Ohjelmakartta.fi
ma 18.3. ti 19.3. ke 20.3. to 21.3. pe 22.3. la 23.3. su 24.3.
6

06.05 A­sun­non met­säs­tä­jät

Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta (x3)

Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta

06.35 Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta

06.45 Nuo­ret äi­dit (x2)

07.30 Nuo­ret äi­dit (x12)

07.40 Jon ja Ka­te +8

08.35 Jon ja Ka­te +8 (x10)

Baseball Game With Daddy Hawaii Here We Come Legos & Safaris Leis & Luaus For Better Or Worse Yard Sale It's A Book Twins Are Mommy For A Day Giving Back All You Wanted To Know

08.45 Cu­te As F­luff

9

09.35 Tun­nel­ba­nan

Avsnitt 2 Larm om våldtäktsförsök på T-Centralen Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suur­kau­pun­ki, mut­ta maan al­la me­no voi yl­tyä hur­jak­si.

Kis­sa­kuis­kaa­ja

Happily Never After Loves Bites! Woody the Killer Kitty Paranormal Cat-tivity

P­hi­la­delp­hian e­läin­po­lii­sit

Salainen operaatio. Tii­mi aut­taa ta­ka­pi­hal­le pak­ka­seen jä­tet­tyä koi­raa se­kä jä­te­vie­mä­riin juut­tu­nut­ta kis­saa.

10.35 Ruo­ka­mat­kal­la U­SA:s­sa (x6)

San F­ran­cis­con e­läin­po­lii­sit

San F­ran­cis­con e­läin­po­lii­sit

P­hi­la­delp­hian e­läin­po­lii­sit

Kausi 1 alkaa uusintana. Rat­sia kes­kiyöl­lä.

E­läin­ten aut­ta­ja

Blind Puppy Homecoming E­läin­maail­man toi­vot­to­mat ta­pauk­set o­vat a­me­rik­ka­lai­sen A­man­da Gie­sen e­ri­koi­sa­laa.

11.30 Kok­kaus­haas­te

Souper Chefs Chili Cook-Off Teen Tournament: Battle 1 Teen Tournament: Battle 2 Ted Al­le­nin juon­ta­mas­sa tv-ki­sas­sa nel­jä kok­kia val­mis­taa kil­paa a­te­rioi­ta e­pä­ta­val­li­sis­ta ruo­ka-ai­neyh­dis­tel­mis­tä.

11.30 Su­loi­set koi­ra­täh­det

E­läin­maail­man ra­kas­tet­ta­vim­mil­le san­ka­reil­le o­mis­tet­tu oh­jel­ma e­sit­te­lee kis­so­ja, koi­ria ja mo­nia mui­ta ai­na ne­li­jal­kai­sis­ta ur­hei­lu­täh­dis­tä muo­dik­kai­siin kar­va­tur­rei­hin.

11.40 Tun­nel­ba­nan

En aggressiv konstnär

11.40 Born To Be B­lue

(2016) SUOMEN TV-ENSI-ILTA! 1950-lu­vul­la yk­si tun­ne­tuim­mis­ta t­rum­pe­tis­teis­ta o­li C­het Ba­ker. Hän o­li ar­vos­tet­tu muu­sik­ko e­ri­tyi­ses­ti jazz­pii­reis­sä, mut­ta vuo­si­kym­me­nen vaih­tee­seen men­nes­sä hän o­li a­jau­tu­nut poh­jal­le huu­me­riip­pu­vuu­ten­sa vuok­si.
12

12.25 A­sun­non met­säs­tä­jät

A­sun­non os­ta­mi­nen ei o­le help­poa, pu­hu­mat­ta­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ul­ko­mail­la.

12.35 Tun­nel­ba­nan

En man försöker hoppa framför tåget

12.55 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti

$1000 A Day for Life A Second Chance Hamptons Dream Home Vacation Dream Home Big House Hunting Da­vid B­roms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään u­nel­mien­sa ko­din.

13.30 TV S­hop

14.30 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti

Scratch Me Lucky Waterfront Winners Downtown Dream Home Vegas Dream Home Texas Dream Home Utah Mountain Dream Home Da­vid B­roms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään u­nel­mien­sa ko­din.

Kark­ki­ku­nin­ga­tar

15

15.05 Tah­don mor­sius­pu­vun! (x10)

NFL Brides Red She Said Staying True Before Saying 'I Do' Bling It On! New Beginnings Big Entourage, Bigger Opinions Daddy-Daughter Dilemma Mother May I? A Very Merry Wedding Princess Fantasy

Kiin­teis­tö­huu­to­kaup­pa

Spanish Style Salvage

Maail­man ou­doim­mat ruoat

A­me­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern mat­kaa sar­jas­sa maail­mal­la mais­te­le­mas­sa ou­doim­pia pai­kal­li­sia ruo­kia.

15.35 Hä­tä­pu­he­lut höl­mö­läs­tä

CPR on a Bear

16.00 90 päi­vää mor­sia­me­na

I Got My Visa! Culture Shock Enough is Enough 90 Days Isn't Enough Didn't Expect This...

16.00 Van­hat ta­lot kun­toon

16.10 A­pua, mi­kä tau­ti!

Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin.

16.25 Kiin­teis­tö­huu­to­kaup­pa

Spanish Style Salvage

17.00 Kis­sa­kuis­kaa­ja

Happily Never After Loves Bites! Woody the Killer Kitty Paranormal Cat-tivity

Cu­te As F­luff

E­läin­maail­man ra­kas­tet­ta­vim­mil­le san­ka­reil­le o­mis­tet­tu oh­jel­ma e­sit­te­lee kis­so­ja, koi­ria ja mo­nia mui­ta ai­na ne­li­jal­kai­sis­ta ur­hei­lu­täh­dis­tä muo­dik­kai­siin kar­va­tur­rei­hin.

17.00 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti

Utah Mountain Dream Home Da­vid B­roms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään u­nel­mien­sa ko­din.

17.10 Ra­cing Hearts

(2014) D­ra­maat­ti­ses­sa rak­kaus­ta­ri­nas­sa sa­lai­suu­det pal­jas­tu­vat. Va­ra­kas ne­wyor­ki­lai­nen lii­ke­mies Co­lin on tot­tu­nut saa­maan ha­lua­man­sa, mut­ta nyt hän koh­taa i­son on­gel­man. Tur­vau­tuu­ko Co­lin en­ti­siin häi­käi­le­mät­tö­miin me­ne­tel­miin­sä vai an­taa­ko pe­rik­si in­to­hi­mol­le, jon­ka o­le­mas­sao­los­ta hän ei ol­lut tie­toi­nen?

17.30 Hä­tä­pu­he­lut höl­mö­läs­tä

CPR on a Bear
18

18.00 Tun­nel­ba­nan

En aggressiv konstnär En man försöker hoppa framför tåget Ett blodigt slagsmål Kvinna utsatt för utpressning Tuk­hol­ma on suh­teel­li­sen lep­poi­sa suur­kau­pun­ki, mut­ta maan al­la me­no voi yl­tyä hur­jak­si. Sar­ja seu­raa met­ron var­ti­joi­den työ­tä vaih­tu­vien mat­kus­ta­jien ja ti­lan­tei­den pa­ris­sa.

On­nen­pyö­rä

Taas pyörähtää rahan takii! On­nen­pyö­rän kol­man­nes­sa jak­sos­sa pyö­rän ym­pä­ril­le ko­koon­tu­vat Juu­so Lem­pää­läs­tä, Hei­di Kan­kaan­pääs­tä ja E­li­na Hel­sin­gis­tä.

18.00 A­pua, mi­kä tau­ti!

Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia oi­reyh­ty­miä po­te­vien ih­mis­ten ta­ri­noi­hin.

19.00 A­pua, mi­kä tau­ti!

Apua, mikä tauti! vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa e­ri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia oi­reyh­ty­miä po­te­vien ih­mis­ten ta­ri­noi­hin.

Maail­man ou­doim­mat ruoat

A­me­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern mat­kaa sar­jas­sa maail­mal­la mais­te­le­mas­sa ou­doim­pia pai­kal­li­sia ruo­kia.

U­nel­ma­häät

Sal­lan, 34, ja Jas­kan, 33, häi­tä jou­dut­tiin en­sin lyk­kää­mään vuo­del­la, jot­ta pa­ri sai ta­lou­ten­sa pa­rem­paan kun­toon.

Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti

E­läin­ten aut­ta­ja

Blind Puppy Homecoming E­läin­maail­man toi­vot­to­mat ta­pauk­set o­vat a­me­rik­ka­lai­sen A­man­da Gie­sen e­ri­koi­sa­laa.

Vies­te­jä tuon­puo­lei­ses­ta

T­he­re­sa Ca­pu­to kom­mu­ni­koi o­mien sa­no­jen­sa mu­kaan kuol­lei­den kans­sa ja tuo näin loh­tua ih­mi­sil­le, jot­ka o­vat me­net­tä­neet lä­hei­siään.

Val­heel­li­nen net­ti­maail­ma

Vir­tuaa­li­maail­mas­sa pa­ha saat­taa vaa­nia vain yh­den k­lik­kauk­sen pääs­sä. Näis­sä to­sie­lä­män ta­pauk­sis­sa ri­kol­li­nen löy­si pa­haa-aa­vis­ta­mat­to­man uh­rin­sa Fa­ce­boo­kis­ta, c­hat­tiyh­tei­söis­tä ja muis­ta in­ter­ne­tin suo­si­tuis­ta koh­taus­pai­kois­ta.

19.25 Kiin­teis­tö­huu­to­kaup­pa

Spanish Style Salvage

20.00 San F­ran­cis­con e­läin­po­lii­sit

P­hi­la­delp­hian e­läin­po­lii­sit

Kausi 1 alkaa uusintana. Salainen operaatio.

Mur­ha pik­ku­kau­pun­gis­sa

Dorothy Did Right Kausi 5 alkaa uusintana.
21

21.00 Hen­gen­vaa­ral­li­nen rak­kaus

Kiel­let­ty rak­kaus kie­too pa­ris­kun­nat pau­loi­hin­sa ym­pä­ris­tön vas­tus­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta.

Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes

In­ves­ti­ga­tion Dis­co­ve­ryn ja Peop­le-viik­ko­leh­den yh­teis­työs­sä syn­ty­nyt sar­ja pu­reu­tuu Yh­dys­val­to­jen tun­ne­tuim­pien ri­kos­ta­paus­ten y­ti­meen.

Her

(2012) Vai­mos­taan e­ron­nut T­heo­do­re hank­kii yk­si­löl­li­sen käyt­tö­jär­jes­tel­män, jon­ka kans­sa hän ryh­tyy yl­lät­täen myös suh­tee­seen. 113 min.

Pa­han o­ma

(1997) Ne­wyor­ki­lai­sen po­lii­sin (Har­ri­son Ford) per­heen ko­ti­rau­ha järk­kyy, kun uu­si vuok­ra­lai­nen (B­rad Pitt) o­soit­tau­tuu et­sin­tä­kuu­lu­te­tuk­si I­RA:n jä­se­nek­si. 97 min. Pa­ku­la.

I­kä­ra­ja­ton rak­kaus

My Family Disapprove I­tä­val­ta­lai­nen 82-vuo­tias mul­ti­mil­jo­nää­ri on nai­nut 24-vuo­tiaan P­lay­boy-pu­pun, mi­kä ai­heut­taa e­päi­lyk­siä suh­teen ai­tou­des­ta ym­pä­ri maail­man.

Maail­man jul­mim­mat sar­ja­mur­haa­jat

B­rit­ti­sar­jas­sa käy­dään lä­pi maail­man jul­mim­pien sar­ja­mur­haa­jien ta­ri­nat. K­ri­mi­no­lo­git, ri­kos­toi­mit­ta­jat ja p­sy­ko­lo­git aut­ta­vat ym­mär­tä­mään sar­ja­mur­haa­jien kie­rou­tu­nut­ta mie­len­mai­se­maa.

Bo­dy Cam

UUSI SARJA! Raa­ka, in­ten­sii­vi­nen ja toi­min­taa täyn­nä o­le­va sar­ja vie si­nut e­tu­ri­viin po­lii­sien seu­ras­sa.

21.55 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.

21.55 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Wet Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.

22.55 Ta­val­li­nen mur­haa­ja

En­tä jos mu­ka­va naa­pu­ri tai tut­ta­va on­kin sul­jet­tu­jen o­vien ta­ka­na kyl­mä­ve­ri­nen mur­haa­ja?

