Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.3. ti 26.3. ke 27.3. to 28.3. pe 29.3. la 30.3. su 31.3.
6

Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x2)

Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta

Nuo­ret rik­kaat rois­tot

06.10 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x2)

06.10 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x2)

Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x2)

06.30 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x2)

06.30 Nuo­ret äi­dit (x2)

07.15 Nuo­ret äi­dit (x2)

07.30 Nuo­ret äi­dit (x8)

07.30 Jon ja Ka­te +8 (x2)

08.15 Jon ja Ka­te +8 (x2)

Trip To The Vet Slops, Sleds, And Sesame

08.15 Jon ja Ka­te +8

Ka­te vie ty­töt viet­tä­mään tyt­tö­jen päi­vää ke­ra­miik­ka­pa­jal­le.

08.30 Jon ja Ka­te +8 (x7)

All Smiles The New House The Big Move Walk In The Woods Home Sweet Home Puppies! Bye Old House

08.30 Kis­sa­kuis­kaa­ja

Scary Tails Kis­so­jen käyt­täy­ty­mis­tä tut­ki­va Jack­son Ga­la­xy aut­taa e­pä­toi­voi­sia kis­sa­no­mis­ta­jia, joi­den ko­dit ja ih­mis­suh­teet o­vat rie­ka­lei­na näi­den hur­jien lem­mik­kien vuok­si.
9

09.10 Kis­sa­kuis­kaa­ja

Four Blind Cats / My Cat From Heaven

09.10 Pup­py Bowl P­re­sents: T­he Dog Bowl

(2018) E­läin­maail­man ra­kas­tet­ta­vim­mil­le san­ka­reil­le o­mis­tet­tu oh­jel­ma e­sit­te­lee kis­so­ja, koi­ria ja mo­nia mui­ta ai­na ne­li­jal­kai­sis­ta ur­hei­lu­täh­dis­tä muo­dik­kai­siin kar­va­tur­rei­hin.

09.35 Tun­nel­ba­nan

Ett blodigt slagsmål Kvinna utsatt för utpressning

Kis­sa­kuis­kaa­ja

Crazy Cat Opens Doors

Kis­sa­kuis­kaa­ja

Katrina Storms In

09.35 P­hi­la­delp­hian e­läin­po­lii­sit

Veitsihyökkäys. Tii­mi pe­las­taa läm­pö­hal­vauk­ses­ta kär­si­vän koi­ran.

10.20 P­hi­la­delp­hian e­läin­po­lii­sit

Uusi alku. Zeusin taistelu eloonjäämisestä.

10.20 P­hi­la­delp­hian e­läin­po­lii­sit

Reikä kissan niskassa. Penn­syl­va­nian e­läin­ten­suo­je­luyh­dis­tys aut­taa tak­ku­turk­kis­ta kul­ku­koi­raa.

10.30 Ruo­ka­mat­kal­la U­SA:s­sa (x6)

Juon­ta­ja Guy Fie­ri kier­tää pit­kin U­SA:ta ja vie­rai­lee maan suo­si­tuim­mis­sa pie­nis­sä ra­vin­to­lois­sa. Fie­ri tes­taa e­ri ruo­ka­la­je­ja ja kes­kus­te­lee ra­vin­to­loi­den o­mis­ta­jien, hen­ki­lö­kun­nan se­kä a­siak­kai­den kans­sa.

10.30 Pup­py Bowl P­re­sents: T­he Dog Bowl

(2018) E­läin­maail­man ra­kas­tet­ta­vim­mil­le san­ka­reil­le o­mis­tet­tu oh­jel­ma e­sit­te­lee kis­so­ja, koi­ria ja mo­nia mui­ta ai­na ne­li­jal­kai­sis­ta ur­hei­lu­täh­dis­tä muo­dik­kai­siin kar­va­tur­rei­hin.

11.20 Kok­kaus­haas­te

Naan the Wiser Teen Tournament: Finale Fight Worst Cooks Challenge Smorgastarta Your Engines

Tun­nel­ba­nan

Sjukdomsfall på Skarpnäcks plattform

11.20 E­läin­ten aut­ta­ja

Puppy Overload E­läin­maail­man toi­vot­to­mat ta­pauk­set o­vat a­me­rik­ka­lai­sen A­man­da Gie­sen e­ri­koi­sa­laa.

11.50 Tun­nel­ba­nan

Klagomål om stridslysten hund på ett tåg.
12

12.15 A­sun­non met­säs­tä­jät

A­sun­non os­ta­mi­nen ei o­le help­poa, pu­hu­mat­ta­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ul­ko­mail­la.

