Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
4.1. 5.1. 6.1. 7.1. 8.1. 9.1. 10.1.
6
06.00 Kiin­teis­töhuutokauppa
05.35 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
05.45 Kiin­teis­töhuutokauppa
Kausi 2. Jaksot 13-14.
05.45 Ca­ribbean Life
06.15 Kiin­teis­töhuutokauppa
Kausi 2. Jaksot 3-4.
06.05 Kiin­teis­töhuutokauppa
Kausi 2. Jaksot 7-8.
06.25 Kiin­teis­töhuutokauppa
06.10 Kiin­teis­töhuutokauppa
Kausi 2. Jaksot 11-12.
06.15 Kiin­teis­töhuutokauppa
Koh­teet ovat usein huo­nos­sa kun­nos­sa ja vaa­ti­vat suu­ren remontin...
06.45 Far­mi­keit­tiön makupalat
Toi­si­naan far­mi­keit­tiön her­kut saa­vat vai­kut­tei­ta hä­nen juu­ta­lai­ses­ta ja kii­na­lai­ses­ta su­ku­pe­rin­nöstään.
Kausi 4. Jaksot 13-3.
07.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole helppoa,..
07.15 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole helppoa,..
07.10 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
07.10 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
07.15 Pik­ku­kau­pun­gin unelmakodit
Avio­pa­ri Da­ve ja Jen­ny Mar­ris kun­nos­ta­vat ko­ti­ta­lo­ja Ben­ton­vil­len pik­ku­kau­pun­gis­sa Yh­dys­val­to­jen Ar­kan­sa­sis­sa. (Fi­xer To Fa­bu­lous, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2019)
07.25 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
08.00 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
Kausi 185. Jaksot 10-11.
08.10 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
08.10 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
08.15 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
08.25 Asun­non metsästäjät
(Hou­se Hun­ters, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2020)
Kausi 186. Jaksot 1-2.
08.45 Sinkkuremontit
Si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja Or­lan­do So­ria näyt­tää hil­jat­tain eron­neil­le asiakkailleen,..
09.00 Hawaii Life
Sar­jas­sa et­si­tään asun­non­vä­lit­tä­jien avul­la uut­ta ko­tia Havaijilta.
09.00 Unel­ma­re­mon­tit Kaliforniassa
(Ch­ris­ti­na On The Coast, , Yh­dys­vallat, 2020)
9
09.15 Hawaii Life
Sar­jas­sa et­si­tään asun­non­vä­lit­tä­jien avul­la uut­ta ko­tia Havaijilta.
09.10 Hawaii Life
Kausi 11. Jaksot 7-8.
09.10 Hawaii Life
Kausi 11. Jaksot 11-12.
09.25 Hawaii Life
Sar­jas­sa et­si­tään asun­non­vä­lit­tä­jien avul­la uut­ta ko­tia Havaijilta.
09.40 Re­monttiterapia
(Build Me Up, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2020)
Kausi 2. Jaksot 1-2.
10.00 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
Kausi 4. Jaksot 13-14.
10.05 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
(Beach Hun­ters, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2019)
10.10 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
Kausi 5. Jaksot 5-6.
10.00 Ko­tie­läin­ten pelastaja
Dan Mc­Ker­nan jät­ti kau­pun­kie­lä­män taakseen,..
10.15 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
10.25 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
10.40 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kouluttajina
Tia Tor­res kun­tout­taa kal­toin­koh­del­tu­ja ame­ri­kan­pit­bull­ter­rie­rei­tä eh­do­na­lais­van­kien avul­la Vil­la­lo­bo­sin pe­las­tus­kes­kuk­ses­sa. Te­ke­mis­tä riittää,..
Kausi 10. Jaksot 20-21.
10.45 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan ame­rikkalaisia,..
(90 Day Fiance: Before the 90 Days, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
10.50 Pik­ku­kau­pun­gin unelmakodit
Avio­pa­ri Da­ve ja Jen­ny Mar­ris kun­nos­ta­vat ko­ti­ta­lo­ja Ben­ton­vil­len pik­ku­kau­pun­gis­sa Yh­dys­val­to­jen Ar­kan­sa­sis­sa. (Fi­xer To Fabulous,
11.00 Far­mi­keit­tiön makupalat
Toi­si­naan far­mi­keit­tiön her­kut saa­vat vai­kut­tei­ta hä­nen juu­ta­lai­ses­ta ja kii­na­lai­ses­ta su­ku­pe­rin­nöstään.
