Ohjelmakartta.fi
ma 18.11. ti 19.11. ke 20.11. to 21.11. pe 22.11. la 23.11. su 24.11.
6 Vir­ta
07.35 Aust­ra­lian Huip­pu­mal­li haus­sa
08.25 Pal­lon ym­pä­ri Finaali. Ku­ka lo­pul­ta voit­taa?
9
09.10 Bi­le­kis­so­jen py­hä pa­ran­nus Tervetuloa luostariin.
10.00 Ka­don­neen jäl­jil­lä Naapurimaahan kadonnut isoisä.
10.15 S­tep Up: Re­vo­lu­tion (Step Up Revolution 2012). Mu­siik­kid­raa­man pääo­sas­sa on E­mi­ly (Kath­ryn Mc­Cor­mick), jo­ka saa­puu Mia­miin täh­täi­mes­sään u­ra tans­si­ja­na.
10.30 Aust­ra­lian Huip­pu­mal­li haus­sa Ei piilopaikkaa. Katutyylejä. Lehtieläimet. Rik­kai­den pant­ti­lai­naa­mo (x4) Huvijahti hukassa. Bentley ja pienkone. Kitara ja Ken-nukke. Työporukka syynissä.
10.45 Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa Rottatouille.
11.20 #Rich­Kids of Be­ver­ly Hills Hirviömorsian. Morsiusneito karkuteillä. Miesjahdissa.
11.30 Häät sul­ha­sen ta­paan Liukuen alttarille.
11.55 S­tep Up All In (Step Up All In 2014). Täs­sä tans­sie­lo­ku­va­sar­jan uu­sim­mas­sa o­sas­sa ryh­mät kil­pai­le­vat Las Ve­ga­sis­sa. Voit­ta­jil­le on lu­vas­sa se­kä mai­net­ta ja kun­niaa et­tä työ­so­pi­mus.
12
12.05 Bi­le­kis­so­jen py­hä pa­ran­nus Sisäinen kauneus. Epäitsekkyys kunniaan. Viimeinen kiusaus. Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da (x4) Yllätys kuusen alla. Uusia tilaisuuksia. Leijonien ominaisuudet. Uberille kyytiä.
12.20 Rik­kai­den pant­ti­lai­naa­mo Huvijahti hukassa.
12.55 Ka­don­neen jäl­jil­lä Adoptoitu isosisko. Kadonnut veli Saksassa. Ö­ky­rik­kai­den las­ten­hoi­to­ku­viot Liv D: Ökyrikkaiden lastenhoitokuviot.
13.10 Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da Yllätys kuusen alla.
13.45 Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa Surusta sekaisin. Syvän etelän eväät. Liian suuret saappaat. Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa (x4) Rottatouille. Surusta sekaisin. Syvän etelän eväät. Liian suuret saappaat. Hours (Hours 2013). No­lan vie vai­mon­sa A­bi­gai­lin syn­nyt­tä­mään New Or­lean­siin sa­ma­na päi­vä­nä, kun hur­ri­kaa­ni Kat­ri­na is­kee kau­pun­kiin tu­hoi­sin seu­rauk­sin.
14.00 Ran­ta­vah­dit (x2) Murhenäytelmä. Syksy saa.
14.30 Häät sul­ha­sen ta­paan Kaunotar ja hirviö. Kylmää kyytiä. Liukuen alttarille.
15 15.00 Kiel­let­ty rak­kaus Pariskunnan suuri ikäero.
15.20 Rik­kai­den pant­ti­lai­naa­mo Bentley ja pienkone. Kitara ja Ken-nukke. Työporukka syynissä. Nel­jän täh­den tal­koot (x4) Bad Moms (Bad Moms 2016). Ko­me­dia äi­tiy­den haas­teis­ta. A­my Mitc­hell (Mi­la Ku­nis) on kah­den lap­sen äi­ti, jo­ka jou­tuu huo­leh­ti­maan myös työs­tään ja mie­hes­tään.
16.00 Ar­man ja vii­mei­nen ris­ti­ret­ki Nepal - maanjäristyksen selviytyjät.
16.10 Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da Uusia tilaisuuksia. Leijonien ominaisuudet. Uberille kyytiä. Ran­ta­vah­dit (x2) Murhenäytelmä. Syksy saa. Ö­ky­rik­kai­den las­ten­hoi­to­ku­viot Liv D: Ökyrikkaiden lastenhoitokuviot.
17.00 Hol­mes NYC Siepattu. Kun a­las­ton mies löy­de­tään kuol­lee­na, Hol­mes ja Wat­son rien­tä­vät po­lii­sin a­puun. #Rich­Kids of Be­ver­ly Hills Hirviömorsian. Morsiusneito karkuteillä. Miesjahdissa. S­kan­daa­lis­ta kuu­lui­sak­si Hirviöäiti Casey Anthony. Long Islandin Lolita. Be­ver­ly Hills kyt­tä III (Beverly Hills Cop III/USA 1994). Vauh­dik­kaan toi­min­ta­ko­me­diae­lo­ku­vien sar­jan pää­tö­so­san on oh­jan­nut B­lues B­rot­hers -le­gen­da John Lan­dis. A­xel Fo­leyn (Ed­die Murp­hy) e­si­mies saa kuu­lan kal­loon­sa, ja jäl­jet joh­ta­vat no­pea­liik­kei­sen san­ka­ri­po­lii­sin Ka­li­for­nian Won­der­world-hu­vi­puis­toon.
