Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 11.11. ti 12.11. ke 13.11. to 14.11. pe 15.11. la 16.11. su 17.11.
6 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta
06.05 Nuo­ret äi­dit (x4) 06.05 Nuo­ret äi­dit (x2) Nuo­ret äi­dit (x4)
06.25 Nuo­ret äi­dit (x4)
08.05 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na
08.20 1+5 ty­tär­tä (x2) Ra­kas­tan kis­so­ja E­läin­lää­kä­rin e­lä­mää Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na
9
09.10 Hous­to­nin e­läin­po­lii­sit
09.25 Suo­ma­lai­nen me­nes­tys­re­sep­ti Kausi 1, osa 3: Makujen metsästys. Ra­kas­tan kis­so­ja Hous­to­nin e­läin­po­lii­sit alkaa uusintana. Hous­to­nin e­läin­po­lii­sit
10.15 I­has­tut­ta­vat koi­ran­pen­nut Söpöysvaroitus! E­läi­noh­jel­man täh­tiä o­vat su­loi­set, vilk­kaat ja toi­si­naan te­rä­vi­ne ham­pai­neen rai­vos­tut­ta­vat koi­ran­pen­nut. Ih­meel­li­set e­läi­met UUSI SARJA!
10.25 U­peat mi­ni­ko­dit (x5) Ca­rib­bean Li­fe (x5) Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah (x3) 10.25 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti (x5)
10.40 Ko­ti­kul­mat kun­toon (x3) Karen E. Lai­ne ja hä­nen tyt­tä­ren­sä Mi­na S­tar­siak o­vat re­mon­toi­neet yh­des­sä li­ki 20 rän­sis­ty­nyt­tä ta­loa kes­kus­tan tun­tu­mas­sa si­jait­se­val­la a­sui­na­lueel­laan Foun­tain S­qua­rel­la In­dia­na­po­lik­ses­sa. U­peak­si kun­nos­tet­tu­jen ko­tien myö­tä a­sui­na­lueen ar­vo on nous­sut ja y­lei­sil­me ko­hen­tu­nut hui­mas­ti.
10.50 Ba­by Ma­ma (2008) (Ba­by Ma­ma, ko­me­dia, U­SA, 2008) Ko­me­dia u­ra­nai­ses­ta, jo­ka päät­tää hank­kia lap­sen it­sek­seen si­jais­kan­ta­jan a­vul­la. Lu­vas­sa on tah­to­jen tais­te­lua, kun nai­set koet­ta­vat sel­viy­tyä o­do­tu­sa­jas­ta.
11.15 Ih­meel­li­set e­läi­met UUSI SARJA!
11.50 Tans­kan­lai­val­la 24h (x2)
12
12.50 TV S­hop
13.05 TV S­hop 13.05 TV S­hop
13.35 TV S­hop
13.50 Tans­kan­lai­val­la 24h
14.05 U­peat mi­ni­ko­dit Ca­rib­bean Li­fe 14.05 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti
14.25 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti (x2) Van­hem­pa­ni li­hot­ti­vat mi­nut
14.35 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen
15
15.25 Hert­tua­tar Meg­han: Tyy­li­ku­nin­ga­tar Sus­se­xin hert­tua­tar Meg­han kuu­luu tä­män het­ken kuu­mim­piin muo­ti­vai­kut­ta­jiin maail­mas­sa. A­pua, mi­kä tau­ti! alkaa uusintana. A­pua, mi­kä tau­ti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin.
15.40 Tah­don mor­sius­pu­vun B­ri­tan­nia (x10)
16.25 Ba­by Ma­ma (2008) (Ba­by Ma­ma, ko­me­dia, U­SA, 2008) Ko­me­dia u­ra­nai­ses­ta, jo­ka päät­tää hank­kia lap­sen it­sek­seen si­jais­kan­ta­jan a­vul­la. Lu­vas­sa on tah­to­jen tais­te­lua, kun nai­set koet­ta­vat sel­viy­tyä o­do­tu­sa­jas­ta. Hitch - lem­men­toh­to­ri (2005) (Hitch, ko­me­dia, U­SA, 2005) Lem­men­toh­to­ri Hitch (Will S­mith) aut­taa mie­hiä löy­tä­mään u­nel­mien­sa nai­sen. Hä­nen a­vul­laan vai­keat­kin a­siak­kaat saa­vat ta­voit­te­le­man­sa nai­sen pau­loi­hin­sa. Mi­ten on lem­men­toh­to­rin o­man rak­kau­se­lä­män lai­ta?
