Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 30.9. ti 1.10. ke 2.10. to 3.10. pe 4.10. la 5.10. su 6.10.
6 06.00 Va­le­rien mauk­kaat ko­ti­her­kut
06.05 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti 06.05 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti 06.05 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na
06.15 Nuo­ret äi­dit 06.15 Nuo­ret äi­dit
06.35 Nuo­ret äi­dit 06.35 Nuo­ret äi­dit
07.05 Det­roi­tin e­läin­po­lii­sit
07.25 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2) 07.25 B­runs­sil­la Bob­byn luo­na (x2) Me­xi­co Li­fe (x2) Ti­ny Hou­se, Big Li­ving
07.35 Va­le­rien mauk­kaat ko­ti­her­kut (x2) 07.35 Kiin­teis­tö­kau­poil­la ra­hoik­si (x2)
07.55 Tans­kan­lai­val­la 24h
08.05 E­läin­lää­kä­rin e­lä­mää E­läin­lää­kä­rit B­lue, Ross ja La­vig­ne pyö­rit­tä­vät me­nes­ty­nyt­tä k­li­nik­kaan­sa Hous­to­nis­sa.
08.30 E­läin­lää­kä­rin e­lä­mää 08.30 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na
08.40 Ra­kas­tan kis­so­ja 08.40 Vet Go­ne Wild
9
09.10 End­less Lo­ve (2014) (End­less Lo­ve, ro­mant­ti­nen d­raa­ma, U­SA, 2014) Ja­den e­tuoi­keu­tet­tu e­lä­mä kään­tyy pää­lael­leen, kun hän koh­taa sa­la­pe­räi­sen ja ka­ris­maat­ti­sen Da­vi­din.
09.30 Am­bu­lans­sin mat­kas­sa (x2) Am­bu­lans­sin mat­kas­sa (x2) 09.30 Det­roi­tin e­läin­po­lii­sit
09.40 Ra­kas­tan kis­so­ja
10.35 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2) Kiin­teis­tö­kau­poil­la ra­hoik­si (x2) B­runs­sil­la Bob­byn luo­na (x2) Me­xi­co Li­fe (x2) Vet Go­ne Wild Kau­si 1, o­sa 5. Aust­ra­lia­lai­nen e­läin­lää­kä­ri Ch­ris B­rown mat­kus­taa ym­pä­ri maail­maa hoi­ta­mas­sa a­vun­tar­pees­sa o­le­via e­läi­miä.
10.45 Va­le­rien mauk­kaat ko­ti­her­kut (x2)
11.15 TV S­hop
11.35 Ca­rib­bean Li­fe (x3) Ha­waii Li­fe (x3) A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la (x3) Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti (x3) alkaa uusintana. Kaik­ki lem­mi­keis­tä Kau­si 1, o­sa 2. Vaik­ka koi­rat ja kis­sat o­vat suo­sit­tu­ja, ko­deis­ta löy­tyy run­saas­ti mui­ta­kin lem­mik­ke­jä.
11.45 Is­land Li­fe (x3) alkaa uusintana.
12
12.15 B­runs­sil­la Bob­byn luo­na
12.35 Tans­kan­lai­val­la 24h
12.45 Mik­sei mi­nul­le ker­rot­tu? Se­kä Lind­seyn et­tä F­ran­cis­con e­lä­mä mul­lis­tui ai­kui­siäl­lä, kun he sai­vat tie­tää to­tuu­den taus­tas­taan.
13.05 TV S­hop TV S­hop
13.50 A­pua, mi­kä tau­ti! U­gan­da­lai­nen mies on huo­lis­saan e­pä­muo­dos­tu­mien­sa ai­heut­ta­mis­ta ter­vey­son­gel­mis­ta.
14.05 A­sun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti Tans­kan­lai­val­la 24h
14.15 Is­land Li­fe Ca­rib­bean Li­fe Ha­waii Li­fe
14.40 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jäl­keen Am­bu­lans­sin mat­kas­sa (x4)
14.50 Pu­pu­ta­lo (2009) (T­he Hou­se Bun­ny, ko­me­dia, U­SA, 2009) Pu­pu­tyt­tö S­hel­ley saa hää­dön P­lay­boy-kar­ta­nos­ta, mut­ta löy­tää uu­den ko­din e­pä­suo­si­tun si­sar­kun­nan ta­los­ta ja päät­tää teh­dä ta­lon a­suk­kais­ta kou­lun kuu­mim­pia tyt­tö­jä.
15
15.45 Tah­don mor­sius­pu­vun!
16.00 Tah­don mor­sius­pu­vun! alkaa uusintana.
16.50 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na Vet Go­ne Wild End­less Lo­ve (2014) (End­less Lo­ve, ro­mant­ti­nen d­raa­ma, U­SA, 2014) Ja­den e­tuoi­keu­tet­tu e­lä­mä kään­tyy pää­lael­leen, kun hän koh­taa sa­la­pe­räi­sen ja ka­ris­maat­ti­sen Da­vi­din. Val­heel­li­nen net­ti­maail­ma 5. kausi alkaa uusintana. Vir­tuaa­li­maail­mas­sa pa­ha saat­taa vaa­nia vain yh­den k­lik­kauk­sen pääs­sä.
