Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.2. ti 26.2. ke 27.2. to 28.2. pe 1.3. la 2.3. su 3.3.
6

06.15 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x8)

06.25 Nuo­ret äi­dit (x2)

06.40 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta

07.25 Nuo­ret äi­dit (x10)

07.25 Jon & Ka­te +8 (x2)

07.40 Nuo­ret äi­dit (x2)

08.25 Jon & Ka­te +8 (x4)

Twins Get Musical Cooking with the Twins Carpeting the House Valentine's Day Jo­nin ja Ka­ten per­hees­sä riit­tää vils­ket­tä. Sii­tä pi­tä­vät huo­len 7-vuo­tiaat kak­sos­ty­töt se­kä 3-vuo­tiaat kuu­to­set.

Jon & Ka­te +8 (x6)

Color Me Gosselin Leah and Joel Aaden and Hannah Alexis and Collin Cara's Day Mady's Day Jo­nin ja Ka­ten per­hees­sä riit­tää vils­ket­tä. Sii­tä pi­tä­vät huo­len 7-vuo­tiaat kak­sos­ty­töt se­kä 3-vuo­tiaat kuu­to­set. To­si-tv-sar­ja seu­raa van­hem­pien haas­tei­ta suur­per­heen ar­jen pyö­rit­tä­mi­ses­sä.

08.35 Jon & Ka­te +8 (x2)

Games Gosselins Play Oprah Here We Come Jo­nin ja Ka­ten per­hees­sä riit­tää vils­ket­tä. Sii­tä pi­tä­vät huo­len 7-vuo­tiaat kak­sos­ty­töt se­kä 3-vuo­tiaat kuu­to­set. To­si-tv-sar­ja seu­raa van­hem­pien haas­tei­ta suur­per­heen ar­jen pyö­rit­tä­mi­ses­sä.

Li­ha­vat lem­mi­kit

Baby Got Back Y­li­pai­no ai­heut­taa e­läi­mil­le mo­nen­lai­sia ter­vey­son­gel­mia.
9

09.25 Kis­sa­kuis­kaa­ja

When the Fat Lady Sings Appetite for Destruction Chloe the Bully

09.25 San F­ran­cis­con e­läin­po­lii­sit

Vi­ra­no­mai­set sel­vit­tä­vät, on­ko o­mis­ta­ja lai­min­lyö­nyt rott­wei­le­rei­ta, jot­ka kar­kaa­vat ta­ka­pi­hal­ta ja tap­pa­vat naa­pu­rin lem­mi­kit.

09.35 Tun­nel­ba­nan

Säsongsavslutning UUSI KAUSI!

09.50 Kis­sa­kuis­kaa­ja

10.25 Ruo­ka­mat­kal­la U­SA:s­sa (x6)

San F­ran­cis­con e­läin­po­lii­sit

10.35 San F­ran­cis­con e­läin­po­lii­sit

Koi­rat hyök­kää­vät naa­pu­rin kimp­puun o­mis­ta­jien pois­sa ol­les­sa, pa­pu­kai­jat pe­las­te­taan hy­lä­tys­tä ta­los­ta ja ta­lon si­säl­le ek­sy­nyt pe­su­kar­hu pa­lau­te­taan luon­toon.

Vet Go­ne Wild

Aust­ra­lia­lai­nen e­läin­lää­kä­ri Ch­ris B­rown mat­kus­taa ym­pä­ri maail­maa hoi­ta­mas­sa a­vun­tar­pees­sa o­le­via e­läi­miä.

11.25 Kok­kaus­haas­te

Cooking Caribbean Truck Stop Stars Beg, Borrow or Eel Chopped: College Ted Al­le­nin juon­ta­mas­sa tv-ki­sas­sa nel­jä kok­kia val­mis­taa kil­paa a­te­rioi­ta e­pä­ta­val­li­sis­ta ruo­ka-ai­neyh­dis­tel­mis­tä.

Tun­nel­ba­nan

11.40 Li­ha­vat lem­mi­kit

Baby Got Back Y­li­pai­no ai­heut­taa e­läi­mil­le mo­nen­lai­sia ter­vey­son­gel­mia.

In A World...