16.50 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na On­nen­pyö­rä Haluatko ostaa vokaalin?
17.45 Say Yes to t­he D­ress Suo­mi Kau­si 1, o­sa 5. O­man e­lä­män­sä dis­neyp­rin­ses­sa E­len et­sii mah­dol­li­sim­man ö­ve­riä hää­pu­kua, jos­sa on pal­jon g­lit­te­riä ja röy­he­löi­tä. De­sign by Lau­ri Kau­si 1, o­sa 6: Näyt­te­li­jät Ka­ri Hie­ta­lah­ti ja Tom­mi Kor­pe­la 2/2. Sil­lä ai­kaa, kun His­sun ja Kor­pe­lan ta­lo val­mis­tuu teh­taal­la, päät­tää pa­ri­val­jak­ko teh­dä tar­kem­paa tut­ta­vuut­ta tu­le­vaan ko­ti­saa­reen­sa, Rank­kiin. U­nel­ma­häät Rakkaus ei kysy sukupuolirooleja. Sen to­dis­ta­vat vä­hän y­li kak­si­kymp­pi­set no­kia­lais­nai­set A­man­da Re­nard ja E­mi­lia Mä­ki­nen.
17.55 A­pua, mi­kä tau­ti! alkaa uusintana. A­pua, mi­kä tau­ti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Lät­kä Lo­ve Kau­si 1, o­sa 10: Sir­pa ja lät­kä­vai­mot Suo­mes­sa. Kiek­ko­kau­si on o­hi.
18
18.30 s Ba­by (2016) (B­rid­get Jo­nes's Ba­by, ko­me­dia, U­SA, 2016) Ra­kas­tet­tu B­rid­get Jo­nes -sink­ku­saa­ga jat­kuu tut­tu­jen täh­tien ke­ra. Maail­man suo­si­tuim­man sin­kun e­lä­mäs­sä kään­tyy uu­si si­vu, kun B­rid­get huo­maa yl­lä­tyk­sek­seen o­le­van­sa ras­kaa­na. Oh­jaus: S­ha­ron Ma­gui­re. Pääo­sis­sa: Re­neé Zell­we­ger, Co­lin Firth, Pat­rick Demp­sey, Em­ma T­homp­son, Jim B­road­bent, Gem­ma Jo­nes, Ce­lia Im­rie, S­hir­ley Hen­der­son, Ja­mes Cal­lis, Sa­rah So­le­ma­ni, Sal­ly P­hil­lips.
18.50 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti B­rid­get Jo­nes: E­lä­mä jat­kuu (2004) (B­rid­get Jo­nes: T­he Ed­ge of Rea­son, ro­mant­ti­nen ko­me­dia, U­SA, 2004) Hit­ti­ko­me­dian jat­ko-o­sas­sa B­rid­get seu­rus­te­lee u­nel­mien­sa mie­hen kans­sa, mut­ta on­nea var­jos­taa tä­män kau­nis kol­le­ga. Kun e­pä­var­muus ot­taa y­li­val­lan, on suh­de­sop­pa val­mis. 18.50 Val­heel­li­nen net­ti­maail­ma Kau­si 5, o­sa 6. Vir­tuaa­li­maail­mas­sa pa­ha saat­taa vaa­nia vain yh­den k­lik­kauk­sen pääs­sä. (Web of Lies, ri­kos­ta­ri­na, U­SA, 2018)
19.25 Tans­kan­lai­val­la 24h
19.55 Hous­to­nin e­läin­po­lii­sit alkaa uusintana. 19.55 Sit­ten­kin syy­tön? UUSI SARJA! Sar­jas­sa e­läk­keel­lä o­le­va ri­ko­set­si­vä Ch­ris An­der­son ja puo­lus­tu­sa­sia­na­ja­ja Me­lis­sa Lew­ko­wicz tut­ki­vat uu­del­leen kiis­ta­na­lai­sia mur­ha­ta­pauk­sia.
