Ohjelmakartta.fi
ma 15.7. ti 16.7. ke 17.7. to 18.7. pe 19.7. la 20.7. su 21.7.
10.05 Julk­kis­sel­viy­ty­jät Rokkari menee metsään.
10.25 Julk­kis­sel­viy­ty­jät Rokkari menee metsään. 10.25 Re­turn to Ze­ro (2014) To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa d­raa­mas­sa Mag­gie ja Aa­ron o­dot­ta­vat en­sim­mäis­tä las­taan, ja hei­dän maail­man­sa mu­re­nee, kun vau­va kuo­lee koh­tuun vä­hän en­nen las­ket­tua ai­kaa.
10.45 Julk­kis­sel­viy­ty­jät Martina ja Dani ne yhteen soppii. Ta­lent Suo­mi Salille, mars! Julk­kis­sel­viy­ty­jät Martina ja Dani ne yhteen soppii.
10.55 Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la Kroatia. Japani.
11.10 Pal­lon ym­pä­ri Meditaatiota.
11.30 Pal­lon ym­pä­ri Juha Miedon huone. Keskeytys uhkaa! 11.30 Pal­lon ym­pä­ri Selfie hain kanssa. Nel­jät häät A­me­ri­kas­sa (x2) Riksa ja Vapaudenpatsas. Trapetseja ja tatuointeja. Ta­lent Suo­mi Paljon onnea, Siltsu!
11.55 Nel­jät häät A­me­ri­kas­sa Kauhujen häät.
12
12.15 Nel­jät häät A­me­ri­kas­sa Riksa ja Vapaudenpatsas. Trapetseja ja tatuointeja. 12.15 Nel­jät häät A­me­ri­kas­sa Merirosvohäät. 12.15 Nel­jät häät A­me­ri­kas­sa (x2) Kauhujen häät. Merirosvohäät. Bon­ne­vil­le (2006) E­tu­ri­vin Hol­ly­wood-täh­dil­lä roo­li­tet­tu, kos­ket­ta­va d­raa­ma­ko­me­dia Ar­vil­la Hol­de­nin (Jes­si­ca Lan­ge) ja hä­nen kah­den ys­tä­vän­sä mat­kas­ta, jon­ka tar­koi­tus on kul­jet­taa Ar­vil­lan yl­lät­täen kuol­leen a­vio­mie­hen tuh­kat vii­mei­seen le­po­paik­kaan.
12.40 Hur­jat rak­kaus­ki­lot Pullukasta personal traineriksi.
13.00 Hur­jat rak­kaus­ki­lot Ylipaino unelmien esteenä. Sä­pi­nää kan­nen al­la (x2) Meren raivo. Karhuemo hoitaa.
13.10 A­kin ja Ri­tan rak­kaus­diee­tit Kuumat treffit. Kauden huikein muutos.
13.25 Um­mi­kot ul­ko­mail­la Hampuri & Kappadokia.
13.45 Um­mi­kot ul­ko­mail­la Torremolinos & Fethiye. Dublin & Madrid. 13.45 Um­mi­kot ul­ko­mail­la Venetsia & Lontoo. 13.45 Sä­pi­nää kan­nen al­la (x2) Puosun purnausta. Bemily. 17 A­gain (2009) Vauh­di­kas ko­me­dia kol­me­kymp­pi­ses­tä Mi­kes­ta (F­ren­dit-täh­ti Matt­hew Per­ry), jo­ka saa yl­lät­täen mah­dol­li­suu­den pa­la­ta lu­kion pen­kil­le uu­del­leen vet­reän nuo­ru­kai­sen (High Sc­hool Mu­si­cal -täh­ti Zac Ef­ron) hou­suis­sa.
14.10 Uu­si e­lä­mä e­te­läs­sä Paatteja ja pekonia.
14.30 Uu­si e­lä­mä e­te­läs­sä Häähumua. Hinnat kohdilleen. 14.30 Uu­si e­lä­mä e­te­läs­sä Riuttaa etsimässä. Ran­ta­vah­dit (x4) Bondista polvi paranee. Laupias samarialainen. Monta rautaa tulessa. Kohtalokas kalareissu.
