Ohjelmakartta.fi
ma 20.1. ti 21.1. ke 22.1. to 23.1. pe 24.1. la 25.1. su 26.1.
10.35 Mor­siamen isä 2 (Father of the Bride Part II/USA 1995).
10.55 Mar­ti­na ja hen­genpelastajat Koulutus muuttuu entistä rajummaksi. Taisto alkaa! Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tunnissa (x4) Liian suuret saappaat. Karvakuonojen kantapaikka. Sukupolvien välinen kuilu. Sielutonta sapuskaa.
11.40 Maail­man ö­ve­reim­mät ehtoollisasut Joutsenen kaari. Uusi vuosi. Sä­pi­nää kannen alla Uusia tuulia. Poreamme kutsuu.
12
12.20 Julk­kis­selviytyjät (x2) Rokkari menee metsään. Martina ja Dani ne yhteen soppii. Julk­kis­selviytyjät Koti-ikävä iskee. Hac­hi­ko - Ta­ri­na us­kollisuudesta (Hac­hi­ko: A Dog's Sto­ry/USA-Bri­tannia 2009).
12.30 Yh­den illan juttu Toni, syvällinen kalamies. Menetysten mies. Waltteri Torikka.
13.10 Heikoin lenkki 13.10 Pallon ympäri
13.55 Julk­kis­selviytyjät Rokkari menee metsään. Martina ja Dani ne yhteen soppii. Koti-ikävä iskee. Pallon ympäri Seikkailu alkaa! . Gril­lit huurussa (x4) Mansessa pärämätseillä. Lappeenrannan atomivoimala. Pohjanmaan mitalla. Urheilijan annokset. Blue Jasmine (Blue Jasmine 2013).
14.40 Gril­lit huurussa Mansessa pärämätseillä. Lappeenrannan atomivoimala. Pohjanmaan mitalla. Urheilijan annokset.
15
15.25 Ka­ve­ril­le ei jätetä Thalian mies. Taksikuski. Paratiisi. Tiimi. Nel­jän tähden talkoot (x4) Yh­det häät ja kolme anoppia (Big Wedding, The 2013).
16.15 Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tunnissa Toi­sen­laiset äidit
17.00 Hy­vät ja huonot uutiset Onnellisuusfetissi. Makuasia. Robbocåpp. Pastaa tuulettimeen. Pientä pilaa (x2) Piilokamerakuvauksen parhaimpia paloja. Ka­don­neen jäljillä (x2) The Cold Light of Day (Cold Light of Day, The 2012). Toi­min­tat­ril­le­ri ker­too nuo­res­ta Wall St­ree­tin mek­la­ris­ta Wil­lis­tä (Hen­ry Ca­vill), jon­ka per­he kid­na­pa­taan pur­jeh­dus­ret­kel­lä Espanjassa.
17.15 Ka­don­neen jäljillä (x2) Kadonnut veli Saksassa.
18 18.00 Ka­don­neen jäljillä Kadonnut veli Saksassa.
18.50 Per­he - Au­gust: Osage County (August: Osage County 2013). Täh­tiä vi­li­se­vä (mm. Me­ryl St­reep, Ju­lia Ro­berts) draa­ma­ko­me­dia si­säl­tää run­saas­ti her­sy­vää dia­lo­gia ja vai­vaan­nut­ta­van her­kul­li­sia kohtauksia.
19.00 Blue Bloods Sankari vai roisto? Uusi tilaisuus. Urho. Historian pyyhintä. 19.00 Yh­det häät ja kolme anoppia (Big Wedding, The 2013). Nai­mi­siin me­ne­vä Ale­jand­ro pyy­tää eron­nei­ta adop­tio­van­hem­piaan Do­nia (Ro­bert De Ni­ro) ja El­le­niä (Dia­ne Kea­ton) esit­tä­mään pa­ris­kun­taa, kos­ka Ale­jand­ron bio­lo­gi­nen äi­ti ei tie­dä näi­den eronneen.
19.15 Ka­donneen paluu (Lost Boy 2015). Jän­nit­tä­vä draa­mae­lo­ku­va avio­pa­ris­ta, jon­ka poi­ka ka­to­si 11 vuotta sitten.
