Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 14 15 16 17 18 Kanava Suora
19.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4. 24.4. 25.4.
9
09.05 Haa­pa­sa­lo goes lomalle
Ko­ti­mai­nen mat­kai­luoh­jelma. (41')
Kausi 1. Jaksot 3-4.
09.35 Mar­vel: Thor: Ta­les of Asgard
(Thor: Ta­les of As­gard 2011) ...
09.55 Haa­pa­sa­lo goes lomalle
Ko­ti­mai­nen mat­kai­luoh­jelma. (42')
09.55: Dominikaaninen Tasavalta.
10.40: Puerto Rico. Kau­nis ja au­rin­koi­nen Puer­to Ri­con on täyn­nä juhlaa...
10.05 Unel­mien poikamies
Pahiksesta poikamieheksi. Tuo­re unel­mien poi­ka­mies Nick saa van­hoil­ta kon­ka­reil­ta vink­ke­jä siihen,..
10.15 Hou­se Ru­les Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ma: Tunteikas talokierros.
ti: Finaali. Kak­si jouk­kuet­ta ovat tais­tel­leet it­sen­sä finaaliin,..
10.40 Unel­mien poikamies
Lähtölaskenta.
10.35 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (41')
10.35: Haasteita ja herkkiä hetkiä.
11.20: Yksilökilpailu kutsuu.
10.50 FC Venus
Ro­mant­ti­nen me­nes­tys­ko­me­dia kaik­kien ai­ko­jen ve­dos­ta, jol­la mää­rä­tie­toi­set nai­set päät­tä­vät lyö­dä luun kurk­kuun jal­ka­pal­lo­hul­luil­le mie­hil­leen. Nai­set pe­rus­ta­vat FC Ve­nus -jal­ka­pal­lo­joukkueen,..
(FC Venus/Suomi 2005)
11.25 Lätkävaimot
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
ma: Iloista joulua!
ti: Vaikeat hyvästit.
ke: Vaikeita valintoja.
11.25 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (41')
11.25: Puukkoa selkään.
12.10: Uutispommi.
11.30 Yk­sin kotona Suomi
12
12.10 Haa­pa­sa­lo goes lomalle
Ko­ti­mai­nen mat­kailuohjelma.
ma: Caymansaaret.
ti: Jamaika.
ke: Dominikaaninen Tasavalta.
to: Puerto Rico.
12.05 Lätkävaimot
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
12.05: Iloista joulua!
12.50: Vaikeat hyvästit.
12.55 Lätkävaimot
Vaikeita valintoja. Ma­ri­pier on käy­mäs­sä Bran­do­nin luo­na Saksassa,..
12.40 Snowden
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va ta­ri­na en­ti­ses­tä tie­dus­te­lua­gent­ti Ed­ward Snow­de­nis­ta, jo­ka vuo­ti leh­dis­töl­le tu­han­sia USA:n tur­val­li­suus­vi­ras­to NSA:n sa­lai­sia do­ku­ment­te­ja. Pääo­sis­sa Jo­seph Gor­don-Le­vitt, Shai­le­ne Wood­ley, Me­lis­sa Leo, Zac­ha­ry Quin­to, Rhys Ifans.
(Snowden 2016)
12.55 Mar­ti­na ja hen­genpelastajat
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
ma: Vääriä valintoja.
ti: Sähellystä pohjassa.
ke: Paniikki veden alla.
to: Haastajat palaavat.
13.40 Vieraissa
Ko­ti­mainen sarja.
ma: Aika lähteä vieraisiin.
ti: Uuteen kotiin.
ke: Oikeanlaista kemiaa.
to: Kadotettu yhteys.
13.35 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
pe: Nuoren parin koti. Toiveet hukassa. Gra­ham ja Nar­deth asu­vat Wind­so­ris­sa talossa,..
la: 70-luvun rumilus. Pitkä remontti.
