Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5 Kanava Suora
18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1.
08.20 Her­kul­linen elämä
Ruot­sa­lai­sen oh­jaa­ja­mes­ta­rin Las­se Hallst­rö­min hur­maa­vas­sa draa­mae­lo­ku­vas­sa Ka­da­min per­he (per­heen poi­ka­na Re­si­dent-sar­jan täh­ti Ma­nish Dayal) muut­taa In­tias­ta rans­ka­lai­seen pik­ku­kaupunkiin,..
(Hundred-Foot Journey, The 2014)
9
09.30 Haa­pa­sa­lo goes lomalle
Ko­ti­mai­nen mat­kai­luoh­jelma. (42')
ma: Dominikaaninen Tasavalta.
ti: Puerto Rico.
ke: Barbados.
to: Trinidad ja Tobago.
09.50 Gril­lit huurussa
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
pe: Oulu. Kouvola. Kou­vo­las­sa jo­kai­nen hoi­taa oman ruutunsa...
la: Kuusamo. Kuu­sa­mon gril­leil­lä syn­tyy sanomista,.. Kuopio.
10.15 Gril­lit huurussa
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ma: Oulu.
ti: Kouvola.
ke: Kuusamo.
to: Kuopio.
10.20 Mies joka antoi
Ko­me­dian pääo­sas­sa on hy­vän­tah­toi­nen tyh­jän­toi­mit­ta­ja Da­vid (Vin­ce Vaughn)..
(Delivery Man 2013)
11.00 Nel­jän tähden talkoot
Kausi 1. Jaksot 5-12.
11.20 Haa­pa­sa­lo goes lomalle
Ko­ti­mai­nen mat­kai­luoh­jelma. (42')
pe: Dominikaaninen Tasavalta. Puerto Rico.
la: Barbados. Trinidad ja Tobago.
11.50 Suomen Tulli
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
12
12.05 Vic­ky Cris­ti­na Barcelona
Ys­tä­vyk­set Vic­ky (Re­bec­ca Hall) ja Cris­ti­na (Scar­lett Jo­hans­son) läh­te­vät ke­sän­viet­toon Barcelonaan...
(Vicky Cristina Barcelona 2008)
12.35 Ka­ve­ril­le ei jätetä
Asessorin mieshuolet.
12.40 Ka­ve­ril­le ei jätetä
Kesä.
12.45 Ka­ve­ril­le ei jätetä
Ko­ti­mai­nen ko­mediasarja.
Kausi 1. Jaksot 6-7.
12.50 Nel­jän tähden talkoot
Mar­ko Keränen,..
13.20 Jo­ne ja tähdet
Sanni Tikkurila Festivaalilla. Uu­si sarja alkaa!..
13.30 Jo­ne ja tähdet
Fil­mus Oy 2019. Ko­ti­mai­nen kes­kus­teluohjelma.
ke: Anssi Kela Kaivohuoneella.
to: Marko Hietala Kuopiossa.
13.35 Jo­ne ja tähdet
13.40 Di­ver­gent - Outolintu
Sci­fi-toi­min­tae­lo­ku­va si­joit­tuu tu­le­vai­suu­den yh­teis­kun­taan, jos­sa ih­mi­set on jaet­tu omi­nai­suus­tes­tien mu­kaan vii­teen ryh­mään. Nuo­ri tyt­tö Tris jou­tuu tes­tiin ja saa kuul­la ole­van­sa ou­to­lin­tu ja sik­si uh­ka jär­jes­täy­ty­neel­le yh­teis­kun­nal­le ja si­tä joh­ta­val­le dik­taattorille...
(Divergent 2014)
14.05 Pant­ti­lai­naa­mon au­tospesialistit
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (19')
14.20 Pant­ti­lai­naa­mon au­tospesialistit
14.15 Pant­ti­lai­naa­mon au­tospesialistit
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (19')
Kausi 5. Jaksot 27-30. (kausi loppuu)
14.30 Rik­kaat ja rahattomat
pe: Epämukavuusalueella. Taiteilijaelämää. Ex-huippumalli,..
la: Kiitollisuusharjoituksia. Miljonääri ja työtön lähihoitaja.
