Ohjelmakartta.fi
ma 20.1. ti 21.1. ke 22.1. to 23.1. pe 24.1. la 25.1. su 26.1.
6 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti (x2)
06.35 Nuoret äidit (x7) 06.35 Nuoret äidit (x4) Nuoret äidit (x2) Nuoret äidit
07.05 Nuoret äidit (x3)
07.20 Ir­wi­nin per­heen eläintarha
07.35 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
08.15 Alas­kan eläinlääkäri Kau­si 1, osa 2. Sar­jas­sa seu­ra­taan eläin­lää­kä­ri Dee Thor­nel­lin elä­mää Alas­kan rajaseudulla.
08.40 90 päi­vää morsiamena (x3) Boi­sen remppamiehet Eläinten auttaja Alas­kan eläinlääkäri Sarja alkaa alusta uusintana.
9
09.20 Hous­to­nin eläinpoliisit Kau­si 7, osa 13. Tut­ki­ja Max Mix­son jär­kyt­tyy löy­täes­sään eläin­suo­jan, jos­sa on us­ko­mat­to­mat 600 koiraa.
09.35 Asun­non metsästäjät (x2) Tah­don morsiuspuvun! (x2) Hous­to­nin eläinpoliisit Hous­to­nin eläinpoliisit Syntyvyyden nousu.
10.25 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri Kau­si 5, osa 7. Den­ve­rin pe­rik­sian­ta­mat­to­min eläin­lää­kä­ri Jeff Young luot­saa Plan­ned Pet­hood Plus -kli­nik­kaan­sa suu­rel­la sydämellä.
10.40 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla (x6)
10.50 Boi­sen remppamiehet Ir­wi­nin per­heen eläintarha Kau­si 1, osa 4. Kro­ko­tii­li­mie­he­nä tun­ne­tuk­si tul­leen Ste­ve Ir­wi­nin pe­rin­tö elää hä­nen les­kes­sään Ter­ris­sä se­kä lap­sis­saan Bin­dis­sä ja Robertissa.
11.25 Yl­peys ja ennakkoluulo (Pri­de & Pre­ju­di­ce, ro­mant­ti­nen draa­ma, Iso-Bri­tan­nia/Rans­ka/USA, 2005) Ja­ne Aus­te­nin ro­maa­niin pe­rus­tu­va ro­mant­ti­nen draa­ma Eli­za­beth Ben­ne­tin (Knight­ley) ja her­ra Dar­cyn (Mac­Fa­dyen) rak­kaus­ta­ri­nas­ta 1800-lu­vun Englannissa.
11.45 Mi­ni­ko­ti paratiisissa (x4) Ca­ribbean Life (x4) Me­di­terranean Life (x4) Ko­ti­kulmat kuntoon (x2) UUSI KAUSI! Karen E. Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti (x4) UUSI KAUSI! Vin­ta­ge-kodit kuntoon (x2)
12
13.50 TV Shop TV Shop TV Shop
14.50 Mi­ni­ko­ti paratiisissa (x2) Ca­ribbean Life (x2) Me­di­terranean Life (x2) Ko­ti­kulmat kuntoon Karen E. 14.50 Hä­tä­pu­he­lut hölmölästä
15 15.00 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti (x2)
15.20 Ko­te­ja lem­mikkiperheille Kau­si 1, osa 5. Suun­nit­te­li­ja An­to­nio Bal­la­to­re ra­kas­taa eläimiä. Nai­mi­siin 92-vuotiaana Läm­min­hen­ki­nen do­ku­ment­ti seu­raa kol­men iäk­kään, 70-90 -vuo­tiaan pa­ris­kun­nan rak­kaus­ta­ri­noi­ta, jot­ka hui­pen­tu­vat avioliittoon.
15.55 Remonttipari
16.20 Su­ku­puo­len­kor­jaus parisuhteessa
16.30 Apua, mikä tauti! Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loiden pariin.
16.55 Eläinten auttaja Alas­kan eläinlääkäri Sarja alkaa alusta uusintana. Ir­wi­nin per­heen eläintarha
17.25 Yl­peys ja ennakkoluulo (Pri­de & Pre­ju­di­ce, ro­mant­ti­nen draa­ma, Iso-Bri­tan­nia/Rans­ka/USA, 2005) Ja­ne Aus­te­nin ro­maa­niin pe­rus­tu­va ro­mant­ti­nen draa­ma Eli­za­beth Ben­ne­tin (Knight­ley) ja her­ra Dar­cyn (Mac­Fa­dyen) rak­kaus­ta­ri­nas­ta 1800-lu­vun Englannissa. Ra­kas­tu­nut Shakespeare (1998) (Sha­kes­pea­re in Lo­ve, draa­ma, USA, 1998) Ro­mant­ti­ses­sa elo­ku­vas­sa maail­man­kuu­lu ky­nä­niek­ka saa to­sie­lä­mäs­tä ki­pi­nän kir­joit­taa tun­ne­tuim­man rak­kaus­ta­ri­nan­sa: Wil­liam Sha­kes­pea­ren on luo­ta­va kii­rees­ti näy­tel­mä, mut­ta ru­noi­li­ja on muusaa vailla.
17.55 Apua, mikä tauti! Apua, mikä tauti! Su­ku­puo­len­kor­jaus parisuhteessa Unelmahäät Tikissä Ko­te­ja lem­mikkiperheille Kau­si 1, osa 5. Suun­nit­te­li­ja An­to­nio Bal­la­to­re ra­kas­taa eläimiä.
18
19.00 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti Prins­si And­rew ja pedofiili Dokumentissa valotetaan prinssi Andrew?
19.30 Hä­tä­pu­he­lut hölmölästä
20.00 Hous­to­nin eläinpoliisit Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri Talvimurhat Val­heel­li­nen nettimaailma
21 21.00 Pa­huus perheessä UUSI SARJA! Val­heel­li­nen nettimaailma Me­ren äärellä (2015) (By The Sea, ro­mant­ti­nen draa­ma, USA, 2015) 1970-lu­vul­le si­joit­tu­vas­sa avio­liit­to­ku­vauk­ses­sa ame­rik­ka­lai­nen kir­jai­li­ja ja hä­nen vai­mon­sa mat­kus­te­le­vat ym­päri Ranskaa. Mr. Right (2015) Vaa­ral­linen rakkaus FBI Pa­huu­den viemää
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö 22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
23.00 Vaa­ral­linen rakkaus Kuo­le­mansyyntutkija 23.00 Talvimurhat Wanderlust (2012) Mr. Right (2015) Tap­pa­jak­lovnin uhrit
23.35 Pa­huu­den viemää Sarja alkaa alusta uusintana.
0 00.00 Sit­ten­kin syytön? Tap­pa­jak­lovnin uhrit 00.00 Val­heel­li­nen nettimaailma 00.00 Pa­huus perheessä UUSI SARJA!
00.40 Kuo­le­mansyyntutkija
00.55 In­tohimon uhrit 00.55 In­tohimon uhrit
01.40 In­tohimon uhrit
01.55 Täy­dellinen murha Täy­dellinen murha 01.55 Täy­dellinen murha
02.45 Täy­dellinen murha
02.55 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö 02.55 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
3
03.05 Brit­ti­läi­nen bordelli 2
03.50 Pai­na­jai­nen naapurissa 03.50 Vaa­ral­linen rakkaus Pai­na­jai­nen naapurissa
04.15 Pai­na­jai­nen naapurissa