21 21.00 Mur­der in t­he Heart­land UUSI KAUSI! Mur­ha­ta­ri­nat ja vä­ki­val­ta­ri­kok­set ker­ro­taan u­sein joh­ta­vien tut­ki­joi­den nä­kö­kul­mas­ta. En­tä paik­ka­kun­nal­la a­su­vat ih­mi­set? Mur­haa­ja työ­pai­kal­la­ni Kau­si 1, o­sa 6. Työ­to­ve­rei­den kes­kel­lä pi­täi­si voi­da tun­tea o­lon­sa tur­val­li­sek­si. Ai­na näin ei kui­ten­kaan o­le, vaan jo­ku kol­le­gois­ta saat­taa ol­la suo­ras­taan hen­gen­vaa­ral­li­nen. Wel­co­me to Mur­der­town Kau­si 1, o­sa 4. Sar­jas­sa ker­ro­taan ri­kos­ta­pauk­sis­ta, jois­sa to­tuut­ta ei sa­lai­le vain yk­si hen­ki­lö vaan ko­ko­nai­nen jouk­ko ih­mi­siä. Vil­li jo­ki (T­he Ri­ver Wild, t­ril­le­ri, U­SA , 1994) Per­he läh­tee las­ke­maan kos­kia per­heen äi­din Gai­lin nuo­ruu­den mai­se­miin. Joel­le pääs­tyään he ta­paa­vat kol­me mies­tä, mut­ta jos­sain koh­taa po­ru­kan ai­noa kos­ken­las­ku­tai­toi­nen mies ka­toaa sa­la­pe­räi­ses­ti. Gail lu­pau­tuu aut­ta­maan mie­hiä pää­se­mään mää­rän­pää­hän­sä. W­hy We Ha­te Kau­si 1, o­sa 5. Mi­kä saa o­sal­lis­tu­maan kan­san­mur­haan ja ri­kok­siin ih­mi­syyt­tä vas­taan? Ri­ko­sa­sia­na­ja­ja Pat­ri­cia Vi­seur Sel­lers tut­kii kan­san­mur­haan joh­ta­via syi­tä. Mur­ha sy­vyyk­sis­sä Kau­si 2, o­sa 2. Me­res­sä on jo­tain, jo­ka ve­tää mei­tä puo­leen­sa. Kun nä­kee au­rin­gon suu­te­le­van k­ris­tal­lin­kir­kas­ta vet­tä, maal­li­set mur­heet u­noh­tu­vat. Mur­ha­nau­hat UUSI SARJA! Uu­des­sa sar­jas­sa pääs­tään en­nen­nä­ke­mät­tö­mäl­lä ta­val­la suo­raan ri­kos­pai­kal­le ja kes­kel­le ta­paus­ten tut­kin­taa.
22.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Ri­kok­sen a­na­to­mia Kau­si 1, o­sa 4: Kau­ha­joen kou­luam­pu­mi­nen. Kau­ha­joel­la ta­pah­tui am­pu­ma­vä­li­koh­taus 23. syys­kuu­ta 2008 Sei­nä­joen kou­lu­tus­kun­tayh­ty­män ti­lois­sa. 22.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
23.00 Bad B­lood Mur­der De­co­ded Kau­si 1. o­sa 8. Vih­jei­tä saa­daan jo­kai­sen mur­han jäl­keen. Dead­ly Re­call 23.00 Sis­ters (2015) Vil­li jo­ki (T­he Ri­ver Wild, t­ril­le­ri, U­SA , 1994) Per­he läh­tee las­ke­maan kos­kia per­heen äi­din Gai­lin nuo­ruu­den mai­se­miin. Joel­le pääs­tyään he ta­paa­vat kol­me mies­tä, mut­ta jos­sain koh­taa po­ru­kan ai­noa kos­ken­las­ku­tai­toi­nen mies ka­toaa sa­la­pe­räi­ses­ti.
23.15 Kuo­le­man jäl­keen Mitä kuoleman jälkeen tapahtuu?
0
00.05 Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes
00.20 Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes
01.05 W­hy We Ha­te Mel­kein täy­del­li­nen ri­kos 01.05 Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes Kau­si 1, o­sa 2. Kun i­sä tu­lee yöl­lä ko­tiin, per­heen kym­me­nen kuu­kau­den i­käi­nen tyt­tö­vau­va on ka­don­nut sän­gys­tään.
01.15 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö E­vil T­hings
02.05 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Mur­ha sy­vyyk­sis­sä Kuo­le­man jäl­keen
02.15 Won­der­land Mur­ders 02.15 Dead­ly Re­call
02.25 Ri­kok­sen a­na­to­mia
3 03.00 Mur­der De­co­ded Ku­ka sur­ma­si An­gie Dod­gen? (x2)
03.10 Mur­der in t­he Heart­land
03.20 Mel­kein täy­del­li­nen ri­kos Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Nuo­ret äi­dit (x2)
04.00 Ve­ri­su­ku­lai­sia
04.10 Bad B­lood Ve­ri­su­ku­lai­sia
04.20 Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes Mel­kein täy­del­li­nen ri­kos
1+5 ty­tär­tä