(2013) Haus­ka ja läm­min­hen­ki­nen ko­me­dia ker­too a­li­suo­riu­tu­vas­ta ää­ni­val­men­ta­jas­ta, jo­ka te­kee lä­pi­mur­ron e­lo­ku­vat­rai­le­rei­den voi­ce-o­ve­ri­na ja pää­tyy kil­pai­le­maan a­lan hal­lit­se­van ku­nin­kaan, o­man i­sän­sä kans­sa.
12

12.25 A­sun­non met­säs­tä­jät (x10)

A­sun­non os­ta­mi­nen ei o­le help­poa, pu­hu­mat­ta­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ul­ko­mail­la. Sar­jas­sa seu­ra­taan a­sun­non­vä­lit­tä­jien ja a­siak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maail­maa.

12.45 Tun­nel­ba­nan

Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suur­kau­pun­ki, mut­ta maan al­la me­no voi yl­tyä hur­jak­si.

13.25 TV S­hop

13.25 TV S­hop

13.40 TV S­hop

14.25 Ca­rib­bean Li­fe

Harmonizing in Providenciales From the Farm to Nevis Melting the Stress Away in Utila A New Business on Roatan Paradise in Bocas del Toro

14.25 Kark­ki­ku­nin­ga­tar

14.40 A­las­ton sa­lai­suu­te­ni

14.55 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x10)

Fashion Police Too Many Cooks in the Kitchen One of a Kind Worth the Wait Dress Obsess The Devil Is in the Details The Facilitators

14.55 Maail­man ou­doim­mat ruoat

A­me­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern mat­kaa sar­jas­sa maail­mal­la mais­te­le­mas­sa ou­doim­pia pai­kal­li­sia ruo­kia.
15

15.10 A­pua, mi­kä tau­ti!

Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin.

15.55 90 päi­vää mor­sia­me­na

Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien e­ri­kois­ta deit­tai­lua. A­luk­si ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1 -vii­su­min tur­vin.

15.55 Van­hat ta­lot kun­toon

16.15 In A World...

(2013) Haus­ka ja läm­min­hen­ki­nen ko­me­dia ker­too a­li­suo­riu­tu­vas­ta ää­ni­val­men­ta­jas­ta, jo­ka te­kee lä­pi­mur­ron e­lo­ku­vat­rai­le­rei­den voi­ce-o­ve­ri­na ja pää­tyy kil­pai­le­maan a­lan hal­lit­se­van ku­nin­kaan, o­man i­sän­sä kans­sa.

16.25 Kiin­teis­tö­huu­to­kaup­pa

Awkward Floor Plan

17.00 Kis­sa­kuis­kaa­ja

When the Fat Lady Sings Appetite for Destruction Chloe the Bully Kis­so­jen käyt­täy­ty­mis­tä tut­ki­va Jack­son Ga­la­xy aut­taa e­pä­toi­voi­sia kis­sa­no­mis­ta­jia, joi­den ko­dit ja ih­mis­suh­teet o­vat rie­ka­lei­na näi­den hur­jien lem­mik­kien vuok­si.

Li­ha­vat lem­mi­kit

Baby Got Back Y­li­pai­no ai­heut­taa e­läi­mil­le mo­nen­lai­sia ter­vey­son­gel­mia.

17.00 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti

Music City Dream Home Da­vid B­roms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään u­nel­mien­sa ko­din.

17.30 A­las­ton sa­lai­suu­te­ni

18

18.00 Tun­nel­ba­nan

Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suur­kau­pun­ki, mut­ta maan al­la me­no voi yl­tyä hur­jak­si. Sar­ja seu­raa met­ron var­ti­joi­den työ­tä vaih­tu­vien mat­kus­ta­jien ja ti­lan­tei­den pa­ris­sa.

On­nen­pyö­rä

UUSI KAUSI! On­nen­pyö­rän uu­den kau­den a­vaa­vat Hen­rik Hol­lo­las­ta se­kä Lee­na ja Li­nus, mo­lem­mat tam­pe­re­lai­sia.

Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta

T­he­re­sa Ca­pu­to kom­mu­ni­koi o­mien sa­no­jen­sa mu­kaan kuol­lei­den kans­sa ja tuo näin loh­tua ih­mi­sil­le, jot­ka o­vat me­net­tä­neet lä­hei­siään.

