tu pakettiin,..
to: Kenelle kellot soivat. Ase­ma 19 koh­taa hen­gen­vaa­ral­li­sen ti­lan­teen seuraukset...
19.00 Mies joka antoi
Ko­me­dian pääo­sas­sa on hy­vän­tah­toi­nen tyh­jän­toi­mit­ta­ja Da­vid (Vin­ce Vaughn), jo­ka saa tie­tää ole­van­sa 533 lap­sen isä luo­vu­tet­tuaan ni­met­tö­mä­nä siit­tiöi­tä he­del­mäl­li­syysk­li­ni­kal­le 20 vuot­ta aiem­min. Nyt Da­vi­din on pää­tet­tä­vä, pal­jas­taa­ko itsensä,..
(Delivery Man 2013)
19.10 Ko­tim. Elokuva: Hulluna Saraan
Vil­le Vir­ta­nen ja Jus­si Nik­ki­lä ovat ro­mant­ti­sil­la sol­muil­la maus­te­tun ko­me­dian pääo­sis­sa isä Tais­to ja poi­ka Vil­le, joi­den elä­mä me­nee se­kai­sin hei­dän ta­va­tes­saan hur­maa­van ame­rik­ka­lais­ty­tön Saran ..
(Hulluna Saraan/Suomi 2012)
19.15 Ka­donneen paluu
Jän­nit­tä­vä draa­mae­lo­ku­va avio­pa­ris­ta, jon­ka poi­ka ka­to­si 11 vuot­ta sit­ten. Isäl­lä on jo uu­si elä­mä, mut­ta äi­ti pa­nee kai­ken tar­mon­sa mui­den ka­don­nei­den las­ten et­si­mi­seen ja jak­saa edel­leen toi­voa poi­kan­sa pa­laa­van. Sit­ten koit­taa päivä,..
(Lost Boy 2015)
20.00 Kyt­tä­put­ki: Havaiji 5-0
Pahat pukit. Dan­ny ker­too Char­liel­le ko­vin to­den­tun­tui­sen iltasadun,..
20.00 Tu­hoi­sat lentoturmat
Kauhua ilmassa.
20.00 Kyt­tä­put­ki: Havaiji 5-0
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ke: Vertaistukea.
to: Veljeni vartia. Ta­ni yrit­tää pi­tää huol­ta vai­keuk­siin jou­tu­nees­ta vel­jestään...
21
21.00 Are You Here
Ko­me­dia lap­suu­de­nys­tä­vis­tä (roo­leis­sa Owen Wil­son ja mm. Han­go­ver-elo­ku­vis­ta­kin tut­tu Zach Ga­li­fia­na­kis), jot­ka läh­te­vät au­to­mat­kal­le van­haan ko­ti­kau­pun­kiin­sa, kun toi­nen ka­ve­ruk­sis­ta saa kuul­la isän­sä kuolleen...
(Are You Here 2013)
21.00 Vice
Tie­teist­ril­le­ris­sä lii­ke­mies Ju­lian Mic­haels (Bru­ce Wil­lis) on pe­rus­ta­nut elä­mys­puis­to Vi­cen, jos­sa vie­raat saa­vat teh­dä mi­tä ta­han­sa täy­sin ih­mi­sil­tä näyt­tä­vien kei­noih­mi­sa­suk­kai­den kanssa...
(Vice 2015)
21.00 The Prince
(Prince, The 2014) . Toi­min­tat­ril­le­ris­sä en­ti­nen ri­kol­li­nen ja so­ti­las Paul (Ja­son Pat­ric) pa­laa van­hal­le ko­ti­seu­dul­leen et­si­mään huu­me­dii­le­ri Ap­teek­ka­rin (50 Cent) ja ri­kol­lis­po­mo Oma­rin (Bru­ce Willis)..
21.00 Mons­ter - Ai­leen Wuornos
Char­li­ze The­ron nap­pa­si Os­ca­rin hui­keas­ta pää­roo­lis­taan täs­sä to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa draa­mas­sa. Ai­leen Wuor­nos oli ko­via ko­ke­nut pros­ti­tuoi­tu, jos­ta tu­li sar­ja­mur­haa­ja. Ta­ri­na si­joit­tuu mur­hien al­ka­mi­sen aikoihin,..