18 18.00 T­he Rec­ruit (The Recruit/USA 2003). Kut­kut­ta­va p­sy­ko­lo­gi­nen t­ril­le­ri saat­taa yh­teen Hol­ly­woo­din sy­dän­ten­murs­kaa­jan Co­lin Far­rel­lin, Os­car-voit­ta­ja Al Pa­ci­non ja vieh­keän B­rid­get Moy­na­ha­nin (Coyo­te Ug­ly, I, Ro­bot). Kiel­let­ty rak­kaus Dio­rin muo­ti­ta­lon ku­lis­seis­sa
19.00 Ar­man ja vii­mei­nen ris­ti­ret­ki Ecuador - viimeinen Waorani. Romania - Romanian mustalaiset. Etiopia - pakolaisleiri. T­he Man W­ho K­new In­fi­ni­ty (The Man Who Knew Infinity 2015). Dev Pa­tel näyt­te­lee pääo­saa ma­te­maa­tik­ko S­ri­ni­va­sa Ra­ma­nu­ja­nin e­lä­mäs­tä ker­to­vas­sa d­raa­mae­lo­ku­vas­sa. In­tia­lai­nen Ra­ma­nu­jan o­li poik­keuk­sel­li­nen ne­ro, jo­ka pon­nis­ti 1900-lu­vun al­ku­puo­lel­la köy­his­tä o­lois­ta ar­vos­tet­tuun eng­lan­ti­lai­seen y­lio­pis­toon ja mul­lis­ti tut­ki­ja­kump­pa­nin­sa G. Be­ver­ly Hills kyt­tä III (Beverly Hills Cop III/USA 1994). Vauh­dik­kaan toi­min­ta­ko­me­diae­lo­ku­vien sar­jan pää­tö­so­san on oh­jan­nut B­lues B­rot­hers -le­gen­da John Lan­dis. A­xel Fo­leyn (Ed­die Murp­hy) e­si­mies saa kuu­lan kal­loon­sa, ja jäl­jet joh­ta­vat no­pea­liik­kei­sen san­ka­ri­po­lii­sin Ka­li­for­nian Won­der­world-hu­vi­puis­toon. La­ra C­roft Tomb Rai­der: E­lä­män läh­de (La­ra C­roft Tomb Rai­der: T­he C­rad­le of Li­fe/U­SA-Sak­sa-Ja­pa­ni-B­ri­tan­nia-Hol­lan­ti . Yl­lä­tyk­siä tul­vi­va seik­kai­lu e­te­nee kol­mel­la man­te­reel­la K­rei­kas­ta Hong­kon­gin kaut­ta Ke­niaan. Ar­keo­lo­gi ja seik­kai­li­ja La­ra C­roft jäl­jit­tää nyt B­ri­tan­nian tie­dus­te­lu­pal­ve­lun pyyn­nös­tä le­gen­daa­ris­ta Pan­do­ran li­pas­ta teh­däk­seen tyh­jik­si suu­ruu­den­hul­lun tie­de­mie­hen Jo­nat­han Reis­sin (Cia­ran Hinds) tu­hoi­sat suun­ni­tel­mat.
20.00 Kyt­tä­put­ki: Hol­mes NYC Taivas putoaa. Saalistajan saalistaja. Tappava annos.
20.15 Hol­mes NYC Siepattu. Kun a­las­ton mies löy­de­tään kuol­lee­na, Hol­mes ja Wat­son rien­tä­vät po­lii­sin a­puun.
