Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 30 31 32 33 34 Kanava Suora
3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8.
10.40 Nel­jät häät Britanniassa
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
ti: Eläimellistä menoa.
ke: Kaiken maailman eväät.
to: Poroja ja naamioita.
10.40 Nel­jät häät Britanniassa
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
10.40: Kaiken maailman eväät.
11.30: Poroja ja naamioita.
10.00 elokuva: Ker­ro, kerro kuvastin
Kun Lu­mi­kin il­keä äi­ti­puo­li (Ju­lia Roberts)..
(Mirror, Mirror 2012)
11.10 Nel­jät häät Britanniassa
Vintagehäät.
11.00 Nel­jät häät Britanniassa
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
11.00: Vintagehäät.
11.50: Eläimellistä menoa.
11.30 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
ti: Hypnoterapiaa.
ke: Pääsiäisateria.
to: Takaisin töihin.
11.45 elokuva: Yh­det häät ja kolme anoppia
Nai­mi­siin me­ne­vä Ale­jand­ro pyy­tää eron­nei­ta adop­tio­van­hem­piaan Do­nia (Ro­bert De Ni­ro) ja El­le­niä (Dia­ne Keaton)..
(Big Wedding, The 2013)
12
12.00 Uu­si elä­mä etelässä
12.20 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (43')
ti: Korttihait.
ke: Suu tukkoon.
to: Lautailua ilman laineita.
12.20 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
12.20: Pääsiäisateria.
13.10: Takaisin töihin.
12.50 Lei­jo­nan luola USA
Kallista katuruokaa.
12.40 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
12.40: Ykkössijan tavoittelu.
13.30: Hypnoterapiaa.
13.05 Haa­pa­sa­lo Goes America
Ko­ti­mai­nen mat­kailuohjelma.
ke: Min­kä ta­han­sa voi kau­pallistaa,..
13.15 elokuva: Blue Jasmine
Jas­mi­ne (Ca­te Blanc­hett, jo­ka voit­ti roo­lis­taan par­haan nais­pääo­san Os­ca­rin) on ne­wyor­ki­lai­nen hie­nostorouva,..
(Blue Jasmine 2013)
13.35 Haa­pa­sa­lo Goes America
13.50 Gril­lit huurussa
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ti: Vantaa ja Edis Tatli.
ke: Porvoo ja Janina Fry.
to: Jucci Hellström ja Tammisaari.
14.00 Ka­don­neen jäljillä
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (41')
14.00: Pohjoisirlantilaisen perimä.
14.45: Isän perässä Pohjois-Ruotsissa.
14.20 Gril­lit huurussa
14.20 Ra­dio Suo­mi­po­pin Hel­sin­ki-päi­vän konsertti
14.35 MasterChef USA
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
ti: Tiu täyteen.
ke: Perunat pääosassa.
to: Haastavat häät.
14.45 Ka­don­neen jäljillä
Pikkuveljen jäljillä Thaimaassa. Kun Oot­ti oli tei­ni-ikäinen,..
15.05 MasterChef USA
Taistojen alku.
14.55 elokuva: Lu­moava kirous
Ro­mant­ti­nen fan­ta­siae­lo­ku­va ker­too pik­ku­kau­pun­gis­ta pois ha­la­ja­vas­ta Et­ha­nis­ta (Al­den Eh­ren­reich), jo­ka ra­kas­tuu unis­sa nä­ke­mään­sä sa­la­pe­räi­seen uu­teen tyt­töön, Le­naan (Ali­ce Englert)..
(Beautiful Creatures 2013)
15
15.20 Ka­ve­ril­le ei jätetä
Ko­ti­mai­nen ko­mediasarja.
ti: Kesä.
ke: Leiwoset. Se­ka­kuo­ro Lei­wos­ten keikkamatka...
to: Jorma löytää tyylinsä. Min­kä­lais­ta elä­mä olisi,..
15.30 Lätkävaimot
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
pe: Perhe luistimilla. Ylivoimapeliä.
la: Vauvakuumetta. Luja usko. Mar­ti­ne on val­mis pa­laa­maan töihin,..
15.50 Ka­ve­ril­le ei jätetä
Asessorin mieshuolet.
16.15 Ka­don­neen jäljillä
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (41')
ti: Pikkuveljen jäljillä Thaimaassa.
ke: Pohjoisirlantilaisen perimä.
to: Isän perässä Pohjois-Ruotsissa.
16.35 Toi­sen­lai­set tei­niäidit Special
17.00 Olipa kerran
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­sarja. (41')
ma: Makua kerrassaan.
ti: Koukkuja. Ro­gers läh­tee vaa­ral­li­sel­le tiel­le Til­lyn va­roi­tuk­sis­ta huolimatta,..
ke: Tornityttö. Ro­gers yrit­tää puh­dis­taa mur­has­ta epäil­lyn Til­lyn maineen,..
to: Hädässä ystävä tunnetaan. Hy­pe­rion Height­sia pii­nan­nut tap­pa­ja on jäl­leen vauhdissa...