14.45 Mas­terC­hef Australia
Kalaisa pudotus. Kil­pai­li­jat jou­tu­vat ka­lai­saan pu­do­tus­haas­tee­seen, jos­sa hei­tä opas­taa ka­la­le­gen­da Josh Niland...
14.55 Mas­terC­hef Australia
Lohturuokien aatelia.
15.05 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ke: Uusi maailma, uudet säännöt.
to: Meljito. Kirs­ten Tib­balls haas­taa kil­pai­li­jat mel­jitollaan...
15
16.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lainen sarja.
ma: Laiton lasti. Mysteerieläin.
ti: Yllätys vesipullossa. Tunteita tullissa.
ke: Matoyllätys. Voodoota ja veropetoksia.
to: Merkillinen matkalaukku. Eläkeläiset pulassa.
16.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lainen sarja.
pe: Laiton lasti. Mysteerieläin. Yllätys vesipullossa. Tunteita tullissa.
la: Matoyllätys. Voodoota ja veropetoksia. Merkillinen matkalaukku. Eläkeläiset pulassa.
16.00 Ou­to­lin­tu-sar­ja: Kapinallinen
Tie­teis-toi­min­tae­lo­ku­va­sar­jan toi­ses­sa osas­sa pa­ko­sal­la ole­va Tris Prior jat­kaa tais­te­luaan yh­teis­kun­taan­sa uh­kaa­vaa sa­la­liit­toa vas­taan, mut­ta sel­vi­täk­seen hä­nen on en­sin koh­dat­ta­va si­säi­set de­mo­nin­sa. Elo­ku­va pe­rus­tuu Ve­ro­ni­ca Rot­hin suo­sit­tuun Ou­to­lin­tu-tri­lo­giaan. Pääo­sis­sa: Shai­le­ne Wood­ley, Theo Ja­mes, Ka­te Winslet,..
(Insurgent 2015)
17.00 Rik­kaat ja rahattomat
ma: Epämukavuusalueella.
ti: Taiteilijaelämää. Ex-huippumalli,..
ke: Kiitollisuusharjoituksia.
to: Miljonääri ja työtön lähihoitaja.
18
18.00 Ar­man Poh­jan­tähden alla
Ko­ti­mainen sarja.
ma: Rikos & rangaistus.
ti: Asunnottomuus. Mis­sä viet­tää yön­sä ko­di­ton ih­mi­nen tai mis­tä köy­hä saa seu­raa­van ateriansa?..
ke: Cannonball. Ar­man pää­see moot­to­ri­pyö­rä­ker­ho Can­non­bal­lin mat­kaan ja nä­ke­mään mi­tä luottamus,..
to: Päihderiippuvuus. Päih­de­riip­pu­vuus on pait­si yksilön,..
18.00 Selviytyminen
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va tril­le­ri ker­too kol­mi­lap­si­ses­ta per­hees­tä, jo­ka mat­kus­taa Thai­maa­han ja sel­viää vuo­den 2004 tsu­na­min ai­heut­ta­mas­sa kaaok­ses­ta hen­gis­sä. Pääo­sis­sa: Nao­mi Watts, Ewan McG­re­gor, Tom Hol­land, Sa­muel Jos­lin, Oak­lee Pen­der­gast, Mar­ta Etu­ra. Oh­jaa­ja: J. A. Bayona.
(Impossible, The 2012)
18.05 Need for Speed
Toi­min­tad­raa­man pääo­sas­sa on juu­ri van­ki­las­ta pääs­syt kil­pa-aja­ja To­bey (Aa­ron Paul), jon­ka ri­kas lii­ke­kump­pa­ni on la­vas­ta­nut syyl­li­sek­si ri­kok­seen. To­bey hau­too kos­toa ja osal­lis­tuu maas­toa­jo­kil­pai­luun. En­ti­nen lii­ke­kump­pa­ni saa suun­ni­tel­mas­ta vi­hiä ja lu­paa To­beyn pää­na­has­ta muh­kean palk­kion. Pääo­sis­sa: Aa­ron Paul, Do­mi­nic Coo­per, Imo­gen Poots, Scott Mes­cu­di, Ra­mi Ma­lek. Oh­jaus: Scott Waugh. (125')..