21 21.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Liikaa puhetta. Pa­ra­tii­si­ho­tel­lis­sa vie­te­tään vii­kin­ki­viik­koa, ja lu­vas­sa on roo­le­ja ja val­lan­vaih­dok­sia. Pääl­li­köl­lä on val­taa, mut­ta myös vas­tuu­ta. Kil­ling Sea­son (Killing Season 2013). A­me­rik­ka­lai­nen so­ta­ve­te­raa­ni Ben­ja­min Ford viet­tää e­lä­ke­päi­viään Ap­pa­lak­kien vuo­ris­tos­sa. E­rää­nä päi­vä­nä hän saa vie­raak­seen ser­bia­lai­sen E­mil Ko­va­cin, jo­ka on For­din ta­paan pal­vel­lut Bos­nian so­das­sa. C­har­lie Count­ry­man (Ne­ces­sa­ry Death of C­har­lie Count­ry­man, T­he 2013). Mat­kal­la Ro­ma­nias­sa C­har­lie Count­ry­man i­has­tuu pai­kal­li­seen kau­not­ta­reen, jon­ka te­ke­mi­siä ex-mies, gangs­te­ri Ni­gel vah­tii y­hä mus­ta­suk­kai­ses­ti. Seu­rauk­se­na on tii­vis­ty­vä jän­ni­tys­näy­tel­mä, jos­sa ku­kaan ei o­le täy­sin tur­vas­sa. Roc­ky V (Rocky V/USA 1990). Syl­ves­ter S­tal­lo­ne pa­laa huip­pu­nyrk­kei­li­jä Roc­ky Bal­boan roo­liin, jo­ta Roc­ky IV -e­lo­ku­vas­sa ta­pah­tu­nut tap­pio neu­vos­to­liit­to­lai­sel­le is­ku­ko­neel­le I­van D­ra­gol­le on muo­kan­nut rat­kai­se­vas­ti. Roc­ky ei e­nää saa nous­ta ke­hään ja ryh­tyy val­men­ta­maan nuor­ta lu­paus­ta Tom­my Gun­nia (Tom­my Mor­ri­son). T­he Kids A­re All Right (The Kids Are All Right/USA 2010). Vuo­den par­haan e­lo­ku­van Gol­den G­lo­ben voit­ta­nut d­raa­ma­ko­me­dia kah­den äi­tin­sä (Ju­lian­ne Moo­re ja An­net­te Be­ning) kans­sa a­su­vis­ta tei­ni-i­käi­sis­tä si­sa­ruk­sis­ta, jot­ka päät­tä­vät ot­taa yh­teyt­tä bio­lo­gi­seen i­sään­sä (Mark Ruf­fa­lo). La­ra C­roft Tomb Rai­der: E­lä­män läh­de (La­ra C­roft Tomb Rai­der: T­he C­rad­le of Li­fe/U­SA-Sak­sa-Ja­pa­ni-B­ri­tan­nia-Hol­lan­ti . Yl­lä­tyk­siä tul­vi­va seik­kai­lu e­te­nee kol­mel­la man­te­reel­la K­rei­kas­ta Hong­kon­gin kaut­ta Ke­niaan. Ar­keo­lo­gi ja seik­kai­li­ja La­ra C­roft jäl­jit­tää nyt B­ri­tan­nian tie­dus­te­lu­pal­ve­lun pyyn­nös­tä le­gen­daa­ris­ta Pan­do­ran li­pas­ta teh­däk­seen tyh­jik­si suu­ruu­den­hul­lun tie­de­mie­hen Jo­nat­han Reis­sin (Cia­ran Hinds) tu­hoi­sat suun­ni­tel­mat.
21.15 Hum­ming­bird (Hummingbird 2013). So­ta­ve­te­raa­ni Joey Jo­nes koet­taa pääs­tä ir­ti vai­keas­ta men­nei­syy­des­tään ja a­loit­taa uu­den i­den­ti­tee­tin tur­vin pa­rem­man e­lä­män Lon­toos­sa. Toi­veet on­nel­li­sem­mas­ta tu­le­vai­suu­des­ta ka­ri­se­vat kui­ten­kin no­peas­ti, kun Jo­nes päät­tää ot­taa lain o­min kä­siin­sä ja toi­mia kos­ton en­ke­li­nä. Toi­min­tad­raa­man pääo­sis­sa näh­dään Ja­son S­tat­ham, A­ga­ta Bu­zek, Vic­ky McC­lu­re ja Be­ne­dict Wong.
22.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Tans­ka Mr. Paradise -finaali. On Mr. Pa­ra­di­se -fi­naa­lin ai­ka.
22.40 Vir­ta
22.50 Kyt­tä­put­ki: Hol­mes NYC Taivas putoaa.
23.05 Kyt­tä­put­ki: Hol­mes NYC Siepattu. 23.05 Kyt­tä­put­ki: Hol­mes NYC Saalistajan saalistaja. Tappava annos. Kyt­tä­put­ki: N­CIS Los An­ge­les Piukat paikat. Saarretut.
23.15 Kil­ling Sea­son (Killing Season 2013). A­me­rik­ka­lai­nen so­ta­ve­te­raa­ni Ben­ja­min Ford viet­tää e­lä­ke­päi­viään Ap­pa­lak­kien vuo­ris­tos­sa.
23.50 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Liikaa puhetta. Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Orja saa neidon. Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Holmgang. Viikinkien viisauksia.
0 00.00 Pa­ko Ogygia. Kaniel Outis.
00.50 Pien­tä pi­laa
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Tans­ka Mr. Paradise -finaali. Mr. Paradisen vaikea päätös. Pyhäinmiestenpäivä. Katoamisia. Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x4) Liikaa puhetta. Orja saa neidon. Holmgang. Viikinkien viisauksia. Kyt­tä­put­ki: N­CIS Los An­ge­les (x2) Piukat paikat. Saarretut.
01.35 Vir­ta (x2) Dragon. Dragon. Vir­ta
3