Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 21.10. ti 22.10. ke 23.10. to 24.10. pe 25.10. la 26.10. su 27.10.
6 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta
06.05 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta 06.05 Nuo­ret äi­dit
06.25 Nuo­ret äi­dit Nuo­ret äi­dit Nuo­ret äi­dit Nuo­ret äi­dit
07.10 Tans­kan­lai­val­la 24h
07.25 Va­le­rien mauk­kaat ko­ti­her­kut (x2) A­sun­non met­säs­tä­jät (x2) 07.25 B­runs­sil­la Bob­byn luo­na (x2)
07.35 Kiin­teis­tö­kau­poil­la ra­hoik­si (x2) 07.35 Me­xi­co Li­fe (x2)
07.45 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na
08.00 Tans­kan­lai­val­la 24h
08.30 Ra­kas­tan kis­so­ja E­läin­lää­kä­rin e­lä­mää 08.30 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na 08.30 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na Kau­si 9, o­sa 12. Tia Tor­res kun­tout­taa kal­toin­koh­del­tu­ja a­me­ri­kan­pit­bull­ter­rie­rei­tä eh­do­na­lais­van­kien a­vul­la Vil­la­lo­bo­sin pe­las­tus­kes­kuk­ses­sa.
08.40 Vet Go­ne Wild 08.40 Hous­to­nin e­läin­po­lii­sit Suojeleva enkeli.
9
09.30 Am­bu­lans­sin mat­kas­sa (x2) Am­bu­lans­sin mat­kas­sa (x2) 09.30 Hous­to­nin e­läin­po­lii­sit Hautausmaafarmi. Hous­to­nin e­läin­po­lii­sit Pieni ihme. Vet Go­ne Wild Kau­si 1, o­sa 8. Aust­ra­lia­lai­nen e­läin­lää­kä­ri Ch­ris B­rown mat­kus­taa ym­pä­ri maail­maa hoi­ta­mas­sa a­vun­tar­pees­sa o­le­via e­läi­miä. Hous­to­nin e­läin­po­lii­sit Oikeussalidraama. Do­ku­men­taa­ri­ses­sa sar­jas­sa seu­ra­taan Hous­to­nin e­läin­suo­je­luyh­dis­tyk­sen työ­tä kal­toin­koh­del­tu­jen e­läin­ten hy­väk­si.
09.40 Ra­kas­tan kis­so­ja
10.30 Va­le­rien mauk­kaat ko­ti­her­kut (x2) 10.30 B­runs­sil­la Bob­byn luo­na (x2)
10.40 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2) Kiin­teis­tö­kau­poil­la ra­hoik­si (x2) 10.40 Me­xi­co Li­fe (x2) 10.40 E­läin­lää­kä­rin e­lä­mää Kau­si 3, o­sa 12. E­läin­lää­kä­rit B­lue, Ross ja La­vig­ne pyö­rit­tä­vät me­nes­ty­nyt­tä k­li­nik­kaan­sa Hous­to­nis­sa.
10.50 I­kä­ra­ja­ton rak­kaus
11.35 Is­land Li­fe (x3) 11.35 Ha­waii Li­fe (x3) A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la (x3) Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti (x3)
11.45 Ca­rib­bean Li­fe (x3) 11.45 Tans­kan­lai­val­la 24h Beyond T­he Lights (2014) (Beyond T­he Lights, d­raa­ma, U­SA, 2014) Kuu­lui­suu­den pai­neet ah­dis­ta­vat mu­sii­kin uut­ta su­per­täh­teä No­nia, kun­nes hän pää­tyy ko­mean po­lii­sin Ka­zin suo­je­luk­seen. No­ni ja Kaz ra­kas­tu­vat no­peas­ti kum­man­kin i­sän p­ro­tes­teis­ta huo­li­mat­ta.
12
12.15 TV S­hop
13.15 TV S­hop TV S­hop Tans­kan­lai­val­la 24h Kau­si 1, o­sa 31. Nor­ja­lai­ses­sa to­si-tv-sar­jas­sa seu­ra­taan tans­ka­lai­sen S­te­na Sa­ga -a­luk­sen ar­kea.
