Ohjelmakartta.fi
ma 18.11. ti 19.11. ke 20.11. to 21.11. pe 22.11. la 23.11. su 24.11.
6 06.00 1+5 ty­tär­tä (x2) Nuo­ret äi­dit (x2) Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta
06.10 Nuo­ret äi­dit (x4) Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta Nuo­ret äi­dit (x2)
06.20 Nuo­ret äi­dit
06.50 Nuo­ret äi­dit (x2)
07.25 U­peat mi­ni­ko­dit (x5) 07.25 E­läin­lää­kä­rin e­lä­mää
07.50 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na
08.25 Ra­kas­tan kis­so­ja I­has­tut­ta­vat koi­ran­pen­nut Söpöysvaroitus! 08.25 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na 08.25 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na Kau­si 10, o­sa 5. Tia Tor­res kun­tout­taa kal­toin­koh­del­tu­ja a­me­ri­kan­pit­bull­ter­rie­rei­tä eh­do­na­lais­van­kien a­vul­la Vil­la­lo­bo­sin pe­las­tus­kes­kuk­ses­sa.
08.50 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na 08.50 Hous­to­nin e­läin­po­lii­sit Kau­si 5, o­sa 7. SP­CA:n tut­ki­jat löy­tä­vät he­vo­sen, jol­la on pa­ha jal­ka­vam­ma.
9
09.25 Suo­ma­lai­nen me­nes­tys­re­sep­ti Kau­si 1, o­sa 4: Suu­ri ku­lut­ta­ja­tut­ki­mus. Ra­kas­tan kis­so­ja 09.25 Hous­to­nin e­läin­po­lii­sit 09.25 Hous­to­nin e­läin­po­lii­sit Kau­si 5, o­sa 8. Tut­ki­ja Barb­ra Ch­ris­ten­sen joh­taa tii­miä sen y­rit­täes­sä kä­si­tel­lä e­pä­ta­val­lis­ta he­vos­jul­muus­ta­paus­ta.
09.50 Hous­to­nin e­läin­po­lii­sit 09.50 Li­ha­vat lem­mi­kit Sarja alkaa alusta uusintana. Y­li­pai­no ai­heut­taa e­läi­mil­le mo­nen­lai­sia ter­vey­son­gel­mia.
10.05 TV S­hop
10.25 Ca­rib­bean Li­fe (x5) Si­sus­ta­jat Na­te ja Je­re­miah (x3) alkaa uusintana. 10.25 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti (x5)
10.35 Mel­kein julk­kis (2000) (Al­most Fa­mous, ro­mant­ti­nen d­raa­ma­ko­me­dia, U­SA, 2000) 15-vuo­tiaan Wil­lia­min si­säl­lä ky­tee pa­lo rock 'n rol­lia koh­taan, ja kun lah­ja­kas mu­siik­kik­rii­ti­kon al­ku saa mah­dol­li­suu­den kir­joit­taa ni­mek­kääl­le leh­del­le, joh­dat­taa ti­lai­suus hä­net kier­tueel­le nou­se­van rok­ki­bän­din S­till­wa­te­rin kans­sa.
10.55 Ko­ti­kul­mat kun­toon (x3) Karen E. Lai­ne ja hä­nen tyt­tä­ren­sä Mi­na S­tar­siak o­vat re­mon­toi­neet yh­des­sä li­ki 20 rän­sis­ty­nyt­tä ta­loa kes­kus­tan tun­tu­mas­sa si­jait­se­val­la a­sui­na­lueel­laan Foun­tain S­qua­rel­la In­dia­na­po­lik­ses­sa. U­peak­si kun­nos­tet­tu­jen ko­tien myö­tä a­sui­na­lueen ar­vo on nous­sut ja y­lei­sil­me ko­hen­tu­nut hui­mas­ti. 10.55 Hert­tua­tar Meg­han: Tyy­li­ku­nin­ga­tar Sus­se­xin hert­tua­tar Meg­han kuu­luu tä­män het­ken kuu­mim­piin muo­ti­vai­kut­ta­jiin maail­mas­sa.
11.05 U­peat mi­ni­ko­dit
11.40 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen
11.55 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti
12
12.25 Tans­kan­lai­val­la 24h Kau­si 1, o­sa 45. Nor­ja­lai­ses­sa to­si-tv-sar­jas­sa seu­ra­taan tans­ka­lai­sen S­te­na Sa­ga -a­luk­sen ar­kea.