20.00 Kyt­tä­put­ki: NCIS Rikostutkijat Mies yli laidan. Karhunpalvelus. Hiljainen palvelus. Salaperäisiä naisia.
20.45 Noi­dan oppipoika (The Sorcerer's Apprentice/USA 2010). Ni­co­las Ca­ge on Na­tio­nal Trea­su­re -elo­ku­vien oh­jaa­jan Jon Tur­tel­tau­bin toi­min­ta­seik­kai­lun pääo­sas­sa Balt­ha­sar Bla­ke, New Yor­kis­sa pik­ku­puo­tia pyö­rit­tä­vä vel­ho, jo­ka et­sii am­ma­til­leen so­pi­vaa jatkajaa.
21 21.00 Mons­ter - Ai­leen Wuornos (/USA 2004). (Mons­ter/USA 2004). Char­li­ze The­ron nap­pa­si Os­ca­rin hui­keas­ta pää­roo­lis­taan täs­sä to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa draa­mas­sa. Ai­leen Wuor­nos oli ko­via ko­ke­nut pros­ti­tuoi­tu, jos­ta tu­li sarjamurhaaja. Va­pauden hinta (Run for Your Life 2014). Whitney (Whitney 2014). 1990-lu­vul­le si­joit­tu­va elä­mä­ker­tae­lo­ku­va lau­la­ja ja su­per­täh­ti Whit­ney Hous­to­nin (Yaya Da­Cos­ta) me­nes­tyk­sen huippuvuosista. Mi­tä odot­taa kun odotat (What to Ex­pect When You're Ex­pec­ting/USA 2012). Hol­ly­wood-su­per­täh­dil­lä roo­li­tet­tu ro­mant­ti­nen ko­me­dia vii­des­tä pa­ris­kun­nas­ta, jot­ka val­mis­tau­tu­vat elä­män­sä suu­rim­piin mul­lis­tuk­siin lu­keu­tu­vaan muu­tok­seen, vanhemmuuteen. Life of Crime (Life of Crime 2013). Ri­kos­ko­me­dias­sa to­he­loi­vat kid­nap­paa­jat kaap­paa­vat rik­kaan mie­hen vai­mon vaa­tiak­seen täs­tä isot lunnaat.
21.10 Unb­rea­kab­le - särkymätön (Unbreakable/USA 2000). Bru­ce Wil­lis esit­tää tril­le­rin pääo­sas­sa Da­vid Dun­nia, jo­ka on tu­hoi­san ju­naon­net­to­muu­den ai­noa mys­ti­ses­ti eloon­jää­nyt. Sa­la­pe­räi­sel­lä muu­ka­lai­sel­la (Sa­muel L. Jack­son) on oma se­li­tyk­sen­sä ou­dol­le sel­viy­ty­mistarinalle.
22.45 Kyt­tä­put­ki: NCIS Rikostutkijat Karhunpalvelus. Hiljainen palvelus.
22.55 Kyt­tä­put­ki: Criminal Minds 27 minuuttia. Menetetty lapsi.
23.10 Kyt­tä­put­ki: NCIS Rikostutkijat Mies yli laidan. 23.10 Kyt­tä­put­ki: NCIS Rikostutkijat Salaperäisiä naisia. 23.10 Whitney (Whitney 2014). 1990-lu­vul­le si­joit­tu­va elä­mä­ker­tae­lo­ku­va lau­la­ja ja su­per­täh­ti Whit­ney Hous­to­nin (Yaya Da­Cos­ta) me­nes­tyk­sen huippuvuosista.
23.45 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi Pannaan ranttaliksi. Klovnin kosto. 23.45 Ray Donovan Homohuijaus. Texasilainen.
0
00.05 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi Draamaa kerrakseen. 00.05 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi Ennustajan teltalla.
00.45 Pientä pilaa (x4) Piilokamerakuvauksen parhaimpia paloja.
01.00 Ka­ve­ril­le ei jätetä Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi (x4) Draamaa kerrakseen. Pannaan ranttaliksi. Klovnin kosto. Ennustajan teltalla. Ray Donovan (x2) Homohuijaus. Texasilainen.