17.00 Olipa kerran
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­sarja. (41')
17.00: Makua kerrassaan.
18.00: Koukkuja. Ro­gers läh­tee vaa­ral­li­sel­le tiel­le Til­lyn va­roi­tuk­sis­ta huolimatta,..
17.00 Pientä pilaa
17.00 elokuva: Need for Speed
Toi­min­tad­raa­man pääo­sas­sa on juu­ri van­ki­las­ta pääs­syt kil­pa-aja­ja To­bey (Aa­ron Paul), jon­ka ri­kas lii­ke­kump­pa­ni on la­vas­ta­nut syyl­li­sek­si ri­kok­seen. To­bey hau­too kos­toa ja osal­lis­tuu maas­toa­jo­kil­pai­luun. En­ti­nen lii­ke­kump­pa­ni saa suun­ni­tel­mas­ta vi­hiä ja lu­paa To­beyn pää­na­has­ta muh­kean palk­kion. Pääo­sis­sa: Aa­ron Paul, Do­mi­nic Coo­per, Imo­gen Poots,..
(Need for Speed 2014)
17.10 Olipa kerran
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­sarja. (41')
17.10: Tornityttö.
18.10: Hädässä ystävä tunnetaan. Hy­pe­rion Height­sia pii­nan­nut tap­pa­ja on jäl­leen vauhdissa...
18
18.00 Asema 19
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ma: Tarkoitus pyhittää keinot.
ti: Lopun alkua? . An­dy odot­taa kau­hul­la puhuttelua,..
ke: Myrskyävää. Seatt­les­sa rie­hu­va myrs­ky ko­koaa ih­mi­siä yhteen,..
to: Voimainkoetuksia. An­dy ja Sul­li­van tais­te­le­vat myrs­kyn kes­kel­lä po­ti­laan­sa pe­las­tamiseksi...
19.00 Greyn anatomia
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ma: Mielen arvet.
ti: Musta lammas.
ke: Hulluna sinuun. Me­re­dith poh­tii, mi­ten ker­toi­si lap­sil­leen uu­des­ta poi­kays­tä­västään...
to: Rakkaushormoneja. Ko­ra­cick te­kee kaik­ken­sa voit­taak­seen Ted­dyn itselleen...
19.00 elokuva: Piiat
Vii­del­lä Gol­den Glo­be -eh­dok­kuu­del­la ja nel­jäl­lä Os­car-eh­do­kuu­del­la huo­mioi­tu draa­ma toi nais­si­vuo­sa-Os­ca­rin ja -Gol­den Glo­ben Oc­ta­via Spencerille...
(The Help/USA 2011)
19.10 elokuva: The Runner
Draa­mae­lo­ku­va ker­too Co­lin Pry­ces­ta (Ni­co­las Ca­ge), idea­lis­ti­ses­ta kong­res­sie­dus­ta­jas­ta, jon­ka ura läh­tee nou­suun Mek­si­kon­lah­den öl­jyon­net­to­muu­den jäl­kipelissä...
(Runner, The 2015)
19.30 elokuva: Unel­mien pelikirja
Näl­kä­pe­li-täh­ti Jen­ni­fer Law­ren­ce voit­ti Os­ca­rin ja Gol­den Glo­ben nais­pääo­sas­taan ro­man­tii­kal­la maus­te­tus­sa draa­ma­ko­me­dias­sa, jo­ka huo­mioi­tiin pe­rä­ti kah­dek­sal­la Os­car-eh­dok­kuu­del­la. Nuo­ri les­ki Tif­fa­ny (Jen­ni­fer Law­ren­ce) tu­tus­tuu ko­meaan Pa­tiin (Brad­ley Coo­per), jo­ka on muut­ta­nut juu­ri pak­ko­hoi­dos­ta isän­sä (Ro­bert De Niro)..
(Silver Linings Playbook/USA 2012)
20.00 Kyt­tä­put­ki: NCIS Rikostutkijat
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ma: Pinnan alla.
ti: Tuhat sanaa.
ke: Myyräntyötä. Ou­don kuo­le­man­ta­pauk­sen jäl­jet joh­ta­vat Af­ganistaniin,
to: Angien varjo. Kol­men vuo­den ta­kai­sen mur­to­kei­kan toi­nen pää­te­ki­jä va­pau­tuu vankilasta,..
21
21.00 elokuva: The Girl with the Dragon Tattoo
Bond-täh­ti Da­niel Craig on tii­vis­tun­nel­mai­sen tril­le­rin pääo­sas­sa mai­neen­sa ry­vet­tä­nyt toi­mit­ta­ja Mi­kael Blomk­vist, jo­ka ryh­tyy tut­ki­maan 40 vuot­ta van­haa mur­ha­mys­tee­riä yh­des­sä piin­ko­van tie­to­ko­ne-eks­per­tin Lis­beth Sa­lan­de­rin (Roo­ney Ma­ra) kanssa...