12.45 Tah­don mor­sius­pu­vun B­ri­tan­nia (x2)
13.05 TV S­hop 13.05 TV S­hop
13.20 TV S­hop
13.50 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na 13.50 TV S­hop
14.05 Ca­rib­bean Li­fe alkaa uusintana. 14.05 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti Tans­kan­lai­val­la 24h (x2) Tans­kan­lai­val­la 24h
14.25 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen
14.40 A­pua, mi­kä tau­ti! Apua, mikä tauti! 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen 14.40 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­si­ta­paa­mi­nen 14.40 A­pua, mi­kä tau­ti! Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin.
14.50 90 päi­vää mor­sia­me­na alkaa uusintana.
15
15.15 Da­re To Wear UUSI SARJA!
15.35 Tah­don mor­sius­pu­vun B­ri­tan­nia (x4) 15.35 Tah­don mor­sius­pu­vun B­ri­tan­nia (x2)
15.45 Roo­li­mal­lit (2008) (Ro­le Mo­dels, ko­me­dia, U­SA, 2008) Dan­ny (Paul Rudd) ja W­hee­ler (Sean Wil­liam S­cott) tuo­mi­taan yh­dys­kun­ta­pal­ve­luun las­ten kans­sa, jot­ka ei­vät o­le ko­vin help­po­ja ta­pauk­sia. 92 min. Oh­jaus: Da­vid Wain.
15.55 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti
16.15 Su­ku­puo­len­kor­jaus pa­ri­suh­tees­sa Kau­si 1, o­sa 1. Nel­jä pa­ris­kun­taa koh­taa a­vio­liit­ton­sa haas­ta­vim­man vai­heen vai­mo­jen saa­des­sa sel­vil­le, et­tä hei­dän mie­hen­sä o­vat päät­tä­neet kor­ja­ta su­ku­puol­taan.
16.25 Tans­kan­lai­val­la 24h
16.40 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na
16.50 Li­ha­vat lem­mi­kit Sarja alkaa alusta uusintana.
17.00 Hous­to­nin e­läin­po­lii­sit Pää­tut­ki­ja Jim Bol­ler joh­taa y­ri­tys­tä pe­las­taa kau­ris, jo­ka haa­voit­tui va­ka­vas­ti ryn­nä­tes­sään toi­mis­ton pans­sa­roi­dun la­si-ik­ku­nan lä­pi.
17.20 Mel­kein julk­kis (2000) (Al­most Fa­mous, ro­mant­ti­nen d­raa­ma­ko­me­dia, U­SA, 2000) 15-vuo­tiaan Wil­lia­min si­säl­lä ky­tee pa­lo rock 'n rol­lia koh­taan, ja kun lah­ja­kas mu­siik­kik­rii­ti­kon al­ku saa mah­dol­li­suu­den kir­joit­taa ni­mek­kääl­le leh­del­le, joh­dat­taa ti­lai­suus hä­net kier­tueel­le nou­se­van rok­ki­bän­din S­till­wa­te­rin kans­sa.
17.50 Su­ku­puo­len­kor­jaus pa­ri­suh­tees­sa Kau­si 1, o­sa 1. Nel­jä pa­ris­kun­taa koh­taa a­vio­liit­ton­sa haas­ta­vim­man vai­heen vai­mo­jen saa­des­sa sel­vil­le, et­tä hei­dän mie­hen­sä o­vat päät­tä­neet kor­ja­ta su­ku­puol­taan. Say Yes to t­he D­ress Suo­mi Kau­si 1, o­sa 6. En­ti­nen mis­si­fi­na­lis­ti E­li­na et­sii ran­ta­häi­hin so­pi­vaa pu­kua ja haa­vei­lee saa­van­sa Ja­ri Sil­lan­pään e­siin­ty­mään häi­hin­sä. De­sign by Lau­ri Kau­si 1, o­sa 7: Vil­le Lei­no ja E­ve­lii­na A­lan­ne 1/2. Pa­ris­kun­ta on hank­ki­nut u­pean me­ren­ran­ta­ton­tin In­koos­ta jo jon­kin ai­kaa sit­ten. U­nel­ma­häät Kau­si 1, o­sa 6. Ne­nä­lii­nat kos­tu­vat ja räis­ky­vä i­lo on pin­nas­sa, kun 28-vuo­tiaat An­na-Maa­ria Im­mo­nen se­kä Ni­ko Pyr­hö­nen vi­hi­tään a­vio­liit­toon Ran­ta­sal­mel­la, mor­sia­men ko­ti­seu­dul­la E­te­lä-Sa­vos­sa. 17.50 Meg­han: Mat­ka Af­rik­kaan Do­ku­men­tis­sa seu­ra­taan Sus­se­xin hert­tua­pa­rin ja hei­dän tou­ko­kuus­sa syn­ty­neen e­si­koi­sen­sa Arc­hien äs­ket­täis­tä Af­ri­kan-vie­rai­lua.
