Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 35 36 37 38 39 Kanava Suora
13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9. 18.9. 19.9.
9
09.50 In­si­de Llewyn Davis
Vuo­teen 1961 si­joit­tu­va draa­mae­lo­ku­va nuo­res­ta, ra­hat­to­mas­ta muu­si­kos­ta, jon­ka us­ko omaan lä­pi­mur­toon on koetuksella...
(Inside Llewyn Davis 2013)
10.00 Nel­jän tähden talkoot
Kausi 2. Jaksot 21-24.
10.45 Nel­jän tähden talkoot
12.00: Suo­riu­tu­vat­ko Hei­di Sohlberg,..
11.35 Napakymppi
11.30 Remp­pa vai muut­to Australia
Aust­ra­lia­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ti: Tilanpuutetta.
ke: Valinnan vaikeus.
to: Historian havinaa.
11.40 Napakymppi
11.35 FC Venus
Ro­mant­ti­nen me­nes­tys­ko­me­dia kaik­kien ai­ko­jen ve­dos­ta, jol­la mää­rä­tie­toi­set nai­set päät­tä­vät lyö­dä luun kurk­kuun jal­ka­pal­lo­hul­luil­le mie­hil­leen. Nai­set pe­rus­ta­vat FC Ve­nus -jal­ka­pal­lo­jouk­kueen, jo­ka haas­taa mie­het tiuk­kaan peliin...
(FC Venus/Suomi 2005)
12
12.20 Nel­jän tähden talkoot
Kausi 2. Jaksot 21-28.
12.25 Vieraissa
Ko­ti­mainen sarja.
pe: Aika lähteä vieraisiin.
la: Uuteen kotiin.
13.10 Et sä tie­dä kuka mä oon?
Ko­ti­mai­nen viihdeohjelma.
ma: Et sä tiedä kuka huutokauppakeisari on?
ke: Riku Rantala suostuu älykkyystestiin!
to: Katri Helenan levymaraton.
13.10 Farmi Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
14.20: Viimeinen savotta. Aiem­min pu­don­neet far­mi­lai­set pa­laa­vat ja fi­naa­li­sop­pa saa mon­ta keittäjää...
13.10 All To­get­her Now Suomi
Sa­ta­sen kap­tee­ni­na toi­mii Lau­ra Vou­ti­lai­nen ja oh­jel­man juon­taa Jaa­na Pel­ko­nen. Ko­ti­mai­nen vi­sailuohjelma.
13.10: Täydellinen yllättäjä.
14.20: Koko Satanen liekeissä. All To­get­her Now Suo­mi toi­nen al­kukarsinta...
13.30 Jackie
Kol­me Os­car-eh­dok­kuut­ta an­sain­nees­sa draa­mae­lo­ku­vas­sa ku­vail­laan Jac­kie Ken­ne­dyn elä­mää päi­vi­nä John F. Ken­ne­dyn sa­la­mur­han jälkeen...
(Jackie 2016)
13.55 Eläinsairaala
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen eläinohjelma.
14.20 Farmi Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ti: Viimeinen savotta.
14.20 All To­get­her Now Suomi
Sa­ta­sen kap­tee­ni­na toi­mii Lau­ra Vou­ti­lai­nen ja oh­jel­man juon­taa Jaa­na Pel­ko­nen. Ko­ti­mai­nen vi­sailuohjelma.
ke: Täydellinen yllättäjä.
to: Koko Satanen liekeissä.
15
15.10 A Family Man
Huip­pu­näyt­te­li­jöi­den täh­dit­tä­mäs­sä draa­mae­lo­ku­vas­sa rek­ry­toin­ti­fir­mas­sa työs­ken­te­le­vä uraoh­jus Da­ne Jen­sen (Ge­rard But­ler) pai­naa pit­kää päi­vää ta­voi­tel­les­saan ylen­nys­tä kei­no­ja kaihtamatta...
(Family Man, A 2016)
15.30 Rik­kaat ja rahattomat
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
ma: Kiitollisuusharjoituksia.