14.00 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti (x2) UUSI KAUSI! TV S­hop
14.10 Is­land Li­fe Ca­rib­bean Li­fe Ha­waii Li­fe A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la
14.50 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen
15 15.00 Ka­don­neet Mitä tapahtuu, kun ihminen katoaa? On­ko ky­sees­sä kid­nap­paus, vai ka­to­si­ko hen­ki­lö ken­ties ta­hal­laan?
15.10 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti Kau­si 4, o­sa 3. Da­vid B­roms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään u­nel­mien­sa ko­din.
15.45 Tah­don mor­sius­pu­vun! 15.45 Van­hem­pa­ni li­hot­ti­vat mi­nut Kau­si 1, o­sa 3. Sar­jan jo­kai­ses­sa jak­sos­sa kes­ki­ty­tään yh­teen per­hee­seen, jo­ka jou­tuu vas­tak­kain huo­les­tut­ta­van to­sia­sian kans­sa: hei­dän tei­nin­sä on lii­ka­li­ha­va.
16.05 Beyond T­he Lights (2014) (Beyond T­he Lights, d­raa­ma, U­SA, 2014) Kuu­lui­suu­den pai­neet ah­dis­ta­vat mu­sii­kin uut­ta su­per­täh­teä No­nia, kun­nes hän pää­tyy ko­mean po­lii­sin Ka­zin suo­je­luk­seen. No­ni ja Kaz ra­kas­tu­vat no­peas­ti kum­man­kin i­sän p­ro­tes­teis­ta huo­li­mat­ta.
16.50 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na Vet Go­ne Wild 16.50 A­pua, mi­kä tau­ti! Kau­si 4, o­sa 8. In­tia­lais­ty­töl­lä on kär­sä­mäi­nen kas­vain, min­kä ta­kia hän­tä pi­de­tään ju­ma­lat­ta­re­na.
17.50 A­pua, mi­kä tau­ti! Kau­si 4, o­sa 8. In­tia­lais­ty­töl­lä on kär­sä­mäi­nen kas­vain, min­kä ta­kia hän­tä pi­de­tään ju­ma­lat­ta­re­na. Lät­kä Lo­ve Kau­si 1, o­sa 7: Töi­hin­pa­luu­ta ja tan­ko­tans­sia. Tek­sa­sis­sa Miia löy­tää tan­ko­tans­sin. E­mi­lia suun­taa per­heen kans­sa To­kioon. Say Yes to t­he D­ress Suo­mi Kau­si 1, o­sa 2. Mea on saa­nut ras­kaus­ki­lot ka­ris­tet­tua ja ha­luaa to­del­la var­ta­lon­myö­täi­sen hää­pu­vun, jo­ka ko­ros­tai­si hä­nen kur­ve­jaan. De­sign by Lau­ri Kau­si 1, o­sa 3: Muu­sik­ko Mik­ko Kuus­to­nen ja ko­reog­ra­fi Han­na B­rot­he­rus 1/2 . U­nel­ma­häät Kau­si 1, o­sa 2. E­root­ti­sen tans­si­jan Su­san­na Ten­hu­sen, 42, ja Ti­mo Suon­pään, 37, rak­kaus roi­hah­ti moot­to­ri­pyö­rä­ker­hol­la. 17.50 Met­säs­tä­jä ja tal­vi­nen tais­te­lu (2016) SUOMEN TV-ENSI-ILTA! Nyt sel­viää, mi­tä ta­pah­tui en­nen Lu­mik­ki ja met­säs­tä­jä -e­lo­ku­van ta­pah­tu­mia. Pa­ha ku­nin­ga­tar Ra­ven­na pet­tää jul­mas­ti hy­vän­tah­toi­sen si­sa­ren­sa F­reyan ja jää­dyt­tää tä­män sy­dä­men hyl­ki­mään rak­kaut­ta. F­reya saa myös käyt­töön­sä jäi­set voi­mat, joi­ta hän ei tien­nyt o­maa­van­sa.
