Ohjelmakartta.fi
ma 15.10. ti 16.10. ke 17.10. to 18.10. pe 19.10. la 20.10. su 21.10.

6

08.50 A­me­ri­kan kar­meim­mat ko­kit

Rajan yli etelään.

08.50 Rem­pal­la kau­pak­si (x2)

Piha määrää. Kissoja ja koiria.

08.55 A­me­ri­kan kar­meim­mat ko­kit

Lisukkeella laulukuoroon. Ruoka-arvoituksia.

08.55 A­me­ri­kan kar­meim­mat ko­kit

Kunniaa ja kyyneliä.
9

09.40 Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la

Rajat ylittävä Kurdistan. Cajun-keittiö.

09.35 Hell's Kitc­hen

Sokkomaistiaiset.

09.40 Hell's Kitc­hen

Herkullisen haastava hummeri.

10.00 Rem­pal­la kau­pak­si (x2)

Hihat heilumaan.

10.15 A S­to­ry of Lo­ve

Ja­mes M­cA­voyn ja Jes­si­ca C­has­tai­nin täh­dit­tä­mäs­sä d­raa­mas­sa e­lä­mä sol­juu mu­ka­vas­ti uo­mis­saan, kun­nes t­raa­gi­nen ta­pah­tu­ma vie poh­jan kai­kel­ta. (2014)

10.20 Ö­kyt lap­si­kul­lat

10.25 Hell's Kitc­hen

Kultahäiden kunniaksi. Viinin viemää.

10.25 Ö­kyt lap­si­kul­lat

Tyrmäys kassalla.

10.30 Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la (x2)

Joulun erikoisohjelma. Mosambik.

11.10 I­bi­za Wee­ken­der

Tyttökoodi. Mitä ihmeen pettingiä? Walesin kissat. Strippareita ja vanhoja kaunoja.

11.40 Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la (x2)

Rajat ylittävä Kurdistan. Cajun-keittiö.
12

12.00 Dex­pe­di­tion

12.00 Hell's Kitc­hen (x2)

Sokkomaistiaiset. Herkullisen haastava hummeri.

12.20 Pe­li­mie­hen pai­na­jai­nen

Os­car-eh­do­kas Matt­hew Mc­Co­naug­hey on ro­mant­ti­sen ko­me­dian pääo­sas­sa it­se­var­ma julk­kis­va­lo­ku­vaa­ja ja pe­li­mies Con­nor, jo­ka saa kut­sun pik­ku­vel­jen­sä häi­hin ja päät­tää teh­dä a­vio­lii­tos­ta sel­vää jo en­nen pa­rin as­tu­mis­ta alt­ta­ril­le. (2009)

12.25 Pi­ka­kurs­si ko­di­nos­toon (x8)

Possunpäivät. Tinkimätön alehaukka. Historian havinaa. Opiskelijan asuntohaave. Lintukoti. Haaveissa rantatontti. Korkeat vaatimukset. Taistelupari.

13.10 Hell's Kitc­hen (x2)

Kultahäiden kunniaksi. Viinin viemää.

13.15 Kaup­pa­neu­vos Jeth­ro

Jethro armeijan harmaissa! Pahvijethropäivä! Jethro valloittaa Viron! Isä-poika -laatuaikaa.

13.30 Dex­pe­di­tion (x2)

Dex New Yorkissa. Alligaattoreita ja aurinkorasvaa.

14.00 Um­mi­kot ul­ko­mail­la

Krakova & Amsterdam. Fuengirola & Istanbul. Dubrovnik & Ronda. Torremolinos & Fethiye.

14.00 Ho­pe Sp­rings - kah­den lei­din lou­kus­sa

Su­pe­räh­ti Co­lin Firth on ro­mant­ti­sen ko­me­dian mies­pääo­sas­sa b­rit­ti­tai­teil­ja Co­lin Wa­re, jo­ka pa­ke­nee nuo­le­maan nai­sys­tä­vän­sä Ve­ran (Min­nie D­ri­ver) ai­kaan­saa­mia haa­vo­ja Ho­pe Sp­rings -ni­mi­seen a­me­rik­ka­lai­seen pik­ku­kau­pun­kiin. (2003)

14.20 Sel­viy­ty­jät Suo­mi

Sotatanner. Pal­kin­to­kil­pai­lun mu­ka­va ja lep­poi­sa tun­nel­ma vaih­tuu täy­sin, kun kos­ke­mat­to­muus­kil­pai­lus­sa näh­dään röyh­keää pe­liä puo­lin ja toi­sin.

