Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 21 22 23 24 25 Kanava Suora
1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6.
10.15 Supertähdet
Ko­ti­mai­nen viihdeohjelma.
pe: Matti Nykänen.
la: Minea Blomqvist-Kakko. OSA 3 – MI­NEA BLOMQ­VIST-KAKKO...
10.25 elokuva: Step Up All In
Täs­sä tans­sie­lo­ku­va­sar­jan uu­sim­mas­sa osas­sa ryh­mät kil­pai­le­vat Las Ve­ga­sis­sa. Voit­ta­jil­le on lu­vas­sa se­kä mai­net­ta ja kun­niaa et­tä työsopimus...
(Step Up All In 2014)
10.50 Bachelor Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
ma: Pidä kiinni palomiehestä.
ti: Intohimon ajojahti.
ke: Yllätysvieras aalloilla.
to: Haluatko pinnallisen naisen?
11.20 Remp­pa vai muut­to: Jil­lian ja Justin
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
pe: Paluu arkeen.
la: Joulu lähestyy.
11.35 Rem­palla kaupaksi
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ma: Talo vuokrattavaksi.
ti: Potentiaalia etsimässä.
ke: Paljon pinkkiä.
to: Kakkupapereita.
12
12.10 Rem­palla kaupaksi
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
pe: Talo vuokrattavaksi. Potentiaalia etsimässä. Vii­den lap­sen äi­ti et­sii ko­tia perheelleen...
la: Paljon pinkkiä. Kakkupapereita.
12.15 ko­ti­mai­nen elokuva: Hulluna Saraan
Vil­le Vir­ta­nen ja Jus­si Nik­ki­lä ovat ro­mant­ti­sil­la sol­muil­la maus­te­tun ko­me­dian pääo­sis­sa isä Tais­to ja poika Ville,..
(Hulluna Saraan/Suomi 2012)
12.25 Eläinsairaala
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen eläinohjelma.
Kausi 1. Jaksot 7-14.
13.15 Mar­ti­na ja hen­genpelastajat
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
ma: Ristiriitoja.
ti: Epäilyjä ilmassa.
ke: Yllätysten päivä. Tii­mit muuttuvat...
to: Vääriä valintoja.
13.50 Eläinsairaala
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen eläinohjelma.
13.45 elokuva: Polttarittaret
Mor­sius­nei­dot- ja Kau­hea kank­ku­nen -me­nes­tys­ten jäl­jil­lä ete­ne­vä sär­mi­käs vauh­ti­ko­me­dia käyn­nis­tyy Beckyn ..
(Bachelorette/USA 2012)
14.00 Ka­don­neen jäljillä
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (41')
ti: Kreikkalaisen isän arvoitus.
ke: Jo­ni on hel­sin­kiläinen,..
to: Naapurimaahan kadonnut isoisä.
14.45 Julk­kis­selviytyjät
Ko­ti­mai­nen seik­kailuohjelma.
ma: Porua parista.
ti: Kastuneet kulkuset.
ke: Juha kohtaa metsäkävelyn haasteet.
to: Pusulla tutuksi.
15
15.10 elokuva: The Man Who Knew Infinity
Dev Pa­tel näyt­te­lee pääo­saa ma­te­maa­tik­ko Sri­ni­va­sa Ra­ma­nu­ja­nin elä­mäs­tä ker­to­vas­sa draa­mae­lo­ku­vas­sa. In­tia­lai­nen Ra­ma­nu­jan oli poik­keuk­sel­linen nero,..
(The Man Who Knew Infinity 2015)
15.30 Suomen Tulli
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
15.30 Ka­don­neen jäljillä
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (41')
pe: Isän perässä Pohjois-Ruotsissa. Kreikkalaisen isän arvoitus.
la: Jerusalemilaista sukua jäljittämässä. Jo­ni on hel­sin­kiläinen,.. Naapurimaahan kadonnut isoisä.
16.15 Haa­pa­sa­lo Goes America
Ko­ti­mai­nen mat­kailuohjelma.
17.00 Rantavahdit
Aust­ra­lia­lainen sarja.
ma: Myrskyvaroitus. Vilinää, vilskettä.
ti: Timanttista toimintaa. Kalsareita ja kohtalonhetkiä.
ke: Kiireisten kahakka. Bondista polvi paranee.
to: Laupias samarialainen. Monta rautaa tulessa.