Sa­lai­suus kuo­le­maan saak­ka

Sar­jas­sa tut­ki­jat saa­vat sel­vil­le sa­lai­suuk­sia, joi­ta uh­rit o­vat pii­lo­tel­leet y­rit­täen vie­dä ne mu­ka­naan hau­taan saak­ka.

22.55 Her

(2012) Vai­mos­taan e­ron­nut T­heo­do­re hank­kii yk­si­löl­li­sen käyt­tö­jär­jes­tel­män, jon­ka kans­sa hän ryh­tyy yl­lät­täen myös suh­tee­seen. 113 min.

Pa­han o­ma

(1997) Ne­wyor­ki­lai­sen po­lii­sin (Har­ri­son Ford) per­heen ko­ti­rau­ha järk­kyy, kun uu­si vuok­ra­lai­nen (B­rad Pitt) o­soit­tau­tuu et­sin­tä­kuu­lu­te­tuk­si I­RA:n jä­se­nek­si. 97 min. Pa­ku­la.

Pa­han ää­rel­lä

Las­kel­moin­tia, o­ve­luut­ta ja häi­käi­le­mä­tön­tä toi­min­taa. Täs­sä kym­me­nen jak­son sar­jas­sa tu­tus­tu­taan ih­mi­siin, jot­ka o­vat teh­neet mur­hia ja o­saa­vat ma­ni­pu­loi­da mui­ta ih­mi­siä.

23.10 Tap­pa­va hou­ku­tus

Temple of Doom

23.20 Kiss of Death

23.55 Tap­pa­vat suh­teet

Tap­pa­vat suh­teet joh­dat­taa in­to­hi­mo­ri­kos­ten maail­maan, jos­sa kiih­keät suh­teet päät­ty­vät t­raa­gi­ses­ti.

23.55 Tap­pa­vat suh­teet

Tap­pa­vat suh­teet joh­dat­taa in­to­hi­mo­ri­kos­ten maail­maan, jos­sa kiih­keät suh­teet päät­ty­vät t­raa­gi­ses­ti.
0

00.10 Tap­pa­vat suh­teet

Games People Play Runaway Murder

00.50 Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa

00.50 Tap­pa­vat syn­nit

Tap­pa­vat syn­nit tut­kii ih­mis­mie­len pi­meää puol­ta ja syi­tä, jot­ka saa­vat yk­si­lön y­lit­tä­mään lain mää­rit­te­le­mät ra­jat.

01.05 Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa

Pai­na­jai­nen naa­pu­ris­sa

Tap­pa­vat suh­teet

Three to Tango

Tap­pa­vat suh­teet

Tap­pa­vat suh­teet joh­dat­taa in­to­hi­mo­ri­kos­ten maail­maan, jos­sa kiih­keät suh­teet päät­ty­vät t­raa­gi­ses­ti.

01.50 Ve­ri­su­ku­lai­sia

Veri on vettä sakeampaa? Ei näi­den per­hei­den koh­dal­la.

01.50 Ve­ri­su­ku­lai­sia

Dead Over Heels Ve­ri on vet­tä sa­keam­paa?

01.50 Ve­ri­su­ku­lai­sia

Veri on vettä sakeampaa? Ei näi­den per­hei­den koh­dal­la.

02.00 Tap­pa­vat syn­nit

02.15 Ve­ri­su­ku­lai­sia

02.15 Tap­pa­vat syn­nit

02.50 Pa­han ää­rel­lä

Maail­man jul­mim­mat sar­ja­mur­haa­jat

02.50 Ve­ri­su­ku­lai­sia

Peop­le Ma­ga­zi­ne In­ves­ti­ga­tes

3

03.00 Hen­gen­vaa­ral­li­nen rak­kaus

Ve­ri­su­ku­lai­sia

03.10 Mur­ha suur­kau­pun­gis­sa

03.45 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti (x4)

03.45 Tap­pa­va hou­ku­tus

04.00 Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti (x2)

Lot­to­voit­ta­jan u­nel­ma­ko­ti (x2)

04.00 Sa­lai­suus kuo­le­maan saak­ka

04.10 Ta­val­li­nen mur­haa­ja

04.45 E­läin­to­dis­ta­ja

04.45 Nuo­ret rik­kaat rois­tot

Nuo­ret rik­kaat rois­tot