Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 22.7. ti 23.7. ke 24.7. to 25.7. pe 26.7. la 27.7. su 28.7.
6 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x2)
06.05 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x8)
06.20 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x2) 06.20 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta
06.55 Nuo­ret äi­dit 06.55 Nuo­ret äi­dit
07.20 Nuo­ret äi­dit 07.20 Nuo­ret äi­dit
07.50 B­runs­sil­la Bob­byn luo­na (x8) 07.50 B­runs­sil­la Bob­byn luo­na (x2)
08.15 B­runs­sil­la Bob­byn luo­na (x2) 08.15 B­runs­sil­la Bob­byn luo­na (x2)
08.45 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na Kau­si 6, o­sa 19. Tia Tor­res kun­tout­taa kal­toin­koh­del­tu­ja a­me­ri­kan­pit­bull­ter­rie­rei­tä eh­do­na­lais­van­kien a­vul­la Vil­la­lo­bo­sin pe­las­tus­kes­kuk­ses­sa.
9 09.00 E­läin­lää­kä­ri maail­mal­la Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na Kau­si 6, o­sa 18. Tia Tor­res kun­tout­taa kal­toin­koh­del­tu­ja a­me­ri­kan­pit­bull­ter­rie­rei­tä eh­do­na­lais­van­kien a­vul­la Vil­la­lo­bo­sin pe­las­tus­kes­kuk­ses­sa.
09.20 Rak­kau­den pai­no­voi­ma
09.45 E­läin­lää­kä­rin e­lä­mää 09.45 E­läin­lää­kä­rin e­lä­mää
09.55 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x4)
10.10 Kis­sa­kuis­kaa­ja 10.10 E­läin­lää­kä­rin e­lä­mää
10.40 E­läin­lää­kä­ri maail­mal­la
10.50 Me­xi­co Li­fe (x20)
11.00 Kis­sa­kuis­kaa­ja
11.30 So­met­hing New - Vaih­te­lu vir­kis­tää (2006) (So­met­hing New, ro­mant­ti­nen d­raa­ma­ko­me­dia, U­SA, 2006) U­ra­suun­tau­tu­nut mus­ta sink­ku­nai­nen Ke­nya pää­tyy yl­lä­tyk­sek­seen sok­kot­ref­feil­le maan­lä­hei­sen, val­koi­hoi­sen mai­se­ma-ark­ki­teh­din B­ria­nin kans­sa.
11.55 Rak­kau­den pai­no­voi­ma Kau­si 1, o­sa 9: Hy­vän ja pa­han tie­don puu.
12
12.45 Va­le­rien ko­ti­her­kut UUSI SARJA! Me­xi­co Li­fe
13.15 TV S­hop
14.15 Va­le­rien ko­ti­her­kut (x15) A­las­to­mat t­ref­fit
14.50 Kak­ku­so­ta Kuka loihtii huikeimman teemakakun? Kak­ku­so­ta Kuka loihtii huikeimman teemakakun? Se sel­viää, kun nel­jä lei­pu­ria lei­poo kil­paa kak­ku­ja e­ri­kois­ta­pah­tu­miin 10 000 dol­la­rin ra­ha­pal­kin­non toi­vos­sa.
15
15.45 Ma­ku­jen maa­ti­la (x10) Maail­man ou­doim­mat ruoat Kau­si 5, o­sa 3. A­me­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern ma­ku­mat­kai­lee nyt maail­man kuu­lui­sim­mil­la rei­teil­lä.
15.55 Suo­ma­lai­nen me­nes­tys­re­sep­ti Kau­si 1, o­sa 4: Suu­ri ku­lut­ta­ja­tut­ki­mus. Kil­pai­li­jat koh­taa­vat ku­lut­ta­jat kau­pas­sa tuot­teen mais­ta­tuk­sen mer­keis­sä.
16.50 Kak­ku­so­ta UUSI SARJA! Kuka loihtii huikeimman teemakakun? So­met­hing New - Vaih­te­lu vir­kis­tää (2006) (So­met­hing New, ro­mant­ti­nen d­raa­ma­ko­me­dia, U­SA, 2006) U­ra­suun­tau­tu­nut mus­ta sink­ku­nai­nen Ke­nya pää­tyy yl­lä­tyk­sek­seen sok­kot­ref­feil­le maan­lä­hei­sen, val­koi­hoi­sen mai­se­ma-ark­ki­teh­din B­ria­nin kans­sa.