14.55 #Rich­Kids of Be­ver­ly Hills Miesjahdissa.
15
15.20 #Rich­Kids of Be­ver­ly Hills Hirviömorsian. Morsiusneito karkuteillä. 15.20 #Rich­Kids of Be­ver­ly Hills Väärällä jalalla Vegasissa. 15.20 Ran­ta­vah­dit (x4) Kauhunhetket kamerassa. Kohti unelmia. Hopea ei ole häpeä. Traagisia tilastoja.
15.30 La­vas­tet­tu syyl­li­sek­si (2013) Nan­cy Mc­Keon e­sit­tää ri­kosd­raa­mas­sa kun­nol­lis­ta per­hee­näi­tiä El­le­niä, jo­ka pi­dä­te­tään e­päil­ty­nä mur­han y­ri­tyk­ses­tä.
15.45 I­ha­na ö­kye­lä­mä Juhlahumua.
16.10 Tä­hän ai­kaan en­si vuon­na Rohkeasti puhetta pitämään. Yli vaikeista vuosista. 16.10 I­ha­na ö­kye­lä­mä Yllin kyllin luksusta. Hopealusikka pois suusta, lapset!
16.35 Ran­ta­vah­dit
17.00 Sä­pi­nää kan­nen al­la Meren raivo. Karhuemo hoitaa. Puosun purnausta. Bemily. Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la (x2) Lissabon. Kansas City. Sel­viy­ty­jät (x2) Kisa käyntiin! Luottamuspula. Pien­tä pi­laa
17.10 T­he De­tails (2011) To­bey Ma­gui­re e­sit­tää her­sy­vän ko­me­dian pääo­sas­sa hy­vä­sy­dä­mis­tä per­hee­ni­sää, jon­ka täy­del­li­nen e­lä­mä al­kaa na­tis­ta lii­tok­sis­saan, kun ta­ka­pi­hal­la ry­myä­vät pe­su­kar­hut käyn­nis­tä­vät hol­tit­to­man syök­sy­kier­teen.
18 18.00 Ran­ta­vah­dit (x4) Bondista polvi paranee. Laupias samarialainen. Monta rautaa tulessa. Kohtalokas kalareissu. Pien­tä pi­laa Ran­ta­vah­dit (x2) Hopea ei ole häpeä. Traagisia tilastoja.
18.05 Ran­ta­vah­dit
18.25 Sel­viy­ty­jät Kisa käyntiin! 16 kil­pai­li­jaa saa­puu e­te­läi­sel­le Tyy­nel­le­me­rel­le, ja täl­lä­kin ker­taa mu­ka­na on kak­si van­haa pe­lu­ria: Oz­zy ja Coach.
19.00 Lei­jo­nan luo­la U­SA Eroon krapulasta. Aarrejahdissa. 19.00 Sel­viy­ty­jät Luottamuspula. B­ran­don tun­tee o­lon­sa e­pä­mu­ka­vak­si hei­mon e­rään kau­niin nais­jä­se­nen seu­ras­sa. Lei­jo­nan luo­la U­SA (x2) Eroon krapulasta. Aarrejahdissa.
19.15 Kul­man po­jat (2012) Ee­ro Ri­ta­la ja Jus­si Va­ta­nen lois­ta­vat pääo­sis­sa hul­vat­to­mas­sa ko­me­dias­sa ys­tä­vyy­des­tä, fa­niu­des­ta ja ih­mis­suh­tei­den ki­mu­ran­teis­ta kään­teis­tä. Kau­pan tis­kin ta­ka­na hant­ti­hom­mis­sa o­le­va Pet­ri (Ee­ro Ri­ta­la) ku­lut­taa va­paa-ai­kan­sa par­hai­den ka­ve­rei­den­sa kans­sa ja kan­nat­taa fa­naat­ti­ses­ti jal­ka­pal­lo­jouk­kue Kul­man pal­loa.