14.25 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ma: Nuoren parin koti.
ti: Toiveet hukassa.
ke: 70-luvun rumilus.
to: Pitkä remontti.
14.55 Näl­kä­pe­li - Mat­ki­ja­närhi, osa1
Huip­pu­suo­si­tun Näl­kä­pe­li-toi­min­tae­lo­ku­va­sar­jan kol­man­nes­sa osas­sa Kat­niss Ever­deen (Jen­ni­fer Law­ren­ce) nou­see vas­ta­ha­koi­ses­ti ka­pi­na­liik­keen sym­bo­lik­si, Mat­ki­ja­närheksi...
(Hunger Games, The: Mockingjay - Part 1 2014)
15
15.15 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (41')
ma: Haasteita ja herkkiä hetkiä.
ti: Yksilökilpailu kutsuu.
ke: Puukkoa selkään.
to: Uutispommi.
15.15 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
pe: Matkaopas pinteessä. Kuuma kylmälaukku. Puijaava parturi. Kihlajaisyllätys.
la: Kokki lomatunnelmissa. Ahkerat maatilamatkailijat. Rumpujen pärinää. Tyhjän matkalaukun arvoitus.
16.00 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ma: Päänvaivaa päärynästä.
ti: Keinot vähissä.
ke: Katuruokaa kahmalokaupalla. Jouk­kue­ki­sas­sa tar­joil­laan in­tialaisia,..
to: Delin haasteet.
17.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ma: Matkaopas pinteessä. Kuuma kylmälaukku.
ti: Puijaava parturi. Kihlajaisyllätys.
ke: Kokki lomatunnelmissa. Ahkerat maatilamatkailijat.
to: Rumpujen pärinää. Tyhjän matkalaukun arvoitus.
17.00 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lainen sarja.
17.00: Herkkuja ja tansseja etelästä.
18.00: Elektroniikkaa koululaisille. Las­ten tur­vais­tui­men vyön sol­ki voi ol­la han­kala avata,..
17.00 Pientä pilaa
17.05 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (43')
17.05: Keksintöjä isille ja vauvoille.
18.05: Palomiesten palopuhe. Tu­li­pa­los­sa on vain het­ki­nen ai­kaa pe­lastautua,..
17.10 Blondin kosto 2
Me­nes­tys­ko­me­dian jat­ko-osas­sa El­le Woods (Ree­se Wit­hers­poon) läh­tee Was­hing­to­niin aja­maan chi­hua­huan­sa Brui­se­rin asiaa, mut­ta vas­taa­not­to on ty­ly. Blon­din läm­pö ja neu­vok­kuus kui­ten­kin voit­ta­vat lo­pul­ta ko­va­pin­tais­ten po­lii­tik­ko­jen­kin sy­dä­met puo­lel­leen. Pääo­sis­sa: Ree­se Witherspoon,..
(Legally Blonde 2: Red, White and Blonde/USA 2003)
18
18.00 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lainen sarja.
ma: Herkkuja ja tansseja etelästä.
ti: Elektroniikkaa koululaisille. Las­ten tur­vais­tui­men vyön sol­ki voi ol­la han­kala avata,..
ke: Keksintöjä isille ja vauvoille. Tä­män jak­son yrit­tä­jil­lä on tuot­tei­ta pik­ku­las­ten vanhemmille...
to: Palomiesten palopuhe. Tu­li­pa­los­sa on vain het­ki­nen ai­kaa pe­lastautua,..
19.00 Mad­ventures Suomi
ma: Biohakkerien heimo.
ti: Hylkeenpyytäjien heimo. Ri­ku ja Tun­na ve­nei­le­vät Pe­rä­me­rel­le, ulos EU:sta unoh­tu­neil­le Kal­lankareille...
ke: Toisinnäkijöiden heimo. Ri­ku ja Tun­na vael­ta­vat hal­ki Suo­men ja koh­taa­vat sisua,..
to: Maailman onnellisin heimo.
