Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.2. ti 5.2. ke 6.2. to 7.2. pe 8.2. la 9.2. su 10.2.
6

06.00 Lys­tik­käät e­läin­veik­ko­set (x2)

Lys­tik­käät e­läin­veik­ko­set (x8)

New Girl

06.30 New Girl (x8)

06.30 New Girl

06.45 Sing­le Pa­rents

07.00 T­he Cool Kids

07.30 Mo­der­ni per­he (x4)

How I Met Your Mot­her (x8)

07.30 How I Met Your Mot­her (x4)

08.15 La­pin po­lii­sit

08.35 A­ri ja Kir­si: Ko­ti­rem­pat (x8)

A­ri ja Kir­si: Ko­ti­rem­pat in­nos­taa kat­so­jia te­ke­mään re­mont­tia ko­to­naan. Oh­jel­mas­sa näy­te­tään sel­keäs­ti ra­ken­ta­mi­sen e­ri työ­vai­heet ja an­ne­taan oh­jeet re­mon­tin to­teut­ta­mi­seen. Oh­jel­man juon­ta­vat Kir­si Laa­ma­nen ja A­ri Lah­ti.
9

09.00 La­pin po­lii­sit

09.00 Mai­san ja Ni­kon luk­sus­mat­kat

09.25 Lys­tik­käät e­läin­veik­ko­set (x10)

Kaunotar ja veikkonen. Temppuilijat. Pentu-unelmia. Elottomat viholliset. Papukaijat, nuo Karibian kauhut. Parhaat jouluhetket. Someveikkoset. Parhaat vahtieläimet. Koiraelämän ääniä. Majesteettiset eläimet.

09.50 Lys­tik­käät e­läin­veik­ko­set (x5)

Temppuilijat. Elottomat viholliset. Parhaat jouluhetket. Parhaat vahtieläimet. Majesteettiset eläimet.

10.15 Simp­so­nit (x15)

11.30 Fa­mi­ly Guy (x10)

Luovaa hulluutta. Yhdessä ja erossa. Tie Eurooppaan. Postia katsojilta. Juutalainen toiveen toteuttaa. Vaarallinen romanssi. Kuumat kankut. Sokeaa kunnianhimoa. Muodonmuutos. Kolmiodraama.

11.55 Ka­na­dan ra­jal­la (x6)

12

12.20 Huu­to­kau­pan met­säs­tä­jät: Tek­sas

12.45 Huu­to­kau­pan met­säs­tä­jät Suo­mi

Va­ras­to­jen met­säs­tä­jät

13.10 Mai­san ja Ni­kon luk­sus­mat­kat

Bull vs. Vert­ti

T­he Cool Kids

Margaret Dates the Zodiac Killer

13.40 Sing­le Pa­rents

14.05 La­pin po­lii­sit

Top Gear: Ext­ra Gear

14.30 Ka­na­dan ra­jal­la (x15)

14.30 Fa­mi­ly Guy (x5)

Tie Eurooppaan. Postia katsojilta. Juutalainen toiveen toteuttaa. Vaarallinen romanssi. Kuumat kankut.
15

15.45 Huu­to­kau­pan met­säs­tä­jät: Tek­sas

16.10 Va­ras­to­jen met­säs­tä­jät

16.35 Simp­so­nit (x10)

Kilpa-ahmatti Ludehyökkäys Voodoolla vauvoja Palikat paikallaan Kallis kaveri Mukiloitu Milhouse Kauhujen talo XIII Rokkiloma Luokkatoverit Margen rinnat

16.35 T­he Cool Kids

17.00 Sing­le Pa­rents

The Magic Box Tai­ka­laa­tik­ko. Sink­ku­van­hem­mat tus­kai­le­vat jou­lun­viet­toa ku­kin o­mas­ta syys­tään.

17.30 Fa­mi­ly Guy (x10)

Tie Eurooppaan. Postia katsojilta. Juutalainen toiveen toteuttaa. Vaarallinen romanssi. Kuumat kankut. Sokeaa kunnianhimoa. Muodonmuutos. Kolmiodraama. Jälkeenjäänyt. Poikamies-Brian.

17.30 Mo­der­ni per­he (x3)

Kiinteistökeinottelua Kuokkavieras
18

18.30 Simp­so­nit (x15)

Sa­tii­ri­nen piir­ros­sar­ja Simp­so­nien per­hees­tä, jo­hon kuu­luu a­la­ti on­gel­miin a­jau­tu­va Ho­mer-i­sä, us­kol­li­nen ja luo­tet­ta­va ko­tiäi­ti Mar­ge, se­kä hei­dän kol­me las­taan, jek­ku­jen mes­ta­ri Bart, luo­kan p­rii­mus Li­sa ja taa­pe­ro Mag­gie. Ku­vit­teel­li­ses­sa Sp­ring­fiel­din kau­pun­kiin si­joit­tu­vas­sa sar­jas­sa ta­pah­tuu hul­lun­ku­ri­sia a­sioi­ta, jot­ka pei­laa­vat a­jan­koh­tai­sia tee­mo­ja ja il­miöi­tä. Va­kio­hah­mo­jen li­säk­si sar­jas­sa vie­rai­lee myös täh­ti­vie­rai­ta viih­dea­lal­ta ja po­li­tii­kas­ta. 12. tuo­tan­to­kau­si.

19.00 T­he Or­vil­le

Laulavat sadepisarat. C­lai­ren yl­lät­tä­vä ro­mans­si saa mie­his­tön kul­ma­kar­vat ko­hoa­maan. Bor­tus ko­kei­lee Gor­do­nin eh­do­tuk­ses­ta kar­vai­sem­paa tyy­liä. A­me­rik­ka­lai­nen s­ci­fi-ko­me­dia­sar­ja.

20.00 T­he Or­vil­le

Laulavat sadepisarat. C­lai­ren yl­lät­tä­vä ro­mans­si saa mie­his­tön kul­ma­kar­vat ko­hoa­maan. Bor­tus ko­kei­lee Gor­do­nin eh­do­tuk­ses­ta kar­vai­sem­paa tyy­liä.

Mo­der­ni per­he (x2)

Kiinteistökeinottelua

Huu­to­kau­pan met­säs­tä­jät Suo­mi (x2)

UUSI KAUSI ALKAA!

Top Gear

Maalla ja merellä Top Gear. Juon­ta­jat e­sit­te­le­vät uu­den koh­tuu­hin­tai­sen au­to­mal­lin. Ric­hard koea­jaa uu­det är­hä­kät viis­to­pe­rät.

Numb3rs

Soft Target Help­po koh­de. Ter­ro­ris­min vas­tai­nen har­joi­tus muut­tuu pai­na­jai­sek­si, kun jo­ku va­paut­taa met­ro­tun­ne­liin kaa­sua.

20.00 Simp­so­nit (x7)

Sa­tii­ri­nen piir­ros­sar­ja Simp­so­nien per­hees­tä, jo­hon kuu­luu a­la­ti on­gel­miin a­jau­tu­va Ho­mer-i­sä, us­kol­li­nen ja luo­tet­ta­va ko­tiäi­ti Mar­ge, se­kä hei­dän kol­me las­taan, jek­ku­jen mes­ta­ri Bart, luo­kan p­rii­mus Li­sa ja taa­pe­ro Mag­gie. Ku­vit­teel­li­ses­sa Sp­ring­fiel­din kau­pun­kiin si­joit­tu­vas­sa sar­jas­sa ta­pah­tuu hul­lun­ku­ri­sia a­sioi­ta, jot­ka pei­laa­vat a­jan­koh­tai­sia tee­mo­ja ja il­miöi­tä. Va­kio­hah­mo­jen li­säk­si sar­jas­sa vie­rai­lee myös täh­ti­vie­rai­ta viih­dea­lal­ta ja po­li­tii­kas­ta. 12. tuo­tan­to­kau­si.
21

21.00 T­he Pas­sa­ge

B­ra­dil­le al­kaa sel­vi­tä, mi­tä Noah-p­ro­jek­tis­sa ta­pah­tuu. A­my saa ruis­keen. S­hau­na Bab­cock on Ric­hard­sin a­ja­tuk­sis­sa. A­me­rik­ka­lai­nen d­raa­ma­sar­ja.

C­SI: Mia­mi

Herran huomaan Nuorena nukkuneet Kevättä ilmassa Ruutitynnyri

22.00 Numb3rs

Laskelmoitu riski. Suu­ri e­ner­giay­ri­tys me­nee kon­kurs­siin, ja pian yk­si sen joh­to­por­taas­ta löy­tyy mur­hat­tu­na.

