Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 30.7. ti 31.7. ke 1.8. to 2.8. pe 3.8. la 4.8. su 5.8.

04.15 Suo­mur­hat

(2013)

In­to­hi­mon uh­rit

Kun in­to­hi­mo pur­kau­tuu vi­hak­si, syn­tyy li­kais­ta jäl­keä. (2012)

04.30 In­to­hi­mon uh­rit

Kun in­to­hi­mo pur­kau­tuu vi­hak­si, syn­tyy li­kais­ta jäl­keä. (2012)

04.35 In­to­hi­mon uh­rit

Kun in­to­hi­mo pur­kau­tuu vi­hak­si, syn­tyy li­kais­ta jäl­keä. (2012)

04.25 In­to­hi­mon uh­rit

Kun in­to­hi­mo pur­kau­tuu vi­hak­si, syn­tyy li­kais­ta jäl­keä. (2012)

04.30 In­to­hi­mon uh­rit

Kun in­to­hi­mo pur­kau­tuu vi­hak­si, syn­tyy li­kais­ta jäl­keä. (2012)
6

07.15 A­sun­non met­säs­tä­jät

07.20 A­sun­non met­säs­tä­jät

07.30 A­sun­non met­säs­tä­jät

07.35 A­sun­non met­säs­tä­jät

07.45 A­sun­non met­säs­tä­jät

07.45 I­ha­nat ka­ma­lat lem­mi­kit

Siel­lä se me­nee.

07.55 Kis­sa­kuis­kaa­ja

08.00 A­sun­non met­säs­tä­jät

A­sun­non met­säs­tä­jät

UU­SI KAU­SI!

08.05 Kis­sa­kuis­kaa­ja

08.10 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

08.25 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

08.30 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

08.40 Kal­lio­vuor­ten e­läin­lää­kä­ri

08.50 Kal­lio­vuor­ten e­läin­lää­kä­ri

9

09.00 Kis­sa­kuis­kaa­ja

Kal­lio­vuor­ten e­läin­lää­kä­ri

09.00 Kal­lio­vuor­ten e­läin­lää­kä­ri

09.15 Kis­sa­kuis­kaa­ja

Kis­sa­kuis­kaa­ja

09.35 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

09.40 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

09.50 Kok­kaus­haas­te

09.55 Maail­man ou­doim­mat ruoat

09.55 Kok­kaus­haas­te

10.05 Us­ko­mat­to­mat syn­ny­tys­ta­ri­nat

10.10 A­pua, mi­kä tau­ti!

10.20 Tv S­hop

10.30 Tv S­hop

Le­vel­ling down

10.45 Tv S­hop

11.00 Tv S­hop

11.25 Ti­laa rak­kau­del­le

Ro­man­tii­kan­näl­käi­nen kir­jal­li­suu­den p­ro­fes­so­ri Ro­se (Barb­ra St­rei­sand) e­lää äi­tin­sä kans­sa ja ka­deh­tii kau­nis­ta si­sar­taan. (1996)

11.30 Re­mont­ti­kil­pai­lu Tek­sa­sis­sa

11.45 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

12

12.00 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

12.20 Ruot­sin luk­su­sa­sun­not

12.40 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta

12.55 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x2)

Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x2)

13.20 Tv S­hop

13.40 Tv S­hop

13.40 Tv S­hop

13.50 Tv S­hop

13.55 Tv S­hop

14.20 A­sun­non met­säs­tä­jät

14.40 A­sun­non met­säs­tä­jät

UU­SI KAU­SI!

14.35 A­sun­non met­säs­tä­jät

Sar­jas­sa seu­ra­taan a­sun­non­vä­lit­tä­jien ja a­siak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maail­maa.

14.45 Kok­kaus­haas­te

A­sun­non met­säs­tä­jät

14.50 A­sun­non met­säs­tä­jät

14.55 A­sun­non met­säs­tä­jät

15

15.10 Hous­to­nin e­läin­po­lii­sit

15.15 Hous­to­nin e­läin­po­lii­sit

15.15 Kok­kaus­haas­te

15.20 I­ha­nat ka­ma­lat lem­mi­kit

Lel­li­tyt lem­mi­kit.

Hous­to­nin e­läin­po­lii­sit

15.40 Maail­man ou­doim­mat ruoat

16.10 Kal­lio­vuor­ten e­läin­lää­kä­ri

Jeff tii­mei­neen hoi­taa kai­ken­kar­vai­sia e­läi­miä se­kä k­li­ni­kal­la et­tä siir­ty­mäl­lä tar­peen tul­len pai­kan pääl­le syr­jäi­siin koh­tei­siin.

E­läin­suo­jat kun­toon

al­kaa uu­sin­ta­na.

16.10 Ruot­sin luk­su­sa­sun­not

16.15 Kal­lio­vuor­ten e­läin­lää­kä­ri

16.20 Kal­lio­vuor­ten e­läin­lää­kä­ri

16.35 Ti­laa rak­kau­del­le

Ro­man­tii­kan­näl­käi­nen kir­jal­li­suu­den p­ro­fes­so­ri Ro­se (Barb­ra St­rei­sand) e­lää äi­tin­sä kans­sa ja ka­deh­tii kau­nis­ta si­sar­taan. (1996)

17.00 Us­ko­mat­to­mat syn­ny­tys­ta­ri­nat

17.05 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

17.10 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

18

18.00 In­to­hi­mon uh­rit

(2012) Ai­na ei o­le sel­vää, on­ko te­ki­jä pet­tä­jä vai uh­ri.

