Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.2. ti 5.2. ke 6.2. to 7.2. pe 8.2. la 9.2. su 10.2.
6

06.10 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x11)

Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta

06.55 Nuo­ret äi­dit (x2)

07.15 Nuo­ret äi­dit (x12)

07.55 Jon ja Ka­te +8 (x2)

08.20 Syn­ny­ty­so­sas­tol­la

Sar­ja seu­raa syn­ny­ty­so­sas­ton tun­tei­den täyt­tä­mää ar­kea van­hem­pien ja sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­nan kaut­ta.

Syn­ny­ty­so­sas­tol­la

Sar­ja seu­raa syn­ny­ty­so­sas­ton tun­tei­den täyt­tä­mää ar­kea van­hem­pien ja sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­nan kaut­ta.
9

09.05 P­hoe­ni­xin e­läin­po­lii­sit

Hog-Tie Horror Do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja seu­raa P­hoe­ni­xis­sa toi­mi­van A­ri­zo­nan e­läin­suo­je­luyh­dis­tyk­sen

09.20 Tun­nel­ba­nan

Kausi 5 alkaa uusintana. Jakten på en snattare

B­ron­xin e­läin­tar­ha

Kausi 1 alkaa uusintana. Episode 2 Episode 3

09.35 B­ron­xin e­läin­tar­ha

Episode 4 New Yor­kin B­ron­xis­sa si­jait­se­vas­sa e­läin­tar­has­sa a­suu y­li 6000 e­läin­tä, joi­den hy­vin­voin­nis­ta vas­taa 500 a­sial­leen o­mis­tau­tu­nut­ta työn­te­ki­jää.

10.05 Vet Go­ne Wild

Aust­ra­lia­lai­nen e­läin­lää­kä­ri Ch­ris B­rown mat­kus­taa ym­pä­ri maail­maa hoi­ta­mas­sa a­vun­tar­pees­sa o­le­via e­läi­miä.

10.15 Ruo­ka­mat­kal­la U­SA:s­sa (x6)

P­hoe­ni­xin e­läin­po­lii­sit

Born in an Alley Deadly Diet Do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja seu­raa P­hoe­ni­xis­sa toi­mi­van A­ri­zo­nan e­läin­suo­je­luyh­dis­tyk­sen

10.35 P­hoe­ni­xin e­läin­po­lii­sit

A Tale of Three Tails Do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja seu­raa P­hoe­ni­xis­sa toi­mi­van A­ri­zo­nan e­läin­suo­je­luyh­dis­tyk­sen

11.10 Beyond T­he Lights

(2014) Kuu­lui­suu­den pai­neet ah­dis­ta­vat mu­sii­kin uut­ta su­per­täh­teä No­nia, kun­nes hän pää­tyy ko­mean po­lii­sin Ka­zin suo­je­luk­seen. No­ni ja Kaz ra­kas­tu­vat no­peas­ti kum­man­kin i­sän p­ro­tes­teis­ta huo­li­mat­ta.

11.20 Kok­kaus­haas­te

Bizarre Battle Oktoberfest! Thanksgiving Soup-er Stars Cooking with Bass Ted Al­le­nin juon­ta­mas­sa tv-ki­sas­sa nel­jä kok­kia val­mis­taa kil­paa a­te­rioi­ta e­pä­ta­val­li­sis­ta ruo­ka-ai­neyh­dis­tel­mis­tä.

Tun­nel­ba­nan

Ett stort slagsmål

11.30 Li­ha­vat lem­mi­kit

Kausi 1 alkaa uusintana. Y­li­pai­no ai­heut­taa e­läi­mil­le mo­nen­lai­sia ter­vey­son­gel­mia.
12

12.15 A­sun­non met­säs­tä­jät (x10)

12.30 Tun­nel­ba­nan

Pistolliknande föremål Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suur­kau­pun­ki, mut­ta maan al­la me­no voi yl­tyä hur­jak­si.

13.20 TV S­hop

TV S­hop

TV S­hop

14.20 Ca­rib­bean Li­fe

New Jersey Couple Looks For a Fixer Upper on St. John Trading Minnesota Snow for St. John Sunshine A Laid-back life on St. John Sailing Into a New Home on St. Maarten Making St. Maarten Dreams a Reality

14.20 Kark­ki­ku­nin­ga­tar

Kausi 1 alkaa uusintana.

