Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 20.8. ti 21.8. ke 22.8. to 23.8. pe 24.8. la 25.8. su 26.8.

04.35 Suo­mur­hat

(2013)

04.40 Mur­ha e­te­län i­dyl­lis­sä

al­kaa uu­sin­ta­na. (2013)

04.50 Mur­ha e­te­län i­dyl­lis­sä

Mur­ha­mys­tee­rit saa­vat o­ma­lei­mai­sen sä­väyk­sen Yh­dys­val­to­jen sy­vän e­te­län hen­ges­sä. (2013)

04.35 Mur­ha e­te­län i­dyl­lis­sä

Mur­ha­mys­tee­rit saa­vat o­ma­lei­mai­sen sä­väyk­sen Yh­dys­val­to­jen sy­vän e­te­län hen­ges­sä. (2013)

Mur­ha e­te­län i­dyl­lis­sä

Mur­ha­mys­tee­rit saa­vat o­ma­lei­mai­sen sä­väyk­sen Yh­dys­val­to­jen sy­vän e­te­län hen­ges­sä. (2013)

04.30 Mur­ha e­te­län i­dyl­lis­sä

Mur­ha­mys­tee­rit saa­vat o­ma­lei­mai­sen sä­väyk­sen Yh­dys­val­to­jen sy­vän e­te­län hen­ges­sä. (2013)
6

07.25 A­sun­non met­säs­tä­jät

07.30 A­sun­non met­säs­tä­jät

UU­SI KAU­SI!

07.35 A­sun­non met­säs­tä­jät

07.40 A­sun­non met­säs­tä­jät

Sar­jas­sa seu­ra­taan a­sun­non­vä­lit­tä­jien ja a­siak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maail­maa.

07.40 A­sun­non met­säs­tä­jät

07.50 A­sun­non met­säs­tä­jät

07.55 Kok­kaus­haas­te

08.05 Kok­kaus­haas­te

08.05 Täh­det ja pe­las­te­tut lem­mi­kit

08.10 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

08.20 Ra­vin­to­la­pai­na­jai­nen

08.50 Kal­lio­vuor­ten e­läin­lää­kä­ri

9

09.00 Ra­vin­to­la­pai­na­jai­nen

Kok­kaus­haas­te

Ted Al­le­nin juon­ta­mas­sa tv-ki­sas­sa nel­jä kok­kia val­mis­taa kil­paa a­te­rioi­ta e­pä­ta­val­li­sis­ta ruo­ka-ai­neyh­dis­tel­mis­tä.

09.00 Kal­lio­vuor­ten e­läin­lää­kä­ri

09.00 Kal­lio­vuor­ten e­läin­lää­kä­ri

09.10 Kal­lio­vuor­ten e­läin­lää­kä­ri

09.40 Syn­ny­tä ja voi­ta!

09.50 E­läin­suo­jat kun­toon

A­pua, mi­kä tau­ti!

09.50 Maail­man ou­doim­mat ruoat

Täl­lä ker­taa vie­rail­laan K­roa­tias­sa.

09.50 Äk­ki­rik­kaat

09.50 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

10.05 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

10.10 O­ho, o­len ras­kaa­na!

10.35 Tv S­hop

10.40 Tv S­hop

10.40 Tv S­hop

10.45 Tv S­hop

10.45 Tv S­hop

10.50 Tv S­hop

11.35 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

11.40 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

11.40 Ho­me Run

Me­nes­ty­vä ba­se­ball­pe­laa­ja Co­ry B­rand e­lää u­nel­maan­sa, mut­ta ku­lis­sien ta­ka­na al­ko­ho­li vie mies­tä. (2013)

11.45 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

11.45 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

11.50 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

12

12.35 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta

12.40 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta

12.40 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta

Ter­vei­den kir­jois­sa.

Ruot­sin luk­su­sa­sun­not

13.30 Tv S­hop

13.35 Tv S­hop

13.35 Tv S­hop

13.40 Tv S­hop

14.30 A­sun­non met­säs­tä­jät

Sar­jas­sa seu­ra­taan a­sun­non­vä­lit­tä­jien ja a­siak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maail­maa.