18.00 A­pua, mi­kä tau­ti!

18.05 In­to­hi­mon uh­rit

(2012) Ai­na ei o­le sel­vää, on­ko te­ki­jä pet­tä­jä vai uh­ri.

19.00 A­pua, mi­kä tau­ti!

Le­vel­ling up

19.00 Kok­kaus­haas­te

Ted Al­le­nin juon­ta­mas­sa tv-ki­sas­sa nel­jä kok­kia val­mis­taa kil­paa a­te­rioi­ta e­pä­ta­val­li­sis­ta ruo­ka-ai­neyh­dis­tel­mis­tä.

Ruot­sin luk­su­sa­sun­not

19.00 Us­ko­mat­to­mat syn­ny­tys­ta­ri­nat

Ka­don­neet

19.05 Maail­man ou­doim­mat ruoat

20.00 Hous­to­nin e­läin­po­lii­sit

Mie­he­ni on t­rans­ves­tiit­ti

20.00 Suo­mur­hat

(2013)
21

21.00 Mor­sian­mur­hat

Ma­ria E­le­na ja kuu­mim­mat ri­kos­ta­pauk­set

21.00 Tun­te­ma­ton uh­ri

Mie­he­ni, mur­haa­ja­ni

To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa e­lo­ku­vas­sa sa­la­suh­tee­seen a­jau­tu­nut lois­to­ho­tel­lin joh­ta­ja tap­paa vai­mon­sa vält­tyäk­seen a­vioe­ron hä­peäl­tä. (2001)

21.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Ta­val­li­nen mur­haa­ja

21.00 1980: Mur­haa­va vuo­si­kym­men

Le­vel­ling down

21.55 Sek­sie­lä­mä kun­toon

22.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

22.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

22.50 Pii­naa­va pak­ko­miel­le

Suo­mur­hat

22.55 Sek­si­lei­keis­tä en­sia­puun

23.00 Suo­mur­hat

23.00 Mie­he­ni, mur­haa­ja­ni

To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa e­lo­ku­vas­sa sa­la­suh­tee­seen a­jau­tu­nut lois­to­ho­tel­lin joh­ta­ja tap­paa vai­mon­sa vält­tyäk­seen a­vioe­ron hä­peäl­tä. (2001)

Hen­gen­vaa­ral­li­set ham­mas­lää­kä­rit

23.05 Pa­huu­den vie­mää

23.50 1980: Mur­haa­va vuo­si­kym­men

Hin­nal­la mil­lä hy­vän­sä

23.55 Hin­nal­la mil­lä hy­vän­sä

0

00.00 Hin­nal­la mil­lä hy­vän­sä

00.00 Pa­huu­den vie­mää

00.05 Hin­nal­la mil­lä hy­vän­sä

00.45 Ka­don­neet

Ta­val­li­nen mur­haa­ja

00.50 Pii­naa­va pak­ko­miel­le

00.55 Mor­sian­mur­hat

00.59 Sek­si­lei­keis­tä en­sia­puun

00.55 Hen­gen­vaa­ral­li­set ham­mas­lää­kä­rit

Ma­ria E­le­na ja kuu­mim­mat ri­kos­ta­pauk­set

01.40 Tun­te­ma­ton uh­ri

Hen­gen­vaa­ral­li­set ham­mas­lää­kä­rit

01.50 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

01.50 Ka­don­neet

01.55 Ma­ria E­le­na ja kuu­mim­mat ri­kos­ta­pauk­set

Sek­sie­lä­mä kun­toon

01.55 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

02.35 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Pa­huu­den vie­mää

02.40 Mor­sian­mur­hat

02.45 Pii­naa­va pak­ko­miel­le

02.45 1980: Mur­haa­va vuo­si­kym­men

02.50 Tun­te­ma­ton uh­ri

02.50 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

3

03.25 Hin­nal­la mil­lä hy­vän­sä

Sek­si­lei­keis­tä en­sia­puun

03.40 Hin­nal­la mil­lä hy­vän­sä

Hin­nal­la mil­lä hy­vän­sä

03.45 T­rans­pa­rin häät

Ta­val­li­nen mur­haa­ja

04.15 Suo­mur­hat

Kuu­ma ja kos­tea suoa­lue on e­ri­no­mai­nen pii­lo­paik­ka - ruu­miin hä­vit­tä­mi­seen. (2013)

In­to­hi­mon uh­rit

Kun in­to­hi­mo pur­kau­tuu vi­hak­si, syn­tyy li­kais­ta jäl­keä. (2012)

04.25 In­to­hi­mon uh­rit

Kun in­to­hi­mo pur­kau­tuu vi­hak­si, syn­tyy li­kais­ta jäl­keä. (2012)

04.30 In­to­hi­mon uh­rit

Kun in­to­hi­mo pur­kau­tuu vi­hak­si, syn­tyy li­kais­ta jäl­keä. (2012)

04.30 In­to­hi­mon uh­rit

Kun in­to­hi­mo pur­kau­tuu vi­hak­si, syn­tyy li­kais­ta jäl­keä. (2012)

Suo­mur­hat

Kuu­ma ja kos­tea suoa­lue on e­ri­no­mai­nen pii­lo­paik­ka - ruu­miin hä­vit­tä­mi­seen. (2013)

04.35 In­to­hi­mon uh­rit

Kun in­to­hi­mo pur­kau­tuu vi­hak­si, syn­tyy li­kais­ta jäl­keä. (2012)