19.25 Pai­na­jai­nen per­hees­sä (2004) Per­he on pai­na­jai­nen -suo­sik­ki­ko­me­dian jat­ko-o­sas­sa G­reg Foc­ke­rin ja Pam Byr­ne­sin van­hem­mat koh­taa­vat en­sim­mäis­tä ker­taa. Pa­min tiuk­ka ex-a­gent­ti-i­sä Jack jär­kyt­tyy G­re­gin van­hem­pien va­paa­mie­li­syy­des­tä, ja lu­vas­sa on kiu­sal­li­sia pal­jas­tuk­sia myös G­re­gin men­nei­syy­des­tä. Lo­pul­ta Jac­kin pä­reet pa­la­vat, ja Foc­ke­rin su­vun mie­het läh­te­vät sol­mi­maan so­pua. Dus­tin Hoff­man pal­kit­tiin roo­lis­taan G­re­gin i­sä­nä Ber­nie Foc­ke­ri­na MTV Mo­vie A­wards -pal­kin­nol­la.
20.00 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Toinen puoli tarinaa. Hevospeli. Jotakin sinistä. Pelastajat.
21 21.00 Roc­ky II - Uu­sin­taot­te­lu (1979) Al­ta­vas­taa­ja Roc­ky Bal­boa hä­vi­si tuo­ma­riää­nin maail­man­mes­ta­ri­nyrk­kei­li­jä A­pol­lo C­ree­dil­le, mut­ta Roc­ky on sil­ti mo­raa­li­nen voit­ta­ja. E­lä­mä hy­myi­lee: on vai­mo, uu­si ko­ti ja vau­va tu­los­sa. C­reed ei sil­ti o­le tyy­ty­väi­nen en­nen kuin saa nöy­ryyt­tää Roc­kya. Us­kal­taa­ko Roc­ky ris­kee­ra­ta kai­ken kun­nian vuok­si? Mur­der in Me­xi­co: T­he B­ru­ce Be­res (2015) To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va d­raa­ma, jos­sa to­si-tv-oh­jel­mien tuot­ta­ja B­ru­ce Be­res­ford-Red­man y­rit­tää kor­ja­ta a­vio­liit­ton­sa on­gel­mia vie­mäl­lä per­heen­sä lo­mal­le Can­cu­niin, Mek­si­koon. Kun vai­mo Mo­ni­ca löy­tyy mur­hat­tu­na, B­ru­ces­ta tu­lee pääe­päil­ty. C­lea­ner (2007) Jän­ni­ty­se­lo­ku­va ri­kos­paik­ka­sii­voo­jak­si ryh­ty­nees­tä en­ti­ses­tä po­lii­sis­ta Tom Cut­le­ris­ta (Jack­son), jo­ka pal­ka­taan sii­voa­maan mur­han jäl­jet. Käy il­mi, et­tei ta­paus ol­lut­kaan po­lii­sin tie­dos­sa, ja pian Tom huo­maa o­le­van­sa it­se tut­kin­nan koh­tee­na. Bel A­mi (2012) T­wi­light-täh­ti Ro­bert Pat­tin­son on e­root­ti­sel­la vä­ri­näl­lä sä­vy­te­tyn in­to­hi­mod­raa­man pääo­sas­sa nuo­ri, ko­mea ja häi­käi­le­mä­tön Geor­ges Du­roy, jo­ka viet­te­lee Pa­rii­sin vai­ku­tus­val­tai­sim­mat nai­set yk­si toi­sen­sa jäl­keen ja on­nis­tuu sa­mal­la kep­lot­te­le­maan it­sen­sä val­lan kah­vaan. A­me­ri­can Ult­ra (2015) Jes­se Ei­sen­berg e­sit­tää toi­min­tae­lo­ku­vas­sa Mi­ke Ho­wel­lia, pik­ku­kau­pun­gin hi­das­jär­kis­tä pil­vi­veik­koa. Kun y­li-in­nok­kaan a­gen­tin (Top­her G­ra­ce) joh­ta­ma is­ku­ryh­mä saa­puu kau­pun­kiin e­li­mi­noi­maan Ho­wel­lia, hän saa kuul­la to­tuu­den men­nei­syy­des­tään. 21.00 Roc­ky IV (1985) Nyrk­kei­lyn ras­kaan sar­jan mes­ta­ri Roc­ky Bal­boa (Syl­ves­ter S­tal­lo­ne) as­tuu ke­hään neu­vos­to­liit­to­lais­ta I­van D­ra­goa (Dolph Lundg­ren) vas­taan kes­kel­lä kyl­mää so­taa. Tu­ke­na e­pä­toi­voi­ses­sa ot­te­lus­sa o­vat val­men­ta­ja Du­ke (To­ny Bur­ton), Pau­lie (Burt Young) ja vai­mo Ad­rian (Ta­lia S­hi­re).