15.30 Vieraissa
Ko­ti­mainen sarja.
ke: Aika lähteä vieraisiin.
to: Uuteen kotiin.
15.30 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
pe: Realiteetit pöytään. Tunteikas tiimijako.
la: Missä Tami? . Aa­mu­he­rä­tyk­ses­sä yk­si ovis­ta ei aukea... Mun housut tippuu!
16.15 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ma: Realiteetit pöytään.
ti: Tunteikas tiimijako.
ke: Missä Tami?
to: Mun housut tippuu!
17.00 Bur­ge­ri­mies Euroopassa
Ko­ti­mai­nen ruo­ka­rea­lity. (43')
ma: Vanha iloinen Englanti!
ti: Maihinnousu Normandiaan! . Vii­kin­kien jäl­keläiset,..
ke: Vanha iloinen Uusimaa!
to: Erämaan kutsu!
17.00 Bur­ge­ri­mies Euroopassa
Ko­ti­mai­nen ruo­ka­rea­lity. (43')
pe: Vanha iloinen Englanti! Maihinnousu Normandiaan! . Vii­kin­kien jäl­keläiset,..
la: Vanha iloinen Uusimaa! . Maail­man­ti­lan­ne pi­tää Bur­ge­ri­mies Ak­se­li Her­le­vin ja Lah­ti­sen Os­sin Suomessa... Erämaan kutsu! . Bur­ge­ri­mies Ak­se­li Her­le­vi ja Lah­ti­sen Os­si lu­nas­ta­vat ta­tuoin­ti­ve­ton­sa Eu­roo­pan kiertueelta...
17.00 Gravity
Sand­ra Bul­loc­kin ja Geor­ge Cloo­neyn täh­dit­tä­mä lois­te­lias ava­ruust­ril­le­ri sai pe­rä­ti seit­se­män Os­ca­ria, mm. par­haas­ta oh­jauk­ses­ta ja ku­vauk­ses­ta, ja myös pääo­sa­ne­sit­tä­jä Sand­ra Bul­lock oli eh­dol­la. Hän esit­tää en­sim­mäi­sel­lä ava­ruus­mat­kal­laan ole­vaa tutkijaa,..
(Gravity 2013)
18
18.00 Hy­vät ja huonot uutiset
Ko­ti­mai­nen kes­kus­teluohjelma.
ma: Kliimaksi tuulikaapissa.
ti: Sattuu ja vihloo. Vie­raa­na koo­mik­ko Juk­ka Lindström...
ke: Supermiestyyli. Muu­sik­ko Jan­ni­ka B on kes­kus­te­le­mas­sa tut­tu­jen pa­ne­lis­tien Kuus­to­sen, Norosen,..
to: Mykistävä toive. Vie­raa­na juon­ta­ja Al­ma Hä­tö­nen. Tie­de ot­taa as­ke­lia koh­ti aja­tustenlukua,..
19.00 This Is Us
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ma: Muistojen laulut.
ti: Kolme kertaa New York. Ke­vin hem­mot­te­lee äi­tiään elo­ku­van­sa en­si-il­las­sa New Yorkissa,..
ke: Tulipalon jälkeen. Ran­dall jou­tuu te­ra­pias­sa ku­vittelemaan,..
to: Ventovieraat, osa 2. Per­he ko­koon­tuu pik­ku-Jac­kin syn­ty­mä­päiville,..
19.00 FC Venus
Ro­mant­ti­nen me­nes­tys­ko­me­dia kaik­kien ai­ko­jen ve­dos­ta, jol­la mää­rä­tie­toi­set nai­set päät­tä­vät lyö­dä luun kurk­kuun jal­ka­pal­lo­hul­luil­le mie­hil­leen. Nai­set pe­rus­ta­vat FC Ve­nus -jal­ka­pal­lo­jouk­kueen, jo­ka haas­taa mie­het tiuk­kaan pe­liin. Jos nai­set voittavat,..