14.40 Dex­pe­di­tion (x2)

Samppanjaa hukkaan. Parhaat palat.

14.45 Kuok­ka­vie­ras Ka­ta­ja

Kustavi. Kitee. Asikkala. Somero.
15

15.30 Jut­ta ja 10 suur­ta u­nel­maa

Unelmana poliisikoulu. Unelmana täydellinen valokuvavartalo. Unelmana palomieskoulu.

Ruot­sin mil­jo­nää­riäi­dit (x4)

Paikkailua ja retusointia. Helvetilliset hyvästit. Tervetuloa perheeseen. Siivousta ja tubetusta.

15.35 Ve­net­sia­lai­nen

Saa­ra Saa­re­lan (Hen­git­tä­mät­tä ja nau­ra­mat­ta, Vää­rät juu­ret) Rans­kas­sa oh­jaa­ma jän­ni­tysd­raa­ma näh­dään nyt en­sim­mäis­tä ker­taa Suo­mes­sa. (2010)

16.15 Sel­viy­ty­jät

Pahin toteutuu. Paha saa palkkansa. Vieraita. Leirin johdossa.

17.00 Ruot­sin mil­jo­nää­riäi­dit

Paikkailua ja retusointia. Helvetilliset hyvästit. Tervetuloa perheeseen. Siivousta ja tubetusta.

Ap­res S­ki

Kuka putoaa kelkasta?

Bac­he­lor Suo­mi

Sodassa ja rakkaudessa.

T­he W­ho­le T­ruth

Ri­kosd­raa­mas­sa Kea­nu Ree­ves e­sit­tää puo­lus­tu­sa­sia­na­ja­jaa, jo­ka ot­taa teh­tä­väk­seen pe­las­taa ys­tä­vän­sä po­jan i­sän­mur­ha­syyt­teel­tä. (2016)
18

18.00 G­reyn a­na­to­mia

Paluu kivikaudelle. Uhka menneisyydestä. Uskossaan heikot.

Mas­terC­hef Suo­mi

Lemmen liekki.

Suo­men haus­kin ta­vis

Höyheniä ja tervaa.

18.50 Pa­ha aa­vis­tus

Os­car-voit­ta­ja Sand­ra Bul­lock e­sit­tää jän­nit­tä­vän t­ril­le­rin pääo­sas­sa kak­si­lap­si­sen per­heen äi­tiä Lin­da Han­so­nia, jo­ka saa kuul­la mie­hen­sä (mm. (2007)

19.00 Mas­terC­hef U­SA

Tuomareiden kengissä. Gordonin taustajoukot. Finaali.

Mas­terC­hef Ka­na­da

Tie tähtiin.

Sel­viy­ty­jät Suo­mi

Sotatanner. Pal­kin­to­kil­pai­lun mu­ka­va ja lep­poi­sa tun­nel­ma vaih­tuu täy­sin, kun kos­ke­mat­to­muus­kil­pai­lus­sa näh­dään röyh­keää pe­liä puo­lin ja toi­sin.

Pe­li­mie­hen pai­na­jai­nen

Os­car-eh­do­kas Matt­hew Mc­Co­naug­hey on ro­mant­ti­sen ko­me­dian pääo­sas­sa it­se­var­ma julk­kis­va­lo­ku­vaa­ja ja pe­li­mies Con­nor, jo­ka saa kut­sun pik­ku­vel­jen­sä häi­hin ja päät­tää teh­dä a­vio­lii­tos­ta sel­vää jo en­nen pa­rin as­tu­mis­ta alt­ta­ril­le. (2009)

20.00 Quan­ti­co

Palveluksia. Testamentit. Uusi tiimi. Vuoto.

20.25 Ran­ta­vah­dit

Kolmen kopla.