17.00 C­har­lie Wil­so­nin so­ta (2007) (C­har­lie Wil­son's War, ko­me­dia, U­SA, 2007) To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va nok­ke­la d­raa­ma­ko­me­dia rant­ta­lie­lä­mää viet­tä­väs­tä kong­res­sie­dus­ta­jas­ta (Tom Hanks), jo­ka ryh­tyy a­seis­ta­maan af­gaa­ni­sis­se­jä Neu­vos­to­liit­toa vas­taan 1980-lu­vul­la. 89 min. Oh­jaus: Mi­ke Nic­hols.
17.55 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na
18
18.50 Guil­ty Rich Kau­si 1, o­sa 4. Ko­mea ja ka­ris­maat­ti­nen Max Fac­tor-pe­ri­jä And­rew Lus­ter on syn­ty­nyt ho­pea­lu­sik­ka suus­sa, mut­ta ko­rean jul­ki­si­vun ta­ka­na pii­lot­te­lee synk­kä ja vaa­ral­li­nen pak­ko­miel­le.
19.00 Mons­ter In­si­de Me Kau­si 6, o­sa 9. Loi­set o­vat sää­li­mät­tö­miä, yk­sioi­koi­sia ja pe­tol­li­sia. Maail­man ou­doim­mat ruoat Kau­si 5, o­sa 3. A­me­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern ma­ku­mat­kai­lee nyt maail­man kuu­lui­sim­mil­la rei­teil­lä. Suo­ma­lai­nen me­nes­tys­re­sep­ti Kau­si 1, o­sa 4: Suu­ri ku­lut­ta­ja­tut­ki­mus. Kil­pai­li­jat koh­taa­vat ku­lut­ta­jat kau­pas­sa tuot­teen mais­ta­tuk­sen mer­keis­sä. A­las­to­mat t­ref­fit (x2) Kis­sa­kuis­kaa­ja Kau­si 9, o­sa 7. Kis­so­jen käyt­täy­ty­mis­tä tut­ki­va Jack­son Ga­la­xy aut­taa e­pä­toi­voi­sia kis­sa­no­mis­ta­jia, joi­den ko­dit ja ih­mis­suh­teet o­vat rie­ka­lei­na näi­den hur­jien lem­mik­kien vuok­si. 19.00 Val­heel­li­nen net­ti­maail­ma Kau­si 3, o­sa 4. 16-vuo­tias An­ge­la i­has­tuu so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa tu­tus­tu­maan­sa poi­kaan. Jo­kin tun­tuu vai­vaa­van An­ge­laa en­sim­mäis­ten oi­kei­den t­ref­fien jäl­keen, mut­ta hän läh­tee kui­ten­kin ta­paa­maan net­ti­tut­ta­vaan­sa uu­des­taan.
19.55 E­läin­lää­kä­rin e­lä­mää E­läin­lää­kä­ri maail­mal­la Kau­si 1, o­sa 8. E­läin­lää­kä­ri E­van käy lä­pi toi­ve­lis­taan­sa ja pää­see muun muas­sa ui­maan ry­hä­va­lai­den kans­sa Ta­hi­til­la se­kä seik­kai­le­maan k­ro­ko­tii­lien kans­sa Yu­ca­ta­nis­sa. 24 tun­tia put­kas­sa Kau­si 3, o­sa 6. Sar­jas­sa seu­ra­taan Bed­fords­hi­ren po­lii­sin toi­min­taa hei­dän tut­kies­saan Lu­to­nin kau­pun­gis­sa ta­pah­tu­via ri­kok­sia. (24 Hours in Po­li­ce Cus­to­dy, to­si-tv, I­so-B­ri­tan­nia, 2016) Oi­keu­den ää­rel­lä Kau­si 2, o­sa 2. T­rue Con­vic­tion sel­vit­tää to­si­ta­ri­noi­ta sii­tä, mi­ten mur­hat on rat­kais­tu ja ta­pauk­set voi­tet­tu oi­keu­des­sa. (T­rue Con­vic­tion, ri­kos­ta­ri­na, U­SA, 2019)
21 21.00 Mur­haa­ja ko­to­na­ni Kau­si 4, o­sa 12. Mi­tä jos ih­mi­nen lä­hi­pii­ris­sä­si hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja, huo­mai­sit­ko mer­kit e­tu­kä­teen? E­rie­jär­ven mur­hat Kau­si 1, o­sa 5. Poh­jois-A­me­ri­kan nel­jän o­sa­val­tion se­kä Ka­na­dan ra­jo­ja hal­ko­va E­rie­jär­vi on toi­mi­nut näyt­tä­mö­nä kar­mi­vil­le mur­ha­ta­pauk­sil­le. S­ce­ne Of T­he C­ri­me With To­ny Har­ris Rikokset eivät tapahdu tyhjiössä. Niis­tä jo­kai­sen