(/USA 2004)
21.00 Pay the Ghost
Ni­co­las Ca­ge esit­tää kau­hue­lo­ku­van pääo­sas­sa isää, jon­ka poi­ka ka­toaa hal­lo­ween-il­ta­na jäl­jet­tö­miin. Vuot­ta myö­hem­min ou­dot ta­pah­tu­mat he­rät­tä­vät van­han kelt­ti­läi­sen le­gen­dan hen­kiin. Pääo­sis­sa: Ni­colas Cage,..
(Pay the Ghost 2015)
21.00 Di­ver­gent - Outolintu
Sci­fi-toi­min­tae­lo­ku­va si­joit­tuu tu­le­vai­suu­den yh­teis­kun­taan, jos­sa ih­mi­set on jaet­tu omi­nai­suus­tes­tien mu­kaan vii­teen ryh­mään. Nuo­ri tyt­tö Tris jou­tuu tes­tiin ja saa kuul­la ole­van­sa ou­to­lin­tu ja sik­si uh­ka jär­jes­täy­ty­neel­le yh­teis­kun­nal­le ja si­tä joh­ta­val­le dik­taat­to­ril­le. Pääo­sis­sa: Shai­le­ne Wood­ley, Theo Ja­mes, Ka­te Wins­let, Ash­ley Judd, Jai Court­ney. Oh­jaus: Neil Bur­ger. (133')..
(Divergent 2014)
21.00 Life of Crime
Ri­kos­ko­me­dias­sa to­he­loi­vat kid­nap­paa­jat kaap­paa­vat rik­kaan mie­hen vai­mon (Jen­ni­fer Anis­ton) vaa­tiak­seen täs­tä isot lun­naat. Suun­ni­tel­mat me­ne­vät kui­ten­kin uu­sik­si, kun sel­viää, et­tä mies (Tim Rob­bins) on juu­ri ha­ke­mas­sa avioe­roa ei­kä vält­tä­mät­tä tah­do­kaan näh­dä vai­moaan enää...
(Life of Crime 2013)
22.55 Kyt­tä­put­ki: Havaiji 5-0
Syyllinen.
22.45 Kyt­tä­put­ki: Havaiji 5-0
22.55 Blindspot
Selkäänpuukottaja. Ja­nen ja Wel­le­rin avio­liit­to na­ti­see lii­toksissaan,..
23.00 The Prince
(Prince, The 2014) . Toi­min­tat­ril­le­ris­sä en­ti­nen ri­kol­li­nen ja so­ti­las Paul (Ja­son Pat­ric) pa­laa van­hal­le ko­ti­seu­dul­leen et­si­mään huu­me­dii­le­ri Ap­teek­ka­rin (50 Cent) ja ri­kol­lis­po­mo Oma­rin (Bru­ce Willis)..
23.10 Kyt­tä­put­ki: Havaiji 5-0
23.10 Kyt­tä­put­ki: Havaiji 5-0
23.35 Ex on the Beach Ruotsi
23.35 Blindspot
00.00 Rantavahdit
Aust­ra­lia­lai­nen sarja. (22')
23.55 Ex on the Beach Ruotsi
00.05 Ex on the Beach Ruotsi
Kolmiodraama.
23.55 Rantavahdit
Aust­ra­lia­lainen sarja.
0
00.30 Rantavahdit
Aust­ra­lia­lainen sarja.
00.30 Rantavahdit
Aust­ra­lia­lainen sarja.
00.45 Pientä pilaa
00.55 Pientä pilaa
00.55 Pientä pilaa
01.00 Ex on the Beach Ruotsi
01.00 Rantavahdit
01.00 Aust­ra­lian rajalla
01.00 Ex on the Beach Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
01.00 Blindspot
Ame­rik­ka­lai­nen ri­kosd­raamasarja.
01.25 Aust­ra­lian rajalla
01.25 Ex on the Beach Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
01.50 Aust­ra­lian rajalla