Ohjelmakartta.fi
ma 15.7. ti 16.7. ke 17.7. to 18.7. pe 19.7. la 20.7. su 21.7.
6
06.05 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x2) Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x8) Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x2) Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta
06.35 Nuo­ret äi­dit
06.55 Nuo­ret äi­dit
07.15 Nuo­ret äi­dit 07.15 Nuo­ret äi­dit
07.25 B­runs­sil­la Bob­byn luo­na (x2)
08.00 B­runs­sil­la Bob­byn luo­na (x2) UUSI SARJA! B­runs­sil­la Bob­byn luo­na (x8)
08.20 B­runs­sil­la Bob­byn luo­na (x2)
08.45 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na Kau­si 6, o­sa 14. Tia Tor­res kun­tout­taa kal­toin­koh­del­tu­ja a­me­ri­kan­pit­bull­ter­rie­rei­tä eh­do­na­lais­van­kien a­vul­la Vil­la­lo­bo­sin pe­las­tus­kes­kuk­ses­sa.
9
09.15 E­läin­lää­kä­ri maail­mal­la Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na Kau­si 6, o­sa 13. Tia Tor­res kun­tout­taa kal­toin­koh­del­tu­ja a­me­ri­kan­pit­bull­ter­rie­rei­tä eh­do­na­lais­van­kien a­vul­la Vil­la­lo­bo­sin pe­las­tus­kes­kuk­ses­sa.
09.25 Rak­kau­den pai­no­voi­ma Pelko.
09.45 E­läin­lää­kä­rin e­lä­mää
10.10 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x4) E­läin­lää­kä­rin e­lä­mää alkaa uusintana.
10.20 Kis­sa­kuis­kaa­ja 10.20 E­läin­lää­kä­rin e­lä­mää Kau­si 2, o­sa 3. E­läin­lää­kä­rit B­lue, Ross ja La­vig­ne pyö­rit­tä­vät me­nes­ty­nyt­tä k­li­nik­kaan­sa Hous­to­nis­sa, jos­sa a­sia­kas­kun­ta koos­tuu kai­ken­kar­vai­sis­ta lem­mi­keis­tä.
10.40 E­läin­lää­kä­ri maail­mal­la
11.05 Me­xi­co Li­fe (x20) UUSI SARJA! UUSI KAUSI!
11.25 Kis­sa­kuis­kaa­ja
11.35 Roo­li­mal­lit (2008) (Ro­le Mo­dels, ko­me­dia, U­SA, 2008) Dan­ny (Paul Rudd) ja W­hee­ler (Sean Wil­liam S­cott) tuo­mi­taan yh­dys­kun­ta­pal­ve­luun las­ten kans­sa, jot­ka ei­vät o­le ko­vin help­po­ja ta­pauk­sia.
12
12.15 Rak­kau­den pai­no­voi­ma Kau­si 1, o­sa 8: Ra­kas­ta, kun­nioi­ta, tot­te­le.
12.55 Gia­dan ko­toi­sat her­kut
13.05 Vi­haan pi­haa­ni
13.25 TV S­hop
14.25 Gia­dan ko­toi­sat her­kut (x15) A­las­to­mat t­ref­fit Kau­si 1, o­sa 10. Uu­si roh­kea deit­tis­how lä­hes­tyy ai­het­ta poik­keuk­sel­li­sel­la ta­val­la. A­las­to­mat t­ref­fit
14.55 Vi­haan pi­haa­ni (x2)
15
15.05 Maail­man ou­doim­mat ruoat Kau­si 5, o­sa 2. A­me­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern ma­ku­mat­kai­lee nyt maail­man kuu­lui­sim­mil­la rei­teil­lä.
15.50 Ma­ku­jen maa­ti­la (x10) 15.50 Suo­ma­lai­nen me­nes­tys­re­sep­ti Kausi 1, osa 3: Makujen metsästys. Kil­pai­li­jat et­si­vät oi­kei­ta ma­kuyh­dis­tel­miä.
16.00 Mons­ter In­si­de Me Kau­si 6, o­sa 8. Loi­set o­vat sää­li­mät­tö­miä, yk­sioi­koi­sia ja pe­tol­li­sia.
16.50 Vi­haan pi­haa­ni (x10) UUSI SARJA! Roo­li­mal­lit (2008) (Ro­le Mo­dels, ko­me­dia, U­SA, 2008) Dan­ny (Paul Rudd) ja W­hee­ler (Sean Wil­liam S­cott) tuo­mi­taan yh­dys­kun­ta­pal­ve­luun las­ten kans­sa, jot­ka ei­vät o­le ko­vin help­po­ja ta­pauk­sia. 92 min. Oh­jaus: Da­vid Wain. A­me­ri­can D­reamz (2006) (A­me­ri­can D­reamz, ko­me­dia, U­SA, 2006) Hugh G­ran­tin ja Man­dy Moo­ren täh­dit­tä­mä ko­me­dia suo­si­tun lau­lu­kil­pai­lun voit­toa ta­voit­te­le­vas­ta pik­ku­kau­pun­gin ty­tös­tä ja tä­män kil­pa­kump­pa­nis­ta, mu­si­kaa­le­ja ra­kas­ta­vas­ta ter­ro­ris­tis­ta, jo­ka on vär­vät­ty sur­maa­maan U­SA:n vä­hä-ä­lyi­nen p­re­si­dent­ti.
17.50 Eh­do­na­lais­van­git koi­ran­kou­lut­ta­ji­na
18
18.55 Mons­ter In­si­de Me Kau­si 6, o­sa 8. Loi­set o­vat sää­li­mät­tö­miä, yk­sioi­koi­sia ja pe­tol­li­sia. Maail­man ou­doim­mat ruoat Kau­si 5, o­sa 2. A­me­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern ma­ku­mat­kai­lee nyt maail­man kuu­lui­sim­mil­la rei­teil­lä. Suo­ma­lai­nen me­nes­tys­re­sep­ti Kausi 1, osa 3: Makujen metsästys. Kil­pai­li­jat et­si­vät oi­kei­ta ma­kuyh­dis­tel­miä. A­las­to­mat t­ref­fit (x2) Kis­sa­kuis­kaa­ja Kau­si 9, o­sa 6. Kis­so­jen käyt­täy­ty­mis­tä tut­ki­va Jack­son Ga­la­xy aut­taa e­pä­toi­voi­sia kis­sa­no­mis­ta­jia, joi­den ko­dit ja ih­mis­suh­teet o­vat rie­ka­lei­na näi­den hur­jien lem­mik­kien vuok­si. Guil­ty Rich Kau­si 1, o­sa 3. Kun nuo­ren ty­tön ruu­mis löy­tyy hal­lo­wee­ni­na A­me­ri­kan vau­raim­piin kuu­lu­val­ta a­sui­na­lueel­ta, syyl­lis­tä a­le­taan ha­na­kas­ti et­siä e­li­tis­ti­sen yh­tei­sön ul­ko­puo­lel­ta. Val­heel­li­nen net­ti­maail­ma Kau­si 3, o­sa 3. Nuo­ri nyrk­kei­li­jä­lu­paus on kah­nauk­sis­sa pai­kal­li­sen jen­gin kans­sa. Kau­nis net­ti­tut­ta­vuus tuo hä­nen e­lä­mään­sä i­loa mut­ta o­soit­tau­tuu lo­pul­ta koh­ta­lok­kaak­si.
20.00 E­läin­lää­kä­rin e­lä­mää alkaa uusintana. E­läin­lää­kä­ri maail­mal­la Kau­si 1, o­sa 7. E­läin­lää­kä­ri E­van käy lä­pi toi­ve­lis­taan­sa ja pää­see muun muas­sa ui­maan ry­hä­va­lai­den kans­sa Ta­hi­til­la se­kä seik­kai­le­maan k­ro­ko­tii­lien kans­sa Yu­ca­ta­nis­sa. 24 tun­tia put­kas­sa Kau­si 3, o­sa 5. Sar­jas­sa seu­ra­taan Bed­fords­hi­ren po­lii­sin toi­min­taa hei­dän tut­kies­saan Lu­to­nin kau­pun­gis­sa ta­pah­tu­via ri­kok­sia. (24 Hours in Po­li­ce Cus­to­dy, to­si-tv, I­so-B­ri­tan­nia, 2016) Oi­keu­den ää­rel­lä UUSI KAUSI! T­rue Con­vic­tion sel­vit­tää to­si­ta­ri­noi­ta sii­tä, mi­ten mur­hat on rat­kais­tu ja ta­pauk­set voi­tet­tu oi­keu­des­sa.
21 21.00 Mur­haa­ja ko­to­na­ni Kau­si 4, o­sa 11. Mi­tä jos ih­mi­nen lä­hi­pii­ris­sä­si hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja, huo­mai­sit­ko mer­kit e­tu­kä­teen? E­rie­jär­ven mur­hat Kau­si 1, o­sa 4. Poh­jois-A­me­ri­kan nel­jän o­sa­val­tion se­kä Ka­na­dan ra­jo­ja hal­ko­va E­rie­jär­vi on toi­mi­nut näyt­tä­mö­nä kar­mi­vil­le mur­ha­ta­pauk­sil­le. S­ce­ne Of T­he C­ri­me With To­ny Har­ris Rikokset eivät tapahdu tyhjiössä. Niis­tä jo­kai­sen taus­tal­la on u­niik­ki yh­dis­tel­mä o­lo­suh­tei­ta, ih­mi­siä ja ta­pah­tu­ma­paik­ko­ja. T­wis­ted Sis­ters Kau­si 1, o­sa 3. Si­sa­rus­ten vä­li­nen suh­de voi ol­la myös va­ka­vas­ti kier­tou­tu­nut ja ke­hit­tyä vaa­ral­li­sek­si. Te­räs­vaa­rit Oh­jel­mas­sa tu­tus­tu­taan y­li 70-vuo­tiai­siin ke­hon­ra­ken­ta­jiin ja seu­ra­taan hei­dän val­mis­tau­tu­mis­taan vuo­den tär­keim­piin kil­pai­lui­hin. Uh­kaa­va hil­jai­suus alkaa uusintana. Sy­väl­lä met­sän uu­me­nis­sa, au­tio­ta­lon suo­jis­sa, syr­jäi­sen jär­ven ran­nal­la ja muis­sa e­ris­täy­ty­neis­sä pai­kois­sa yk­si ra­sah­dus voi mer­ki­tä vaa­raa. 1990: Mur­haa­va vuo­si­kym­men Kau­si 3, o­sa 8. Pa­la­taan a­jas­sa taak­se­päin vuo­teen 1990. Jo­kai­sen jak­son a­lus­sa käym­me lä­pi no­pean kat­sauk­sen y­lei­ses­tä ti­lan­tees­ta, a­jan mer­kit­tä­vis­tä uu­ti­sis­ta ja pop­kult­tuu­rin t­ren­deis­tä.
22.00 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
23.00 Pa­huu­den pe­rin­tö Onko pahuus periytyvä ominaisuus? Sa­lai­suus hau­dan ta­kaa Sie­pa­tut (x2) Su­gar Town (x2) S­pea­king Of Sex Pul­lo­pos­tia (F­las­ke­post f­ra P, t­ril­le­ri, Tans­ka, 2015) Jyl­lan­nis­sa löy­tyy sa­la­pe­räi­nen vies­ti pul­los­ta. Vies­ti vie o­sas­to Q:n tut­ki­jat Carl Mørc­kin (Ni­ko­laj Lie Kaas) ja As­sa­din (Fa­res Fa­res) kaa­pat­tu­jen las­ten jäl­jil­le. Mac­beth (2015) (Mac­beth, d­raa­ma, U­SA, 2015) Wil­liam S­ha­kes­pea­ren näy­tel­mään poh­jau­tu­vas­sa his­to­rial­li­ses­sa so­tad­raa­mas­sa S­kot­lan­nin ku­nin­gas Dun­ca­nin ri­veis­sä tais­tel­lut Mac­beth pa­laa voi­tok­kaal­ta so­ta­ret­kel­tä a­se­vel­jen­sä Ban­quon kans­sa.
0
00.05 Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes
01.00 Suo­mur­hat alkaa uusintana. Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes alkaa uusintana.
01.55 Lo­ve, Ma­ri­lyn s Poc­ket Bad Hen­ry (2018) Suo­mur­hat
Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
3
03.30 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
03.40 Mur­haa­ja ko­to­na­ni Uh­kaa­va hil­jai­suus
03.50 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö 03.50 Sa­lai­suus hau­dan ta­kaa E­rie­jär­ven mur­hat
04.15 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö
04.55 Sie­pa­tut