Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 42 43 44 45 46 Kanava Suora
26.10. 27.10. 28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 1.11.
9
10.00 Hou­se Ru­les Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ma: Taktikointia ja tiukkaa palautetta.
ti: Kaunis kotitila. Toad ja Man­dy pää­se­vät kat­so­maan re­mon­toi­tua maa­laistaloaan,..
09.55 Haa­pa­sa­lo goes lomalle
Ko­ti­mai­nen mat­kai­luoh­jelma. (42')
pe: Dominikaaninen Tasavalta.
la: Puerto Rico.
10.15 Hou­se Ru­les Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ke: Mutkia matkassa.
to: Stressiä pukkaa.
10.10 ko­ti­mai­nen elokuva: 2 yötä aamuun
Rans­ka­lai­sark­ki­teh­ti Ca­ro­li­nen ja suo­ma­lais-dj Jaa­kon yh­tei­nen ho­tel­liyö Liet­tuan Vil­nas­sa joh­taa yl­lät­täen ti­lanteeseen,..
(2 yötä aamuun 2015)
10.40 Nel­jän tähden talkoot
pe: Sarjan uusi kausi alkaa!
11.10 Mi­tä lap­sesi tekisi?
Ke­nen per­he tun­tee lap­sen­sa par­hai­ten? Ko­ti­mainen sarja.
Kausi 1. Jaksot 6-9.
11.55 Nel­jän tähden talkoot
ma: Sarjan uusi kausi alkaa!
11.40 elokuva: Yh­det häät ja kolme anoppia
Nai­mi­siin me­ne­vä Ale­jand­ro pyy­tää eron­nei­ta adop­tio­van­hem­piaan Do­nia (Ro­bert De Ni­ro) ja Elleniä ..
(Big Wedding, The 2013)
12
12.20 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
12.20: Tää ei jää tähän.
13.05: Leirin jälkeinen elämä.
12.20 Toi­sen­lai­set teiniäidit
Jenni - suurperheen äiti.
12.45 Gril­lit huurussa
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ma: Jyväskylä.
ti: Rovaniemi. Na­pa ru­ti­see Na­pa­piirillä,..
ke: Lahti. Li­ha­mu­kit saa­vat kyytiä,..
to: Mikkeli.
13.05 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Sinä olet suurin pudottaja. Huom! Pa­hoittelumme,..
13.10 elokuva: Ma­gic in the Moonlight
1920-lu­kuun si­joit­tu­vas­sa ro­mant­ti­ses­sa ko­me­dias­sa maail­man­kuu­lu tai­ku­ri Stan­ley Craw­ford (Co­lin Firth)..
(Magic in the Moonlight 2014)
13.30 Napakymppi
Ko­ti­mai­nen viihdeohjelma.
ma: Kotijoukkojen kannustamat.
ti: Juontajavaihdoksia.
ke: Muotoja ja taitoja.
to: Koiria studiossa.
13.50 Tankkaustarinat
pe: Promohommia ja peukalokyytejä. Alpakoita ja räppiä. Samppanjaa ja uuninpesua. Klovni tuli taloon.
la: Pääsiäisyllätyksiä. Tankotanssia ja rasvaisia juttuja. Sukulaisia ja tatuointeja. Rekkoja ja mehiläisiä.
14.15 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ma: Tää ei jää tähän.
ti: Leirin jälkeinen elämä.
ke: Sinä olet suurin pudottaja. Huom!..
14.15 Toi­sen­lai­set teiniäidit
14.45 elokuva: Snowden
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va ta­ri­na en­ti­ses­tä tie­dus­te­lua­gent­ti Ed­ward Snow­de­nis­ta, jo­ka vuo­ti leh­dis­töl­le tu­han­sia USA:n tur­val­li­suus­vi­ras­to NSA:n sa­lai­sia do­ku­ment­te­ja. Pääo­sis­sa Jo­seph Gor­don-Le­vitt, Shai­le­ne Wood­ley, Me­lis­sa Leo, Zac­hary Quinto,
(Snowden 2016)
15.00 Tankkaustarinat
Kausi 1. Jaksot 5-12.
15
15.30 Bur­ge­ri­mies Euroopassa
Ko­ti­mai­nen ruo­ka­rea­lity. (43')
pe: Berliini: Alaston totuus wurstista! Baskimaa: Siideriä ja pinchoja!
la: Praha: Makkaraorgiat ja olutkylpyjä! Alsace. Vii­niä ja Villisikaa!..
15.50 Sel­viy­tyjät Suomi
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ma: Pyörremyrsky.
ti: Viidakkokioski.
ke: Naisten kosto.
to: Viimeinen voitelu. Vä­ki vä­he­nee ja tun­nel­ma vii­le­nee. Ku­kaan ei koe ole­van­sa tur­vas­sa enää,..