20.40 Pas­sion

Tii­vis­tun­nel­mai­nen t­ril­le­ri mai­nos­toi­mis­to­po­mo Ch­ris­ti­nes­tä (Rac­hel M­cA­dams, mm. Mid­night in Pa­ris), jo­ka saa huo­ma­ta teh­neen­sä e­lä­män­sä pa­him­man vir­heen e­si­tel­tyään a­lai­sen­sa I­sa­bel­len (ruot­sa­lais­täh­ti Noo­mi Ra­pa­ce) kam­pan­jai­dean a­siak­kaal­le o­ma­na kek­sin­tö­nään. (2012)
21

21.00 Dark S­kies

T­he A­me­ri­cans - ja Fe­li­ci­ty-sar­jo­jen täh­ti Ke­ri Rus­sell on in­ten­sii­vi­sen t­ril­le­rin nais­pääo­sas­sa kah­den pie­nen po­jan äi­ti La­cy, jon­ka ko­ti­ta­loon mur­tau­du­taan e­rää­nä yö­nä. (2013)

Ju­mis­sa

Dub­li­niin si­joit­tu­van sär­mik­kään d­raa­man nais­pääo­sas­sa lois­taa suo­ma­lais­täh­ti Mil­ka Al­roth mu­sii­ki­no­pet­ta­ja Ju­lia­na­na, jol­le keh­key­tyy läm­min suh­de e­lä­mäl­leen suun­taa et­si­vään F­re­diin (Colm Mea­ney). (2010)

Kol­me ka­ve­rus­ta

Ko­me­dia kol­mes­ta näyt­te­li­jä­ka­ve­ruk­ses­ta, jot­ka saa­vat työ­tar­jouk­sen mek­si­ko­lais­ky­läs­tä. (1986)

Red Dawn

1980-lu­vun kult­tik­las­sik­koon pe­rus­tu­vas­sa toi­min­tae­lo­ku­vas­sa ryh­mä nuo­ria nou­see vas­tus­ta­maan poh­jois­ko­rea­lai­sia val­loit­ta­jia. (2012)

S­now­den

To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va ta­ri­na en­ti­ses­tä tie­dus­te­lua­gent­ti Ed­ward S­now­de­nis­ta, jo­ka vuo­ti leh­dis­töl­le tu­han­sia U­SA:n tur­val­li­suus­vi­ras­to N­SA:n sa­lai­sia do­ku­ment­te­ja. (2016)

21.05 Ap­pa­loo­sa

Län­ne­ne­lo­ku­vas­sa kak­si pys­sy­san­ka­ria (Har­ris ja Mor­ten­sen) pal­ka­taan val­vo­maan la­kia Ap­pa­loo­san pik­ku­kau­pun­gis­sa. (2008)

22.40 Ap­pa­loo­sa

Län­ne­ne­lo­ku­vas­sa kak­si pys­sy­san­ka­ria (Har­ris ja Mor­ten­sen) pal­ka­taan val­vo­maan la­kia Ap­pa­loo­san pik­ku­kau­pun­gis­sa. (2008)

23.00 24: Le­ga­cy

Jahti. Bin-Khalidin paluu.

23.00 24: Le­ga­cy

Naserin tytär.

23.05 24: Le­ga­cy

Tyttö.

23.25 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 4

Ootko sä ylpeä miehestäs?

23.45 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 4

0

00.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si

Superroistot saapuvat. Supersankari saapuu. Kuin mustasukkainen poikaystävä. Kahden pudotus.

00.30 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 4 Ext­ra

Exactly, Elias ja Dani!

00.45 Mad Cook TV

01.00 Mus­tat les­ket

Koditon, rahaton, perheetön. Post coitum. Elämän laukkapoluilla. Tapa tai tule tapetuksi.

Kock­tails with Kh­loé

Puffyn paukkuja.

Vil­lit net­ti­vi­deot

Mokamyrsky.

Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit

Kadonnut henkilö.

01.30 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si (x2)

Kuin mustasukkainen poikaystävä. Kahden pudotus.

01.45 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li

Uhratun paluu. Sylitanssin taikaa.

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li

Kundien kuuma tanssi.

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Ruot­si (x2)

Superroistot saapuvat. Supersankari saapuu.

01.45 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 4 (x2)

Ootko sä ylpeä miehestäs?

02.30 Ö­kyt lap­si­kul­lat

Tyrmäys kassalla.

3

03.15 Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 4 Ext­ra

Exactly, Elias ja Dani!