19.00 Näl­kä­pe­li - Mat­ki­ja­närhi, osa 1
Huip­pu­suo­si­tun Näl­kä­pe­li-toi­min­tae­lo­ku­va­sar­jan kol­man­nes­sa osas­sa Kat­niss Ever­deen (Jen­ni­fer Law­ren­ce) nou­see vas­ta­ha­koi­ses­ti ka­pi­na­liik­keen sym­bo­lik­si, Mat­ki­ja­när­hek­si. Hän jat­kaa tais­te­luaan kor­rup­toi­tu­nut­ta pre­si­dent­ti Snow­ta vastaan,..
(Hunger Games, The: Mockingjay - Part 1 2014)
19.05 Paha pukki 2
Bil­ly Bob Thorn­ton pa­laa taas hul­vat­to­maan roo­liin­sa rää­vä­sui­se­na juop­po­na Wil­lie­nä, jo­ka on kyl­läs­ty­nyt elä­mään­sä. Sit­ten van­ha ri­kos­to­ve­ri Mar­cus (To­ny Cox) pa­laa ku­vioi­hin ja eh­dot­taa Wil­liel­le ra­ha­kas­ta keik­kaa avus­tus­jär­jes­tön kus­tannuksella...
(Bad Santa 2 2016)
19.05 Silmäterä
Em­mi Par­viai­nen on jän­ni­tysd­raa­man pääo­sas­sa yk­sin­huol­ta­ja Mar­ja, jo­ka on omis­ta­nut elä­män­sä seit­se­män­vuo­tiaal­le tyt­tä­rel­leen Ju­lial­le (Lu­na Lei­no­nen Bo­te­ro). Erää­nä päi­vä­nä Mar­ja ja Ju­lia tör­mää­vät Ju­lian bio­lo­gi­seen isään Ka­ma­ra­niin (Maz­dak Nassir)..
(Silmäterä/Suomi 2013)
20.00 Kyt­tä­put­ki: Holmes NYC
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­sarja. (40')
ma: Salama kirkkaalta taivaalta.
ti: Historian havinaa.
ke: Tappavaa terapiaa. Sher­lock ja Wat­son sel­vit­tä­vät raa? as­ti puu­ko­te­tun psy­kiat­rin murhaa...
to: Pää pyörällä. Sher­lock saa muis­tin­me­ne­tys­koh­tauk­sen ja tuo ko­tiin jo­tain odot­tamatonta...
21
21.00 Strangerland
Ni­co­le Kid­man ja Jo­seph Fien­nes esit­tä­vät jän­nit­tä­väs­sä draa­mas­sa pa­ris­kun­taa, jo­ka on jou­tu­nut muut­ta­maan uu­del­le pik­ku­paik­ka­kun­nal­le tei­ni-ikäis­ten las­ten­sa kans­sa. Erää­nä yö­nä hiek­ka­myrs­kyn pian nous­tes­sa lap­set ka­toa­vat jäl­jettömiin,..
(Strangerland 2015)
21.00 No Es­ca­pe - Ei pakotietä
In­si­nöö­ri Jack Dwyer (Owen Wil­son) muut­taa per­heen­sä kans­sa ul­ko­mail­le uu­den työ­pai­kan pe­räs­sä, mut­ta uu­si al­ku muut­tuu pai­na­jai­sek­si, kun maas­sa syn­tyy val­lankaappaus...
(No Escape 2015)
21.00 Gangsterisota
1940-lu­vun Los An­ge­le­siin si­joit­tu­vas­sa to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa toi­min­tae­lo­ku­vas­sa po­lii­sien muo­dos­ta­ma eri­kois­ryh­mä yrit­tää pan­na kam­poi­hin häi­käi­le­mät­tö­mäl­le gangs­te­ril­le Mic­key Co­he­nil­le (Sean Penn), jo­ka joh­taa kau­pun­gin ala­maail­maa rau­tai­sel­la otteella...