17.00 Pientä pilaa
17.00 Ar­man ja vii­mei­nen ristiretki
Sar­jas­sa Ar­man muut­taa kym­me­nek­si päi­väk­si yh­tei­söön, hei­moon tai ym­pä­ris­töön, jos­sa ih­mi­set elä­vät täy­sin län­si­mai­sen kult­tuu­rin ul­ko­puo­lel­la. Koh­tei­siin tu­tus­tu­taan opet­ta­ja-op­pi­poi­ka-asetelmassa...
Kausi 2. Jaksot 2-3.
17.00 elokuva: What If
Ro­mant­ti­sen ko­me­dian pääo­sis­sa ovat useis­sa suh­teis­sa sii­peen­sä saa­nut Wal­la­ce (Har­ri Pot­ter -roo­lis­taan tun­net­tu Da­niel Radc­lif­fe) ja uu­si nais­tut­ta­vuus Chant­ry (Zoe Ka­zan), jol­la Wal­la­cen har­mik­si on jo poi­kays­tä­vä. Kuin­ka mah­taa käydä,..
(What If 2013)
17.10 Ar­man ja vii­mei­nen ristiretki
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
17.10: Intia, ruumiinpolttajat.
17.40: Paljastuksien kirja. Täs­sä jak­sos­sa Ar­man paljastaa,..
18.10: Mongolia - kotkametsästäjät.
18
18.00 MasterChef USA
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
ma: Kriitikkojen kuritusta.
ti: Finaali, osa 1. Kol­men fi­na­lis­tin taisto alkaa...
ke: Finaali, osa 2. Fi­na­lis­tien al­ku­ruuat on ar­vos­tel­tu, pää- ja jäl­ki­ruuat vie­lä jäljellä.
18.00 Huip­pu­las­tin metsästäjät
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (20')
Kausi 5. Jaksot 1-2. (Kausi alkaa!)
19.00 Ar­man ja vii­mei­nen ristiretki
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
ma: Intia, ruumiinpolttajat. Paljastuksien kirja. Täs­sä jak­sos­sa Ar­man paljastaa,..
ti: Mongolia - kotkametsästäjät.
ke: Bangladesh - laivanpurkajat.
to: Etiopia - Danakilin suolakaivokset.
19.00 elokuva: Transcendence
John­ny Depp esit­tää tril­le­rin pääo­sas­sa toh­to­ri Will Cas­te­ria, jo­ka on joh­ta­va te­koä­lyn tut­ki­ja. Cas­ter ke­hit­te­lee ko­net­ta, jos­sa yh­dis­tyi­si ä­lyk­kyys ja ih­mis­tun­teet. Tek­no­lo­gian vas­tai­set ää­ri­ryh­mät ha­lua­vat tu­ho­ta Cas­te­rin es­tääk­seen hän­tä te­ke­mäs­tä kiis­tel­ty­jä kokeita,..
(Transcendence 2014)
19.00 elokuva: Mortdecai
John­ny Depp lois­taa vei­ja­ri­ko­me­dian pääo­sas­sa oma­laa­tui­se­na lor­di Char­lie Mort­de­cai­na, jo­ka hank­kii elan­ton­sa muun muas­sa hank­ki­mal­la tai­det­ta po­ha­toil­le. Kun ar­vo­kas Goyan maa­laus va­rastetaan,..
(Mortdecai 2014)
19.10 elokuva: Polttarittaret
Mor­sius­nei­dot- ja Kau­hea kank­ku­nen -me­nes­tys­ten jäl­jil­lä ete­ne­vä sär­mi­käs vauh­ti­ko­me­dia käyn­nis­tyy Bec­kyn (Re­bel Wil­son) pyy­täes­sä mor­sius­nei­doik­seen kol­mea kaveriaan,..
(Bachelorette/USA 2012)
20.00 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
ma: Verikosto.
ti: Häilyvät rajat. Pa­ha­mai­nei­nen huu­me­pa­ro­ni on kai­kes­ta pää­tel­len pa­lan­nut Los Angelesiin,..
ke: Paluu ilmakehään. NCIS-tii­mi hä­ly­te­tään sel­vit­tämään,..
to: Kunnialla loppuun asti.
21
21.00 elokuva: Ope­raa­tio Valkyrie
Tom Cui­se on oh­jaa­ja Bryan Sin­ge­rin (X-Men-elo­ku­vat) to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­van tril­le­rin pääo­sas­sa evers­ti Claus von Stauffenberg,..
(Valkyrie/USA-Saksa 2008)
21.00 elokuva: Suuri puhallus
FBI-agent­ti ja In­ter­po­lin ri­kos­tut­ki­ja jah­taa­vat ri­kost­ril­le­ris­sä il­lu­sio­nis­te­ja, jot­ka jär­jes­tä­vät esi­tyk­sis­sään näyt­tä­viä pank­ki­ryös­tö­jä ja ja­ka­vat ra­hat ylei­söl­le. Pääo­sis­sa: Jes­se Ei­sen­berg, Mark Ruf­fa­lo, Woo­dy Harrelson,..