14.30 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti

Dreaming on the Chesapeake Bay
15

15.00 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x10)

A­las­ton sa­lai­suu­te­ni

Kau­si 3, jak­so 9. Mel laih­tui 74 ki­loa 1,5 vuo­des­sa käy­tyään laih­du­tus­leik­kauk­ses­sa.

Maail­man ou­doim­mat ruoat

A­me­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern mat­kaa sar­jas­sa maail­mal­la mais­te­le­mas­sa ou­doim­pia pai­kal­li­sia ruo­kia.

15.40 A­pua, mi­kä tau­ti!

Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin.

16.00 90 päi­vää mor­sia­me­na

16.00 Van­hat ta­lot kun­toon

Kausi 1 alkaa uusintana.

16.30 F­lip or F­lop

The Foreclosure Heebie-Jeebies UU­SI SAR­JA!

16.45 Beyond T­he Lights

(2014) Kuu­lui­suu­den pai­neet ah­dis­ta­vat mu­sii­kin uut­ta su­per­täh­teä No­nia, kun­nes hän pää­tyy ko­mean po­lii­sin Ka­zin suo­je­luk­seen. No­ni ja Kaz ra­kas­tu­vat no­peas­ti kum­man­kin i­sän p­ro­tes­teis­ta huo­li­mat­ta.

17.00 B­ron­xin e­läin­tar­ha

Kausi 1 alkaa uusintana. Episode 2 Episode 3 Episode 4

Li­ha­vat lem­mi­kit

Kausi 1 alkaa uusintana. Y­li­pai­no ai­heut­taa e­läi­mil­le mo­nen­lai­sia ter­vey­son­gel­mia.

17.00 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti

Dreaming on the Chesapeake Bay UU­SI KAU­SI!

17.30 A­las­ton sa­lai­suu­te­ni

Kau­si 3, jak­so 9. Mel laih­tui 74 ki­loa 1,5 vuo­des­sa käy­tyään laih­du­tus­leik­kauk­ses­sa.
18

18.00 Tun­nel­ba­nan

Ett stort slagsmål Pistolliknande föremål På bar gärning Henrik blir biten Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suur­kau­pun­ki, mut­ta maan al­la me­no voi yl­tyä hur­jak­si. Sar­ja seu­raa met­ron var­ti­joi­den työ­tä vaih­tu­vien mat­kus­ta­jien ja ti­lan­tei­den pa­ris­sa.

On­nen­pyö­rä

On­nen­pyö­rä on maail­man ra­kas­te­tuin viih­deoh­jel­ma! Tä­nään voi­tos­ta tais­te­le­vat Ka­ri­na Sor­sa Per­tun­maal­ta, Si­mo M.

18.00 A­pua, mi­kä tau­ti!

Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia oi­reyh­ty­miä po­te­vien ih­mis­ten ta­ri­noi­hin.

19.00 A­pua, mi­kä tau­ti!

Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia oi­reyh­ty­miä po­te­vien ih­mis­ten ta­ri­noi­hin.

Maail­man ou­doim­mat ruoat

A­me­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern mat­kaa sar­jas­sa maail­mal­la mais­te­le­mas­sa ou­doim­pia pai­kal­li­sia ruo­kia.

U­nel­ma­häät

Hel­sin­gin Laut­ta­saa­res­sa a­su­vat Sai­ja-An­ni­ca 30, ja Joo­nas, 29, viet­tä­vät häi­tään hulp­peis­sa puit­teis­sa Kuo­pion Tah­kol­la.

Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti

Dreaming on the Chesapeake Bay UU­SI KAU­SI!

Vet Go­ne Wild

Aust­ra­lia­lai­nen e­läin­lää­kä­ri Ch­ris B­rown mat­kus­taa ym­pä­ri maail­maa hoi­ta­mas­sa a­vun­tar­pees­sa o­le­via e­läi­miä.

Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta

T­he­re­sa Ca­pu­to kom­mu­ni­koi o­mien sa­no­jen­sa mu­kaan kuol­lei­den kans­sa ja tuo näin loh­tua ih­mi­sil­le, jot­ka o­vat me­net­tä­neet lä­hei­siään.

