Ohjelmakartta.fi
ma 21.5. ti 22.5. ke 23.5. to 24.5. pe 25.5. la 26.5. su 27.5.
9

09.45 Ju­nior Mas­terC­hef Suo­mi

Tervetuloa Master Chef keittiöön!

10.20 Ju­nior Mas­terC­hef Suo­mi

Makumatka Aasiaan.

S­tep Up All In

(2014) Täs­sä tans­sie­lo­ku­va­sar­jan uu­sim­mas­sa o­sas­sa ryh­mät kil­pai­le­vat Las Ve­ga­sis­sa. Voit­ta­jil­le on lu­vas­sa se­kä mai­net­ta ja kun­niaa et­tä työ­so­pi­mus.

10.30 Hell's Kitc­hen (x2)

Halpaa ja hyvää. Poikamiehet keittiössä.

10.45 A­me­ri­kan G­la­diaat­to­rit

Kuin kaksi marjaa. Pariskuntien piina. Toinen tulikoe. Sukupolvien taistelu.

11.05 Hell's Kitc­hen (x2)

Ramsayn kengissä. Viimeinen ateria.

11.30 Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la

Maanjäristyksen runnoma Haiti. Yllätysten Wien.

Ju­nior Mas­terC­hef Suo­mi

Tervetuloa Master Chef keittiöön! Makumatka Aasiaan.
12

12.00 Ri­de with Nor­man Ree­dus (x2)

Soita ja saksiniekkoja. Leffalegendan matkassa.

12.15 Mas­terC­hef Suo­mi

Finaali, osa 1. Finaaliviikko alkaa.

Yh­den il­lan jut­tu

Makwan Amirkhani ja kuuma paini.

12.15 Lay t­he Fa­vo­ri­te

(2012) Re­bec­ca Hall näyt­te­lee ro­mant­ti­ses­sa d­raa­ma­ko­me­dias­sa Bet­hiä, jo­ka jät­tää st­rip­pa­rin hom­mat ja läh­tee Las Ve­ga­siin tar­joi­li­jak­si.

12.35 Ri­de with Nor­man Ree­dus (x2)

Elämäniloa Espanjassa. Koomikon kimpassa.

13.00 Ruot­sin mil­jo­nää­riäi­dit

Mielipuoliäidit. Muuttoja ja muodonmuutoksia. Arvotavaraa. Paikkailua ja retusointia.

13.30 #Rich­Kids of Be­ver­ly Hills (x2)

13.45 Jut­ta ja 10 suur­ta u­nel­maa

Unelmana elää pidempään. Unelmana esiintymislavat. Unelmana bikinifitness-kisat! Unelmana ura bailatino-ohjaajana.

13.45 Warm Bo­dies

Me­nes­tys­kir­jaan pe­rus­tu­vas­sa e­lo­ku­vas­sa o­sa maa­pal­lon ih­mi­sis­tä on muut­tu­nut e­lä­vik­si kuol­lek­si, jot­ka e­lä­vät syö­den ih­mi­siä.

14.05 #Rich­Kids of Be­ver­ly Hills

14.30 Ri­de with Nor­man Ree­dus

Merta kohti. Neonvaloista aavikolle. Sanaa ja salapaikkoja. Taiteilua Texasissa.

14.50 Kaik­ki vas­taan 1

Kaik­ki vas­taan 1 on suo­sit­tu ko­ko per­heen li­ves­how, jos­sa yk­si s­tu­dio­kil­pai­li­ja pe­laa ko­ko Suo­mea vas­taan haus­kois­sa, e­ri­koi­sis­sa ja hul­vat­to­mis­sa ky­sy­myk­sis­sä.
15

15.00 B­rit­tien suu­ret sa­lai­suu­det (x2)

Lemmikkien lumoissa. Ulkonäkö edellä.

15.15 Hell's Kitc­hen

Halpaa ja hyvää. Poikamiehet keittiössä. Ramsayn kengissä.

Hell's Kitc­hen

Viimeinen ateria.

15.25 Ta­pah­tui yö­ju­nas­sa

(1998) John Hurt e­sit­tää ro­mant­ti­ses­sa t­ril­le­ris­sä Mic­hae­lia, jo­ka vuok­raa huo­neen A­li­cen (B­ren­da B­let­hyn) ja hä­nen äi­tin­sä y­lä­ker­ras­ta.

16.00 B­rit­tien suu­ret sa­lai­suu­det

Lemmikkien lumoissa. Ulkonäkö edellä. Parisuhteet.

16.00 B­rit­tien suu­ret sa­lai­suu­det

Parisuhteet.

16.10 Ö­ky­vai­mo­jen sa­lai­suu­det

Ökyvaimojen salaisuudet.

17.00 Van­der­pump Ru­les

Täysin kihloissa. Hairahduksia Havaijilla. Paluu. Anteeksipyyntöjä.

Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la (x2)

Missourin metsästysmailla. Historian havinaa Kuubassa.

Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da (x2)

Puhdasta tulee. Perheen kesken.

Pien­tä pi­laa (x2)

Piilokamerakuvauksen parhaimpia paloja.

17.15 T­he Lo­ve Gu­ru

(2008) Mes­ta­ri­koo­mik­ko Mi­ke Myers e­sit­tää hul­vat­to­man vauh­ti­ko­me­dian pääo­sas­sa In­tias­sa op­pin­sa saa­nut­ta rak­kaus­gu­ru Pit­kaa, jo­ka on päät­tä­nyt ryh­tyä e­lä­mään le­veäs­ti e­lä­män­hal­lin­ta­bis­nek­sel­lä.
18

18.00 #Rich­Kids of Be­ver­ly Hills

A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x2)

Kalloja ja kokaiinia. Juhlahumua ja hankala asiakas.

19.00 Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da

Toinen tilaisuus. Komea kosinta. Puhdasta tulee. Perheen kesken.

Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da (x2)

Toinen tilaisuus. Komea kosinta.

T­he A­me­ri­can

(2010) Geor­ge C­loo­ney e­sit­tää tyy­lik­kääs­sä d­raa­mas­sa su­ru­mie­lis­tä palk­ka­mur­haa­jaa, jo­ka pii­lek­sii i­ta­lia­lai­ses­sa pik­ku­ky­läs­sä ja val­mis­tau­tuu vii­mei­seen keik­kaan­sa. Si­vuo­sis­sa näh­dään suo­ma­lai­set I­ri­na B­jörk­lund ja Sa­mu­li Vau­ra­mo.

Kuu­si päi­vää, seit­se­män yö­tä

(1998) Ro­mant­ti­sen ko­me­dia­seik­kai­lun pääo­sis­sa lois­ta­vat su­per­täh­ti Har­ri­son Ford ja vaa­lea kau­no­tar An­ne Hec­he (mm. Naa­ras­lei­jo­na, O­pe­raa­tio Don­nie B­ras­co). Te­rä­vä­kie­li­nen ne­wyor­ki­lai­nen toi­mit­ta­ja­nai­nen (An­ne Hec­he) tem­pau­tuu e­lä­män­sä mat­kal­le, kun hän pää­tyy len­to-on­net­to­muu­den seu­rauk­se­na au­tiol­le saa­rel­le kars­kin pi­lot­ti­mie­hen (Har­ri­son Ford) kans­sa.

20.00 C­ri­mi­nal Minds

Tappohurma. Paha kuu. Katkera lääke. Pahaa ilmaa.
21

21.00 Bul­let to t­he Head

Toi­min­tae­lo­ku­va New Or­lean­sis­sa vai­kut­ta­van palk­ka­mur­haa­jan (Syl­ves­ter S­tal­lo­ne) ja Was­hing­to­nis­sa toi­mi­van ri­kos­tut­ki­jan (Sung Kang) yh­tei­ses­tä kos­to­ret­kes­tä.

Filth

(2013) Ir­vi­ne Wels­hin (T­rains­pot­ting) ro­maa­niin pe­rus­tu­va rää­vi­tön po­lii­sie­lo­ku­va mo­nion­gel­mai­ses­ta ri­ko­sy­li­kons­taa­pe­lis­ta (Ja­mes M­cA­voy), jo­ka te­kee kaik­ken­sa saa­dak­seen y­len­nyk­sen ko­mi­sa­riok­si, vaik­ka jou­tui­si sa­mal­la juo­ni­maan työ­to­ve­rei­taan vas­taan ja pet­tä­mään ys­tä­vän­sä. Baird.

Con Air - len­to va­pau­teen

(1997) Ni­co­las Ca­ge e­sit­tää pääo­saa toi­min­tat­ril­le­ris­sä, jos­sa jouk­ko vaa­ral­li­sia van­ke­ja on tar­koi­tus siir­tää uu­teen, huip­pu­tur­val­li­seen van­ki­laan. Juu­ri va­pau­tet­tu Ca­me­ron saa kyy­din sa­mal­la Con Air -len­nol­la. E­lin­kau­tis­van­ki Cy­rus uh­kaa ro­mut­taa o­mil­la kaap­paus­suun­ni­tel­mil­laan Ca­me­ro­nin haa­veet vai­mon­sa ja tyt­tä­ren­sä nä­ke­mi­ses­tä.

B­rick Man­sions

(2014) Luc Bes­so­nin kä­si­kir­joit­ta­mas­sa ja tuot­ta­mas­sa ja hä­nen Dist­rict 13 -e­lo­ku­vaan­sa pe­rus­tu­vas­sa lä­hi­tu­le­vai­suu­den vi­sios­sa ri­kol­li­set on tel­jet­ty o­miin ki­vi­kort­te­lei­hin­sa.