18 18.00 Mur­der in t­he Heart­land Mur­ha­ta­ri­nat ja vä­ki­val­ta­ri­kok­set ker­ro­taan u­sein joh­ta­vien tut­ki­joi­den nä­kö­kul­mas­ta.
18.55 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti On­nen­pyö­rä Haluatko ostaa vokaalin? Se on oi­kein! Tä­nään vo­kaa­le­ja os­ta­vat Mik­ko Wi­vo­lin Hel­sin­gis­tä, Sa­mi Kat­te­lus Tu­rus­ta ja Tiia-Rii­na Kor­te Pirk­ka­las­ta. 18.55 Val­heel­li­nen net­ti­maail­ma Kau­si 5, o­sa 7. Vir­tuaa­li­maail­mas­sa pa­ha saat­taa vaa­nia vain yh­den k­lik­kauk­sen pääs­sä. (Web of Lies, ri­kos­ta­ri­na, U­SA, 2018)
19.05 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.
19.25 Tans­kan­lai­val­la 24h
19.55 Bad B­lood Sar­ja ker­too hä­ve­tyis­tä per­heen­jä­se­nis­tä, jot­ka o­vat pet­tä­neet su­kun­sa ja syyl­lis­ty­neet lä­hei­sen­sä mur­haan. Hous­to­nin e­läin­po­lii­sit E­läin­lää­kä­rin e­lä­mää Kau­si 3, o­sa 15. E­läin­lää­kä­rit B­lue, Ross ja La­vig­ne pyö­rit­tä­vät me­nes­ty­nyt­tä k­li­nik­kaan­sa Hous­to­nis­sa. Meg­han: Mat­ka Af­rik­kaan Do­ku­men­tis­sa seu­ra­taan Sus­se­xin hert­tua­pa­rin ja hei­dän tou­ko­kuus­sa syn­ty­neen e­si­koi­sen­sa Arc­hien äs­ket­täis­tä Af­ri­kan-vie­rai­lua. Sit­ten­kin syy­tön? Kau­si 1, o­sa 2. Sar­jas­sa e­läk­keel­lä o­le­va ri­ko­set­si­vä Ch­ris An­der­son ja puo­lus­tu­sa­sia­na­ja­ja Me­lis­sa Lew­ko­wicz tut­ki­vat uu­del­leen kiis­ta­na­lai­sia mur­ha­ta­pauk­sia.
21 21.00 Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes Sar­ja­mur­haa­ja jah­taa nai­sia Los An­ge­le­sin South Cent­ra­lis­sa ja on­nis­tuu pii­lot­te­le­maan po­lii­seil­ta pe­rä­ti 25 vuo­den a­jan en­nen kiin­ni jää­mis­tään. Mur­haa­ja työ­pai­kal­la­ni UUSI KAUSI! Työ­to­ve­rei­den kes­kel­lä pi­täi­si voi­da tun­tea o­lon­sa tur­val­li­sek­si. Ai­na näin ei kui­ten­kaan o­le, vaan jo­ku kol­le­gois­ta saat­taa ol­la suo­ras­taan hen­gen­vaa­ral­li­nen. Wel­co­me to Mur­der­town Kau­si 1, o­sa 5. Sar­jas­sa ker­ro­taan ri­kos­ta­pauk­sis­ta, jois­sa to­tuut­ta ei sa­lai­le vain yk­si hen­ki­lö vaan ko­ko­nai­nen jouk­ko ih­mi­siä. Kill Me Th­ree Ti­mes (2014) (Kill Me Th­ree Ti­mes, ri­kos­ko­me­dia, U­SA, 2014) Sää­li­mä­tön palk­ka­tap­pa­ja C­har­lie saa­puu aust­ra­lia­lai­seen pik­ku­kau­pun­kiin sel­vit­tä­mään pai­kal­li­sen ka­pa­koit­si­jan toi­mek­sian­nos­ta, on­ko tä­män vai­mol­la suh­de. 82 min. Oh­jaus: K­riv S­ten­ders. W­hy We Ha­te Kau­si 1, o­sa 6. Kuin­ka op­pi­sim­me o­le­maan rea­goi­mat­ta al­hai­sim­piin im­puls­sei­him­me ja sai­sim­me sen si­jaan si­säi­set en­ke­lim­me he­rää­mään? Mur­ha sy­vyyk­sis­sä Kau­si 2, o­sa 3. Me­res­sä on jo­tain, jo­ka ve­tää mei­tä puo­leen­sa. Kun nä­kee au­rin­gon suu­te­le­van k­ris­tal­lin­kir­kas­ta vet­tä, maal­li­set mur­heet u­noh­tu­vat. Mur­ha­nau­hat Kau­si 1, o­sa 2. Uu­des­sa sar­jas­sa pääs­tään en­nen­nä­ke­mät­tö­mäl­lä ta­val­la suo­raan ri­kos­pai­kal­le ja kes­kel­le ta­paus­ten tut­kin­taa.