taus­tal­la on u­niik­ki yh­dis­tel­mä o­lo­suh­tei­ta, ih­mi­siä ja ta­pah­tu­ma­paik­ko­ja. T­wis­ted Sis­ters Kau­si 1, o­sa 4. Si­sa­rus­ten vä­li­nen suh­de voi ol­la myös va­ka­vas­ti kier­tou­tu­nut ja ke­hit­tyä vaa­ral­li­sek­si. Ai­kuis­viih­det­tä Mia­mis­sa Mia­mi on por­no­teol­li­suu­den muu­tok­sen e­tu­rin­ta­mas­sa. Kau­pun­gis­sa toi­mi­vat it­se­näi­set tuot­ta­jat ker­to­vat por­nou­ras­taan ja tu­le­vai­suu­den­suun­ni­tel­mis­taan. Uh­kaa­va hil­jai­suus Kau­si 2, o­sa 2. Sy­väl­lä met­sän uu­me­nis­sa, au­tio­ta­lon suo­jis­sa, syr­jäi­sen jär­ven ran­nal­la ja muis­sa e­ris­täy­ty­neis­sä pai­kois­sa yk­si ra­sah­dus voi mer­ki­tä vaa­raa. 1990: Mur­haa­va vuo­si­kym­men Kau­si 3, o­sa 9. Pa­la­taan a­jas­sa taak­se­päin vuo­teen 1990. Jo­kai­sen jak­son a­lus­sa käym­me lä­pi no­pean kat­sauk­sen y­lei­ses­tä ti­lan­tees­ta, a­jan mer­kit­tä­vis­tä uu­ti­sis­ta ja pop­kult­tuu­rin t­ren­deis­tä.
22.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Kau­si 7, o­sa 12. Yk­sin­huol­ta­jaäi­din poi­ka jou­tuu seu­raa­maan si­vus­ta, kun äi­ti ta­pe­taan. Poi­ka tun­nis­taa ri­vis­tä vää­rän hen­ki­lön ja te­kee suu­tus­päis­sään jo­tain pe­ruut­ta­ma­ton­ta.
23.00 Pa­huu­den pe­rin­tö Onko pahuus periytyvä ominaisuus? T­he At­lan­ta C­hild Mur­ders Sie­pa­tut (x2) s Re­ven­ge (x2) 40 päi­vää ja 40 yö­tä (2002) Cold in Ju­ly (2014) (Cold in Ju­ly, ri­kos/t­ril­le­ri, U­SA, 2014) Joe Lans­da­len kult­ti­ro­maa­niin pe­rus­tu­vas­sa e­lo­ku­vas­sa mies tap­paa a­sun­toon­sa mur­tau­tu­neen a­seis­tau­tu­neen ryös­tä­jän.
23.10 Me­ren ää­rel­lä (2015) (By T­he Sea, ro­mant­ti­nen d­raa­ma, U­SA, 2015) 1970-lu­vul­le si­joit­tu­vas­sa a­vio­liit­to­ku­vauk­ses­sa a­me­rik­ka­lai­nen kir­jai­li­ja ja hä­nen vai­mon­sa mat­kus­te­le­vat ym­pä­ri Rans­kaa.
0 00.00 Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes
00.50 Suo­mur­hat Suo­mur­hat Suo­mur­hat Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes
01.10 Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes
01.25 Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes
01.45 S­pea­king Of Sex 01.45 Suo­mur­hat alkaa uusintana.
01.55 Pul­lo­pos­tia (F­las­ke­post f­ra P, t­ril­le­ri, Tans­ka, 2015) Jyl­lan­nis­sa löy­tyy sa­la­pe­räi­nen vies­ti pul­los­ta. 01.55 Su­gar Town (x2) 01.55 Suo­mur­hat Kau­si 3, o­sa 3. Kuu­ma ja kos­tea suoa­lue on e­ri­no­mai­nen pii­lo­paik­ka - ruu­miin hä­vit­tä­mi­seen.
02.20 Suo­mur­hat
02.40 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
02.55 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
3
03.15 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
03.30 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö 03.30 Mur­haa­ja ko­to­na­ni Uh­kaa­va hil­jai­suus
03.50 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö 03.50 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö 03.50 T­he At­lan­ta C­hild Mur­ders
04.05 E­rie­jär­ven mur­hat
04.40 Sie­pa­tut