17.50 Lät­kä Lo­ve Kau­si 1, o­sa 4: Jäl­leen­nä­ke­mi­siä ja uut­ta seu­raa. Lot­ta mat­kus­taa Rii­kaan. Jon­na ot­taa o­maa ai­kaa. To­mi ja us­ko­ma­ton Aust­ra­lia Kau­si 1, o­sa 8: Road­Kill Ca­fe ja bar­ra­mun­di­far­mi Dar­wi­nis­sa. Liian kuu­mat van­hem­mat Kau­si 1, o­sa 6. Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan van­hem­piin, jot­ka te­ke­vät kaik­ken­sa näyt­tääk­seen jäl­ki­kas­vuaan kuu­mem­mil­ta. On­nen­pyö­rä Kau­si 4, o­sa 7. S­how pä­räh­tää käyn­tiin jo seit­se­män­nen ker­ran täl­lä kau­del­la, ja nyt pyö­rän saa­vat vä­räh­te­le­mään Jo­han­na Kiu­ru­ve­del­tä, Te­ro Kou­vo­las­ta ja Min­na Tu­rus­ta.
18 18.00 A­pua, mi­kä tau­ti! Kau­si 4, o­sa 5. U­gan­da­lai­nen mies on huo­lis­saan e­pä­muo­dos­tu­mien­sa ai­heut­ta­mis­ta ter­vey­son­gel­mis­ta. 18.00 Uh­kaa­va hil­jai­suus Sy­väl­lä met­sän uu­me­nis­sa, au­tio­ta­lon suo­jis­sa, syr­jäi­sen jär­ven ran­nal­la ja muis­sa e­ris­täy­ty­neis­sä pai­kois­sa yk­si ra­sah­dus voi mer­ki­tä vaa­raa.
18.50 Am­bu­lans­sin mat­kas­sa B­rit­ti­läi­nen bor­del­li 2 Do­ku­men­tis­sa tu­tus­tu­taan S­hef­fiel­dis­sä si­jait­se­vaan Ci­ty Sau­naan.
19.00 Vir­tuaa­li­vai­noo­jat Jea­net­te ha­luaa saa­da ta­kai­sin tyt­tä­ren­sä huol­ta­juu­den, ja so­siaa­li­ses­ta me­dias­ta löy­ty­vä van­ha kou­lu­ka­ve­ri tar­joaa hä­nel­le a­puaan. Tuo a­pu ei kui­ten­kaan o­le ai­van pyy­tee­tön­tä. Won­der­land Mur­ders UUSI KAUSI! Veh­reä Port­land Yh­dys­val­tain luo­teis­ran­ni­kol­la on kuu­lu kau­neu­des­taan, mut­ta kau­pun­gin var­jois­sa viih­ty­vät poik­keuk­sel­li­sen hy­vin myös paa­tu­neim­mat sar­ja­mur­haa­jat.
19.25 Tans­kan­lai­val­la 24h
19.55 Det­roi­tin e­läin­po­lii­sit E­läin­lää­kä­rin e­lä­mää Kau­si 3, o­sa 9. E­läin­lää­kä­rit B­lue, Ross ja La­vig­ne pyö­rit­tä­vät me­nes­ty­nyt­tä k­li­nik­kaan­sa Hous­to­nis­sa. Hei­dän a­sia­kas­kun­tan­sa koos­tuu kai­ken­kar­vai­sis­ta lem­mi­keis­tä. Kar­ta­no­mur­hat Kau­si 1, o­sa 4. Nä­mä ul­koi­ses­ti lois­te­liaat a­me­rik­ka­lai­set kar­ta­not kät­ke­vät si­sään­sä kar­mi­via t­ra­ge­dioi­ta. Sar­ja käy lä­pi ma­jes­teet­ti­sis­sa ku­lis­seis­sa ta­pah­tu­nei­ta to­sie­lä­män mur­hia. Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: S­pe­cial Vic­tims U­nit, ri­kosd­raa­ma, U­SA, 2014).
