Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 7.5. ti 8.5. ke 9.5. to 10.5. pe 11.5. la 12.5. su 13.5.
6

06.00 Lys­tik­käät e­läin­veik­ko­set (x2)

Vil­leim­mät vi­deot

Lys­tik­käät e­läin­veik­ko­set (x6)

Simp­so­nit (x6)

Lys­tik­käät e­läin­veik­ko­set

06.10 Vil­leim­mät vi­deot

06.20 La­pin po­lii­sit (x5)

06.45 Sing­le Pa­rents

06.45 Mo­der­ni per­he

07.00 T­he Cool Kids

Simp­so­nit (x6)

07.25 Mo­der­ni per­he (x2)

07.50 Mo­der­ni per­he

08.10 La­pin po­lii­sit

08.10 La­pin po­lii­sit

08.20 A­la­nyan mat­kaop­paat

08.35 A­ri ja Kir­si: Ko­ti­rem­pat (x2)

08.35 A­ri ja Kir­si: Ko­ti­rem­pat (x6)

9

09.00 Mo­der­ni per­he (x4)

Ovelta ovelle Kaikki vastaukset Vanhemmat yössä Puun viesti

09.30 Lys­tik­käät e­läin­veik­ko­set

Lepohetkiä.

09.30 Lys­tik­käät e­läin­veik­ko­set

Aika poistua. Kattistrofeja kerrakseen. Innostuneet elikot.

10.00 Simp­so­nit (x2)

Suosikki Voimalan sankari

10.00 Simp­so­nit (x6)

Lisan ratsu Hyvä isä Homerin tuliliemi Voimala kaupan Ensimmäiset vuodet Hätähuuto kaivosta

Lys­tik­käät e­läin­veik­ko­set (x8)

Hellyttävän iloiset hauvat. Söpöimmät hitit. Haukun viemää. Lepohetkiä. Syvällistä. Aika poistua. Kattistrofeja kerrakseen.

11.00 Fa­mi­ly Guy (x2)

11.00 Fa­mi­ly Guy (x6)

Häpeän hetket. Tie Rhode Islandiin. Otetaan loikkaa. Kehvelin Janet. Paulie on paras. Liian seksikäs läskeihinsä.
12

12.00 Huu­to­kau­pan met­säs­tä­jät: Tek­sas

Huutokauppamellakka.

12.00 Huu­to­kau­pan met­säs­tä­jät (x2)

Mi­tä löy­tyy huu­to­kau­pat­ta­vak­si va­ras­to­jen kät­köis­tä?

Huu­to­kau­pan met­säs­tä­jät: Tek­sas

Anatomiaa ja taidetta. Kauhua ja hevoskärryjä.

Aust­ra­lian ra­jal­la (x5)

Porua pähkinöistä. Evakuointi Brisbanessa. Mutkikas juttu. Outoja säveliä.

Simp­so­nit (x8)

12.30 Va­ras­to­jen met­säs­tä­jät: I­so-B­ri­tan­nia

Scunthorpe.

12.30 Va­ras­to­jen met­säs­tä­jät: I­so-B­ri­tan­nia

Lincolnshire. Birmingham.

13.00 A­la­nyan mat­kaop­paat

13.00 Jät­ti­mäi­set muut­to­kuor­mat

Kausi 3. Jättihaupitsi. Pelastushelikopteri.

T­he Cool Kids

13.30 Sing­le Pa­rents

14.00 Kymp­pi­ton­ni

14.00 La­pin po­lii­sit

Penkinpainajaiset. Tien päällä. RVN to MIL.

14.30 Aust­ra­lian ra­jal­la (x6)

Evakuointi Brisbanessa. Mutkikas juttu. Outoja säveliä. Soitin. Pelleilyä haastatteluhuoneessa. Salakuljetus.

112 Hä­tä­kes­kus

15

15.00 112 Hä­tä­kes­kus

15.30 Huu­to­kau­pan met­säs­tä­jät: Tek­sas

Anatomiaa ja taidetta. Kauhua ja hevoskärryjä. Musiikkia ja Rodeohärkiä.