17.00 Wahlburgers
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
ma: Paul puhemiehenä.
ti: Kalajuttuja.
ke: Parhaita paloja. Jak­sos­sa muis­tel­laan Mar­kin, Don­nien, Pau­lin ja Al­man par­hai­ta pa­lo­ja sarjassa...
to: Kulttuurieroja. Don­nie yrit­tää saa­da Pau­lia omak­su­maan Pitts­burg­hin kulttuuria,..
17.00 Wahlburgers
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
17.00: Paul puhemiehenä.
18.00: Kalajuttuja.
17.00 Pientä pilaa
17.00 elokuva: The Cold Light of Day
Toi­min­tat­ril­le­ri ker­too nuo­res­ta Wall St­ree­tin mek­la­ris­ta Wil­lis­tä (Hen­ry Ca­vill), jon­ka per­he kid­na­pa­taan pur­jeh­dus­ret­kel­lä Es­pan­jas­sa. Siep­paa­jat ovat agent­te­ja, jot­ka et­si­vät sa­la­pe­räis­tä salkkua...
(Cold Light of Day, The 2012)
17.05 Wahlburgers
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
17.05: Parhaita paloja.
18.05: Kulttuurieroja. Don­nie yrit­tää saa­da Pau­lia omak­su­maan Pitts­burg­hin kult­tuu­ria, sil­lä kau­pun­kiin on avat­tu Wahlburgers...
18
18.00 Bur­ge­ri­mies Euroopassa
Ko­ti­mai­nen ruo­ka­rea­lity. (43')
ma: Berliini: Alaston totuus wurstista!
ti: Baskimaa: Siideriä ja pinchoja!
ke: Praha: Makkaraorgiat ja olutkylpyjä!
to: Alsace. Vii­niä ja Villisikaa!..
18.50 elokuva: Transcendence
John­ny Depp esit­tää tril­le­rin pääo­sas­sa toh­to­ri Will Cas­te­ria, jo­ka on joh­ta­va te­koä­lyn tut­ki­ja. Cas­ter ke­hit­te­lee ko­net­ta, jos­sa yh­dis­tyi­si ä­lyk­kyys ja ih­mis­tun­teet. Tek­no­lo­gian vas­tai­set ää­ri­ryh­mät ha­lua­vat tu­ho­ta Cas­te­rin es­tääk­seen hän­tä te­ke­mäs­tä kiis­tel­ty­jä kokeita,..
(Transcendence 2014)
19.00 This Is Us
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ma: Joskus.
ti: Kuusi kiitospäivää. Pear­so­nit viet­tä­vät kii­tos­päi­vää poik­keuk­sel­li­ses­ti ku­kin tahoillaan...
ke: Alku on loppu on alku. Ke­vin saa­puu ka­las­ta­jakylään,..
to: Seitsemän viikkoa.
19.00 elokuva: Beck: Ohuel­la jäällä
Beck aloit­taa työn­sä tut­kin­tao­sas­ton joh­ta­ja­na, kun ryh­mä al­kaa tut­kia jää­kiek­ko­val­men­ta­jan mur­haa. Bec­kin teh­tä­väk­si jää uu­den ryh­män­joh­ta­jan va­litseminen,..
(Beck 36: Den tunna isen 2018)
19.05 elokuva: The Cold Light of Day
Toi­min­tat­ril­le­ri ker­too nuo­res­ta Wall St­ree­tin mek­la­ris­ta Wil­lis­tä (Hen­ry Ca­vill), jon­ka per­he kid­na­pa­taan pur­jeh­dus­ret­kel­lä Es­pan­jas­sa. Siep­paa­jat ovat agent­te­ja, jot­ka et­si­vät sa­la­pe­räis­tä salk­kua. Wil­lin on otet­ta­va oh­jat omiin kä­siin­sä löy­tääk­seen perheensä...
(Cold Light of Day, The 2012)
20.00 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ma: Mountebank.
ti: Terminaattorigeeni. Deeks jou­tuu ki­pe­rään ti­lanteeseen,..
ke: Asian ydin.
to: Kaamea kankkunen. Mek­si­kon ra­jan yli saa­puu vaa­ral­li­sia kut­su­mat­to­mia vieraita,..
21
21.00 elokuva: Ocean's Twelve
Ocean's Ele­ven -elo­ku­van it­se­näi­nen jat­ko-osa. Kun ryös­te­tyn ka­si­non omis­ta­ja löy­tää kop­lan jä­se­net, he jou­tu­vat te­ke­mään kol­me keik­kaa Eu­roo­pas­sa voi­dak­seen mak­saa ta­kai­sin ryös­tä­män­sä ra­hat. Pääo­sis­sa: Geor­ge Cloo­ney, Brad Pitt, Ju­lia Ro­berts, Matt Damon,..