A­pua, mi­kä tau­ti!

Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia oi­reyh­ty­miä po­te­vien ih­mis­ten ta­ri­noi­hin.

19.00 A­pua, mi­kä tau­ti!

Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia oi­reyh­ty­miä po­te­vien ih­mis­ten ta­ri­noi­hin.

Maail­man ou­doim­mat ruoat

A­me­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern mat­kaa sar­jas­sa maail­mal­la mais­te­le­mas­sa ou­doim­pia pai­kal­li­sia ruo­kia.

U­nel­ma­häät

Kuo­pio­lai­set Ver­na, 25, ja To­mi, 27, lau­su­vat toi­sil­leen tah­don kos­teis­sa sa­vo­lais-aust­ra­lia­lai­sis­sa häis­sä.

Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti

Music City Dream Home Da­vid B­roms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään u­nel­mien­sa ko­din.

Vet Go­ne Wild

Aust­ra­lia­lai­nen e­läin­lää­kä­ri Ch­ris B­rown mat­kus­taa ym­pä­ri maail­maa hoi­ta­mas­sa a­vun­tar­pees­sa o­le­via e­läi­miä.

19.00 Val­heel­li­nen net­ti­maail­ma

Vir­tuaa­li­maail­mas­sa pa­ha saat­taa vaa­nia vain yh­den k­lik­kauk­sen pääs­sä. Näis­sä to­sie­lä­män ta­pauk­sis­sa ri­kol­li­nen löy­si pa­haa-aa­vis­ta­mat­to­man uh­rin­sa Fa­ce­boo­kis­ta, c­hat­tiyh­tei­söis­tä ja muis­ta in­ter­ne­tin suo­si­tuis­ta koh­taus­pai­kois­ta.

19.30 Kiin­teis­tö­huu­to­kaup­pa

Awkward Floor Plan

20.00 San F­ran­cis­con e­läin­po­lii­sit

Mur­ha pik­ku­kau­pun­gis­sa

Kausi 4 alkaa uusinta.
21

21.00 Hen­gen­vaa­ral­li­nen rak­kaus

UUSI KAUSI! Kiel­let­ty rak­kaus kie­too pa­ris­kun­nat pau­loi­hin­sa ym­pä­ris­tön vas­tus­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta.

Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes: Cults

Army of God Peop­le Ma­ga­zi­ne tu­tus­tuu jär­kyt­tä­viin ta­pauk­siin, jois­sa ta­val­li­set ih­mi­set on hou­ku­tel­tu mu­kaan e­ri­lai­siin kult­tei­hin suur­ten lu­paus­ten var­jol­la.

S­pea­king Of Sex

(2001) A­vio­liit­to­neu­vo­ja se­kä mies­ten ma­sen­nuk­seen e­ri­kois­tu­nut a­sian­tun­ti­ja y­rit­tä­vät yh­teis­voi­min rat­kais­ta a­pua tar­vit­se­van pa­ris­kun­nan a­vio­liit­to-on­gel­mia. 97 min.

T­he Boy Next Door

(2015) Mie­hen­sä pet­tä­mäk­si jou­tu­nut C­lai­re lan­keaa naa­pu­riin muut­ta­neen ko­mean 19-vuo­tiaan Noa­hin sy­liin. Kun C­lai­re y­rit­tää lo­pet­taa suh­teen, Noah muut­tuu vä­ki­val­tai­sek­si. 121 min.

Kis­sa­hul­lut

Do­ku­men­tis­sa tu­tus­tu­taan kis­soi­hin pa­hem­man ker­ran has­sah­ta­nei­siin ih­mi­siin ja hei­dän lem­mik­kei­hin­sä.

Maail­man jul­mim­mat sar­ja­mur­haa­jat

B­rit­ti­sar­jas­sa käy­dään lä­pi maail­man jul­mim­pien sar­ja­mur­haa­jien ta­ri­nat. K­ri­mi­no­lo­git, ri­kos­toi­mit­ta­jat ja p­sy­ko­lo­git aut­ta­vat ym­mär­tä­mään sar­ja­mur­haa­jien kie­rou­tu­nut­ta mie­len­mai­se­maa.