Fa­mi­ly Guy (x2)

16.00 Va­ras­to­jen met­säs­tä­jät: I­so-B­ri­tan­nia

Buckinghamshire.

16.00 Va­ras­to­jen met­säs­tä­jät: I­so-B­ri­tan­nia

Lincolnshire. Birmingham. Cambridge.

16.00 Va­ras­to­jen met­säs­tä­jät: I­so-B­ri­tan­nia

Buckinghamshire.

16.30 Simp­so­nit (x2)

Teit' isäin astumaan! Kauhujen talo II

16.30 Simp­so­nit (x6)

Homerin tuliliemi Voimala kaupan Ensimmäiset vuodet Hätähuuto kaivosta Lisan sunnuntait Superäiti lomalla

T­he Cool Kids

Huu­to­kau­pan met­säs­tä­jät: Tek­sas (x3)

Viskiä ja nukkeleikkejä. Anatomiaa ja taidetta. Kauhua ja hevoskärryjä.

17.00 Sing­le Pa­rents

Jouk­ko ar­jes­saan kom­pu­roi­via sink­ku­van­hem­pia muo­dos­taa kes­ki­näi­sen tu­ki­ver­kos­ton sel­viy­tyäk­seen las­ten­kas­va­tus­haas­teis­taan.

17.30 Fa­mi­ly Guy (x2)

17.30 Fa­mi­ly Guy (x6)

Otetaan loikkaa. Kehvelin Janet. Paulie on paras. Liian seksikäs läskeihinsä. E peterbus unum. Etusivun juttu.

Mo­der­ni per­he (x3)

Vanhemmat yössä Puun viesti Naapuriapu koetuksella
18

18.00 Huu­to­kau­pan met­säs­tä­jät (x2)

Mi­tä löy­tyy huu­to­kau­pat­ta­vak­si va­ras­to­jen kät­köis­tä? A­me­rik­ka­lai­nen to­si-tv -oh­jel­ma.

18.30 Simp­so­nit (x3)

Sa­tii­ri­nen piir­ros­sar­ja Simp­so­nien per­hees­tä, jo­hon kuu­luu a­la­ti on­gel­miin a­jau­tu­va Ho­mer-i­sä, us­kol­li­nen ja luo­tet­ta­va ko­tiäi­ti Mar­ge, se­kä hei­dän kol­me las­taan, jek­ku­jen mes­ta­ri Bart, luo­kan p­rii­mus Li­sa ja taa­pe­ro Mag­gie. Ku­vit­teel­li­ses­sa Sp­ring­fiel­din kau­pun­kiin si­joit­tu­vas­sa sar­jas­sa ta­pah­tuu hul­lun­ku­ri­sia a­sioi­ta, jot­ka pei­laa­vat a­jan­koh­tai­sia tee­mo­ja ja il­miöi­tä. Va­kio­hah­mo­jen li­säk­si sar­jas­sa vie­rai­lee myös täh­ti­vie­rai­ta viih­dea­lal­ta ja po­li­tii­kas­ta.

18.30 Simp­so­nit (x9)

19.00 Simp­so­nit (x4)

Sa­tii­ri­nen piir­ros­sar­ja Simp­so­nien per­hees­tä, jo­hon kuu­luu a­la­ti on­gel­miin a­jau­tu­va Ho­mer-i­sä, us­kol­li­nen ja luo­tet­ta­va ko­tiäi­ti Mar­ge, se­kä hei­dän kol­me las­taan, jek­ku­jen mes­ta­ri Bart, luo­kan p­rii­mus Li­sa ja taa­pe­ro Mag­gie. Ku­vit­teel­li­ses­sa Sp­ring­fiel­din kau­pun­kiin si­joit­tu­vas­sa sar­jas­sa ta­pah­tuu hul­lun­ku­ri­sia a­sioi­ta, jot­ka pei­laa­vat a­jan­koh­tai­sia tee­mo­ja ja il­miöi­tä. Va­kio­hah­mo­jen li­säk­si sar­jas­sa vie­rai­lee myös täh­ti­vie­rai­ta viih­dea­lal­ta ja po­li­tii­kas­ta. 11. tuo­tan­to­kau­si.

Kymp­pi­ton­ni

Kau­si 3, jak­so 8/12. Se­li­tyk­siä ei täl­tä po­ru­kal­ta puu­tu, sil­lä Kymp­pi­ton­nin fi­naa­li­paik­kaa on ta­voit­te­le­mas­sa Sau­li Kos­ki­nen, tan­ko­tans­si­ja Oo­na Ki­ve­lä, ra­dio­juon­ta­ja Hei­di Suo­mi, toi­mit­ta­ja Kim­mo Oh­to­nen ja pas­to­ri, kir­jai­li­ja Tee­mu Po­ta­poff.

20.00 Mo­der­ni per­he (x2)

Vanhemmat yössä Puun viesti

20.00 Huu­to­kau­pan met­säs­tä­jät (x2)

Mi­tä löy­tyy huu­to­kau­pat­ta­vak­si va­ras­to­jen kät­köis­tä? A­me­rik­ka­lai­nen to­si-tv -oh­jel­ma.

Top Gear

Löytöretki Kiinaan Jak­sos­sa tu­tus­tu­taan NAS­CA­Riin ja kii­na­lai­siin au­toi­hin. Vie­raa­na s­tu­dios­sa on Matt LeB­lanc. B­rit­ti­läi­nen au­to-oh­jel­ma.

112 Hä­tä­kes­kus

Ko­ti­mai­ses­sa oh­jel­ma­sar­jas­sa seu­ra­taan hä­tä­kes­kuk­sen, pe­las­tus­hen­ki­löi­den ja e­ri vi­ra­no­mais­ta­ho­jen työ­tä, jo­ka al­kaa sii­tä kun a­vun tar­pees­sa o­le­va kan­sa­lai­nen soit­taa nu­me­roon 112.

20.00 Top Gear

Löytöretki Kiinaan Jak­sos­sa tu­tus­tu­taan NAS­CA­Riin ja kii­na­lai­siin au­toi­hin. Vie­raa­na s­tu­dios­sa on Matt LeB­lanc. B­rit­ti­läi­nen au­to-oh­jel­ma.
21

21.00 C­SI: Mia­mi

Paras puolustus Pa­ras puo­lus­tus. Yö­ker­hos­sa on am­mut­tu kol­mea mies­tä, jois­ta yk­si jää hen­kiin. Ho­ra­tio al­kaa sel­vit­tää am­pu­mi­sen syi­tä.

21.00 112 Hä­tä­kes­kus

Ko­ti­mai­ses­sa oh­jel­ma­sar­jas­sa seu­ra­taan hä­tä­kes­kuk­sen, pe­las­tus­hen­ki­löi­den ja e­ri vi­ra­no­mais­ta­ho­jen työ­tä, jo­ka al­kaa sii­tä kun a­vun tar­pees­sa o­le­va kan­sa­lai­nen soit­taa nu­me­roon 112.

P­ro­ven In­no­cent

Pie­ni la­ki­fir­ma ot­taa hoi­taak­seen van­ho­ja oi­keus­ta­pauk­sia, jois­sa on syy­tä e­päil­lä vää­rää tuo­mio­ta. A­me­rik­ka­lai­nen d­raa­ma­sar­ja.

C­SI: Mia­mi

Amerikan Grand Prix Salaisuuksien varjossa

Se­tup

Setup: USA, 2011. Rikosdraama. Ti­mant­ti­kul­je­tuk­sen ryös­tä­jät a­jau­tu­vat vä­li­rik­koon, kun yk­si kop­lan jä­se­nis­tä läh­tee­kin o­mil­le teil­leen saa­liin kans­sa ja saa kos­ton­hi­moi­sen ri­kos­to­ve­rin­sa kan­noil­leen.

22.00 Deep S­ta­te

Poliittinen jännitysdraama.

22.00 Kymp­pi­ton­ni

Numb3rs

Scan Man S­kan­naa­ja. Kul­je­tu­sau­tois­ta vie­dään röyh­keäs­ti pa­ket­te­ja ja vyyh­teen liit­tyy au­tis­ti­nen ne­ro.

9-1-1

D­raa­ma­sar­ja en­si­hoi­ta­jien, pa­lo­mies­ten ja po­lii­sien e­lä­mäs­tä. Pääo­sis­sa An­ge­la Bas­sett, Pe­ter K­rau­se ja O­li­ver S­tark.

Hot S­hots! 2

(1993) P­re­si­dent­ti Ben­so­nin uu­del­leen­va­lin­taa uh­kaa pant­ti­van­kik­rii­si. U­SA tar­vit­see taas Top­per Har­leyn a­pua. Ko­me­dia.

22.50 C­SI: Mia­mi (x3)

Hirmumyrsky Amerikan Grand Prix Salaisuuksien varjossa

23.00 Simp­so­nit (x2)

Teit' isäin astumaan. Painajaisia.

23.00 Simp­so­nit (x4)

Homerin tuliliemi Voimala kaupan Ensimmäiset vuodet Hätähuuto kaivosta

Le­gion (x4)

Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4

23.50 Simp­so­nit (x3)

Sa­tii­ri­nen piir­ros­sar­ja Simp­so­nien per­hees­tä, jo­hon kuu­luu a­la­ti on­gel­miin a­jau­tu­va Ho­mer-i­sä, us­kol­li­nen ja luo­tet­ta­va ko­tiäi­ti Mar­ge, se­kä hei­dän kol­me las­taan, jek­ku­jen mes­ta­ri Bart, luo­kan p­rii­mus Li­sa ja taa­pe­ro Mag­gie. Ku­vit­teel­li­ses­sa Sp­ring­fiel­din kau­pun­kiin si­joit­tu­vas­sa sar­jas­sa ta­pah­tuu hul­lun­ku­ri­sia a­sioi­ta, jot­ka pei­laa­vat a­jan­koh­tai­sia tee­mo­ja ja il­miöi­tä.
0

00.00 Fa­mi­ly Guy

00.00 Fa­mi­ly Guy (x2)

Otetaan loikkaa. Kehvelin Janet.

Fa­mi­ly Guy

Paulie on paras.

00.20 C­SI: Mia­mi (x2)

00.30 In­de­pen­den­ce Day

(1996)

01.00 T­he Cool Kids

01.20 C­SI: Mia­mi

Paras puolustus Pa­ras puo­lus­tus. Yö­ker­hos­sa on am­mut­tu kol­mea mies­tä, jois­ta yk­si jää hen­kiin.

01.30 Sing­le Pa­rents

01.50 P­ro­ven In­no­cent

Pie­ni la­ki­fir­ma ot­taa hoi­taak­seen van­ho­ja oi­keus­ta­pauk­sia, jois­sa on syy­tä e­päil­lä vää­rää tuo­mio­ta.

02.00 Mo­der­ni per­he (x2)

02.20 Fa­mi­ly Guy (x6)

02.30 Deep S­ta­te (x2)

02.30 9-1-1

3

03.00 Top Gear

03.10 Hot S­hots!

03.20 C­SI: Mia­mi

03.20 Deep S­ta­te

03.50 Deep S­ta­te (x2)

04.00 Numb3rs

04.15 Aust­ra­lian ra­jal­la (x4)

04.25 Jäl­jil­lä (x4)

04.25 C­SI: Mia­mi

04.35 Jäl­jil­lä (x3)

04.45 Aust­ra­lian ra­jal­la (x2)

05.10 Jäl­jil­lä (x2)

05.45 Vil­leim­mät vi­deot

05.45 Vil­leim­mät vi­deot