Ohjelmakartta.fi
ma 13.8. ti 14.8. ke 15.8. to 16.8. pe 17.8. la 18.8. su 19.8.

00.00 No­ne

No­ne

00.00 No­ne

No­ne

00.00 No­ne

No­ne

6

08.40 I­hol­la U­SA (x3)

A­me­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.
9

10.00 Rem­pal­la kau­pak­si (x2)

Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma.

10.05 Rem­pal­la kau­pak­si

Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma.

10.05 Rem­pal­la kau­pak­si (x2)

Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma.

10.10 Rem­pal­la kau­pak­si

Ti­laa ka­ja­kil­le. Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma.

10.25 Rem­pal­la kau­pak­si

Si­joit­ta­jan sil­min. Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma.

10.50 B­ru­ce - tai­vaan­lah­ja

Jim Car­reyn hul­va­ton ko­me­dia on viih­dyt­tä­jä­mes­ta­rin hie­non u­ran tois­tai­sek­si par­hai­ten kan­sain­vä­li­ses­ti me­nes­ty­nyt e­lo­ku­va. (2003)

10.55 Mas­terC­hef Aust­ra­lia

Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

11.00 Mas­terC­hef Aust­ra­lia

Mauk­kaat muis­tot. Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

11.15 Mas­terC­hef Aust­ra­lia

Lin­nun­pe­sä lau­ta­sel­la. Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

11.40 Haa­pa­sa­lo ja ka­ve­rit (x2)

Ko­ti­mai­nen mat­kai­luoh­jel­ma.

11.45 Jut­ta ja 10 suur­ta u­nel­maa (x2)

Ko­ti­mai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma.

11.55 A­me­ri­kan kar­meim­mat ko­kit

A­me­rik­ka­lai­nen ruo­ka­rea­li­ty.
12

12.15 A­me­ri­kan kar­meim­mat ko­kit

Vi­sai­lua ja vi­naig­ret­tea. A­me­rik­ka­lai­nen ruo­ka­rea­li­ty.

12.30 Ab­so­lu­te­ly A­nyt­hing

Si­mon Pegg e­sit­tää s­ci­fi-sä­vyt­tei­ses­sä ko­me­dias­sa työ­hön­sä lei­piin­ty­nyt­tä ja naa­pu­riin­sa (Ka­te Bec­kin­sa­le) pa­la­vas­ti i­has­tu­nut­ta Nei­liä, jol­le Maa­ta tut­ki­vat a­va­ruu­so­len­not an­ta­vat yl­lät­täen ää­ret­tö­mät voi­mat. (2015)

12.40 Dex­pe­di­tion

13.00 Dex­pe­di­tion

13.05 Sä­pi­nää kan­nen al­la

A­me­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

13.10 Kaik­ki vas­taan 1

Euk­ko sel­kään ja suol­le! Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma.

13.15 Su­ku­lan suo­ja­tit (x2)

Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja.

13.25 Sä­pi­nää kan­nen al­la

13.50 I­bi­za Wee­ken­der

Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

13.55 Lem­men­ki­pi­nät

Meg­han Mark­le e­sit­tää ke­peäs­sä ro­mant­ti­ses­sa d­raa­ma­ko­me­dias­sa jour­na­lis­ti A­my Pe­ter­so­nia, jo­ka pa­laa suur­kau­pun­gin syk­kees­tä ta­kai­sin rau­hal­li­seen ko­ti­kau­pun­kiin­sa te­ke­mään it­se­näi­syys­päi­vään liit­ty­vää leh­ti­jut­tua ja toi­mi­maan par­haan lap­suu­de­nys­tä­vän­sä kaa­so­na. (2014)

14.20 Sel­viy­ty­jät Suo­mi

Ver­ta, hi­keä ja kyy­ne­lei­tä. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma.

14.40 E­ri­kois­lii­ke­mie­het

Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja.

14.45 Haa­pa­sa­lo ja ka­ve­rit (x2)

Ko­ti­mai­nen mat­kai­luoh­jel­ma.
15

15.25 Haa­pa­sa­lo ja ka­ve­rit

Ko­ti­mai­nen mat­kai­luoh­jel­ma.

15.25 Mat­ka maan kes­ki­pis­tee­seen

B­ren­dan F­ra­ser (Muu­mio-e­lo­ku­vat) e­sit­tää hui­man seik­kai­lue­lo­ku­van pääo­sas­sa tut­ki­ja T­re­vor An­der­so­nia, jo­ka läh­tee et­si­mään ka­don­nut­ta vel­jeään poi­kan­sa Sea­nin (Josh Hutc­her­son) ja is­lan­ti­lai­sen op­paan (A­ni­ta B­riem) kans­sa. (2008)

15.30 Rik­kai­den deit­ti­pal­ve­lu (x2)

A­me­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

16.10 Sec­rets & Wi­ves

A­me­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

16.15 Rik­kai­den deit­ti­pal­ve­lu (x2)

A­me­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

17.00 Rem­pal­la kau­pak­si

Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma.

17.00 T­he Voi­ce of Fin­land

Toi­nen li­ve.

B­lue Jas­mi­ne

Jas­mi­ne (Ca­te B­lanc­hett) on ne­wyor­ki­lai­nen hie­nos­to­rou­va, jo­ka me­net­tää o­mai­suu­ten­sa se­kä mie­len­ter­vey­ten­sä ja jou­tuu muut­ta­maan si­sa­ren­sa Gin­ge­rin (Sal­ly Haw­kins) vaa­ti­mat­to­maan a­sun­toon San F­ran­cis­coon. (2013)
18

18.00 D­rop Dead Di­va

A­me­rik­ka­lai­nen d­raa­ma­sar­ja.