(Need for Speed 2014)
18.20 Grand Piano
Eli­jah Woo­din esit­tä­mä pia­nis­ti pa­laa esiin­ty­mis­la­val­le vii­den vuo­den tauon jäl­keen. Kon­sert­ti muut­tuu kui­ten­kin pai­na­jai­sek­si, kun pe­lis­sä ovat ih­mis­hen­get. Pääo­sis­sa: Eli­jah Wood, John Cu­sack, Ker­ry Bis­hé, Tam­sin Eger­ton, Al­len Leech,..
(Grand Piano 2013)
19.00 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ma: Prinssi.
ti: Lakiapua. Deek­sin tie­to­läh­de la­vas­te­taan syyl­li­sek­si rikokseen...
ke: Tappolista. Sam ja Cal­len saa­vat selville,..
19.00 Tu­hoi­sat lentoturmat
Paniikkia taivaalla.
20.00 Notting Hill
Ro­mant­ti­nen ko­me­dia lon­too­lai­ses­ta kir­ja­kaup­piaas­ta Will Thac­ke­ris­ta (Hugh Grant), jon­ka tui­ki ta­val­li­nen elä­mä mul­lis­tuu, kun hä­nen pie­neen puo­tiin­sa as­tuu pa­pa­raz­ze­ja pa­koi­le­va elo­ku­va­kau­no­tar (Ju­lia Ro­berts). He tör­mää­vät pian uu­del­leen, kir­jai­mellisesti,..
(Notting Hill 1999)
20.00 Eye in the Sky
He­len Mir­ren esit­tää so­tad­raa­mas­sa evers­ti Po­wel­lia, jo­ka joh­taa Lon­toos­ta kä­sin ope­raa­tio­ta, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on van­gi­ta ter­ro­ris­te­ja Ke­nias­sa. Kun mie­hit­tä­mät­tö­män len­no­kin pi­lot­ti (Aa­ron Paul) ha­vait­see koh­teen lä­hel­lä pie­nen tytön,..
(Eye in the Sky 2015)
20.00 Näl­kä­pe­li - Mat­ki­ja­närhi, osa 1
Huip­pu­suo­si­tun Näl­kä­pe­li-toi­min­tae­lo­ku­va­sar­jan kol­man­nes­sa osas­sa Kat­niss Ever­deen (Jen­ni­fer Law­ren­ce) nou­see vas­ta­ha­koi­ses­ti ka­pi­na­liik­keen sym­bo­lik­si, Mat­ki­ja­när­hek­si. Hän jat­kaa tais­te­luaan kor­rup­toi­tu­nut­ta pre­si­dent­ti Snow­ta vastaan,..
(Hunger Games, The: Mockingjay - Part 1 2014)
20.00 Näl­kä­pe­li - Mat­ki­ja­närhi, osa 2
Huip­pu­suo­si­tun Näl­kä­pe­li-elo­ku­va­sar­jan vii­mei­ses­sä nel­jän­nes­sä osas­sa sai­raa­las­ta he­rää­vä Kat­niss Ever­deen (Jen­ni­fer Law­ren­ce) läh­tee ko­koa­maan eri vyö­hyk­kei­den kan­sa­lai­sia yh­teen vii­mei­seen tais­te­luun Ca­pi­to­lia vas­taan. Pre­si­dent­ti Snow (Do­nald Sutherland)..