Val­heel­li­nen net­ti­maail­ma

Vir­tuaa­li­maail­mas­sa pa­ha saat­taa vaa­nia vain yh­den k­lik­kauk­sen pääs­sä.

19.30 F­lip or F­lop

The Foreclosure Heebie-Jeebies UU­SI SAR­JA!

20.00 P­hoe­ni­xin e­läin­po­lii­sit

Deadly Diet A Tale of Three Tails Hog-Tie Horror Do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja seu­raa P­hoe­ni­xis­sa toi­mi­van A­ri­zo­nan e­läin­suo­je­luyh­dis­tyk­sen

Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa

Prescription for Murder Jos­kus mur­haa­ja pal­jas­tuu pe­lot­ta­van lä­hel­tä. Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa e­sit­te­lee to­sie­lä­män ri­kos­ta­pauk­sia, jois­sa syyl­li­nen löy­tyy tu­tun ja näen­näi­ses­ti tur­val­li­sen yh­tei­sön si­säl­tä.
21

21.00 Won­der­land Mur­ders

Veh­reä Port­land Yh­dys­val­tain luo­teis­ran­ni­kol­la on kuu­lu kau­neu­des­taan, mut­ta kau­pun­gin var­jois­sa viih­ty­vät poik­keuk­sel­li­sen hy­vin myös paa­tu­neim­mat sar­ja­mur­haa­jat.

Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes: Cults

Jonestown Massacre Peop­le Ma­ga­zi­ne tu­tus­tuu jär­kyt­tä­viin ta­pauk­siin, jois­sa ta­val­li­set ih­mi­set on hou­ku­tel­tu mu­kaan e­ri­lai­siin kult­tei­hin suur­ten lu­paus­ten var­jol­la.

Vii­den vuo­den kih­laus

(2012) Tom ja Vio­let suun­nit­te­le­vat häi­tä, kun Vio­let saa työn Mic­hi­ga­nis­ta. To­min on jä­tet­tä­vä lois­ta­va työ­paik­ka San F­ran­cis­cos­sa ja muu­tet­ta­va Vio­le­tin pe­räs­sä. 113 min.

God's Poc­ket

(2014) Kun Mic­keyn se­ko­päi­nen poi­ka­puo­li Leon saa sur­man­sa, ku­kaan ei tun­nu su­re­van hä­nen pois­me­noaan työ­väen­luok­kai­ses­sa naa­pu­rus­tos­sa. Mic­key y­rit­tää jat­kaa e­lä­mäs­sä e­teen­päin, mut­ta sit­ten pai­kal­li­nen toi­mit­ta­ja huo­maa Leo­nin kuo­le­mas­sa jo­tain hä­mä­rää.

Liian kuu­mat van­hem­mat

Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan van­hem­piin, jot­ka te­ke­vät kaik­ken­sa näyt­tääk­seen jäl­ki­kas­vuaan kuu­mem­mil­ta.

Maail­man jul­mim­mat sar­ja­mur­haa­jat

Le­vi Bell­field vart­tui äi­tin­sä hel­mois­sa o­ma­päi­ses­tä po­jas­ta o­ma­hy­väi­sek­si ja vä­ki­val­tai­sek­si mie­hek­si, jol­le nai­set o­li­vat pelk­kiä e­si­nei­tä.

Ho­mi­ci­de Ci­ty

UUSI SARJA! E­lä­mä suur­kau­pun­gis­sa tar­koit­taa si­tä, et­tä kuo­le­ma vaa­nii jo­ka nur­kal­la. Sar­jas­sa käy­dään lä­pi mur­hia, jot­ka o­vat ta­pah­tu­neet niin va­rak­kail­la e­si­kau­pun­kia­lueil­la kuin vaa­ral­li­sis­sa lä­hiöis­sä­kin.

22.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Täydellinen tuho Sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta.

22.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Petollista peliä Sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta.

Ta­val­li­nen mur­haa­ja

En­tä jos mu­ka­va naa­pu­ri tai tut­ta­va on­kin sul­jet­tu­jen o­vien ta­ka­na kyl­mä­ve­ri­nen mur­haa­ja?

Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta.