T­he Voi­ce of Fin­land

En­sim­mäi­nen li­ve.

19.00 Rik­kai­den deit­ti­pal­ve­lu

A­me­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

19.00 B­ru­ce - tai­vaan­lah­ja

Jim Car­reyn hul­va­ton ko­me­dia on viih­dyt­tä­jä­mes­ta­rin hie­non u­ran tois­tai­sek­si par­hai­ten kan­sain­vä­li­ses­ti me­nes­ty­nyt e­lo­ku­va. (2003)

Ap­pa­loo­sa

Län­ne­ne­lo­ku­vas­sa kak­si pys­sy­san­ka­ria (Har­ris ja Mor­ten­sen) pal­ka­taan val­vo­maan la­kia Ap­pa­loo­san pik­ku­kau­pun­gis­sa. (2008)

19.40 Sel­viy­ty­jät Suo­mi

Ver­ta, hi­keä ja kyy­ne­lei­tä. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma.

20.00 Cast­le

Ris­ti­tu­les­sa. A­me­rik­ka­lai­nen et­si­vä­sar­ja.

N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat

A­me­rik­ka­lai­nen hu­mo­ris­ti­nen toi­min­ta­sar­ja.
21

21.00 T­he P­la­ce Beyond t­he Pi­nes

D­ri­ve-e­lo­ku­van täh­ti Ryan Gos­ling on jän­ni­tysd­raa­man toi­ses­sa pääo­sas­sa s­tunt-moot­to­ri­pyö­räi­li­jä Lu­ke, jo­ka pää­tyy tie­naa­maan e­lan­ton­sa pank­ki­ryös­töil­lä. (2012)

Ap­pa­loo­sa

Län­ne­ne­lo­ku­vas­sa kak­si pys­sy­san­ka­ria (Har­ris ja Mor­ten­sen) pal­ka­taan val­vo­maan la­kia Ap­pa­loo­san pik­ku­kau­pun­gis­sa. (2008)

21.00 K­nock K­nock

T­ril­le­ris­sä per­hee­ni­sä E­van (Kea­nu Ree­ves) jää vii­kon­lo­puk­si yk­sin muun per­heen ol­les­sa mat­koil­la ja pääs­tää kak­si ek­sy­nyt­tä nuor­ta nais­ta ko­tiin­sa sa­teen­suo­jaan. (2015)

Jus­ti­nen synk­kä sa­lai­suus

T­ril­le­ri käyn­nis­tyy, kun 17-vuo­tias Jus­ti­ne (Ni­na Dob­rev) sot­keu­tuu tah­to­mat­taan äi­tin­sä työ­nan­ta­jan ko­ru­liik­keen ryös­töön. (2007)

21.00 B­lue Jas­mi­ne

Jas­mi­ne (Ca­te B­lanc­hett) on ne­wyor­ki­lai­nen hie­nos­to­rou­va, jo­ka me­net­tää o­mai­suu­ten­sa se­kä mie­len­ter­vey­ten­sä ja jou­tuu muut­ta­maan si­sa­ren­sa Gin­ge­rin (Sal­ly Haw­kins) vaa­ti­mat­to­maan a­sun­toon San F­ran­cis­coon. (2013)

21.05 Ve­net­sia­lai­nen

Saa­ra Saa­re­lan (Hen­git­tä­mät­tä ja nau­ra­mat­ta, Vää­rät juu­ret) Rans­kas­sa oh­jaa­ma jän­ni­tysd­raa­ma näh­dään nyt en­sim­mäis­tä ker­taa Suo­mes­sa. (2010)

21.10 Dark S­kies

T­he A­me­ri­cans - ja Fe­li­ci­ty-sar­jo­jen täh­ti Ke­ri Rus­sell on in­ten­sii­vi­sen t­ril­le­rin nais­pääo­sas­sa kah­den pie­nen po­jan äi­ti La­cy, jon­ka ko­ti­ta­loon mur­tau­du­taan e­rää­nä yö­nä. (2013)

22.50 Hou­se of Lies (x2)

23.00 Ha­vai­ji 5-0

Hou­se of Lies (x2)

23.10 Ro­ma­no­vin ki­vet

Ko­ti­mai­sen toi­min­tat­ril­le­rin u­ra­nuur­ta­ja kyl­mä­päi­ses­tä am­mat­ti­ryös­tä­jäs­tä Pat­ric­kis­ta (Sa­mu­li E­del­maan) ja hä­nen kuu­ma­ve­ri­ses­tä kol­le­gas­taan To­nis­ta (San­te­ri Kin­nu­nen), jot­ka jou­tu­vat ri­kol­lis­po­mo Roi­vak­sen (S­tig F­rans­man) hui­jaa­mik­si ja pää­ty­vät yh­dis­tä­mään voi­man­sa to­teut­taak­seen täy­del­li­sen kos­ton. (1993)

23.15 Ha­vai­ji 5-0

Sa­la­liit­to.

23.50 Ha­vai­ji 5-0

Mie­het vie­vät.
0

00.00 Ex on t­he Beach Ruot­si

Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

00.00 Ex on t­he Beach Ruot­si (x2)

Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

00.05 Ex on t­he Beach Ruot­si

Synt­tä­ri­kaaos. Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

00.10 Ex on t­he Beach Ruot­si (x2)

Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

01.00 Ex on t­he Beach Ruot­si

Yl­lät­tä­vä e­xä. Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Nor­ja­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

01.00 Pa­han jäl­keen

Syö­pä - pois pe­lon var­jos­ta. Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja.

01.45 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

On­gel­mia pa­ra­tii­sis­sa. Nor­ja­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

01.45 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x4)

Nor­ja­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

Ar­man LI­VE

00.00 No­ne

00.00 No­ne

00.00 No­ne

3

00.00 No­ne