18
18.25 Mor­sius­nei­dot (2011) (B­ri­des­maids, ko­me­dia, U­SA, 2011) Ra­ha­vai­keuk­sien­sa ja huo­lien­sa kans­sa pai­ni­va An­nie on i­kion­nel­li­nen, kun hä­nen ys­tä­vän­sä Lil­lian pyy­tää hän­tä mor­sius­nei­dok­si häi­hin­sä. A­siat saa­vat kui­ten­kin i­kä­vän kään­teen, kun häi­den jär­jes­te­lys­tä tu­lee kil­pai­lu toi­sen mor­sius­nei­don, He­le­nin, kans­sa sii­tä, kum­pi to­del­la on mor­sia­men pa­ras ys­tä­vä.
19.00 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti UUSI KAUSI! On­nen­pyö­rä Kau­si 4, o­sa 10. Kau­den vii­mei­ses­sä pe­lis­sä ki­saa­ji­na o­vat Mar­ja Hel­sin­gis­tä, Mi­kael Tuu­su­las­ta ja Sa­ku Sä­ky­läs­tä.
19.30 Tans­kan­lai­val­la 24h
20.00 Hous­to­nin e­läin­po­lii­sit Hautausmaafarmi. Pieni ihme. Suojeleva enkeli. Oikeussalidraama. Do­ku­men­taa­ri­ses­sa sar­jas­sa seu­ra­taan Hous­to­nin e­läin­suo­je­luyh­dis­tyk­sen työ­tä kal­toin­koh­del­tu­jen e­läin­ten hy­väk­si. (A­ni­mal Cops Hous­ton, to­si-tv, U­SA, 2005) E­läin­lää­kä­rin e­lä­mää Kau­si 3, o­sa 12. E­läin­lää­kä­rit B­lue, Ross ja La­vig­ne pyö­rit­tä­vät me­nes­ty­nyt­tä k­li­nik­kaan­sa Hous­to­nis­sa. 20.00 Val­heel­li­nen net­ti­maail­ma Kau­si 5, o­sa 4. Vir­tuaa­li­maail­mas­sa pa­ha saat­taa vaa­nia vain yh­den k­lik­kauk­sen pääs­sä. (Web of Lies, ri­kos­ta­ri­na, U­SA, 2018)
21 21.00 Mur­haa­ja ko­to­na­ni Kau­si 4, o­sa 18. Mi­tä jos ih­mi­nen lä­hi­pii­ris­sä­si hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja, huo­mai­sit­ko mer­kit e­tu­kä­teen? Mur­haa­ja työ­pai­kal­la­ni Kau­si 1, o­sa 3. Työ­to­ve­rei­den kes­kel­lä pi­täi­si voi­da tun­tea o­lon­sa tur­val­li­sek­si. Ai­na näin ei kui­ten­kaan o­le, vaan jo­ku kol­le­gois­ta saat­taa ol­la suo­ras­taan hen­gen­vaa­ral­li­nen. Wel­co­me to Mur­der­town UUSI SARJA! Sar­jas­sa ker­ro­taan ri­kos­ta­pauk­sis­ta, jois­sa to­tuut­ta ei sa­lai­le vain yk­si hen­ki­lö vaan ko­ko­nai­nen jouk­ko ih­mi­siä. Tulk­ki (2005) (T­he In­terp­re­ter, toi­min­ta, U­SA, 2005) Ni­co­le Kid­man e­sit­tää jän­ni­ty­se­lo­ku­vas­sa YK:n tulk­kia, jo­ka kuu­lee va­hin­gos­sa kes­kus­te­lun sa­la­mur­has­ta ja jou­tuu pian it­se pa­ke­ne­maan mur­haa­jia. 122 min. Oh­jaus: Syd­ney Pol­lack. Pääo­sis­sa: Ni­co­le Kid­man, Sean Penn, Cat­he­ri­ne Kee­ner, Geor­ge Har­ris. W­hy We Ha­te Kau­si 1, o­sa 2. Vas­taa­vien tuot­ta­jien A­lex Gib­neyn ja S­te­ven S­piel­ber­gin se­kä oh­jaa­jien Gee­ta Gandb­hi­rin ja Sam Pol­lar­din luo­mas­sa sar­jas­sa tar­kas­tel­laan ih­mis­kun­nan tu­hoi­sim­man tun­teen, vi­han, voi­maa. Mur­ha sy­vyyk­sis­sä Kau­si 1, o­sa 2. Me­res­sä on jo­tain, jo­ka ve­tää mei­tä puo­leen­sa. Kun nä­kee au­rin­gon suu­te­le­van k­ris­tal­lin­kir­kas­ta vet­tä, maal­li­set mur­heet u­noh­tu­vat. Uh­kaa­va hil­jai­suus Kau­si 3, o­sa 5. Sy­väl­lä met­sän uu­me­nis­sa, au­tio­ta­lon suo­jis­sa, syr­jäi­sen jär­ven ran­nal­la ja muis­sa e­ris­täy­ty­neis­sä pai­kois­sa yk­si ra­sah­dus voi mer­ki­tä vaa­raa.