(Gangster Squad 2013)
21.00 Paha pukki 2
Bil­ly Bob Thorn­ton pa­laa taas hul­vat­to­maan roo­liin­sa rää­vä­sui­se­na juop­po­na Wil­lie­nä, jo­ka on kyl­läs­ty­nyt elä­mään­sä. Sit­ten van­ha ri­kos­to­ve­ri Mar­cus (Tony Cox)..
(Bad Santa 2 2016)
21.00 Maggie
Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger esit­tää zom­bie-kau­hud­raa­mas­sa isää, jon­ka Mag­gie-ty­tär (Abi­gail Bres­lin) muut­tuu vä­hi­tel­len li­haa hi­moit­se­vak­si elä­väk­si kuol­leek­si zom­bien pu­re­man jäl­keen. Vi­ra­no­mai­set ha­lua­vat lä­het­tää Mag­gien ka­ran­tee­niin, mut­ta Mag­gien isä ei sii­hen suostu...
(Maggie 2015)
21.00 Knock Knock
Tril­le­ris­sä per­hee­ni­sä Evan (Kea­nu Ree­ves) jää vii­kon­lo­puk­si yk­sin muun per­heen ol­les­sa mat­koil­la ja pääs­tää kak­si ek­sy­nyt­tä nuor­ta nais­ta ko­tiin­sa sa­teen­suo­jaan. Ty­töis­tä eroon pää­se­mi­nen osoit­tau­tuu kui­ten­kin odo­tet­tua han­ka­lam­mak­si. Pääo­sis­sa: Kea­nu Ree­ves, Lo­renza Izzo,..
(Knock Knock 2015)
21.25 Hi­mos­hop­paa­jan sa­laiset unelmat
Me­nes­tys­ko­me­dia New Yor­kis­sa ma­keas­ti elä­väs­tä Re­bec­ca Bloom­woo­dis­ta (Is­la Fis­her, mm. Kuok­ka­vie­raat, Wed­ding Da­ze - Sok­ko­häät), jo­ka unel­moi työs­tä hoh­dok­kaas­sa muo­ti­leh­des­sä - ja on ää­rim­mäi­sen te­ho­kas shoppailija...
(Confessions of a Shopaholic/USA 2009)
23.05 Kyt­tä­put­ki: Holmes NYC
Historian havinaa.
22.55 Kyt­tä­put­ki: Holmes NYC
Pää pyörällä.
23.00 Mad­ventures Suomi
23.00: Toisinnäkijöiden heimo.
00.00: Maailman onnellisin heimo.
23.00 The Voices
Kun Jer­ry jät­tää mie­len­ter­veys­lääk­keen­sä ot­ta­mat­ta, lem­mi­kit­kin al­ka­vat pu­hua rää­vit­tö­myyk­siä. Työ­pai­kan kau­nis Fio­na saa Jer­ryn pään pyö­räl­le, mut­ta tun­ne ei ole mo­lem­min­puo­li­nen. Kun Fio­na jät­tää so­vi­tut tref­fit väliin,..
(The Voices 2014)
23.15 Kyt­tä­put­ki: Holmes NYC
23.15 Kyt­tä­put­ki: Holmes NYC
23.30 Aust­ra­lian rajalla
00.05 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
Kausi 13. Jaksot 1-3. (Kausi alkaa!)
23.55 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
00.00 Mad­ventures Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (42')
Kausi 1. Jaksot 7-8.
0
00.55 Pientä pilaa
01.00 Kyl­mä­ve­risesti sinun
Pääo­sis­sa mm. Vil­le Vir­ta­nen, Ant­ti Rei­ni, Lee­na Uo­ti­la, Me­ri Ne­no­nen, Ka­ta­rii­na Kai­tue ja Kal­le Holm­berg. Ko­ti­mai­nen draama.
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
Kausi 13. Jaksot 3-4.
01.00 Keisari Aarnio
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen draamasarja.
01.45 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
3