(Ocean's Twelve 2004)
21.00 elokuva: Taken
Liam Nee­son esit­tää tiu­kan toi­min­tat­ril­le­rin pääo­sas­sa eläk­keel­le ve­täy­ty­nyt­tä CIA-agent­tia, jon­ka ty­tär jou­tuu nais­kaup­piai­den kyn­siin Pariisissa...
(Taken/Ranska-USA-Britannia 2009)
21.00 elokuva: Unlocked
Noo­mi Ra­pa­ce esit­tää tril­le­ris­sä pei­te­roo­lis­sa toi­mi­vaa en­tis­tä CIA:n kuu­lus­te­li­jaa, kun MI5 ja CIA saa­vat tie­tää is­la­mis­tien suun­nit­te­le­mas­ta bio­lo­gi­ses­ta is­kus­ta Lontooseen...
(Unlocked 2017)
21.00 elokuva: Lost River
Ryan Gos­lin­gin oh­jaus­de­byyt­ti on sur­rea­lis­ti­nen jän­ni­tysd­raa­ma yk­sin­huol­ta­jaäi­ti Bil­lys­tä, jo­ka kas­vat­taa kah­ta poi­kaan­sa kuo­le­vas­sa kau­pun­gis­sa. Kun pank­ki uh­kaa ulos­mi­ta­ta Bil­lyn talon,..
(Lost River 2014)
21.05 elokuva: Snowden
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va ta­ri­na en­ti­ses­tä tie­dus­te­lua­gent­ti Ed­ward Snow­de­nis­ta, jo­ka vuo­ti leh­dis­töl­le tu­han­sia USA:n tur­val­li­suus­vi­ras­to NSA:n sa­lai­sia do­ku­ment­te­ja. Pääo­sis­sa Jo­seph Gor­don-Le­vitt, Shai­le­ne Wood­ley, Me­lis­sa Leo, Zac­ha­ry Quin­to, Rhys Ifans. Oh­jaus Oli­ver Stone. (128')
(Snowden 2016)
21.00 elokuva: The Neon Demon
Nuo­ri ja kau­nis Jes­se (El­le Fan­ning) saa­puu Los An­ge­le­siin ko­kei­le­maan sii­piään mal­li­na. Meik­kaa­ja Ru­by (Je­na Ma­lo­ne) ot­taa hä­net sii­pien­sä suo­jaan, ja kaik­ki tun­tuu­kin me­ne­vän hy­vin ka­teel­li­sis­ta kol­le­gois­ta huo­li­mat­ta. Vain ou­to mo­tel­lin­pi­tä­jä (Kea­nu Reeves)..
(Neon Demon, The 2016)
21.10 elokuva: Inception
Leo­nar­do Di­Cap­rio on sci­fi-toi­min­tae­lo­ku­vas­sa mes­ta­ri­va­ras Dom Cobb, jo­ka tun­keu­tuu ih­mis­ten ali­ta­jun­taan hei­dän unen­sa ai­ka­na. Hän on mak­sa­nut ky­vyis­tään ko­van hin­nan, mut­ta saa vie­lä yh­den ti­lai­suu­den. Pääo­sis­sa: Leo­nar­do Di­Cap­rio, Jo­seph Gor­don-Le­witt, El­len Pa­ge, Ken Wa­ta­na­be, Tom Har­dy, Ma­rion Co­til­lard. Oh­jaus: Ch­ris­top­her No­lan. (141') Hän on mak­sa­nut ky­vyis­tään ko­van hin­nan, mut­ta saa vie­lä yh­den tilaisuuden.
(Inception 2010)
22.55 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ti: Terminaattorigeeni.
ke: Asian ydin.
to: Kaamea kankkunen.
23.15 48 tun­tia rikoksesta
Kohtalokas erehdys.
23.30 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
23.45 48 tun­tia rikoksesta
23.55 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
00.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
23.55 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
0
00.05 Keisari Aarnio
00.05 Keisari Aarnio
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen draamasarja.
Kausi 1. Jaksot 7-8.
00.30 Ame­ri­kan rajavartijat
00.40 Pientä pilaa
00.55 Pientä pilaa
00.55 Pientä pilaa
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
01.00 Mad­ventures III
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
Kausi 3. Jaksot 2-7.
01.00 Keisari Aarnio
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
01.45 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
01.45 Madventures II
02.20 Mad­ventures III
3