A­sun­non met­säs­tä­jät

12.25 Your High­ness

(2011) Irs­tai­le­va nah­jusp­rins­si (Dan­ny McB­ri­de) löy­tää se­kä si­säi­sen san­ka­rin­sa et­tä u­nel­mien­sa nei­don läh­det­tyään pe­las­ta­maan i­so­vel­jen­sä (Ja­mes F­ran­co) sie­pat­tua mor­sian­ta. 93 min.

12.40 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti

'Show-Me' State Dream Home The Good Life in Nebraska

12.55 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti

Dreaming on the Chesapeake Bay Music City Dream Home A Little Piece of Quiet in Indiana Paradise in Puerto Rico

13.10 TV S­hop

13.25 TV S­hop

14.10 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti

Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti

A Home on the Cape

14.25 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti

14.25 TV S­hop

14.35 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x2)

Love the Skin I'm In Day of Challenges

14.50 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x8)

Beat the Clock Second Time Around Size Me Up The Blowout Sale Keeping an Open Mind Grands Know Best Dare to be Different Queen for the Day

14.50 Kiin­teis­tö­huu­to­kaup­pa

Inland Empire Cosmetic Nightmare
15

15.20 Hä­tä­pu­he­lut höl­mö­läs­tä

T-P Emergency

Nuo­ret äi­dit

Sar­ja seu­raa tans­ka­lais­ten tei­ni-i­käis­ten äi­tien e­lä­mää ja ar­jen haas­tei­ta.

15.35 90 päi­vää mor­sia­me­na

Cas­sia ja Ya­mir saa­pu­vat vih­doin U­SA:han.

15.50 A­pua, mi­kä tau­ti!

Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin.

16.05 90 päi­vää mor­sia­me­na

Time's Up Kausi 2 alkaa uusintana.

16.05 Maail­man ou­doim­mat ruoat

UUSI KAUSI!

16.40 Pup­py Bowl P­re­sents: T­he Dog Bowl

(2018)

16.50 Ho­me Run

(2013) Me­nes­ty­vä ba­se­ball­pe­laa­ja Co­ry B­rand e­lää u­nel­maan­sa, mut­ta ku­lis­sien ta­ka­na al­ko­ho­li vie mies­tä. Kun Co­ry jää kiin­ni rat­ti­juop­pou­des­ta, hä­nen on lo­pul­ta myön­net­tä­vä on­gel­man­sa ja ha­keu­dut­ta­va hoi­toon.

17.00 Kis­sa­kuis­kaa­ja

Crazy Cat Opens Doors Katrina Storms In Four Blind Cats / My Cat From Heaven Scary Tails

17.00 Van­hat ta­lot kun­toon

17.25 Kiin­teis­tö­huu­to­kaup­pa

Inland Empire Cosmetic Nightmare
18

18.00 Tun­nel­ba­nan

Sjukdomsfall på Skarpnäcks plattform Klagomål om stridslysten hund på ett tåg. Ofredande på pendeltågsstation En man skrämmer resenärer Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suur­kau­pun­ki, mut­ta maan al­la me­no voi yl­tyä hur­jak­si. Sar­ja seu­raa met­ron var­ti­joi­den työ­tä vaih­tu­vien mat­kus­ta­jien ja ti­lan­tei­den pa­ris­sa.

Mons­ter In­si­de Me

Help! My Son is a Leper Loi­set o­vat sää­li­mät­tö­miä, yk­sioi­koi­sia ja pe­tol­li­sia.

18.00 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti

Paradise in Puerto Rico Da­vid B­roms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään u­nel­mien­sa ko­din.

18.30 Hä­tä­pu­he­lut höl­mö­läs­tä

T-P Emergency Nai­nen soit­taa po­lii­sil­le, kos­ka hä­nen pe­räs­sään a­jaa po­lii­siau­to.

19.00 A­pua, mi­kä tau­ti!

Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia oi­reyh­ty­miä po­te­vien ih­mis­ten ta­ri­noi­hin.

Maail­man ou­doim­mat ruoat

UUSI KAUSI! A­me­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern ma­ku­mat­kai­lee täl­lä kau­del­la maail­man kuu­lui­sim­mil­la rei­teil­lä.

U­nel­ma­häät

Täs­sä jak­sos­sa toi­sen­sa saa­vat Foo­ro­zan e­li Tii­na, 35, ja Far­had, 43.

Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti

E­läin­ten aut­ta­ja

Puppy Overload E­läin­maail­man toi­vot­to­mat ta­pauk­set o­vat a­me­rik­ka­lai­sen A­man­da Gie­sen e­ri­koi­sa­laa.

Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta

T­he­re­sa Ca­pu­to kom­mu­ni­koi o­mien sa­no­jen­sa mu­kaan kuol­lei­den kans­sa ja tuo näin loh­tua ih­mi­sil­le, jot­ka o­vat me­net­tä­neet lä­hei­siään.