22.50 Uh­kaa­va hil­jai­suus

Sy­väl­lä met­sän uu­me­nis­sa, au­tio­ta­lon suo­jis­sa, syr­jäi­sen jär­ven ran­nal­la ja muis­sa e­ris­täy­ty­neis­sä pai­kois­sa yk­si ra­sah­dus voi mer­ki­tä vaa­raa.

23.00 Pa­hat äi­ti­puo­let

Sa­lai­suus kuo­le­maan saak­ka

The Shadow of the Steeple

23.00 Pul­lo­pos­tia

(2015) Jyl­lan­nis­sa löy­tyy sa­la­pe­räi­nen vies­ti pul­los­ta.

God's Poc­ket

(2014) Kun Mic­keyn se­ko­päi­nen poi­ka­puo­li Leon saa sur­man­sa, ku­kaan ei tun­nu su­re­van hä­nen pois­me­noaan työ­väen­luok­kai­ses­sa naa­pu­rus­tos­sa.

Kul­tai­sen o­sa­val­tion tap­pa­ja

3/4 Kul­tai­sen o­sa­val­tion tap­pa­jak­si ni­met­ty mur­haa­ja ter­ro­ri­soi Ka­li­for­niaa 70-lu­vul­ta läh­tien.

23.30 Mur­haa­va rak­kaus

Reputations Matter

23.50 Täy­del­li­nen mur­ha

23.50 Täy­del­li­nen mur­ha

23.50 Täy­del­li­nen mur­ha

Mur­ha vai­kut­taa täy­del­li­sel­tä, kun ri­kos­pai­kal­ta löy­ty­neet to­dis­teet suun­taa­vat e­päi­lyt kaik­kial­le muual­le pait­si to­del­li­seen syyl­li­seen.
0

00.30 Täy­del­li­nen mur­ha

Love and Death

00.45 Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa

Jos­kus mur­haa­ja pal­jas­tuu pe­lot­ta­van lä­hel­tä.

00.45 Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa

00.45 Täy­del­li­nen mur­ha

Mur­ha vai­kut­taa täy­del­li­sel­tä, kun ri­kos­pai­kal­ta löy­ty­neet to­dis­teet suun­taa­vat e­päi­lyt kaik­kial­le muual­le pait­si to­del­li­seen syyl­li­seen.

Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa

Kausi 3 alkaa uusintana. Jos­kus mur­haa­ja pal­jas­tuu pe­lot­ta­van lä­hel­tä.

01.10 Täy­del­li­nen mur­ha

Kausi 5 alkaa uusintana.

01.30 Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa

01.45 Ve­ri­su­ku­lai­sia

Ve­ri­su­ku­lai­sia

Till We Cheat Again

01.45 Ve­ri­su­ku­lai­sia

01.45 Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa

Yk­sin­huol­ta­jaäi­ti Cin­dy Pa­veyn raa­ka mur­ha jär­kyt­ti pien­tä Murp­hys­bo­ron pik­ku­kau­pun­kia vuon­na 1991. Syyl­li­sen sel­vit­tä­mi­nen vei tut­ki­joil­ta lo­pul­ta 17 vuot­ta.

Ve­ri­su­ku­lai­sia

Jo­kai­sel­la per­heel­lä on luu­ran­ko­ja kaa­pis­saan, mut­ta mi­tä ta­pah­tuu, kun sa­lai­suu­det nou­se­vat jul­mas­ti päi­vän­va­loon?

02.10 Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa

02.30 Ve­ri­su­ku­lai­sia

02.50 Ta­val­li­nen mur­haa­ja

02.50 Won­der­land Mur­ders

02.50 Ve­ri­su­ku­lai­sia

3

03.00 Maail­man jul­mim­mat sar­ja­mur­haa­jat

03.00 Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes: Cults

03.15 Ve­ri­su­ku­lai­sia

03.30 Ho­me A­lo­ne

03.50 Ca­rib­bean Li­fe

Ca­rib­bean Li­fe

03.50 Ca­rib­bean Li­fe

03.50 Sa­lai­suus kuo­le­maan saak­ka

04.00 Uh­kaa­va hil­jai­suus

04.20 Res­to­red

04.20 Ca­rib­bean Li­fe

Re­mont­ti­pa­ri

Mur­haa­va rak­kaus

04.35 Re­mont­ti­pa­ri

04.50 Re­mont­ti­pa­ri

04.50 E­läin­to­dis­ta­ja

E­läin­to­dis­ta­ja