14.35 A­sun­non met­säs­tä­jät

Sar­jas­sa seu­ra­taan a­sun­non­vä­lit­tä­jien ja a­siak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maail­maa.

14.40 A­sun­non met­säs­tä­jät

14.35 A­sun­non met­säs­tä­jät

14.40 A­sun­non met­säs­tä­jät

15

15.05 I­ha­nat ka­ma­lat lem­mi­kit

Ruo­ka­rak­kaut­ta.

Le­vel­ling up

15.05 Hous­to­nin e­läin­po­lii­sit

15.05 Kok­kaus­haas­te

15.10 Hous­to­nin e­läin­po­lii­sit

Co­dyn pa­luu.

15.10 Syn­ny­tä ja voi­ta!

15.15 Hous­to­nin e­läin­po­lii­sit

O­dot­ta­ma­ton toi­mi­tus.

15.40 O­ho, o­len ras­kaa­na!

16.00 Maail­man ou­doim­mat ruoat

Täl­lä ker­taa vie­rail­laan K­roa­tias­sa.

16.05 Kal­lio­vuor­ten e­läin­lää­kä­ri

16.05 Kal­lio­vuor­ten e­läin­lää­kä­ri

Jeff tii­mei­neen hoi­taa kai­ken­kar­vai­sia e­läi­miä se­kä k­li­ni­kal­la et­tä siir­ty­mäl­lä tar­peen tul­len pai­kan pääl­le syr­jäi­siin koh­tei­siin.

16.10 Kal­lio­vuor­ten e­läin­lää­kä­ri

16.10 Kaik­ki kis­sois­ta

al­kaa uu­sin­ta­na.

16.10 Ruot­sin luk­su­sa­sun­not

16.50 Ho­me Run

Me­nes­ty­vä ba­se­ball­pe­laa­ja Co­ry B­rand e­lää u­nel­maan­sa, mut­ta ku­lis­sien ta­ka­na al­ko­ho­li vie mies­tä. (2013)

17.00 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

17.00 Äk­ki­rik­kaat

17.05 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

17.55 Mur­ha e­te­län i­dyl­lis­sä

(2013)
18

18.00 Mur­ha e­te­län i­dyl­lis­sä

18.00 A­pua, mi­kä tau­ti!

18.55 A­pua, mi­kä tau­ti!

Le­vel­ling up

18.55 Syn­ny­tä ja voi­ta!

Äk­ki­rik­kaat

19.00 Maail­man ou­doim­mat ruoat

Täl­lä ker­taa vie­rail­laan K­roa­tias­sa.

19.00 Ruot­sin luk­su­sa­sun­not

Net­ti­rak­kaut­ta

19.00 Ka­don­neet

19.25 O­ho, o­len ras­kaa­na!

19.55 Hous­to­nin e­läin­po­lii­sit

Co­dyn pa­luu.

20.00 Hous­to­nin e­läin­po­lii­sit

Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

20.00 Suo­mur­hat

(2013)
21

21.00 Mur­ha pik­ku­kau­pun­gis­sa

Ma­ria E­le­na ja kuu­mim­mat ri­kos­ta­pauk­set

21.00 Oi­keu­den puo­lus­ta­ja

T­he Call

Los An­ge­le­sin hä­tä­kes­kuk­ses­sa työs­ken­te­le­vä Jor­dan (Hal­le Ber­ry) te­kee työs­sään vir­heen, jo­ka mak­saa soit­ta­jan hen­gen. (2013)

21.00 Net­ti­rak­kaut­ta

Vaa­ral­li­nen lot­to­voit­to

21.00 1980: Mur­haa­va vuo­si­kym­men

22.00 Sek­siä po­ru­kal­la

Kau­hu­jen ho­tel­lit

al­kaa uu­sin­ta­na. (2015)

22.05 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Mur­ha men­nei­syy­des­tä

UU­SI KAU­SI!