21.40 Tii­ke­rin­sil­mä - Roc­ky III (1982) Syl­ves­ter S­tal­lo­ne uu­sii täh­ti­roo­lin­sa nyrk­kei­lyn ras­kaan­sar­jan maail­man­mes­ta­ri­na Roc­ky Bal­boa­na. Hän kär­sii nöy­ryyt­tä­vän tap­pion C­lub­ber Lan­gil­le (Mr. T) ja har­kit­see jo lo­pet­ta­mis­ta, kun­nes hän saa yl­lät­tä­vää a­pua van­hal­ta kil­pa­kump­pa­nil­taan A­pol­lo C­ree­dil­tä (Carl Weat­hers). T, Burt Young, Ta­lia S­hi­re, Carl Weat­hers, Bur­gess Me­re­dith.
22.50 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Hevospeli. Jotakin sinistä. 22.50 B­lue B­loods Oikeuden hinta. NYPD:l­le pal­jon lah­joi­tuk­sia te­ke­vä mies ai­heut­taa F­ran­kil­le har­mai­ta hiuk­sia jää­des­sään kiin­ni y­li­no­peu­des­ta. 22.50 T­he Last S­tand Toi­min­tae­lo­ku­van pääo­sas­sa näh­dään Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger, jo­ka e­sit­tää se­rif­fi O­wen­sia, jo­ka viet­tää rau­hal­lis­ta e­lä­mää Mek­si­kon ra­jal­la si­jait­se­vas­sa pik­ku­kau­pun­gis­sa. Kun pa­ha­mai­nei­nen huu­me­pa­ro­ni kar­kaa oi­keus­ta­lol­ta, ja suun­taa hur­jaa vauh­tia koh­ti Mek­si­kon ra­jaa, O­wens ja hä­nen ko­ke­ma­ton tii­min­sä o­vat ai­noa toi­ve saa­da huu­me­pa­ro­nin pa­ko­mat­ka py­säy­tet­tyä.
23.05 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Pelastajat.
23.20 N­CIS Ri­kos­tut­ki­jat Toinen puoli tarinaa.
23.40 B­lue B­loods Jengin valta. Dan­ny ja Baez y­rit­tä­vät sel­vit­tää jen­giam­mus­ke­lua, mut­ta ku­kaan ei suos­tu pu­hu­maan po­lii­sil­le.
23.50 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Luontodokumentti. Liero ja anakonda. Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Tyhjää täynnä. Sar­ja­mur­haa­jan äi­ti Nuori perhesurmaaja.
0
00.10 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja Boheemielämää.
00.30 Ran­ta­vah­dit Traagisia tilastoja.
00.50 Pien­tä pi­laa 00.50 Pien­tä pi­laa
01.00 Val­heen van­git Pinnalla. Kiel­let­ty rak­kaus Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x2) Boheemielämää. Luontodokumentti. Sar­ja­mur­haa­jan äi­ti Kuoleman enkeli. Toh­to­ri Ha­rold S­hip­man eh­ti mur­ha­ta y­li 200 po­ti­las­taan en­nen kiin­ni­jää­mis­tään. B­lue B­loods (x2) Oikeuden hinta. Jengin valta.
01.45 Tä­hän ai­kaan en­si vuon­na Rohkeasti puhetta pitämään. Yli vaikeista vuosista. I­ha­na ö­kye­lä­mä Juhlahumua. Yllin kyllin luksusta. 01.45 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x2) Liero ja anakonda. Tyhjää täynnä.
3