10.55 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na: Spesiaali
Tia Tor­res kun­tout­taa kal­toin­koh­del­tu­ja ame­ri­kan­pit­bull­ter­rie­rei­tä eh­do­na­lais­van­kien avul­la Vil­la­lo­bo­sin pe­las­tus­kes­kuk­ses­sa. Eri­kois­jak­sot. (Pit Bulls & Pa­ro­lees: Spe­cials (Sea­son 10R) , Tosi-tv,
11.05 Sinkkuremontit
11.10 Unel­ma­re­mon­tit Kaliforniassa
(Ch­ris­ti­na On The Coast, , Yh­dys­vallat, 2020)
Kausi 2. Jaksot 1-3.
12
12.05 Re­monttiterapia
12.35 TV Shop
ma: (, )
12.40 TV Shop
(, )
12.50 TV Shop
(, )
13.35 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
13.30 Far­mi­keit­tiön makupalat
13.35 Re­monttiterapia
13.35 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
13.35 Unel­ma­re­mon­tit Kaliforniassa
13.40 Mia­min eläinpoliisit
Sar­ja seu­raa eläin­suo­je­lu­vi­ra­no­mais­ten työ­tä Mia­mis­sa Flo­ri­dan osa­valtiossa,..
13.50 The Little Hours
Nun­na­luos­ta­rin ar­ki 1300-lu­vul­la on kui­va­kan sa­man­lais­ta, kun­nes luos­ta­riin saa­puu nuo­ri mies kun­nos­sa­pi­to­teh­tä­viin. Pal­ve­lus­po­jan il­maan­tu­mi­nen saa nun­nien hor­mo­nit hyr­rää­mään olan takaa...
(Little Hours, The, Komedia, Yhdysvallat, 2017)
14.10 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Mo­der­ni­soi­des­saan nii­tä jär­ki­bud­je­til­la he käyt­tä­vät kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja ja van­ho­ja teks­tii­le­jä säi­lyt­tääk­seen klas­si­sen yleisilmeen.
ma: Alkaa uusintana.
14.45 Kak­si­naa­maista peliä
CIA-agent­ti Clai­re Sten­wick­ja MI6-agent­ti Ray Ko­va lyöt­täy­ty­vät yh­teen ison ra­han toi­vos­sa. Pa­ri jou­tuu kes­kel­le Dick Gar­si­kin ja Ho­ward Tul­lyn joh­ta­mien yri­tys­ten val­ta­tais­te­lua. 125 min. Oh­jaus: To­ny Gil­roy. Pääo­sis­sa: Ju­lia Ro­berts, Cli­ve Owen, Tom Wilkinson.
(Duplicity, Trilleri, Yhdysvallat, 2009)
15
15.05 Lo­ma­ko­ti ilmaiseksi
Sar­jas­sa pa­ris­kun­nat met­säs­tä­vät unel­mien­sa lo­ma­ko­tia, jos­ta ei täl­lä ker­taa tar­vit­se pu­lit­taa sent­tiäkään.
ti: (Va­ca­tion Hou­se for Free, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2014)
ke: (Va­ca­tion Hou­se for Free, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2015)
to: (Va­ca­tion Hou­se for Free, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2014)
pe:
15.35 Amy Sc­hu­mer: Koo­mik­ko kokkikoulussa
16.00 Lo­ma­ko­te­ja mil­jonääreille
Tans­ka­lais­sar­jas­sa seu­ra­taan luk­sus­kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jien elä­mää Mar­bel­las­sa Es­paj­nan Au­rin­ko­ran­ni­kol­la, Nä­mä alan­sa ka­ris­maat­ti­sim­mat am­mat­ti­lai­set myy­vät ylel­li­siä ko­te­ja au­rin­gon­näl­käi­sil­le ra­ha­rik­kail­le tans­ka­lai­sil­le. Asiak­kaat ovat vaa­ti­via ja kes­ki­näi­nen kil­pai­lu alalla kovaa,
16.00 Ko­tie­läin­ten pelastaja
Dan Mc­Ker­nan jät­ti kau­pun­kie­lä­män taakseen,..
16.35 Girls Trip
Nel­jä eli­ni­käis­tä ys­tä­vys­tä ta­paa toi­sen­sa pit­käs­tä ai­kaa ja suun­taa koh­ti New Or­lean­sin Es­sen­ce Fes­ti­va­lia. Odo­tet­tu reis­su on täyn­nä juh­li­mis­ta, ro­man­tiik­kaa - jo tot­ta kai myös draa­maa. 122 min. Oh­jaus: Mal­colm D. Lee. Pääo­sis­sa: Re­gi­na Hall, Queen La­ti­fah, Ja­da Pin­kett Smith, Tif­fa­ny Haddish.