22.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Ri­kok­sen a­na­to­mia UUSI SARJA! Kau­si 1, o­sa 1: Tu­run ter­ro­ri-is­ku. 22.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Kau­si 16, o­sa 15. Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Kau­si 16, o­sa 16. Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. Won­der­land Mur­ders Kau­si 2, o­sa 4. Veh­reä Port­land Yh­dys­val­tain luo­teis­ran­ni­kol­la on kuu­lu kau­neu­des­taan, mut­ta kau­pun­gin var­jois­sa viih­ty­vät poik­keuk­sel­li­sen hy­vin myös paa­tu­neim­mat sar­ja­mur­haa­jat.
23.00 Bad B­lood Mur­der De­co­ded Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö 23.00 Tulk­ki (2005) (T­he In­terp­re­ter, toi­min­ta, U­SA, 2005) Ni­co­le Kid­man e­sit­tää jän­ni­ty­se­lo­ku­vas­sa YK:n tulk­kia, jo­ka kuu­lee va­hin­gos­sa kes­kus­te­lun sa­la­mur­has­ta ja jou­tuu pian it­se pa­ke­ne­maan mur­haa­jia. 122 min. Oh­jaus: Syd­ney Pol­lack. Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Kau­si 16, o­sa 17. Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.
23.10 Yön e­läi­met (2016) SUOMEN TV-ENSI-ILTA!
23.40 Kuo­le­man jäl­keen Mitä kuoleman jälkeen tapahtuu?
0 00.00 Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes 00.00 Pa­han ää­rel­lä Kau­si 2, o­sa 9. Las­kel­moin­tia, o­ve­luut­ta ja häi­käi­le­mä­tön­tä toi­min­taa.
00.45 Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes
01.05 W­hy We Ha­te UUSI SARJA! Mel­kein täy­del­li­nen ri­kos 01.05 Mur­haa­ja työ­pai­kal­la­ni Kau­si 1, o­sa 3. Työ­to­ve­rei­den kes­kel­lä pi­täi­si voi­da tun­tea o­lon­sa tur­val­li­sek­si.
01.35 Ri­kok­sen a­na­to­mia Kausi 1, osa 2: Vilja Eerika. Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes Kau­si 1, o­sa 10. Jeff­rey Mac­Do­nal­din per­he ta­pe­taan raa'as­ti, ja Jeff­rey jou­tuu it­se syyt­tee­seen teos­ta.
01.45 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
02.05 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Pa­han ää­rel­lä Kuo­le­man jäl­keen 02.05 Wel­co­me to Mur­der­town
02.40 Ve­ri­su­ku­lai­sia Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
3
03.05 Kar­ta­no­mur­hat Bad B­lood 03.05 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
03.15 Mur­der De­co­ded
03.40 Val­heel­li­nen net­ti­maail­ma Mur­ha sy­vyyk­sis­sä
04.05 Ka­don­neet Mur­haa­ja ko­to­na­ni 04.05 Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes
04.15 Uh­kaa­va hil­jai­suus
Kun ra­kas lyö
05.10 Mur­haa­ja ko­to­na­ni