(FC Venus/Suomi 2005)
19.00 Näl­kä­pe­li - Mat­ki­ja­närhi, osa 2
Huip­pu­suo­si­tun Näl­kä­pe­li-elo­ku­va­sar­jan vii­mei­ses­sä nel­jän­nes­sä osas­sa sai­raa­las­ta he­rää­vä Kat­niss Ever­deen (Jen­ni­fer Law­ren­ce) läh­tee ko­koa­maan eri vyö­hyk­kei­den kan­sa­lai­sia yh­teen vii­mei­seen tais­te­luun Ca­pi­to­lia vas­taan. Pre­si­dent­ti Snow (Do­nald Sut­her­land) yrit­tää saa­da ka­pi­nan tu­kah­du­tet­tua hin­nal­la mil­lä hy­vän­sä, ja vi­hol­lis­ten li­säk­si Kat­niss jou­tuu va­ro­maan myös Peetaa ..
(Hunger Games, The: Mockingjay - Part 2 2015)
19.00 Polttarittaret
Mor­sius­nei­dot- ja Kau­hea kank­ku­nen -me­nes­tys­ten jäl­jil­lä ete­ne­vä sär­mi­käs vauh­ti­ko­me­dia käyn­nis­tyy Bec­kyn (Re­bel Wil­son) pyy­täes­sä mor­sius­nei­doik­seen kol­mea ka­ve­riaan, jot­ka pii­kit­te­li­vät hän­tä lu­kios­sa. Re­gan (Kirs­ten Dunst) ot­taa kaa­son teh­tä­vän vas­taan pit­kin hampain,..
(Bachelorette/USA 2012)
20.00 Havaiji 5-0
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­sarja. (41')
ma: Taistelutoverit.
ti: Vanhaa koulukuntaa.
ke: Kiitospäivän ihme. Gro­ve­rin rii­te­ly vel­jen­sä kans­sa uh­kaa la­tis­taa kii­tos­päi­vän tunnelman...
to: Oman elämänsä sankari. Yö­vah­dik­si it­seään kut­su­va pai­kal­li­nen oi­keu­den puo­lus­ta­ja murhataan...
21
21.00 Nou­seva Jupiter
Näyt­tä­väs­sä tie­tei­se­lo­ku­vas­sa nuo­rel­le Ju­pi­te­ril­le (Mi­la Ku­nis) pal­jas­tuu, et­tä hän on lu­kui­sia pla­neet­to­ja omis­ta­van Ab­ra­sa­xin su­vun pe­ril­li­nen. Ju­pi­ter käy tais­te­luun maa­pal­lon puo­les­ta yh­des­sä en­ti­sen so­ti­laan, Cai­nen (Chan­ning Ta­tum) kans­sa. Pääo­sis­sa: Chan­ning Ta­tum, Mila Kunis,..
(Jupiter Ascending 2015)
21.00 Vice
Tie­teist­ril­le­ris­sä lii­ke­mies Ju­lian Mic­haels (Bru­ce Wil­lis) on pe­rus­ta­nut elä­mys­puis­to Vi­cen, jos­sa vie­raat saa­vat teh­dä mi­tä ta­han­sa täy­sin ih­mi­sil­tä näyt­tä­vien kei­noih­mi­sa­suk­kai­den kans­sa. Kun yk­si pai­kan asuk­kais­ta pakenee,..
(Vice 2015)
21.00 Pacific Rim
Os­car-pal­ki­tun Guil­ler­mo del To­ron oh­jaa­mas­sa tie­tei­se­lo­ku­vas­sa mar­salk­ka Pen­te­cost (Id­ris El­ba) hou­kut­te­lee vel­jen­sä kuo­le­mas­ta toi­pu­van Ra­leigh Bec­ke­tin (Char­lie Hun­nam) osal­lis­tu­maan maail­man vii­mei­sil­lä jä­ger-ro­bo­teil­la käy­tä­vään tais­te­luun jät­ti­läis­hir­viöi­tä vastaan...