(Girls Trip, , Yhdysvallat, 2017)
17.00 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kouluttajina
Tia Tor­res kun­tout­taa kal­toin­koh­del­tu­ja ame­ri­kan­pit­bull­ter­rie­rei­tä eh­do­na­lais­van­kien avul­la Vil­la­lo­bo­sin pe­las­tus­kes­kuk­ses­sa. Te­ke­mis­tä riittää,..
Kausi 10. Jaksot 20-21.
17.00 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na: Spesiaali
Tia Tor­res kun­tout­taa kal­toin­koh­del­tu­ja ame­ri­kan­pit­bull­ter­rie­rei­tä eh­do­na­lais­van­kien avul­la Vil­la­lo­bo­sin pe­las­tus­kes­kuk­ses­sa. Eri­kois­jak­sot. (Pit Bulls & Pa­ro­lees: Spe­cials (Sea­son 10R) , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
17.00 Amy Sc­hu­mer: Koo­mik­ko kokkikoulussa
17.10 The Little Hours
Nun­na­luos­ta­rin ar­ki 1300-lu­vul­la on kui­va­kan sa­man­lais­ta, kun­nes luos­ta­riin saa­puu nuo­ri mies kun­nos­sa­pi­to­teh­tä­viin. Pal­ve­lus­po­jan il­maan­tu­mi­nen saa nun­nien hor­mo­nit hyr­rää­mään olan takaa...
(Little Hours, The, Komedia, Yhdysvallat, 2017)
18
18.00 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­mien­sa ko­din. Oli­pa ky­se sa­to­jen­tu­han­sien tai mil­joo­nien voitosta,..
18.00 Ra­kas­tu­nut murhaajaan
Mi­ten oi­keus­val­tio toi­mii, kun yk­si Tans­kan vaa­ral­li­sim­mis­ta mie­his­tä, Pe­ter Madsen,..
18.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern mat­kaa sar­jas­sa maail­mal­la mais­te­le­mas­sa mauk­kaim­pia pai­kal­li­sia ruokia.
19.00 Ko­tie­läin­ten pelastaja
Dan Mc­Ker­nan jät­ti kau­pun­kie­lä­män taakseen,..
19.00 Mia­min eläinpoliisit
Sar­ja seu­raa eläin­suo­je­lu­vi­ra­no­mais­ten työ­tä Mia­mis­sa Flo­ri­dan osa­valtiossa,..
19.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (spe­cial vic­tims unit) , Draa­ma, Yh­dys­vallat, 2014)
to: (Law & Order SVU
pe:
la:
su:
20.00 Ete­lä­val­tioi­den murhamysteerit
20.00 Pa­huuden ääni
True Cri­me -sar­jas­sa ilois­ten ja läm­min­sy­dä­mis­ten ih­mis­ten elä­mä me­nee sekaisin,..
20.00 Mur­haaja kotonani
Jos lä­hi­pii­rii­si kuu­lu­va ih­mi­nen hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja, huo­mai­sit­ko mer­kit etu­kä­teen? Ri­kos­sar­ja käy lä­pi ta­ri­noi­ta ihmisistä,
20.00 Cape Fear
Tuo­mit­tu rais­kaa­ja Max Ca­dy al­kaa vai­no­ta vuo­sien ta­kais­ta asia­na­ja­jaan­sa va­pau­tues­saan van­ki­las­ta. Hän kan­taa la­ki­mie­hel­le kat­ke­raa kau­naa, ja kos­to on ole­va sen mu­kai­nen. . . 122 min. Oh­jaus: Mar­tin Scor­se­se. Pääo­sis­sa: Gre­go­ry Peck, Il­lea­na Doug­las, Jes­si­ca Lan­ge, Joe Don Ba­ker, Ju­liet­te Le­wis, Mar­tin Bal­sam, Nick Nolte,
(Cape Fear, Trilleri, Yhdysvallat, 1991)
20.00 Pa­hin painajaisesi
Kar­mi­vis­sa ri­kos­ta­pauk­sis­sa ta­val­lis­ten ih­mis­ten pa­him­mat pai­na­jai­set muut­tu­vat todeksi.
20.00 Ra­kas­tu­nut murhaajaan
Mi­ten oi­keus­val­tio toi­mii, kun yk­si Tans­kan vaa­ral­li­sim­mis­ta mie­his­tä, Pe­ter Mad­sen, aloit­taa suh­teen alai­käi­sen kanssa?
20.00 Mur­ha­mys­tee­ri: Ku­ka tap­poi opiskelijan?
19-vuo­tias kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­ja Faith Hed­ge­peth löy­de­tään kuol­lee­na kam­puk­sen ul­kopuolelta...