(The Girl with the Dragon Tattoo/USA-Ruotsi-Norja 2011)
21.00 elokuva: Tii­ke­rin­sil­mä - Rocky III
Syl­ves­ter Stal­lo­ne uu­sii täh­ti­roo­lin­sa nyrk­kei­lyn ras­kaan­sar­jan maail­man­mes­ta­ri­na Roc­ky Bal­boa­na. Hän kär­sii nöy­ryyt­tä­vän tap­pion Club­ber Lan­gil­le (Mr. T)..
(Rocky III/USA 1982)
21.00 elokuva: The Captive
Avio­pa­ri ka­dot­taa tyt­tä­ren­sä, jo­ka sie­pa­taan ra­vin­to­lan ul­ko­puo­lel­ta. Isä Matt­hew (Ryan Rey­nolds) aloit­taa tyt­tä­ren­sä et­si­mi­sen jou­dut­tuaan it­se epäi­lyk­se­na­lai­sek­si. Äi­ti Ti­na (Mi­reille Enos)..
(Captive, The 2014)
21.00 elokuva: Ho­bit­ti - Odot­tamaton matka
Seik­kai­lue­lo­ku­vien sar­jan en­sim­mäi­nen osa seu­raa Bil­bo Rep­pu­lia (Mar­tin Free­man), jo­ka saa teh­tä­väk­seen Ere­bo­rin kää­piö­val­ta­kun­nan pe­las­ta­mi­sen lo­hi­käär­me Smau­gin hir­mu­val­las­ta. Hän saa avuk­seen vel­ho Gan­dal­fin (Ian Mc­Kel­len) ja 13 kää­piön jou­kon. J.R.R. Tol­kie­nin ro­maa­niin perustuvan,..
(The Hobbit: An Unexpected Journey/USA-Uusi-Seelanti 2012)
21.00 elokuva: Creed: The Le­gacy of Rocky
Aloit­te­le­va nyrk­kei­li­jä Ado­nis John­son (Mic­hael B. Jor­dan) ei kos­kaan saa­nut ta­va­ta isään­sä, ras­kaan­sar­jan mes­ta­ri Apol­lo Cree­diä, jo­ka kuo­li en­nen hä­nen syn­ty­mään­sä. Ur­hei­lud­raa­mas­sa John­son läh­tee Phi­la­delp­hiaan et­si­mään Roc­ky Bal­boaa (Syl­ves­ter Stal­lo­ne) ja pyy­tää tä­tä val­men­ta­jak­seen. Pääo­sis­sa: Mic­hael B. Jordan,..
(Creed 2015)
21.50 elokuva: Han­nu ja Kert­tu: Noitajahti
Pih­la Vii­ta­la on vauh­dik­kaan, toi­min­nal­la la­da­tun seik­kai­lun yh­des­sä pää­roo­lis­sa Mi­na, jon­ka noi­ta­jah­tiin eri­kois­tu­neet palk­kion­met­säs­tä­jät Hannu ..
(Hansel & Gretel: Witch Hunters/Saksa-USA 2013)
21.50 elokuva: Point Break
Toi­min­tak­las­si­kon päi­vi­te­tys­sä ja en­tis­tä­kin me­ne­väm­mäs­sä ver­sios­sa nuo­ri FBI-agent­ti so­lut­tau­tuu po­ruk­kaan, jo­ta epäil­lään sar­jas­ta hui­mia ryös­tö­jä. Mut­ta pää­tyy­kö hän liian­kin lä­hel­le jouk­kio­ta? Pääo­sis­sa: Lu­ke Bra­cey, Édgar Ra­mírez, Te­re­sa Pal­mer, Del­roy Lin­do, Ray Winstone...
(Point Break 2015)
22.55 Tulossa...
23.00 Kyt­tä­put­ki: NCIS Rikostutkijat
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ti: Tuhat sanaa.
ke: Myyräntyötä.
23.35 Resident
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
Kausi 1. Jaksot 8-9.
0
00.05 Kyt­tä­put­ki: NCIS Rikostutkijat
00.00 Pa­ra­tii­si­hotelli Norja
Nor­ja­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
00.10 Kyt­tä­put­ki: NCIS Rikostutkijat
00.05 Resident
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
00.05: Perhe on pahin.
01.00: Menetetty rakkaus.
00.30 Ame­ri­kan rajavartijat
01.00 Pa­ra­tii­si­hotelli Norja
01.00 Ar­man ja vii­mei­nen ristiretki
01.00 Pa­ra­tii­si­hotelli Norja
01.00 Blue Bloods
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
01.45 Ar­man ja vii­mei­nen ristiretki
01.45 Ka­ve­ril­le ei jätetä
Ko­ti­mai­nen ko­mediasarja.
01.45 Ar­man ja vii­mei­nen ristiretki
01.45 Pa­ra­tii­si­hotelli Norja
Nor­ja­lai­nen realitysarja.
Kausi 10. Jaksot 27-30.
02.35 Ka­ve­ril­le ei jätetä
02.30 Ka­ve­ril­le ei jätetä
3