22.00 W­hy We Ha­te Mi­kä saa o­sal­lis­tu­maan kan­san­mur­haan ja ri­kok­siin ih­mi­syyt­tä vas­taan? Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Kau­si 17, o­sa 11. Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. Ri­kok­sen a­na­to­mia Kausi 1, osa 5: Jammu-setä. 22.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Kau­si 17, o­sa 12. Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
22.50 Kuo­le­man jäl­keen Mitä kuoleman jälkeen tapahtuu? Mi­tä maan pääl­le jää­neet ih­mi­set te­ke­vät saa­dak­seen lä­hei­sen­sä nou­se­maan kuol­leis­ta? Fif­ty S­ha­des Of G­rey (2015) (Fif­ty S­ha­des of G­rey, e­root­ti­nen d­raa­ma, U­SA, 2015) Nuo­ri o­pis­ke­li­ja­nai­nen A­nas­ta­sia S­tee­le ta­paa rik­kaan lii­ke­mie­hen Ch­ris­tian G­reyn ja heil­le ke­hit­tyy sa­dis­ti­sia­kin piir­tei­tä saa­va sek­si­suh­de. 125 min. Oh­jaus: Sam Tay­lor-John­son.
23.00 Bad B­lood Kuo­le­man­syyn­tut­ki­ja UUSI KAUSI! Dead­ly Re­call 23.00 Fif­ty S­ha­des Dar­ker (2017) SUOMEN TV-ENSI-ILTA! Kun sy­dän­su­ruis­ta kär­si­vä Ch­ris­tian G­rey y­rit­tää hou­ku­tel­la A­nas­ta­sia S­tee­len ta­kai­sin e­lä­mään­sä, e­päi­le­väi­sel­lä A­nas­ta­sial­la on o­mat eh­ton­sa. E­vil T­hings
23.55 Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes 23.55 Kill Me Th­ree Ti­mes (2014) (Kill Me Th­ree Ti­mes, ri­kos­ko­me­dia, U­SA, 2014) Sää­li­mä­tön palk­ka­tap­pa­ja C­har­lie saa­puu aust­ra­lia­lai­seen pik­ku­kau­pun­kiin sel­vit­tä­mään pai­kal­li­sen ka­pa­koit­si­jan toi­mek­sian­nos­ta, on­ko tä­män vai­mol­la suh­de.
0
00.55 Mur­ha­nau­hat UUSI SARJA!
01.05 W­hy We Ha­te Mel­kein täy­del­li­nen ri­kos
01.30 E­vil T­hings Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes Kau­si 1, o­sa 9. Yh­dys­val­to­ja ja ko­ko maail­maa jär­kyt­tä­nyt lap­si­mis­sin mur­ha pu­hut­taa ih­mi­siä y­hä tä­nä­kin päi­vä­nä.
01.50 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö 01.50 Mur­haa­ja työ­pai­kal­la­ni UUSI KAUSI! Työ­to­ve­rei­den kes­kel­lä pi­täi­si voi­da tun­tea o­lon­sa tur­val­li­sek­si.
02.05 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Mur­ha sy­vyyk­sis­sä Kuo­le­man jäl­keen
02.35 Ri­kok­sen a­na­to­mia Dead­ly Re­call
02.55 Mur­der De­co­ded 02.55 Val­heel­li­nen net­ti­maail­ma 02.55 Wel­co­me to Mur­der­town
3
03.10 Sit­ten­kin syy­tön? Mur­der in t­he Heart­land
03.35 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
03.55 Ve­ri­su­ku­lai­sia 03.55 Ve­ri­su­ku­lai­sia 03.55 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
04.05 Val­heel­li­nen net­ti­maail­ma Bad B­lood
04.30 Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa