Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 42 43 44 45 46
26.10. 27.10. 28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 1.11.
6
06.00 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Oli­pa ky­se sa­to­jen­tu­han­sien tai mil­joo­nien voi­tos­ta, on­nek­kaat äk­ki­ri­kas­tu­neet ha­lua­vat hy­pä­tä asun­to­mark­ki­noil­le he­ti. (My Lot­te­ry Dream Ho­me, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 7. Jaksot 10-7.
06.00 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Kausi 1. Jaksot 7-8.
06.40 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Oli­pa ky­se sa­to­jen­tu­han­sien tai mil­joo­nien voi­tos­ta, on­nek­kaat äk­ki­ri­kas­tu­neet ha­lua­vat hy­pä­tä asun­to­mark­ki­noille heti.
Kausi 8. Jaksot 9-2.
06.05 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
06.40 Halloween Wars
07.00 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
Rebel Wilson.
07.40 At­lan­tan akvaario
07.55 90 päi­vää morsiamena
(90 Day Fiance, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2018)
08.00 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
09.05: Alkaa uusintana.
07.55 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Mo­der­ni­soi­des­saan nii­tä jär­ki­bud­je­til­la he käyt­tä­vät kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja ja van­ho­ja teks­tii­le­jä säi­lyt­tääk­seen klas­si­sen yleisilmeen.
09.55: Alkaa uusintana.
08.00 Dodo Heroes
Kos­ket­ta­vas­sa sar­jas­sa ih­mi­set te­ke­vät kaikkensa,..
08.15 Pik­ku­kau­pun­gin unelmakodit
Avio­pa­ri Da­ve ja Jen­ny Mar­ris kun­nos­ta­vat ko­ti­ta­lo­ja Ben­ton­vil­len pik­ku­kau­pun­gis­sa Yh­dys­val­to­jen Ar­kan­sa­sis­sa. (Fi­xer To Fa­bu­lous, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 1. Jaksot 4-6.
08.10 Kak­ku­so­ta: Halloween
Voit­ta­jil­le on lu­vas­sa 50 000 dol­la­rin pal­kin­to. (Hal­lo­ween Wars, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
08.40 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kouluttajina
Tia Tor­res kun­tout­taa kal­toin­koh­del­tu­ja ame­ri­kan­pit­bull­ter­rie­rei­tä eh­do­na­lais­van­kien avul­la Vil­la­lo­bo­sin pe­las­tus­kes­kuk­ses­sa. (Pit Bulls and Pa­ro­lees , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
Kausi 8. Jaksot 4-5.
08.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Alkaa uusintana. Sar­jas­sa seu­ra­taan ame­rikkalaisia,..
(90 Day Fiance: Before the 90 Days, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2020)
09.00 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kouluttajina
Tia Tor­res kun­tout­taa kal­toin­koh­del­tu­ja ame­ri­kan­pit­bull­ter­rie­rei­tä eh­do­na­lais­van­kien avul­la Vil­la­lo­bo­sin pe­las­tus­kes­kuk­ses­sa. (Pit Bulls and Pa­ro­lees , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
Kausi 8. Jaksot 6-7.
9
10.50 Unel­ma­re­mon­tit Kaliforniassa
Kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jä ja huu­to­kaup­pa-am­mat­ti­lai­nen Chrs­ti­na Ans­tead aut­taa ih­mi­siä kun­nos­ta­maan ku­lah­ta­neet Ete­lä-Ka­li­for­nian asun­ton­sa prii­ma­kun­toon samalla,
10.45 Mia­min eläinpoliisit
UU­SI KAU­SI Sar­ja seu­raa eläin­suo­je­lu­vi­ra­no­mais­ten työ­tä Mia­mis­sa Flo­ri­dan osa­valtiossa,..
10.55 Say Yes to the Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku löy­tyy, se on saa­ta­va, oli hin­ta mi­kä hy­vän­sä. (Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 15. Jaksot 3-5.
11.00 Chi­ca­gon ta­lo­van­hukset kuntoon
Si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja Ali­son Vic­to­ria os­taa ja kun­nos­taa Chi­ca­gon par­haat päi­vän­sä näh­nei­tä ko­te­ja. Vic­to­rian tar­koi­tuk­se­na on pyr­kiä säi­lyt­tä­mään ta­lo­jen ai­nut­laa­tui­set omis­nai­suu­det ja yk­si­tyis­koh­dat samalla,
Kausi 1. Jaksot 5-7.
11.05 Lo­ma­ko­ti ilmaiseksi
12.05: Alkaa uusintana. Sar­jas­sa pa­ris­kun­nat met­säs­tä­vät unel­mien­sa lomakotia,..
13.00: Sar­jas­sa pa­ris­kun­nat met­säs­tä­vät unel­mien­sa lomakotia,..
11.05 Eläin­lää­kä­rin elämää
Eläin­lää­kärit Blue,..
11.45 Halloween Wars
Näyt­te­li­jä Jo­nat­han Ben­net­tin juon­ta­mas­sa Kak­ku­so­dan Hal­lo­ween-ver­sios­sa kuu­si kur­pit­san­veis­tä­jis­tä, kak­ku­tai­tei­li­jois­ta ja so­ke­ri­mes­ta­reis­ta koos­tu­vaa jouk­kuet­ta kil­pailee siitä,
Kausi 9. Jaksot 2-3.
12
12.05 elokuva: Ghost Story
Au­to-on­net­to­muu­des­sa kuol­lut mies pa­laa ruu­mis­pöy­däl­tä nä­ky­mät­tö­mä­nä haa­mu­na ta­kai­sin esi­kau­puon­kiin su­re­van vai­mon­sa luo yrit­täen luo­da hä­neen yhteyden.
(Ghost Story, A, Draama, Yhdysvallat, 2017)
12.55 Asun­non metsästäjät
(Hou­se Hun­ters, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2018)
13.00 Hur­jim­mat kurpitsani
13.40 TV Shop
(, )
13.55 TV Shop
ma: (, )
14.00 TV Shop
(, )
14.40 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
14.55 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
Kausi 154. Jaksot 3-4.
15.00 Lo­ma­ko­ti ilmaiseksi
Sar­jas­sa pa­ris­kun­nat met­säs­tä­vät unel­mien­sa lomakotia,..
14.55 Say Yes to the Dress
15.00 Chi­ca­gon ta­lo­van­hukset kuntoon
14.55 Kar­mi­vat Hal­loween-herkut
Tässä ohjelmassa karkkikin voi olla kepponen!
15.00 Kiin­teis­töhuutokauppa
15
15.10 Halloween Wars
Näyt­te­li­jä Jo­nat­han Ben­net­tin juon­ta­mas­sa Kak­ku­so­dan Hal­lo­ween-ver­sios­sa kuu­si kur­pit­san­veis­tä­jis­tä, kak­ku­tai­tei­li­jois­ta ja so­ke­ri­mes­ta­reis­ta koos­tu­vaa jouk­kuet­ta kil­pailee siitä,
Kausi 9. Jaksot 4-5.
15.55 Kiin­teis­töhuutokauppa
Koh­teet ovat usein huo­nos­sa kun­nos­sa ja vaa­ti­vat suu­ren re­mon­tin. Kun­nos­tus vie oman ai­kan­sa, mut­ta kiin­teis­töt ha­lu­taan pian ta­kai­sin mark­ki­noil­le. Pro­jek­tien ta­voit­tee­na on tie­tys­ti tuo­da myös voit­toa, mut­ta on­nis­tu­vat­ko Ta­rek ja Ch­ris­ti­na ta­voit­tees­saan vaa­ti­vien koh­tei­den osalta.
Kausi 4. Jaksot 1-10.
16.00 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
Michael Buble.
17.00 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kouluttajina
Tia Tor­res kun­tout­taa kal­toin­koh­del­tu­ja ame­ri­kan­pit­bull­ter­rie­rei­tä eh­do­na­lais­van­kien avul­la Vil­la­lo­bo­sin pe­las­tus­kes­kuk­ses­sa. (Pit Bulls and Pa­ro­lees , To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2016)
16.55 Eläin­lää­kä­rin elämää
Eläin­lää­kärit Blue,..
17.00 Muutos minuksi
Alkaa uusintana.
17.05 Hurja remontti
Tun­teik­kaas­sa sar­jas­sa ki­peäs­ti avun tar­pees­sa ole­vat per­heet ko­ke­vat elä­män­sä yl­lätyksen,..
18
18.00 Tunnelbanan
Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suur­kau­pun­ki, mut­ta maan al­la me­no voi yl­tyä hur­jak­si. Sar­ja seu­raa met­ron var­ti­joi­den työ­tä vaih­tu­vien mat­kus­ta­jien ja ti­lan­tei­den pa­ris­sa. (Tun­nel­ba­nan, To­si-tv, Ruotsi, 2018)
18.00 Muutos minuksi
Alkaa uusintana.
18.05 elokuva: Ghost Story
Au­to-on­net­to­muu­des­sa kuol­lut mies pa­laa ruu­mis­pöy­däl­tä nä­ky­mät­tö­mä­nä haa­mu­na ta­kai­sin esi­kau­puon­kiin su­re­van vai­mon­sa luo yrit­täen luo­da hä­neen yh­tey­den. Elo­ku­va on sa­mal­la su­rul­li­nen ja kau­nis. 92 min. Oh­jaus: Da­vid Lo­we­ry. Pääo­sis­sa: Ca­sey Aff­leck, Rooney Mara,
(Ghost Story, A, Draama, Yhdysvallat, 2017)
18.00 elokuva: I'll See You In My Dreams
Elä­kei­käi­sen les­ken Ca­rol Pe­ter­so­nin elä­mä saa yl­lät­tä­vän kään­teen, kun hän tu­tus­tuu al­las­poi­ka­na toi­mi­vaan Lloy­diin ja ra­kas­tuu ka­ris­maat­ti­seen Billiin...
(I'll See You In My Dreams, Komedia, Yhdysvallat, 2015)
19.00 Kiin­teis­töhuutokauppa
Ta­rek ja Ch­ris­ti­na El Mous­sa lait­ta­vat pe­liin ko­ko omai­suu­ten­sa ja os­ta­vat kiin­teis­tö­jä huu­to­kau­pas­ta nä­ke­mät­tä, mi­hin ra­han­sa laittavat...
19.00 Mestaritekijä
Kä­si­työn su­per­san­ka­rit kil­pai­le­vat fi­naa­lipaikasta,..
19.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern mat­kaa sar­jas­sa maail­mal­la mais­te­le­mas­sa mauk­kaim­pia pai­kal­li­sia ruokia.
20.00 Eläin­lää­kä­rin elämää
Eläin­lää­kärit Blue,..
20.00 Dodo Heroes
Kos­ket­ta­vas­sa sar­jas­sa ih­mi­set te­ke­vät kaikkensa,..
20.00 Mia­min eläinpoliisit
UU­SI KAU­SI Sar­ja seu­raa eläin­suo­je­lu­vi­ra­no­mais­ten työ­tä Mia­mis­sa Flo­ri­dan osa­valtiossa,..
20.00 At­lan­tan akvaario
20.00 Täy­dellinen murha
Kun nuo­ri, kau­nis omis­ta­ja löy­tyy ku­ris­tet­tu­na kam­paamostaan,..
20.00 Sa­lai­suus haudan takaa
Alkaa uusintana. Täs­sä mi­ni­sar­jas­sa po­lii­si tut­kii häm­men­tä­viä murhia...
20.00 Home Alone
Yön pi­mey­des­sä yk­sin ko­to­na mie­li­ku­vi­tus voi läh­teä liik­keel­le. Mut­ta mi­tä jos ra­sah­dus etei­ses­sä on­kin täyt­tä totta?..
21
21.00 Mur­haa­ja kotiovella
UU­SI SAR­JA Do­ku­ment­ti­sar­jas­sa ker­ro­taan ta­pahtumista,..
21.00 Peop­le Ma­ga­zi­ne Investigates
21.00 Vaa­ni­va saalistaja
True cri­me -sar­ja vie kat­so­jan rau­hal­li­sil­ta vai­kut­ta­viin yh­tei­söi­hin ja naa­pu­rustoihin,..
21.00 elokuva: The Darkness
Kun per­heen poi­ka tuo ko­tiin vii­si telt­ta­ret­kel­lä Grand Ca­nyo­nis­ta löy­tä­mään­sä mys­tis­tä ki­veä, van­hem­mat al­ka­vat ha­vai­ta ta­los­saan ou­to­ja ta­pah­tu­mia. Ki­vien pi­meät voi­mat ovat heränneet,..