21 21.00 Mur­haa­ja ko­to­na­ni Kau­si 4, o­sa 15. Mi­tä jos ih­mi­nen lä­hi­pii­ris­sä­si hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja, huo­mai­sit­ko mer­kit e­tu­kä­teen? Tyt­töys­tä­vä­ni pa­hoin­pi­te­li mi­nua 23-vuo­tiaal­la A­lex S­kee­lil­lä on ta­ka­naan ää­rim­mäi­sen vä­ki­val­tai­nen pa­ri­suh­de. Mur­ha­mys­tee­ri: Ro­bert Durst (x2) Kak­si­naa­mais­ta pe­liä (2009) (Dup­li­ci­ty, t­ril­le­ri, U­SA, 2009) CIA-a­gent­ti C­lai­re S­ten­wick (Ju­lia Ro­berts) ja MI6-a­gent­ti Ray Ko­val (C­li­ve O­wen) lyöt­täy­ty­vät yh­teen i­son ra­han toi­vos­sa. Pa­ri jou­tuu kes­kel­le Dick Gar­si­kin (Paul Gia­mat­ti) ja Ho­ward Tul­lyn (Tom Wil­kin­son) joh­ta­mien y­ri­tys­ten val­ta­tais­te­lua. 125 min. Oh­jaus: To­ny Gil­roy. Pääo­sis­sa: Ju­lia Ro­berts, C­li­ve O­wen, Tom Wil­kin­son. Ri­kos­ta rat­kai­se­mas­sa Kau­si 1, o­sa 5. Sar­jas­sa pääs­tään kur­kis­ta­maan ri­kos­tut­ki­jan mie­leen hä­nen jäl­jit­täes­sään sit­keäs­ti kyl­mä­ve­ris­tä mur­haa­jaa. F­BI:n tans­ka­lai­set mur­ha­mys­tee­rit Kau­si 2, o­sa 6. Jo­ka vuo­si tu­han­net kuo­le­man­ta­pauk­set luo­ki­tel­laan jo­ko it­se­mur­hik­si tai on­net­to­muuk­sik­si. Toi­si­naan o­mais­ten mie­les­sä ky­tee kui­ten­kin e­päi­lys: kuo­li­ko lä­hei­nen sit­ten­kin ri­kok­sen uh­ri­na? Pa­han ää­rel­lä Las­kel­moin­tia, o­ve­luut­ta ja häi­käi­le­mä­tön­tä toi­min­taa. Sar­jas­sa seu­ra­taan ih­mi­siä, jot­ka o­saa­vat ma­ni­pu­loi­da ja oh­jail­la mui­ta tai­ta­vas­ti.
22.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Kau­si 15, o­sa 22. Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Kau­si 15, o­sa 23. Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. 22.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Täy­del­li­nen mur­ha Mur­ha vai­kut­taa täy­del­li­sel­tä, kun ri­kos­pai­kal­ta löy­ty­neet to­dis­teet suun­taa­vat e­päi­lyt kaik­kial­le muual­le pait­si to­del­li­seen syyl­li­seen.
23.00 Bad B­lood 23.00 Ri­kol­li­nen pak­ko­miel­tee­ni 23.00 All Is Lost (2013) Kak­si­naa­mais­ta pe­liä (2009) (Dup­li­ci­ty, t­ril­le­ri, U­SA, 2009) CIA-a­gent­ti C­lai­re S­ten­wick (Ju­lia Ro­berts) ja MI6-a­gent­ti Ray Ko­val (C­li­ve O­wen) lyöt­täy­ty­vät yh­teen i­son ra­han toi­vos­sa. Pa­ri jou­tuu kes­kel­le Dick Gar­si­kin (Paul Gia­mat­ti) ja Ho­ward Tul­lyn (Tom Wil­kin­son) joh­ta­mien y­ri­tys­ten val­ta­tais­te­lua. Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.
23.10 Mur­der De­co­ded
23.30 Ro­sean­ne ja mons­te­ri­mut­sit 23.30 T­he Fa­ce of E­vil Kau­si 1, o­sa 5. Sar­jas­sa jäl­ji­te­tään ih­mi­sis­tä pa­him­pia.
0 00.00 Täy­del­li­nen mur­ha 00.00 Mur­ha­mys­tee­ri: Ro­bert Durst
00.05 Täy­del­li­nen mur­ha Tyt­töys­tä­vä­ni pa­hoin­pi­te­li mi­nua 00.05 Täy­del­li­nen mur­ha
00.40 Täy­del­li­nen mur­ha
01.00 Ri­kos­ta rat­kai­se­mas­sa 01.00 Täy­del­li­nen mur­ha 01.00 Täy­del­li­nen mur­ha 01.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Kau­si 15, o­sa 24. Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.
01.10 Yk­si­tyi­set­si­vä Wol­fe (x2)
01.35 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
02.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö 02.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö 02.00 Mur­ha­mys­tee­ri: Ro­bert Durst (x2)
02.15 Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa
02.40 Val­heel­li­nen net­ti­maail­ma
3 03.00 Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa 03.00 Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa
03.15 Pa­han ää­rel­lä T­he Fa­ce of E­vil
03.40 Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa
04.00 Mur­der De­co­ded 04.00 F­BI:n tans­ka­lai­set mur­ha­mys­tee­rit 04.00 Tyt­töys­tä­vä­ni pa­hoin­pi­te­li mi­nua
Bad B­lood
05.00 Nuo­ret äi­dit