21
21.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der SVU (spe­cial vic­tims unit) , Draa­ma, Yh­dys­vallat, 2014)
Kausi 16. Jaksot 8-9.
21.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
21.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
21.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Order SVU
21.20 Pahaa verta
Alkaa uusintana.
21.50 Ri­kos­pai­kal­la Tony Harris
Rikokset eivät tapahdu tyhjiössä.
22.00 Cape Fear
Tuo­mit­tu rais­kaa­ja Max Ca­dy al­kaa vai­no­ta vuo­sien ta­kais­ta asia­na­ja­jaan­sa va­pau­tues­saan van­ki­las­ta. Hän kan­taa la­ki­mie­hel­le kat­ke­raa kau­naa, ja kos­to on ole­va sen mu­kai­nen. . . 122 min. Oh­jaus: Mar­tin Scor­se­se. Pääo­sis­sa: Gre­go­ry Peck, Il­lea­na Doug­las, Jes­si­ca Lan­ge, Joe Don Ba­ker, Ju­liet­te Le­wis, Mar­tin Bal­sam, Nick Nolte,
(Cape Fear, Trilleri, Yhdysvallat, 1991)
22.00 Mur­haaja kotonani
Huo­mai­sit­ko merk­ke­jä etu­kä­teen, jos lä­hi­pii­ris­sä­si ole­va ih­mi­nen hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja? Ri­kos­sar­jas­sa ker­ro­taan ihmisistä,
22.00 Kuulustelija
Hen­ki­ri­kos­tut­ki­ja Fii Wa­ters on yk­si Hous­to­nin me­nes­ty­neim­mis­tä kuu­lus­telijoita...
22.00 Wanted
Wes­ley elää tyl­sää kir­jan­pi­tä­jän elä­mää, kun­nes saa tie­tää isän­sä ole­van sa­la­mur­haa­ja. Isä mur­ha­taan, ja Wes­ley siir­tyy kul­ke­maan isän­sä ja­lan­jäl­kiä. 99 min. Oh­jaus: Ti­mur Bekmambetov.
(Wanted, Toiminta, Yhdysvallat, 2008)
22.00 Twisted Sisters
UU­SI KAU­SI Si­sa­rus­ten vä­li­nen suh­de voi ol­la va­ka­vas­ti kier­tou­tu­nut ja ke­hit­tyä vaa­ral­li­sek­si. Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan siskopareihin,
22.35 Mur­ha­mys­tee­ri: Ka­don­nut koulupoika
22.50 Pa­hin painajaisesi
Alkaa uusintana.
23.00 Yl­lät­tä­vä sarjamurha
Alkaa uusintana.
23.00 Ete­lä­val­tioi­den murhamysteerit
23.20 Mur­ha­mys­tee­ri: Ka­don­nut koulupoika
23.30 Pahaa verta
23.50 Kuulustelija
00.05 Yl­lät­tä­vä sarjamurha
23.55 Pa­huuden ääni
0
00.00 Twisted Sisters
00.00 Ri­kos­pai­kal­la Tony Harris
00.20 Mur­haaja kotonani
00.35 Pa­hin painajaisesi
01.00 Mur­haaja kotonani
Jos lä­hi­pii­rii­si kuu­lu­va ih­mi­nen hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja, niin huo­mai­sit­ko mer­kit etukäteen?..
00.55 Mur­haaja kotonani
01.10 Ta­val­li­nen murhaaja
01.30 Mur­haaja kotonani
02.00 Ta­val­li­nen murhaaja
Mi­tä jos mu­ka­va naa­pu­ri tai tut­ta­va on­kin sul­jet­tu­jen ovien ta­ka­na kyl­mä­ve­ri­nen murhaaja?..
01.55 Ta­val­li­nen murhaaja
02.10 Pai­na­jai­nen naapurissa
02.30 Ta­val­li­nen murhaaja
03.00 Pai­na­jai­nen naapurissa
02.45 Pai­na­jai­nen naapurissa
02.55 Pai­na­jai­nen naapurissa
Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa esit­te­lee to­sie­lä­män ri­kos­tapauksia,..
02.55 Pai­na­jai­nen naapurissa
Joskus murhaaja paljastuu pelottavan läheltä.
3
03.05 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
Kausi 3. Jaksot 13-6.
03.40 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
Kausi 4. Jaksot 7-8.
03.30 Pai­na­jai­nen naapurissa
03.55 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
03.55 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
05.00 Ca­ribbean Life
05.10 Ca­ribbean Life
05.15 Ca­ribbean Life
05.10 Ca­ribbean Life
05.20 Ca­ribbean Life
05.20 Ca­ribbean Life
05.45 Kiin­teis­töhuutokauppa