(Hunger Games, The: Mockingjay - Part 2 2015)
20.10 Selviytyminen
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va tril­le­ri ker­too kol­mi­lap­si­ses­ta per­hees­tä, jo­ka mat­kus­taa Thai­maa­han ja sel­viää vuo­den 2004 tsu­na­min ai­heut­ta­mas­sa kaaok­ses­ta hen­gis­sä. Pääo­sis­sa: Nao­mi Watts, Ewan McG­re­gor, Tom Hol­land, Sa­muel Jos­lin, Oak­lee Pen­der­gast, Mar­ta Etu­ra. Oh­jaa­ja: J. A. Bayo­na. (108') Pääo­sis­sa: Nao­mi Watts, Ewan McG­re­gor, Tom Holland,
(Impossible, The 2012)
20.20 Emmanuelle 2
Syl­via Kris­tel pa­laa klas­sik­ko­roo­liin­sa eroot­ti­ses­sa draa­mas­sa seik­kai­luis­saan kyp­sy­nee­nä ja vah­vis­tu­nee­na Em­ma­nuel­le­na, jo­ka mat­kus­taa malt­ta­mat­to­ma­na ko­tiin Hong­kon­giin Jean-mie­hen­sä (Um­ber­to Or­si­ni) luokse...
(Emmanuelle II 1975)
20.40 Ei kiitos
He­li ra­kas­taa avio­mies­tään Mat­tia suu­res­ti, mut­ta Mat­ti ei enää ha­lua sek­siä. Lai­min­lyö­ty vai­mo ei yk­sin­ker­tai­ses­ti voi vas­tus­taa kiu­saus­ta, kun ku­vaan as­tuu nuo­ri ja ko­mea elo­ku­va­tuot­ta­ja Jar­no. Ko­me­dia saa yl­lät­tä­vän kään­teen, kun He­li päät­tää tun­nus­taa syr­jä­hyp­pyn­sä Matille...
(Ei kiitos 2013)
21
22.05 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
Lakiapua. Deek­sin tie­to­läh­de la­vas­te­taan syyl­li­sek­si rikokseen...
22.25 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
Prinssi. Kun Sau­di-Ara­bian va­rak­ruu­nunp­rins­si saa­puu Los An­ge­le­siin ta­paa­maan Hol­ly­wood-pomoja,..
22.25 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
Tappolista. Sam ja Cal­len saa­vat sel­vil­le, et­tä ko­ko tii­mi on pää­ty­nyt kar­tel­lien tap­polistalle...
22.15 Ray Donovan
Shelley Duvall. Ray aut­taa Na­ta­lie Ja­me­sia ar­ka­luon­toi­sen asian kans­sa ja muis­te­lee Ab­byn kuo­le­maa edel­tä­nei­tä aikoja...
22.20 Huikopeli
On jäl­leen ai­ka tais­tel­la elä­mäs­tä ja kuo­le­mas­ta. Vain yk­si voi sel­vi­tä hen­gis­sä Hui­ko­pe­lis­tä. Voit­ta­jaa odot­taa hui­kea pal­kin­to: van­ha kink­ku, alen­nus­ku­pon­ki ja puo­lik­si syö­ty suolakurkku...
(Starving Games 2014)
22.45 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
Kaikki kaikkia vastaan.
22.40 Ray Donovan
Tunnontuskia. Ray saa kuul­la Aviin liit­ty­väs­tä on­gel­mas­ta ja ryh­tyy hoi­ta­maan asiaa it­se. Bunc­hy nä­kee van­ki­las­sa miehen,..
23.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Oikeudenkäynti. On oi­keu­den­käynnin aika...
23.25 Aust­ra­lian rajalla
23.25 Aust­ra­lian rajalla
23.25 Aust­ra­lian rajalla
23.45 Pientä pilaa
23.50 Pientä pilaa
23.55 Pientä pilaa
23.55 Pientä pilaa
23.55 Pientä pilaa
0
00.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
00.00 Valheen vangit
00.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
00.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
la: Tuomari. Oikeudenkäynti.
su: Taktikointia tuomion varjossa. Huvia keisarinnalle.
00.00 Ray Donovan
Ame­rik­ka­lai­nen ri­kosd­raamasarja.
00.00: Shelley Duvall.
00.55: Tunnontuskia.
00.45 Valheen vangit
00.45 Valheen vangit
Ko­ti­mai­nen ohjelma.
Kausi 1. Jaksot 5-6.