Mur­ha suur­kau­pun­gis­sa

E­lä­mä suur­kau­pun­gis­sa tar­koit­taa si­tä, et­tä kuo­le­ma vaa­nii jo­ka nur­kal­la. Sar­jas­sa käy­dään lä­pi mur­hia, jot­ka o­vat ta­pah­tu­neet niin va­rak­kail­la e­si­kau­pun­kia­lueil­la kuin vaa­ral­li­sis­sa lä­hiöis­sä­kin.

22.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

P.C. Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.

22.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Savior Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.

Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.

22.50 Tap­pa­va hou­ku­tus

The Bad Samaritans A­me­ri­kan lä­hiöi­den kät­köis­sä on sa­la­seu­ro­ja ja yh­tei­sö­jä, jois­sa nou­da­te­taan o­mia sään­tö­jä.

S­pea­king Of Sex

(2001) A­vio­liit­to­neu­vo­ja se­kä mies­ten ma­sen­nuk­seen e­ri­kois­tu­nut a­sian­tun­ti­ja y­rit­tä­vät yh­teis­voi­min rat­kais­ta a­pua tar­vit­se­van pa­ris­kun­nan a­vio­liit­to-on­gel­mia. 97 min.

23.00 Ta­val­li­nen mur­haa­ja

Sa­lai­suus kuo­le­maan saak­ka

Proof of Life

Kiss of Death

23.00 T­he Boy Next Door

(2015) Mie­hen­sä pet­tä­mäk­si jou­tu­nut C­lai­re lan­keaa naa­pu­riin muut­ta­neen ko­mean 19-vuo­tiaan Noa­hin sy­liin. Kun C­lai­re y­rit­tää lo­pet­taa suh­teen, Noah muut­tuu vä­ki­val­tai­sek­si.

Pa­han ää­rel­lä

Las­kel­moin­tia, o­ve­luut­ta ja häi­käi­le­mä­tön­tä toi­min­taa.

23.50 Tap­pa­vat suh­teet

23.50 Tap­pa­vat suh­teet

Ri­kos­do­ku­ment­ti­sar­jas­sa up­pou­du­taan in­to­hi­mo­ri­kos­ten ih­meel­li­seen maail­maan.
0

00.50 Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa

Jos­kus mur­haa­ja pal­jas­tuu pe­lot­ta­van lä­hel­tä. Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa e­sit­te­lee to­sie­lä­män ri­kos­ta­pauk­sia, jois­sa syyl­li­nen löy­tyy tu­tun ja näen­näi­ses­ti tur­val­li­sen yh­tei­sön si­säl­tä.

Tap­pa­vat suh­teet

School of Deceit Ri­kos­do­ku­ment­ti­sar­jas­sa up­pou­du­taan in­to­hi­mo­ri­kos­ten ih­meel­li­seen maail­maan.

Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa

Jos­kus mur­haa­ja pal­jas­tuu pe­lot­ta­van lä­hel­tä.

01.50 Ve­ri­su­ku­lai­sia

Kausi 6 alkaa uusintana. A Deadly Education

Ve­ri­su­ku­lai­sia

Burning Love

Ve­ri­su­ku­lai­sia

A Killing in Rotation

Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa

Ve­ri­su­ku­lai­sia

Jo­kai­sel­la per­heel­lä on luu­ran­ko­ja kaa­pis­saan, mut­ta mi­tä ta­pah­tuu, kun sa­lai­suu­det nou­se­vat jul­mas­ti päi­vän­va­loon?

02.50 Pa­han ää­rel­lä

Maail­man jul­mim­mat sar­ja­mur­haa­jat

02.50 Hen­gen­vaa­ral­li­nen rak­kaus

Ve­ri­su­ku­lai­sia

Ve­ri­su­ku­lai­sia

3

03.00 Mur­ha suur­kau­pun­gis­sa

03.00 Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes: Cults

03.45 Ca­rib­bean Li­fe

03.45 Sa­lai­suus kuo­le­maan saak­ka

03.55 Ta­val­li­nen mur­haa­ja

03.55 Tap­pa­va hou­ku­tus

04.25 Res­to­red

04.45 Nä­ky­mä­tön vuok­ra­lai­nen

Nä­ky­mä­tön vuok­ra­lai­nen