(Now You See Me 2013)
21.00 elokuva: Di­ver­gent - Outolintu
Sci­fi-toi­min­tae­lo­ku­va si­joit­tuu tu­le­vai­suu­den yh­teis­kun­taan, jos­sa ih­mi­set on jaet­tu omi­nai­suus­tes­tien mu­kaan vii­teen ryh­mään. Nuo­ri tyt­tö Tris jou­tuu tes­tiin ja saa kuul­la ole­van­sa ou­to­lin­tu ja sik­si uh­ka jär­jes­täy­ty­neel­le yh­teis­kun­nal­le ja si­tä joh­ta­val­le dik­taat­to­ril­le. Pääo­sis­sa: Shai­le­ne Woodley,..
(Divergent 2014)
21.00 elokuva: Transcendence
John­ny Depp esit­tää tril­le­rin pääo­sas­sa toh­to­ri Will Cas­te­ria, jo­ka on joh­ta­va te­koä­lyn tut­ki­ja. Cas­ter ke­hit­te­lee ko­net­ta, jos­sa yh­dis­tyi­si ä­lyk­kyys ja ih­mistunteet...
(Transcendence 2014)
21.00 elokuva: Mortdecai
John­ny Depp lois­taa vei­ja­ri­ko­me­dian pääo­sas­sa oma­laa­tui­se­na lor­di Char­lie Mort­de­cai­na, jo­ka hank­kii elan­ton­sa muun muas­sa hank­ki­mal­la tai­det­ta po­ha­toil­le. Kun ar­vo­kas Goyan maa­laus va­rastetaan,..
(Mortdecai 2014)
21.05 ko­ti­mai­nen elokuva: Roskisprinssi
Ro­mant­ti­sen ko­me­dian pää­hen­ki­lö Jed kyl­läs­tyy help­poon elä­mään ja hyp­pää ju­naan. Itä­suo­ma­lai­ses­sa pik­ku­kau­pun­gis­sa ar­jes­sa on enem­män sä­vy­jä ja työ per­soo­nal­li­sen ros­ka­kus­kin apu­poi­ka­na vä­hin­tään­kin mie­len­kiin­tois­ta. Viih­ty­vyyt­tä li­sää myös kau­pun­gil­la liik­ku­va kaunis Lulu...
(Roskisprinssi 2012)
21.20 elokuva: Per­he on painajainen
(Meet the Parents (2000) 2000) . Ro­bert De Ni­ro ja Ben Stil­ler ot­ta­vat yh­teen hit­ti­ko­me­dias­sa, jos­sa ko­sin­taa suun­nit­te­le­va Greg saa­puu en­si­vie­rai­lul­le tyt­töys­tä­vän­sä van­hem­pien luo. Tu­le­va ap­piuk­ko on kova luu,
23.05 Ray Donovan
Marisol. Ray jou­tuu aut­ta­maan Hectoria,..
23.10 elokuva: Everly
Toi­min­tat­ril­le­ri kid­na­pa­tus­ta Ever­lys­tä (Salma Hayek)..
(Everly 2014)
23.20 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
Verikosto.
23.15 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
23.20 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
Kunnialla loppuun asti.
23.25 Ray Donovan
Hevosenkenkä. Ray saa pe­rään­sä ve­nä­läi­set tap­pa­jat, kun Ab­by taas ajau­tuu ra­juun rii­taan Brid­ge­tin kanssa...
23.45 Kyt­tä­put­ki: NCIS Los Angeles
0
00.05 Ex on the Beach Ruotsi
00.10 Blue Bloods
00.20 Rantavahdit
00.20 Pientä pilaa
00.30 Huip­pu­las­tin metsästäjät
00.30 Rantavahdit
00.45 Pientä pilaa
00.50 Pientä pilaa
01.00 Ex on the Beach Ruotsi
01.00 Valheen vangit
01.00 Ex on the Beach Ruotsi
01.00 Ex on the Beach Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
01.00 Blue Bloods
01.00 Ray Donovan
Ame­rik­ka­lai­nen ri­kosd­raamasarja.
01.00: Marisol.
01.55: Hevosenkenkä.
01.25 Ex on the Beach Ruotsi
01.45 Valheen vangit
01.45 Valheen vangit
01.45 Ex on the Beach Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
Kausi 3. Jaksot 17-18.
02.10 Valheen vangit
3