Kuo­le­ma pa­ra­tii­si­saa­rel­la

(2014) Jän­ni­ty­se­lo­ku­va ko­via ko­ke­nees­ta, koh­ta 18 vuot­ta täyt­tä­väs­tä Ma­di­so­nis­ta, jo­ka läh­tee u­nel­ma­lo­mal­le pa­ra­tii­si­saa­rel­le yh­des­sä äi­ti­puo­len­sa kans­sa. Pian ren­tout­ta­va lo­ma muut­tuu kui­ten­kin hur­jak­si hen­kiin­jää­mis­kamp­pai­luk­si.

Pe­tos ja in­to­hi­mo

(2014) San­dy (An­nie Hei­se) on päät­tä­nyt a­loit­taa uu­den e­lä­män pik­ku­kau­pun­gis­sa ys­tä­vän­sä Ka­re­nin (Kend­ra An­der­son) a­vus­tuk­sel­la. Pian saa­pu­mi­sen­sa jäl­keen San­dy ta­paa hur­maa­van mie­hen, jon­ka synk­kä sa­lai­suus uh­kaa suis­taa San­dyn ja Ka­re­nin ys­tä­vyy­den rai­teil­taan.

Hum­ming­bird

(2013) So­ta­ve­te­raa­ni Joey Jo­nes koet­taa pääs­tä ir­ti vai­keas­ta men­nei­syy­des­tään ja a­loit­taa uu­den i­den­ti­tee­tin tur­vin pa­rem­man e­lä­män Lon­toos­sa. Toi­veet on­nel­li­sem­mas­ta tu­le­vai­suu­des­ta ka­ri­se­vat kui­ten­kin no­peas­ti, kun Jo­nes päät­tää ot­taa lain o­min kä­siin­sä ja toi­mia kos­ton en­ke­li­nä. Toi­min­tad­raa­man pääo­sis­sa näh­dään Ja­son S­tat­ham, A­ga­ta Bu­zek, Vic­ky McC­lu­re ja Be­ne­dict Wong.

22.45 Quan­ti­co

Oma koti kyllin vaarallinen. UU­SI KAU­SI. Syy­ria­lais­mie­hiä tap­pa­nei­den I­RA-mies­ten po­mo on van­ki­las­sa, kun a­gent­tien per­heen­jä­se­niä a­le­taan tap­paa.

22.45 Quan­ti­co

Kuka oikein olet? UU­SI KAU­SI. Con­nor Dev­lin on kid­na­pan­nut A­lex Par­ris­hin en­ti­sen mie­hen ja tä­män tyt­tä­ren.

S­tand Up!

Stand Up!

23.00 Quan­ti­co

Sodankäynnin taito. UU­SI KAU­SI.

23.00 Ju­mis­sa

(2010) Dub­li­niin si­joit­tu­van sär­mik­kään d­raa­man nais­pääo­sas­sa lois­taa suo­ma­lais­täh­ti Mil­ka Al­roth mu­sii­ki­no­pet­ta­ja Ju­lia­na­na, jol­le keh­key­tyy läm­min suh­de e­lä­mäl­leen suun­taa et­si­vään F­re­diin (Colm Mea­ney).

23.15 Quan­ti­co

Haamut. UU­SI KAU­SI.

23.45 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Soria Morian linna.

23.45 Pien­tä pi­laa

Ray Do­no­van

0

00.00 Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja

Tuhka-Jussin morsian. Sanat solmussa. Sen pituinen se.

00.45 Pien­tä pi­laa

00.45 Pien­tä pi­laa (x3)

00.55 Pien­tä pi­laa

01.00 Mur­has­ta kuu­lui­sak­si

Katala aviomies. Sekaisin rakkaudesta. Kunnes kuolema meidät erottaa.

Manc­hes­te­rin ter­ro­ri-is­ku

Jim D: Manchesterin terrori-isku.

Pa­ra­tii­si­ho­tel­li Nor­ja (x4)

Soria Morian linna. Tuhka-Jussin morsian. Sanat solmussa. Sen pituinen se.

Manc­hes­te­rin ter­ro­ri-is­ku

Jim D: Manchesterin terrori-isku.

01.45 Ruot­sin mil­jo­nää­riäi­dit

Mielipuoliäidit. Muuttoja ja muodonmuutoksia. Arvotavaraa.

Mur­has­ta kuu­lui­sak­si

Veriveljet.

01.45 Ray Do­no­van (x2)

Liev Sch­rei­ber e­sit­tää tii­vis­tun­nel­mai­sen ri­kosd­raa­man pää­hen­ki­löä Ray Do­no­va­nia, jon­ka puo­leen vai­ku­tus­val­tai­nen la­ki­fir­ma kään­tyy, kun a­siat kai­paa­vat sel­lais­ta "jär­jes­te­lyä", jo­ka ei ai­van kes­tä päi­vän­va­loa. A­me­rik­ka­lai­nen d­raa­ma­sar­ja.

Ruot­sin mil­jo­nää­riäi­dit

3