(Pacific Rim 2013)
21.00 Gold
Matt­hew Mc­Co­naug­hey on 80-lu­vul­le si­joit­tu­vas­sa draa­mas­sa ko­vaon­ni­nen mal­mi­net­si­jä Ken­ny Wells, jon­ka isäl­tä pe­rit­ty kai­vo­syh­tiö on vai­keuk­sis­sa. Kun Ken­ny nä­kee vis­ki­päis­sään en­neu­nen, hän päät­tää pan­na kai­ken pe­liin ja läh­teä et­si­mään kul­taa In­do­ne­sian viidakoista...
(Gold 2016)
21.00 The Trust
Ni­co­las Ca­ge ja Eli­jah Wood näyt­te­le­vät po­lii­si­tut­ki­joi­ta, jot­ka saa­vat on­nek­kaan sat­tu­man kaut­ta tie­tää ruo­ka­kau­pas­ta, jon­ka ta­ka­huo­nee­seen on ra­ken­net­tu suu­ri kas­sa­hol­vi. Ai­noa on­gel­ma on, et­tä kas­sa­hol­viin pi­täi­si mur­tau­tua sen ylä­puo­lel­la si­jait­se­van asun­non kautta...
(Trust, The 2016)
21.15 Da Vinci -koodi
Tom Hanks esit­tää pääo­saa jän­nit­tä­väs­sä me­nes­tyst­ril­le­ris­sä, jo­ka pe­rus­tuu Dan Brow­nin huip­pu­suo­sit­tuun ro­maa­niin. Tut­ki­ja Ro­bert Lang­don (Tom Hanks) sel­vit­tää Louv­ren tai­de­mu­seos­sa ta­pah­tu­nut­ta mur­haa yh­des­sä kryp­to­lo­gi Sop­hie Ne­veun (Aud­rey Tau­tou) kanssa...
(The Da Vinci Code/USA 2006)
21.45 Free State of Jones
USA:n si­säl­lis­so­dan rin­ta­ma­kar­ku­ri New­ton Knight nou­si mui­den kar­ku­rien ja ka­ran­nei­den or­jien kans­sa ka­pi­naan Kon­fe­de­raa­tion kor­rup­toi­tu­nut­ta hal­lin­toa vas­taan. To­si­ta­ri­na si­joit­tuu vuo­siin 1862 - 1876. Pääo­sis­sa Matt­hew Mc­Co­naug­hey, Gu­gu Mbat­ha-Raw, Ma­hers­ha­la Ali, Ke­ri Rus­sell, Ch­ris­top­her Ber­ry. Oh­jaus Ga­ry Ross. (134')
(Free State of Jones 2016)
22.50 Annabelle
Kau­hue­lo­ku­va rii­va­tus­ta An­na­bel­le-nu­kes­ta, jon­ka John os­taa vai­mol­leen Mial­le lah­jak­si. Pian tä­män jäl­keen las­ta odot­ta­van pa­rin ko­dis­sa al­kaa ta­pah­tua kau­heuk­sia. Pian ka­ma­lat ta­pah­tu­mat saa­vat yli­luon­nol­li­sia piir­tei­tä, ja on selvää,..
(Annabelle 2014)
23.00 Blue Bloods
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
Kausi 9. Jaksot 3-4.
23.30 Blue Bloods
Uusi pomo.
23.35 Blue Bloods
Vettä sakeampaa.
23.25 Havaiji 5-0
Auringonlaskun ratsastajat.
0
00.05 Blue Bloods
00.30 Ame­ri­kan rajavartijat
00.30 Ame­ri­kan rajavartijat
00.25 Ame­ri­kan rajavartijat
00.35 Ame­ri­kan rajavartijat
00.55 Pientä pilaa
00.50 Pientä pilaa
01.00 Temp­ta­tion Island Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
Kausi 9. Jaksot 1-5. (Kausi alkaa!)
01.00 Hy­vät ja huonot uutiset
Ko­ti­mai­nen kes­kus­teluohjelma.
su: Kliimaksi tuulikaapissa. Sattuu ja vihloo.
ma: Supermiestyyli. Mykistävä toive.