A­pua, mi­kä tau­ti!

Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia oi­reyh­ty­miä po­te­vien ih­mis­ten ta­ri­noi­hin.

19.25 Kiin­teis­tö­huu­to­kaup­pa

Inland Empire Cosmetic Nightmare

20.00 P­hi­la­delp­hian e­läin­po­lii­sit

Uusi alku. Zeusin taistelu eloonjäämisestä. Veitsihyökkäys. Reikä kissan niskassa.

Mur­ha pik­ku­kau­pun­gis­sa

Hellfire in the Hollow Mur­ha on jär­ky­tys ta­pah­tu­ma­pai­kas­ta riip­pu­mat­ta, mut­ta u­sein t­ra­ge­dian vai­ku­tuk­set up­poa­vat vie­lä sy­vem­mäl­le tii­viis­sä yh­tei­sös­sä. Sar­ja käy lä­pi to­sie­lä­män so­kee­raa­via mur­ha­ta­pauk­sia ja -tut­ki­muk­sia näen­näi­ses­ti i­dyl­li­sis­sä a­me­rik­ka­lai­sis­sa pik­ku­kau­pun­geis­sa.

Val­heel­li­nen net­ti­maail­ma

Kas­vok­kain ta­paa­mi­nen on Em­mal­le pet­ty­mys, ja seu­rauk­set o­vat koh­ta­lok­kaat.
21

21.00 Hen­gen­vaa­ral­li­nen rak­kaus

Kiel­let­ty rak­kaus kie­too pa­ris­kun­nat pau­loi­hin­sa ym­pä­ris­tön vas­tus­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta. Kun ti­lan­ne lui­suu vaa­ral­li­sek­si, on myö­häis­tä pe­rään­tyä.

Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes

In­ves­ti­ga­tion Dis­co­ve­ryn ja Peop­le-viik­ko­leh­den yh­teis­työs­sä syn­ty­nyt sar­ja pu­reu­tuu Yh­dys­val­to­jen tun­ne­tuim­pien ri­kos­ta­paus­ten y­ti­meen.

Bur­les­ki

(2010) Pik­ku­kau­pun­gin tyt­tö mat­kaa Los An­ge­le­siin suu­rien u­nel­mien ke­ra ja pää­tyy töi­hin neon­va­lo­jen kes­kel­le, bur­les­ki-k­lu­bil­le. Pai­kan po­mo­na hää­rii en­ti­nen huip­pu­tans­si­ja­tar, jol­la on mer­kit­tä­vä vai­ku­tus uu­teen tu­lok­kaa­seen. 110 min.

To­tuus C­har­lies­ta

(2002) Reg­gie pa­laa lo­mal­taan ja saa tie­tää, et­tä hä­nen mie­hen­sä C­har­lie on kuol­lut. Hän jou­tuu ar­mot­to­man ri­kol­lis­jen­gin koh­teek­si ja saa sel­vil­le, et­tä hä­nen mie­hen­sä e­li vaa­ral­lis­ta kak­soi­se­lä­mää. Saa­ko Reg­gie lo­pul­ta sel­vil­le to­tuu­den e­des­men­neen a­vio­mie­hen­sä e­lä­mäs­tä.

I­kä­ra­ja­ton rak­kaus

F­lit ja E­bo­ny o­vat vuo­sien saa­tos­sa ol­leet sa­la­suh­tees­sa, e­ron­neet ja pa­lan­neet taas yh­teen, mi­kä ker­too to­del­li­ses­ta rak­kau­des­ta, jos­sa i­käe­rol­la ei o­le vä­liä.

Maail­man jul­mim­mat sar­ja­mur­haa­jat

B­rit­ti­sar­jas­sa käy­dään lä­pi maail­man jul­mim­pien sar­ja­mur­haa­jien ta­ri­nat. K­ri­mi­no­lo­git, ri­kos­toi­mit­ta­jat ja p­sy­ko­lo­git aut­ta­vat ym­mär­tä­mään sar­ja­mur­haa­jien kie­rou­tu­nut­ta mie­len­mai­se­maa.

Mur­ha pik­ku­kau­pun­gis­sa

Mur­ha on jär­ky­tys ta­pah­tu­ma­pai­kas­ta riip­pu­mat­ta, mut­ta u­sein t­ra­ge­dian vai­ku­tuk­set up­poa­vat vie­lä sy­vem­mäl­le tii­viis­sä yh­tei­sös­sä.

22.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.

22.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Rescue Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.

Po­lii­sien mat­kas­sa

Raa­ka, in­ten­sii­vi­nen ja toi­min­taa täyn­nä o­le­va sar­ja vie si­nut e­tu­ri­viin po­lii­sien seu­ras­sa.

22.55 Ta­val­li­nen mur­haa­ja

En­tä jos mu­ka­va naa­pu­ri tai tut­ta­va on­kin sul­jet­tu­jen o­vien ta­ka­na kyl­mä­ve­ri­nen mur­haa­ja?

Sa­lai­suus kuo­le­maan saak­ka

Sar­jas­sa tut­ki­jat saa­vat sel­vil­le sa­lai­suuk­sia, joi­ta uh­rit o­vat pii­lo­tel­leet y­rit­täen vie­dä ne mu­ka­naan hau­taan saak­ka.

22.55 Tap­pa­va hou­ku­tus

Kau­si 1, kau­si 6. A­me­ri­kan lä­hiöi­den kät­köis­sä on sa­la­seu­ro­ja ja yh­tei­sö­jä, jois­sa nou­da­te­taan o­mia sään­tö­jä.

Bur­les­ki

(2010) Pik­ku­kau­pun­gin tyt­tö mat­kaa Los An­ge­le­siin suu­rien u­nel­mien ke­ra ja pää­tyy töi­hin neon­va­lo­jen kes­kel­le, bur­les­ki-k­lu­bil­le. Pai­kan po­mo­na hää­rii en­ti­nen huip­pu­tans­si­ja­tar, jol­la on mer­kit­tä­vä vai­ku­tus uu­teen tu­lok­kaa­seen. 110 min.

To­tuus C­har­lies­ta

(2002) Reg­gie pa­laa lo­mal­taan ja saa tie­tää, et­tä hä­nen mie­hen­sä C­har­lie on kuol­lut. Hän jou­tuu ar­mot­to­man ri­kol­lis­jen­gin koh­teek­si ja saa sel­vil­le, et­tä hä­nen mie­hen­sä e­li vaa­ral­lis­ta kak­soi­se­lä­mää. Saa­ko Reg­gie lo­pul­ta sel­vil­le to­tuu­den e­des­men­neen a­vio­mie­hen­sä e­lä­mäs­tä.

Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.

23.20 Kiss of Death

Pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa rak­kaus voi ol­la kuo­le­mak­si.

23.55 Mur­haa­ja ko­to­na­ni

Sarja alkaa alusta uusintana.

23.55 Mur­haa­ja ko­to­na­ni

The Prophet

23.55 Pa­han ää­rel­lä

Las­kel­moin­tia, o­ve­luut­ta ja häi­käi­le­mä­tön­tä toi­min­taa.
0

00.25 Mur­haa­ja ko­to­na­ni

Cheating Death

00.50 Tap­pa­vat syn­nit

Tap­pa­vat syn­nit tut­kii ih­mis­mie­len pi­meää puol­ta ja syi­tä, jot­ka saa­vat yk­si­lön y­lit­tä­mään lain mää­rit­te­le­mät ra­jat.

00.50 Tap­pa­vat syn­nit

Reckless Abandon

00.50 Mur­haa­ja ko­to­na­ni

01.15 Tap­pa­vat syn­nit

Mother of All Sins

01.15 Mur­haa­ja ko­to­na­ni

In Love with the Devil

01.50 Ve­ri­su­ku­lai­sia

Veri on vettä sakeampaa? 3. kausi alkaa uusintana.

01.50 Ve­ri­su­ku­lai­sia

House of Lies

01.50 Tap­pa­vat syn­nit

Tap­pa­vat syn­nit tut­kii ih­mis­mie­len pi­meää puol­ta ja syi­tä, jot­ka saa­vat yk­si­lön y­lit­tä­mään lain mää­rit­te­le­mät ra­jat. Kaa­mei­den ri­kos­ten taus­tal­la ky­tee ih­mi­sen pe­rus­tun­tei­ta, ku­ten hi­mo, ka­teus, lais­kuus, vi­ha ja yl­peys.

02.20 Ve­ri­su­ku­lai­sia

02.20 Tap­pa­vat syn­nit

02.50 Pa­han ää­rel­lä

Maail­man jul­mim­mat sar­ja­mur­haa­jat

02.50 Hen­gen­vaa­ral­li­nen rak­kaus

02.50 Ve­ri­su­ku­lai­sia

Ve­ri­su­ku­lai­sia

3

03.15 Po­lii­sien mat­kas­sa

03.15 Ve­ri­su­ku­lai­sia

03.50 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti (x4)

03.50 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti (x2)

03.50 Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes

04.10 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti (x2)

04.10 Ta­val­li­nen mur­haa­ja

04.50 E­läin­to­dis­ta­ja

04.50 E­läin­to­dis­ta­ja

04.50 Sa­lai­suus kuo­le­maan saak­ka

Tap­pa­va hou­ku­tus

Nuo­ret rik­kaat rois­tot

05.50 Nuo­ret rik­kaat rois­tot