(Darkness, The, Kauhu, Yhdysvallat, 2016)
21.00 Pa­han äärellä
Las­kel­moin­tia, ove­luut­ta ja häi­käi­le­mä­tön­tä toimintaa...
21.00 Ta­val­li­nen murhaaja
Mi­tä jos mu­ka­va naa­pu­ri tai tut­ta­va on­kin sul­jet­tu­jen ovien ta­ka­na kyl­mä­ve­ri­nen murhaaja?..
21.00 Murhanauhat
Sar­jas­sa pääs­tään en­nen­nä­ke­mät­tö­mäl­lä ta­val­la suo­raan ri­kos­pai­kal­le ja kes­kel­le ta­paus­ten tutkintaa...
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der SVU (spe­cial vic­tims unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2013)
22.00 Vies­ti murhaajalleni
Vic­ky Mon­roe us­koo kom­mu­ni­koi­neen­sa kuol­lei­den kans­sa jo lap­sesta asti...
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (spe­cial vic­tims unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2013)
la: (Law & Order SVU
su:
23.00 Pa­han äärellä
Las­kel­moin­tia, ove­luut­ta ja häi­käi­le­mä­tön­tä toimintaa...
23.00 Mur­han vaikutus
Mur­ha vie ih­mi­selämän,..
23.00 John Walsh: Ri­kol­lis­ten jäljillä
Pit­kän lin­jan ri­kostutkija,..
22.55 Evil Things
(Evil Things, Pa­ra­nor­maa­li, Yh­dys­vallat, 2017)
22.55: Alkaa uusintana.
23.55: Sar­jas­sa ker­ro­taan ta­pauksista,..
23.00 elokuva: Kap­tee­ni Co­rel­lin mandoliini
(Captain Corelli's Mandolin, Draama, Yhdysvallat, 2001)
23.00 elokuva: Room
(Room, Draama, Kanada, Yhdysvallat, Irlanti, Iso-Britannia, 2015)
23.00 elokuva: The Darkness
Kun per­heen poi­ka tuo ko­tiin vii­si telt­ta­ret­kel­lä Grand Ca­nyo­nis­ta löy­tä­mään­sä mys­tis­tä ki­veä, van­hem­mat al­ka­vat ha­vai­ta ta­los­saan ou­to­ja ta­pah­tu­mia. Ki­vien pi­meät voi­mat ovat heränneet,..
(Darkness, The, Kauhu, Yhdysvallat, 2016)
00.00 Peop­le Ma­ga­zi­ne Investigates
00.00 Murhanauhat
00.00 Mur­haa­ja kotiovella
0
00.50 Pa­hin painajaisesi
00.55 Evil Things
Sar­jas­sa ker­ro­taan ta­pauksista,..
01.00 Vies­ti murhaajalleni
Alkaa uusintana.
01.05 Home Alone
Alkaa uusintana.
01.05 Tap­pava houkutus
01.20 Evil Things
Sar­jas­sa ker­ro­taan ta­pauksista,..
01.35 Evil Things
Sar­jas­sa ker­ro­taan ta­pauksista,..
Kausi 1. Jaksot 3-4.
01.50 John Walsh: Ri­kol­lis­ten jäljillä
02.05 In­tohimon uhrit
02.05 Täy­dellinen murha
02.05 In­tohimon uhrit
02.50 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.50 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
3
03.05 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
03.05 Ta­val­li­nen murhaaja
03.05 Mur­han vaikutus
03.20 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
03.35 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
03.50 Oi­keu­den puolustaja
03.45 Oi­keu­den puolustaja
Mur­ha­tut­ki­ja Rod De­me­ryn oma äi­ti murhattiin,..
04.00 Oi­keu­den puolustaja
Mur­ha­tut­ki­ja Rod De­me­ryn oma äi­ti mur­hat­tiin, kun poi­ka oli vain 3-vuotias...
04.10 Oi­keu­den puolustaja
Mur­ha­tut­ki­ja Rod De­me­ryn oma äi­ti murhattiin,..
04.30 Oi­keu­den puolustaja
04.45 Nä­ky­mä­tön vuokralainen
04.45 Nä­ky­mä­tön vuokralainen
05.00 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Kausi 7. Jaksot 12-7.
05.20 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
05.15 Nä­ky­mä­tön vuokralainen
05.30 Nä­ky­mä­tön vuokralainen