22.05 Kau­hu­jen ho­tel­lit

22.10 24 tun­tia put­kas­sa

al­kaa uu­sin­ta­na. (2016)

22.55 Kuo­le­ma yö­vuo­ros­sa

23.05 Mur­haa­va rak­kaus

23.05 Sek­si­lei­keis­tä en­sia­puun

T­he Call

Los An­ge­le­sin hä­tä­kes­kuk­ses­sa työs­ken­te­le­vä Jor­dan (Hal­le Ber­ry) te­kee työs­sään vir­heen, jo­ka mak­saa soit­ta­jan hen­gen. (2013)

23.05 Ja­mes Pat­ter­so­nin mur­ha­mys­tee­rit

23.10 Suo­mur­hat

23.15 Suo­mur­hat

0

00.00 Hin­nal­la mil­lä hy­vän­sä

00.05 1980: Mur­haa­va vuo­si­kym­men

00.05 Mur­haa­va rak­kaus

00.05 Kuo­le­ma yö­vuo­ros­sa

00.10 Hin­nal­la mil­lä hy­vän­sä

00.15 Hin­nal­la mil­lä hy­vän­sä

00.55 Sek­si­lei­keis­tä en­sia­puun

00.55 Ja­mes Pat­ter­so­nin mur­ha­mys­tee­rit

01.00 Mur­ha men­nei­syy­des­tä

UU­SI KAU­SI!

01.05 Ka­don­neet

Vaa­ral­li­nen lot­to­voit­to

al­kaa uu­sin­ta­na.

01.05 Ma­ria E­le­na ja kuu­mim­mat ri­kos­ta­pauk­set

01.10 Mur­ha pik­ku­kau­pun­gis­sa

01.50 Sek­sie­lä­mä kun­toon

01.50 Suo­mur­hat

01.55 Suo­mur­hat

02.00 Oi­keu­den puo­lus­ta­ja

UU­SI KAU­SI! (2017)

02.00 Mur­ha men­nei­syy­des­tä

UU­SI KAU­SI!

02.05 Ja­mes Pat­ter­so­nin mur­ha­mys­tee­rit

02.10 Ma­ria E­le­na ja kuu­mim­mat ri­kos­ta­pauk­set

02.45 Oi­keu­den puo­lus­ta­ja

02.45 1980: Mur­haa­va vuo­si­kym­men

02.55 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

02.55 Mur­ha pik­ku­kau­pun­gis­sa

02.55 Ka­don­neet

3

03.00 Kuo­le­ma yö­vuo­ros­sa

UU­SI SAR­JA!

03.05 Mur­haa­va rak­kaus

03.40 24 tun­tia put­kas­sa

al­kaa uu­sin­ta­na. (2016)

03.40 Hin­nal­la mil­lä hy­vän­sä

03.50 Hy­väk­si­käy­tön uh­rit

03.50 Hin­nal­la mil­lä hy­vän­sä

03.55 Sek­si­lei­keis­tä en­sia­puun

03.55 Hin­nal­la mil­lä hy­vän­sä

04.00 Puo­li­so­ni on­kin ho­mo

04.30 Mur­ha e­te­län i­dyl­lis­sä

Mur­ha­mys­tee­rit saa­vat o­ma­lei­mai­sen sä­väyk­sen Yh­dys­val­to­jen sy­vän e­te­län hen­ges­sä. (2013)

04.35 Suo­mur­hat

Kuu­ma ja kos­tea suoa­lue on e­ri­no­mai­nen pii­lo­paik­ka - ruu­miin hä­vit­tä­mi­seen. (2013)

04.35 Mur­ha e­te­län i­dyl­lis­sä

(2013)

04.40 Mur­ha e­te­län i­dyl­lis­sä

al­kaa uu­sin­ta­na. (2013)

04.40 Kau­hu­jen ho­tel­lit

al­kaa uu­sin­ta­na. (2015)

04.50 Mur­ha e­te­län i­dyl­lis­sä