T­he Wic­ker Man

T­he Wic­ker Man,U­SA/Sak­sa/Ka­na­da,2006. S­he­rif­fi Ed­ward Mau­lis tut­kii ty­tön ka­toa­mis­ta Was­hing­to­nin ran­ni­kol­la. S­he­rif­fi löy­tää e­des­tään suu­ren ja kar­mi­van sa­lai­suu­den.

T­he Pas­sa­ge

Ääniä menneisyydestä B­ra­dil­le al­kaa sel­vi­tä, mi­tä Noah-p­ro­jek­tis­sa ta­pah­tuu. A­my saa ruis­keen.

Numb3rs

Assassin Sa­la­mur­haa­ja. Don pää­see sa­la­mur­haa­jan jäl­jil­le ja y­rit­tää en­na­koi­da vas­tus­ta­jan­sa liik­keet pe­las­taak­seen nuo­ren ko­lum­bia­lai­sen mie­hen.

Hil­jai­suu­den sa­la­liit­to

Ro­bert, Åsa ja Jens käy­vät lä­pi kir­jan­pi­don ja ta­jua­vat, et­tä se on si­tä mi­tä he toi­voi­vat­kin.

23.00 Simp­so­nit (x2)

Kilpa-ahmatti. Katsaus tulevaan.

23.00 Simp­so­nit (x4)

Kallis kaveri Mukiloitu Milhouse Kauhujen talo XIII Rokkiloma

Uh­ri­lam­paat

(1991) F­BI jou­tuu kään­ty­mään vaa­ral­li­sen van­gin toh­to­ri Han­ni­bal Lec­te­rin puo­leen jah­da­tes­saan sar­ja­mur­haa­jaa.

23.30 Wall St­reet: Mo­ney Ne­ver S­leeps

(2010) Van­ki­las­ta va­pau­tu­nut le­gen­daa­ri­nen ta­lous­ri­kol­li­nen Gor­don Gek­ko koh­taa tyt­tä­ren­sä poi­kays­tä­vän ja nä­kee tä­män as­tin­lau­ta­na ta­kai­sin hui­pul­le. D­raa­ma.

23.55 Fa­mi­ly Guy

Simp­so­nit (x2)

Voodoolla vauvoja Palikat paikallaan

Fa­mi­ly Guy (x2)

Kuumat kankut. Sokeaa kunnianhimoa.

Fa­mi­ly Guy

0

00.20 La­vas­tus

00.20 28 päi­vää myö­hem­min

(2002) On ku­lu­nut nel­jä viik­koa sii­tä, kun tap­pa­va ja pa­ran­tu­ma­ton vi­rus al­koi le­vi­tä ym­pä­ri B­ri­tan­niaa.

00.45 Fa­mi­ly Guy

T­he Cool Kids

01.10 T­he Gif­ted

Houkutus.

Uh­ri­lam­paat

(1991) F­BI jou­tuu kään­ty­mään vaa­ral­li­sen van­gin toh­to­ri Han­ni­bal Lec­te­rin puo­leen jah­da­tes­saan sar­ja­mur­haa­jaa.

Sing­le Pa­rents

Ronald Reagan's White House Collectible Pen

01.10 T­he Wal­king Dead (x4)

Seuraamusten taakka. Kuka olet nyt? Stradivarius. Evoluutio.

01.40 Mo­der­ni per­he (x2)

Kiinteistökeinottelua

01.55 T­he Gif­ted

02.05 Numb3rs (x2)

02.30 T­he Or­vil­le

C­SI: Mia­mi (x2)

3

03.15 C­SI: Mia­mi

03.25 Top Gear

03.50 T­rue C­ri­me: Mur­hien mee­diot (x3)

04.10 La­vas­tus

04.10 Numb3rs

04.20 Top Gear: Ext­ra Gear

04.45 How I Met Your Mot­her (x3)

How I Met Your Mot­her

How I Met Your Mot­her (x2)

How I Met Your Mot­her

05.05 Vil­leim­mät vi­deot (x2)

05.05 Ka­na­dan ra­jal­la

05.05 Ka­na­dan ra­jal­la

05.30 T­rue C­ri­me: Mur­hien mee­diot